A venit vremea ca făptuitorii să răspundă pentru jefuirea fără scrupule a liceului „Oltchim”! (II)

Motto: Mai mult decât minciuna nimica nu răpune…
            E aspru adevărul, dar trebuie a-l spune.
                          (Către viitorime – Al. Macedonski)

Scurt pe 2 și 1/4: În prima parte a acestui articol am prezentat prevederile legale care ar fi trebuit să fie urmate cu strictețe, evitându-se astfel acțiunea ilegală de demantelare a acestui prestigios liceu. Care au rămas – în marea lor parte – doar niște litere moarte. Pentru că – oricum ar fi fost – liceul fusese luat în cătare de către hoarda demolatoare aflată sub oblăduirea primarului GUTĂU Mircia și a acoliților săi politici, interesați doar de avantajele funciare produse de desființarea lui. Este vorba de posibilitatea de a dobândi gratuit o suprafață de peste 26 de hectare de teren (teren care aparținuse celor două foste unități militare din oraș), în care își avea sediul filiala vâlceană a Universității din Pitești (UPIT). Cea care, fezandată bine de presiunile exercitate asupră-i de persoane din anturajul lui GUTĂU (cum ar fi… Anton Mițaru!), a cedat acestor presiuni și a cerut „la schimb” imobilul (clădiri și teren, aflate în centru orașului), în care, de mai bine de o jumătate de secol își avea sediul liceul „Oltchim” din Râmnicu Vâlcea. Deși UPIT nu se afla în situația de a putea pretinde legal efectuarea unui asemenea „schimb” de imobile, deoarece avea doar calitatea de administrator delegat al unui bun care făcea parte din domeniul public al statului, administrat de ministerul educației! Bun imobiliar care îi fusese transmis în folosință – în scopul desfășurării de activități de învățământ superior – prin Hotărârea de Guvern nr. 918/2008, ale cărei condiții nu au fost îndeplinite de către universitate. Act în care s-a prevăzut expres ca: „După preluare, spațiile existente în imobilul prevăzut 1a a1in. (1) se reabilitează și se modernizează în vederea desfășurării procesului de învățământ, iar terenurile fără construcții se utilizează în scopul realizării unui campus universitar pentru un număr de 6.000 de studenți, care va cuprinde clădiri de locuit și administrative, bază sportivă, cantină studențească, obiective cu destinație social culturală și alte clădiri necesare pentru desfășurarea procesului de învățământ superior la standarde ridicate.” (vezi HGR nr. 918/2008, art. 1 alin. (2)). În cei peste 12 ani care au trecut de atunci, UPIT nu a făcut nimic acolo, din toate cele stipulate în hotărâre. Iar imobilele existente, pe care le deține în administrare, au intrat într-un grad avansat de degradare. Iar numărul studenților pe care îi are înscriși în scripte la filiala vâlceană a UPIT este total nesemnificativ și într-o continuă scădere, așa cum am dovedit în numeroase articole.

laptop computer gifs find make share gfycat gifs

VEZI câteva dintre articolele noastre, în care am abordat in extenso acest subiect crucial. Pe care sper să le parcurgă cu ochii minții lor… dezaburite și unii dintre suporterii condiționați (de cuantumul filodormelor primite de la sponsori!) ai intențiilor demolatoare ale lui GUTĂU. La cei din presa de partid și de stat (degeaba), mă refer. Materiale în care am demontat – cu probe irefutabile – susținerile calpe ale lui GUTĂU, referitoare la „succesurile” incomensurabile pentru comunitate ale acestui schimb imobiliar, pe care primarul l-a susținut și promovat neîncetat. Și cât de goale de conținut erau promisiunile clamate public de UPIT, care nu a reușit să adune la Râmnic un număr rezonabil / sustenabil de „studenți”, în fiecare din anii universitari care au trecut de atunci:

Nu vă sfiiți, poftiți la masa „vecinului”! Primarul GUTĂU reîncălzește „ciorba” UPITO-imobiliară! – publicat pe 10 februarie 2021, în care am prezentat date edificatoare, referitoare la eșecul înscrierilor în anul universitar 2020-2021;

Universitatea din PITEȘTI și Mircia GUTĂU… „dragoste” mare! Cu năbădăi și doar din interes! – publicat pe 28 septembrie 2019, în care am prezentat date edificatoare, referitoare la eșecul înscrierilor în anul universitar 2019-2020;

Alte două articole care tratează problema eșecului filialei vâlcene a UPIT (și nu numai) în anul universitar 2017-2018.

