Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II)

 

Motto: „Oamenii de care trebuie să te temi nu sunt cei care au păreri diferite de ale tale, ci cei ce sunt prea lași ca să îți spună acest lucru.” — Napoleon Bonaparte

Scurt pe 2 și 1/4: Este partea a II-a a articolului. În prima parte am prezentat in extenso „argumentele” pe care – în Răspuns la Întâmpinare – le-a folosit Inspectoratul școlar județean Vâlcea pentru a-și pleda cauza, în recursul promovat în fața Curții de Apel Pitești. Exprimându-ne speranța că instanța de recurs – care a stabilit data primei ședințe de judecată – o să confirme hotărârea instanței de fond. 

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea are de dus în continuare în cârcă această cocoașă,  care i-a fost pusă de alți „aliați” ai săi, reprezentată de DOSARUL NR. 1843/90/2018. În care – în primă instanță – s-a obținut anularea actului administrativ reprezentat de Hotărârea nr. 117/15 decembrie 2017 a C.A. al I.Ș.J. Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin „divizare totală” a două licee vâlcene, Liceul H. Coandă și Liceul OLTCHIM. Aviz conform acordat pentru aprobarea Proiectului de rețea școlară adoptat de Consiliul Local în ședința din 14 decembrie 2017, prin Hotărârea nr. 491/14.XII.2017.

Prin Hotărârea sa cu nr.  902/24.06.2019, Tribunalul Vâlcea, (în calitate de instanță de fond) a dispus:

Admite cererea reclamantei precum şi cererea de intervenţie. Anulează în parte hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Judeţean Şcolar Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin divizare totală a Liceului Tehnologic Henri Coandă şi a Liceului Tehnologic Oltchim. Cu recurs.

Adoptând această hotărâre, rămâne în aer și HOTĂRÂREA nr. 30 din 30.01.2018  CONSILIULUI LOCAL al municipiului Râmnicu Vâlcea!

Meritul obținerii acestui important succes – ca și ducerea lui spre victoria finală – revine organizației sindicale județene Sindicatul Personalului din Învățământul Preuniversitar Vâlcea (SPÎPV), care a inițiat și coordonat acest demers în justiție.

Vrând să ne loviți la mir / V-ați „trezit” în cimitir! 

Am tratat in extenso acest subiect în alte articole ale noastre. La care, așa cum am promis, o să facem referire / trimitere, astfel:

I. Hotărârea nr.  902/2019 a Tribunalului Vâlcea – începutul sfârșitului unor „alianțe” toxice pentru Vâlcea și vâlceni!? – publicat pe 25 iunie 2019;

În care am încercat să ne lămurim cum stă treaba cu acest Aviz conform al Inspectoratului școlar județean Vâlcea și de ce se impunea să fie anulat. Articolele noastre de mai jos oferă întreaga informație necesară pentru edificare. Chiar și cei mai aprigi dintre eventualii cârcotași rămân fără obiectul muncii după ce le parcurg!

II. NOI AM VRUT SĂ FACEM BINE, ZIC ȘI-ĂȘTIA PRINTRE… SUSPINE! (I), publicat pe 4 iulie 2018:

În care am arătat și argumentat – cu vârf și îndesat (!) – faptul că INSPECTORATUL ȘCOLAR NU A FĂCUT NIMIC DIN CEEA CE TREBUIA SĂ FACĂ, PENTRU PREGĂTIREA ȘI JUSTIFICAREA UNEI  DECIZII DE O ASEMENEA GRAVITATE, PRECUM „REORGANIZAREA” (DE FAPT… DESFIINȚAREA!) „PRIN DIVIZARE TOTALĂ” A DOUĂ MARI LICEE VÂLCENE!

Cităm din articol, doar partea care ne interesează prioritar acum și aici.

