Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea

Scurt pe 2 și 1/4: Sentința care face obiectul acestui articol este cea referitoare la Hotărârea nr. 117/15 decembrie 2017 a C.A. al I.Ș.J. Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin „divizare totală” a două licee vâlcene, Liceul H. Coandă și Liceul OLTCHIM. Informații care, coroborate cu alte vești proaspete din cotidian, nu fac altceva decât să susțină / justifice considerentele pentru care instanța de judecată a anulat această hotărâre.

Pe 25 iunie 2019, imediat după ce Tribunalul Vâlcea a pronunțat soluția (pe scurt) în DOSARUL nr. 1843/90/2018 am realizat și publicat un articol în care, printre altele, reaminteam principalele elemente ale acestei spețe.

Precizând că, prin Hotărârea nr.  902/24.06.2019instanța de fond a dispus:

Admite cererea reclamantei precum şi cererea de intervenție.  Anulează în parte hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Judeţean Şcolar Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin divizare totală a Liceului Tehnologic Henri Coandă şi a Liceului Tehnologic Oltchim. Cu recurs.

Urmarea pe care o întrevedeam atunci, era una logică și de bun simț, precizând că prin această sentință „s-a anulat „în parte” Avizul conform al C.A. al I.Ș.J. Vâlcea, acordat pentru proiectul de rețea școlară propus de Consiliul Local în ședința din 14 decembrie 2017, prin Hotărârea nr. 491/14.XII.2017.

ADOPTÂND O ASEMENEA HOTĂRÂRE, RĂMÂNE ÎN AER și HOTĂRÂREA nr. 30 din 30.01.2018 CONSILIULUI LOCAL al municipiului Râmnicu Vâlcea!”

În Hotărârea nr. 117 din 15 decembrie 2017, adoptată de C.A.-ul I.Ș.J. Vâlcea, la punctul nr. 1 se consemnează lapidar: „se acordă aviz conform rețelei școlare a următoarelor localități pentru anul școlar 2018-2019”, fiind enumerate (în ordine alfabetică) 57 de localități din județ. Și, cu voia d-stră, ultima din listă… „mun. Rm. Vâlcea”!

Nici măcar o… vorbuliță în plus! Doar la sfârșitul hotărârii s-a consemnat lapidar: „… toate hotărârile, cu excepția acordării avizului conform proiectului rețelei școlare a mun. Rm. Vâlcea (adoptat cu 10 voturi pentru și 2 abțineri), au fost adoptate cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese-verbale sunt anexate documentele doveditoare”!

Meritul obținerii acestui important succes revine organizației sindicale Sindicatul Personalului din Învățământul Preuniversitar Vâlcea (SPÎPV), care a inițiat și coordonat acest demers în justiție.

După stingerea entuziasmului produs de acest moment inițial, am așteptat să se redacteze și să se  remită reclamantului Sentința nr. 902/2019. Pentru a putea constata, printre altele, care erau motivele și ce însemna anularea în parte a Hotărârii nr.  nr. 117 din 15 decembrie 2017, adoptată de C.A.-ul I.Ș.J. Vâlcea.

De ce n-are ursul coadă / Și nu vrea ca să se vadă...

Intrând în posesia acesteia (document care are 13 pagini) – ca urmare a bunăvoinței reclamantului – am reușit să înțeleg că obiecțiunile unor cârcotași de serviciu (formulate și exprimate public înaintea redactării și remiterii sentinței), nu stăteau în picioare.

După ce face referatul cauzei și prezintă – în considerente – argumentele pro sau contra ale părților, din probele administrate instanța constată ca fiind „întemeiată cererea reclamantului”!

