Universitatea din PITEȘTI și Mircia GUTĂU… „dragoste” mare! Cu năbădăi și doar din interes!

Motto: „Mai mult decât minciuna nimica nu răpune…
E aspru adevărul, dar trebuie a-l spune
.” – Al. Macedonski

Povestea vorbei de azi: O adevărată epopee stă în spatele poveștii de iubire dintre cele două părți: interesele vâlcene ale UPIT (Universitatea din Pitești) și primarele vâlcean prin adopție, Mircia GUTĂU! Ultimul, îndrăgostit subit, dar iremediabil de… imobilul (clădiri și teren), în suprafață de vreo 26 de hectare, pe care-l avea în folosință în municipiul Râmnicu Vâlcea fabrica piteșteană de diplome universitare! Pentru a-l lua în stăpânire – prin mijlocirea unui vot favorabil al Consiliului local, în care primarele avea o asigurătoare majoritate – Gutău era dispus să recurgă la orice scamatorie. Dacă-i trecea prin cap vreo coțcărie, membrii PSD și PER ai consiliului, înghețau cu mâinile în pozițiile pe care le comanda acesta! Că printre buzele deschise într-un zâmbet fals, aceștia nu emiteau/ scoteau nimic, nici măcar… bezele, este o altă poveste!

07.06..2019 LT OLTCHIMLiceul OLTCHIM,  „sinucis” de gașca lui Gutău, pentru satisfacerea unor interese imobiliare

Hocus-pocus cu-n liceu  / Fac doar ce și cum vreau EU!

După ce i-a umplut de bucuria suportării unor repetate amenzi (cel puțin așa se lăuda Gutău prin primăvara-vara anului 2017), pentru a-i înmuia și aduce astfel fezandați la masa nepusă a… negocierilor, marele reciclat le-a făcut UPIT-ilor oferta de a le da la schimb imobilul (construcții și teren) oricărei unități școlare pe care l-ar solicita, dintre cele aflate pe teritoriul municipiului care-i fusese așezat la picioare! Și în nimicnicia lor, (H)UPIȚII au pus ochii lor flămânzi și goi pe imobilul Liceului Tehnologic OLTCHIM. Situat central, dispunând de o bază materială cum nu mai aveau alte licee din urbe, dispunând de tot ce presupune desfășurarea unui învățământ tehnologic modern. Pe care, pentru a accepta schimbul, deși ei nu se aflau în situația de a pune condiții (Ministerul educației fiind administratorul respectivului imobil, pe care-l atribuise UPIT în administrare delegată, în condițiile în care universitatea nu-și îndeplinise nici una din obligațiile stabilite prin H. G. nr. 918/2008), i l-au cerut oficial lui Gutău.

„Sunt vremuri în care nu poţi înainta decât mergând contra curentului.” Mircea Eliade

În tot timpul care a trecut din vara anului 2017, Gutău s-a manifestat neobosit pentru a intra în posesia acelei… inestimabile suprafețe de pământ. Nu a precupețit și nu precupețește niciun efort pentru a o face. S-a făcut luntre – punte, l-au dat a afară pe ușă, a (re)intrat pe geam, l-au defenestrat, a (re)intrat pe coș… și tot așa! Acum pare să fie și mai grăbit, fiindcă bat la ușă alte alegeri locale. Și în afară de tăiat arbori, scos / pus pavele, plantat pansele, făcut / refăcut sensuri giratorii, cumpărat clădiri pentru personalul crescând al serviciilor publice locale, dat sume mari de bani pentru paranghelii sportive sau distractive etc., nu prea mai are cu ce se lăuda! Așa încât i se scurg balele după ce-ar putea să facă acolo! Dacă ar reuși să pună mâna pe acel imobil. Nu mă întrebați și în folosul cui, că nu am toate răspunsurile la mine! Deși nu prea mai este pentru cine, în condițiile în care numărul vâlcenilor a tot scăzut, atingând cifra de vreo… 92.000 de locuitori!

Vin UPIȚ-ii de departe să vadă dacă și-n Vâlcea pionierii-nvață carte

După acest scurt remember, haideți să mai dăm o raită prim bătătura UPIT-ilor, ca să mai vedem de foarte aproape… ce și cum! Să vedem cum o mai duc și ce agoniseală există pe la ei prin debara. Și ce au mai pus la cale pentru propășirea intelectuală a tineretului vâlcean, ademenit – precum Calipso – prin diferite mijloace pentru a-i frecventa plăpânda filială locală.

Prin Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti Nr. 110 din data 10.06.2019 cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2019 – 2020, părea că  s-a rezolvat formal această problemă.

