UPIȚI – ATENȚIE mărită! La VÂLCEA vi se pregătește ceva… nașpa! Se pare că vi s-a dus norocul pe apa Olăneștiului!

Ce bine-mi pare că ați luat țeapă…!

Motto: Cine se scoală de dimineață, sapă groapa altuia! (din folclorul nou nouț)

Încep cu o știre de ultima oră!

Pe care trebuie să o spunem direct, din prima, pe nerăsuflate!

UPIȚI, vi se pregătește ceva! Și nu-i de bine, ca să zic așa!

Marii mahări ai devenirii noastre urbane (vorba vine, că ăștia se gândesc doar la… devenirea lor!) s-au întrunit într-un conclav la ceas de seară pandemică. Au stat acolo până le-a ieșit fumul alb pe coșul nasului și – într-un târziu – au picat la pace! Au hotărât că trebuie să îngroape securea războiului ca să poată valorifica împreună – doar în folos propriu, nu vă gândiți la altceva – numeroasele hectare râmnicene pe care stați degeaba de atâția ani (de prin 2008, de când s-a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 918/2008).

Deocamdată, atât! Deși știu mult mai mult.

Asta doar așa, ca să vă trezesc interesul și să vă zgândăr la curiozitate!

Să începeți să… săpați și voi după adevăr. Până dați de stele-n… gârlă, vorba poetului!

 Și să vă minunați și voi de câte le mai pot trece prin țeastă decidenților vremelnici ai zilei! Oricum, se pare că v-a zburat… puiul (cu ață cu tot!) din fostul imobil al liceului Oltchim!

Așa este că v-am trezit interesul!?

Să vezi acum cum se vor da UPIȚII – și nu numai – de ceasul morții, ca să afle… ce și cum. Dacă n-or fi înghițit-o deja pe nemestecate, aproape cu forța! Împinsă pe gât în jos… Deoarece se pare că nu prea au de ales.

Și mai ales… unde! Că despre asta este vorba! Unde vor să-i mute, la o adică.

Hai că ne-am cam întins la vorbă și nu e bine.

Deocamdată, ATÂT! Că mai avem și altele de făcut.

Înainte de a vedea despre ce nouă… relocare a UPIȚILOR este vorba, să ne reamintim rolul distructiv pe care UPIT l-a avut în destructurarea liceului OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea. Să rămână mărturie pentru viitorime despre cât rău au putut să facă niște neica nimeni, aciuáți în primitoarea noastră urbe.

Cât se poate de curând o să dăm publicității FOTOGRAFII cu locația în care își desfășoară activitatea filiala vâlceană a UPIT (vorba vine, că activitatea lor la Vâlcea este aproape de… zero). Ca să fie clar pentru toți ce fel de administratori sunt acești scornitori de zâzanie. Să vedeți cum cad clădirile pe ei, de vrednici ce sunt. Și ei trag în continuare clopotele altora, într-un oraș în care – pentru tot răul pe care l-au produs – nu mai au cum să fie bine primiți.

Cine seamănă vânt, culege furtună!

Ca să știm cu cine avem de-a face, să ne reamintim ce rol a jucat UPIT în destructurarea Liceului OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea. Doar o piesă de colecție, din mult mai multele care-i pot fi puse în cârcă respectivei universități. Nu de către noi – care ne rezumăm doar la a ține evidența și a face publice „ideile” de conchistadori versați ale acestor răspânditori ai întunericului minții – ci de către cei care sunt abilitați de lege să descâlcească ițele acestor încurcate afaceri imobiliare upito – gutăiene.

Printre HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE al Universității din Pitești din data de 21.02.2018, se afla și hotărârea de la „Art. 7. Se aprobă inițierea procedurii de schimb imobiliar dintre Universitatea din Piteşti – administrator al domeniului public de la Vlădeşti – Vâlcea şi Consiliul local Rm. Vâlcea – administrator al imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Oltchim.”

Ca să știm cam ce și cu ce s-au consumat intențiile expansioniste în buricul municipiului Râmnicu Vâlcea ale cooperativei de diplome universitare de dincolo de Dealul Negru. Și cât de „cooperanți” s-au dovedit a fi – în a perfecta cu grăbire profitabilul schimb (doar pentru ei!) – „vâlcenii” noștri de coloratură.