Să trecem direct la… cestiune: „În speță, Tribunalul constată că avizul conform a fost emis cu încălcarea dispozițiilor art. 22 alin. 1 lit. c) din actul normativ sus menționat, (Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul nr. 5472/07.XI.2017, n. n.) MAI PRECIS PRIN OMISIUNEA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIEI RESPECTIVE, ACEEA DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AL SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT REZULTATE ÎN URMA PROCESULUI DE REORGANIZARE URMEAZĂ SĂ FUNCȚIONEZE DE CĂTRE INSPECTORATELE ȘCOLARE, ÎN COLABORARE CU AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, DENUMITĂ ÎN CONTINUARE ARACIP, PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DIN STANDARDELE DE AUTORIZARE/ ACREDITARE APROBATE PRIN H.G. NR. 21/2007…”

Această omisiune a fost invocată expres  de către sindicatul reclamant, care a arătat că nici nu avea cum să fie realizată monitorizarea respectivă, din moment ce proiectul de rețea școlară a fost transmis la data de 14 dec. 2017, iar avizul a fost emis a doua zi, la data de 15 dec. 2017. PÂRÂTA (adică, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, n. n.) NU A FĂCUT DOVADA ÎNDEPLINIRII ACESTEI CONDIȚII PREALABILE ȘI NICI NU A SUSȚINUT ÎN ÎNTÂMPINARE CĂ AR FI REALIZAT, ÎMPREUNĂ CU ARACIP, MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL PREVĂZUTE DE ART. 22 ALIN. 1 LIT. C) DIN ORDINUL NR. 5.472/2017 DIN 7 NOIEMBRIE 2017 AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE.

ACEASTĂ ÎNCĂLCARE A METODOLOGIEI DE ACORDARE A AVIZULUI CONFORM A FOST SESIZATĂ DE ALTFEL ȘI DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, PRIN ADRESA NR. 8.393 DIN 30 MARTIE 2018 (FILELE 48-50 DOSAR).

Față de aceste considerente de fapt, constatând nelegalitatea actului administrativ atacat, nelegalitate decurgând din încălcarea actului normativ care reglementează modul de adoptare a avizului conform, tribunalul urmează să admită cererea sindicatului reclamant, precum și cererea de intervenție accesorie și să dispună ANULAREA ÎN PARTE A HOTĂRÂRII NR. 117 DIN 15 DEC. 2017 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR VÂLCEA CU PRIVIRE LA AVIZUL CONFORM PENTRU REORGANIZAREA PRIN DIVIZARE TOTALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC HENRI COANDĂ ȘI A LICEULUI TEHNOLOGIC OLTCHIM.”

Motive pentru care, în numele legii, instanța a hotărât: „Anulează în parte hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin divizare totală a Liceului Tehnologic Henri Coandă și a Liceului Tehnologic Oltchim.”

Pe 22 august a. c., Sentința a fost atacată cu recurs de I.Ș.J. Vâlcea. Până la această dată îndeplinindu-se obligațiile preliminare de către Curtea de Apel Pitești, nefiind stabilită data primei ședințe de judecată.

Ca să vedem dacă-i doare / Punem de-o rememorare!

Subiectul neîndeplinirii acestei obligații de către I.Ș.J. Vâlcea a stat în numeroase ocazii în atenția noastră, cu acest prilej rememorând doar câteva dintre aceste luări de poziție:

VIDEO – Ședința Consiliului Local – Râmnicu Vâlcea (14 decembrie 2017), publicat pe 24 iulie 2018;

ÎN LOC DE CONCLUZII LA ȘEDINȚA Consiliului Local din 14.XII.2017 (I)publicat pe 29 iunie 2018;

ÎN LOC DE CONCLUZII LA ȘEDINȚA Consiliului Local din 14.XII.2017 (II),publicat pe 1 iulie 2018;

DIN PROIECTE ÎN PROIECTE… NOI LICEUL TOT VI-L LUĂM! – publicat pe 22 iunie 2018;

CONSILIUL LOCAL A FOST LUAT DE VAL! ȘI SCOS LA MAL, TAMAN ÎN… AVAL, publicat pe 18 iunie 2018;

Subiectul a fost și mai recent abordat, evidențiind elementele noi, apărute între timp, în articole, precum:

De unde atâta… „grabă” pentru înstrăinarea imobilului Liceului „OLTCHIM”, publicat pe 13 iunie 2019;

Să fie acest „Aviz conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei ministeriale a Abramburicăi!? (I), publicat pe 21 iunie 2019;

„Avizul conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei politice a Ecaterinei Andronescu (II), publicat pe 1 iulie 2019;

În ce consta unicitatea ofertei educaționale a Liceului „OLTCHIM”, publicat pe 18 iulie 2019;

Și, în mod deosebit, venind parcă în susținerea argumentării din Sentință, – deși atunci când le-am scris nu aveam cunoștință de considerentele invocate de instanță – merită să fie parcurse și următoarele articole:

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I), publicat pe 30 iulie 2019;

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” (II), publicat pe 6 august 2019;

Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală!publicat pe 9 august 2019; 

14.08.2019 FOTO copertaLiceul Tehnologic N. Pleșoianu și Colegiul Economic, două dintre unitățile școlare „dobânditoare”, nu puteau să oferte condiții corespunzătoare rigorilor impuse de ARACIP, pentru a prelua surplusul de elevi care le revenea în urma desființării celor două unități școlare (vezi articolul de mai jos).

Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul „OLTCHIM, publicat pe 21 august 2019;

Universitatea din PITEȘTI și Mircia GUTĂU… „dragoste” mare! Cu năbădăi și doar din interes!, publicat pe 28 septembrie 2019.

Noi ne facem că lucrăm / Și-n duet… inaugurăm!

Că lucrurile stau exact așa cum a statuat instanța, o dovedesc și realitățile zilelor noastre. Aflat într-o continuă cursă de inaugurări și de tăiat de panglici, primarul Mircia GUTĂU, secondat de aplaudacii și suporterii săi devotați din Inspectoratul Școlar Vâlcea și unitatea școlară gazdă, s-a jucat de-a inaugurarea unor noi spații de învățământ. Și anume „atelierele și laboratoarele moderne”, pe care le-ar fi realizat la COLEGIUL ENERGETIC, spații destinate desfășurării activităților profesionale ale claselor din învățământul dual / profesional, moștenite de acest liceu (care nu avusese înainte nicio asemenea clasă!)!

Și care – începând din anul școlar 2018-2019 – i-a ținut doar în poziția educațională… ciuci pe elevii preluați în urma desființării celor două licee! Pentru că nu avea / nu are dotările necesare pentru desfășurarea acestor activități instructiv – educative la parametrii necesari însușirii alfabetului acestor profesii. 

Așa că, deși a trecut suficient de mult timp pentru remedierea unora din aceste neajunsuri structurale, hai să vedem ce le-a ieșit, după aproape doi ani de la restructurarea rețelei școlare din municipiu.

Uitați-vă cu atenție la ce a „inaugurat” GUTĂU pe 10 septembrie 2019 – împreună cu d-na BICĂ Andra, inspectorul școlar general, însoțiți și de alte figuri reprezentative ale acestei instituții publice!

Minunați-vă de abundența și diversitatea utilajelor și a celorlalte dotări, vizibile în fotografiile / videoclipul pe care tot ei le fac, în încercarea de a-i lămuri și pe alții în legătură cu faptele lor de vitejie managerială!

Iar surplusul de argumente video/ audio, ne este furnizat cu supramăsură chiar de către împricinații înșiși! Materiale care devin utile tocmai pentru a dovedi veridicitatea susținerilor din invocata hotărâre judecătorească!

Este posibil ca imaginea să conţină: 7 persoane, persoane zâmbind, oameni în picioare, pantofi, copac, copil, mulţime şi în aer liber„Eroul” local intră în scenă, în ovațiile mulțimii de elevi (scoși de la activitățile didactice… într-o zi de școală)

Este posibil ca imaginea să conţină: 14 persoane, persoane zâmbind, oameni în picioare, pantofi, mulţime, barbă şi în aer liber

Este posibil ca imaginea să conţină: 5 persoane, oameni în picioareTanti care-i ține pamglica lui GUTĂU este… viceprimar al municipiului!

