Cum s-au împărțit bunurile Liceului „Oltchim”: cine, ce, cum și de ce a luat! (I)

A sosit vremea ca toți cei care au contribuit la desființarea și jefuirea liceului „Oltchim” să dea socoteală în fața legii!

Moto: Precum nu vrei să-ți ia ale tale altul, așa și tu să nu iei ale altuia, aceasta se înțelege dreptate. (proverb românesc)

Scurt pe 2 și 1/4: În prima parte a acestui articol am prezentat in extenso prevederile legale care ar fi trebuit să fie aplicate / respectate în speța divizării totale a unei unități de învățământ preuniversitar. Ceea ce nu s-a și întâmplat.

În partea a doua am rememorat rateurile repetate ale UNIVERSITĂȚII din Pitești (în continuare, UPIT), în încercarea de a încropi o brumă de învățăcei la filiala sa din Râmnicu Vâlcea, lăsând astfel descoperite declarațiile sforăitoare ale primarului Gutău Mircia, referitoare la aducerea la Vâlcea a unei universități de stat cu locuri gratuite! Tot aici am prezentat principalele solicitări pe care le-am adresat Inspectoratului Școlar Vâlcea, prin formularea unei adrese, în temeiul legislației privind accesul la informații de interes public. La care mi s-a răspuns, punând această adresă de răspuns la dispoziția tuturor celor interesați.

În partea a treia am exprimat câteva considerații în legătură cu Adresa de răspuns care mi-a fost remisă de către I.Ș.J. Vâlcea. Care au vizat atât lipsa unora dintre documentele solicitate, cât și încercarea eșuată a unora dintre persoanele semnatare ale adresei (care făcuseră parte și din vechea gardă pretoriană a instituției!), de a escamota vinovăția evidentă a fostei conduceri manageriale, în gestionarea „legală” a desființării liceului Oltchim.

În partea a patra am prezentat o parte din bruma de documente emanate de la I.Ș.J. Vâlcea în vara-toamna anului 2018, în încercarea de a contribui la descâlcirea rolului pe care această instituție a statului l-a avut în dispariția prin „desființare totală” a liceului Oltchim. Din care rezultă cu prisosință faptul că Inspectoratul școlar mai mult a mimat… făcutul, decât a făcut. Dar asta nu îi scuză pe niciunul – dintre cei implicați în aceste manopere distructive – de neachitarea de obligațiile lor de serviciu și de răspunderea care le incumbă pentru modul defectuos în care au făcut-o.

În partea a cincea am prezentat modul în care conducerea de atunci a Liceului s-aachitat” de nobila-i misiune gutăiană, de a… pune-n cui viitorul școlii, dând-o aproape pe nimic! Poate doar pe niște promisiuni… neonorate, care vizau cariera managerială a directorului de atunci al liceului, pe care primarul Gutău nu le-a mai respectat! Ocazie de a scoate la lumină și documentele care au marcat acest demers de trădare fățișă a interesului școlii.

Am prezentat convulsiile pe care le-a produs în școală Adresa cu nr. 5.773/15.02.2018, emanată / remisă de Primăria municipiului, în care –  invocându-se H.C.L. nr. 232/16 iunie 2017, «adoptată ca urmare a Memoriului Justificativ al Universităţii din Piteşti (vezi AICI) aprobat de consiliul de administraţie al acestei unităţi de învăţământ universitar, prin care se propune iniţierea demersurilor comune pentru relocarea activităţilor Centrului Universitar al Universităţii din Piteşti, filiala Râmnicu Vâlcea, de la Vlădeşti (fosta unitate militară), la Liceul Tehnologic „Oltchim” (sublinierile ne aparţin, n. n.)», se cerea conducerii liceului – nici mai mult nici mai puțin – decât să-şi dea:

– «acordul privind preluarea bazei materiale din administrarea Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic „Oltchim” în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea», precum şi

– «acordul privind transmiterea bazei materiale a Liceului Tehnologic „Oltchim” din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti»!

Cerințe ultimative, de care factorii de decizie din liceu, (cei doi directori, Consiliul profesoral și Consiliul de administrație) s-au achitat cu multă conștiinciozitate! Am publicat și documentele care au fost produse cu acel prilej.

Iar punctul de vedere al sindicatului pe care-l conduceam, a fost cel prezentat în Adresa cu 34/ 19 februarie 2018, înregistrată la secretariatul liceului sub nr. 558 /19 februarie 2018 (vezi AICI Adresa către C. A. al L. T. OLTCHIMApel la rezistenţă – pe care am prezentat-o și în ședința Consiliului profesoral din 19.02.2018).