Iată, pe scurt – cu explicațiile de rigoare, acolo unde este cazul – care sunt normele pe care trebuia să le respecte inspectoratul școlar în această speță:

„Art. 25. — (1) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitarinspectoratele şcolare vor ţine seama de următoarele criterii:

acalitatea educaţiei furnizate de unităţile de învăţământ preuniversitar corelată cu standardul naţional de acreditare/ evaluare periodică, conform prevederilor art. 5 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;”

Precizăm că în ședința C.A. al I.Ș.J. Vâlcea NU S-A PREZENTAT NICIO SITUAȚIE STATISTICĂ, NU S-A PREZENTAT NICIUN FEL DE… DOCUMENT edificator, în sensul susținerii „argumentelor” utilizate acum în recurs de instituția județeană educațională! DEOARECE, ÎN RAPORT CU LICEELE REORGANIZATE „PRIN DIVIZARE TOTALĂ”, CELELALTE, ADICĂ LICEELE CARE AU FOST LĂSATE SĂ MAI… AGONIZEZE, STAU MULT MAI RĂU LA TOATE CRITERIILE (AȘA CUM REZULTĂ DIN DOCUMENTELE PE CARE LE-AM FĂCUT PUBLICE ÎN ARTICOLE PUBLICATE ANTERIOR)!

b) asigurarea finanţării de bază pentru toţi copiii/elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, conform legislaţiei în vigoare;

c) eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

d) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de „colegiu/colegiu naţional”;

e) respectarea prevederilor legale privind menţinerea titlului de „colegiu/colegiu naţional”;

f) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind operaţiunile specifice efectuate de autorităţile administraţiei publice locale referitoare la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv înfiinţarea/ desfiinţarea/ reorganizarea acestora;

g) încadrarea cheltuielilor unităţii de învăţământ de stat în fondurile alocate pentru finanţarea de bază şi în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul şcolar;

h) efectivele de copii şi elevi ale acestor unităţi de învăţământ sunt mai mari decât cele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1/2011”.

TOATE ACESTE CRITERII AU FOST IGNORATE COMPLET DE CĂTRE INSPECTORATUL ȘCOLAR, ATUNCI CÂND S-A VOTAT ACORDAREA FORMALĂ A AVIZULUI CONFORM  PENTRU REȚEAUA ȘCOLARĂ PROPUSĂ DE CĂTRE MIRCIA GUTĂU. ACESTE CRITERII (ȘI ÎN MOD SPECIAL CELE DE LA LITERELE C) ȘI F) – CARE TREBUIAU SĂ FIE ATENT TRATATE ȘI ÎNDESTULĂTOR ARGUMENTATE), AU FOST INTEGRAL ELUDATE! CUM S-A ÎNTÂMPLAT CU TOT ARTICOLUL 25 DIN METODOLOGIE!

ȘI ASTA DEOARECE, DACĂ S-AR FI ȚINUT CONT DE ACESTE DISPOZIȚII, AR FI REZULTAT CĂ LICEELE PROPUSE PENTRU DESFIINȚARE NU TREBUIAU SĂ FIE DESFIINȚATE! CĂ ÎN LOCUL LOR AR FI TREBUIT SĂ SE AFLE UNITĂȚI ȘCOLARE CARE AU FOST „MENAJATE” INABIL de către GUTĂU și alți direct interesați!

… „(3Inspectoratele şcolare analizează solicitările autorităţilor administraţiei publice locale şi dispun, în acord cu prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de monitorizare şi control al spaţiilor de învăţământ în care unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcţioneze privind îndeplinirea cerinţelor din standardele de autorizare/ acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/ 2007.

Monitorizarea şi controlul se vor desfăşura pe baza standardelor de autorizare/ acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/ 2007, pentru niveluri de învăţământ/ specializări/ calificări profesionale autorizate/ acreditate, care vor fi dobândite de către unităţile de învăţământ în urma procesului de reorganizareprin verificarea cerinţelor referitoare la organizarea şi funcţionarea spaţiilor de învăţământ în care aceste unităţi de învăţământ vor funcţiona.

(4) După efectuarea activităţilor de monitorizare şi control menţionate la alin. (3), inspectoratele şcolare hotărăsc emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei şcolare.”

DOUĂ ALINEATE CARE S-AU DOVEDIT A FI EXTREM DE… PROBLEMATICE PENTRU FACTORII DE DECIZIE DIN INSPECTORATUL ȘCOLAR!

