Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul „OLTCHIM”

Motto: „Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri.” – Seneca

Povestea vorbei de astăzi: Să mai facem un pas decisiv înainte, încercând să percepem cât se poate de exact veridicitatea datelor din acest document oficial: Anexa nr. 1 la Raportul nr. 47.750 din 11.12.2017. Prin care aparatul de specialitate al Primăriei a încercat să-și justifice propunerea de rețea școlară pentru anul școlar 2018-2019, pe care a supus-o aprobării Consiliului local în ședința din 14 decembrie 2017. Numai că datele pe care le conținea, ca și toate celelalte pseudoargumente inventate (folosite înaintea, sau ulterior emiterii acestui Raport) – fără a avea și o susținere faptică a fiecăruia dintre ele – nu aveau nimic de-a face cu realitatea. Așa cum o să dovedim – cu vârf și îndesat – în expozeul nostru de mai jos.

Vezi Consiliul Local este convocat în ședință extraordinară, în data de 14 decembrie, ora 13.00.

Pentru vizualizare, doar dacă mai este nevoie, materialul de la link-ul următor trebuie să fie descărcat:  Pct.suplimentar 3-Proiect de hot. proiect retea scoalara 2018-2019

TABELUL nr. 1

8.08.2019-spatii-scolare.jpg

8.08.2019-spatii-scolare2.jpgAm dublat Anexa nr. 1 într-un alt format grafic, (vezi mai jos), pentru a permite accesul la datele pe care le conține și pentru aceia care o fac utilizând telefoanele mobile.

24.07.2019-nr.-clase.png

24.07.2019-nr.-clase2.png

Datele din cele două file ale acestui Tabel se referă la anul școlar 2017-2018 și sunt rezultatul unei riguroase activități de inventariere, desfășurată – în fiecare din unitățile de învățământ din municipiu – de o „echipă” formată din reprezentanți ai administrației publice locale. Așa că, nici din acest punct de vedere nu cred că mai există… loc de-ntors! Tocmai pentru că – și în acest caz – lucrăm cu materialul clientului!

Hai la mielul cu noroaceChiar de n-ai, n-are a face!

În susținerea demersului nostru, ne interesează doar datele referitoare la BAZA MATERIALĂ a unităților de învățământ implicate în procesul restructurării rețelei școlare de la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea: cele două licee tehnologice care urmau să fiereorganizate prin divizare totală” (L. T. H. Coandă și L. T. Oltchim), precum și cele 5 licee dobânditoare” (Colegiul Economic, Colegiul Energetic, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului – actualul Liceu Tehnologic Forestier, Liceul Tehnologic General Magheru, Liceul Tehnologic Ferdinand I și Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu).

Situațiile din Tabelele de mai jos ne oferă informații, pe deplin lămuritoare, referitoare la nivelurile de școlarizare, numărul / felul claselor aferente fiecărei forme de învățământ școlarizate, categoriile de personal etc., existente în fiecare din unitățile școlare implicate în preconizata restructurare a rețelei școlare de la nivelul învățământului liceal din municipiul Râmnicu Vâlcea, în anul școlar 2017-2018. Pe care – pentru a avea o privire de ansamblu asupra bazei materiale a fiecăruia din aceste licee – le coroborăm cu datele din TABELUL nr. 1 privind „sălile de clasă” existente în fiecare din unitățile școlare „dobânditoare”, precum și cele referitoare la celelalte dotări ale acestora, constând în „laboratoare / cabinete  / ateliere”. Hai să vedem ce iese din această combinație… letală:

TABELUL nr. 2

27.07.2019 Sc0 1

Din acest Tabel rezultă că la Colegiul Energetic – în anul școlar 2017-2018 – funcționa un număr de 35 de clase, însumând 876 de elevi (dintre care 91, împărțiți în 4 clase cu profil sportiv, frecventau învățământul gimnazial). Toate celelalte 31 de clase cuprindeau doar elevi la liceu zi (rută directă), însumând 781 de elevi.

Deși liceul nu școlariza elevi și la alte forme de învățământ, prin HCL nr. 30 din 30 ianuarie 2018, i-au fost repartizate asemenea clase! Spre deosebire de altele dintre liceele „dobânditoare”, liceul dispunea de suficiente spații de învățământ, așa cum rezultă din datele din Tabelul nr. 1 (poziția 40). Dar nu dispunea și de dotările indispensabile pregătirii acestora.

