„Avizul conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei politice a Ecaterinei Andronescu (II)

Și-am zis verde de-o sipică / Ești din ce în ce mai… mică!

Povestea vorbei din PRIMA PARTE a acestui articol: Grăbită să împlinească pohta primarelui vâlcean Mircia GUTĂU, d-na ministru Andronescu Ecaterina a emis un aviz conform pentru imobilul (vreo 2.000 de mp și 13 construcții!), care a aparținut desființatului Liceu OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea. Numai că a făcut-o prin încălcarea propriilor solicitări formulate/ postulate de ministerul educației într-o adresăremisă anterior primăriei în chestiune! Atribuind respectivul imobil Universității din Pitești, responsabilă – cel puțin în egală măsură cu ministerul – de nerespectarea dispozițiilor exprese formulate în H.G. nr. 918/2008Chiar dacă ministerul educației a făcut-o prin încălcarea unora dintre solicitările formulate prin propria-i adresă! Așa cum o să dovedim în continuare! Fapte cu un pronunțat iz… penal, pentru care emitenta trebuie să răspundă. 

Ce-i scapă duamnei Ecaterina Andronescu din vedere, este faptul că prin altă depeșă pe care am expus-o într-un articol anterior – Ministerul educației… îi toot instruia pe primarienii lui GUTĂU cum să procedeze ca să le fie și lor bine: precizând ce alte așteptări aveau de la ei, ce documente să mai procure și să le remită, ca să obțină mult așteptatul/ râvnitul… aviz conform ministerial! Pentru ca astfel să se împlinească pohta gutăiană! Care consta în desființarea liceului OLTCHIM și realizarea unui schimb avantajos pentru ambele părți (Gutău și UPIT!), conform pretențiilor UPIT! În detrimentul interesului superior al elevilor și al societății!

2

Sursa: L. T.  OLTCHIM

Prin adresa cu nr. 39.345/22.10.2018, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 39.956/25.10.2018, Direcția Patrimoniu și Investiții din cadrul M.E.N. a comunicat faptul cănu putem emite avizul conform deoarece documentaţia nu este completă”, solicitând (din nou) completarea documentației cu mai multe informații.

Prin adresa cu nr. 41.418/ 05.XI.2018, Primăria a solicitat Inspectoratului școlar să rectifice „Acordul nr. 5.703/20.09.2018, care să facă referire la imobilul teren în suprafaţă de 19.574 mp şi construcţii în suprafaţă de 6.119 mp, pentru care se solicită schimbarea destinaţiei. Vă rugăm de asemenea, să ne sprijiniţi pentru obţinerea Acordului Consiliilor de Administraţie al unităţilor de învăţământ care au preluat elevii şi baza materială, ca urmare a divizării totale a Liceului Tehnologic OLTCHIM.
Ceea ce s-a și întâmplat. Cu grăbire, în ședința C.A. al I.Ș.J. Vâlcea din 12 noiembrie, prin punctul 15 al H.C.A. nr. 167/ 12.XI.2018 s-a aprobat această solicitare a Primăriei (cum am arătat în prima parte a acestui articol, fără a se preciza vreo durată de timp pentru imobilul a cărui schimbare de destinație se cerea).

Prin adresă, în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor necesare pentru emiterea avizului conform de către ministrul educației, ministerul a solicitat Primăriei să completeze documentația depusă – printre altele – cu următoarele documente:

„- Dacă atât imobilul pentru care se solicită schimbarea de destinaţie, cât şi cele două imobile care aparţin Universităţii din Piteşti fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rol,

– Un Plan de amplasament şi delimitare a imobilului pe care să fie evidenţiate căile de acces atât la Punctul termic, cât şi la restul imobilului,
– Extrasele de Carte funciară nr. 44.010, nr, 44.011 şi nr. 43.114 aferente imobilelor, situate în str. Ştirbei Vodă nr. 149, aflate în domeniul public al statului şi administrarea MEN – Universitatea din Piteşti.
Protocolul de predare-primire semnat între conducerea Liceului TehnologicOltchimşi unitatea administrativ teritorială care a preluat baza materială a unităţii de învăţământ, ca urmare a divizării totale.
Acordul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ care au preluat elevii şi baza materială, ca urmare a divizării totale a Liceului Tehnologic „Oltchim”, din care să rezulte ca sunt de acord cu schimbarea destinaţiei imobilului respectiv.
Activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea pe terenurile în suprafaţă de 117.525 mp, respectiv 120.538 mp.
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti referitoare la transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local a două imobile situate în str. Ştirbei Vodă nr. 149, precum şi preluarea imobilului situat în b-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care aparţine Liceului Tehnologic „Oltchim”, din proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea, în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti”.