ALO, UPIT!? NU MAI AVEŢI LOCURI… GRATUITE!? (I), articol publicat pe 17 aprilie 2018, cu referire la datele privind anul universitar 2017-2018;

ALOO, (H)UPIŢII? CUM, NU MAI AVEŢI LOCURI SUBVENŢIONATE!? (II), articol publicat pe 23 aprilie 2018;

Vezi și articolul UN OM CE SE DĂ… DĂȘTEPT, VREA SĂ FACĂ UN GHEȘEFT! – publicat pe 10 iulie 2018; pentru a înțelege care era miza reală a acestei afaceri imobiliare și cât de mârșav a jucat conducerea UPIT în această speță.

Vezi și articolul CA SĂ NE FIE BINE, SĂ NU NE FIE RĂU! – publicat pe 5 aprilie 2018; în care ne-am referit la unii dintre codoșii care au generat ideea desființării liceului Oltchim, precum și la codoșlâcurile prin care au pus-o în operă.

Vezi și CAPITULAREA condiţionată a LUI CHIRLEŞAN – publicat pe 2 aprilie 2018. Și alte importante documente / videoclipuri, referitoare la această speță.

De văzut  AICI – SCRISOAREA către RECTOR – pe care i-am adresat-o lui CHIRLEȘAN Dumitru, rectorul UPIT (de atunci și de acum).

Ca și articolul recapitulativ – referitor la eșecul vâlcean al încercărilor repetate ale UPIT de a capacita tinerii să dea curs strigătelor sale de sirenă în călduri pentru a-i urma cursurile – Monica ANISIE, lobby-istul intereselor imobiliare ale Universității din Pitești. Și ale PER-iștilor și PSD-iștilor din Vâlcea!? – publicat pe 10 iunie 2020.

Iată și una dintre minunățiile pe care le-am dat publicității, și anume… una dintre adresele remise Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea de către UPIT, (emisă cu nr. 6.197 din 07.VI.2017, înregistrată la destinatar sub nr. 23.022 din 12.VI.2017), zisă MEMORIU JUSTIFICATIV (!), prin care hahalerele patentate de la UPIT pretindeau „la schimb” imobilul în care își desfășura activitatea liceul Oltchim!

Ca și actul fondator al acestei măgării a statului român și a unor mânăreli cu iz masonic, Hotărârea de Guvern nr. 918/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea din Pitești. 

Dă clic pentru a accesa hg-nr-918_2008.pdf

Am făcut această sumară trecere în revistă a cazului, pentru a permite celor care iau doar acum act de existența sa să realizeze care era miza reală aflată în joc. Și cât de ridicole erau / sunt „argumentele” invocare constant de către primarul GUTĂU Mircia – referitoare la necesitatea dezvoltării imobiliare a urbei și aducerii la îndemâna clientului a învățământului universitar de stat și… „gratuit!”! În condițiile în care în Râmnic se construiesc blocuri „fără număr”, pentru o populație aflată într-o continuă și îngrijorătoare… scădere numerică. Un oraș în care viitorul său economic nu este ancorat în nicio activitate productivă care să aibă perspectiva unei dezvoltări durabile. Oraș în care mai mult se închid afaceri decât se atrag investitori serioși și cu potențial. În care nu există perspectiva desfășurării altor activități economice, altele decât ridicarea de construcții nevandabile, de mall-uri fără clienți, de asfaltări și reasfaltări, de plantare de panseluțe și bile negre etc.! Toate acestea fiind activități aducătoare de… parandărăt, în folosul exclusiv al celor care urmăresc să imprime orașului un astfel de curs. Să mai amintim și faptul că filiala vâlceană a Universității „Spiru Haret” (care avea și un sediu central, situat în buricul târgului) a expiat după câțiva ani de… agonie, iar o alta, cea a Universității „Constantin Brâncoveanu (situată peste drum de liceul Oltchim) nu se simte nici ea prea bine! Așa că, mai ușor cu pianul intereselor imobiliare pe scările publice!

