Desființarea și jefuirea liceului „Oltchim” și apropierea momentului aflării adevărului! (IV)

A venit vremea ca făptuitorii desființării și jefuirii liceului „Oltchim” să răspundă în fața legii!

Scurt pe 2 și 1/4: În prima parte a acestui articol am prezentat in extenso prevederile legale care ar fi trebuit să fie aplicate / respectate în speța divizării totale a unei unități de învățământ. Ceea ce nu s-a și întâmplat, așa cum o să dovedim cu prisosință în cele ce urmează.

În partea a doua am rememorat rateurile repetate ale UNIVERSITĂȚII din Pitești (în continuare UPIT), în încercarea de a încropi o brumă de învățăcei la filiala sa din Râmnicu Vâlcea, lăsând astfel descoperite declarațiile sforăitoare ale primarului Gutău Mircia, referitoare la aducerea la Vâlcea a unei universități de stat cu locuri gratuite! Tot aici am prezentat principalele solicitări pe care le-am îndreptat către Inspectoratul Școlar Vâlcea, prin formularea unei adrese, în temeiul legislației privind accesul la informații de interes public. La care mi s-a răspuns, (cum mi s-a răspuns!), punând adresa de răspuns la dispoziția tuturor celor interesați.

În partea a treia am exprimat câteva considerații în legătură cu Adresa de răspuns care mi-a fost remisă de către I.Ș.J. Vâlcea. Care au vizat atât lipsa unora din documentele solicitate – care este probabil să nu fi fost emise de către fosta conducere managerială, (deși ar fi trebuit să existe) – cât și încercarea eșuată a unora dintre persoanele semnatare ale adresei (care făcuseră parte și din vechea gardă!) de a escamota vinovăția fostei conduceri în gestionarea problemei desființării liceului Oltchim.

Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa!

Să începem cu doar câteva din Hotărârile adoptate de Consiliul de administrație al I.Ș.J. Vâlcea și procesele-verbale ale ședințelor C.A. în care au fost adoptate. Doar ca să realizați cât de subțire a fost – în speță – activitatea vizibilă a acestei instituții. Care aproape că a lipsit cu desăvârșire, deși inspectoratul școlar ar fi trebuit să fie vioara întâi în tot acest demers distructiv, fără precedent în învățământul de pe meleagurile vâlcene. Nu vă speriați, că nu-s decât câteva astfel de urme documentare, emise de inspectoratul școlar în acea perioadă de tristă amintire.

Cum ar fi Hotărârea nr. 137 / 2018, adoptată în ședința Consiliului de administrație din 9 mai (două file), precum și procesul-verbal al acestei ședințe (trei file). În cadrul căreia s-a constituit Comisia pentru predarea – primirea bazei materiale a Liceului OLTCHIM  (vezi Hotărâre, pct. 1), formată din 3 persoane și anume: DOBRETE ADINA, CROITORU ROXANA și POPESCU MIHAELA (vezi Proces-verbal, fila 2, alin. 2-3). Este bine să reținem aceste nume, pentru că ulterior, în actele / documentele emise nu o să găsim decât numele unei singure persoane (din cele trei nominalizate în hotărâre) care se presupune că ar fi făcut câte ceva, în sensul de a valida prin semnătură actul predării – primirii unor bunuri, care erau proprietatea liceului Oltchim. Cui le-a predat / cine le-a preluat / ce s-a întâmplat cu ele după preluare etc., rămâne de văzut, fiind o cu totul altă discuție. Celelalte două persoane desemnate este posibil să fi acționat doar din… umbră! Și să fi rămas doar în umbră, nesuportând impactul cu soarele arzător al unui astfel de moment. Se pare că mult prea multă umbră… strică! Nu doar la ten!

Oricum ar fi, stați liniștiți, pentru că nu s-a emis nicio Decizie – de către conducerea inspectoratului școlar – în aplicarea acestei istorice hotărâri!