Sper să n-aveți vreun… acces / Dacă luați act de-un… proces!

Din cele care s-au întâmplat ulterior, deducem că Primăria – cu ajutorul de neprecupețit al conducerii Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea – le-a și obținut cu grăbire și le-a remis ministerului! Că altfel nu se poate explica cum de duamna Andronescu a acordat avizul conform, comunicat cu grăbire lui Mircia Gutău prin adresa emisă cu numărul 39.345/ 14.03.2019, primit/ înregistrat la Primărie în data de 20.03.2019

Din multitudinea de documente solicitate de minister, ne rezumăm să facem vorbire doar despre unul, pe care îl considerăm ca fiind deosebit de important. Și anume despre eventualitatea existenței pe rolul vreunei instanțe de judecată a vreunui litigiu referitor la imobilul Liceului OLTCHIM!

Păi, ce făcuși mă, tanti, mă! Te făcură papițoii ăștia în foi de viță!? Te-au luat de… proastă!? Că n-am altă variantă. Te-au pus să dai cu avizul conform în ei, când mai aveam procese pe rol!? Apropo! De ce-ți mai stau în minister pafariștii ăia de la compartimentul juridic, sau cum s-o mai numi el!?

Când vrei ca să le faci bine / Vine legea peste tine!

Ca să vă lămuriți ce și cum, hai să dăm cu geana pe la următoarele cauze, aflate pe rolul unor instanțe civile:

  • Dosarul nr. 1843/90/2018, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea! Având ca obiect – anulare act administrativ. Cauză în care figurează ca… reclamanți, numeroși salariați care au lucrat la Liceul Oltchim! Aflat în pragul celui de al… șaselea termen (dintre care primul a fost pe data de 5 noiembrie 2018), în data de 24 iunie 2019! Asta înseamnă că se știa despre proces! Cu atât mai mult cu cât INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA avea calitatea de… PÂRÂT în cauză!

Cauză în care, la termenul din 24 iunie 2019, prin Hotarârea nr.  902/2019instanța de fond a dispus:

Admite cererea reclamantei precum şi cererea de intervenţie. Anulează în parte hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Judeţean Şcolar Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin divizare totală a Liceului Tehnologic Henri Coandă şi a Liceului Tehnologic Oltchim. Cu recurs.

MAI ȘTIȚI CÂTĂ ENERGIE S-A CONSUMAT – în ultimii doi ani – ÎN PROBLEMA DESFIINȚĂRII CELOR DOUĂ LICEE DIN RÂMNICU VÂLCEA: L. T. „OLTCHIM” și L. T. „H. COANDĂ”!? Prin soluția pronunțată  în Dosarul nr. 1843/90/2018A RĂMAS ÎN AER și HOTĂRÂREA nr. 30 din 30 ianuarie 2018 a CONSILIULUI LOCAL al municipiului RÂMNICU VÂLCEA! Prin care s-a aprobat rețeaua școlară de la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019, fără cele două licee!

FELICITĂRI magistraților care au avut curajul să adopte o asemenea hotărâre! Care produce spaimă și o stare de  justificată teamă printre emitenții / votanții Hotărârii C.A. al I.Ș.J. Vâlcea, prin care s-a dat avizul pentru „reorganizarea prin divizare totală” a celor două licee vâlcene!

În fibrilație trebuie să intre și decidenții din INSTITUȚIA PREFECTULUI – Județul VÂLCEA, (deoarece nu au atacat în contencios administrativ hotărârea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea), precum și majoritatea ticăloasă din CONSILIUL LOCAL al municipiului!
ACUM SĂ VĂ VEDEM LA FAȚĂ, PSD-IȘTI, PER-IȘTI ȘI ALDE-IȘTI, care alcătuiți majoritățile din I.Ș.J. Vâlcea și C.L.!!!

De ziua internațională a iei ne-am manifestat curiozitatea în legătură cu modul în care, toți aceștia o să mai scoată CĂMAȘA, îmbrăcând-o pe cea cu modele… RAHOVENE!

LUA-V-AR DRAGNEA ÎN CUSTODIE… Pe toți, cu Ecaterina Andronescu în frunte!

 

  • pe rolul Curții de Apel Pitești se află Dosarul nr. 1237/90/2018, în care CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM VÂLCEA are calitatea de… Intimat Pârât!

