Desființarea liceului „Oltchim” și momentul inevitabil al aflării adevărului! (V)

A sosit timpul ca toți cei care au contribuit la desființarea și jefuirea liceului „Oltchim” să dea socoteală în fața legii!

Scurt pe 2 și 1/4: În prima parte a acestui articol am prezentat in extenso prevederile legale care ar fi trebuit să fie aplicate în speța divizării totale a unei unități de învățământ. Ceea ce nu s-a și întâmplat, așa cum o să dovedim cu prisosință.

În partea a doua am rememorat rateurile repetate ale UNIVERSITĂȚII din Pitești (în continuare, UPIT), în încercarea de a încropi o brumă de învățăcei la filiala sa din Râmnicu Vâlcea, lăsând astfel descoperite declarațiile sforăitoare ale primarului Gutău Mircia, referitoare la aducerea la Vâlcea a unei universități de stat cu locuri gratuite! Tot aici am prezentat principalele solicitări pe care le-am adresat oficial Inspectoratului Școlar Vâlcea, prin formularea unei adrese, în temeiul legislației privind accesul la informații de interes public. La care mi s-a răspuns, punând adresa de răspuns la dispoziția tuturor celor interesați.

În partea a treia am exprimat câteva considerații în legătură cu această adresă de răspuns care mi-a fost remisă de către I.Ș.J. Vâlcea. Care au vizat atât lipsa unora dintre documentele solicitate, cât și încercarea eșuată a unora dintre persoanele semnatare ale adresei (care făcuseră parte și din vechea gardă inspectorială!) de a escamota vinovăția fostei conduceri manageriale în gestionarea problemei desființării liceului Oltchim.

În partea a patra am prezentat o parte din bruma de documente emanate de la I.Ș.J. Vâlcea în vara-toamna anului 2018, în încercarea de a contribui la descâlcirea rolului pe care această instituție a statului l-a avut în dispariția prin „desființare totală” a liceului Oltchim. Din care rezulta cu prisosință faptul că Inspectoratul școlar mai mult a mimat… făcutul, decât a făcut. Dar asta nu îi scuză pe niciunul dintre cei implicați în aceste manopere distructive de neachitarea de obligațiile lor de serviciu și de răspunderea care le incumbă pentru modul defectuos în care au făcut-o.

Pe data de 15 februarie 2018, primarul GUTĂU Mircia a expediat buzduganul său epistolar în capul (plin de tot felul de ascunzişuri… slugărniceşti) L. T. OLTCHIM şi în cel al I. Ş. J. Vâlcea. Cărora le-a cerut oficial – nici mai mult nici mai puţin – decât să-şi dea:

   – «acordul privind preluarea bazei materiale din administrarea Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic „Oltchim” în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea», precum şi

  – «acordul privind transmiterea bazei materiale a Liceului Tehnologic „Oltchimdin domeniul public al municipiului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei NaţionaleUniversitatea din Piteşti»!

În preambulul fiecăreia din cele două adrese (cea către inspectoratul şcolar fiind emisă cu nr. 5.771/15.02.2018 – iar cea înaintată L. T. Oltchim având nr. 5.773/15.02.2018) – primăria invoca H.C.L. nr. 232/16 iunie 2017, «adoptată ca urmare a Memoriului Justificativ al Universităţii din Piteşti (vezi AICI) aprobat de consiliul de administraţie al acestei unităţi de învăţământ universitar, prin care se propune iniţierea demersurilor comune pentru relocarea activităţilor Centrului Universitar al Universităţii din Piteşti, filiala Râmnicu Vâlcea, de la Vlădeşti (fosta unitate militară), la Liceul Tehnologic „Oltchim” (sublinierile ne aparţin, n. n.)».

Așa cum se vede, pe vremea aia Gutău era destul de sincer în documentele pe care le semna, recunoscând făcătura ordinară pe care a orchestrat-o, care a culminat cu desființarea prin „divizare totală” a liceului Oltchim. Acum, când se gândește de mai multe ori la răspunderea sa pentru raptul pus la cale împreună cu UPIȚII, îi cam țâțâie… partea dorsală și începe să o dea la-ntors! Fără să-i mai creadă cineva argumentele calpe pe care le invocă în apărare.