De unde provine numărul mare de locuri cu taxă, oferite cu generozitate vâlcenilor de UPIȚI: conform prevederilor LEN nr. 1/2011la CAPITOLUL XII – Finanțarea și patrimoniul universităților, SECȚIUNEA 1 – Dispoziții generale, la:
„Art. 222. – (1) Învățământul universitar de stat este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvern și cu taxă, în condițiile legii.
(2) În învățământul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depășirea duratei de școlarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor și a altor forme de verificare, care depășesc prevederile planului de învățământ. De asemenea, se pot percepe taxe și pentru activități neincluse în planul de învățământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar”.

V-ați prins!? Numărul mare al acestora provine din surplusul de locuri care depășește cifra de școlarizare „aprobată anual de Guvern”, pentru învățământul universitar de stat gratuit! Pe care Senatul UPIT le aprobă cu mare aplomb, în speranța că vor exista suficienți guguștiuci dornici de școlarizare exclusiv… pe banii lor! Deși promisiunile făcute de Mircia GUTĂU vâlcenilor – cu gura plină de momeli și miere-n glas – se refereau la aducerea la Râmnic a unor locuri fără număr și fără… plată! Ca să învață și puradeii la ei acasă!

Imagini pentru upit

Că UPIT se screme în continuare – cât timp Ministerul educației, după zborul planat din instituție al d-nei Monica Cristina ANISIE, a intrat în hibernare – să se joace de-a școala de înalte maniere universitare în imobilul dinspre Vlădești, în care au ființat două unități militare (imobil care dispune de vreo… 26 ha de teren și de numeroase construcții, care au aparținut Ministerului Apărării Naționale până în 2008), o dovedesc și întâmplările nefericite pe care le produce administratorului piteștean starea de degradare avansată a spațiilor în care își desfășoară activitatea filiala sa vâlceană! În care, deși ființează din anul 2008, nu a reușit să facă niciun fel de investiții – din cele pe care se angajase să le facă prin H.G. nr. 918/2008! Investiții care să permită respectarea unor condiții minimale, din cele prevăzute de normele privind siguranța persoanelor care îți calcă pragul doar pe… banii lor!

Astfel încât, prin HCA 02.10.2019 (HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE al UPIT din data de 02.10.2019), „Art.16. Se aprobă următoarele referate de necesitate: – DGAachitarea sumei de 2.501 lei reprezentând contravaloare amendă ISU la filiala din Vâlcea” (la fila 2 a documentului). Cad clădirile pe ei – la propriu, nu altcumva – și ei… nimic! Ba mai mult decât atât, marii arhitecți ai devenirii intelectuale a neamului, le-au tras și altora clopotele! Și, până una-alta, le-a și ieșit!

Așa s-a ajuns ca un imobil precum acela al liceului OLTCHIM să stea abandonat – de aproape 3 (trei!) ani de zile – și să se degradeze. Pentru că așa le-a ieșit lor la bobii înțelegerii funciaro – edilitare cu Mircia GUTĂU!

Un liceu fanion al județului – și nu numai – situat în buricul târgului, dispunând de facilități cum nu mai existau în niciun alt liceu vâlcean, a fost adus de acești nevolnici în stare de ruină! Așa cum se poate vedea din numeroasele imagini care ilustrează doar câteva din articolele noastre mai recente:

Vezi episodul V (Liceul „OLTCHIM” – imagini în premieră. Să pășim tiptil prin școală! Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional! (V) – articol publicat pe 6 noiembrie 2020) – dintr-un ciclu de articole referitoare la starea actuală a liceului, (la care există link-uri spre fiecare din cele 4 episoade care l-au precedat).

Eu ți-s frate, tu mi-ești frate / Până-mi bagi cuțituʼ-n spate!

Merită să fie văzut cum au reușit Mircia GUTĂU şi ai lui ciraci să-i aducă la masa „negocierilor” pe super „interesaţii” de la Universitatea din Piteşti. Şi cum au cuplat upitiştii – cu toată fiinţa lor de demolatori de şcoală – la făcătura mangafalelor miţaro-gutăiene. Ceea ce am afirmat răspicat şi responsabil și am dovedit în Scrisoarea mea către rectorul CHIRLEȘAN Dumitru [vezi SCRISOAREA – o abordare frontală, într-un text de 4 pagini];

În şedinţa din 11 ianuarie 2017, simţindu-se strâns bine în uşă, Consiliul de administraţie al UPIT a luat în calcul avansarea propunerii de a începe discuţii cu Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea soluţionării amiabile a situaţiei acelui imobil din strada Ştirbei Vodă nr. 149! Cităm in extenso din acest document: „se va analiza posibilitatea negocierii cu Primăria Rm. Vâlcea a unui schimb de spaţiu pentru filiala universităţii în sensul obţinerii unei locaţii cu acces pentru transportul local, cantină, cămin, teren de sport”!!!! (vezi AICI, fila 6). Ceea ce înseamnă că discuțiile dintre Mițaru / Gutău și UPIT erau foarte avansate. Și că presiunile puse de MIȚARU Anton pe UPIT au început să dea roade.

