Se zice că și speranța moare! Până atunci trebuie să sucombe civil niște… potăi!

Motto: „Oamenii de care trebuie să te temi nu sunt cei care au păreri diferite de ale tale, ci aceia care sunt prea lași ca să îți spună acest lucru.” — Napoleon Bonaparte

În Dosarul nr. 1237/90/2018, aflat pe rolul Curții de Apel Pitești, cauză în care recurentul SINDICATUL PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR VALCEA a solicitat instanței să anuleze un „act administrativ”, reprezentat de Hotărârea Consiliului Local nr. 491/14.XII.2017, la termenul din 17 mai 2019, prin Încheierea de ședință, completul de judecată a dispus „suspendarea judecăţii până la soluţionarea definitivă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 1843/90/2018, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea.” Dosar care, între timp, a fost soluționat… definitiv! Urmând ca părțile să se confrunte ulterior în această cauză, în care S.P.Î.P. Vâlcea încearcă să obțină anularea acelei Hotărâri a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cauză în care, Tribunalul Vâlcea, ca instanță de fond, prin Hotarârea nr. 1328 din  28.09.2018 a pronunțat această soluție.

07.11.2019 Curtea de Apel PITEȘTICurtea de Apel din Pitești

La termenul din 03 decembrie 2019,  în Dosarul nr. 1843/90/2018 instanța de recurs s-a pronunțat asupra cererii de anulare a Hotărârii CA al I.Ș.J. Vâlcea din 15 decembrie 2017, solicitare formulată de S.P.Î.P. Vâlcea. Soluția pronunțată de instanță, prin Hotărârea nr. 1686/ 03.12.2019, fiind următoarea: „Admite recursul, casează sentinţa şi, în rejudecare, admite excepţia inadmisibilităţii şi respinge acţiunea ca inadmisibilă.” În primă instanță, sindicatul obținuse anularea actului administrativ reprezentat de Hotărârea nr. 117/15 decembrie 2017 a C.A. al I.Ș.J. Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin „divizare totală” a celor două licee vâlcene, Liceul H. Coandă și Liceul OLTCHIM. Aviz conform acordat fără nicio analiză, pentru aprobarea Proiectului de rețea școlară adoptat de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în ședința din 14 decembrie 2017, prin Hotărârea nr. 491/14.XII.2017.

În legătură cu această judecată, înainte de pronunțarea sentinței, ne-am exprimat opinia, considerând că existau suficiente probe pentru admiterea acțiunii și respingerea recursului formulat de I.Ș.J. Vâlcea. Am făcut-o în două ample articole, aflate la link-utile de mai jos:

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „riposta” mielului dus de alții la… tăiere (I)

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II)

Image result for gifuri miscatoare

După comunicarea Hotărârii civile nr. 1686/2019, pronunțată în cauză, prin bunăvoința părților, am intrat în posesia acesteia. Imediat după pronunțarea sentinței, în mass-media locală au fost voci care au ridicat în slăvi soluția pronunțată în cauză, evidențiind cu ostentație faptul că I.Ș.J. Vâlcea ar fi avut dreptate – confirmată de instanță prin această soluție – în problema desființării celor două licee din municipiu. Din acest motiv, considerăm că se impune să facem câteva sumare considerații, recurgând la argumentele utilizate de instanța de judecată pentru a-și justifica soluția adoptată. În încercarea de a ne apropia de adevăr, chiar dacă toți cei care defilează în continuare cu „adevărul” lor, nu vor înțelege mai nimic din acest justificat demers.

Astfel, am aflat următoarele: „Curtea pune în discuție excepția inadmisibilității cererii, având în vedere natura actului atacat, și anume un aviz.” Având cuvântul, reprezentantul recurentului – pârât a arătat că „această excepție vizează unul dintre motivele de recurs pe care au invocat-o la instanța de fond, însă nu s-a pronunțat asupra acesteia, deși a reținut-o ca atare și le-a dat posibilitatea să o susțină oral și să depună concluzii scrise pe această excepție.”

Față de această precizare, Curtea a acordat cuvântul asupra recursului formulat, „solicitând părților să pună concluzii mai ales asupra acestui aspect (adică, asupra inadmisibilității excepției cererii, n. n.).”

În cuvântul său, apărătorul intimaților a solicitat „respingerea excepției ca neîntemeiată, și respingerea recursului ca nefondat și menținerea sentinței pronunțate ca fiind legală și temeinică.” De asemenea, instanța a mai reținut că „în concluziile scrise depuse la dosar și în întâmpinarea de la dosar, a explicat în detaliu pentru care motiv apreciază că avizul conform este un act administrativ.” Instanța a reluat o parte din argumentele pe care avocatul intimaților le-a folosit în concluziile scrise și în întâmpinarea aflate la dosar, în încercarea acestuia de a dovedi că „în speță este vorba despre un aviz conform, nu este vorba de un aviz facultativ sau consultativ, este vorba de faptul că emiterea acestui aviz, legiuitorul leagă anumite consecințe juridice.”

