Vinovații pentru desființarea și jefuirea liceului „Oltchim” trebuie să răspundă în fața legii! (III)

Scurt pe 2 și 1/4: În prima parte a acestui articol am prezentat in extenso prevederile legale care ar fi trebuit să fie aplicate / respectate în speță. Ceea ce nu s-a întâmplat.

În partea a doua am rememorat rateurile repetate ale UNIVERSITĂȚII din Pitești (în continuare UPIT), în încercarea de a încropi o brumă de învățăcei la filiala sa din Râmnicu Vâlcea, lăsând astfel descoperite declarațiile sforăitoare ale primarului Gutău Mircia. Cel care se lăuda că desființând liceul Oltchim și cedând la „schimb” UPIT-ilor imobilul acestei prestigioase școli vâlcene, o să aducă la Vâlcea o universitate de stat cu locuri gratuite! O gogoriță fără niciun fel de susținere, așa cum am dovedit în mod repetat. Tot aici am prezentat principalele solicitări pe care le-am adresat Inspectoratului Școlar Vâlcea, prin formularea unei cereri în temeiul legislației privind accesul la informații de interes public. La care mi s-a și răspuns, punând adresa de răspuns la dispoziția celor interesați.

Am formulat aceste solicitări pentru a afla în ce măsură instituția educațională județeană a respectat prevederile METODOLOGIEI privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat…, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018—2019, aprobată prin OMEN nr. 5.472/2017, modificată prin OMEN nr. 3.529/ 04.IV.2018, dispoziții referitoare la dispariția „prin divizare totală” a Liceului Tehnologic OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea.

 Prin adresa noastră, am solicitat ca „În cazul în care constatați că unele din aceste documente nu există, vă rog să faceți vorbire în adresa de răspuns despre situația fiecăruia dintre actele solicitate”, ceea ce nu s-a întâmplat.

În continuare, o să enumăr câteva considerații referitoare la răspunsul pe care l-am primit de la I.Ș.J. Vâlcea, pentru a înțelege ce dimensiuni avea căciula inspectorială și ce se ascundea de fapt sub ea:

Reamintim și faptul că, de la bun început, în Adresa noastră am făcut următoarele precizări / rememorări ale unor prevederi legale, care ar fi trebuit să fie respectate (de către împricinați) în speța divizării totale a liceului Oltchim:

Întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ supuse divizării se împarte între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care există deja sau care se înfiinţează prin divizare.

În acest caz, drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ divizate total se transferă către unitatea/ unităţile cu personalitate juridică, proporţional cu partea de patrimoniu preluată de la unitatea de învăţământ supusă operaţiunii de divizare” (Metodologie, art. 27 alin. (1)).

Indubitabil, din textul citat rezulta că întreg patrimoniul L. T. Oltchim nu putea să fie împărțit decât între unitățile de învățământ dobânditoare „cu personalitate juridică care există deja sau care se înfiinţează prin divizare”, proporţional cu partea de patrimoniu preluată de la unitatea de învăţământ supusă operaţiunii de divizare.” Altfel spus, niciun bun mobil aparținând patrimoniului acestui liceu, nu putea – și nu trebuia (!) – să fie distribuit către o altă unitate școlară în afară de cele… 5 (cinci) licee dobânditoare! Ceea ce – așa cum o să vedem – nu s-a și întâmplat, I.Ș.J. Vâlcea procedând arbitrar, prin nesocotirea și încălcarea ostentativă a normei.

Solicitarea noastră, referitoare la remiterea unor „dovezi ale faptului că prevederile metodologice, privind „transferarea proporțională” a drepturilor și obligațiilor L. T. Oltchim (unitate școlară care – în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 30/30.I.2018 – urma să se dividă în… cinci (5)), s-a făcut prin adoptarea unor hotărâri de către Consiliul de administrație al Inspectoratului școlar județean Vâlcea, pe baza listelor de inventariere furnizate oficial de către conducerea L. T. Oltchim”, a rămas, de asemenea, fără răspuns!

Cum s-a întâmplat și cu solicitarea referitoare la modalitatea de comunicare / transmitere a hotărârilor C.A. al I.Ș.J. Vâlcea, prin (ne)transmiterea către noi a „adreselor remise pentru comunicarea acestora, deciziilor emise de către inspectorul școlar general pentru punerea în aplicare a procesului de reorganizare (în aplicarea prevederilor art. 28 alin. (1) din Metodologie), referitoare la împărțirea patrimoniului L. T. OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea”.

Cum nu s-a făcut vorbire nici despre solicitarea noastră privind remiterea către noi a Adresei / adreselor „prin care – în primăvara / vara anului 2018ați solicitat oficial L. T. Oltchim să vă remită Listele de inventariere a obiectelor de inventar / mijloacelor fixe, aflate în proprietatea acestei unități școlare, ca urmare a inventarului efectuat în acel an; cu numărul / numerele de înregistrare de la liceu / inspectoratul școlar”.

Cum a fost ignorată și solicitarea noastră referitoare la remiterea către noi a Adresei / adreselor „prin care – în primăvara / vara anului 2018 – v-au fost remise oficial de către  L. T. Oltchim aceste Liste de inventariere a obiectelor de inventar / mijloacelor fixe, împreună cu adresa însoțitoare, înregistrată /-te la Inspectoratul școlar”, întărită prin solicitarea de a ne remite: „Toate aceste Liste de inventariere a obiectelor de inventar / mijloacelor fixe, inventariate conform normelor legale în vigoare la acea dată, care v-au fost remise oficial de către conducerea L. T. „OLTCHIM”.