Semnatarii acestor adreseGUTĂU Mircia, FEROIU Maria şi ŢUCA Carmen – păreau a fi extrem de… grijulii faţă de soarta unei entităţi educaţionale pe care nici măcar nu o aveau în administrare! Faţă de care nu aveau şi nici nu au niciun fel de obligaţii!

Obligaţiile lor erau doar faţă de unităţile de învăţământ aflate pe raza municipiului! Cum se achită de ele, e o altă problemă; la descâlcirea căreia trebuie să contribuie degrabă şi alte instituţii ale statului de drept.

 Înregistrată la liceu sub nr. 526/15.02.2018, adresa a fost îndreptată – prin rezolutare de către director –   spre soluţionare C.A.-ului unităţii, convocat „URGENT”, pentru luni, 19 februarie 2018. (Vezi AICI – Adresa Primăriei către L. T. OLTCHIM).

Doi în unu… Mircia GUTĂU şi Florin-Dorian SMEUREANUSursa foto.

Şedinţa a fost precedată de o  alta, matinală, a Consiliului profesoral, în care s-au prezentat variantele posibile aflate în faţa colectivului didactic al şcolii. În acel cadru, am pledat argumentat pentru respingerea solicitărilor nelegale ale Primăriei/ primarului GUTĂU, explicând că doar prin adoptarea unei asemenea decizii putea să fie obligat ministrul educaţiei să nu îşi dea avizul conform pentru schimbarea destinaţiei imobilului în care funcţiona liceul Oltchim.

Am mai cerut ca reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie al şcolii, aleşi de acesta pentru a-i reprezenta interesele, să primească un mandat ferm (DA sau NU!) din partea celor care i-au trimis acolo. Realizând că-i scad şansele să obţină atunci un vot pentru aprobarea solicitărilor lui GUTĂU, SMEUREANU Florin Dorian, directorul cu delegaţie al liceului, a fost de acord cu amânarea şedinţei din acea zi a consiliului de administraţie, pentru o dată care urma să fie stabilită şi comunicată ulterior.

În calitate de lider sindical – am elaborat un material amplu, referitor la soluţionarea solicitărilor lui GUTĂU – adresă pe care, imediat după acea şedinţă a consiliului profesoral, am înregistrat-o la secretariatul liceului, sub nr. 558 /19 februarie 2018 (vezi AICI Adresa către C. A. al L. T. OLTCHIMApel la rezistenţă).

Dă clic pentru a accesa adresa-slirm-v-din-19-02-2018-catre-ca-al-lto.pdf

S-ar impune să aruncăm o privire pe articolul CUCI* ZEVZECI – CĂUTĂTORI DE CUIB ÎNSUFLEŢIT – VIN ÎN STOL LA LICEU! – publicat pe 28 aprilie 2018, ca să ne reamintim de rolul jucat în speță de către MIȚARU Anton, consilierul și moştorogul de taină al lui GUTĂU Mircia (despre manopere mai vechi ale acestuia – din anul1998, pe când era Președinte al Consiliului județean Vâlcea – pentru a desființa Liceul Oltchim, vezi AICI și AICI)! Ca și de manoperele puse în operă de el și CHIRLEȘAN D-tru, ca să se poată obține acordul Consiliului profesoral / Consiliului de administrație ale liceului OLTCHIM, pentru desființarea acestei unități școlare!

În ședința Consiliului profesoral din 22 februarie 2018, CHIRLEȘAN D-tru, pe post de invitat de onoare și reprezentantul primarului în C.A., și-au asumat tot felul de angajamente sforăitoare, lipsite de orice posibilitate de punere în practică.

citim / cităm cu interes din procesul-verbal al acestei ședințe a Consiliului profesoral al liceului Oltchim, (nu înainte de a vă invita să vedeți AICI SCRISOAREA mea către RECTORUL CHIRLEȘAN D-tru):

„Dl rector Chirleşan este invitat să prezinte poziţia Univ. din Piteşti. Dl rector susţine că este contra desfiinţării L.T. Oltchim şi susţine dezvoltarea unui pol universitar în Rm. Vâlcea.

