NOI AM VRUT SĂ FACEM BINE, ZIC ȘI-ASTEA PRINTRE SUSPINE! (II)

Motto: „To educate a man in mind and not in morals
is to educate a menace to society.”٭
Theodore Roosevelt, Jr.

Prezentăm procesul-verbal încheiat la ședința Consiliului de administrație al I.Ș.J. Vâlcea din 15 decembrie 2017 (vezi PV CA ISJ VALCEA 15.XII.2017 cu evidentieri), precum și hotărârea aferentă (vezi Hot. CA 117 15.XII.2017 )

Evidențierea unor fragmente din procesul-verbal de ședință – prin boldire, scriere cu italice, subliniere etc. – ne aparține. Și are menirea de a marca anumite elemente, pe care le considerăm importante pentru susținerea demersului nostru. Consemnările dintre parantezele rotunde ne aparțin și au rolul de a facilita înțelegerea unor susțineri din textul procesului-verbal. Prescurtările existente în procesul-verbal îi aparțin secretarei Consiliului de administrație.

Precizăm și faptul că este pentru prima dată când procesul-verbal al acestei ședințe… iese în lume! Prima dată când acest important document vede… lumina tiparului, cu toate încercările repetate ale unor amici din mass-media de a-l obține!

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de administrație, la punctul 1, s-a aflat: „avizarea rețelei școlare a mun. Rm. Vâlcea…, pentru anul școlar 2018-2019”.

Se discută propunerea rețelei școlare a municipiului Rm. Vâlcea, transmis de către Primăria mun. Rm. Vâlcea. Dna inspector școlar general prezintă proiectul, remis cu nr. 48.418/ 14.12.2017 și cu nr. de înregistrare al I.Ș.J. Vl. 6.737/ 14.12.2017, data de ieri, 14.12.2017, spre ora 16.”…

Liceul Tehn. Oltchim se reorganizează prin divizare totală”, în continuare fiind enumerate clasele de elevi și „unitățile școlare dobânditoare” la care acestea urmau să fie repartizate.

„Mai este avizat Raportul pentru aprobarea Proiectului rețelei școlare…”

Așa, din prima, ca să nu mai fie discuții…! Raport pe care nu a fost prezentat oficial și pe care nu  l-a văzut nimeni atunci cum arată! Fiind doar așa, o consemnare formală, făcută de dragul… istoriei clipei! Și nu numai!

Și totuși, să-i invităm să ia cuvântul pe unii dintre cei prezenți, ca să aflăm cine și ce a avut ceva de spus, ce argumente a folosit fiecare în susținerea punctului său de vedere.

„D-na inspector școlar general lansează propunerea de discuții cu privire la aspectele prezentate” (precizez că d-na BICĂ a făcut-o la solicitarea mea, inițial intenționând să dea cuvântul doar reprezentanților celor două sindicate! n. n.).

Sursa: Televiziunea VTV

2

BICĂ ANDRAinspector școlar general al I.Ș.J. Vâlcea

„D-na Manea (Manea Luminița, inspector școlar pentru învățământul profesioanal și tehnic; pe atunci, încă membră a consiliului! n. n.) spune faptul că sunt multe clase terminale, nefiind o problemă cu autorizările (De unde este ușor de dedus că existau asemenea probleme, determinate de lipsa unor autorizații din partea ARACIP, pentru unele dintre școlile… dobânditoare, cum o să și vedem în alt episod. n. n.).

Dl Statie atrage atenția asupra faptului trebuie urgentate toate operațiunile ce decurg după ședința de astăzi. Va fi foarte mult de muncă. Anumite probleme pot apărea, trebuie să fie respectate regulamentele. Titularii vor fi încadrați conform centralizatorului, fiecare va primi ore după specialitate, de bază fiind ce ore are scris pe decizie. Per ansamblu, nr. de posturi se va restrânge. Ar putea exista o problemă în privința personalului auxiliar, dar se vor căuta soluții, pt. ca nimeni să nu rămână pe dinafară.”

Și cam… gata! După paralelismul infinit al celor două intervenții cu problema în discuție, realizăm că nu s-a rostit un singur cuvințel, nu s-a prezentat o singură… hârtiuță măcar, despre ceea ce trebuia să facă inspectoratul școlar pentru a-și justifica o eventuală hotărâre de avizare a proiectului de rețea școlară, propus de către GUTĂU!