Deoarece, ELE DISPUNEAU sec și imperativ, CA INSPECTORATUL ȘCOLAR să:

– „ANALIZEZE” și DISPUNĂ” – „în acord cu prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006” – activităţi de monitorizare şi control al spaţiilor de învăţământ în care unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcţioneze privind îndeplinirea cerinţelor din standardele de autorizare/ acreditare (alin. (3) teza 1, n. n. );

Monitorizarea şi controlul se vor desfăşura pe baza standardelor de autorizare/ acreditare… prin verificarea cerinţelor referitoare la organizarea şi funcţionarea spaţiilor de învăţământ în care aceste unităţi de învăţământ vor funcţiona (alin. (3) teza 2, n. n.)”;

Urmând ca doar după efectuarea acestor activităţi de monitorizare şi control, menţionate la alin. (3), INSPECTORATUL ȘCOLAR SĂ DISPUNĂ EMITEREA AVIZULUI CONFORM pentru organizarea rețelei școlare (cf. preved. alin. (4))!

DIN TOATE ACESTE CONDIȚIONĂRI, Inspectoratul școlar județean Vâlcea NU A FĂCUT NIMIC!

Adevăr incontestabil, dovedit și de faptul că în nicio ședință a C.A.-ului inspectoratului școlar – din toate cele de până acum (!) – nu s-a prezentat o asemenea analiză! Pe care – așa cum prevedea actul normativ – să se fi întemeiat hotărârea de emitere a avizului conform, pentru validarea solicitării formulate de către GUTĂU prin H.C.L. nr. 491/ 14 decembrie 2017!” 

Între zâmbre și suspine / S-a ales praful de tine!

III. NOI AM VRUT SĂ FACEM BINE, ZIC ȘI-ĂȘTIA PRINTRE… SUSPINE! (II), publicat pe 7 iulie 2018:

În care prezentăm procesul-verbal încheiat la ședința Consiliului de administrație al I.Ș.J. Vâlcea din 15 decembrie 2017 (vezi PV CA ISJ VALCEA 15.XII.2017 cu evidentieri), precum și hotărârea aferentă (vezi Hot. CA 117 15.XII.2017 )

În Hotărârea nr. 117 din 15 decembrie 2017, adoptată de C.A.-ul I.Ș.J. Vâlcea, la punctul nr. 1 se consemnează lapidar: „se acordă aviz conform rețelei școlare a următoarelor localități pentru anul școlar 2018-2019”, fiind enumerate (în ordine alfabetică) 57 de localități din județ. Și, ultima din listă… „mun. Rm. Vâlcea”!

Nici măcar o… vorbuliță în plus! Doar la sfârșitul hotărârii s-a consemnat: „… toate hotărârile, cu excepția acordării avizului conform proiectului rețelei școlare a mun. Rm. Vâlcea (adoptat cu 10 voturi pentru și 2 abțineri), au fost adoptate cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese-verbale sunt anexate documentele doveditoare”!

Pentru a realiza ce s-a întâmplat de fapt în ședința Consiliului de administrație al I.Ș.J. Vâlcea din 15 decembrie 2017, ca să înțelegeți ce deosebiri… abisale există între realitate și „susținerile” neadevărate din Răspunsul la Întâmpinare formulat de inspectoratul școlar, trebuie parcurs cu mare atenție Procesul-verbal al acestei ședințe. Dovadă peremptorie a adevărurilor susținerilor noastre, în calitate de participant activ la acea ședință.

IV. Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală– articol publicat pe 9 august 2019:

Articol în care am evidențiat demersurile formale ale Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea din noiembrie 2017, atunci când a remis câte o adresă fiecărei UAT din județ.  Adrese – emise sub nr. 6.330/ 15.XI.2017 – în care făcea vorbire despre obligațiile acestora în legătură cu propunerea de rețea școlară pentru anul școlar 2018-2019.

Primăriei / Consiliului Local din municipiul Râmnicu Vâlcea le-a fost remisă adresa de mai jos, înregistrată la destinatar cu nr. 44.356/ 15.XI.2017:

8.08.2019 RETEA SCOLARA3

Pornind de la conținutul acestui document, trebuie să avem în vedere următoarele elemente, aduse de emitent la cunoștința destinatarului. Pe care le scrie manu propria, le asumă prin semnăturile și ștampila puse pe acest act, fără să-l forțeze nimeni! Ulterior, după inițierea acțiunii în speță, inspectoratul școlar se face că nu mai are cunoștință de existența acestor prevederi. Și de obligația sa de a le respecta. Nerespectare care a stat la baza hotărârii adoptată în primă instanță.

  • Avizul conform este emis de către Inspectoratul școlar județean Vâlcea, „după efectuarea activităților de monitorizare și control.”
  • Obținerea acestuia este obligatorie, fiind expres prevăzut de lege, iar lipsa sa atrage nulitatea actului administrativ de autoritate.
  • la care se adaugă solicitarea ca destinatarul să-i remită „propunerile” sale de rețea școlară „din aria de competență”, ante quem datei de6 decembrie 2017!