Ca şi cum, în această speţă, ar fi contat poziţia… furului / hoţului!

Ca şi cum, nu tot el ar fi fost cel care a cerut „la schimb” imobilul (terenul şi construcţiile) Liceului de Chimie!

Reprezentantul primarului în C.A. s-a avântat (degeaba) și el, debitând vorbe fără nicio acoperire: „Dl Epure afirmă că L.T. Oltchim nu se desfiinţează; se va reveni asupra hotărârii Consiliului local de organizare a reţelei şcolare 2018 – 2019”!

Bietul… Epuraş, părea să nu fie conştient de consistența balivernelor pe care le îndruga atunci!

Numai că astfel de vorbe-angajament, rostite în numele primarului, cel care îl mandatase ca să-l reprezinte în CA-ul liceului, aveau doar darul să adoarmă vigilența participanților la ședință, nu altceva.

Ca lucrurile să fie limpezi privind poziţia sa „echidistantă”, CHIRLEŞAN a simţit nevoia să completeze cu emfază… maximă (să-i dăm repede cuvântul, ca să nu uite ceva din ceea ce vrea să ne mai… mintă): Univ din Piteşti se simte responsabilă faţă de LT Oltchim, fapt exprimat prin minuta încheiată cu conducerea liceului. … Dl rector susţine că nu are mandat din partea senatului să cedeze terenul pentru „nimic”, dar este garantul revenirii LT Oltchim în reţeaua şcolară.

După ce urma să se instaleze bine-mersi în cuibul cald al imobilului liceului OLTCHIM, rectorul CHIRLEŞAN a mai antamat una pe banii comunităţii râmnicene, atunci când a zis: „Dl rector afirmă că primăria este dispusă să contribuie la  suportarea părţii de cheltuieli ale liceului, acest lucru fiind discutat cu juristul -şef şi dl primar”!

Deci aşa, d-le rector! Rezulta că a priori v-aţi fi înţeles şi cu primarul GUTĂU, care s-ar fi dovedit a fi disponibil să facă orice, numai să vă vadă urniţi din imobilul de vreo… 26-27 de ha (teren şi construcţii) al fostelor unităţi militare de lângă comuna Vlădeşti!

Și mai zice HUPITeşteanu’ nostru de ocazie, după ce a mai luat o gură mare de aer: „Scopul UPIT este dezvoltarea unei filiale tip facultate care să fie legată de acest loc. Nu am intenţia de a distruge.

După ce le-a mulțumit distinşilor (şi inutililor!) săi invitaţi pentru participarea la… pălăvrăgeală, directorul SMEUREANU Dorian Florin a solicitat membrilor consiliului profesoral să acorde – prin vot deschisun mandat pentru cei 3 reprezentanţi ai lor în C.A.-ul şcolii. Rezultatul votului, previzibil de altfel, a fost următorul: «29 de voturi „pentru” acord5 abţineri, 0 (zero!) voturi „împotrivă”» (vezi AICI – procesul-verbal de la şedinţa Consiliului  profesoral din 22.02.2018: vezi declaraţiile făcute cu acel prilej, precum şi angajamentele asumate public de (H)UPIŢII Chirleşan D-tru, rectorul UPIT, de Sămărescu Adrian, în calitate de prorector, precum și de Epure Ionuţ, jurist la Primăria Râmnicu Vâlcea, reprezentant al primarului în C.A.-ul liceului).

După ce au semnat bucuroşi, fiecare a plecat în treaba lui. Unii, fugind de orice răspundere, pentru a se pití definitiv la… Piteşti; alţii, plini de speranţă (precum spânul de barbă!), au plecat acasă. Doar câţiva, cei mai… reprezentativi, au participat la şedinţa Consiliului de administraţie al școlii!

În articolul ZBOR DEASUPRA UNOR CUIBURI CU GUGUŞTIUCI… IRESPONSABILI (I) – publicat pe 2 mai 2018 – am rememorat întâmplările din ședința Consiliului profesoral din 22 februarie 2018; și am prezentat in extenso „deliberările” (vorba vine!) din ședința Consiliului de administrație al liceului, desfășurată imediat după cea dintâi.