„Argumentele” inspectoriale, pe care trebuia să se întemeieze hotărârea pentru restructurarea rețelei școlare din Râmnicu Vâlcea, prin desființarea a două importante licee din oraș, s-au epuizat înainte de a fi aduse în discuție!!! De unde realizăm că, indiferent de ceea ce urma să se întâmple în acea ședință, hotărârea pentru validarea solicitărilor lui GUTĂU fusese deja luată, (indiferent de… (in)consistența argumentelor din pledoaria exclusiv pro domo a celor doi  vorbitori de până atunci! n. n.)

Se dă cuvântul reprezentanților sindicatelor.

Dl. POPA (Popa Florin, președinte al S.P.Î.P. Vâlcea, n. n.) nu consideră că sunt aduse suficiente argumente în privința monitorizărilor efectuate. Nu este normal să se facă aceste monitorizări după emiterea avizului. Dl Popa consideră că nu trebuie acordat avizul conform, întrucât nu se respectă art. 25 al O.M.E.N. nr. 5.472/ 07.11.2017. Argumentarea Primăriei nu este bine fundamentată.”

După care, începe să vorbeascăPANĂ!

PANĂ M. Tiberiu, vicepreședinte al UNIUNII SINDICATELOR ÎNVĂȚĂMÂNT VÂLCEA. Care nu s-a mai oprit din… vorbit, timp de vreo oră și ceva! Din cele spuse atunci de mine, s-a consemnat, cu mare aproximație și doar lacunar, cam cât și ce rezultă din fragmentele inserate mai jos!

„Dl PANĂ întreabă care este data și ora la care au fost remise documentele, aspecte menționate la începutul ședinței” (hotărârea consiliului local fusese adusă și înregistrată la inspectoratul școlar în după amiaza zilei de 14 decembrie 2017, după ora 16, consemnare făcută la solicitarea mea, n. n.).

Dl PANĂ menționează adresa nr. 6.530/ 15.11.2017, înregistrată la Prim. cu nr. 44.356/ 15.11.2017, prin care formulează rugămintea (inspectoratul școlar a solicitat oficial ca să i se remită Proiectul rețelei școlare ante quem datei de 6 decembrie, n. n.) de a se prezenta proiectul de rețea școlară până în data de 06 dec. 2017, termen care nu a fost respectat.

Dl PANĂ întreabă dacă s-au făcut demersuri pentru urgentarea remiterii hârtiilor, iar dna inspector general confirmă faptul că a cerut ca documentele să fie transmise imediat ce sunt aprobate (hotărârea prin care se aproba Proiectul…, după adoptarea sa de către consiliul local, n. n.).

Dna contabil șef atrage atenția asupra faptului că termenul din O.M.E.N. pt. transmiterea rețelei școlare de către primării este de 15 dec. 2017.” (intervenție în dorul lelii, care nici măcar nu pleda în favoarea poziției inspectoratului în… cestiune! n. n.).

„Dl PANĂ atrage atenția asupra prezenței reprezentanților primăriei într-un birou din I.Ș.J., ieri, 14.12.2017, atunci când s-au adus documentele. Argumentele (din Raportul primăriei, n. n.), în opinia dumnealui, nu sunt bine fundamentate (și am citat din Raport, dând mai multe exemple de asemenea „pseudoargumente”, dintre care s-a reținut următorul „argument”, n. n.): „crearea unui sistem de învățământ organizat” Întrebarea este: până acum nu a fost așa?” (întrebare – numai aparent retorică – adresată tot de mine celor prezenți, rămasă fără răspuns! n. n.).

Dna contabil atrage atenția asupra faptului că unitățile în discuție, pe baza costului standard, nu-și asigură decât aprox. 50% din cheltuieli, diferența fiind asigurată de către Primărie (chelt. materială).

Dl PANĂ atrage atenția că nu există calcule, însă realitatea este cea evidențiată, conform spuselor dnei contabil șef.” (Aici secretara consiliului devine… creativă, atribuind vorbe, fără a se preciza de ce a făcut-o și – mai ales – cui ar fi aparținut acestea! Dar ce nu se poate face pentru o cauză atât de nobilă, precum… demantelarea unor școli! Realitatea rezultată din cifre este total diferită față de susținerile interesate ale contabilei șefe, urmând să prezentăm date concrete care o și dovedesc! n. n.)….