Numai că, aceste taxe de şcolarizare pentru programele universitare de licenţă au fost modificate prin Hotărârea Senatului UPIT nr. 142 din 06.09.2019 

Să umblăm la costurile pe care le implică frecventarea studiilor universitare de licență și masterat la filiala vâlceană a UPIT. Că prea le-a făcut GUTĂU reclamă susținând că fixându-i în imobilul din buricul târgului, (fostul spațiu în care – timp de… 51 de ani neîntrerupt – și-a desfășurat activitatea L. T. OLTCHIM), oferă astfel acces gratuit la învățământul superior de stat și… gratuit! Mai că-mi vine să-i replic, să-i spui lui Mutu! Numai că-mi dau seama că mi-aș pierde vremea cu-n afon în ale educației! Și nu numai…

Programele  universitare de licenţă valabile în anul universitar 2019 – 2020 sunt:

La Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe sociale și Psihologie, Domeniul pentru studii Ştiinţe ale educaţiei, Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Forma de învăţământ – zi / 3 ani) = 3.400 lei / an;

La Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, Domeniul Limbă și literatură, Programul Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză (zi / 3 ani) = 3.400 lei / an;

Programele universitare de masterat valabile în anul universitar 2019 – 2020 sunt:

La Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe sociale și Psihologie, Domeniul Ştiinţe ale educaţiei, Programul Educaţie timpurie = 3.400 lei / an;

Cam… sărăcuță oferta, dar asta este! Dar nu și ieftină  sau… gratuită, cum susține marele bărbat al județului! Poate se prinde și MIRCIA GUTĂU că nu mai păcălește pe nimeni cu un asemenea schimb! Care are un pronunțat miros de… TUN IMOBILIAR. În favoarea unor jmecheri, care-l flanchează în tot felul de coțcării cu terenuri luate cu japca și pe de-a moaca din domeniul public al municipiului / statului!

Nu e niciun sacrilegiu / Dacă facem și-un Colegiu!

Pentru programele din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar (în afara taxei de înscriere de 150 de lei), taxele de școlarizare variază între 2.600 lei/an, cu durata de 3 ani (pentru Asistent medical generalist,Asistent medical de farmacie), la 2.400 lei/an, pentru alte 6 programe de studii cu durata de 2 ani (precum Agent comercial, Funcționar bancar, Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație etc.); de la 2.400 lei/an, pentru o durată de 1 și 1/2 ani (pentru 5 programe, printre care Analist programator, Asistent manager unități hoteliere, Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții), la  2.400 lei pentru un program cu durata de un an (Tehnician operator mașini cu comandă numerică). Cu precizarea extrem de importantă că aceste programe se organizează doar la… PITEȘTI! Că la Râmnicu Vâlcea nu ar avea clienți… Iar OFERTA – cu numărul și repartizarea locurilor – a fost dată publicității AICI.

Așa că, între învățământul GRATUIT postliceal și/ sau de maiștri, organizat de stat în liceele/ colegiile care au mai rămas pe piață și făcăturile pseudo universităților schiloade, rămase fără obiectul muncii, ce credeți că o să aleagă tinerii interesați de dobândirea de competențe în cadrul acestor forme de învățământ!? Pe GUTĂU nu-l mai întreb, deoarece ar însemna să o fac din nou… degeaba! El o ține pe-a lui și deja știm de ce dă în mod repetat cu oiștea-n gard!

Dacă tot trecem pe lângă… colegiul terțiar nonuniversitar piteștean (că numai la noi se pot naște asemenea struțocămile slute!), să dăm cu geana pe listele cu ADMIȘI după prima sesiune de admitere, din iulie 2019. Și ce ne este dat să vedem!? Minune mare! Pe care merită să o vedeți cu ochii voștri! Însumat cu mare grijă ca să nu greșim, depistăm doar vreo… 14 admiși, cifră rezultând din: 6 (la Asistent medical generalist) + 4 (Mecanică – Tehnolog tehnician mecanic) +2 (Informatică – Analist programator) + 2 (Mecanică – Tehnician operator mașini cu comandă numerică)!!! Asta însemnând că, după prima sesiune,  nu s-au ocupat nici 4 % din cele 450 de locuri scoase la concurs! Acordate cu maximă generozitate de un minister al educației total depășit de realitățile din învățământul preuniversitar, mutate cu anasâna la cel universitar, pentru a nu muri de foame tot felul de trepăduși oploșiți pe acolo!

După depășirea momentului de derută de către absolvenții de liceu fără diplomă de bacalaureat, în nesfârșita sesiune din septembrie a. c., (care a mai fost prelungită cât a fost nevoie!), s-au mai prins în nadă câțiva „elevi” dornici de cunoaștere și disponibili să arunce bani pe apa Argeșului! La calificarea Asistent medical generalist, toți cei 27 de înmatriculați au fost admiși pe locuri cu taxă! La calificarea Tehnician tehnolog mecanic, au fost înmatriculați 25 de elevi, 5 locuri cu taxă fiind în continuare libere!