După prezentarea istoricului cauzei, instanța a purces la analizarea recursului „față de susținerile părților, de normele legale incidente și de probele administrate”, constatând următoarele:

  • referitor la primul motiv de recurs, prin care recurentul a invocat „excepția inadmisibilității acțiunii, motivată de faptul că avizul conform amis de către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, a cărui anulare se solicită în cauză, reprezintă doar o operațiune procedurală anterioară emiterii actului administrativ, și nu un act administrativ”, instanța constată că poate să-și exercite controlul numai asupra actelor administrative atacate în justiție, dar nu poate controla, în mod distinct de actul administrativ, operațiunile administrative pe baza cărora a fost emis acel act”.
  • Drept pentru care, „instanța apreciază întemeiată excepția inadmisibilității acțiunii împotriva hotărârii Consiliului de Administrație al I.Ș.J. Vâlcea, prin care s-a acordat avizul conform.”

O femeie de 30 de ani, sfasiata de un tigru in apropierea unei bai publiceJudecătorul absolut al locului, aflat în căutarea altor locatari ai junglei urbane!

După care, aflam ce nu s-a știut până când nu am văzut hotărârea și motivele pe care instanța și-a întemeiat această sentință: „apreciind întemeiat motivul de recurs prin care s-a invocat excepția admisibilității acțiunii, Curtea nu va mai analiza motivele care privesc netemeinicia soluției instanței de fond”! Ca urmare a acestei „aprecieri”, în numele legii, instanța a hotărât: „admite recursul formulat de Inspectoratul școlar Județean Vâlcea. Casează sentința și, în rejudecare, admite excepția inadmisibilității și respinge acțiunea ca inadmisibilă. Definitivă.”

Reluând, pe scurt, această argumentare a instanței, reținem că pentru considerentul invocat, acceptând ca fiind „întemeiat” primul motiv de recurs, prin care s-a invocat excepția admisibilității, CURTEA NU A MAI ANALIZAT MOTIVELE CARE PRIVESC NETEMEINICIA SOLUȚIEI INSTANȚEI DE FOND”! În condițiile în care, însuși reprezentantul recurentului – pârât a admis în fața instanței de recurs că „instanța de fond în mod nelegal și netemeinic a apreciat că avizul a fost emis cu încălcarea unor dispoziții legale care, din punctul său de vedere, nu sunt incidente în prezenta cauză, respectiv dispozițiile art. 22 alin. (2) lit. C)…”! Altfel spus, acesta recunoaște existența unor încălcări, dar consideră că ele nu erau… incidente în cauză!

Chiar dacă o asemenea „justificare” este extrem de subțire, exprimăm speranța că instanța căreia i s-a dedus spre judecată această cauză – din Dosarul nr. 1237/90/2018 – o să ignore soluția despre care am făcut anterior vorbire. Deși și-a suspendat judecarea cauzei cu care a fost învestită, „până la soluţionarea definitivă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 1843/90/2018.” Soluție care nu trebuie să o determine să nu judece, ascunzându-se după o hotărâre extrem de… plăpândă! Înțelegând că a fost sesizată și că trebuie să se pronunțe inclusiv asupra dispozițiilor în legătură cu care cealaltă instanță a susținut că nu mai trebuie să se pronunțe! Fiind vorba de motivele pentru care instanța de fond a adoptat soluția din sentința atacată.

Image result for gifuri miscatoareLupul sindicalizat pare și el… resemnat!?

Așa încât, deși știm că și speranța are zilele numărate și că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, poate că după pronunțarea sentinței în această cauză o să mai dispară niște răi și niște fameni de pe scena vieții politice autohtone! Cărora, pe bună dreptate, speciei noastre ar trebui să-i fie rușine să le mai zică... oameni!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…
Să fiţi sănătoşi şi veseli!
ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –
TIBERIU M. PANĂ

P.S.: Ca un om fără de minte,
Numai eu merg înainte.
Toți îmi strigă, ești nebun!?
Dar de ce îmi este dragă
Și iubesc pisica neagră,
Asta n-am cum să le-o spun. 

(Pasărea Colibri – Pisica neagră)


Sursa foto copertă

Bob Dylan – Blowing In The Wind (Live On TV, March 1963)

Hara – Țara din povești

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.