Dosar în care, la termenul din 17 mai 2019, instanța a dispus: „Soluția pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii recursului. Dispune suspendarea judecăţii până la soluţionarea definitivă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 1843/90/2018, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, conform art. 413 alin. 1 pct. 1 C. pr. civ.. Cu recurs pe toată durata suspendării.”!

De unde provine teama tuturor jmecherilor care au mânărit asemenea manopere toxice, prin alianța fetidă dintre I.Ș.J. Vâlcea – Primărie / Consiliul local!? Din faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la momentul raptului,

(2) Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local… prin care este aprobată reţeaua şcolară.

(METODOLOGIA privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat…, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018—2019, Capitolul III, Emiterea avizului conform pentru organizarea / reorganizarea reţelei şcolare, art. 22 alin. (2)).

Asta însemnând că dacă pică avizul conform al CA al I.Ș.J. Vâlcea, Hotărârea Consiliului Local rămâne fără niciun… fundament!

Dar să nu mai vorbim despre funie în casa spânzuratei ministeriale! Că și așa are atât de multe pe cap! Iar „asta” o să-i pună… capac!

Așa încât, d-nă Andronescu, ne permitem să vă întrebăm direct, de la obraz: cum ați putut emite avizul conform, atâta timp cât pe rolul instanțelor se aflau cauze care priveau tocmai situațiaimobilului pentru care se solicita schimbarea de destinație”!? Și nu numai!?

Ați crezut cumva că soluția instanței nu poate să fie decât una favorabilă intereselor asociaților/ beneficiarilor avizului pe care l-ați emis a priori!? Pentru că – emițând avizul conform fără să dispuneți de toate „aspectele” necesare / solicitate chiar de către minister (!) comițând o flagrantă ilegalitate – ați produs consecințe iremediabile pentru mii de oameni! Și nu vă puteți apăra precum copiii de la grădiniță: noi am vrut să facem bine…!

Ați mizat pe influența acelorași clienți ministeriali – beneficiari ai actului pe care l-ați emis asupra unora dintre completele de judecată!?

Sau v-ați gândit că aveți de-a face doar cu proști și cu interesați!? Că s-o fi răsturnat altă căruță cu… ploști la Vâlcea! Și așteptam înfrigurați să vină un șoldovean ca să le golească de orice esențe vitale!?

Instanța te-a terminat / Pe timp… nedeterminat!

De asemenea, republicăm și Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul MEM nr. 5.819/25.XI.2016. Asta doar așa, ca să realizați care erau actele/ dovezile pe care trepădușii lui Gutău trebuiau să le adune într-un dosar, pentru a-l depune la M.E.N., în vederea emiterii mult râvnitului… aviz conform! (vezi Procedura schimbare destinatie baza materiala). Discuție pe care – de asemenea – o vom relua în episodul următor. Când o să vedem și dacă se întruneau toate condițiile pentru ca ministerul/ ministrul să acorde mai mult decât le permitea Norma: să le dea (H)UPIȚILOR imobilul Liceului OLTCHIM pe perioadă nedeterminată!

Conform Normei, avizul conform al ministrului educației naționale se emite ținând cont de următoarele „aspecte”, enumerate la art. 3 punctele 1-7 din Procedură, dintre care enumerăm câteva puncte pe care nu le-ați respectat:

1. In imobilele/ spațiile pentru care se solicită schimbarea destinației nu se mai desfășoară activități de învățământ sau acestea au fost restrânse și nu există perspectiva creșterii efectivului populației școlare.

Acest „aspect” a fost nerespectat/ ignorat de către elaboratorii adresei MEN, deoarece Liceul OLTCHIM se afla pe un trend ascendent, în ultimii ani ai existenței sale, crescând numărul elevilor care-l frecventau! Iar pretinsul, de fapt, inexistentul Memoriu justificativ al Primăriei, nu conține asemenea date care să infirme susținerile noastre, așa cum vom dovedi ulterior;

7. Imobilele/ Spațiile pentru care se solicită schimbarea destinației nu fac obiectul unui litigiu (aflat pe rol).”

Așa cum am dovedit cu prisosință (vezi SUPRA), în emiterea de către ministrul educației a avizului conform nu s-a ținut cont nici de acest foarte important „aspect”! Este indubitabil că – cel puțin aceste două aspecte nu au fost respectate în justificarea necesității emiterii avizului conform! Care, în aceste condiții, nu trebuia să fie emis!