O misivă bine țintită / produce proba potrivită!

Anul 2020 a adus o boare de schimbare la nivelul conducerii I.Ș.J. Vâlcea. Necesară după primenirea guvernului și după faptele cu iz penal pe care le produsese precedenta conducere. Și mă refer aici doar la cele întâmplate în speța desființării liceului Oltchim. Zis și făcut. După ce ne-a colindat pandemia de COVID-19 și lucrurile păreau să intre în noua normalitate de după… starea de urgență, m-am adresat inspectoratului școlar cu o petiție, prin care am solicitat ca în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, să-mi fie comunicate – „în copie certificată de conformitate cu originalul” – mai multe documente, referitoare la modul în care inspectoratul s-a achitat de atribuțiile sale privind restructurarea rețelei școlare a municipiului pentru anul școlar 2018-2019. Solicitările vizau astfel de activități punctuale privind restructurarea rețelei școlare prin „divizarea totală” a liceului Oltchim, al cărui profesor titular fusesem timp de… 41 de ani (din prima până în ultima zi a activității mele didactice).

Era vorba de modul în care s-au aplicat / respectat în speță dispozițiile METODOLOGIEI privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat…, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018—2019aprobată prin OMEN nr. 5.472/07.XI.2017, care fusese modificată prin OMEN nr. 3.529/ 04.IV.2018, referitoare la PATRIMONIUL unei unități școlare care intra în divizare totală”. Document în care s-a prevăzut că: „… Întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ supuse divizării se împarte între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care există deja sau care se înfiinţează prin divizare. În acest caz, drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ divizate total se transferă către unitatea/ unităţile cu personalitate juridică, proporţional cu partea de patrimoniu preluată de la unitatea de învăţământ supusă operaţiunii de divizare.” (Metodologie, art. 27 alin. (1) lit.c)).

Prin adresă, am solicitat I.Ș.J. Vâlcea să-mi remită:

  • toate actele / documenteleHotărârile Consiliului de administrație al I.Ș.J. Vâlcea, adresele remise pentru comunicarea acestora, deciziile emise de către inspectorul școlar general pentru punerea în aplicare a procesului de reorganizare (în aplicarea prevederilor art. 28 alin. (1) din Metodologie), referitoare la împărțirea patrimoniului L. T. OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea;
  • dovezi ale faptului că prevederile metodologice, referitoare la „transferarea proporțională” a drepturilor și obligațiilor L. T. Oltchim (unitate școlară care – în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 30/30.I.2018 – urma să se dividă în… cinci (5)), s-au concretizat în adoptarea unor hotărâri de către Consiliul de administrație al Inspectoratului școlar județean Vâlcea, pe baza listelor de inventariere din anul 2017 (sau din anul 2018), furnizate oficial de către  conducerea L. T. Oltchim;
  • Adresa / adresele prin careîn primăvara / vara anului 2018 ați solicitat oficial L. T. Oltchim să vă remită Listele de inventariere a obiectelor de inventar / mijloacelor fixe, aflate în proprietatea acestei unități școlare, ca urmare a inventarului efectuat în acel an; cu numărul / numerele de înregistrare de la liceu / inspectoratul școlar;
  • Adresa / adresele prin care – în primăvara / vara anului 2018 – v-au fost remise oficial de către  L. T. Oltchim aceste Liste de inventariere a obiectelor de inventar / mijloacelor fixe, împreună cu adresa / -ele însoțitoare, înregistrată / -te la Inspectoratul școlar;
  • Hotărârea / hotărârile Consiliului de administrație al I. Ș. J. Vâlcea, emisă/-e după primirea acestor Liste de inventariere a obiectelor de inventar / mijloacelor fixe, precum și deciziile emise de către inspectorul școlar general;
  • Toate aceste Liste de inventariere a obiectelor de inventar / mijloacelor fixe, inventariate conform normelor legale în vigoare la acea dată, care v-au fost remise oficial de către conducerea L. T. „OLTCHIM”.