Din Hotărârea nr. 6/ 21.12.2017 și din procesul-verbal ale ședinței Consiliului de administrație din 21 decembrie 2017 (prima ședință condusă de către noul manager al liceului, dl prof. Florin-Dorian SMEUREANU), este de reținut faptul că s-au aprobatComisiile de inventariere și Procedura Operațională privind inventarierea patrimoniului”, așa cum s-a consemnat în hotărâre.

În partea a șasea am prezentat cât de subțiri erau urmele documentare – referitoare la inventarierea bunurilor aparținând liceului / casarea unora dintre acestea, sau la adoptarea unor hotărâri privind distribuirea legală a tuturor bunurilor mobile care erau proprietatea unității – pe care le-a lăsat drept „probeconducerea de atunci a acesteia.

În partea a șaptea am folosit și alte documente scrise, precum și documente audio, pentru a asigura un plus de credibilitate susținerilor noastre. Mai ales când este vorba de… inventarierea bunurilor școlii. Deoarece, pentru toți cei de bună credință, pare greu de crezut că au putut exista oameni al căror comportament nu era diferit de cel al autorilor unui jaf armat la drumul mare!

În articolul Desființarea și jefuirea liceului „OLTCHIM”: astăzi – BIBLIOTECA (I) – publicat pe 1 aprilie 2021 – am prezentat informații despre această adevărată carte de vizită a activității educative a acestei unități școlare. 

Într-o serie de articole am prezentat date lămuritoare referitoare la BAZA MATERIALĂ a Liceului OLTCHIM, unitate școlară implicată în procesul restructurării rețelei școlare de la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, care urma să fiereorganizată prin divizare totală” între 5 licee dobânditoare”: Colegiul Economic, Liceul Tehnologic Ferdinand I, Colegiul Energetic, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (actualul Liceu Tehnologic Forestier) și Liceul Tehnologic General Magheru.

Despre condițiile pe care nu le îndeplineau aceste unități școlare „dobânditoare” la ele acasă, am scris pe larg în articolul  Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul  „OLTCHIM, publicat pe 21 august 2019. 

Pentru a înțelege unde au fost repartizați elevii liceului Oltchim, VEZI și H. C. L. nr. 30/30 ianuarie 2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019. Ca să realizăm unde ar fi trebuit să ajungă toate bunurile care erau proprietatea liceului desființat.

Nicio acţiune care-l implică pe altul nu poate fi făcută, fără a se obţine acceptul şi permisiunea celuilalt. (Neale Donald Walsch)

Să le luăm pe rând, începând – așa cum este și normal – cu bunurile materiale care au urmat elevii, mergând la liceeledobânditoare”:

1. La Colegiul Economic – situat în Calea lui Traian, nr. 91 – au fost distribuiți aproape jumătate dintre elevii care mai rămâneau în liceu (fără absolvenții din acel an școlar și fără clasele de început de ciclu, care au fost repartizate școlilor dobânditoare). Liceu la care s-au dus:

 • clasele de învățământ liceal – filiera tehnologică, zi – având următoarele calificări profesionale: tehnician în industria alimentară, tehnician analize produse alimentare, tehnician în gastronomie;
 • clasele de învățământ liceal – filiera tehnologică, seral – având calificarea profesională tehnician în gastronomie;
 • clasele de învățământ profesional și dual – calificarea profesională ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, calificarea profesională cofetar-patiser, calificarea profesională bucătar;
 • clasele de învățământ postliceal de stat – calificarea profesională tehnician controlul calității produselor agroalimentare.

Aceasta a fost zestrea de elevi cu care s-a ales acest liceu. Clase pe care nu prea aveau unde să le… adăpostească, nu mai spun de lipsa condițiilor minimale pentru a asigura un învățământ de calitate (cum ar fi, printre multe altele,… inexistența unei săli de sport). Clase după a căror absolvire au început să se producă restrângeri de norme didactice pentru personalul titular al școlii. Că prea s-au bucurat autohtonii în momentul dobândirii lor, fără ca să realizeze atunci că o să vină o vreme când se va deconta această creștere artificială, această „îmbogățire” fără nicio justă cauză! Care era urmarea unor măsuri administrative conjuncturale și care acum își consumă efectele. Trist este faptul că primele victime sunt tot profesori care au fost titulari ai liceului Oltchim, datorită faptului că după dispariția acestuia au fost nevoiți să-și constituie norma didactică din ore de la mai multe unități școlare, la care au ajuns clase cu elevi ai fostului lor liceu. Astfel încât, conform normelor metodologice în vigoare privind mișcarea personalului didactic, ei au devenit victime de serviciu pentru soluționarea situațiilor de restrângere de activitate, mai ales cei care predau discipline pentru care nu mai există ore la nivel de județ (cum ar fi limba și literatura română, limba franceză, geografia).

