Să fie acest „Aviz conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei ministeriale a Abramburicăi!? (I)

Numai eu cred că GUTĂU / Nu vrea singur la… bulău!?

Multe s-au scris și s-au băsnuit despre încrâncenarea cu care un primar – MIRCIA GUTĂU, din municipiul Râmnicu Vâlcea – a urmărit desființarea cu orice preț a unui liceu viabil. Desființare cerută insistent de Universitatea din Pitești. Liceul OLTCHIM, al cărui imobil (aproape 2.000 mp de teren și 13 clădiri, care formau un adevărat campus, situat în centrul orașului), i-a surâs – în plină vară – pentru filiala sa vâlceană! Al cărei sediu, începând din 2008 – printr-o controversată hotărâre de guvern – este în imobilele a două foste unități militare, situate la periferia estică a municipiului, pe un teren de vreo… 26 de hectare! Tocmai bun de hărtănit de către pseudo… dezvoltatorii imobiliari, care roiesc în jurul tronului liderului lor lumesc.

Evenimente noi derulate în speță, ne pot familiariza cu pozițiile părților care au răspuns „prezent” la împărțirea prăzii! Fiecare dintre acești răpitori de carieră încercând să se poziționeze cât mai confortabil în raport cu stârvul liceului prematur răpus.

13.06.2019 GUTĂU Mircia

Nu înainte de a reface – pe scurt – traseul acestei hoțomănii strigătoare la cer!

Prin Hotărârea nr. 232 din 16 iunie 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat, în baza prevederilor art. 9 alin. (l) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului teren în suprafaţă de 117.525 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 12.127 mp, imobil situat în strada Ştirbei Vodă nr. 149, precum şi a imobilului – teren în suprafaţă de 120.538 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 991 mp, imobil situat la aceeaşi adresă.

Urmare a adoptării acestei hotărâri, cu scrisoarea nr. 7.638/ 18.06.2018, Universitatea din Piteşti a solicitat Consiliului Local să iniţieze procedurile subsecvente emiterii unei Hotărâri de Guvern comune care să consfinţească schimbul de locaţii Vlădeşti- Liceul Oltchim.

Drept urmare, s-a solicitat Ministerului Educaţiei Naţionale să analizeze solicitarea de transmitere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilelor construcţii şi terenuri descrise mai sus şi să întreprindă demersurile legale privind preluarea imobilului teren în suprafaţă de 19.834 mp şi construcţii în suprafaţă de 6.119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim”, din proprietatea Municipiului, în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti.

Urmare a acestei solicitări, cu adresa nr. 2.727/ 33.469/ 09.07.2018, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 25.621/ 16.07.2018, Ministerul Educaţiei Naţionale a comunicat că într-o primă etapă, este necesară emiterea avizului conform al ministrului educaţiei naţionale pentru schimbarea destinaţiei imobilului care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim” din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfăşurării activităţii Universităţii din Piteşti. În acest sens, prin hotărârea nr. 286/ 11 septembrie 2018, aşa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 358/ 30 octombrie 2018, Consiliul Local a aprobat propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 19.574 mp şi construcţii în suprafaţă de 6.119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim” – înscris în CF nr. 39.338, din spaţiu de învăţământ preuniversitar de stat, în spaţiu de învăţământ universitar de stat – Universitatea din Piteşti.

În aplicarea hotărârilor Consiliului Local mai sus menţionate, a fost transmisă Ministerului Educaţiei Naţionale, documentaţia prevăzută de Ordinul nr. 5.819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, avizul favorabil emis cu numărul 39.345/ 14.03.2019, fiind primit la Primărie în data de 20.03.2019.

