De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I)

15896285_1788034328085815_989455649382564281_o

Motto: „Arta depășirii piedicilor este arta de a nu vedea una sau alta drept piedică.” – Napoleon I

Povestea vorbei (de astăzi): Este un fapt: Liceul OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea nu mai există. În aceste condiții, demersul nostru se justifică prin obligația morală și profesională de a restabili adevărul. Recurgând la compararea datelor și cifrelor referitoare la situația liceelor tehnologice din Râmnicu Vâlcea, în anii școlari 2016-2017 și 2017-2018. Atunci când – pentru prima oară la un asemenea nivel și cu o asemenea determinare – s-a pus problema restructurării rețelei școlare din municipiu. FĂRĂ NICIUN MOTIV REAL DE A O FACE. DOAR DIN DORINȚA PRIMARULUI GUTĂU Mircia DE A ACAPARA O IMPORTANTĂ SUPRAFAȚĂ DE TEREN, AFLATĂ ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCAȚIEI, DATĂ ÎN ADMINISTRARE DELEGATĂ UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI. Căreia îi slujea drept sediu pentru fantomatica sa filială vâlceană. Care avea/are o activitate „școlărească” aproape de… zero!

O vom face fără mânie și fără părtinire, utilizând în fiecare caz doar datele oficiale. Dovedind astfel că măsura desființării liceului a fost una care nu s-a justificat altfel decât prin dorința de a o face a primarului Mircia Gutău și a susținerii necondiționate și iresponsabile pe care acesta a găsit-o la vârful hiperpolitizat al Inspectoratului școlar județean Vâlcea. Indiferent de prețul care trebuia să fie plătit. Preț care, în concepția fiecăreia dintre părți, nu era prea mare dacă urmau să pună stăpânire pe terenul avut în administrare delegată (de către ministerul educației) de Universitatea din Pitești în Râmnicu Vâlcea. O suprafață deloc de neglijat – de circa 26 de hectare – liberă de construcții, într-un oraș mărginit de râul Olt și de dealul Capela. Actuala administrație locală recurgând în timp la tot felul de tertipuri pentru a obține trecerea acestui imobil (teren și construcții) din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale locale.

Iată aceste date statistice comparative, a căror relevanță a fost egală cu zero în adoptarea de către autoritățile locale și educaționale a hotărârii privind desființarea „prin divizare totală” a două dintre liceele vâlcene.

8.07.2019 GRAFIC 1

Acest TABEL sinoptic este mai mult decât lămuritor. Ordonează tabelar cifrele privind „Evoluția numărului de elevidin 5 licee tehnologice din oraș, într-un interval de 4 ani, cuprins între anii școlari 2014-2015 și 2017-2018.

Așa cum se poate lesne observa, singurul liceu aflat în creștere era OLTCHIM! De la 628 d elevi (în anul școlar 2015-2016), numărul acestora a crescut la 772 (în anul școlar 2017-2018). În condițiile în care, în cazul fiecăruia din celelalte 4 licee, numărul elevilor a scăzut: liceul Ferdinand I de la 522 la 479, liceul Căpitan Nicolae Pleșoianu de la 729 la 592 elevi, liceul General Magheru de la 728 la 721, iar liceul H. Coandă de la 700 la 685 (cu precizarea că în anul școlar 2017-2018, în cadrul liceului, un număr de 56 de copii frecventau învățământul gimnazial, așa cum rezultă dintr-un Tabel aflat mai jos).

Concluzia este una singură: în comparație cu alte patru licee din municipiu, liceul OLTCHIM – în fiecare din ultimii doi ani ai existenței sale – era frecventat de numărul cel mai mare de elevi (așa cum rezultă și din reprezentarea grafică a acestor date). Acest fapt nu a interesat pe nici unul dintre călăii decidenți! Care și-au făcut cu prisosință datoria, executând – la propriu (!) – vițelul educațional cel mai gras!