Așa s-a ajuns la… „istoricaşedinţă a C.A.-ului Universităţii din data de 31 mai 2017, în care, sub oblăduirea aceluiaşi conf. dr. CHIRLEŞAN Dumitru, rectorul instituţiei (de atunci și de acum), s-a aprobat vestitul MEMORIU JUSTIFICATIV, care a statla baza demarării procedurilor vizând relocarea activităţilor Centrului Universitar Rm. Vâlcea, filială a Universităţii din Piteşti, de la fosta unitate militară din localitatea Vlădeşti în municipiul Râmnicu Vâlcea, la Liceul Tehnologic Oltchim” (vezi AICI, fila 8, art. 1 al Hotărârii C.A. al UPIT).

Această Adresă fondatoare, care a stat la temelia relației demolatoare dintre UPIT și PRIMĂRIA UAT Râmnicu Vâlcea, era doar una dintre adresele remise Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea de către UPIT, (emisă cu nr. 6.197 din 07.VI.2017, înregistrată la destinatar sub nr. 23.022 din 12.VI.2017), intitulată pompos MEMORIU JUSTIFICATIVEl reprezintă încununarea demersurilor subversive pe care le-au demarat hahalerele patentate de la UPIT, instigate de către moștorogul lui Gutău, cerând „la schimb” imobilul în care își desfășura activitatea liceul Oltchim!

Pentru că treaba trena, UPIT își reînnoia periodic jurămintele de fidelitate față de Gutău, formulând oficial aceleași pretenții imobiliare. Așa cum – de exemplu – s-a întâmplat prin Adresa nr. 7.638/ 18.06.2018. Document prin care Universitatea din Pitești a solicitat – din nouConsiliului Local inițierea procedurilor subsecvente emiterii unei Hotărâri de Guvern comune care să consfințească schimbul de locații Vlădești – Liceul OLTCHIM” – VEZI AICI fila 7 de la Proiectul de hotărâre pentru transmiterea imobilului–teren în suprafață de 19.834 mp și construcții în suprafață de 6.119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din proprietatea Municipiului și administrarea Consiliului Local, în proprietatea statului și administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea din Pitești (devenit Hotărârea nr. 197/2018, după adoptarea sa de Consiliul local în ședința din data de 27 iunie 2018).

Despre rolul pe care l-a avut MIȚARU Anton, consilier personal al lui Gutău, în pertrarctarea tuturor acestor manopere ale „schimbului” de imobile (pe care l-a pus la cale împreună cu UPIȚII) vezi și articolul nostru recapitulativ  Anton MIȚARU – omul din umbră al lui GUTĂU, recunoaște rolul pe care l-a avut în „schimbul” de imobile cu UPIT! – publicat pe 25 martie 2021.

VEZI câteva dintre articolele noastre, în care am abordat in extenso subiectul referitor la numărul de studenți / masteranzi etc. pe care îi avea / are înscriși în scripte filiala vâlceană a UPIT, număr total nesemnificativ, aflat într-o continuă scădere. Materiale în care am demontat – cu probe irefutabile – susținerile calpe ale lui GUTĂU, referitoare la „succesurile” incomensurabile pe care le-ar aduce pentru comunitatea vâlceană acest schimb imobiliar, pe care primarul l-a susținut și promovat neobosit și neîncetat.