Conform HCL nr. 30 din 30 ianuarie 2018, după o împărțire absolut arbitrară, Colegiul Energetic s-a ales cu următoarele clase, provenind de la liceul OLTCHIM:
• „clasele de învăţământ profesional şi dual”:
– calificarea profesională operator industria chimică anorganică se transferă la Colegiul Energetic, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10;
– calificarea profesională confecţioner produse textile se transferă la Colegiul Energetic…
• „clasele de învăţământ postliceal de stat”:
– calificarea profesională (şcoală de maiştri) maistru pentru tehnologia chimică anorganică se transferă la Colegiul Energetic…”
Majoritatea dotărilor de care dispunea liceul OLTCHIM – pentru a asigura buna desfășurare a activităților aferente formării elevilor care frecventau aceste calificări – au rămas pe loc! Și zac și acum printre ruinele defunctului liceu!

Colegiul a beneficiat și de alte clase / calificări, provenind de la cealaltă unitate școlară  desființată, Liceul H. Coandă, astfel: cele 3 clase gimnaziale cu profil sportiv; calificarea profesională – tehnician în automatizări; calificarea profesională – tehnician mecatronist; clasele de învăţământ profesional/ dual – calificarea profesională confecţioner produse textile).

Cu toate acestea, dotarea de care dispunea liceul OLTCHIM, aferentă calificării confecţioner produse textile, a rămas pe loc, în incinta părăsită / abandonată a… fostei unități școlare! Fiind supusă jafului sistematic, dispus de către niște iresponsabili, (din Consiliul de administrație al I.Ș.J. Vâlcea), care ar fi trebuit să se ocupe doar de repartizarea acesteia către noul… „dobânditor”, și anume… Colegiul Energetic! Ceea ce nu s-a întâmplat! Așa cum s-a întâmplat și cu alte bunuri materiale, care ar fi trebuit să urmeze aceeași dureroasă cale a Golgotei educaționale!

Este posibil ca imaginea să conţină: oameni stând jos, masă şi interior

Este posibil ca imaginea să conÅ£ină: interiorAșa arăta Atelierul de confecții textile, la 8 luni de la desființarea liceului OLTCHIM!

TABELUL nr. 3

27.07.2019 Sc02

Colegiul Economic – așa cum rezultă din Tabelșcolariza 846 de elevi, organizați în 32 de clase. Toate în învățământul liceal zi – rută directă (câte 8 clase pentru fiecare an de studiu). Conform informațiilor din  Tabelul nr. 1 (poziția nr. 4), Colegiul ECONOMIC avea / are doar… 17 săli de clasă! La care se adaugă 7 laboratoare și… 3 cabinete! O bază materială care părea să fie suficientă doar pentru instruirea efectivelor de elevi pe care deja le adăpostea (care își desfășurau activitatea în două schimburi!), dar insuficientă pentru atingerea parametrilor instructiv-educativi necesari afluxului de elevi / clase care – după aplicarea prevederilor din Hotărârea de Consiliu local nr. 30 din 30 ianuarie 2018, referitoare la desființarea Liceului Oltchim – urmau să-i populeze suplimentar aceste inexistente… spații (vezi mai jos).

Deși nu școlariza și alte forme de învățământ, așa cum rezultă din HCL nr. 30 din 30 ianuarie 2018, i-au fost repartizate și asemenea clase. Chiar dacă dispozițiile legale în vigoare, referitoare la soluționarea acestor situații privind rețeaua școlară nu permiteau o asemenea… distribuire!

Referitor la numărul sălilor de clasă – așa cum rezultă din Tabelul nr. 1 (poziția 4) – liceul dispunea de un număr insuficient de spații de învățământ. Dispunea de doar 17 săli de clasă, insuficiente și pentru cele… 32 de clase care îi frecventau cursurile! Iar celelalte spații din componența bazei materiale – 7 laboratoare și 3 cabinete – își puteau împlini menirea de a fi funcționale / utile pentru destinația declarată a lor, doar în cazul în care erau săli de clasă stabile. Ceea ce nu era cazul.

Chiar dacă luăm în calcul și spațiile din mansardă (realizate cu ani în urmă, într-un mandat anterior al primarului Mircia Gutău, deși în timpul care trecuse de atunci nu se obținuse avizul ISU pentru a se asigura funcționarea legală și în condiții de deplină siguranță pentru utilizatori a acestor spații de învățământ), nu se rezolva problema spațiilor școlare necesare!

