Jefuirea liceului „Oltchim” și apropierea momentului aflării adevărului! (VI)

 

A sosit timpul ca toți cei care au contribuit la desființarea și jefuirea liceului „Oltchim” să dea socoteală în fața legii!

Scurt pe 2 și 1/4: În prima parte a acestui articol am prezentat in extenso prevederile legale care ar fi trebuit să fie aplicate / respectate în speța divizării totale a unei unități de învățământ preuniversitar. Ceea ce nu s-a și întâmplat, așa cum o să dovedim cu prisosință.

În partea a doua am rememorat rateurile repetate ale UNIVERSITĂȚII din Pitești (în continuare, UPIT), în încercarea de a încropi o brumă de învățăcei la filiala sa din Râmnicu Vâlcea, lăsând astfel descoperite declarațiile sforăitoare ale primarului Gutău Mircia, referitoare la aducerea la Vâlcea a unei universități de stat cu locuri gratuite! Tot aici am prezentat principalele solicitări pe care le-am adresat Inspectoratului Școlar Vâlcea, prin formularea unei adrese, în temeiul legislației privind accesul la informații de interes public. La care mi s-a răspuns, punând această adresă de răspuns la dispoziția tuturor celor interesați.

În partea a treia am exprimat câteva considerații în legătură cu Adresa de răspuns care mi-a fost remisă de către I.Ș.J. Vâlcea. Care au vizat atât lipsa unora dintre documentele solicitate, cât și încercarea eșuată a unora dintre persoanele semnatare ale adresei (care făcuseră parte și din vechea gardă pretoriană a instituției!), de a escamota vinovăția evidentă a fostei conduceri manageriale, în gestionarea „legală” a desființării liceului Oltchim.

În partea a patra am prezentat o parte din bruma de documente emanate de la I.Ș.J. Vâlcea în vara-toamna anului 2018, în încercarea de a contribui la descâlcirea rolului pe care această instituție a statului l-a avut în dispariția prin „desființare totală” a liceului Oltchim. Din care rezultă cu prisosință faptul că Inspectoratul școlar mai mult s-a jucat de-a / a mimat… făcutul, decât a făcut. Dar asta nu îi scuză pe niciunul – dintre cei implicați în aceste manopere distructive – de neachitarea de obligațiile lor de serviciu și de răspunderea care le incumbă pentru modul defectuos în care au făcut-o.

În partea a cincea am prezentat modul în care conducerea de atunci a Liceului s-aachitat” de nobila-i misiune gutăiană, de a… pune-n cui viitorul școlii, dând-o aproape pe nimic! Poate doar pe niște promisiuni… neonorate, care vizau cariera managerială a directorului de atunci al liceului, pe care primarul Gutău nu le-a mai ținut! C-așa-i la noi, nu doar în… tenis! Ocazie de a scoate la lumină și documentele care au marcat acest demers de trădare fățișă a interesului școlii.

Am prezentat convulsiile pe care le-a produs în școală Adresa cu nr. 5.773/15.02.2018, emanată / remisă de Primăria municipiului, în care –  invocându-se H.C.L. nr. 232/16 iunie 2017, «adoptată ca urmare a Memoriului Justificativ al Universităţii din Piteşti (vezi AICI) aprobat de consiliul de administraţie al acestei unităţi de învăţământ universitar, prin care se propune iniţierea demersurilor comune pentru relocarea activităţilor Centrului Universitar al Universităţii din Piteşti, filiala Râmnicu Vâlcea, de la Vlădeşti (fosta unitate militară), la Liceul Tehnologic „Oltchim” (sublinierile ne aparţin, n. n.)», se cerea conducerii liceului – nici mai mult nici mai puțin – decât să-şi dea:

   – «acordul privind preluarea bazei materiale din administrarea Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic „Oltchim” în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea», precum şi

  – «acordul privind transmiterea bazei materiale a Liceului Tehnologic „Oltchim” din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti»!