Așa cum, tot fără răspuns, a rămas și solicitarea noastră de a ne remite și: „Hotărârea/ hotărârile Consiliului de administrație al I. Ș. J. Vâlcea, emisă/-e după primirea acestor Liste de inventariere a obiectelor de inventar / mijloacelor fixe, precum și deciziile emise de către inspectorul școlar general”.

Următoarea nostră solicitare avea darul să faciliteze înțelegerea măsurii în care Inspectoratul școlar a respectat prevederile legale – în vigoare atunci – referitoare la împărțirea patrimoniului mobil al liceului Oltchim: „Procesul /-ele-verbal /-e prin care fiecare din aceste bunuri – obiecte de inventar / mijloace fixe – a/au fost transferate către fiecare dintre unitățile „dobânditoare”, până la epuizarea tuturor celor aflate în evidențele L. T. OLTCHIM; procese-verbale pe care le-ați primit și probabil înregistrat la inspectoratul școlar (cu numerele de înregistrare de la I. Ș. J. Vâlcea)”. Fiind indubitabil faptul că era vorba de documente care urmau să fie întocmite și emise de către I.Ș.J. Vâlcea, iar nu de diferite documente îndoielnice, primite de la diferite unități școlare care nu aveau ce să caute în această relație, neavând calitatea de „unități de învățământ… dobânditoare”, așa cum sunt definite în actul normativ care reglementează domeniul împărțirii patrimoniului mobil al unei unități școlare supuse acțiunii de desființare, prin așa numita „divizare totală”!

Se impunea ca inspectoratul școlar să facă aceste precizări, cu atât mai mult cu cât – în Adresa noastră – am citat integral partea din Metodologie care privea aceste obligații care-i reveneau (prin Consiliul său de administrație):

„Conform prevederilor Metodologiei aplicabile în speță, (despre care am făcut anterior vorbire), în desfășurarea acestor activități ordonate, Inspectoratul școlar județean Vâlcea, prin Consiliul său de administrație, trebuia să asigure:

ctransferul drepturilor, obligaţiilor şi al personalului unităţii divizate total/ parţial către unităţile de învăţământ cu personalitate juridică dobânditoare;

e) transferul bazei materiale, cu excepţia terenurilor şi a clădirilor aflate în domeniul public local, de la unitatea de învăţământ care îşi pierde personalitatea juridică către unitatea dobânditoare” (cf. preved. art. 28 alin. (1) lit. c)-e)).
„(3) În îndeplinirea atribuţiilor reglementate la alin. (1), inspectoratul şcolar va proceda la:
a) informarea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ care vor intra în reorganizare prin… divizare în legătură cu etapele care trebuie parcurse de acestea, în vederea transferării drepturilor şi obligaţiilor, a patrimoniului şi a personalului către unitatea dobânditoare”.

Așa cum nu s-a dat curs nici solicitării noastre punctuale ca „În cazul în care constatați că unele din aceste documente nu există, vă rog să faceți vorbire în adresa de răspuns despre situația fiecăruia dintre actele solicitate.” Ceea ce nu s-a întâmplat.

Nu întâmplător, în Adresa noastră ne-am referit la remiterea către noi și a:

Solicitările oficiale pe care vi le-au adresat alții decât unitățile „dobânditoare”, pe care le-au înregistrat la I.Ș.J. Vâlcea, le-ați rezolutat favorabil, dispunând preluarea unor asemenea bunuri – obiecte de inventar / mijloace fixe – dintre cele aflate în inventarul Liceului Tehnologic OLTCHIM; (cu numerele de înregistrare de la inspectorat și cu numere de înregistrare de la unitățile care le-au preluat și introdus în gestiunea proprie)”.

În schimbul acestor documente doveditoareprivind respectarea sau nu a prevederilor actelor normative, referitoare la „împărțirea patrimoniului” mobil al L. T. Oltchim din Râmnicu Vâlcea – inspectoratul școlar ne-a remis un RĂSPUNS – asumat prin semnătură de cu totul alte persoane decât cele care ar fi trebuit să și-l asume – în care, în disonanță chiar cu unele din documentele pe care ni le-a remis, se susține – cu totul și cu totul FALS (!) – :

Consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în concordanță cu dispozițiile legale, a stabilit (conform hotărârilor puse la dispoziție), transferul bazei materiale… de la unitatea de învățământ care își pierde personalitatea juridică către (cacofonia le aparține!) unitatea dobânditoare”!!! FĂRĂ SĂ NE REMITĂ NICIO DOVADĂ ÎN ACEST SENS! Pentru că, în nicio ședință a C.A. al I.Ș.J. Vâlcea – desfășurată în acea perioadă – nu a fost adoptată nicio hotărâre referitoare la… transferul bazei materiale a vreunuia dintre bunurile mobile care – conform legii – se aflau în proprietatea L. T. Oltchim!

Episodul următor ne va aduce în fața ochilor o serie de documente emise de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, care privesc această speță. După care o să atacăm frontal problema prăduirii bunurilor mobile ale fostului liceu, oferind vederii tuturor celor interesați astfel de documente probatoare.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

 ______________________________

Sursa foto copertă. Tot aici poți să vezi și alte fotografii de la mitingul / protestul spontan al elevilor / personalului salariat de la liceul Oltchim, desfășurat în fața sediului I.Ș.J. Vâlcea pe 8 iunie 2017.

Paraziții – Mesaj pentru Europa

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.