Alt argument (din așa-zisul Raport argumentativ, citat de mine, supus atenției celor prezenți, n. n.): adecvarea ofertei educaționale. Dl PANĂ considerăasta nu este problema primăriei, care nu are reprezentanți în C.L.D.P.S. (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, n. n.). Activitatea primăriei nu se referă la învățământul profesional/ dual, deoarece nu are prerogative aici.

Un alt argument (din Raport…, supus atenției consiliului, tot de către mine, n. n.): crearea unui învățământ puternic (!? n. n.), cu efective mai mari. Dl PANĂ afirmă că nu este de acord cu acest argument.” (fără a se reține în procesul-verbal și argumentația noastră, conform căreia lipsește orice dovadă materială prin care să se probeze… contrariul! Dovezi care ar fi determinat „reorganizarea prin divizare totală” a altor licee decât cele două, „alese” doar în conformitate cu interesele… latifundiarului GUTĂU! n. n.).

Raportul Primăriei nu este unul argumentativ, susțin reprezentanții sindicatelor. La transferul claselor de la cele două unități ce intră în proces de reorganizare, se pretinde că s-a ținut cont de profilele unităților care le preiau: fapt neadevărat. Nu există calificări similare în unitățile care preiau clasele (aserțiune care, de asemenea, îmi aparține, pe care am dezvoltat-o ulterior! Fără să producă niciun fel de efecte la nivelul… procesului-verbal! n. n.).

„Dl PANĂ pune problema spațiilor: dacă unele unități care preiau clasele dispun de spații adecvate și suficiente pt. desfășurarea în condiții optime a unui învățământ modern (era o întrebare, nu o… constatare! Căreia – desigur – că nu i-a răspuns nimeni! n. n.). Se au în vedere locațiile: Liceul Tehn. Cpt. N. Pleșoianu. Aici spațiile sunt insuficiente. Nici la Colegiul Economic nu sunt spații autorizate pt. a prelua aproximativ 10 clase (subiect căruia, spre disperarea lui GUTĂU, o să-i dedicăm un articol separat! n. n.).

Dna Croitoru (Croitoru Elena Roxana, inspector școlar proiecte educaționale, n. n.) afirmă faptul că laboratoarele nu sunt o problemă, copiii pot face practica și la agenții economici (intervenția sa nu are nimic de-a face cu realitatea și nici cu condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru acreditarea unor spații școlare de către ARACIP, n. n.).”

„Dl PANĂ aminteștea existat o adresă a Primăriei pt. desemnarea unor reprezentanți (ai inspectoratului școlar! n. n.) care să participe la reorganizarea reței școlare și aflând acest lucru,  a afirmat că ar fi constituit un eventual acord (luând act de remiterea de către Primărie a unei asemenea adrese, am sugerat ca inspectoratul școlar să păstreze o atitudine de echidistanță, nefiind normal să fie și jucător – prin implicarea directă în croirea proiectului rețelei școlare – și… arbitru – prin eventuala acordare a avizului conform pentru rețeaua școlară susținută de GUTĂU, la a cărei configurare ar fi participat! Sugestie care a și prevalat la nivelul conducerii instituției. n. n.). Una dintre cele două persoane (desemnate pentru a lua parte – ca reprezentant al inspectoratului școlar – la activitatea acelei comisii, constituită la nivelul primăriei, comisie despre care se susține că ar fi pregătit documentația pentru elaborarea Proiectului de Raport, n. n.), ar fi fost dna Manea Luminița, cu care dl PANĂ a purtat o discuție.

Întrebarea este dacă cineva a reprezentat I.Ș.J. în comisia care a elaborat proiectul de raport (întrebare adresată de mine, fiind astfel consemnată în procesul-verbal, n. n.). Dna Dobrete nu a luat parte la această comisie, afirmă dumneaei. Tot dumneaei îi atrage atenția  d-lui PANĂ dumnealui, aparent, are o problemă cu modul de redactare a raportului, nu cu desființarea liceelor” (observație corectă, deoarece tocmai pe lipsa de argumente din acel document fondator, se sprijină eșafodajul prin care se poate demonstra că hotărârea de consiliu pentru acordarea avizului conform este nelegală! n. n.).

„Dl PANĂ consideră că nu se justifică lărgirea (cuvânt inexact, uzitat doar de secretara C.A-ului, nu și de către mine n. n.) Liceului de Arte „N. Giuleanu”, însă dna Dobrete susține că nu ar fi obținut autorizație.

