Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală!

Motto: „Cel mai periculos dușman al adevărului și al libertății este Majoritatea. Poporul însuși.” – Ibsen

După atâta vreme de bătut șaua ca să priceapă… cine ar fi trebuit să priceapă, să-i tragem o recapitulare de mai mare dragul. Ca să fie mai clar și pentru târgoveți cam cum s-ar distribui responsabilitățile și – mai ales – vinovățiile, pentru manopera impardonabilă de desființare a Liceului Oltchim din Râmnicu Vâlcea.

O facem pornind – pe repede înainte – de la origini. Care se regăsesc în demersurile formale ale Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea din noiembrie 2017, atunci când a remis câte o adresă fiecărei UAT din județ, în care făcea vorbire despre obligațiile acestora în legătură cu propunerea de rețea școlară pentru anul școlar 2018-2019.

Primăriei / Consiliului Local din municipiul Râmnicu Vâlcea le-a fost remisă adresa de mai jos:

8.08.2019 RETEA SCOLARA3

Pornind de la conținutul documentului de mai sus, trebuie să avem în vedere următoarele elemente, aduse la cunoștința destinatarului:

  • avizul conform este emis de către Inspectoratul școlar județean Vâlcea, „după efectuarea activităților de monitorizare și control”;
  • solicitarea ca emitentul să remită „propunerile” sale de rețea școlară „din aria de competență”, ante quem datei de6 decembrie 2017!

O solicitare de bun simț, conformă cu prevederile legale, menită să asigure emitentului marja de timp, necesară pentru a permite derularea activităților de… monitorizare și control a propunerilor de rețea, pe care inspectoratul urma să le primească din teritoriu! Care ar fi trebuit să fie soluționate până cel târziu pe… 15 decembrie 2017!

Vă imaginați că Primăria lui Gutău a respectat acest termen!? Că s-au strofocat să termine treaba până – cel târziu – pe 6 decembrie 2017, așa cum i se solicitase oficial!? Ți-ai găsit! Cum să o facă tocmai EL, vizionarul, cititorul în mingioc, marele maestru al devenirii futuriste a urbei noastre!? Cum să respecte EL un termen stabilit de alții, când doar EL este singurul care stabilește termene în urbe!?

Hai să ne lămurim cum stă treaba cu acest Aviz al Inspectoratului școlar județean Vâlcea și de ce trebuia să fie anulat. Cum s-a și întâmplat (deocamdată, printr-o hotărâre judecătorească pronunțată în speță de instanța de fond, Tribunalul Vâlcea). Articolele noastre de mai jos oferă întreaga informație necesară pentru edificare. Chiar și cârcotașii rămân fără obiectul muncii după ce le parcurg!

NOI AM VRUT SĂ FACEM BINE, ZIC ȘI-ĂȘTIA PRINTRE… SUSPINE! (I), publicat pe 4 iulie 2018, la link-ul:   https://panatiberiu.blog/2018/07/04/noi-am-vrut-sa-facem-bine-zic-si-astia-printre-suspine-i/

NOI AM VRUT SĂ FACEM BINE, ZIC ȘI-ĂȘTIA PRINTRE… SUSPINE! (II), publicat pe 7 iulie 2018, la link-ul:   https://panatiberiu.blog/2018/07/07/noi-am-vrut-sa-facem-bine-zic-si-astia-printre-suspine-ii/

În care prezentăm procesul-verbal încheiat la ședința Consiliului de administrație al I.Ș.J. Vâlcea din 15 decembrie 2017 (vezi PV CA ISJ VALCEA 15.XII.2017 cu evidentieri), precum și hotărârea aferentă (vezi Hot. CA 117 15.XII.2017 ).