Cerințe ultimative, de care – așa cum rezultă toate din documentele de mai jos – factorii de decizie din liceu, (cei doi directori, Consiliul profesoral și Consiliul de administrație) s-au achitat cu multă conștiinciozitate! Publicăm documentele pe care le-au produs cu acel prilej, fără să reluăm întregul expozeu din episodul anterior.

Iar punctul de vedere al sindicatului pe care-l conduceam, a fost prezentat în Adresa cu 34/ 19 februarie 2018, înregistrată la secretariatul liceului sub nr. 558 /19 februarie 2018 (vezi AICI Adresa către C. A. al L. T. OLTCHIM – Apel la rezistenţă – al cărei conținut l-am prezentat și în ședința Consiliului profesoral din 19.02.2018).

1. Din Hotărârea nr. 6/ 21.12.2017 și din procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrație din 21 decembrie 2017 (prima ședință condusă de către noul manager al liceului, dl prof. Florin-Dorian SMEUREANU, prof. titular al C.N. „Mircea cel Bătrân”, detașat pe acest post „în interesul învățământului”!) – în ce ne interesează în speță – este de reținut faptul că s-au aprobatComisiile de inventariere și Procedura Operațională privind inventarierea patrimoniului”, așa cum s-a consemnat în hotărâre.

12.03.2021 HCA LTO 6_2017

12.03.2021 HCA LTO 6_2017 2

Procesul-verbal al ședinței C.A. din 21.12.2017 ne oferă un plus de informații. Aflăm că „dl director propune constituirea comisiilor de inventariere… Se propun următoarele comisii. Consiliul aprobă comisiile, conform anexei.” (vezi proces-verbal, fila 3- ultimul alineat, fila 4 – primul rând). Text din care este ușor de înțeles că fosta conducerea a liceului nu dispusese constituirea la timp a acestor comisii pentru inventarierea / casarea bunurilor liceului, nefiind la prima… neglijență de acest fel. Repetarea acestei manopere se datora, în principal, inactivității interesate a unor personaje de tristă amintire: contabila șefă a unității, d-na ec. ALBU MONICA și d-l administartor BOJAN ȘTEFAN. Personaje toxice, direct interesate să țină hora inventarierii pe loc; așa cum – tot ei – făcuseră în fiecare din anii anteriori. De ce asta, știau la fel de bine și alții, dar tot degeaba, că n-au făcut nimic!

Înghesuite mult mai jos și probabil că ulterior, în procesul-verbal au fost introduse cuvintele: „Se aprobă TO privind inventarierea patrimoniului”! Procedură operațională pe care, ca și componența Comisiilor, nu a văzut-o nimeni! Nici atunci, nici mai târziu.

Numai că, așa cum s-a dovedit ulterior, nici aceste comisii nu și-au îndeplinit atribuțiile. Lăsând problema inventarierii bunurilor proprietate a liceului la mâna destinului, sau la liberul arbitru al celor interesați ca… totul să fie bine și toată lumea interesată… să prospere! Așa cum o să vedem – cu probe, cum altfel (!) – că s-a și întâmplat! Urmarea fiind una ușor de anticipat: pacientul fiind… mort, cine ar mai fi putut să zică oarece!? Și chiar dacă ar fi făcut-o, tot degeaba! Pentru că instituțiile statului român, care ar fi trebuit să constate și să sancționeze aceste practici nelegale, erau surde, mute și oarbe! Nu s-au autosesizat „din oficiu” la nici una din alarmantele noaste dezvăluiri! Dar să nu anticipăm prea mult… 

12.03.2021 PvCa 21.12.2017 1

12.03.2021 PvCa 21.12.2017 2

12.03.2021 PvCa 21.12.2017 3

12.03.2021 PvCa 21.12.2017 4

12.03.2021 PvCa 21.12.2017 5

2. Până la ședința C.A. din 22 februarie 2018 nu s-a mai întâmplat nimic demn de a fi consemnat și care să contribuie la soluționarea problemelor care se aflau în centrul atenției noastre. Și nu numai.