În baza acestui aviz, prin Hotărârea nr. 92/ 28.03.2019, Consiliul Local a aprobat schimbarea destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 19.574 mp şi construcţii în suprafaţă de 6.119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic  „Oltchim”, înscris în CF nr. 39.338, din spaţiu de învăţământ preuniversitar de stat, spaţiu de învăţământ universitar de stat – Universitatea din Piteşti. De asemenea, Senatul Universităţii din Piteşti a adoptat Hotărârea nr. 45/ 25.03.2019 cu privire la aprobarea transmiterii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti, a imobilelor situate în strada Ştirbei Vodă nr. 149 din Municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi Hotărârea nr. 46/ 25.03.2019 cu privire la preluarea în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti, a imobilului situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26 din Municipiul Râmnicu Vâlcea, documente solicitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 25.621/ 16.07.2018, împreună cu Hotărârea Consiliului Local „cu privire la transferul imobilului care aparţine Liceului Tehnologic Oltchim, în vederea iniţierii proiectului de hotărâre de Guvern”.
Precizăm că, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului local, declarându-se din bun de interes public local  în bun de interes public naţional.

În urma discuţiilor telefonice purtate de către reprezentanții autorității publice locale cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, referitoare la transmiterea către Consiliul Local a solicitării Guvernului privind preluarea în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti, a imobilului situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26 din Municipiul Râmnicu Vâlcea, aceştia au comunicat căsolicitarea respectivă va fi formulată de către Secretariatul General al Guvernului, în baza unui Memorandum aprobat de Guvern, fiind necesară în acest sens transmiterea acordului de principiu al Consiliului Local pentru transmiterea imobilului respectiv”. Menţionăm că potrivit prevederilor art. 10 din HG nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării, Memorandumul se elaborează şi în cazul în care este necesară o decizie a Guvernului într-o anumită problematică şi acesta va fi avizat de instituţiile implicate şi va cuprinde descrierea respectivei probleme şi propuneri pentru rezolvarea acesteia.

Așa a fost adoptată ultima – din cele de până acum – dintre hotărârile CL al municipiului Râmnicu Vâlcea, referitoare la schimbul de imobile cu MEN, pentru preluarea spre hărtănire a terenului deținut samavolnic de UPIT în oraș! Și anume HCL nr. 103 din 11 aprilie 2019! Pentru care s-a ales varianta de a se satisface dorința actualei conduceri a Universității din Pitești, prin a-i fi atribuit în folosință imobilul liceului OLTCHIM din Rm. Vâlcea (un adevărat campus, compus din teren și… 13 construcții)! Liceu pe care, pur și simplu, niște politicieni îngălați l-au desființat! Pentru că așa a înțeles un venetic că trebuie să-și respecte alegătorii! Desființându-le școlile, reducându-i la simpla condiție de… asistați, aflați la mâna unei administrații care nu a făcut nimic pentru dezvoltarea economică a zonei!

Mihaela Diaconu – Președintele Senatului UPIT

Alte două Hotărâri… buclucașe ale  Senatului UPIT

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti Nr. 45 din data 25.03.2019 cu privire la aprobarea transmiterii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea din Pitești a imobilelor situate în strada Știrbei Vodă, nr. 149, din Municipiul Râmnicu Vâlcea, 

Prin care Senatul UPIT a hotărât „Art. 1 Aprobarea transmiterii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea din Pitești în domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a următoarelor imobile: teren în suprafață de 117.525 mp și construcțiile amplasate pe acesta, în suprafață de 12.127 mp, situat în strada Știrbei Vodă, nr. 149, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, având numărul cadastral 44.010 și înscris în CF 44.010 și număr cadastral 44.011, înscris în CF 44.011, precum și a terenului în suprafață de 120.538 mp și a construcțiilor situate pe acesta în suprafață de 991 mp, situat la aceeași adresă, având numărul cadastral 14.420, înscris în cartea funciară 43.114”, conducerea executivă a instituției fiind împuternicită să ducă la îndeplinire această… hotărâre!