O solicitare de bun simț, conformă cu prevederile legale, menită să-i asigure acestuia marja de timp, necesară pentru a permite derularea activităților de… monitorizare și control a propunerilor de rețea, pe care inspectoratul urma să le primească din teritoriu! Și care – conform Calendarului aprobat de către M.E.N. – ar fi trebuit să fie soluționate până cel târziu pe data de… 15 decembrie 2017!

PENTRU CĂ – AȘA CUM O SĂ VEDEM MAI JOS, ÎN CAUZA DEDUSĂ JUDECĂȚII CURȚII DE APEL PITEȘTI – INSPECTORATUL ȘCOLAR SE DEZICE ÎN APĂRĂRILE SALE DE TOATE CELE COMUNICATE ÎN ADRESA DESPRE CARE AM FĂCUT VORBIRE! CA ȘI CUM ACEASTA N-AR FI EXISTAT! CA ȘI CUM N-AR FI SCRIS TOT EI CELE CE LE-AU COMUNICAT DESTINATARULUI! ÎN SPEȚĂ PRIMĂRIEI/ CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA! CA ȘI CUM NU AR FI VORBA DE OBLIGATIVITATEA RESPECTĂRII UNOR CONDIȚII IMPERATIVE, IMPUSE PRIN ACTUL NORMATIV CARE REGLEMENTEAZĂ DOMENIUL!

Să mai facem înc-un pas / Din puținii ce-au rămas…

V Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea – publicat pe 4 octombrie 2019:

În care am făcut o nouă rememorare a situației, exprimată în articolele pe care le-am scris și promovat, referitoare la această cauză.

HAI SĂ ATACĂM FONDUL PROBLEMEI, ÎNAINTE DE A NE REFERI – PE SCURT – LA „ARGUMENTELE” PE CARE LE INVOCĂ INUTIL PÂRÂTUL ÎN RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINARE.

ÎNȚELEGÂND CU UȘURINȚĂ CĂ DIN EXCESUL DE LOGOREE CARE-L ÎNCEARCĂ PE EMITENT, (ÎN SCRIS, DESIGUR!), LA O EXAMINARE – FIE EA ȘI SUPERFICIALĂ (NU ATENTĂ ȘI PROFUNDĂ, AȘA CUM AM FĂCUT-O NOI) – NU MAI RĂMÂNE NIMIC! DAR, ABSOLUT NIMIC! TOTUL SE DUCE LA VALE PE APA SÂMBETEI… PIERDUTE!

În articolul nostru CONSILIUL LOCAL A FOST LUAT DE VAL! ȘI SCOS LA MAL, TAMAN ÎN… AVAL (publicat pe blog / facebook pe 18 iunie 2018), am prezentat în extenso această speță, insistând asupra argumentației că s-a procedat… după ureche (nu este vorba de cronicarul moldovean…), prin ignorarea totală a oricăror prevederi legale în vigoare la data… comiterii faptei.

„În conformitate cu dispozițiile art. 61 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu, și se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare.

… Trebuie să dăm o… fugă până la METODOLOGIA privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat…, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018—2019, aruncându-ne privirea asupra prevederilor din Capitolul IIIreferitoare la  Emiterea avizului conform pentru organizarea / reorganizarea reţelei şcolare. Ca să realizăm despre ce este vorba.

Operațiune în care, conform actului normativ emis în aplicarea prevederilor legale, sunt implicate primăria / consiliul local și inspectoratul școlar.

… Art. 22. — (1) Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local…, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.

(2) Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local… prin care este aprobată reţeaua şcolară.

(3) Organizarea reţelei şcolare se realizeazăîn ordine, cu respectarea următoarelor etape:

a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean;

b) transmiterea proiectului de reţea şcolară, realizat de către consiliul local…, de către primar…, către inspectoratul şcolar…, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;

c) realizarea activităţilor de monitorizare şi control al spaţiilor de învăţământ în care unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcţioneze de către inspectoratele şcolare, în colaborare cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIPprivind îndeplinirea cerinţelor din standardele de autorizare / acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

d) transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local…) a listei unităţilor de învăţământ pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi propuneri privind organizarea/ reorganizarea acestora);

e) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local…, a reţelei şcolare pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar….”