Este posibil ca imaginea să conţină: 4 persoane, inclusiv Andra Bica, oameni în picioare

Ascultați aici o MOSTRĂ clasică, împănată de exemple de pupincurism, care adie… ca o boare, dinspre cavitatea bucală a… părintelui (la propriu, că este… preot!) director tutelar al Colegiului Energetic, organizatorul mirobolantei festivități din 10 septembrie 2019!

Să-i dăm cuvântul d-lui director, preot profesor SIMION CONSTANTIN MIHĂIȚĂ: „Astăzi îl avem alături de noi pe domnul primar Mircia GUTĂU, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea (aplauze, Gutău salută satisfăcut mulțimea…, n. n.)… Ieri ne-am bucurat de deschiderea anului școlar (luni, 9 septembrie 2019, au început cursurile din noul an școlar! Care debutase, conform OMEN nr. 3.191/2019, pe… 1 septembrie a. c., n. n.). Astăzi ne bucurăm pentru un alt moment în care, după o lungă așteptare, domnul primar Mircia Gutău a dus la bun sfârșit un proiect pe care, să recunoaștem 95% dânsul l-a inițiat și restul de 5% tot dânsul l-a finalizat (râsete subțiri în mulțime…! n. n.)… După ce vom încheia acest moment, ne vom deplasa către atelierele școală, unde tot datorită primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea și încă o dată îi mulțumim domnului primar, avem finalizate încă DOUĂ LABORATOARE pentru învățământul profesional dual.” Și-l invită pe primar să ia cuvântul, acesta declarând că „a rămas surprins de această primire”, pentru care le mulțumește „foarte mult”!

„Am reuşit să facem această sală de sport pe locul unde era o centrală termică părăsită şi iată că a ieşit un lucru nemţesc, aşa cum îmi place să spun. Sunt gata şi atelierele pentru învăţământul dual, iluminatul sălii de sport şi avem în proiect şi realizarea unui teren de sport după modelul Arenelor Traian”, le-a spus – printre altele – primarul Mircia Gutău.

Ascultați-o vă rog și pe d-na Bică Andra, inspectorul școlar general, cum îl perie și dânsa – cu limba-i dulce și cu glas… mieros – pe primar: „… am venit în mod special pentru a-i mulțumi domnului primar Mircia Gutău pentru această investiție (și se întoarce spre stânga, pentru a-l privi și a-i mulțumi din priviri, n. n.) și nu numai. Să știți că în majoritatea școlilor din municipiul Râmnicu Vâlcea se derulează investiții, unele dintre ele sunt într-o continuă reabilitare și vor arăta excepțional la finalizarea proiectelor…”!

După care s-au dus săinaugureze” cele „două laboratoare pentru învățământul profesional dual”!

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

 

Vizionați cu încredere! Pentru că veți constata că Nicolae Ceaușescu era… mic copil pe lângă vânzătorul de iluzii din fruntea orașului! De remarcat modul în care – și în acest cadru, dl primar – este periat, în mod repetat, de către d-na Bică Andra. Care simte nevoia să-l salte în slavă de fiecare dată când emite sunete articulate. Că altceva nu pot să zic că scoate pe gură… În afară de niște minciunele nereușite, cum că am fi „primii la clasele de învățământ dual la nivelul regiunii Oltenia” (sic!), continuând apoteotic: „așadar, ne mișcăm cu pași repezi. Și acest lucru nu se putea întâmpla fără sprijinul dumneavoastră, (al primarelui GUTĂU, n. n.), în mod special!”….