La şedinţă au participat – fapt aproape fără precedent – toţi cei 9 (nouă) membri ai consiliului, ale căror nume trebuie să le reținem pentru posteritate: prof. SMEUREANU Dorian-Florin – director şi preşedinte al Consiliului de administraţie, RĂDULESCU Axenia – director adjunct, prof. CIOBANU Dumitru, prof. POPESCU Ionela Simona (cei trei reprezentanţi ai colectivului pedagogic al şcolii), BĂZĂVAN C-tin – liberal, reprezentantul Consiliului local Rm. Vâlcea, CORNACIU Sorin – reprezentantul Consiliului reprezentativ al Părinţilor, ARGEŞANU Constantin şi TINCA Dumitru – reprezentanţi (autodesemnaţi!?) ai agenţilor economici parteneri, precum şi EPURE I. Ionuţ Mădălin – reprezentantul primarului.

Pe ordinea de zi a acesteia s-a aflat „Discutarea Adresei Primăriei Rm. Vâlcea nr. 5.771 din 15.02.2018, înregistrată la L. T. Oltchim sub nr. 526 din 15.02.2018”. Să le dăm cuvântul, ca să aflăm ce le debita mintea în problema îndeplinirii cu grăbire a penalelor cerinţe gutăiene”

Dl director Smeureanu a prezentat „situaţia actuală a L. T. Oltchim”, arătând că liceul „nu a fost inclus în reţeaua şcolară 2018-2019”. Pe cale de consecinţă, conducerea liceului a contactat Universitatea din Piteşti „şi, ca urmare a întâlnirii dintre conducerea unităţii şi conducerea UPIT, a fost încheiată Minuta nr. 1.477/07.II.2018”, pe care a şi citit-o celor prezenţi (vezi AICI – Minuta).

În continuare, dl director SMEUREANU, un fin cunoscător al tuturor dede supturilor locale, a susţinut că: „primarul municipiului a promis reintroducerea liceului în reţeaua şcolară”, după care a dat citire Adresei nr. 5.771/15.II.2018, remisă şcolii de GUTĂU/ Primăria municipiului, precizând care erau solicitările punctuale ale acestuia (vezi AICI– Adresa lui GUTĂU). A mai afirmat că la şedinţa Consiliului profesoral (care tocmai se terminase), participaseră ca „invitaţi (ai săi, n. n.) rectorul UPIT, prorectorul UPIT şi reprezentantul primarului, jurist Ionuţ Epure”, ocazie pentru cei trei „crai” de a oferi lămuriri şi asigurări referitoare la reintroducerea şcolii în reţeaua de şcolarizare (sic!)”. Ca nu cumva respectivii să fi uitat de la mână pân-la gură ce se aşteaptă de la ei, dl director şi-a rugat „colegii (pe cei trei muschetari, mandataţi într-un anume fel de colegii lor din C.P.-ul liceului, n. n.), să ţină cont de mandatul dat în şedinţa Consiliului profesoral”. Adică, să aprobe / să fie de acord cu solicitările lui Gutău! Ca şi cum mai era nevoie s-o facă!

După care – ca un om al faptelor bine… articulate – dl Smeureanu a propus consiliului să-şi dea acordul „de preluare a întregului imobil  (în care funcţiona L. T. OLTCHIM) de către consiliul local al municipiului Rm. Vâlcea, respectiv Universitatea din Piteşti”! Aşa se face că, din combinaţia celor două solicitări distincte ale lui GUTĂU, a ieşit… ce aţi citit aici d-stră!

După care a intrat în scen(et)ă Băzăvan C-tin, consilier local PNL, reprezentant al Consiliului local în C.A.-ul liceului. Personaj la care m-am mai referit, criticând prestația sa jenantă din Consiliul local, referitoare la desființarea liceului Oltchim, în mai multe articole, precum DE ĂŞTIA NU MI-E DOAR RUŞINE! MI-E LEHAMITE! – publicat pe 11 aprilie 2018.