Prin Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti Nr. 46 din data 25.03.2019 cu privire la aprobarea preluării în proprietatea statului și administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea din Pitești a imobilului situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din Municipiul Râmnicu Vâlcea, Senatul a hotărât „Art. 1 Aprobarea preluării imobilului teren în suprafață de 19.574 mp și construcțiile amplasate pe acesta, în suprafață de 6119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26 din Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, înscris în C.F. a U.A. T. Râmnicu Vâlcea sub nr. 39338, imobil (teren plus construcții) aflat în proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea și care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim” din localitate, în proprietatea statului și administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea din Pitești, în vederea desfășurării activităților de învățământ în cadrul filialei din Râmnicu Vâlcea a Universității din Pitești”!

Asta doar așa, ca să știm cu cine avem de-a face în speță! Și cât de rapaci și de nenorociți pot să fie acești indivizi! Niște monștri cu chip uman, care se consideră a fi vârfuri ale intelectualității naționale, formatori de conștiințe socio-profesionale! Cei care, prin HGR nr. 918 din 20.VIII.2008, au primit în custodie/ administrare delegată în Râmnicu Vâlcea, o ditamai proprietate a statului!

Imobil de care (cel de lângă Vlădești, zic), fără niciun fel de jenă, începând din anul 2008 – de când i-a fost atribuit prin H.G. nr. 918/20.VIII.2008 – M.E.N. (prin intermediul unor salariați iresponsabili!) și UPIT (prin intermediul unor conduceri incompetente!) și-au bătut joc cum au vrut!

Aducându-l în starea jalnică în care se află acum.

Fără să-i tragă nimeni la răspundere!

Nici măcar Ministerul Educației Naționale, instituția căreia i-a fost atribuit legal de către Guvernul României!

Minister care, indiferent de cât de repede și de hoțește ar dori să-și îndrepte greșeala și să șteargă urmele matrapazlâcurilor trecute/ prezente, trebuie să știe că se apropie ziua în care – cei care au făcut una-alta – trebuie să dea socoteală!

Agățându-se de slujbă / Cati folosește-o… drujbă!?

Fără pertractări zadarnice, MEN trebuia să anuleze Protocolul prevăzut la art. 2 al Hotărârii (vezi AICI – H.G. nr. 918/2008), care urma să fie încheiat „între părţile interesate, în termen de 60 de zile” de la intrarea în vigoare a hotărârii! Punct! Acum v-aţi lămurit CE TREBUIAU SĂ FACĂ UPIŢII ÎN IMOBILUL FOSTEI UNITĂŢI MILITARE de lângă VLĂDEŞTI!? ŞI NU AU FĂCUT NIMIC!

11.02.2019 Andronescu

Și, după ce s-au tot jucat de-a uite hotărârea, nu e hotărârea, după ce au tot schimbat/ modificat/ adăugat la ele, după ce – prin aparatul funcționăresc din ministerul pe care-l conduce autoritar – a intrat în horă și tanti Abramburica ( învățându-i pe furi cum să procedeze pentru a nu fi mirosiți de alții!), jocurile de culise ale mârșavilor de toate nuanțele politice se pare că au intrat în linie dreaptă. Atât de dreaptă, încât șerpuiește printre adevăruri precum… pișatul boului!

Pe file îngălbenite / Veștile abia-s sosite!

Ia s-o vedem pe Abramburica, cum (scuzați să iertați!) se desfășoară, în toată plenitudinea, platitudinea și splendoarea – câte mai sunt – atribuțiilor sale de… emitentă de avize conform!

Către: Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea
             În atenția domnului primar Mircia Gutău,

Spre știință: Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea,
           Doamnei Inspector Școlar general Andra Bică