Iar dl GUTĂU, ca să nu rămână dator, îi trage și el o… periuță, atunci când zice: „vă mai spun încă o dată, dacă n-ar exista o colaborare perfectă între administrația locală și inspectoratul de învățământ, nu s-ar putea ajunge la…  (primarul bolborosește ceva de neînțeles…) Eu vă felicit pentru că am găsit unda de colaborare, ne sincronizăm (!?) și lucrurile se văd în tot municipiul pentru că, fără lipsă de modestie, dar școlile din municipiu arată foarte bine…, se investește foarte mult, avem un program investițional foarte, foarte ambițios și vrem să fim acolo sus pentru că merităm…”!

Vă asigur că merită să-i ascultați și priviți cum perorează în fața unor copii fără treabă cu ce le spun cei doi! Care se adresau de fapt părinților și altor aparținători ai acestora, aflându-se într-o necurmată campanie de imagine, în perspectiva împlinirii obiectivelor electorale care le ciocănesc la ușă!

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni, oameni stând jos şi interior

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând jos şi interior

Este posibil ca imaginea să conţină: 10 persoane, oameni stând jos şi interiorUitați-vă la elevii din aceste săli cum stau grămadă la niște mese care nu au nimic în comun cu ceea ce ar trebui să reprezinte – așa cum se pretinde – un… „atelier pentru învățământ dual!”, după cum susține marele și competentul administartor local.

Cel care, așa cum rezultă din materialele de mai sus, s-a lăudat ca nimeni altul cu minunile investiționale pe care urma să le realizeze în fiecare dintre unitățile școlare… dobânditoare! Promisiuni de care s-a ales praful! Pentru că la conducerea fiecăreia dintre acestea, indiferent de sex, se află doar persoane care stau… capră (în sens figurat, desigur!) în fața mai marilor zilei. De care sunt conștiente că depinde prezentul și viitorul lor; pe care le doare fix în pix de prezentul și viitorul elevilor care încă mai frecventează aceste unități școlare. Și de condițiile pe care le oferaă acestora, că tot nu-i controlează nimeni de-adevăratelea! Când vin sus pușii, o fac să se mai tragă împreună-n poze pentru… Facebook! Că nu-și permit să lovească în colegii lor de partid / alianță etc.!

Cât de dur e adevărul / Care ne… zbârlește părul!?

Drept pentru care îmi permit să-l întreb de la obraz pe GUTĂU:

Cum rămâne cu vizitele istorice ale realizatorilor învățământului dual de la Brașov, pe care GUTĂU îi dădea drept exemplu de bună practică, demnă de urmat la nivelul municipiului!?

Cât de utilă se dovedește ASOCIAȚIA VÂLCEA DUAL LEARNING, în condițiile în care bruma de industrie vâlceană este pe năsălie, iar reprezentativitatea acesteia la nivelul agenților economici din județ este… nesemnificativă (vezi Protocolul de colaborare dintre Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, I.Ș.J. Vâlcea și această asociație: în special Capitolul 4, punctele 4.1 – 4.3, referitoare la Atribuțiile părților)!

Ce s-a ales din toate sporovăielile participanților la „seminarul” organizat la începutul lunii decembrie 2017 de Primăria municipiului, cu participarea unor „experţi în domeniu”, precum „profesorul Stelian Fedorca, Consilier de Stat al Primului Ministru pe probleme de învăţământ dual, Cornel Bertea-Hanganu, Consilier în aparatul Primului Ministru, Werner Braun, preşedintele Clubului Economic German din Braşov, Alexandru Todericiu, preşedintele Asociaţiei Export Club Bucureşti-Braşov-Bavaria, Andreas Hart din partea grupului de firme Lucas Nülle GmbH (companie furnizoare de echipamente pentru educaţie, inginerie şi pregătire tehnică), Andra Bică, Inspector Şcolar General şi reprezentanți ai Ambasadei Germaniei şi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea” – ca să cităm dintr-un foarte recent material de propagandă pro GUTĂU!