Nu vă sfiiți, poftiți la masa „vecinului”! Primarul GUTĂU reîncălzește „ciorba” UPITO-imobiliară! – publicat pe 10 februarie 2021, în care am prezentat date edificatoare, referitoare la eșecul înscrierilor în anul universitar 2020-2021;

Universitatea din PITEȘTI și Mircia GUTĂU… „dragoste” mare! Cu năbădăi și doar din interes! – publicat pe 28 septembrie 2019, în care am prezentat date edificatoare, referitoare la eșecul înscrierilor în anul universitar 2019-2020;

Alte două articole care tratează problema eșecului filialei vâlcene a UPIT (și nu numai) în anul universitar 2017-2018:

ALO, UPIT!? NU MAI AVEŢI LOCURI… GRATUITE!? (I), articol publicat pe 17 aprilie 2018, cu referire la datele privind anul universitar 2017-2018;

ALOO, (H)UPIŢII? CUM, NU MAI AVEŢI LOCURI SUBVENŢIONATE!? (II), articol publicat pe 23 aprilie 2018;

Pentru a avea o imagine completă asupra păpușarilor care au orchestrat acest joc mârșav, vezi și articolele de mai jos:

Și la VÂLCEA s-a dat brânci noului an universitar, publicat pe 8 octombrie 2019;

Universitatea din PITEȘTI și Mircia GUTĂU… „dragoste” mare! Cu năbădăi și doar din interes! – publicat pe 28 septembrie 2019;

De unde atâta… „grabă” pentru înstrăinarea imobilului Liceului „OLTCHIM” articol publicat pe 13 iunie 2019.

Vezi și articolul UN OM CE SE DĂ… DĂȘTEPT, VREA SĂ FACĂ UN GHEȘEFT! – publicat pe 10 iulie 2018; pentru a înțelege care era miza reală a acestei afaceri imobiliare și cât de mârșav a jucat conducerea UPIT în această speță.

Vezi și articolul CA SĂ NE FIE BINE, SĂ NU NE FIE RĂU! – publicat pe 5 aprilie 2018; în care ne-am referit la unii dintre codoșii care au generat ideea desființării liceului Oltchim, precum și la codoșlâcurile prin care au pus-o în operă.

Vezi și CAPITULAREA condiţionată a LUI CHIRLEŞAN – publicat pe 2 aprilie 2018. Care cuprinde și alte importante documente / videoclipuri, referitoare la această speță.

28.09.2019 Chirlesan GUTAUChirleșan și cu Gutău / Artizani a tot ce-i rău!

Comparați imaginile cu înfățișarea campusului liceului dinainte de dezastrul produs ca urmare a înțelegerii criminale dintre UPIȚI și GUTĂIENI. Ca să realizați ce a însemnat acest liceu pentru învățământul vâlcean și ce dotări / bază materială a avut, trebuie vizionat materialul VIDEO de mai jos. În care sunt prezentate spațiile de învățământ existente în Campusul liceului OLTCHIM.

VIDEO – PREZENTAREA LICEULUIOLTCHIM” din RÂMNICU VÂLCEA (filmare din 11 iulie 2018).

LABORATOARELE tehnologice de care dispunea liceul aveau toate dotările necesare desfășurării activităților instructiv-educative pe care le organiza.

VIDEO – LABORATOARELE de la LICEULOLTCHIM” din RÂMNICU VÂLCEA (filmare din 11 iulie 2018).

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE! 

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ,  alias Lupul sindicalizat

See Nancy Hayes's Animated Gif on Photobucket. Click to play | Wolf pictures, Wolf spirit animal, Wolf photos

___________________________________

Ca$$a LocoCe bine îmi pare că ai luat țeapă!

Fără Zahăr – Fluier a pagubă

Eu fluier a pagubă și-mi urlă câinii-n pustiu
Alții sunt bine, bă, da eu de ce nu pot să fiu (mama are doar un fiu)
Nu-i nicio fabulă (greierele și furnica) când alții au și tu n-ai (șoarecele și pisica)
Ce elegant e să stai (astăzi n-am mâncat nimica) și să fluieri a pagubă!

Un gând despre “UPIȚI – ATENȚIE mărită! La VÂLCEA vi se pregătește ceva… nașpa! Se pare că vi s-a dus norocul pe apa Olăneștiului!

 1. chircutz

  Așa, așa, dă-n ei că tare-mi place! Trebuie să se găsească niște ”nebuni” ca tine, ca mine și mult prea puțin alții care să nu rezerve adevărului soarta gunoiului vârât sub preș. Universitățile astea de mâna a doua și cele particulare au fost ”cancerul” care a distrus învățământul superior românesc după 1989! Nenorocirea a fost că cele cu tradiție, cele în care cu adevărat se făcea carte, s -au dat și ele după cele de mai sus, luându-le drept modele, după principiul pur românesc că dacă eu sunt tratat identic cu niște neica nimeni, ia să devin și eu un… neica nimeni dacă tot n-am ce pierde!
  Mulțumesc lui Dumnezeu că ai mei copii au mai apucat să facă școli bune, acum e dezastru!
  În fine, tristul adevăr este că, statistic vorbind – SUNTEM O ȚARĂ DE LICHELE ȘI DE SECĂTURI ȘI NE MERITĂM SOARTA CU VÂRF ȘI ÎNDESAT!