          Stimate domnule primar,

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 36.685/2019, transmisă ministerului, înregistrată cu nr. 39.345/2018 şi completată ulterior, prin care solicitaţi ca în imobilul în care şi-a desfăşurat activitatea Liceul TehnologicOltchim”, compus din teren în suprafaţă de 19.834 mp şi 13 corpuri de clădire, în suprafaţă totală construită de 6.119 mp, să îşi desfăşoare activitatea Universitatea din Piteşti, vă comunicăm următoarele: Din documentele transmise de dumneavoastră rezultă faptul că imobilul în care şi-a desfăşurat activitatea Liceul Tehnologic „Oltchim”, înscris în Cartea Funciară nr. 39338 Râmnicu Vâlcea, are în componenţă 13 corpuri de clădire (Corp CI – sală de sport, Corp C2 – atelier, Corp C3 – laboratoare, Corp C4 – şcoală, Corp C5 – cabină poartă, Corp C6 – cantină, Corp C7 – internat, Corp C8 – garaj, Corp C9 – spălătorie, Corp CIO – hidrofor, Corp CI 1 – punct termic CET Govora – nu este înscris în Inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public ai localităţii şi nu face parte din baza materială a învăţământului preuniversitar de stat, fiind concesionat către CET Govora, Corp C12- beci, Corp C13 – siloz) şi teren în suprafaţă măsurată de 19.834 mp, 19.457 mp, din acte.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 30/2017 a fost aprobată reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului pentru anul şcolar 2018-2019, conform căreia Liceul Tehnologic „Oltchim”, unitate de învăţământ cu personalitate juridică, se reorganizează începând cu anul şcolar 2018-2019, prin divizare totală, astfel că terenul şi clădirile situate în bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 26 rămân la dispoziţia Consiliului Local. Drept urmare, a fost semnat între unitatea de învăţământ şi autorităţile publice locale Protocolul de predare-primire nr. 43.813/2018.

Cei 477 de elevi care frecventau Liceul Tehnologic „Oltchim” au fost transferaţi la alte unităţi de învăţământ, după cum urmează: Liceul Tehnologic General Magheru, Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului, Liceul Tehnologic Ferdinand I, Colegiul Energetic şi Colegiul Economic. Din memoriul justificativ întocmit de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea reiese că, prin organizarea/ reorganizarea unităţilor de învăţământ situate pe raza municipiului s-a avut în vedere crearea unui sistem de învăţământ administrat şi finanţat corespunzător pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, adecvarea ofertei educaţionale la nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi. De asemenea, la transferul claselor de la Liceul Tehnologic „Oltchim” s-au avut în vedere şi profilurile unităţilor de învăţământ care le-au preluat, astfel încât toate calificările profesionale se regăsesc şi la acestea. Drept urmare, atât Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Hotărârile nr. 286/2018 şi nr. 358/2018, cât şi Consiliul de Administraţie al ISJ Vâlcea, în şedinţa din data de 12.11.2018, au aprobat ca în imobilul în care şi-a desfăşurat activitatea Liceul Tehnologic „Oltchim”, compus din teren în suprafaţă de 19.574 mp şi construcţii în suprafaţă totală construită de 6.119 mp, să îşi desfăşoare activitatea Universitatea din Piteşti, pe perioadă nedeterminată.

Universitatea din Piteşti, instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu aproape zece mii de studenţi în anul universitar curent ia programe de licenţă, master şi doctorat îşi asumă prin Carta Universitară şi Planul strategic 2016-2020 o triplă misiune, după cum urmează: 1. formare profesională la nivel universitar,postuniversitar şi în conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii, 2. generare şi transfer de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creaţie Individuală şi colectivă, relevante şi semnificative la nivel regional, naţional şl internaţional, 3. Promovare şi dezvoltare de parteneriate la nivel local, regional şi naţional în scopul Implicării Universităţii în vederea rezolvării problemelor comunităţii.în acest context,

Universitatea din Piteşti, de aproximativ 15 ani are filială în Municipiul Râmnicu Vâlcea, desfăşurându-şi activitatea într-un imobil situat la periferia oraşului şi care nu este adecvat procesului instructiv-educativ. In plus, în cadrul Universităţii funcţionează Colegiul Terţiar Nonuniversitar pentru absolvenţi cu sau fără diplomă de bacalaureat, care oferă oportunităţi multiple şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar vâlcean.

Faţă de cele prezentate mai sus, şi ţinând cont că Universitatea din Piteşti va desfăşura tot activităţi de învăţământ, iar transmiterea imobilului se va face prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, vă comunicăm faptul că, Ministerul Educaţiei Naţionale avizează favorabil solicitarea dumneavoastră.”

Și semnează… coana mare!