Din care mai aflăm și că „primele 2 clase de învăţământ dual vor funcţiona la Colegiul Energetic din acest an (2019-2020, n. n.), pregătind elevii, în condiţii tehnice deosebite, pentru 4 specializări foarte cerute pe piaţa muncii. Pe măsura evoluţiei proiectului precum şi ca urmare a promovării acestuia la sate prin intermediul Arhiepiscopiei Râmnicului, numărul elevilor va creşte în anii şcolari următori”. Asta ne mai lipsea, să fie așa cum spunea GUTĂU, să se amestece într-o asemenea treabă și… VARSAFUNIE!

Dar despre declarațiile pe care le-a făcut și susținerea pe care i-a oferit-o… Victor Stelian Fedorca, pe vremea când era (că nu mai este…) președintele Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională în Sistemul Dual, aflat și el – de mai multe ori – în vizită de lucru în Râmnic!?

Dar cu declarațiile sforăitoare referitoare la suportarea cheltuielilor necesare pentru deplasarea și pregătirea în… GERMANIA a personalului didactic care urma să fie implicat în activități de instruire a elevilor de la învățământul dual!?

Dar cu promisiunile despre dotările fără concurență la nivel național, pe care GUTĂU s-a angajat public – și nu o singură dată – că o să le aducă pentru asigurarea unor condiții optime în unitățile școlare care pregătesc elevi în învățământul dual!?

Etc. etc…

Oricâte bla-bla-uri ar încerca să emită, GUTĂU nu are răspunsuri coerente la nici una din aceste întrebări punctuale!

Motiv pentru care se va ascunde în continuare, cum a stat la cutie de când am pus tunurile pe el, bombardându-l doar cu adevăruri de necontestat!

Fără să îmi fac iluzii, trag aici niște concluzii…

Concluzia este simplă și se impune de la sine:

Cât timp nu scoatem politica în șuturi afară din școală, iar directorii acestora nu vor fi numiți doar pe baza îndeplinirii unor criterii stricte de competență managerială, încetând să fie doar niște agenți electorali în teritoriu,

Câtă vreme inspectoratele școlare vor continua să fie înțesate de politruci, pe care nu îi recomandă niciun fel de performanțe profesionale, care se află în solda mai marilor zilei,

Atâta vreme cât școala nu își vede exclusiv de ale sale, iar administrația publică locală nu încetează să se insinueze în viața școlii pentru a obține recunoaștere și recunoștință pentru realizarea unor activități pe care fiecare funcționar public le are în fișa postului,

Dacă nu se asigură promovarea și recompensarea în profesia didactică doar pe baza rezultatelor obținute în exercitarea atribuțiilor acesteia (dobândite în activitatea cu elevii!), și nu pe baza unor criterii subiective, care sunt de neîndeplinit de către cei care exercită efectiv, exclusiv și cu dedicație profesia de dascăl,

Dacă nu se face o distincție clară între funcțiile de execuție și cele de îndrumare și control și până când deținătorii celor din urmă nu își exercită integral și corect atribuțiile, fără să mai constituie obiectul intervențiilor de tot felul,

Nu avem nicio șansă de a ieși din starea de declin absolut în care se află învățământul din România zilelor noastre.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE! 

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

 


PROF. SIMION CONSTANTIN MIHĂIȚĂ: https://www.facebook.com/mihai.simion.545

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi oameni în picioare

„1 ianuarie 2019 – „La mulți ani, 2019! –  simţindu-se binecuvântată la CLUB Stephany.”

Fotografia este de pe pagina de Facebook a d-lui prof. Simion M.


Paraziții – Căpitane, raportez!

Pasărea Colibri – Pisica neagră

Ca un om fără de minte,
Numai eu merg înainte.
Toți îmi strigă, ești nebun!?
Dar de ce îmi este dragă
Și iubesc pisica neagră,
Asta n-am cum să le-o spun!”

2 gânduri despre “Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea

  1. Pingback: Preluarea ARHIVEI Liceului „OLTCHIM”, altă piatră de moară de gâtul I.Ș.J. Vâlcea și de cel al M.E.N. – Periegheze

  2. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.