Tot cu acel prilej, d-na Bică Andra, inspectorul școlar general a declarat (conform consemnărilor din Procesul-verbal de ședință, nu și consemnărilor din Hotărârea aferentă): „D-na inspector școlar general opineazătrebuie constituită o comisie care să se ocupe de această predare / primire a bazei materiale. Astfel d-na inspector școlar general propune constituirea acestei comisii, astfel: comisia aduce la cunoștința Consiliului de administrație tot ce se întâmplă în procesul de predare / primire, listele de inventariere, propunerile de casare. Nu vă impacientați, pentru că, ulterior, nu s-a întâmplat NIMIC din toate acestea! Nu s-a mai purtat nicio discuție într-un asemenea cadru, doar sporadic, așa cum vom vedea mai jos, aducându-se vorba despre astfel de acțiuni. Atunci când era prea târziu și nu se mai putea face mai nimic.

Context în care s-a pus și problema arhivei celor două licee „care va trebui distribuită pentru a fi păstrată de alte unități”! Și… gata! Despre peripețiile pe care le-a pățit arhiva liceului Oltchim, până când și-a găsit un alt loc sub soare, vezi expozeul de mai jos.

09.03.2021 Hot 137 2018 ISJV

09.03.2021 Hot 137 2018 ISJV2

09.03.2021 Pv HCa 137 2018

09.03.2021 Pv HCa 137 2018 2

09.03.2021 Pv HCa 137 2018 3

Artizanii de necontestat ai desființării liceului OLTCHIM – GUTĂU Mircia și BICĂ Andra 3Sursa foto: Timpul de Vâlcea

De remarcat faptul că ședința CA al I.Ș.J. Vâlcea din 20 august 2018 s-a desfășurat cu doar câteva zile înainte ca – de la 01 septembrie – să aibă loc dispariția ca persoane juridice a două prestigioase licee din Râmnicu Vâlcea: L. T. Oltchim și L. T. H. Coandă.

Având în vedere că:

  1. timpul necesar pentru redactarea / tehnoredactarea unei hotărâri a C.A. al I.Ș.J. Vâlcea întârzia cu alte câteva zile comunicarea publică a acesteia,
  2. între consemnările din procesul-verbal de ședință – referitoare la acest punct – și conținutul textului din hotărâre apar deosebiri flagrante, astfel:
  • În Hotărâre – la punctul 4 – s-a consemnat lapidar că: „Se aprobă comunicarea către directorii celor două licee, menționate la punctele anterioare, a necesității predării arhivelor, a inventarierii patrimoniului, bunuri mobile, datorii și alte active, precum și întocmirea fișelor de lichidare pentru personal și obligativitatea acordării calificativelor, până la 31 august 2018,”
  • iar în Procesul-verbal de ședință s-a consemnat: „D-na inspector școlar general propune să fie comunicate directorilor unităților de învățământ necesitatea predării arhivei unității, până la 31 august, a inventarierii patrimoniului, bunuri mobile, datorii și alte active se aprobă în unanimitate.” Restul consemnărilor care apar în Hotărâre, referitoare la acest punct, au fost „descoperite” după ședință, fiind încă o dovadă a faptului că inspectoratul școlar a aplicat stilul heirupist în toate demersurile oficiale pe care le-a întreprins în această speță.
  • Precizez că pretinsa „comunicare” oficială a acestor hotărâri către directorul în funcție al liceului Oltchim nu a avut loc, așa cum rezultă din faptul că – deși am solicitat oficial aceste adrese / documente, indiferent de formatul lor – nu mi-au fost comunicate de către Inspectoratul școlar Vâlcea.