Colegiului Economic i s-au repartizat majoritatea calificărilor / claselor existente în liceul OLTCHIM în anul școlar 2017-2018, astfel:
• „clasele de învăţământ liceal – filieră tehnologică zi”:
– calificarea profesională – tehnician în industria alimentară se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 91;
– calificarea profesională – tehnician analize produse alimentare – se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Colegiul Economic…;
– calificarea profesională – tehnician în gastronomie – se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Colegiul Economic…”;
• „clasele de învăţământul liceal – filieră tehnologică, seral….”:
– calificarea profesională – tehnician în gastronomie – se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Colegiul Economic…;
• „clasele de învăţământ profesional şi dual…”:
– calificarea profesională ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie se transferă la unitatea de învăţământ Colegiul Economic…;
– calificarea profesională cofetar-patiser se transferă la unitatea de învăţământ Colegiul Economic…;
-calificarea profesională bucătar se transferă la unitatea de învăţământ Colegiul Economic…;
• „clasele de învăţământ postliceal de stat…”:
– calificarea profesională tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare se transferă la unitatea de învăţământ Colegiul Economic…”.

Liceul nu a beneficiat și de clase provenind de la L. T. H. Coandă.

Vă arăt aicea cum prin… „dobândire”Cei care-au făcut-o, scapă de… pieire!

Situațiile din primele 3 dintre Tabelele de mai jos se referă la realitățile existente în fiecare din celelalte licee „dobânditoare”: L. T. Căpitan N. Pleșoianu, L. T. G-ral Magheru și L. T. Ferdinand I.

TABELUL nr. 4

27.07.2019 Sc03

Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu școlariza un număr de 592 elevi, organizați în 26 de clase. Liceul dispune de o bază materială în bună măsură improprie desfășurării unui învățământ performant, având doar… 9 săli de clasă, cărora li se adăugau 2 laboratoare, 4 cabinete și 4 ateliere (vezi Tabelul nr. 1, poziția 41). Unele dintre acestea din urmă fiind amplasate într-o clădire aflată la mare distanță de clădirea centrală. Dacă adăugăm și faptul că spațiile școlare din sediul central al liceului sunt improprii și ca urmare a faptului că au fost astfel dimensionate din construcție, încât să slujească altor tipuri de activități decât cele educaționale (deoarece sunt subdimensionate, nu pot asigura toate condițiile necesare, prevăzute de actele normative în vigoare, pentru a  permite desfășurarea activităților didactice pentru un colectiv de 28-30 de elevi), realizăm heirupismul acestei măsuri arbitrare. Propusă spre adoptare de către Primărie / Consiliul local, avizată favorabil de către Consiliul de administrație al I. Ș. J. Vâlcea, fără a se pune problema respectării prevederilor OMS nr. 1955 din 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare. Doar pentru faptul că aceasta era voința supremă a lui Mircia Gutău. Și anume mutarea din imobilul său a liceului Oltchim, indiferent de daunele… colaterale pe care o asemenea măsură arbitrară le-ar fi putut produce! Și le-a produs…

Liceul organiza activități instructiv-educative pentru 5 forme de învățământ. Majoritatea elevilor urma învățământul liceal – SERAL (ruta directă) – 175, fiind organizați într-un număr de 8 clase; alte 6 clase de învățământ profesional grupau 137 de elevi.

Aflat pe năsălie de mai mult timp,  deși fostul său director se aflase într-un îndelungat război de uzură cu primarul Mircia Gutău – care-i „garantase” public inevitabila…  pieire – liceul a supraviețuit. Spre mirarea multora, devenind astfel o serioasă temă de cercetare pentru viitorime. Pentru a se afla dedesubturile acestei noi manopere gutăiene, încă neelucidată.

Prin bunăvoința lui Gutău, impusă majorității Consiliului local prin HCL nr 30/2018, liceul a beneficiat de un aflux important de clase / elevi, ca urmare a divizării totale a Liceului H. Coandă (clasele de învăţământ licealfilieră tehnologică zi – calificarea profesionalătehnician transporturi; clasele de învăţământ profesional/ dual –  calificarea profesională mecanic auto; clasele de învăţământ postliceal de statcalificarea profesională tehnician transporturi auto interne şi internaţionale).