Pe baza acestei… argumentațiifundamentări… ratate, deși nu avea niciun motiv să o facă, prin consiliul său de administrație, inspectoratul școlar Vâlcea și-a dat avizul conform!

Dovedind și astfel – dacă mai era nevoie de vreo probă – conivența în care s-a aflat permanent cu liderul informal al județului, îndeplinind orbește toate poftele… funciare ale acestuia, toate legate de unități de învățământ din municipiu!

Pe care le-a hărtănit așa cum a vrut mușchii lui!

Lăsându-le fără curți, luându-le spațiile verzi și externalizându-le – realizând astfel, pe seama spațiilor școlare, unele din pseudo obiectivele aflate în programul său electoral de pârât… ecologist! Desființându-le și permutându-le ca și cum s-ar fi aflat în cea mai mare stare de adversitate / dușmănie cu sistemul educațional vâlcean!

Motiv pentru care, cred că și unii dintre decidenții din această instituție publică, trebuie să stea cu un bagaj ușor, de mână, cât mai aproape de ușă! Că nu se știe când, cum și unde se dă adunarea… pe garnizoană! …………

Cât despre susținerea conform căreia „elevii au fost repartizaţi către celelalte licee tehnologice din Municipiul Rm. Vâlcea în funcţie de nivelul de învăţământ/ specializările/ calificările profesionale urmate”, nu trebuie să facem altceva decât să revedem articolul În ce consta unicitatea ofertei educaționale a Liceului „OLTCHIM (publicat pe 18 iulie 2019). În care am lămurit toate aceste probleme, dovedind – dacă mai era nevoie – dimensiunile incomensurabile ale… neadevărurilor susținute în Răspunsul la Întâmpinare de recurentul pârât.

Argumente suplimentate prin alte articole recente, precum:

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I), publicat pe 30 iulie 2019;

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” (II), publicat pe 6 august 2019;

Cum am contracarat cu alte argumente și susținerea referitoare la rolul pe care l-ar fi avut ARACIP în disiparea claselor la liceele „dobânditoare”, „în funcţie de nivelul de învăţământ/ specializările/ calificările profesionale urmate”, în articole precum Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul „OLTCHIM”, publicat pe 21 august 2019.

Sau în articolul despre ce moșmondesc UPIȚII prin spațiile școlare de care dispun în Râmnicu Vâlcea Universitatea din PITEȘTI și Mircia GUTĂU… „dragoste” mare! Cu năbădăi și doar din interes!, publicat pe 28 septembrie 2019.

Mama mare din parcare / Seamăn pe lume nu are!

Trebuie să nu scăpăm din vedere rolul pe care l-a avut MAMʼMARE de la educație – în această… delicată speță. Desigur că, dintre toți cei care au trecut pe-acolo și le-a fost trecută pe la nas această problemă a schimbului de imobile, singura căreia nu i-a mirosit urât a fost – cine alta decât…. Katiușa ANDRONESCU! O… soldată fidelă a marilor cauze ale partidului ei! Care nu avea cum să stea țeapănă în scaunul lui Spiru Haret și să nu execute cu promptitudine ordinul venit pe filiera GUTĂU – DRAGNEA!

Ecaterina Andronescu 07.11.2019 AndronescuFoto: Ioana Epure                                    

Și s-a… descărcat de sarcini, emițând un asemenea ordin de ministru, în care dă mai mult decât îi permitea actul normativ care reglementează domeniul! C-așa sunt… bunicuțele, mai darnice! Că doar nu dau de la ele! Dau de la noi, doar… alor lor!

Să fie acest „Aviz conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei ministeriale a Abramburicăi!? (I) – publicat pe 21 iunie 2019;

„Avizul conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei politice a Ecaterinei Andronescu (II) – publicat pe 1 iulie 2109;

Care se… intersectează cu un alt articol al nostru, publicat pe 19 decembrie 2018: SCURT ISTORIC AL ÎNCERCĂRILOR LUI MIRCIA GUTĂU DE A OBȚINE AVIZUL CONFORM AL MINISTRULUI EDUCAȚIEI PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI IMOBILULUI L. T. OLTCHIM DIN RÂMNICU VÂLCEA