În ce privește consemnarea referitoare lapredarea arhivei până la 31 august”, trebuie să precizăm că prin Hotărârea nr. 151/ 13 august 2018 a C.A. al I.Ş.J. Vâlcea, la punctul 19, s-a hotărât „în unanimitate” (cum altfel!): „transferul arhivei L. T.Oltchim la Colegiul Energetic … până la data de 01 septembrie 2018”, ceea ce nu s-a putut realiza. Nici atunci, nici mai târziu. Printre altele și datorită faptului că arhiva liceului era într-o totală dezorganizare, ca și arhivele majorității școlilor din județ, fiind doar un depozit de hârtii adunate în timp, fără nicio selectare a documentelor depozitate… vraiște, claie peste grămadă! După mai multă vreme, inspectoratul școlar a direcționat formal o parte a acesteia spre L. T. Ferdinand I, pentru ca – ulterior – să o redirecționeze în totalitate spre acest liceu din Ostroveni (prin punctul 9 din Hotărârea nr. 194/05 iunie 2019 a C.A. al I.Ş.J. Vâlcea). Formal, desigur, pentru că arhiva liceului Oltchim nu s-a mișcat din incinta acestuia până în toamna târzie a anului… 2019. Și asta doar ca urmare a luărilor noastre de poziție. Prilej pentru inspectorat ca să aprobe și o cerere prin care liceul Ferdinand I solicita „suplimentarea numărului de norme cu o normă de arhivar (1n) pentru o perioadă determinantă (două luni) pentru a pune la punct arhiva fostului Liceu tehnologic Oltchim” (cf. punctului 8 al hotărârii). Deși – până în acel moment – arhiva liceului nu fusese mișcată din spațiile în care era depozitată la fostul liceu. Ulterior, în mai multe rânduri, tot prin hotărâri ale C.A. al inspectoratului școlar, (precum Hotărârea nr. 217/28 noiembrie 2019 a C.A. al I.Ş.J.Vâlcea – pct. 13 etc.), s-au aprobat alte solicitări ale liceului… gazdă, de „prelungire a contractului pentru 0,5 norme arhivar”, pentru organizarea acestei arhive. 

Despre avatarurile (stră)mutării acestei oropsite arhive, am scris pe larg în mai multe articole, realizând o chintesență a acestora în articolul Liceul „OLTCHIM” – imagini în premieră. După „lupte seculare” s-a mutat și arhiva! Cu mașina de la Serviciul… „Gestionarea câinilor fără stăpân”! (III) – publicat pe 27 octombrie 2020.

Vezi și articolul nostru Preluarea ARHIVEI Liceului „OLTCHIM”, altă piatră de moară de gâtul I.Ș.J. Vâlcea și de cel al M.E.N. – publicat pe 12 octombrie 2019.

Se făcea, de asemenea, vorbire și despre necesitateainventarierii patrimoniului liceului. De unde deducem că până la acea dată factorii de decizie din inspectoratul școlar județean, prezenți în păr la această (istorică!) ședință, încă nu dispuneau de vreun astfel de inventar al bunurilor mobile / obiectelor de inventar care erau proprietatea exclusivă a acestui liceu. Bunuri pe care C.A-ul inspectoratului – prin adoptarea unor hotărâri punctuale – ar fi trebuit să le direcționeze doar către așa numitele unități școlare „dobânditoare”, adică spre acele licee la care urmau să fie redistribuiți elevii liceului (cf. prevederilor H.C.L nr. 30/30.01.2018 al municipiului Râmnicu Vâlcea). Ceea ce nu s-a întâmplat, Consiliul de administrație al inspectoratului școlar neadoptând nicio astfel de hotărâre!

Solicitările noastre punctuale adresate inspectoratului școlar, de a ne remite orice dovadă referitoare la corespondența dintre părți, prilejuită de solicitarea / remiterea unor astfel de Liste de inventariere a bunurilor liceului Oltchim, au rămas fără răspuns. Ușor de dedus că o astfel de corespondență nu a existat între I.Ș.J. Vâlcea și L. T. Oltchim, referitoare la remiterea oficială a Listelor de inventariere a tuturor bunurilor care erau proprietatea exclusivă a liceului.

În loc să solicite oficial să-i fie remise Listele de inventariere întocmite în liceu la sfârșitul anului 2017 (și care, oricum, nu existau, așa cum o să vedem în alt episod!), având în vedere misiunea care îi revenea – aceea de a hotărî și coordona distribuirea acestor bunuri – inspectoratul nu a dispus nici măcar aducerea la zi a acestor liste! Așa s-a ajuns ca această importantă problemă să fie lăsată la voia întâmplării, urmând să fie soluționată în conformitate cu diferite interese. Oricum, altfel decât s-a prevăzut de ministerul educației în norma aplicabilă în speță!

09.03.2021 Hot 152 2018 ISJV1

09.03.2021 Hot 152 2018 ISJV2

09.03.2021 Hot 152 2018 ISJV3

09.03.2021 Pv HCa 152 2018 1

09.03.2021 Pv HCa 152 2018 2

Partea asta din josul paginii de mai sus (penultimul alineat), încercați să o citiți / înțelegeți dumneavoastră! Poate că vă iese. Mie nu prea mi-a reușit!