Se supune la vot proiectul, dl PANĂ dorind ca, înainte de vot, să se știe situația personalului. Dna inspector general atrage atenția asupra faptului că unitățile care preiau în primul rând elevii, trebuie să demareze acțiunile. Trebuie crescută ponderea învățământului tehnologic. Liceele care preiau vor avea clase în plus. De exemplu, fiecare unitate care preia va primi ½ clase în plus, care ar fi corespuns unităților desființate.

Planul de școlarizare/ încadrare va fi dezbătut, anul acesta, cu reprezentanții I.Ș.J. și cu cei ai sindicatelor.

Cadrele didactice, după desființarea liceelor, intră în restrângere de activitate, afirmă dl Statie, conform calendarului mișcării personalului didactic…”.

Se supune la vot proiectul, avizarea sa conformă/ neconformă: se avizează conform cu 10 voturi pentru și două abțineri” (s-au abținut Manea Luminița și Jipescu Ana, pe atunci inspector școlar general adjunct al I.Ș.J. Vâlcea).

Ca lucrurile să fie și mai clare, pentru a înțelege cam de unde trebuia să fie… restructurată rețeaua școlară, (și sper să citească și dl GUTĂU, că prea se umflă-n… pene în ultimul timp! n. n.), „se aprobă funcționarea claselor sub efectiv la Liceul Tehn. Ferdinand I (adresa nr. 6.713/ 13.12.2017).”

Dl GUTĂU, ați fost pe recepție!? Cel din fieful d-stră electoral, cartierul cu „cincizeci de mii de locuitori” (sanchi!), liceul de referință, alea-alea…!

Procesul-verbal a fost asumat prin semnătură de 12 din cei 13 membrii ai consiliului.

Rezultă, fără putință de tăgadă, că aserțiunea ministrului educației din adresa remisă d-lui deputat Dumitru LOVIN, referitoare la faptul că liderii de sindicat prezenți, ar fi achiesat la cele întâmplate în ședința C.A. al I.Ș.J. Vâlcea din data de 15 decembrie 2017, este în totalitate mincinoasă. Cum este și cazul tuturor celorlalte alegații ale acestuia. Pentru că respectiva adresă nu făcea altceva decât să preia informațiile furnizate de persoane interesate din cadrul Inspectoratului școlar Vâlcea.

Numai că aceste persoane cu funcții de răspundere în instituție ar trebui să-și dea seama acum că… minciuna are picioare scurte! Și că dezinformarea calificată este tot un pui de… infracțiune!

Intervenția mea, reprezentând trei din cele șase pagini ale procesului-verbal, (cu toate aproximările și… ezitările aparținând secretarei consiliului), prin consistența și pertinența argumentelor aduse, a avut darul să clarifice câteva aspecte importante, dovedind faptul că nu existau suficiente premise pentru ca hotărârea consiliului local să primească avizul conform al organului de conducere al inspectoratului școlar!

Fapt dovedit și prin aceea că – așa cum rezultă din procesul-verbal – nu există nicio tentativă de contracarare a susținerilor mele! Nimeni nu a încercat măcar să prezinte, argumentat, un alt punct de vedere! Cu toate acestea, jocurile erau făcute! Maurul educațional, reprezentat de cele două licee care-l „încurcau” pe GUTĂU în realizarea planurilor sale edilitare, trebuia să expieze!

Devenind pentru scurt timp avocatul diavolului, trebuie totuși să remarcăm faptul că membrii C.A.-ului inspectoratului școlar:

  • Nu au avut posibilitatea să ia efectiv cunoștință de cărcălelile din proiectul de hotărâre remis de primărie cu doar câteva ore înaintea ședinței! Neavând astfel posibilitatea să se pronunțe în cunoștință de cauză (ceea ce nu-i exonerează de răspundere!);
  • Au făcutfigurație în ședință! Puținele vorbe strecurate de unii dintre ei printre buze, (și asta doar ca urmare a apelurilor mele repetate de a li se acorda cuvântul, pentru a-și justifica votul), așa cum rezultă din procesul-verbal, nu au nimic de-a face cu problematica supusă discuției!
  • Nu a fost pregătit niciun material, pentru a fi prezentat oficial în ședință – fapt foarte grav – deoarece, pentru acordarea avizului conform pentru rețeaua școlară a municipiului, trebuiau să fie îndeplinite o mulțime de condiții, prezentate in extenso în prima parte a acestui material!

Ce dovadă mai evidentă decât aceasta, pentru faptul că votul Consiliului de administrație al inspectoratului școlar a fost unul comandat, acordat fără respectarea nici uneia dintre condițiile obligatorii impuse prin Metodologie!?