Respectiva ședință a constituit apogeul acțiunii de îndeplinire a pohtelor imobiliare ale lui GUTĂU, așa cum ceruse conducerii liceului prin Adresa despre care am făcut vorbire anterior. În derularea lor, aceste evenimente au dus la deznodământul cunoscut, primarul obținând acordul oficial al conducerii administrative a liceului pentru toate solicitările sale. Din acest moment, lui GUTĂU îi era larg deschisă calea ministerială pentru a încerca să obțină acordul conform al unui ministru PSD-ist obedient, dezinformat oficial de către PSD-iștii din inspectoratul școlar județean Vâlcea, (tovarăși de nădejde ai unui PER aflat la cheremul intereselor funciare ale primarului).

12.03.2021 HCA LTO 8_2018 1

12.03.2021 HCA LTO 8_2018 2

Începând de aici, povestea desființării liceului a intrat în linie dreaptă. Pentru a-și vedea împlinită pohta, pe deasupra muribundului liceu și-au dat mâna tot felul de interese. Urmare a abilităților sale de versat… negociator, probate și cu acest prilej de către GUTĂU. Care a știut unde / cât / cum să… sape și – mai ales – ce să promită. Chiar dacă, ulterior, după ce și-a văzut sacii în căruță, s-a dezlegat de orice promisiune! Iar o viitoare carieră managerială de durată, promisă principalului artizan al demantelării din interior a liceului, s-a năruit înainte de a o vedea la față. Pentru că, nu-i așa: maurul și-a făcut datoria, maurul trebuie să moară! Dacă nu trebuia să expieze la propriu, măcar gândurile sale de mărire trebuiau să se sfârșească! Întemeiate pe distrugerea unui liceu viabil, având baza materială cea mai performantă din toate liceele tehnologice din oraș.

Să mai reținem că printre votanții solicitărilor lui GUTĂU s-a aflat și… ARGEȘANU C-tin, tatăl celei care – pe atunci – era mare… liberală, d-na ARGEȘANU IRINA-MARIA (membră a PNL din 2007, președintă a Organizației municipale a Femeilor Liberale etc.). Cel care, conform consemnării din procesul-verbal de ședință, ar fi spus: „Dl Argeșanu afirmă că trebuie dat acordul, având în vedere situația actuală a LT Oltchim”! Și a votat… „pentru”, susținând adoptarea propunerilor lui Gutău pentru desființarea liceului! Ca un făcut, nu peste multă vreme, fiica sa a sărit din barca PNL în cea a PER-ului lui Gutău Mircia, probabil pentru calitățile acestuia de vâslaș mai destoinic în ape (politice) tulburi!

De fapt, pe dl Argeșanu C-tin, ca și pe TINCA C-tinreprezentanți în C.A. ai unor societăți comerciale obscure – la care făceau practică doar vreo câțiva dintre elevii liceului – nu-i alesese nimeni în această calitate. Ei fuseseră desemnați de către fosta conducere a liceului, prin nesocotirea / încălcarea flagrantă a procedurii privind desemnarea în C.A. a reprezentanților acestor entități economice! Care prevedea ca alegerea reprezentanților acestora în C.A. trebuia să se facă de către toate societățile implicate în efectuarea activităților practice ale elevilor unei școli. Și care, în ce ne privea, erau mult mai multe decât cele… două. 

12.03.2021 PvCa 22.02.2018 1

12.03.2021 PvCa 22.02.2018 2

12.03.2021 PvCa 22.02.2018 3

12.03.2021 PvCa 22.02.2018 4

12.03.2021 PvCa 22.02.2018 5

3. Mijlocul lunii mai a anului 2018 a marcat un moment  important în derularea activităților decizionale ale conducerii liceului, ca o consecință a desființării prin „divizare totală” a liceului Oltchim. Pe 15 mai s-a desfășurat altă ședință a C.A.-ului liceului. Într-un târziu, în acest cadru, s-a pus problema constituirii unei comisii de casare! 

De data aceasta, având în vedere puținătatea surselor scrise care au rămas, o să recurgem la folosirea unei înregistrări… AUDIO!