09.03.2021 Pv HCa 152 2018 3

Prin punctul  49 din Hotărârea nr. 158 din 19 sept. 2018 a C.A. al I.Ș.J. Vâlcea, la solicitarea Primăriei, cei 7 membri prezenți și-au dat (din nou!) acordul „în unanimitate”, „pentru schimbarea destinaţiei liceului tehnologic „Oltchim” din spaţiu de învățământ preuniversitar în spaţiu de învăţământ universitar de stat.” Conform procesului-verbal de ședință, votanții „pentru” au fost: Bică Andra, Ciocan Vetuța, Dumbrăvescu Doru, Dobrete Adina, Apostol Doinița, Luca Adrian, și juristul Vlădescu Ionel (așa cum le-au fost consemnate numele / prenumele în procesul-verbal al ședinței). De unde deducem cu mare ușurință că printre trăsăturile caracteristice ale acestei echipe manageriale, aflată la conducerea I.Ș.J. Vâlcea între 2015 – 2020 – care-i marchează ca un fir roșu întreaga existență – au fostconsecvența și ascultarea față de porunci. Mai ales ascultarea acelor „porunci” care veneau de sus, dinspre farul călăuzitor, inspirator al tuturor faptelor sale demolatoare, nimeni altul decât primarul MIRCIA GUTĂU. Sau veneau dinspre asociatul său în astfel de manopere, RĂDULESCU C-tin, mai marele Consiliului județean Vâlcea și al PSD-ului, aliatul de nădejde al PER-ului gutăian. Ale căror intenții distructive, executanții fideli din inspectorat păreau să le ghicească / anticipeze, datorită flerului lor de neegalat, reprezentat de mirosul dezvoltat al interesului politic comun!

07.06.2019 DOBRETE A.Dobrete Adina-Florentina inspector școlar management instituțional și consilier local PSDbucuroasă nevoie mare că și în urma prestației sale impecabile s-a împlinit pohta „jupânului” său de la primărie!

PREZENTAREA BAZEI MATERIALE A LICEULUI „OLTCHIM” din RÂMNICU VÂLCEA – VIDEO (filmare realizată pe 11 iulie 2018).

LABORATOARELE tehnologice de care dispunea liceul OLTCHIM, care aveau toate dotările necesare desfășurării activităților instructiv-educative pe care le organiza. Dotări de care – așa cum am dovedit și în materialele noastre anterioare – s-a ales praful!

Episodul următor ne aduce în fața ochilor urmele documentare – puține la număr și ele – ale conducerii de atunci a liceului Oltchim. Care a făcut tot ce a depins de ea ca să fie… bine! Tot pentru vecinul nostru, că era greu să-i ieși acestuia din cuvânt! Și trebuie să recunosc că și conducerea managerială a liceului s-a achitat exemplar de această nobilă misie. Punându-i liceul pe tavă, dând astfel curs pohtei funciare a lui GUTĂU Mircia. Numai că, deocamdată, nu a fost să fie și… primit! Începând de atunci, GUTĂU turează (degeaba!) motoarele în gol, ambalându-le la maximum cu ocazia fiecărei schimbări de ministru al educației sau de guvern. Dar să nu anticipăm…

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

__________________________________

Fotografia de copertă – imaginea jafului înfăptuit în Atelierul textil al liceului. Se vede ce a mai rămas in situ după măcelul mobiliar. Urme materiale care există acolo și în ziua de astăzi!

Taxi – O ţară de oi care stau capră

Răbdăm intens, răbdăm profund
Răbdăm uluitor
Ei ne târăsc în continuare pe drumul lor!

Porcii rânjesc, noi așteptăm să cadă ploi
Dar nu nu nu, oile nu suntem noi!

Suntem liberi să fim furați
Să fim mințiți, să sperăm în zadar
Să ne dăm la o parte când trece mașina
Cu girofar!

… Suntem o țară de oi care stau capră
Dar nu noi, alții, fără discuție

O țară de oi care stau capră
Bă Darwin, ia d-aici evoluție
Bă Darwin!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.