  • Procesul /-ele-verbal /-e prin care fiecare din aceste bunuri – obiecte de inventar / mijloace fixe a/au fost transferate către fiecare dintre unitățile „dobânditoare”, până la epuizarea tuturor celor aflate în evidențele L. T. OLTCHIM; procese-verbale pe care le-ați primit și – probabil – înregistrat la inspectoratul școlar (cu numerele de înregistrare de la I. Ș. J. Vâlcea);

  • Solicitările oficiale pe care vi le-au adresat alții decât unitățile „dobânditoare”, pe care le-au înregistrat la I.Ș.J. Vâlcea, le-ați rezolutat favorabil, dispunând preluarea unor asemenea bunuriobiecte de inventar / mijloace fixedintre cele aflate în inventarul Liceului Tehnologic OLTCHIM; (cu numerele de înregistrare de la inspectorat și cu numere de înregistrare de la unitățile care le-au preluat și introdus în gestiunea proprie).
  • Documentele financiar-contabile prin care I.Ș.J. Vâlcea a preluat mobilierul din fostul cabinet al directorului L. T. Oltchim, care a fost (am)plasat în camera în care își are sediul / biroul inspectorul școlar de matematică.

  • să-mi comunicați care au fost măsurile / „operațiunilepe care instituția le-a dispus, „necesare pentru finalizarea procesului de reorganizare a acestei unități de învățământ – L. T. Oltchim – „decurgând din rețeaua școlară aprobată prin hotărâre a consiliului local… (în speță, fiind vorba de H.C.L. nr. 30 din 30 ianuarie 2018, n. n.).

Am justificat aceste solicitări prin faptul că, printre multe altele – în conformitate cu prevederile Metodologiei aplicabile în speță – inspectoratul școlar județean Vâlcea, prin Consiliul său de administrație, trebuia să asigure „e) transferul bazei materiale, cu excepţia terenurilor şi a clădirilor aflate în domeniul public local,de la unitatea de învăţământ care îşi pierde personalitatea juridică către unitatea dobândjtoare” (cf. Metodologie, art. 28 alin. (1) lit. e))

Am mai solicitat ca în cazul în care se va constata că unele din documentele cerute nu există, să facă vorbire despre aceasta în adresa de răspuns. Ceea ce nu s-a întâmplat.

Într-un târziu, am primit răspunsul de mai jos. O adresă care are 3 (trei) pagini, asumată prin semnătură și de către alte persoane decât cele care ar fi trebuit să o facă. În condițiile în care, o semnătură aparținea unei persoane care făcuse parte și din vechea componență a Consiliului de administrație al I.Ș.J. Vâlcea, responsabil pentru modul nelegal în care se făcuse „transferul” bazei materiale a Liceului Oltchim! Ca să nu mai vorbesc despre… lecțiile pe care, astfel de persoane responsabile de tot răul întâmplat, au încercat să mi le administreze, deși ar fi trebuit să le țină – la timp – doar celor alături de care au contribuit la adoptarea unor hotărâri... anapoda!

Am să evidențiez aici doar vreo două dintre perlele de cultură inspectorială, așa cum rezultă din adresa de răspuns a I.Ș.J. Vâlcea:

1. Transferurile de mijloace fixe și obiecte de inventar făcute cu ocazia desființărilor unităților de învățământ s-au făcut între reprezentanții unităților de învățământ, în prezența unor reprezentanți ISJ Vâlcea, numiți prin hotărârile Consiliului de administrație, rezultatul transferurilor fiind preluat în evidența contabilă, în bilanțul contabil al unității de învățământ primitoare și implicit în bilanțul contabil al Primăriei Râmnicu Vâlcea, ordonator principal de credite, buget local.”!

