De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” (II)

Povestea vorbei (de astăzi): S-a susținut de către unii dintre cei interesați, cum că motivele care au determinat Primăria / Consiliul local să adopte măsura extremă a desființării – prin „divizare totală” a – celor două licee din Râmnicu Vâlcea era una justificată economic, datorită folosirii ineficiente a spațiilor școlare. Nimic mai fals!

Pentru a realiza ce și cum, trebuie să ne întoarcem puțin în timp. Până la ședința Consiliului local din 14 decembrie 2017:

VIDEO – Ședința Consiliului Local – Râmnicu Vâlcea (14 decembrie 2017), publicat pe 24 iulie 2018, la link-ul: https://panatiberiu.blog/2018/07/24/video-sedinta-consiliului-local-ramnicu-valcea-14-decembrie-2017/

În cadrul căreia s-a adoptat – prin H.C.L. nr. 491/ 14.XII.2017 – Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Proiectului rețelei școlare… de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019. Articol în care am postat atât Procesul-verbal al respectivei ședințe a Consiliului Local al municipiului, cât și înregistrarea VIDEO a acesteia.

Proiectul de hotărâre are 6 articole, condensate în 4 (patru) pagini; restul, până la 33 de pagini (câte sunt postate pe site-ul primăriei, sunt documentele anexate (vezi Pct.supl 3 Proiect hot. retea_sc 2018-2019 ).

În care nu există niciun argument, cum nu există nici în așa-numitul Raport argumentativ, prin care trebuia să se justifice – așa cum actul normativ o cere – măsura arbitrară și ilegală a desființării Liceului Tehnologic OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea.

Raportul privind aprobarea Proiectului rețelei școlare…, emis de primărie sub nr. 47.750 din 12.XII.2017, a fost întocmit de Mihaela PRODESCU, avizat de Mircia GUTĂU, asumat prin semnătură de către Ghibirdic Alexandru (în calitate de administrator public) și de Daniela CIOBANU (șef serviciu APL, Reglementări, Aplicare L10).

Așa cum am scris cu un alt prilej, „La pagina 4 a Raportului, la alineatul 1, în doar 6 (șase!) rânduri, sunt expediate în derizoriu… „motivele”/ argumentele pe care Primăria/ Consiliul local ar fi trebuit să-și întemeieze propunerea de reorganizare a rețelei școlare pentru anul școlar următor, prin „reorganizarea prin divizare totală” a două mari licee tehnologice din municipiu!
ACEST ALINEAT NU ESTE ALTCEVA DECÂT O ÎNSĂILARE DE VORBE GOALE, NESUSȚINUTE DE NICIUN ARGUMENT/ DOCUMENT ECONOMICO-FINANCIAR SAU DE ALTĂ NATURĂ!

ACESTA ESTE LUCRUL CEL MAI GRAV CARE SE PUTEA ÎNTÂMPLA!

SĂ NU POȚI SĂ JUSTIFICI DE CE DESFIINȚEZI UN ASEMENEA LICEU!

IAR TOȚI HOITARII COLIVARI – DISTRIBUITORII DE SLOVE, ZIC  – SĂ STEA SĂ AGINE PE LA CATAFALCUL ACESTOR DOUĂ LICEE, AȘTEPTÂND CA MARELE LIDER SĂ LE RĂSPLĂTEASCĂ ÎNTR-UN FEL… TĂCEREA! SAU… PUPINCURISMUL! Iată textul din Raport – pretins (probabil…) a reprezenta, în toată splendoarea sa, „fundamentarea privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus”: „Prin organizare / reorganizarea unităților de învățământ se are în vedere crearea unui sistem de învățământ organizat, administrat și finanțat corespunzător, în vederea asigurării calității procesului instructiv-educativ, adecvarea ofertei educaționale la nevoile beneficiarilor direcți și indirecți, precum și creerea (sic!) unor instituții puternice cu un număr mai mare de elevi care să asigure o susținere financiară proprie și pe termen lung. La transferul claselor de la cele două unități de învățământ care intră în proces de reorganizare s-au avut în vedere și profilele unităților de învățământ care le preiau [vezi Raport…, fila 4 alin. (1)].”
Nefericite trebuie să fie ființele bipede în sarcina cărora a căzut măgăoaia „argumentării și/ sau… fundamentării” măsurii desființării – fără niciun fel de argumente a – celor două licee!