Toamna, anotimpul în care se numără bobocii, nu le-a dus procentul celor înmatriculați cu mult mai sus de… 10 % din numărul locurilor scoase la concurs la COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR al UPIT! Un insucces pe măsura dimensiunilor exegerate ale făcăturii reprezentată de avortonul „colegiu” nonuniversitar, organizat pe… bani ai clienților, în condițiile în care statul organizează asemenea cursuri gratuite, prin intermediul învățământului postliceal din cadrul unor licee/ colegii! Care erau dotate cu personal calificat și cu mijloacele de învățământ necesare desfășurării unui act educațional de calitate! Asta pentru că, la noi, a fost mult mai ușor să distrugem ce este bun și util, ca să-i îndestulăm pe alții, care nu dispun nici de mijloace și nici de personal calificat! Pe care-l pescuiesc tot din învățământul preuniversitar!

Una ție, RESTUL… mie /C-așa-i în devălmășie!

Acum, că ne-am lămurit care era oferta „nonuniversitară” a UPIT-ilor pentru Vâlcea – de-ți vine să-ți dai singur… diplome false sau inutilizabile, cum se mai poartă prin zona roșie a spectrului nostru politic – să purcedem la o călătorie de favoare pentru a realiza cum împărțeau aceștia locurile pe care, cu o generozitate greu de înțeles, le distribuie Ministerul educației. Ca să putem constata ulterior cam care a fost gradul de încărcătură omenească al acestora.

Pentru că Universitatea este versată în acest fel de coterii, prin care defavorizează – cu bună știință (!?) – filialele ei din teritoriu, și de data asta le-a tras acestora… preșul.

La Domeniul de studii de licenţă Inginerie electrică, Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Inginerie electrică și calculatoare, din 60 de locuri repartizate la Râmnicu Vâlcea, NICI MĂCAR UNUL nu era dintre cele subvenționate! Studiile durând 4 ani/zi, cu un cost anual de… 3.900 lei!

La Domeniul Ştiinţe ale educaţiei, Specializarea/ Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolardin 60 de locuri repartizate la Râmnicu Vâlcea, au fost repartizate doar 13 locuri!  Studiile durează 3 ani/zi, cu un cost anual de… 3.400 lei!

La Domeniul Limbă şi literatură, Specializarea/ Programul de studii Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, s-au alocat 25 de locuri. Pentru toate cele 175 de locuri alocate de minister UPIT, s-au repartizat doar… 17 locuri subvenționate! Repartizarea acestora pe centre urmând să se facă centralizat, în funcție de îndeplinirea de către candidați a punctajelor alocate criteriilor stabilite pentru admitere. Costul anual al instruirii universitare de către UPIȚ-i este de 3.400 lei.

Pentru domeniile de licență, (vezi filele 1-2), Universității i-au fost alocate 3.140 locuri dintre care doar… 722 de locuri subvenționate. Alte 64 erau asigurate/ subvenționate pentru rromi. Să-i spună cineva și lui Mircia GUTĂU cum stăm cu învățământul universitar gratuit de stat, pe care se laudă că l-a dăruit el vâlcenilor, în schimbul desființării liceului OLTCHIM! Că prea îl laudă unii năimiți pentru „fapte” închipuite, de care nu a auzit nimeni!

La Domeniul de studii de masterat Ştiinţe ale educaţiei, Programul de studii Educaţie timpurie, locurile repartizate la Râmnicu Vâlcea nu erau defalcate. Per total erau repartizate 200 de locuri pentru 6 programe de studii (dintre care 3 la Pitești, celelalte la filialele din Alexandria, Slatina și Râmnic). Filialei din Vâlcea îi erau alocate formal doar 4 locuri subvenționate.

Pentru domeniile de masterat (vezi filele 3-4), ministerul a alocat UPIT un total de 3.250 locuri, dintre care doar… 388 urmau să fie subvenționate. Alte 31 de locuri erau subvenționate pentru rromi.

În pregătirea admiterii, UPIT și-a făcut treaba, difuzând CALENDARUL desfășurării procesului de admitere 2019, precum și REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020.

"Lașii mor de mai multe ori înaintea morții lor." William Shakespeare

Chiar dacă nu au rușine / Despre morți… nimic de bine!

Poate că vă închipuiți că în perioadele admiterii, s-au năpustit candidații să-i ia cu asalt, supunând comisiile de admitere la munci titanice! Da de unde! Iar MEN nu învață nimic din asta, continuând să aloce locuri… fără număr unei instituții de învățământ aflată pe… năsălie! Cum vorba multă este sărăcia omului, să facem o sumară trecere în revistă a rezultatelor de la etapa de toamnă a Concursului de admitere, (desfășurată în luna septembrie), la câteva dintre facultățile UPIT.