  CURIERUL DE RÂMNIC
  Joi, 15 iunie 2017
  Dreptul cititorului, nu ne asumăm…

  O dezbatere publică eşuată
  În urmă ziua de 9 iunie a. c. a avut loc, în sala mare a Consiliului Judeţean Vâlcea, o dezbatere/consultare publică iniţiată de Primăria Râmnicu Vâlcea, privind propunerea acesteia din urmă, în speţă, a primarului Mircia Gutău, de a ceda Universităţii din Piteşti Liceul Tehnologic “Oltchim”, în schimbulcelor 24 de hectare, cu clădirile aferente, ale fostei UM Vlădeşti, unde actualmente funcţionează o secţie a Facultăţii de Litere din universitatea menţionată mai sus, care are… 30 de studenţi! Liceul Tehnologic “Oltchim” arurmasă fie relocate în diverse unităţi şcolare care au un grad de ocuparemult sub 100%. Argumentul primarului Gutău a fost acela că Primăria Râmnicu Vâlcea ar urma să facă şi să dreagă ceva nemaipomenit şi nemaiauzit cu cele 24 de hectare plus clădirile aferente de la fosta UM Vlădeşti, desigur, numai şi numai în interesul râmnicenilor. Un alt argument al aceluiaşi primar a fost acela că primăria nu mai este dispusă să susţină financiar unităţile de învăţământ din Râmnicu Vâlcea care au un grad de ocupare mult sub 100%, practic, toate liceele din acest municipiu.
  M-am distrat teribil când am constatat că primarul nostru era surd şi mut la toate argumentele pe care le aduceau împotriva relocării Liceului Tehnologic “Oltchim” profesorii din această unitate de învăţământ, ba chiar, şi nişte elevi aduşi să-l îmbuneze pe edil; acesta o ţinea însă “langa”: este o afacere bună pentru municipiul Râmnicu Vâlcea şi că ea se va face indiferent ce-i va sta împotrivă! O primă nedumerire: atunci la ce dracu ne-a mai convocat să ne ceară părerea?
  Nu am luat cuvântul, intervenţia mea ar fi fost inoportună, eu sunt pensionar şi “handicapat” pe deasupra, nu m-ar fi mirat să fi fost luat cu huooo dacă aş fi făcut-o; dar dacă l-aş fi luat iată ce aş fi spus. Înainte de asta încă o precizare: toţi vorbitorii, fără excepţie, au relevat importanţa faptului de a exista învăţământ superior de stat la Râmnicu Vâlcea.
  În primul rând aş fi spus că la Râmnicu Vâlcea există deja învăţământ superior de stat. Unde? Păi, la Vlădeşti! Apropo, m-a mai distrat încăpăţânarea cu care primarul Gutău se tot referea la existenţa “unei facultăţi de stat la Râmnicu Vâlcea”. I-aş fi sugerat o modalitate foarte simplă de a rezolva dilema: cei 30 de studenţi de la literesă se mute la Liceul Tehnologic “Oltchim”, care are un grad de ocupare de dor 60%, dacă am reţinut eu bine. Da, dar atunci care ar mai fi fost “şpilul” pentru domnul primar? Căci, de fapt, altele sunt de desupturile acestei “afaceri” propusă de primar şi susţinută chiar de doamna inspector general, cu care, de altfel, a şi venit de mânuţă, şi care a onorat asistenţa cu tăceri prelungite, care în nici un caz nu erau o dovadă de înţelepciune; apropo, m-am tot întrebat ce caută fiinţa asta în funcţia de inspector general al învăţământului vâlcean, căci eu m-am lămurit de mult că ea nu are nicio tangenţă cu această funcţie. Vă reamintesc aici o parafrază la Principiul lui Peter (“Într-o ierarhie, orice salariat tinde să se ridice până la nivelul său de incompetenţă. Corolar: cu timpul, toate posturile vor fi ocupate de câte un salariat incapabil să-şi asume exigenţele postului său”), pe care, după revolta muncitorilor de la Braşov, din 1977, am afişat-o în biroul meu de la Centrul de Cercetări Râmnicu Vâlcea, în care am păstrat prima parte, iar partea a doua am înlocuit-o cu: “Dezastrul începe atunci când acest nivel este atins venind la putere!”. şi, da, pentru acel afiş am fost anchetat de Securitate, norocul meu a fost maiorul Victor Popescu, Dumnezeu să-l odihnească!