TABELUL nr. 5

27.07.2019 Sc04

Conform datelor din Tabelul nr. 1 (poziția 46), Liceul Tehnologic G-ral Magheru mai dispunea de o bază materială relativ redusă, ca urmare a deciziilor anterioare ale administrației publice locale, de preluare de către alte instituții a unor spații ale acestuia. În toamna anului 2017 mai dispunea doar de 15 săli de clasă, 6 laboratoare, 1 cabinet și 6 ateliere.

Liceul Tehnologic G-ral Magheru a preluat de la Liceul Oltchim:
• „clasele de învăţământul liceal – filieră tehnologică, seral…”:
– calificarea profesională tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii se transferă la unitatea cu personalitate juridică Liceul Tehnologic General Magheru…”;
• „clasele de învăţământ postliceal de stat…”
– calificarea profesională tehnician proiectant în construcţia de maşini se transferă la…
• „clasele de învăţământ liceal – filieră tehnologică cu frecvenţă redusă se transferă la unitatea cu personalitate juridică Liceul Tehnologic General Magheru…”.

Cărora li s-au adăugat clasele preluate de la L. T. H. Coandă (clasele de învăţământ liceal – filieră tehnologică cu frecvenţă redusă, precum și cele de învăţământ postliceal de stat -calificarea profesională tehnician electronist echipamente de automatizare).

TABELUL nr. 6

27.07.2019 Sc05

Liceul Tehnologic Ferdinand Iîn anul școlar 2017-2018, mai avea doar un efectiv de doar 479 de elevi, organizați în 18 clase, frecventând 4 forme de învățământ. Majoritatea acestora – 192 de elevi, formând 6 clase – frecventa învățământul liceal SERAL (rută directă).

Baza materială cuprinde 17 săli de clasă, 7 laboratoare, 12 cabinete și 2 ateliere (vezi Tabelul nr. 1, poziția 45). Suficientă pentru propriile efective de elevi, dar insuficientă pentru surplusul reprezentat de noii veniți din cele două licee vâlcene desființate.

Acestui liceu, aflat de mai multă vreme în pragul extincției naturale, i-au revenit calificări de la fiecare din cele două licee supuse „divizării totale”.

De la liceul OLTCHIM au luat drumul cartierului Ostroveni:
• „clasele de învăţământ liceal – filieră tehnologică zi…”:
– calificarea profesională tehnician proiectant CAD se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic Ferdinand I, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Aleea Teilor nr. 1…”
– „calificarea profesională tehnician electromecanic se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic Ferdinand I…”

Cărora li s-au adăugat și unele clase / calificări prevenite de la Liceul H. Coandă (clasele de învăţământ postliceal de stat – calificarea profesională tehnician echipamente de calcul).

25.06.2019 BICA și GUTAUArtizanii desființării celor două licee: Mircia Gutău și Andra Bică

De la liceul Oltchimau luat drumul Colegiului de Silvicultură și Protecția Mediului (actualul Liceu Tehnologic Forestier) următoarele clase:

• „clasele de învăţământ liceal – filieră tehnologică zi”:
– calificarea profesională – tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului…”.

Liceul nu a beneficiat și de clase provenind de la L. T. H. Coandă, celălalt liceu desființat.

Așa s-a făcut împărțirea „recoltei” umane, reprezentată de efectivele de elevi ale fiecăruia din cele două licee, reorganizate prin „divizare totală”! Doar pentru împlinirea nesățioasei pohte gutăiene, acoperită – ca și în alte numeroase cazuri – prin votul majorității obediente din Consiliul local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Majoritate care – așa cum este și cazul conducerii autocrate a inspectoratului școlar județean Vâlcea – se află sub influența nefastă a aceleiași zodii a profitului personal! Indiferent de forma și de durata acestuia!

Cât la noi este puterea / Am să fac doar cum mi-e vrerea!

Datele din următoarele două TABELE se referă la situația liceelor… reorganizate prin „divizare totală”, conform unei nefericite expresii inventată de funcționărimea din ministerul educației: L. T. H. Coandă și L. T. Oltchim.