La  Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică:

 • la Domeniul de licență Chimie, Specializarea Chimie, au fost admiși 4 candidați (cu taxă), la o capacitate de școlarizare de… 50 de locuri;
 • la Domeniul de licență Chimie, Specializarea Chimie medicală, au fost admiși 2 candidați (cu taxă), la o capacitate de școlarizare de… 25 de locuri;
 • la Domeniul de licență Știința mediului, la Specializarea Ecologie și protecția mediului, au fost admiși 8 candidați, (dintre care 5 cu taxă), la o capacitate de școlarizare de… 50 de locuri;
 • la Domeniul de licență Educație fizică și sport, Specializarea Educație fizică și sportivă, au fost admiși 14 candidați (toți cu taxă), la o capacitate de școlarizare de… 75 de locuri;
 • la Domeniul de licență Horticultură, Specializarea Horticultură, au fost admiși 25 candidați (cu taxă), la o capacitate de școlarizare de… 50 de locuri;
 • la Domeniul de licență Informatică, Specializarea Informatică, au fost admiși 15 candidați (cu taxă), la o capacitate de școlarizare de… 100 de locuri;
 • la Domeniul de licență Matematică, Specializarea Matematică, au fost admiși 9 candidați, la o capacitate de școlarizare de… 30 de locuri;
 • la Domeniul de licență Psihologie, Specializarea Terapie ocupațională, au fost admiși 0 (zero!) candidați, la o capacitate de școlarizare de… 60 de locuri!
 • la Domeniul de licență Biologie, Specializarea Biologie, au fost admiși 7 candidați, la o capacitate de școlarizare de… 70 de locuri; etc.

Listele finale, cuprinzând candidații înmatriculați la licență – în sesiunile iulie-septembrie 2019conțin o mulțime de locuri rămase… libere: 31 la Informatică (din 100 de locuri alocate), 42 la Biologie (din 70 de locuri alocate), 20 la Știința mediului (din 50 de locuri), 23 la Inginerie energetică (din 45 de locuri), la Ingineria mediului 21 de locuri din 50, la Horticultură 22 de locuri din 50, la Psihologie 25 de locuri din 60 etc.

Situația candidaților înmatriculați la MASTERAT – în sesiunile iulie-septembrie 2019conține o mulțime de locuri libere. Și este mai… maro decât cea de la licență, așa cum o dovedesc datele: la Chimie/ Chimie criminalistică s-au ocupat doar 14 locuri din 50; la Informatică/ Tehnici avansate pentru prelucrarea informației = 33 locuri din 100; la Matematică/ matematică didactică = doar… 10 locuri din 100, (toate cu taxă); la Știința mediului/ Monitorizarea și protecția mediului = 17 locuri din 50.

La Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Aflăm că în sesiunea iulie 2019la Domeniul de licență Limbă și literaturăla Programul de licență Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, Filiala Râmnicu Vâlcea, s-au înscris doar… 29 de candidați (dintre care 15 pe locuri cu taxă) pe un total de 125 de locuri! În sesiunea din septembrie au mai fost declarați admiși alți 8 candidați cu taxă, restul locurilor rămânând neocupate. Rezultând un total de 37 de candidați admiși.

La Facultatea de Științe ale Educatiei, Științe Sociale şi Psihologie

La 31 iulie 2019, așa cum rezultă din Tabelul nominal cu candidații înmatriculați, (filele 4-6), la Domeniul de licență Științe ale educației, Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, la filiala din Râmnicu Vâlcea au fost declarați admiși 60 de candidați, dintre care 46 pe locuri cu taxă. La aceeași dată, la Programul de masterat Educație timpurie, (fila 4), la filiala din Râmnicu Vâlcea au fost declarați admiși 28 de candidați, (dintre care 22 pe locuri cu taxă), alte 7 locuri cu taxă rămânând neocupate.

Pentru cei interesați, alte date despre admiterea la această facultate a UPIT – în sesiunile iulie – septembrie a. c. – vezi AICI.

Așa că, în prag de an nou universitar, nu prea avem cui să urăm de bine!

Dar despre debutul noului an universitar și problemele pe care le are UPIT la filiala ei din Râmnic – și nu numai – cât de curând! Cu vești cât se poate de proaspete!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE! 

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ


4 gânduri despre “Universitatea din PITEȘTI și Mircia GUTĂU… „dragoste” mare! Cu năbădăi și doar din interes!

 1. Pingback: Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea – Periegheze

 2. Pingback: Universitatea din Pitești și refuzul de a permite accesul la informațiile de interes public (Dosarul nr. 5003/90/2017) – Periegheze

 3. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

 4. Pingback: Monica ANISIE, lobby-istul intereselor imobiliare ale Universității din Pitești. Și ale PER-iștilor și PSD-iștilor din Vâlcea!? – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.