Referitor la perioada „nedeterminată” pentru care a fost emis avizul, nici aceasta nu se justifică în niciun fel, deoarece actul normativ reglementează astfel domeniul:

Conform dispozițiilor art. 4, „schimbarea destinației imobilelor se va face pe o perioadă determinată, în funcție de felul activității desfășurate”,  pentru „maximum 25 de ani pentru alte instituții/ unități de învățământ preuniversitar/ universitar de stat” (Procedură, art. 4 lit. a)). Asta însemnând că – în cazul în speță, dacă se îndeplineau și celelalte aspecte – perioada maximă pentru care se putea schimba destinația imobilului era de… „maximum 25 de ani”! După care, conform prevederilor art. 6, „imobilele vor reveni la destinația inițială – spațiu de învățământ – și se vor afla într-o stare tehnică cel puțin similară cu cea din momentul schimbării destinației”.

În situații temeinic justificate, schimbarea destinației se poate face pe perioadă nedeterminată când imobilul nu mai poate fi utilizat în procesul instructiv-educativ și poate fi alocat unor instituții publice pentru desfășurarea activităților specifice acestora”, scrie fără drept de apel la art. 5 al Procedurii. Prevederi pe care le-ați ignorat in integrum! Cu alte cuvinte, schimbarea destinației imobilului Liceului OLTCHIM nu se justifica, deoarece nu se poate pune problema că „acesta nu mai putea fi utilizat în procesul instructiv-educativ”!!! Cât despre existența unei „situații temeinic justificate”, nici vorbă de existența unei asemenea… situații! Liceul era în plină expansiune, desființarea lui datorându-se exclusiv dorinței maladive a primarului de a intra în posesia suprafețelor de teren pe care UPIT le deținea în administrare delegată în municipiu! Universitate care a ajuns să șantajeze consiliul local / primăria, pentru a-și exprima acordul ca să renunțe la acel imobil (!?), pretinzând să-i fie dat la schimb imobilul (teren și 13 clădiri situate în centru orașului) în care, din momentul constituirii sale – în anul 1967 – își desfășura activitatea Liceul OLTCHIM! 

Ca și altădată, mingea s-a aflat în terenul ministerului.

D-na ministru Andronescu Ecaterina – cea care deja a emis avizul conform pentru schimbarea destinației fostului imobil (teren și clădiri) care a aparținut Liceului Tehnologic OLTCHIM – a avut de ales între a urma soarta celor care au înstrăinat ilegal balta Belina, și refuzul argumentat de a o face! Numai că deja a ales! A spart… mingea!
Este greu de crezut că TIMPUL care a rămas o să mai separe apele de uscat. Și hoții de restul lumii. Mai devreme sau mai târziu, aceștia trebuie să ajungă tot acolo unde le este locul, la pușcărie.
Pentru că am continuat să credem că minciuna are picioare scurte!

Așa că – din nou – mutăm tunurile pe… M.E.N.! Și pe ministru!

Căruia îi solicităm ca – de îndată – să dispună anularea avizului conform, emis în condițiile încălcării flagrante a dispozițiilor Procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia!

Promisa SCRISOARE DESCHISĂ – referitoare la modul în care instituții ale statului au înțeles să trateze problema restructurării rețelei școlare din Râmnicu Vâlcea – este la o singură lungime de undă de apariția în mass-media.

ATUNCI SĂ VEZI CÂTE ALTE VICTIME… COLATERALE!  ȘI FUGA DE RĂSPUNDERE A UNORA DINTRE NUMEROȘII… ÎMPRICINAȚI!

P. S.: TOT ATUNCI O SĂ REALIZĂM ȘI DACĂ ALTE INSTITUȚII ALE STATULUI DE DREPT (NU ALE CELUI… PARALEL, CARE EXISTĂ DOAR ÎN MINTEA BOLNAVĂ A UNORA DINTRE FURII PATENTAȚI), S-AU OCUPAT DE AFLAREA TUTUROR DEDESUBTURILOR CARE S-AU FINALIZAT CU DEMANTELAREA LICEULUI OLTCHIM!

Timpul care vine mai poate rezolva ceva doar în ce-i privește pe hoți! Care trebuie să ajungă la locul ce le este hărăzit.
Până atunci, să nu ne pierdem speranța!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale… 

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE!  

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ


1-Q Sapro – Lasă-te de furat (Official Video)

B.U.G. Mafia – Românește

 

2 gânduri despre “„Avizul conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei politice a Ecaterinei Andronescu (II)

  1. Pingback: Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea – Periegheze

  2. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.