Care ne oferă șansa unică de a înțelege cam cum se derulase până atunci activitatea de inventariere a bunurilor care erau proprietatea liceului. De fapt, avem șansa de a afla că, până atunci, nu se întâmplase mai nimic în ce privește încheierea inventarierii acestor bunuri! Iar îndemnurile directoriale – formale, de altfel (!) – de a continua inventarierea cu mai mult elan, au rămas fără urmări practice! Așa încât, inventarierea se putea încheia doar ca urmare a unor întâmplări supranaturale și mântuitoare! „Minuni” care, așa cum o să vedem, nu s-au și întâmplat.

 

12.03.2021 HCA LTO 10_2018 1

12.03.2021 HCA LTO 10_2018 2

12.03.2021 PvCa 05.05.2018 1

12.03.2021 PvCa 05.05.2018 2

12.03.2021 PvCa 05.05.2018 3

4. Documentele de mai jos provin de la ultima întrunire a C.A.-ului liceului. În care, așa cum se poate constata din Hotărârea nr. 12 / 29 august 2018 și din procesul-verbal al acestei ședințe, nu s-au întâmplat prea multe. De fapt, nu s-a întâmplat mai nimic.

Doar o consemnare lapidară în procesul-verbal, referitoare la… „predarea inventarului școlii”! Atât și nimic mai mult. De altfel, în Hotărârea încheiată după această ședință nu s-a consemnat NIMIC cu referire la această problemă (așa cum se poate constata mai jos). Parcă se lăsase o tăcere totală asupra acestui subiect. Credem că nu întâmplător.

Din procesul-verbal de ședință rezultă că între cei doi directori a avut loc următorul „dialog”, ceilalți participanți adoptând, ca de obicei, poziția expresivă a mutului umplut: „Dl director aduce la cunoștința consiliului măsurile stabilite de primărie și I.Ș.J.Vâlcea referitoare la predarea inventarului școlii. Laboratoarele vor merge după elevi.”! Cum s-a concretizat în fapte această aserțiune a d-lui director SMEUREANU, o să realizați din documentele pe care o să le prezentăm într-un episod viitor. De reținut și faptul că și dânsul a uitat degrabă ce se presupune c-ar fi zis în acea ședință! Și în final a ieșit cu totul altfel, conform  intereselor partizane, corespunzătoare atitudinii „manageriale” a unui cadru didactic titular al C.N. „Mircea cel Bătrân”, numit director cu delegație, detașat în interesul învățământului. Dacă pe delegația de numire a acestuia ar fi scris că a fost… „numit în interes personal / de clan / de grup infracțional”, aș fi încercat să înțeleg ce s-a întâmplat ulterioar. Dar așa, nu am cum s-o fac. Dar să nu anticipăm prea mult.

S-a mai consemnat că d-na ing. RĂDULESCU Axenia, directorul adjunct al liceului, „a afirmat că în același laborator se pregătesc elevi de la mai multe calificări”! Ce-o fi vrut de fapt să spună, noi nu vom ști-o poate niciodată (vorba poetului)! În schimb, o să vedem ce a ieșit până la urmă din asta! Știți că se spune că… urma alege! Și-a ales și de această dată! Și a luat fiecare ce și cât a vrut / a putut mușchii putere ai autoturismelor pe care le-au folosit pentru a duce cât mai departe bunuri ale fostului liceu! Duse mai ales spre azimuturi la care astfel de bunuri nu aveau ce să caute!

Ce le-o fi spus de fapt directorul Smeureanu, numai Dumnezeu poate să mai știe! Pentru că dacă le-a zis-o p-asta cu….Primăria, în mod sigur el știa că această instituție nu avea nicio treabă cu… partajarea bunurilor liceului, ca să-și dea cu presupusul; iar Inspectoratul școlar județean VÂLCEA, singurul care (conform normei) trebuia să adopte / dispună măsuri ferme în această cauză, a luat și el poziția mutului! În care, așa cum am văzut din episoadele anterioare, a rămas până la sfârșitul acestei tragi-comedii! 