Iar previziunile noastre s-au împlinit! Coana mare a educației dată cu capul de pereți, (educația, nu.. bunicuța!) s-a grăbit să emită un asemenea… Ordin de ministru! Grăbită să împlinească pohta primarelui vâlcean Mircia GUTĂU, d-na ministru Andronescu Ecaterina a emis un aviz conform pentru imobilul (vreo 2.000 de mp și 13 construcții!), care a aparținut desființatului Liceu OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea. Numai că a făcut-o prin încălcarea propriilor solicitări formulate/ postulate de ministerul educației într-o adresă, remisă anterior primăriei în chestiune! Atribuind respectivul imobil Universității din Pitești, responsabilă – cel puțin în egală măsură cu ministerul – de nerespectarea dispozițiilor exprese formulate în H.G. nr. 918/2008Cu toate acestea, duamna Andronescu a acordat avizul conformcomunicat cu grăbire lui Mircia Gutău prin adresa emisă cu numărul 39.345/ 14.03.2019, primit/ înregistrat la Primărie în data de 20.03.2019.

Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5.819/25.XI.2016. Asta doar așa, ca să realizați care erau actele/ dovezile pe care trepădușii lui Gutău trebuiau să le adune într-un dosar, pentru a-l depune la M.E.N., în vederea emiterii mult râvnitului… aviz conform! (vezi Procedura schimbare destinatie baza materiala). Discuție pe care – de asemenea – o vom relua în episodul următor. Când o să vedem și dacă se întruneau toate condițiile pentru ca ministerul/ ministrul să acorde mai mult decât le permitea Norma: să le dea (H)UPIȚILOR imobilul Liceului OLTCHIM pe perioadă nedeterminată!

Acum, responsabilii din Ministerul educației se codesc să emită Proiectul hotărârii de guvern pentru efectuarea schimbului de imobile! Spre disperarea celor direct interesați: Mircia GUTĂU și HUPIȚII lui CHIRLEȘAN! Prietenii știu de ce nu o fac! Poate le-o servește noul ministru al educației, madam ANISIE!

Să nu vă faceți iluzii / Vă servim niște concluzii!

Concluziile se impun de la sine. Și le preiau în integralitatea lor dintr-un material anterior:

Concluzia este simplă și se impune de la sine:

Cât timp nu scoatem politica în șuturi afară din școală, iar directorii acestora nu vor fi numiți doar pe baza îndeplinirii unor criterii stricte de competență managerială, încetând să fie doar niște agenți electorali în teritoriu,

Câtă vreme inspectoratele școlare vor continua să fie înțesate de politruci, pe care nu îi recomandă niciun fel de performanțe profesionale, care se află în solda mai marilor zilei,

Atâta vreme cât școala nu își vede exclusiv de ale sale, iar administrația publică locală nu încetează să se insinueze în viața școlii pentru a obține recunoaștere și recunoștință pentru realizarea unor activități pe care fiecare funcționar public le are în fișa postului,

Dacă nu se asigură promovarea și recompensarea în profesia didactică doar pe baza rezultatelor obținute în exercitarea atribuțiilor acesteia (dobândite în activitatea cu elevii!), și nu pe baza unor criterii subiective, care sunt de neîndeplinit de către cei care exercită efectiv, exclusiv și cu dedicație profesia de dascăl,

Dacă nu se face o distincție clară între funcțiile de execuție și cele de îndrumare și control și până când deținătorii celor din urmă nu își exercită integral și corect atribuțiile, fără să mai constituie obiectul intervențiilor de tot felul,

Nu avem nicio șansă de a ieși din starea de declin absolut în care se află învățământul din România zilelor noastre.”

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE! 

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

 

P. S.: De data asta, promisa SCRISOARE DESCHISĂ – referitoare la modul în care instituții ale statului au înțeles să trateze problema restructurării rețelei școlare din Râmnicu Vâlcea – este la o singură lungime de undă de apariția în mass-media.


Sursa foto copertă

Constantin Tanase – Dă, Doamne!

B.U.G. Mafia – Viața Noastră (feat. Adriana Vlad)

Ca un om fără de minte,
Numai eu merg înainte.
Toți îmi strigă, ești nebun!?
Dar de ce îmi este dragă
Și iubesc pisica neagră,
Asta n-am cum să le-o spun!” – versuri Pasărea Colibri

Un gând despre “Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II)

  1. Pingback: Se zice că și speranța moare! Până atunci trebuie să sucombe civil niște… potăi! – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.