Deși cred că ne-am lămurit CE și CUM cu misiva pe care ministrul educației i-a adresat-o d-lui deputat DUMITRU LOVIN, răspunzând unei interpelări a acestuia, o repun în circuit, pentru a evidenția și în acest fel făcăturile la care se recurge și la nivelul cel mai înalt, atunci când interesul furilor o cere! (vezi Raspuns interpelare (cu LOVIN)).

RĂSPUNS CARE – așa cum rezultă din întregul probatoriu administrat aici – ESTE TOTALMENTE IRELEVANT ȘI INTEGRAL… MINCINOS, prin susțineri lipsite de orice suport faptic și/ sau documentar!

Fiind întemeiat excusiv pe susținerile interesate ale celor din inspectoratul școlar!

Date acum în vileag cu vârf și îndesat!

Îngreunând astfel misiunea ministrului, care nu se mai poate ascunde acum după intoxicările unor persoane direct interesate să se salveze și să-l… facă!

Scriam în alt loc că sfârșitul misivei ministeriale este… apoteotic!

Și-i îngroapă definitiv în mizeria lor morală și-n ridicol pe toți cei care au contribuit la ticluirea lui!

Să ni-l reamintim:În consecinţă, în cazul comasării liceelor din Rm. Vâlcea s-au respectat prevederile legale în vigoare referitoare la organizarea reţelei şcolare”.

 Nea ministrule, acum să te văd pe unde scoți… cămășuța-ți de noapte!

Că decizia de a emite un document oficial – sub forma unui răspuns remis unui parlamentar al României – împănat doar cu… minciuni sfruntate, nu a fost una dintre cele mai fericite măsuri pe care le-ai adoptat până acum!

Și, mai repede decât îți poți imagina, s-ar putea să dai socoteală pentru existența unor elemente ale unor prezumate… infracțiuni în legătură cu serviciul!

Că, PENTRU CE, este destul de evident și pentru cei care au dobândit, subit… orbul găinilor!

În Hotărârea nr. 117 din 15 decembrie 2017, adoptată de C.A.-ul I.Ș.J. Vâlcea, la punctul nr. 1 se consemnează lapidar: „se acordă aviz conform rețelei școlare a următoarelor localități pentru anul școlar 2018-2019”, fiind enumerate (în ordine alfabetică) 57 de localități din județ. Și, ultima din listă… „mun. Rm. Vâlcea”!

Nici măcar o vorbuliță în plus! Doar la sfârșitul hotărârii s-a consemnat: „… toate hotărârile, cu excepția acordării avizului conform proiectului rețelei școlare a mun. Rm. Vâlcea (adoptat cu 10 voturi pentru și 2 abțineri), au fost adoptate cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documentele doveditoare”!

În episodul următor prezentăm – pe repede înainteședința Consiliului local al municipiului din 30 ianuarie 2018. În cadrul căreia s-a adoptat Hotărârea nr. 30, prin care s-a validat rețeaua școlară a municipiului Rm. Vâlcea pentru viitorul an școlar. Și care produce acum – din plin – efectele-i nimicitoare!

Vom lua cunoștință cu… fragmente din procesul-verbal de ședință, realizând (din nou, dacă mai era nevoie), cât de interesat și plin de vervă era (și de această dată!) dl primar Mircia GUTĂU.

Pentru că simțea cum i se apropia funia interesului de… gașcă edilitară, de parul răspunderii individuale pentru asemenea manopere cu miasme penale!?

Concomitent cu o Scrisoare deschisă, adresată de la vlădică până la opincă.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,

CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,

ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…                                                                                    

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

______________

٭ Să educi mintea, dar nu şi simţul moral al unui om, înseamnă să educi un pericol la adresa societăţii.

 

4 gânduri despre “NOI AM VRUT SĂ FACEM BINE, ZIC ȘI-ASTEA PRINTRE SUSPINE! (II)

  1. Pingback: Hotărârea nr.  902/2019 a Tribunalului Vâlcea – începutul sfârșitului unor „alianțe” toxice pentru Vâlcea și vâlceni!? – Periegheze

  2. Pingback: Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală! – Periegheze

  3. Pingback: Preluarea ARHIVEI Liceului „OLTCHIM”, altă piatră de moară de gâtul I.Ș.J. Vâlcea și de cel al M.E.N. – Periegheze

  4. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.