Într-un alt articol – ZBOR DEASUPRA ALTUI CUIB CU GUGUŞTIUCI… ZĂBĂUCI (II) – (publicat pe 4 mai 2018), am prezentat continuarea deliberărilor (!) din ședința Consiliului de administrație. În care dl director Smeureanu a mai comis şi el o… nefăcubilă, atunci când a zis că „nu poate fi vorba despre trecerea în proprietatea cuiva, ci despre administrare”! Răstălmăcind… convenabil vrerea funciară a lui GUTĂU: care tocmai asta a cerut schimbarea regimului proprietăţii fiecăruia din cele două imobile (terenuri şi construcţii): cel al liceului Oltchim (pe care îl dorea trecut din proprietatea administraţiei publice locale în domeniul public al statului, urmând să fie dat în administrare de către M.E.N. – (H)UPIT-ilor) şi cel al celor două foste unităţi militare de lângă Vlădeşti (imobil pe care GUTĂU dorea ca să-l vadă – cât mai repede – trecut din domeniul public al statului în cel al administraţiei publice vâlcene; urmând să fie administrat de un consiliu local obedient, pentru a-l putea hărtăni după cum îi este pohta lui de pasăre de pradă)!

De fapt, pentru asta s-a şi votat: pentru schimbarea formei de proprietate! În condițiile în care, conform legii, imobilele unităţilor şcolare – terenuri şi construcţii – fac parte din domeniul public local (care este tot o formă de proprietate), fiind administrate de consiliile locale; iar acestea deleagă administrarea efectivă a lor către consiliul de administraţie al fiecărei unităţi şcolare (care devine astfel titular al drepturilor de administrare a unor bunuri din domeniul public). Juridic, e niţel mai complicat. Autoritatea administraţiei publice locale are dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a gestiona treburile publice, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care le reprezintă.

Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi de actul de constituire. El are folosinţa, posesia şi dispoziţia materială a bunului asupra căruia poartă acest drept. Titularul dreptului de administrare, în speţă unitatea de învăţământ, nu are decât dispoziţia juridică asupra bunului, proprietate publică a municipiului Râmnicu Vâlcea. Exercitarea acestor prerogative (ale dreptului de administrare), se poate face doar în condiţiile legii şi, dacă este cazul, potrivit celor stabilite în actul de constituire a dreptului (acordat de titularul dreptului de proprietate publică).

Între aceste noţiuni juridice s-a făcut jocul Primărie/ GUTĂU – L. T. OLTCHIM! Despre semnificaţia cărora votanţii de conjunctură nu aveau niciun fel de habar! Fiecare dintre ei avea de „apărat” câte o piele, pe care încerca să și-o salveze fără prea multe daune! Cel puţin aşa rezultă din procesul-verbal de ședință.

Li s-a mai cerut să aprobe – cum au şi făcut, de altfel – trecerea bazei materiale a liceului OLTCHIM „în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti”! Chestie cu care școala – prin membrii C.A.-ului său – nu trebuia să aibă nicio treabă! Fapt care a fost unul fără precedent, fiind o găselniţă jenantă, inventată doar pentru a satisface poftele funciare ale jupânului… Mircia GUTĂU! Aşa ceva nu s-a mai întâmplat nicicând şi nicăieri!

Izolată şi înghesuită într-un cap de rând (fiind vizibil cu ochiul liber că, deh, atât loc i-a mai rămas interpolatoarei ca s-o introducă ulterior – şi pe ea – în… pagină!), aflăm din procesul-verbal că „se prezintă Adresa nr. 558/19.02.2018”. Cum, care mai este şi asta!? Era adresa mea de mai sus, remisă pentru dezbatere şi decizie consiliului (vezi AICIAdresa mea către C. A. al L. T. OLTCHIM – Apel la rezistenţă).

După alte câteva bla-bla-uri… (pseudo) liberale, pe care le puteţi vedea în PDF-ul anexat, dl director SMEUREANU a supus la vot deschisacordul de preluare din administrarea C.A. al Oltchim a întregului imobil (clădire, teren) de către C. L. al municipiului Rm. Vâlcea, precum şi acordul privind transmiterea din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului şi administrarea MEN – Universitatea din Piteşti”. Rezultatul (aşteptat) al votului a fost: «8 voturi pentru”, 1 vot „împotrivă” (dl Băzăvan).»