Pentru că, indiferent de consilierea de specialitate de care au beneficiat – de proveniență inspectorială și nu numai – cele două orfeline semnatare nu au putut scorni decât platitudinile jenante de mai sus! Nicidecum un set de argumente pertinente, sustenabile, documentate cu dovezi / calcule financiar–contabile, referitoare la pretinsa… risipă de resurse și de spații, produsă de fiecare din cele două licee propuse pentru desființare! Atât de mult / des – și doar verbal – invocată de către primarul interesat Mircia GUTĂU! Simple vorbe de clacă, fără niciun fel de argument!

Ceva mai evident decât atât, nu se poate produce!

Ce poate fi mai clar, pentru orice investigator de profesie sau pentru un cetățean de bună credință, decât incompetența crasă, ridicată la rang de regulă, folosită pentru demantelarea unor unități școlare viabile!?

Aceluiași eveniment – ședința Consiliului Local din 14 decembrie 2017 – i-am dedicat și alte articole, precum: ÎN LOC DE CONCLUZII LA ȘEDINȚA Consiliului Local din 14.XII.2017 (I)publicat pe 29 iunie 2018: https://panatiberiu.blog/2018/06/29/in-loc-de-concluzii-la-sedinta-consiliului-local-din-14-xii-2017-i/

ÎN LOC DE CONCLUZII LA ȘEDINȚA Consiliului Local din 14.XII.2017 (II),publicat pe 1 iulie 2018: https://panatiberiu.blog/2018/07/01/in-loc-de-concluzii-la-sedinta-consiliului-local-din-14-xii-2017-ii/

Ar fi trebuit să le spună cineva acestor… descreierați – începând cu Gutău Mircia și continuând cu ciracii săi din tot locul (Primărie și Consiliul local, Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar județean Vâlcea etc.) – nu există o relație directă între numărul elevilor dintr-o unitate de învățământ și cel al locurilor din spațiile de învățământ de care dispune aceasta! Că elevul care intră într-o școală – în tot acest timp al activității sale zilnice (în cele 4-7 ore de muncă intelectuală) – nu stă doar în banca lui din sala în care este repartizată clasa din care face parte. Că într-o zi de școală, acesta „circulă” – la propriu – prin mai multe spații școlare, în funcție de specificul activităților didactice pe care le are în orar. Desigur, dacă aceste spații există și dacă sunt adaptate funcțional pentru a satisface cerințe educaționale specifice! În unitățile de învățământ construite în vremea regimului comunist asemenea spații existau. Iar dascăli dedicați nobilei lor profesii, au făcut muncă de apostolat și eforturi inimaginabile pentru a le dota adecvat scopurilor educaționale.

Altfel spus, doar din mintea și din gura lui Gutău Mircia, precum și din inacțiunea interesată a unor mute profesional și managerial, (care bântuie fără treabă prin inspectoratul școlar), pot să irumpă asemenea idei… ciuce: cum că, vezi Doamne, într-o școală trebuie să fie atâtea locuri câți elevi are acea școală! Nimic în plus, că asta este… risipă!

Să le spună cineva toate acestea și să-i evalueze serios altcineva! Ca să se vadă dacă, ce și cât au priceput din toate astea! Pentru că, atunci când s-a pus problema desființării liceului, au achiesat docile  și fără să crâcnească la asemenea susțineri tâmpe ale lui GUTĂU! În loc să se urce pe pereți și să pledeze pentru adevăr! Să fi murit cu el de gât, dacă adevărul era cel care le-ar fi adus și proțăpit în funcțiile din inspectoratul școlar! Dar cine să o facă! Atunci când ceea ce-i unește – nu doar politic – este mult mai puternic decât atribuțiile profesionale ale fiecăreia dintre ele! Fie și numai pentru acest motiv și inspectoratele școlare trebuie să fie… depolitizate! De sus până jos! Deoarece prezența acolo a unor profesori carieriști, aburcați în aceste funcții de către factorul politic, iar nu de competențele lor profesionale, face un rău incomensurabil educației din țara noastră! Cum să fie controlat la sânge un director de școală, aflat în aceeași barcă politică cu „șeful” lui… inspectorial!? Care poate că-i este și… cârmaci!