Desigur că este normal să vă imaginați că acești elevi au fost urmați de… grosul bazei materiale a liceului, așa cum dispunea norma. Numai că… socoteala din teren nu s-a dovedit c-ar fi urmat teoria ministerială. Unul dintre motivele reale a constat în faptul – dovedit chiar de materialele alcătuite de ciracii lui GUTĂU, în încercarea de a-și justifica măsura restructurării rețelei școlare din municipiu – că această unitate nu dispune de suficiente spații școlare pentru a prelua toate aceste clase și dotările aferente pentru o bună desfășurare a activităților de formare profesională a elevilor care le frecventau! Altfel spus, gogorițele scribălăilor lui GUTĂU au putut să fie contrazise de realitatea scriptică de la nivelul fiecărei unități școlare dobânditoare (vezi AICI – care era realitatea privind spațiile școlare existente în fiecare dintre aceste licee, statistici care folosesc datele oficiale de la I.Ș.J. Vâlcea și Primăria municipiului)!

Zestrea constând în „bunuri mobile” care au urmat acești elevi, este probată doar de următorul înscris, document care ne-a fost remis de I.Ș.J. Vâlcea în copie certificată de conformitate cu originalul:

28.03.2021 bunuri Col Economic

Ce avem noi aici!? De fapt, ce nu avem noi aici!

Fila 79 (conform numărătorii făcute de I.Ș.J. Vâlcea, în răspunsul la solicitarea noastră de acces la documente de interes public) – Un proces-verbal cu nr. 1.700/ 24.08.2018 provenind de la Colegiul Economic pentru „predarea – preluarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar înscrise în Anexe” (fără număr de înregistrare la I.Ş.J. Vâlcea, doar cu o semnătură pentru „avizat I.Ş.J. Vâlcea”, care îi aparține d-nei inspector școlar Dobrete Florentina Adina.

Din acest document nu rezultă care sunt bunurile primite și nici cine le-a predat. Anexa despre care se face vorbire nu există, (sau nu ne-a fost remisă de inspectoratul școlar). 

Și asta-i tot! Operațiunea de împrăștiere a bunurilor mobile ale liceului reușită, pacientul… desființat! Fără să lase niciun fel de urme! N-a durut, fiindcă nu l-a auzit nimeni când a… țipat! Mai bine de atât nici că se putea! Așa-i, ADINA-FLORENTINA!?

2. La Liceul TehnologicFerdinand I” – având sediul în cartierul Ostroveni (fieful electoral al lui Gutău Mircia), pe Aleea Teilor, nr. 1 – au fost distribuite:

 • clasele de învățământ liceal – filiera tehnologică, zi – având calificările profesionale tehnician electromecanic, tehnician proiectant CAD;28.03.2021 bunuri1 Ferdinand

Fila 80Adresa nr. 1.556 / 29.08.2018 a L. T. „Ferdinand I” către L. T. Oltchim – prin care solicită transferul de „manuale şcolare gratuite pt. clasele IX-XII, conform anexei” (neînregistrată la I.Ş.J. Vâlcea, iar în dreapta sus stă scris de mână numele „Dobrete”). Așa cum se poate observa, la liceul Oltchim a fost înregistrată cu numărul 20 / 30.08.2018. 28.03.2021 bunuri2 Ferdinand

Fila 81Un Proces-Verbal cu nr. 20/ 30.08.2018 al L. T. Oltchim (la predare) L. T. Ferdinand I (la primire) din 31.08.2018 privind „predare / primire manuale şcolare în stare foartă bună conform tabelului anexat” (la predare semnat doar de către d-na Păun Valerica, bibliotecarul defunctului liceu; iar la primire au semnat directoarea și administratorul acelui liceu);

28.03.2021 bunuri3 Ferdinand

Fila 82  – Tabel manuale predate la L. T. „Ferdinand I” – 220 manule la 9 discipline şcolare pt. cls. IX-X (neasumat).

Nu există NIMIC, NICIUN DOCUMENT referitor la Biblioteca liceului! Cea care – în integralitatea sa – a fost predată  acestui liceu (cărți, mobilier de toate felurile etc.); mutare care se pare că nu a lăsat nicio urmă documentară la inspectoratul școlar, singura instituție abilitată să adopte astfel de hotărâri.

În episodul anterior am distribuit FOTOGRAFII cu BIBLIOTECA liceului OLTCHIM – având posibilitatea să vedeți cum arăta înainte și după predarea acesteia către L. T. Ferdinand I (predare care s-a făcut ca la carte, având / predând și toate inventarele, făcute după tipic)!