12.03.2021 PvCa LTO 29.08.2018 1

12.03.2021 PvCa LTO 29.08.2018 2

Dovada a faptului că în cadrul ședinței din 29.VIII.2018 nu s-a hotărât nimic referitor la inventarierea și distribuirea legală a bunurilor care erau proprietatea acestui liceu, (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale consumabile), este Hotărârea nr. 12/29 august 2018 a Consiliului de administrație al liceului (devenită și ultima din istoria de până acum a acestei școli).

 Iar consemnarea sibilinică din procesul-verbal al ședinței nu avea cum să ducă la soluționarea legală a acestei presante probleme. Dimpotrivă! Pentru că acesta era cadrul legal în care trebuia să fie tranșată oficial problema distribuirii bazei materiale a liceului, în integralitatea sa, respectând ad litteram prevederile din actele normative în vigoare. Ori, așa cum se poate constata din hotărârea de mai jos, NIMENI NU A STABILIT NIMIC! Lăsând deschisă posibilitatea realizării unui șir nesfârșit de abuzuri… profitabile!

Se pare că discuția a fost încheiată înainte de a începe, datorită acestor susțineri ale d-lui director, care ar fi adus la cunoștința consiliuluimăsurile stabilite de primărie și de IȘJ Vâlcea referitoare la predarea inventarului școlii”! Numai că, instituțiile despre care s-a făcut vorbire, nu stabiliseră… NIMIC în acest sens! Ceea ce, participanții la ședință, aflați pe post de… gură cască, nu aveau de unde să știe! Iar aserțiunea directorială, conform căreia „laboratoarele vor merge după elevi”, a fost rostită doar ca să fie… spusă / consemnată! Pentru că, așa cum o să vedem în continuare, au fost doar simple vorbe aruncate-n… vânt, infirmate de cruda realitate a faptelor care i-au urmat.

22.03.2021 HCA LTO 12-2018(1)

22.03.2021 HCA LTO 12-2018(2)

Cam așa se scrie istoria (neasumată încă a) unui eșec. Sau, mă rog, se și face câteodată!

În episodul următor atacăm frontal problema împărțirii bogatei recolte de bunuri care – conform legii educației – se aflau în proprietatea liceului Oltchim. O vom face doar pe bază de documente, ca să nu auzim vorbe aruncate-n vânt, că se întorc și-i stropesc tot pe… emitenții lor!

Să fiți pe fază, pentru că se va lăsa cu multe, multe documente fotografice și… audio!

P. S.: Se impune să reamintim prevederile legale (care erau în vigoare atunci), referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile ale unei unități școlare. Conform dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: „Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare.” (art. 112, alin. (2)).

Conform dispozițiilor alin. (6) din lege „Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform al ministrului educației și cercetării. Procedura elaborării avizului conform și condițiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.”

Alin. (7): „(7) Încălcarea dispozițiilor alin. (6) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă*).” Iar „Actele de schimbare a destinației bazei materiale efectuate cu încălcarea dispozițiilor alin. (6) sunt nule de drept.” (Idem, alin. (8)).

Ulterior, prin Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 3 aprilie 2019, (publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 10 aprilie 2019), Articolul 112 din Secțiunea a 2-a , Capitolul VIII , Titlul II din lege a fost completat cu alin. (9), care ne interesează în speță: „(9) Înțelesul sintagmei «celelalte componente ale bazei materiale», prevăzută la alin. (2)-(4), cuprinde bunuri imobile și mobile afectate în mod direct și special funcționării învățământului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului general, astfel: spații pentru procesul de învățământ, mijloace de învățământ, bunuri mobile dobândite în urma implementării de proiecte, cu finanțare rambursabilă sau nerambursabilă, biblioteci, ateliere școlare, ferme didactice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case ale corpului didactic; tabere școlare; baze și complexuri cultural-sportive; edituri și tipografii; unități de microproducție; palate și case ale copiilor și elevilor; spații cu destinația de locuință; orice alt obiect ce intră în patrimoniul destinat învățământului și salariaților din învățământul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile pe toată durata utilizării în sistemul de învățământ.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