Adresa MEN aflată în discuție – emisă cu nr. 39.345 din 14 martie 2019 – a fost înregistrată la Primărie sub nr. 11.541 din 20 martie 2019.

Iată doar câteva dintre erorile evidente, existente în acest text jenant, pretins… fondator de școală nouă (universitară!), (pre)făcut de alți supuși interesați din minister:

 • „Urmare a adresei dumneavoastră nr. 36.685/2019, transmisă ministerului, înregistrată cu nr. 39.345/2018 şi completată ulterior…”!

Așa ceva numai în filmele cu proști se poate întâmpla! Sau, de ce nu, în adresele emise de MEN! Altfel spus, după mintea creață a emitentului, adresa din anul 2019 (înregistrată sub nr. 36.685!) a fost înregistrată în anul… 2018 (sub nr. 39.345!)! Asta da evidență și responsabilitate ministerială! Halal, coană mare!

Pentru că – așa cum se poate observa cu ochiul liber – numărul buclucaș (39.345, zic), este chiar numărul sub care a pornit ca din tun adresa ministerului către primărie (vezi supra): „nr. 39.345 din 14 martie 2019”! Mare este grădina Domnului și multe ființe inutile o populează!

 • HCL nr. 30/ 31 ianuarie 2017 – invocată în speță – se referă la cu totul altceva! Și anume la „schimbarea destinației imobilului construcție și teren aferent – Internat Liceul Tehnologic Ferdinand I”!

Hotărârea prin care „a fost aprobată reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului pentru anul şcolar 2018-2019”, este cu totul alta! Și anume HCL al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 30 din 30 ianuarie 2018! Ceea este cu totul și cu totul altceva! Altă mâncare de pește!

 • „Drept urmare, a fost semnat între unitatea de învăţământ şi autorităţile publice locale Protocolul de predare-primire nr. 43.813/2018.”

Zici că s-a semnat, ca urmare a… HCL. nr. 30/ 2017! Păi, cred că ne-am lămurit supra ce și cum cu HCL-ul ăsta cu nr. 30/2017! Care se referă la cu totul altă speță. Este adevărat că tot… vâlceană și tot referitoare la rășluirea unui spațiu de învățământ! Cu acordul drăguțului de CA al IȘJ Vâlcea, desigur!

 • Iar invocatul „Protocol de predare-primire nr. 43.813/2018, semnat între unitatea de învăţământ şi autorităţile publice locale”, este o altă gogoriță/ intoxicare a autorităților locale!

Pentru că preluarea de către unitățile dobânditoare a inventarului bunurilor – proprietate a unității  – nu a fost terminată nici acum (în luna iunie a anului.. 2019)! A fost/ este un jaf la drumul mare! De agoniseala făcută în timp de către această unitate școlară, trăgând toți șacalii! Iar dovezile în susținerea spuselor noastre, vor veni cât de curând!

 • „Cei 477 de elevi care frecventau Liceul Tehnologic „Oltchim” au fost transferaţi la alte unităţi de învăţământ…” 

Și sunt enumerate 5 asemenea „unități dobânditoare” (vezi supra), dintre care, vreo 3 (trei!) trebuiau să fie desființate cu mult înaintea liceului OLTCHIM! Dar adevărul nu a interesat pe nimeni; pentru că politicul, mânărit la nivel județean de către Mircia Gutău, face și desface totul! Și încă ceva, ca să nu aud că n-ați știut: liceul Oltchim mai avea atâția elevi – provenind din  viitoarele clase X – XII – dintr-un total de aproape… 800! Diferența reprezentând-o… absolvenții diferitelor forme de învățământ pe care le organiza. Cele trei care trebuiau să-l preceadă în… desființare, nici luate câte două – indiferent de modalitatea de asociere – nu aveau atâția elevi!

 • „Din memoriul justificativ întocmit de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea reiese că, prin organizarea/ reorganizarea unităţilor de învăţământ situate pe raza municipiului s-a avut în vedere crearea unui sistem de învăţământ administrat şi finanţat corespunzător pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, adecvarea ofertei educaţionale la nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi.”