Drept pentru care, ca o dovadă de profund respect pentru normă și față de slujbașele sale din inspectoratul școlar, în după-amiaza zilei de… 14 decembrie 2017, Gutău le-a trimis un… portret satiric, constând într-un snop de hârtii! Duse la inspectorat după terminarea programului secretariatului instituției! În condițiile în care, a doua zi dimineață, urma să aibă loc ședința Consiliului de administrație! Așa încât, cum să mai dispună de timpul necesar, bietele… furnicuțe hărnicuțe din inspectorat!? Ca să efectueze necesarele „activități de monitorizare și control” a elucubrațiilor trimise de Gutău în Propunerea de proiect al rețelei școlare!?

Cu toate acestea, artizan(at)ele avizării acestor proiecte de rețea nu s-au putut abține să nu dea cu secrețiile nazale în felul local de mâncare, răspunzând astfel punctual unei… comenzi a mai marelui urbei, lupanul de culoare… alfa!

Deși în Adresa remisă Primăriei se precizase – așa cum prevedea Norma: „Proiectul de rețea școlară trebuie însoțit și de un raport argumentativ privind structura rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar următor”, acesta a lipsit cu desăvârșire!

Doar niște vorbe calpe – precum vreascurile rupte dintr-un gard (dintr-o cunoscută poezie!) – care nu puteau ține loc de… RAPORT ARGUMENTATIV! Ba bine că nu, și-au șoptit în bărbie (că încă n-aveau… barbă!), grațiile din Consiliul de administrație al I.Ș.J. Vâlcea! Și și-au văzut liniștite de treabă, ignorând tot și călcând pe prezentul și viitorul educațional al județului! Că tot sunt, în majoritatea lor, oaste de strânsură de prin alte azimuturi! Aflate în solda cui asigură o sinecură călduță în inspectoratul școlar, departe de munca la catedra dintr-un liceu cu un prezent incert și cu un viitor îndoielnic…

Pentru cine dorește să-și reamintească întregul nostru demers referitor la „istorica” ședință a Consiliului local din 14 decembrie 2017, găsește toate argumentele în articolele care urmează (asezonate cu toate cele necesare):

VIDEO – Ședința Consiliului Local – Râmnicu Vâlcea (14 decembrie 2017), publicat pe 24 iulie 2018, la link-ul:   https://panatiberiu.blog/2018/07/24/video-sedinta-consiliului-local-ramnicu-valcea-14-decembrie-2017/

ÎN LOC DE CONCLUZII LA ȘEDINȚA Consiliului Local din 14.XII.2017 (I)publicat pe 29 iunie 2018:   https://panatiberiu.blog/2018/06/29/in-loc-de-concluzii-la-sedinta-consiliului-local-din-14-xii-2017-i/

ÎN LOC DE CONCLUZII LA ȘEDINȚA Consiliului Local din 14.XII.2017 (II)publicat pe 1 iulie 2018:    https://panatiberiu.blog/2018/07/01/in-loc-de-concluzii-la-sedinta-consiliului-local-din-14-xii-2017-ii/

DIN PROIECTE ÎN PROIECTE… NOI LICEUL TOT VI-L LUĂM! – publicat pe 22 iunie 2018:    https://panatiberiu.blog/2018/06/22/din-proiecte-in-proiecte-noi-liceul-tot-vi-l-luam/

CONSILIUL LOCAL A FOST LUAT DE VAL! ȘI SCOS LA MAL, TAMAN ÎN… AVAL, publicat pe 18 iunie 2018:    https://panatiberiu.blog/2018/06/18/consiliul-local-a-fost-luat-de-val-si-scos-la-mal-taman-in-aval/

Doar panarama  produsă de „argumentele” din textul de mai jos le-a produs consilierilor locali starea de bine care i-a făcut ca – în ședința din 30 ianuarie 2018 – să voteze aproape în unanimitate… pentru desființarea „prin divizare totală” a liceului OLTCHIM!

8.08.2019 RETEA SCOLARA4

Vorbe calpe, care au fost consemnate în Raport privind aprobarea rețelei școlare…, emis de Primărie sub nr. 2.443 / 21 ianuarie 2018, pentru fundamentarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu vâlcea pentru anul școlar 2018-2019. Document întocmit de Mihaela PRODESCU, avizat de primarul Mircia GUTĂU, asumat prin semnătură de către  Ghibirdic Alexandru (în calitate de administrator public) și de Daniela  CIOBANU  (șef serviciu APL, Reglementări, Aplicare L10).