Imagini ,miscatoare,Gifuri,cu  sclipici,stralucesc,blog,informatii,urari,mesaje,felicitari zi nastere:  Caine Tigru si Lup miscatoare

________________________________________

Fotografia de copertă îmi aparține. În ea apare o autoutilitară / camionetă, care nu aparținea unui angajat al vreunuia din liceele… dobânditoare, sau vreunuia din foștii salariați ai școlii. Era mașina unui personaj care se afla în relații cu Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino” din Călimănești. Acolo unde, începând de la 1 septembrie 2018, era noul loc de muncă al lui BOJAN ȘTEFAN, fostul administartor al liceului OLTCHIM. Personaj alături de care dl Bojan a învârtit de mai multe ori roata prin curtea liceului. De fiecare dată făcând-o… cu folos!

Dacă priviți cu atenție, observați că data realizării fotografiei de copertă este17 aprilie 2019, Deși se pretindea că imobilul fostului liceu (terenul și construcțiile) fusese predat Primăriei de multă vreme! Așa cum Primăria comunicase oficial ministerului educației încă din toamna anului 2018. Numai că, în fapt, nu se întâmplase asta și cu cheile de la aceste clădiri, care au continuat să fie deținute de către fostul administrator. Cel care, periodic, vizita – cu treabă mare – fostul său loc de muncă, deși legal nu mai avea ce să caute acolo! Imobil de unde nu a plecat niciodată cu mâinile / mașinile goale!

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 07.10.2020-fane-fura7-2019.jpg

Vezi AICI articolul nostru VIDEO – Liceul „OLTCHIM” în imagini. Ce a fost și ce a mai rămas! (I). Și – mai ales – fotografiile care îl însoțesc. Ca să realizați cât de mult s-a prăduit atunci! Că au tăiat atunci cam tot ce mai era din… bronz în clădirea laboratoarelor, în cantină (Vezi FOTO supra)! Și nu numai. Mașina din imaginea de copertă mai vizitase locația liceului, încă de la sfârșitul calendaristic al verii / începutul toamnei anului 2018, așa cum o să aveți prilejul să constatați (vizual) în episoadele viitoare. De fiecare dată aceasta preluând unele din bunurile care erau / fuseseră proprietatea liceului Oltchim, pe care le-a dus spre destinații unde aceste bunuri nu aveau legal ce să caute. Ca și cum ar mai conta câteva… mașini de bunuri, ajunse la Școala Gimnazială din Călimănești, unde nu ar fi  trebuit să ajungă, când astfel de destinații pirat fuseseră urmate de mult mai multe astfel de mașini și de mult mai multe… bunuri piratate!

APROPO DE LIBERALISMUL DE OPERETĂ:

24 septembrie 2017 – D-na Argeșanu Irina aleasă președintă de Adunarea Generală a Organizația Femeilor Liberale din Râmnicu Vâlcea (în Foto – Irina Argeșanu împreună cu Mihaela Andreianu, preşedinta organizației judeţene a OFL).

Sursa foto

În 2019, d-na Argeșanu – care conducea afacerea de familie, reprezentată de S.C. Scavil S.A. – a părăsit PNL și a intrat în… Partidul Ecologist Român, iar în urma alegerilor din 27 septembrie 2020 a devenit consilier local din partea acestui partid! C-așa-i politichia din partea locului! Interesul acestei specii de politicieni de mucava, se regăsește doar acolo unde le este lor… cald și bine!

Sursa foto

Holograf – Mafia (Extras de pe albumul Life Line)

Sarmalele Reci – Prostia la putere (Original)

Azi prostia e-n Senat
Sindicat și patronat
Azi prostia e-n foaier
Cazinou și minister
Prostul n-are nici un chef
Decât să ne fie șef
Prostul n-are nici un rost
Decât să ne meargă prost.

Norzeatic – În clar cu roșu Montana (official clip)

Nu contează cine-i în Guvern sau președinte
Că dacă ai bani îți faci o lege să te reprezinte
Dar e o lege și nimeni nu poa’ s-o nege
Om cu om se-nțelege, seamănă și culege.

_______________________________

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.