Drept pentru care, onorabilele persoane inspectorialeresponsabile (alături de multe altele) de dezmățul mobiliar de la liceul Oltchim, „pentru alte informații privind baza materială, transferurile de mijloace fixe și obiecte de inventar făcute cu ocazia desființării unităților de învățământ”, mă îndeamnă să mă adresezPrimăriei Râmnicu Vâlcea – Direcția economico – Financiară și Compartimentul de Audit Public Intern”! Ce să mai caut la Primărie, în condițiile în care Metodologia aplicabilă în speță, împuternicea / obliga Inspectoratul Școlar județean Vâlcea să facă toate oficiile necesare pentru „transferul” bunurilor mobile de la liceul supus desființării numai către unitățile „dobânditoare”!? Ce-a ieșit din aplicarea după ureche a acestor norme, o să vedem cât de curând! Sper să o facă și unele dintre semnatarele adresei de răspuns, vechi coloniste în instituția inspectorială! Cele care, procedând astfel, au încercat să-și mai spele din păcatele anterioare, profitând de buna credință, de bunele intenții și de deschiderea manifestate de noua conducere a inspectoratului școlar.

Cât despre preluarea rezultatului acestor transferuriîn evidența contabilă și în bilanțul contabil” al unităților primitoare, o să vedem curând ce și cum s-a întâmplat. Că de pe scaunele financiar-contabile și de audit din inspectoratul școlar, se vede bine! Cum nu se poate de bine… Dar nu atât de departe, până unde au ajuns unele din aceste „bunuri”, proprietate a fostului liceu. În care au dat iama tot felul de binevoitori, deghizați în… ciocli! Iar „semnatarele” moralizatoare de acum ale adresei inspectoriale de răspuns, se făceau că nu știu nimic despre asta! Deși ar fi trebuit să știe și să încerce să imprime un curs legal acestor fapte cu un pronunțat miros penal

Făcându-se că … uită – sau poate că n-au știut despre ce era vorba în Metodologie…, nici atunci când, în anul 2018, se jucau oficial de-a… aplicarea / respectarea prevederilor acesteia – amestecând jenant teoria cu practica, atunci când susțin că „transferuriles-au făcutîn prezența unor reprezentanți ISJ Vâlcea, numiți prin hotărârile CA”! Astfel de aserțiuni lasă  impresia că ticluitorul din umbră al adresei nu știa cui urma să fie remisă această Adresă de răspuns… Să nu fi știut ea / ele că atunci – în 2018 – participam la ședințele Consiliului de administrație al J.Ș.J. Vâlcea etc., că m-am implicat direct în soluționarea problemelor care priveau această unitate școlară, pe care se pregăteau să o treacă în neființă!? Sau a/au făcut-o astfel încât să pună într-o lumină proastă noua conducere a I.Ș.J. Vâlcea, care nu avea nimic de-a face cu matrapazlâcurile și rateurile manageriale ale fostei conduceri!

Care / câți și cât deprezențiau fostreprezentanții ISJ Vâlcea” la „transferurile de mijloace fixe și obiecte de inventar”, făcute cu ocazia „divizării totale” a liceului Oltchim, o să aflați cât de curând. Și vă asigur că o să fie… jale mare pe ulița întocmitorilor de astfel de adrese cu date aiuristice, livrate din abdomen! Aveți puțintică răbdare!