Ca să nu lipsească nici frecţia de la piciorul de lemn al muribundului liceu, s-a mai făcut o consemnare eclatantă: „după transmiterea acordului către primăria Rm. Vâlcea, consiliul (de administrație al școlii, n. n.) solicită schimbarea hotărârii privind structura reţelei şcolare”!

BATĂ-I NOROCU’ să-i bată, de SOLICITANȚIDE BUNĂ CREDINŢĂ! Pentru că au uitat să comunice primăriei și… partea finală a hotărârii lor! Ulterior, nu a mai făcut nimeni niciun demers oficial – pe lângă GUTĂU, EPURE (ca reprezentant al său în consiliul de administraţie al şcolii) – pentru schimbarea hotărârii privind structura reţelei şcolare”! De unde deducem că acea consemnare din procesul-verbal de şedinţă a fost doar aşala ohaca să vadă şi să audă fraiereştenii din incintă că se interesau de soarta lor! (vezi AICI– art. 3 din Hotărârea C. A. nr. 8/22.02.2018 şi AICI– Procesul-verbal al şedinţei din 22 februarie 2018).

Nici glasul dantonului autohton nu s-a mai auzit în consiliul local. Să fi uitat Băzăvan (că despre el este vorba) să le atragă atenţia colegilor lui din parlamentul liceului, că au votat preluarea administrării de către ei a imobilului Liceului Oltchim!? Și că, din acel moment – din 22 februarie 2018, de când C.A.-ul L. T. OLTCHIM a aprobat solicitările lui GUTĂU – doar ei, consilierii locali, erau singurii care mai puteau decide în problemele privind administrarea respectivului imobil (terenul şi toate clădirile care încă-l mai compuneau!)!?

În acest fel, majoritatea mută din consiliul local, nu a aflat nici până în ziua de astăzi ce „atribuții” i-a pus stăpânu-n cârcă!? Poate că acesta este motivul pentru care Băzăvan nu a mai făcut act de prezenţă la şedinţele ulterioare ale C.A.-ului liceului…

Motiv pentru care – şi unii şi alţii – ar fi trebuit să aibă răspunsuri pertinente pentru următoarele întrebări:

A. Întrebare pentru membrii consiliului de administraţie al liceului:

– dacă au delegat toate atribuţiile lor privind administrarea imobilului L. T. Oltchim (procedând aşa cum li s-a cerut), de ce au mai convocat / ţinut şedinţe ale Consiliului de administraţie al şcolii, în care au adoptat hotărâri care priveau administrarea unui patrimoniu pe care nu-l mai aveau oficial/ legal în administrare!?

B. Întrebare (tot… retorică, desigur!) pentru consilierii locali care alcătuiau C.L. al municipiului Râmnicu Vâlcea, în intervalul 2016 – 2020:

– dacă tot i-a încărcat jupânul GUTĂU Mircia cu administrarea imobilului L. T. Oltchim (misie de care, începând din iunie 2017, de când au adoptat H.C.L. nr. 233/16.VI.2017, ar fi trebuit să se tot pregătească să o şi facă), de ce nu și-au exercitat atribuţiile pe care le-au preluat oficial din data de 22 februarie 2018!? Pentru că pe ordinea de zi a şedinţelor pe care le-au mai ţinut după această dată, nu am remarcat niciun punct referitor la exercitarea atribuţiei de a administra patrimoniul L. T. Oltchim!

Încă un lucru important şi o lăsăm pentru episodul următor.

C.A-ul liceului a delegat atunci doar administrarea imobilului (adică, terenul și construcțiile). Restul bunurilor mobile ale unităţii şcolare – care începuseră să se împrăştie în alte direcţii decât cele în care ar fi trebuit să pornească legal – erau proprietatea exclusivă a liceului!