Am citat in extenso, ca să nu existe discuții! Băgați bine la cap și verificați dacă a ajuns acolo! ATENȚIE! NU A EXISTAT NICIUN MEMORIU JUSTIFICATIV AL PRIMĂRIEI, INDIFERENT DE CE-ȘI IMAGINEAZĂ SCRUFULOȘII FUNCȚIONARI MINISTERIALI. CARE NU AU FĂCUT NIMIC CA SĂ AFLE ADEVĂRUL. S-AU MULȚUMIT DOAR SĂ PRIMEASCĂ… „INFORMAȚII” DE LA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN! CARE PLEDAU DOAR PENTRU CAUZA INTERESELOR REPREZENTATE DE INSPECTORAT! INTERESE CARE COINCIDEAU CU ACELEA ALE PRIMARULUI GUTĂU! SAU PRELUAU BASMELE GUTĂIENE! CARE DE-ABIA AȘTEAPTĂ SĂ PUNĂ MÂNA PE CELE 26 DE HA DE PĂMÂNT ALE CELOR DOUĂ FOSTE UNITĂȚI MILITARE!

D-NĂ MINISTRU, ACUM V-AȚI PRINS ÎN CE CAPCANĂ AȚI INTRAT!? V-AU CĂPCĂNIT ĂȘTIA ATÂT DE BINE, DE NU VĂ MAI SCOATE NIMENI ÎNTREAGĂ DE ACOLO!

 • la transferul claselor de la Liceul Tehnologic „Oltchim” s-au avut în vedere şi profilurile unităţilor de învăţământ care le-au preluat, astfel încât toate calificările profesionale se regăsesc şi la acestea (Liceul Tehnologic General Magheru, Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului – liceu care, între timp, și-a schimbat titulatura! – Liceul Tehnologic Ferdinand I, Colegiul Energetic şi Colegiul Economic, n. n.)”.

Hai să punem de-un pariu, stimată tovarășă ministru! Facem pariu că, din cele 5 (cinci) unități școlaredobânditoare”, cel puțin… două nu aveau nici spații suficiente și nici dotări corespunzătoare pentru a desfășura un învățământ de calitate!? Că la unele dintre acestea nu se regăseau nicicalificările profesionale” pe care le aveau cele două licee vâlcene, desființate concomitent!? Ce ziceți, îl țineți!? Eu mizez pe… pârnaie! Sau pe funcția ministerială pe care o dețineți degeaba! Vă băgați!? Vă invit să alegeți… miza!

 • În adresă mai susțineți că „drept urmare, atât Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Hotărârile nr. 286/2018 şi nr. 358/2018”, cât și CA-ul IȘJ Vâlcea „au aprobat ca în imobilul în care şi-a desfăşurat activitatea Liceul Tehnologic „Oltchim”…, să îşi desfăşoare activitatea Universitatea din Piteşti, pe perioadă nedeterminată”!

Să o luăm metodic, așa cum îi stă bine unui profesionist în critica documentelor calpe!

Arătați-ne și nouă unde figurează sintagmape perioadă nedeterminată”, în fiecare din cele două hotărâri de consiliu local pe care le invocați! Dar repede, că-mi piere cheful! Dacă nu puteți/ vreți, am s-o fac eu, dovedindu-vă că o asemenea formulare (invocată doar de subordonați interesați și asumată de către d-stră!)… nu există! Chiar așa, NU EXISTĂ!

Apropo și de invocata – de asemenea – hotărâre a Consiliului de Administraţie al ISJ Vâlcea, care – în şedinţa din data de 12.11.2018 – ar fi aprobat „ca în imobilul în care şi-a desfăşurat activitatea Liceul Tehnologic „Oltchim”, compus din teren în suprafaţă de 19.574 mp şi construcţii în suprafaţă totală construită de 6.119 mp, să îşi desfăşoare activitatea Universitatea din Piteşti, pe perioadă nedeterminată”!