TABELUL nr. 7

27.07.2019 Sc06

TABELUL nr. 8

27.07.2019 Sc07

Așa cum rezultă din datele oficiale, evidențiate în SC 0în anul școlar 2017-2018, (ultimul al existenței sale), Liceul OLTCHIM școlariza un număr de 772 de elevi, organizați într-un număr de 30 de clase, majoritatea constituind-o cei care frecventau învățământul liceal – zi (ruta directă), în număr de 292, distribuiți în 14 clase. 

Urmau învățământul profesional – cu 126 de elevi în 5 clase, cel postliceal (4 clase cu 119 elevi), cel liceal – seral (ruta directă), cu 114 elevi în 3 clase, precum și învățământ liceal – frecvență redusă (ruta directă), cu 3 clase, formate din 104 elevi.

Despre ce s-a ales de baza materială a acestui liceu și ce s-a întâmplat cu „zestrea” de bunuri inventariate – care ar fi trebuit să fie predate in integrum doar unităților școlare „dobânditoare” – într-un articol viitor! Până atunci, sper ca salariați din instituții ale statului – care sunt abilitate să se sesizeze din oficiu în fața acestei hemoragii de informații / dezvăluiri – să o și facă! Ca nu cumva, pe fondul nefericitelor întâmplări (cu numeroși morți nevinovați) – care zguduie din temelii actuala guvernare – să nu fie prea târziu pentru unii dintre ei…

Viitorul imediat / Sună cum l-ați… procreat!

Viitorul învățământului liceal vâlcean – așa cum rezultă din datele din TABELUL de mai josnu sună deloc bine! Pentru că în anul școlar 2020-2021 numărul absolvenților clasei a VIII-a scade îngrijorător! Cu un număr de elevi echivalent cu vreo… 28-30 de clase a IX-a! Iar această situație fără precedent (urmare a plecării masive a cetățenilor români din țară, după accederea României în UE), presupune o reorganizare serioasă a rețelei școlare din județ, astfel încât să se țină cont de fiecare dintre criteriile metodologice, prevăzute pentru fundamentarea acesteia. Restructurare pe care trebuie să o facă alții și neapărat altfel decât așa cum au făcut-o cei care acum și-au bătut joc de învățământul liceal tehnologic și profesional vâlcean. 

TABELUL nr. 9

27.07.2019 Sc08

Vezi și următoarele articole / materiale video, pentru a vă forma o imagine de ansamblu asupra dezastrului produs – cu bună știință – prin desființarea liceului OLTCHIM. Și pentru a realiza cât de lipsită de argumente pertinente a fost această măsură arbitrară. 

Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală!

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I)

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (II)  

În ce consta unicitatea ofertei educaționale a Liceului „OLTCHIM”  

PREZENTAREA LICEULUI „OLTCHIM” – RÂMNICU VÂLCEA (filmare realizată pe 11 iulie 2018).

LABORATOARELE tehnologice de care dispunea liceul OLTCHIM, care aveau toate dotările necesare desfășurării tuturor activităților instructiv-educative pe care le organiza. Dotări de care – așa cum o să dovedim cât de curând – s-a ales praful!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE! 

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

_______________________

P. S.: În încheiere, câteva urări de bine… cât cuprinde, pentru toți cei care au contribuit la adoptarea măsurii arbitrare areorganizării (sanchi!) / desființării – „prin divizare totală” (!) a – liceului OLTCHIM! Pentru ei și pentru toți urmașii lor, până la a șaptea spiță! Să fie (cât mai bine) primite!

Tudor Gheorghe: Blestem

Tudor ArgheziBlesteme

„… Întâi, însă, viaţa, bolind de durată,
Să nu înceteze deodată,
Şi chinul să-nceapă cu-ncetul.
Să usture aerul greu, ca oţelul.
Să şchiopete ziua ca luntrea dogită,
Să-ntârzie ora în timp să se-nghită,
Şi, nemarginită, secundă
Să-şi treacă prin suflet, gigantica, undă:
Pe sârma tăioasa-a veciei, în scame
Şi rumegătură să vi se destrame.
Gâtlejul, fierbinte de sete,
Să cate scuipat să se-mbete,
Şi limba umflată-ntre buze
Să lingă lumina şi ea să refuze,
Si-n vreme ce apă din seşuri se strânge,
Să soarbă-n mocirla copitelor sânge.
Şi strugurii viei storşi cu muşcătură
Să lase în gură coptură.
Coboară-se cerul, furtuni de alice
În câmp să v-alunge cu stelele-n bice.
Despice-se piatra în colţi mici de cremeni,
Vârtej urmărindu-i pe semeni.
Odihna cerându-i, pământul să-nțepe
Ivindu-se şerpii când somnul începe.”