Să nu uit… și aici este vorba tot de activitatea misionară a  lui MIȚARU Anton, consilierul personal al lui GUTĂU, cel care a eșuat (din nou!) în încercarea de a convinge persoanele responsabile din Ministerul educației că trebuie efectuat cu grăbire acest schimb de imobile! Iar GUTĂU M., după eșecul lamentabil al încercărilor comandoului condus de către Anton Mițaru (din 28 februarie 2018) – de a obține avizul conform al ministrului de atunci al educației, dl VALENTIN POPA, pentru schimbarea destinației imobilului L. T. OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea (teren și clădiri) – a mai rostit doar câteva vorbe sibilinice, dând de înțeles că  dacă nu se face schimbul, în spațiul astfel eliberat o să mute Liceul de Arte (vezi AICI). Oricum, este de reținut faptul că – în tot timpul care a trecut începând de atunci – GUTĂU a fost preocupat cu prioritate  de rezolvarea acestei probleme. Pentru că nu a renunțat în nici un moment să găsească o soluție… favorabilă interesului său, declarat și asumat public.

Așa cum s-a întâmplat în seara zilei de 23 mai 2018, când GUTĂU și-a făcut apariția pe postul de televiziune VTV, oferind un recital rarisim de… autocunoaștere. Ocazie în care, la întrebările timide, ridicate pașnic la fileu de către Crișu Popescu, s-a destăinuit – celor care mai erau dispuși să-l asculte și să-i înghită pe nemestecate gogorițele – că (doar cu o zi înainte) fusese la Ministerul educației, unde discutase cu șefa de la direcția de patrimoniu și cu un secretar de stat din minister. Fiind (con)duși la minister de… cineva din Vâlcea! Funcționari publici din minister care i-au dat mari speranțe – în legătură cu acordarea avizului conform de către ministrul de atunci al educației – pentru perfectarea schimbului de imobile cu Universitatea din Pitești (UPIT), căreia i s-a atribuit în folosință imobilul fostelor unități militare de lângă Vlădești (vezi AICI). Prilej pentru Gutău să mai spună: „noi trebuie să facem dovada că toate școlile au spații suficiente…(era vorba de așa-numitele școli „dobânditoare”, cele în care urmau să fie mutați elevii de la liceul Oltchim, n. n.).” Ulterior, la instigarea inspectoratului școlar, aceste școli interesate de sporirea zestrei lor umane, s-au pus pe trucat statistici și pe mințit pe față! C-așa-i treaba mare pe la noi!

Pentru toate combinaţiile şi matrapazlâcurile lor cu miros penal, pe care le-au pus împreună la cale, ca să desfiinţeze liceul OLTCHIM, Primăria / Consiliul local / UPIT-ii, pe de-o parte, I.Ș.J. Vâlcea și conducerea sa managerială de atunci, pe de altă parte, merită (deocamdată!) să primească o palmă morală, administrată public! Ca să le piară cheful să mai orchestreze astfel de măgării!

În ce-l priveşte, în şedinţa C.A.-ului său – din 27 februarie 2018 – Inspectoratul Şcolar judeţean Vâlcea l-a făcut „din poignet” pe GUTĂU (precum Ilie Năstase pe vremuri), aşa cum rezultă din procesul-verbal de şedinţă. În Hotărârea nr. 129/27.02.2018 (care a fost publicată pe site-ul inspectoratului şcolar), nu s-a făcut nicio referire la… solicitările care-i fuseseră adresate de primarul GUTĂU. (vezi AICI– procesul-verbal de şedinţă şi AICI– Hotărârea nr. 129/27.02.2018)!

În episodul următor o să avem ocazia să realizăm – din documente – câtă lipsă de preocupare a dovedit conducerea de atunci a liceului Oltchim pentru soluționarea legală a problemei inventarierii bunurilor (mijloace fixe / obiecte de inventar), care erau proprietatea liceului. Și, mai ales, o să luăm act de dezinteresul manifestat atunci prin nerespectarea normelor în vigoare, cu referire la repartizarea / direcționarea unora din aceste bunuri către… terți, unități școlare „dobânditoare” și mai ales către… alții, care nu aveau ce să caute la împărțirea prăzii!

Prilej ca să realizăm în ce măsură I.Ș.J. Vâlcea nu s-a achitat de obligațiile sale, stabilite prin acte normative.

Țineți-vă bine, că avem de lucru! Nu doar noi, ci și cei care ar fi trebuit să-i „lucreze” încă de acum doi – trei ani pe toți cei vinovați de jaful făcut la liceul Oltchim.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

_________________________________

NEMURITORII – Protest

NIGHTLOSERS – Shame Shame Shame [Official music video]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.