8.07.2019 GRAFIC 3În acest TABEL, luăm act de situația numărului de clase în învățământul liceal – zi.

O primă observație este aceea că, în intervalul celor 4 ani școlari, numărul claselor de liceu – zi a scăzut la fiecare dintre liceele tehnologice monitorizateastfel: liceul Ferdinand I – de la 10 la 7; liceul Căpitan Nicolae Pleșoianu – de la 11 la 6; liceul General Magheru – de la 10 la 7; liceul H. Coandă – de la 16 la 10; liceul OLTCHIM – de la 22 la 14.

Și în acest caz concluzia este relevantă: liceul OLTCHIM continua să aibă numărul cel mai mare de clase de liceu – zi: cel puțin dublu în raport cu numărul acestora la alte 3 dintre liceele tehnologice râmnicene. În cazul Oltchim această diminuare se justifica și prin măsurile luate de conducerea managerială a școlii, prin care s-a urmărit ca – pe fondul creșterii numărului de elevi din liceu – să se realizeze o mai bună adaptare a ofertei școlare la cerințele pieței locale a forței de muncă, prin creșterea numărului de locuri în învățământul profesional / dual. Ceea ce s-a și întâmplat.

8.07.2019 GRAFIC 4Tabel în care sunt comparate date referitoare la numărul de elevi din 6 licee tehnologice vâlcene, din ultimii doi ani de existență ai liceului OLTCHIM. Se adaugă și Colegiul de Silvicultură și Protecția mediului (actualul Liceu Tehnologic Forestier).

Așa cum lesne se poate observa, în fiecare din cei doi ani școlari, Liceul OLTCHIM avea numărul cel mai mare de elevi – 761 (în 2016-2017), respectiv 772 de elevi (în 2017-2018). Cu excepția Colegiului de Silvicultură (care se afla, de asemenea, pe un trend ascendent), numărul elevilor de liceu a scăzut în fiecare din celelalte 4 licee tehnologice (cu precizarea că la liceul H. Coandă, în anul școlar 2017-2018 erau școlarizați și 56 de elevi din ciclul gimnazial, în trei clase cu profil sportiv). Așa cum se poate lesne observa, în două din aceste licee – în acest interval de timp – se înregistra o scădere drastică a numărului total de elevi, cel puțin în cazul unuia dintre acestea atingându-se cota de avarie. Numai că, din motive subiective, măsura desființării le-a ocolit cu grație, capul compas fiind pus de primarul Gutău – la solicitarea expresă a Universității din Pitești – doar pe liceul OLTCHIM

8.07.2019 GRAFIC 5

Prin compararea datelor, rezultă că și la L. T. H. Coandă,  (în ultimii doi ani școlari ai existenței sale), se înregistrase o scădere a numărului de elevi din ciclul liceal: de la 664 (în anul școlar 2016-2017) la 627 (în anul școlar 2017-2018), ținând cont de faptul că un număr de 56 de elevi frecventau învățământul gimnazial.

_______________________________________

8.07.2019 GRAFIC 7

8.07.2019 GRAFIC13

În aceste GRAFICE sunt prezentate date referitoare la Structura elevilor liceului OLTCHIM în ultimii doi ani școlari ai existenței sale. Se remarcă următoarele tendințe: scăderea numărului de elevi din învățământul liceal – zi și de la cel postliceal; creșterea numărului elevilor din învățământul profesional, seral și frecvență redusă.

8.07.2019 GRAFIC11

8.07.2019 GRAFIC12

Asemenea tendințe sunt evidente și în TabeleleGraficele referitoare la situația celorlalte licee tehnologice din Râmnicu Vâlcea. Cu scăderi ale numărului de elevi la anumite forme de învățământ, creșteri în cazul altora; dispariția unora (frecvența redusă la liceul Ferdinand I), sau apariția altora (maiștri la liceul Pleșoianu; învățământ gimnazial – trei clase cu profil sportiv – la liceul H. Coandă) etc.