Arătați-ne unde s-a consemnat asta în procesul-verbal de ședință a CA al IȘJ Vâlcea din 12 noiembrie 2018, (vezi pagina 104 din Registrul de procese-verbale, fila 2 a procesului-verbal, alineatul 3 – aproape… 3 rânduri)! Sau în Hotărârea nr. 167 din 12 noiembrie 2018 a CA al IȘJ Vâlcea (la punctul 15 al acesteia, la fila 2/3)!

Păi, dacă în nici unul dintre actele invocate în adresa MEN (3 hotărâri de consilii: două ale celui local, una a Consiliului IȘJ Vâlcea), nu s-a consemnat/ cerut așa ceva – ca UPIT să-și desfășoare activitatea „pe perioadă nedeterminatăîn imobilul în care şi-a desfăşurat activitatea Liceul Tehnologic „Oltchim” – cum se numește faptul că d-stră i-ați dat mai mult!? Poate vă lămuresc „juriștii” pe care-i aveți prin instituție!

Iar poveștile ditirambice, preluate din Adresele UPIT, referitoare la „performanțele”/ „tripla misiune” etc. ale UPIT, sunt doar niște… bărbi jenante! Pentru că, după epuizarea masei de profitori, interesați de obținerea cu ușurință a unor diplome… universitare, bazinul demografic al UPIT a scăzut dramatic! Tinzând spre epuizare! La această stare de lucruri, actuala locație a filialei lor vâlcene neavând decât o însemnătate… terțiară!

 • susțineți că actualul imobil în care – începând din 2008 – își desfășoară activitatea filiala vâlceană a UPIT, este „situat la periferia oraşului”, precum și că acesta „nu este adecvat procesului instructiv-educativ, 

Păi și ce dacă este situat la… „periferia” unui oraș de vreo… 90.000 de oameni!? Amplasat în vestul acestuia, la doar 1.000 și ceva de metri de kilometrul zero al urbei! Într-un oraș care este întins pe o axă nord – sud, situat pe malul drept al râului OLT! Oraș în care, între estul și vestul său te poți deplasa lejer în circa 30 de minute! Pe jos, nu altfel! Așa că, las-o și p-asta jos, că… măcăne!

De ce UPIȚII – cărora imobilul le-a fost dat în administrare delegată – nu au respectat dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 918/2008!? 

De ce nu au realizat acolo „campusul universitarde… 6.000 de locuri, cu toate dotările edilitare despre care se face vorbire în hotărâre!?

Cel puțin, ACUM aveți habar de existența acestei.. hotărâri!?

V-ați manifestat curiozitatea de a o vedea/ citi!? De a întreba subalternii despre… vinovați și vinovății, (din minister, nu de… aiurea!), pentru nerespectarea prevederilor/ dispozițiilor imperative ale acesteia!?

Vi s-a părut mai simplu să-i nenorociți pe alții, decât să vedeți parul din ochii funcționarilor responsabili (din instituția pe care o conduceți), de starea actuală a acestui imobil din Vâlcea?

Așa încât, asemenea „argumente” – precum cele pe care le utilizați în Adresă, pentru a justifica… raptul – sunt de toată jena! Dacă le-ați fi invocat într-o ședință de asociație de proprietari, aș mai fi crezut! Dar să întemeiați o ADRESĂ – prin care lăsați să cadă asupră-ne sabia lui GUTĂU – este de… noaptea minții, ca să folosim o altă expresie agreată de către acest personaj de coloratură!

Cât despre aserțiunea referitoare la „Colegiul Terţiar Nonuniversitar pentru absolvenţi cu sau fără diplomă de bacalaureat, care oferă oportunităţi multiple şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar vâlcean”, trebuie să știți că este o altă gogoriță jenantă! Pe care v-au pus-o-n cârcă tot ticluitorii de adrese mincinoase din ministerul pe care (încă!) îl conduceți! Despre ce înseamnă în fapt respectivul Colegiu Terțiar… în Vâlcea, luați adevărul de AICI! Cât despre… oportunitățile pe care înființarea Colegiului le-ar oferi „cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar vâlcean”, mai bine lipsă! Dovediți din nou că nu știți ce/ pe cine „căutați” în lumea educațională reală! Cucoană, de fapt, este ca într-un banc cu Radio Erevan! Mult trâmbițatul colegiu nu le oferă „oportunități”, ci îi lasă fără locuri de muncă pe bieții dascăli din preuniversitar!