Poliloghia gratuită din prima parte a adresei, privind modalitatea de inventariere anuală a bunurilor dintr-o unitate școlară – despre care se face vorbire in extenso – și rolul pe care-l are primăria în această activitate (prin emiterea de „dispoziții” etc.), precum și faptul că „un exemplar din procesul verbal cu rezultatul inventarierii se depune la Primărie…”, sunt neconcludente pentru soluționarea speței. Cu atât mai mult cu cât, dacă se cunoștea această procedură la nivelul conducerii de atunci a I.Ș.J. Vâlcea, pentru a dispune de un exemplar autentic al Inventarului bunurilor proprietate a liceului Oltchim, ar fi trebuit ca tocmai… Inspectoratul școlar să se adreseze oficial Primăriei pentru a-l solicita, în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, așa cum au fost ele stabilite prin Metodologie. Pentru că hârtiile care mi-au fost remise, despre care se pretinde că ar reprezenta Listele de Inventariere a acestor bunuri – pe care inspectoratul le-ar fi primit de la liceul Oltchim – nu sunt altceva decât o înșiruire de nume, fără nicio valoare! Ca să nu mai vorbim de faptul că – așa cum o să vedem în episoadele următoare – unele dintre ele se referă la situația bunurilor existente în anul… 2016! Așa că, elaboratoarelor din off le spun doar atât: ciocu mic și joc de glezne!

2. În ceea ce privește preluarea mobilierului din cabinetul directorului Oltchim și adus în biroul fostului inspector școlar de matematică fără documente, acesta a fost înregistrat de comisia de inventariere la sfârșitul anului 2018 ca plus de inventar, conform procesului verbal…”!!!

Dacă printre beneficiarii nelegali ai împărțelii s-au aflat și persoane din Inspectoratul școlar Vâlcea, pornite după prăduială la muribundul liceu Oltchim pentru a-și înfrumuseța biroul inspectorial, prea multe n-ar mai fi de spus! Parcă-i și văd pe stâlpii instituției, rupându-și oasele ca să care mobilierul din biroul directorial de la Oltchim (între liceu și inspectorat fiind o distanță de vreo 250 de metri, inspectoratul școlar funcționând într-un fost internat al defunctului liceu)!

Fișier:Stefan Luchian - La impartitul porumbului.jpgŞtefan Luchian (1868–1916)La împărţitul porumbului

De aici trebuie să ți se cam rupă filmul, pentru că ar trebui să începi să pricepi despre cum s-a făcut prăduiala / împărțeala… bunurilor mobile ale liceului. Cam tot așa cum s-a întâmplat la răscoala din 1907, La împărțitul porumbului! 

Numai că aici nu a fost vorba doar de porumbul care a revenit celor care se aflau în drept să-l primească. Aici a fost / este vorba de luat și mult… mălai! Pe care încă așteaptă să-l ia mânuitorii ițelor acestei promițătoare afaceri imobiliare! Ițe pe care – după puterile noastre – încercăm să le încurcăm și noi.

Reclamă veche pentru Casa de Economii și Consemnațiuni

Adresa I.Ș.J. Vâlcea – răspuns la solicitarea de acces la informații de interes public

05.03.2021 Răspuns IȘJV 2020

05.03.2021 Răspuns IȘJV2

05.03.2021 Răspuns IȘJV3

Despre avatarurile  produse de mutarea arhivei liceului Oltchim, despre care se face vorbire în adresă, am scris în mai multe rânduri. Un articol recapitulativ am publicat pe 27 octombrie 2020: Liceul „OLTCHIM” – imagini în premieră. După „lupte seculare” s-a mutat și arhiva! Cu mașina de la Serviciul… „Gestionarea câinilor fără stăpân”! (III)

În 12 octombrie 2019 am publicat articolul: Preluarea ARHIVEI Liceului „OLTCHIM”, altă piatră de moară de gâtul I.Ș.J. Vâlcea și de cel al M.E.N.

În episodul următor am să fac vorbire despre decalajul dintre consistența / precizia solicitărilor noastre și subțirimea probelor / documentelor care ne-au fost remise de către inspectoratul școlar. Și asta nu s-a întâmplat  dintr-o eventuală neglijență / culpă a deținătorului actual al frâielor manageriale, ci – mai ales – datorită lipsei acestor dovezi din arhiva instituției publice! Pentru că astfel de documente nu au existat niciodată, deoarece nu au fost întocmite! Iar pentru lipsa / inexistența lor trebuie să răspundă cineva!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

 ______________________________

1-Q Sapro – Lasă-te de furat (Official Video)

Noa (Babe) – Blue touches blue

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.