3. La Colegiul Energeticavând sediul în Aleea prof. Sergiu Purece, nr. 10 – au fost distribuite:

 • clasele de învățământ profesional și dual – având calificarea profesională operator industria chimică anorganică, calificarea profesională confecționer produse textile;
 • clasele de învățământ postliceal de stat – calificarea profesională (școală de maiștri) maistru pentru tehnologia chimică anorganică.

Au fost urmate de unele din bunurile mobile ale liceului, precum cele consemnate în documentele de mai jos:28.03.2021 Col Energetic ARHIVA

Fila 83 Adresa nr. 3.368 / 03.10.2018 a Colegiului Energetic, Rm. Vâlcea către I.Ş.J. Vâlcea (înregistrată la inspectoratul școlar sub nr. 6.013 / 3.10.2018), referitoare la „transferul arhivei L.T. Oltchim către C. Energetic…”, aşa cum se hotărâse în ședința C.A al I.Ş.J. V. din 13.08.2018; prin adresă se comunica faptul că arhiva nu poate fi preluată „fără selecţionarea documentelor”! Dacă nu interveneam personal și în mod repetat, arhiva era să expieze în sediile sale din fostul său liceu! Unde a continuat să rămână până în toamna târzie a anului… 2019!

Despre peripețiile pe care le-a avut ARHIVA liceului, până când – într-un târziu – a ajuns să fie depozitată la Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, vezi articolul nostru recapitulativ: Liceul „OLTCHIM” – imagini în premieră. După „lupte seculare” s-a mutat și arhiva! Cu mașina de la Serviciul… „Gestionarea câinilor fără stăpân”! (III) – publicat pe 27 octombrie 2020.

28.03.2021 bunuri1 Col Energetic

Fila 113 Proces–verbal emis de L. T. Oltchim sub nr. 2.354 / 27.08.2018, „cu ocazia predării către Colegiul Energetic a 60 de scaune şi 30 de mese”

 • Nu există nicio solicitare din partea Colegiului Energetic;
 • La „am predat” există o semnătură  indescifrabilă, fără niciun nume;
 • La „am primit” există o semnătură  indescifrabilă, fără niciun nume;
 • Pe procesul-verbal apare consemnarea olografă „I.Ş.J. Vl. Insp. Dobrete Adina” şi o semnătură indescifrabilă, aparţinându-i, probabil, acesteia. Peste care s-a aplicat ştampila cu titulatura şi adresa I.Ş.J. Vâlcea (fără niciun număr de înregistrare!);28.03.2021 bunuri2 Col Energetic

Fila 118 Adresă nr. 2.823/5.09.2018 a Colegiului Energetic din Rm. Vâlcea, prin care solicită L. T. Oltchim să-i pună la dispoziţie „mobilierul şcolar aferent claselor şi echipamentele de laborator… : 20 de mese laborator chimie şi 10 chiuvete” (conform adresei, pe care, ulterior, s-a completat olograf: „60 scaune elev, 2 scaune profesor, 2 catedre”);

 • neînregistrată la L. T. Oltchim (nici nu mai avea cum, deoarece – de la 01 septembrie 2018 – liceul își pierduse personalitatea juridică; deși după această dată s-au făcut masive deplasări de bunuri spre toate zările educaționale vâlcene;
 • pe adresă s-a consemnat de către emitent: „Avizat, Insp. Dobrete Adina”, existând și o semnătură, probabil a acesteia.
 • nu se precizează dacă este vorba de predarea altor bunuri decât cele menționate în adresa de mai sus – din 27 august 2018 – sau era doar o acțiune reparatorie / aparent acoperitoare, pentru niște bunuri care deja fuseseră predate!
 • adresa reia de fapt o adresă anterioară a Colegiului Energetic, având același număr „2823” dar din… 30.08.2018 (!), care ar fi fost înregistrată la L. T. Oltchim sub nr. 11 / 30.08.2018 (vezi adresa de mai jos).28.03.2021 bunuri3 Col Energetic

Fila 119Adresă nr. 2.823 / 30.08.2018 a C. Energetic din Rm. Vâlcea, prin care solicită L. T. Oltchim să-i pună la dispoziţie „mobilierul şcolar aferent claselor şi echipamentele de laborator …: 20 de mese laborator chimie, 60 scaune laborator, 2 catedre, 2 scaune profesor şi 10 chiuvete”;

 • a fost înregistrată la L. T. Oltchim cu nr. 11 /30.08.2018;
 • pe adresă s-a consemnat de către emitent: „Avizat, Insp. Dobrete Adina”, existând o semnătură, probabil a acesteia;
 • nu s-a consemnat că aceste obiecte de inventar ar fi fost predate: există câte o consemnare și câte o semnătură olografă pentru predat / primit, fără alte elemente care să permită identificarea celor care ar fi participat la această operațiune.