De asemenea, republicăm și Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul MEM nr. 5.819/25.XI.2016. Asta doar așa, ca să realizați care erau actele/ dovezile pe care trepădușii lui Gutău trebuiau să le adune într-un dosar, pentru a-l depune la M.E.N., în vederea emiterii mult râvnitului… aviz conform! (vezi Procedura schimbare destinatie baza materiala). Discuție pe care – de asemenea – o vom relua în episodul următor. Când o să vedem și dacă se întruneau toate condițiile pentru ca ministerul/ ministrul să acorde mai mult decât le permitea Norma: să le dea (H)UPIȚILOR imobilul Liceului OLTCHIM pe perioadă nedeterminată!

Ce-i scapă duamnei Andronescu din vedere, este faptul că printr-o altă depeșă  – pe care am expus-o într-un articol anterior – Ministerul educației… le-a cerut primărienilor să-i mai trimită niște… chestii! Din care, cel puțin una – extrem de importantă – am să dovedesc că lipsește… cu desăvârșire! Sau dacă NU, înseamnă că a fost ignorată cu bună știință de către emitentul ministerial al avizului conform!

2Sursa: Liceul OLTCHIM

Ca și altădată, mingea se află în terenul ministerului. D-na ministru Andronescu Ecaterina – cea care a emis avizul conform pentru schimbarea destinației fostului imobil (teren și clădiri) care a aparținut Liceului Tehnologic OLTCHIM – a avut suficient timp ca să aleagă între a urma soarta celor care – colegi de-ai ei de partid și credință – au înstrăinat ilegal balta Belina, și refuzul demn și argumentat de a o face! Așa cum s-a putut constata, domnia sa… a ales!
Și de această dată TIMPUL – cât a mai rămas – este cel care o să separe apele de uscat. Și hoții de restul lumii. Mai devreme sau (puțin) mai târziu, aceștia urmând să ajungă tot acolo unde le este locul, la pușcărie.
Pentru că am continuat să credem că minciuna are picioare scurte!

OM TRĂI ȘI-OM MAI VEDEA

CINE, CE, DE CE, PENTRU CE ȘI CUM!

Așa că – din nou – mutăm tunurile acțiunii noastre pe… M.E.N.! Și pe ministru! Că o caută… pensia pe-acasă și în pace nu ne lasă!

Promisa SCRISOARE DESCHISĂ – referitoare la modul în care instituții ale statului au înțeles să trateze problema restructurării rețelei școlare din Râmnicu Vâlcea – este la o singură lungime de undă de apariția în mass-media.

 

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale… 

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE!  

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ


Ședința din 28 martie 2019 (Punctul 19 de pe Ordinea de zi): http://www.primariavl.ro/sedinte-consiliul-local/convocari-proiecte-hcl/item/6732-consiliul-local-este-convocat-in-%C8%99edin%C8%9Ba-ordinara,-in-data-de-28-martie-2019,-ora-13-00

Procesul-verbal al ședinței Consiliului local din 28 martie 2019 (Punctul 19 „dezbătut” la filele 12-13): http://www.primariavl.ro/documente/Procese%20Verbale%20Sedinte/2019/7.%20Proces-verbal%20%20al%20sedintei%20ordinare%2028%20martie%202019%20.pdf


Pentru politicienii corupți!

Mihai Bendeac feat. George Nicolescu – Melodie cu mesaj politic.

 

3 gânduri despre “Să fie acest „Aviz conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei ministeriale a Abramburicăi!? (I)

 1. Pingback: „Avizul conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei politice a Ecaterinei Andronescu (II) – Periegheze

 2. Pingback: Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea – Periegheze

 3. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.