Blesteme – George Topîrceanu (parodie după Tudor Arghezi)

„… În două surcele de vreasc să se facă
Picerele tale, făptură buimacă.
Plesni-ți-ar timpanul,
Să n-auzi când trece traivanul.
Să uiți la cetanii tipicul
Și psalmii în zi de Crăciun.
Să n-ai după masă tutun.
Să-ți pută buricul.

Vedea-te-aș în vreo fițuică
Pus cu litere de-o șchioapă.
Curge-ți-ar pe-o nară țuică,
Pe cealaltă numai apă.
Lăuda-te-ar Bogdan-Duică
Și pupa-te-ar Popa Iapă!

Răstoarne-se cerul, să-ți cadă-mprejur
Tăria sfărmată în cioburi de-azur.
Pornească-se vântul, când somnul începe,
La cap să-ți necheze o mie de iepe.

Stihia, deasupra, să macine-n gușe
Ninsori de funingini și ploi de cenușe.
Să latre la tine, căzut în noroi,
Zăvozii furtunii cu coada vulvoi.
La urmă și munții, sculați în picioare,
Cu labele-n șolduri pornind fiecare,
Pe creștet să-ți calce, făcându-te turtă,
Să nu se cunoască genunchii de burtă.
Pe tine, jivină de mare valoare,
Te blestem s-adormi de-a-n picioare
Și când vei cerca să mai scrii vreo sudalmă,
Să-ți fete un șoarice-n palmă.

La fund, călimara aproape uscată
Să aibă și-o muscă-necată
Și stropi de negreală zvârlind pe hârtie,
Penița crăcită să nu vrea să scrie.
Un dinte să-ți crească, de cremene lungă
Întors către lume să-mpungă,
Iar altul, de cocă și moale, atins,
Să-l simți că te doare-ntr-adins…
La urmă, o droaie de tipuri nefaste,
Profund imbecile și vag pederaste,
Să-ți strâmbe-n neștire ținuta și graiul,
Și-n uliți să crească alaiul
Vârtej petrecându-te-n cale
Păcate, măscări, osanale.

Iar tu, piază-rea,
Nu te depărta
De prin preajma sa.
Dă-i în ochi albeață,
În păr mătreață,
În nas roșeață,
În inimă un ceas rău.
În piept o scoabă
Și-n pat o babă.
Fă din el păpușe,
Să-l strivească-n ușe
Fată jucăușe:

Să-i smulgă urechea și țâțele,
Să-i curgă prin coate tărâțele,
Stuchi-l-ar mâțele!”


Draga Olteanu Matei recită Blestem de dragoste de M. R. Paraschivescu

Miron-Radu Paraschivescu – Blestem de dragoste

Când ți-o fi lumea mai dragă,
să-ți pice dreapta beteagă
și s-ajungi, la cap de pod,
cerșetor, slut și nărod.
Din puterea ta a plină,
suptă de vreo curviștină,
să rămâi sfrijit ca paiul,
urle-ți versul ca buhaiul,
limba să ți se-mpletească,
să vorbești pe păsărească,
să te topești de-a-n picioare,
galbin, ca o lumânare!

Să nu fie boală rea,
care-n tine să nu dea!
Ardite-ar focul, mangalul,
să fii scopit ca muscalul!
Cânte-ți popa din Scriptură,
să-ți văz dafinul pe gură!
Crai parșiv, din țigănie,
că m-ai omorât de vie,
când m-ai luat din casă fată,
crudă și nevinovată,
și m-ai spintecat în două
sub cerul cu lună nouă.

Și-n loc să mă iei mireasă,
m-ai lăsat să zac borțoasă
și te-ai dus, duce-te-ar apa,
unde și-a dus mutul iapa!
Dar de-o fi și-o fi să vii,
iar în brațe să mă țîi,
să-mi săruți țâța și gura
și să-mi stingi din sân arsura,
Vedea-te-aș tot cum te știu:
’nalt, bălan și cilibiu,
cu ochi arzători ca focul;
Aduce-mi-te-ar ghiocul!

2 gânduri despre “Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul „OLTCHIM”

  1. Pingback: Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea – Periegheze

  2. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.