Despre achizițiile făcute de celelalte două liceedobânditoare” – Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (actual, Liceul Tehnologic Forestier) și Liceul Tehnologic General Magheru – în episodul următor.

Unde dreptatea lipsește, acolo tâlhăria domnește. (proverb românesc)

De remarcat faptul că nici de această dată Inspectoratul școlar Vâlcea nu și-a exercitat rolul prevăzut în actele normative aflate în vigoare, mulțumindu-se să țină hora pe loc! Această… pasivitate a instituției județene tutelare a contribuit substanțial la prăduirea nemiloasă a liceului Oltchim de multe din bunurile sale mobile. Care au ajuns acolo unde nici nu te puteai gândi, satisfăcând astfel setea de profit a multora, inclusiv a unora dintre cei care contribuiseră la adoptarea măsurii desființării liceului!

Ceea ce, așa cum o să vedem curând, îi punea pe respectivii… votanți în situația de a se fi aflat în stare de… incompatibilitate! 

Și nu mă gândesc doar la PANĂ Cătălin, consilier local PER (din ceata de supuși nevorbitori – degrabă ridicători de mâini – a lui GUTĂU Mircia), cel care – în calitate de director al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” – s-a… înfruptat la greu din bunurile care erau proprietatea liceului Oltchim (pentru a cărei desființare votase în mod repetat în Consiliul local), deși nu se afla printre liceele… dobânditoare!

Pentru a vă forma o imagine de ansamblu asupra dezastrului produs – cu bună știință – prin desființarea liceului OLTCHIM, vezi și următoarele articole / materiale video. Și pentru a realiza cât de lipsită de argumente pertinente a fost această măsură arbitrară. 

Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală!

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I)

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (II)  

În ce consta unicitatea ofertei educaționale a Liceului „OLTCHIM”  

UN OM CE SE DĂ… DĂȘTEPT, VREA SĂ FACĂ UN GHEȘEFT! – referitor la evaluarea diferită a patrimoniului  imobil al liceului Oltchim.

VIDEO – PREZENTAREA BAZEI MATERIALE A LICEULUI „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea – (filmare realizată pe 11 iulie 2018).

VIDEOLABORATOARELE tehnologice de care dispunea liceul OLTCHIM, care aveau toate dotările necesare desfășurării tuturor activităților instructiv-educative pe care le organiza. Dotări de care – așa cum am dovedit și în materialele noastre anterioare – s-a ales praful!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

Six Degrees of Separation – From Treloar to… – FictionFan's Book Reviews

____________________________________________

Fotografia de copertă îmi aparține. A fost realizată în holul Bibliotecii liceului Oltchim, cărora li s-a pus… CRUCE!

Cristian CazacuNOUĂ NE PASĂ (Hei, Hei!)

Draga Olteanu Matei recită Blestem de dragoste de Miron Radu Paraschivescu

Miron-Radu Paraschivescu – Blestem de dragoste

Când ți-o fi lumea mai dragă,
să-ți pice dreapta beteagă
și s-ajungi, la cap de pod,
cerșetor, slut și nărod.
Din puterea ta a plină,
suptă de vreo curviștină,
să rămâi sfrijit ca paiul,
urle-ți versul ca buhaiul,
limba să ți se-mpletească,
să vorbești pe păsărească,
să te topești de-a-n picioare,
galbin, ca o lumânare!

Să nu fie boală rea,
care-n tine să nu dea!
Ardite-ar focul, mangalul,
să fii scopit ca muscalul!
Cânte-ți popa din Scriptură,
să-ți văz dafinul pe gură!
Crai parșiv, din țigănie,
că m-ai omorât de vie,
când m-ai luat din casă fată,
crudă și nevinovată,
și m-ai spintecat în două
sub cerul cu lună nouă.

Și-n loc să mă iei mireasă,
m-ai lăsat să zac borțoasă
și te-ai dus, duce-te-ar apa,
unde și-a dus mutul iapa!
Dar de-o fi și-o fi să vii,
iar în brațe să mă țîi,
să-mi săruți țâța și gura
și să-mi stingi din sân arsura,
Vedea-te-aș tot cum te știu:
’nalt, bălan și cilibiu,
cu ochi arzători ca focul;
Aduce-mi-te-ar ghiocul!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.