Pentru că – în lipsa unor argumente obiective – doar atât i-a dus mintea pe semnatarii Raportului! Care lasă impresia că n-au putut și nu pot mai mult! Iar omologii lor din inspectoratul școlar vâlcean… nici măcar atât! Și unii și alții și-au dovedit astfel limitele competenței lor! De fapt, nici nu cred că-i interesa să folosească vreun potop de… argumente! Deoarece, la sfârșitul anului 2017 – începutul anului următor, toți aceștia își închipuiau că vor împărăți pământul! Și că, indiferent de ce și cum fac, nu li se poate întâmpla niciodată nimic rău!

Nici măcar nu și-au dat seama că pseudoargumentele pe care le-au spârcâit în Raport reprezentau cele mai trainice argumente care pledau pentru menținerea in situ a liceului OLTCHIM! Imberbi care, deveniți mari demolatori de școală, (vorba mentorului lor, viețașul Mircia Gutău), n-au pus o cărămidă nici măcar la temelia propriei lor  cariere publice, așezată pe motive preponderent… politice! Trebuie să fii de-a dreptul… retardat (ca să evit cât pot utilizarea altor termeni, poate mult mai aproape de adevăr…), ca să-ți argumentezi pledoaria anti, pe argumente care sunt, de fapt… pro, precum:

  • analizând situația actuală (din toamna anului 2017, n. n.)” a unităților de învățământ din municipiu, s-a constatat cămulte din spațiile de care dispun acestea nu sunt utilizate adecvat, unele sunt folosite ineficient…”

Aceste vorbe de clacă, fără nicio dovadă concretă cum că aceasta ar fi fost realitatea de la locul faptei, au fost contrazise de faptele pe care le-am prezentat recent. Cu referire la situația punctuală a realităților din liceul OLTCHIM, în ultimii doi ani școlari ai existenței sale. Prilej de a dovedi cu prisosință faptul că – odată intrat într-o unitate de învățământ – elevul nu este iobagul propriei sale bănci! Că el, în funcție de gradul de dotare a fiecărei școli și de specificul activităților instructiv-educative pe care le are în orar, migrează prin toate aceste spații.

(Argumente prezentate și în alte articole ale noastre, dedicate aceluiași subiect, precum:

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I), publicat pe 30 iulie 2019, la link-ul: https://panatiberiu.blog/2019/07/30/de-ce-nu-trebuia-desfiintat-liceul-oltchim-din-ramnicu-valcea-i/

În ce consta unicitatea ofertei educaționale a Liceului „OLTCHIM”, publicat pe 18 iulie 2019, la link-ul: https://panatiberiu.blog/2019/07/18/in-ce-consta-unicitatea-ofertei-educationale-a-liceului-oltchim/ ).

  • unele licee, „pentru a-și menține existența, au înființat clase cu profil inadecvat profilului consacrat al liceului respectiv”, exemplificând – în cazul liceului OLTCHIM – cu clase în profil „tehnician ecolog”, „tehnician proiectant CAD”, „tehnician în gastronomie”, „tehnician în industria textilă”, „ospătar vânzător”, „cofetar patiser”, sau „bucătar”!

Cum să-i faci să priceapă că tocmai această adaptare din mers la realitățile unui mediu economic aflat într-o rapidă schimbare, le-a permis „pârâților” să se plieze pe cerințele pieței forței de muncă locale / regionale!?

Cum să-i faci să înțeleagă că acest „argument” reprezenta calificativul suprem de care ar fi trebuit să beneficieze fiecare din cele două licee, tocmai în susținerea menținerii lor în proiectul viitoarei rețele școlare!? În comparație cu alte licee – devenite (prin voința exclusivă a unor decidenți politici) unități „dobânditoare” (!) – care pierduseră această „probă a hârtiei de turnesol”, reprezentată de piața forței de muncă!? Și care – în disprețul adevărului și a oricărui argument de bun simț – au continuat să existe în proiectul de rețea școlară din municipiu! Doar pentru că nu le-a solicitat nimeni… baza materială, așa cum a făcut Universitatea din Pitești cu imobilul liceului OLTCHIM!