Citat Tudor Musatescu

Hai să le arătăm atât neștiutorilor cât și celor care au mimat neștiința, ce se întâmpla cu fiecare clasăîn fiecare zi / oră de stat în școală – în anul școlar 2016-2017 și în cel care i-a urmat:

8.07.2019 GRAFIC18

8.07.2019 GRAFIC19

8.07.2019 GRAFIC20

8.07.2019 GRAFIC21

8.07.2019 GRAFIC22

8.07.2019-grafic23.jpg

8.07.2019 GRAFIC24

8.07.2019 GRAFIC25

"Când te joci, joacă tare. Când munceşti, nu te juca." Theodore Roosevelt

8.07.2019-grafic26-e1562598296682.jpg

8.07.2019-grafic27.jpg

8.07.2019 GRAFIC28

Coana Cati 21.01.2019In memoriam celui de al patrulea mandat pierdut!

Situație care se repetă pentru anul școlar 2017-2018, ultimul din existența Liceului Oltchim.

9.07.2019 GRAFIC 1

9.07.2019 GRAFIC 2

9.07.2019 GRAFIC 3

9.07.2019 GRAFIC 4

9.07.2019-grafic-5.jpg

9.07.2019 GRAFIC 6

9.07.2019 GRAFIC 7

9.07.2019 GRAFIC 8

9.07.2019 GRAFIC 9

9.07.2019 GRAFIC10

9.07.2019 GRAFIC11

9.07.2019 GRAFIC12

9.07.2019 GRAFIC13

9.07.2019 GRAFIC14

Citat Anatole France

9.07.2019 GRAFIC15

9.07.2019 GRAFIC16

9.07.2019 GRAFIC17

9.07.2019 GRAFIC18

9.07.2019 GRAFIC19

Coroborați aceste date din Tabelele de mai sus cu acelea privind componența bazei materiale a Campusului liceului „Oltchim” din Râmnicu Vâlcea, ca să realizați dimensiunea dezastrului produs învățământului vâlcean, prin desființarea acestui liceu. Duetul Primărie / Consiliu local, pe de o parte, și Inspectoratul școlar județean Vâlcea, pe de altă parte și-au dat mâna pe deasupra „campusului” condamnatului liceu, înainte de a asculta cineva și apărarea acestuia! Și de a se ține cont de vreunul din argumentele pro domo, invocate de acesta.

PREZENTAREA LICEULUIOLTCHIM” – RÂMNICU VÂLCEA (11.07.2018)

LABORATOARELE tehnologice de care dispunea liceul aveau toate dotările necesare desfășurării activităților instructiv-educative pe care le organiza.

LABORATOARELE de la LICEULOLTCHIM” din RÂMNICU VÂLCEA (11.07.2018)

Iată și una din pledoariile de bun simț în favoarea liceului Oltchim, apărută în presa locală. Subiect căruia am să-i dedic un material distinct.

”Minciuna e un bulgăre de zăpadă ce devine cu atât mai mare cu cât este rostogolit mai mult.” Martin Luther

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ


Găsiți prima parte a acestui articol la link-ul: https://panatiberiu.blog/2019/07/30/de-ce-nu-trebuia-desfiintat-liceul-oltchim-din-ramnicu-valcea-i/

Vezi și articolul – În ce consta unicitatea ofertei educaționale a Liceului „OLTCHIM”, la link-ul: https://panatiberiu.blog/2019/07/18/in-ce-consta-unicitatea-ofertei-educationale-a-liceului-oltchim/

Vezi și  – VIDEOLiceul „OLTCHIM” în imagini. Ce a fost și cum a ajuns!, la link-ul: https://panatiberiu.blog/2019/07/11/video-liceul-oltchim-in-imagini-ce-a-fost-si-cum-a-ajuns/


Jean Moscopol – În țara-n care m-am născut

6 gânduri despre “De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” (II)

  1. Viitorul este din ce în ce mai departe de a suna… bine! El arată după chipul și asemănarea oamenilor care-l populează!
   Despre „calitatea” acestora ar fi mult de vorbit. Și nu în termeni dintre cei care ne permit să ne facem prea multe speranțe! Cât timp prezentul nostru este „colonizat” de pseudopoliticieni rapaci, viitorul nu poate să fie altfel.
   Ferice de cei creduli și săraci cu duhul…

   Apreciat de 1 persoană

 1. Pingback: Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală! – Periegheze

 2. Pingback: Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul „OLTCHIM” – Periegheze

 3. Pingback: Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea – Periegheze

 4. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.