8.07.2019 GRAFIC14În acest TabelGrafic sunt alăturate toate aceste date, permițând realizarea unor comparații referitoare la situația structurii elevilor și formele de învățământ existente la fiecare din cele 5 licee tehnologice.

8.07.2019 GRAFIC15Tabelul / Graficul evidențiază situația unui important criteriu de departajare, acesta fiind unul dintre criteriile în funcție de care se asigura finanțarea fiecărei unități școlare.

__________________________________

Ca să realizați ce a însemnat acest liceu pentru învățământul vâlcean și ce dotări / bază materială a avut, trebuie vizionat materialul VIDEO de mai jos. În care sunt prezentate spațiile de învățământ existente în Campusul liceului OLTCHIM.

__________________________

Datele statistice din Tabelele și Graficele de mai jos se referă la anul universitar 2016-2017. Atunci când, din primăvară, s-a pus problema mutării filialei vâlcene a Universității din Pitești din (încă) actualul său imobil – în care funcționează neîntrerupt din anul 2008 – în imobilul în care, de 50 de ani, funcționa Liceul OLTCHIM. Care trebuia să fie astfel sacrificat fără niciun fel de scrupule, pentru a permite UPIT-ilor accesul gratuit la resursele educaționale ale altora, dobândindu-le fraudulos.

Din toate aceste date rezultă că măsura mutării filialei vâlcene a UPIT în imobilul Liceului OLTCHIM este una fără niciun viitor. Deoarece filiala… pseudo universitară a UPIT era una lipsită tocmai de obiectul muncii sale și anume… învățăceii! „Studenți” care – în număr din ce în ce mai mare – ar fi trebuit să-i calce pragurile amfiteatrelor și pe cele ale celorlalte spații de învățământ vâlcene; dar care se remarcau printr-o aproape totală… absență!

8.07.2019 GRAFIC16

8.07.2019 GRAFIC17

Situația este identică pentru anul universitar care i-a urmat – 2017-2018. Fără niciun fel de activitate în Vâlcea rămânând și recent înființatul… Colegiu Terțiar Nonuniversitar!

În episodul următor o să continuăm să prezentăm asemenea statistici comparative, tinzând astfel spre o inevitabilă concluzie: NU LICEUL OLTCHIM ERA ACELA CARE TREBUIA SĂ FIE DESFIINȚAT! Asta dacă, pentru adoptarea unei asemenea măsuri radicale, s-ar fi aplicat criterii obiective, și nu s-ar fi ținut cont doar de solicitarea expresă a UPIT de a primi „la schimb” imobilul în care funcționa acest liceu! Și de pohta funciară nesățioasă a lui Gutău, cel care a orchestrat toată această farsă ordinară!

Fie și doar pentru acest motiv, fiecare dintre „decidenții” adoptării acestei „măsuri” antieducaționale trebuie să răspundă. Urmând ca fiecare să-și primească răsplata în raport cu faptele sale. Atât cei din Consiliul local al municipiului (care au susținut-o doar prin… forța folosită pentru ridicarea mâinilor la votare!), cât și cei din Consiliul de administrație al Inspectoratului școlar județean Vâlcea (care n-au aplicat niciun fel de criteriu obiectiv de ierarhizare și/sau departajare a liceelor vâlcene!), care au votat orbește, la… comandă (cu excepția meritorie a două dintre membrele acestuia, care s-au abținut, dar au fost rapid zburătăcite! Una doar din consiliu, cealaltă și din instituție)!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE!  

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ


VAMA – În ţara-n care m-am născut | Official Video

Fără zahăr – Legenda Caprii

6 gânduri despre “De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I)

  1. Pingback: De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” (II) – Periegheze

  2. Pingback: Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală! – Periegheze

  3. Pingback: Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul „OLTCHIM” – Periegheze

  4. Pingback: Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea – Periegheze

  5. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

  6. Pingback: Monica ANISIE, lobby-istul intereselor imobiliare ale Universității din Pitești. Și ale PER-iștilor și PSD-iștilor din Vâlcea!? – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.