Aici îmi este mult mai greu să-mi reprim pornirea împotriva unei asemenea doze crase de prostie și arhisuficiență! De care, în loc să sufere doar proprietarii cunoscuți ai acesteia, ca urmare a faptelor lor iresponsabile, au de pătimit oameni nevinovați! Doar pentru că pe primii îi țin alții în brațe… inși care sunt la fel de interesați ca și ei să se aleagă praful de tot ce putea să mai fie reprezentativ și viabil!

De unde trebuie să constatăm că oamenii ăștia nu au nimic de-a face cu lumea în care trăiesc! Și încă bine mersi! Mă refer la lumea educațională, nu la cea a profitului pe care au realizat că l-ar putea avea dacă destructurează un liceu precum OLTCHIM! Doar pentru ca, printr-un criminal schimb de imobile, beneficiarii de fapt ai acestei manopere să pună labele lor hrăpărețe pe o mare suprafață de teren, aflată în vestul orașului.

Și I.Ș.J. Vâlcea s-a executat! În ședința din 15 decembrie 2017, și-a dat avizul conform pentru caricatura de rețea școlară propusă de Gutău. Fără ca vreuna dintre orfelinele prezente la ședința Consiliului de administrație să bâiguie ceva… contra! Păi cum să o facă, în condițiile în care unele dintre… membre erau / sunt titulare în unele din școlile devenite astfel… „dobânditoare”!? Și care – prin afluxul de sânge proaspăt reprezentat de desființarea celor două licee viabile – mai inspirau o gură de aer proaspăt!? Care urma să le țină în viață până la o restructurare reală / obiectivă a rețelei școlare din județ / municipiu! C-așa-i hora pe la noi! Mai bine să moară capra sănătoasă a vecinului, decât să expieze capra mea… râioasă! Bașca apartenența de gașcă politică PSD-istă / PER-istă, asumată la vedere de majoritatea salariaților din inspectoratul școlar județean Vâlcea. Și cu asta am spus aproape totul. 

Drept pentru care, după asemenea discuții aprinse și deliberări furtunoase (sanchi!), inspectoratul i-a mai tras o adresă către PRIMĂRIE, AVIZÂND FAVORABIL Proiectul de rețea școlară al acesteia! Adresă care, deși a fost emisă pe 15 decembrie 2017, a fost înregistrată la primărie peste… două săptămâni!

8.08.2019 RETEA SCOLARA5

8.08.2019 RETEA SCOLARA6

8.08.2019 RETEA SCOLARA7

8.08.2019 RETEA SCOLARA8

Așa cum lesne se poate observa, L. T. OLTCHIM dispăruse. Așa cum sper să se întâmple și cu turma de votanți disciplinați care l-au făcut să piară! Care au votat necondiționat „rețeaua școlară propusă de dvs”! Fără nicio justificare educațională sau economico-financiară; doar din dorința de a îndeplini, indiferent de riscuri și fără să crâcneascăpohta actualului lor stăpân lumesc!

Dar înainte de a deveni la rându-le… trecut – ajungând acolo unde le este locul, sub coșul de gunoi al istoriei – toți aceștia trebuie să dea socoteală! Pe măsura faptelor lor antieducaționale.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –
TIBERIU M. PANĂ


B.U.G. Mafia – Fără Cuvinte (feat. Loredana)

Ești rănit de oameni pentru care ți-ai da viața!

Lupii nu mai ies în haită, se adună în partide!

Animale cu două picioare merg pe pământ...!

Ard îngeri în spitale, dracii dansează-n catedrale!

3 gânduri despre “Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală!

  1. Pingback: Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul „OLTCHIM” – Periegheze

  2. Pingback: Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea – Periegheze

  3. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.