  Aş mai fi spus că această tranzacţie are la bază două motive. Primul este acela că Universitatea din Piteşti a pus ochii pe Liceul Tehnologic “Otchim” deoarece unitatea este situată în oraş şi este dotată cu toate facilităţile necesare unui învăţământ liceal, inclusive fiindcă bunurile imobilea rată cu mult mai bine decât unitatea de la Vlădeşti lăsată în paragină. Cel de-al doilea motiv este acela că primarul Gutău, cel mai probabil, are în perspectivă inclusiv un interes personal. Bag mâna-n foc că, dacă tranzacţia se va perfecta, în maipuţin de 10 ani, cele 24 de hectare şi clădirile aferente, odată intrate în domeniul public,vor fi în mâini private.
  Să ne reamintim. Ani de zile locul unde astăzi se află ditamai mall-ul, era o mlaştină când ploua şi o prăfăraie cumplită când era secetă. Fireşte, a fost lăsat intenţionat în paragină! Tot ani de zile, urmaşii celor patru familii care-şi avuseseră gospodăriile acolo, s-au luptat în justiţie să intre în posesia terenurilor care le aparţineau de drept. Fără succes, evident, căci pentru Coana Justiţica de la Românica dreptatea continuă să fie şi astăzi o marfă care se vinde la licitaţie: o are cine dă mai mult! Dar, ce să vezi, când fostul subprefect Viorel Popescu a cumpărat pe nimica toată drepturile litigioase, a doua zi a şi fost proprietarul acelui teren, iar la puţin timp după aceea a început construcţia mall-ului. Sau, vă mai amintiţi ce era înainte peTerasă, acolo unde astăzi este restaurantul “Kyoss”, fost “Ariel”? Când a început construcţia s-a spus că acolo va fi un centru cultural şi aţi văzut ce a ieşit: un restaurant, particular, fireşte!
  Pe de altă parte, mi s-au părut penibile şi jelaniile profesorilor şi elevilor de la Liceul Tehnologic “Oltchim”. Oamenii aceştia sunt total rupţi de realitate! În primul rând că acolo nu se formează specialişti, cum la un moment dat au pretins câţiva dintre ei, ci cel mult, meseriaşi. Şi pentru cine produce aceşti meseriaşi? Pentru Oltchim, desigur, doar acesta le este şi numele, nu? Dar câţi salariaţi are astăzi Oltchim-ul, care, în plus, “trage să moară”? Nici 8% din câţi avea până a fi devalizat de Roibu pe-o mână cu politicieni, ziarişti şi acoliţi!Iar domnii profesori au pretenţia să aibă acelaşi număr de personal şi de elevi ca înainte? Faină logică, n-am ce spune!
  La fel, câţiva dintre aceeaşi profesori au susţinut că ei sunt o unitate de elită a învăţământului vâlcean, un adevărat “brand”. Ei, nu zău! Cred că mie mi-ar fi ruşine să fiu dascăl la acest liceu cu un nume ajuns de “râsul curcilor”! Căci, ce mai reprezintă astăzi Oltchim-ul? În locul dumnealor, eu aş fi schimbat demult numele acestui liceu, deşi sunt dispus să admit că acolo se face şcoală bună;dar, tocmai de aceea numele îi afectează reputaţia!
  Să venim acum şi la mult clamata necesitate de a exista şi în Râmnicu Vâlcea învăţământ superior de stat. Din câte ştiu filiala Universităţii “SpiruHaret” are lacătul pus pe uşă, iar de filial Universităţii “Constantin Brâncoveanu”nu s-a mai auzit nimic, semn că ori are şi ea lacătul pus pe uşă, ori că, în cel mai bun caz, este şi ea pe ducă.Filiala din Râmnicu Vâlcea a Universităţii din Piteşti, care funcţionează la Vlădeşti, are 30 de studenţi mare şi lat, şi aceia la… litere, căci, vezi Doamne, de literaţi are nevoie Vâlcea! S-o spunem pe-aia dreaptă: învăţământ superior de stat în Râmnicu Vâlcea este o glumă proastă! Învăţământul superior are menirea de a forma specialişti pentru diverse domenii de activitate. Mă îndoiesc, iar la acea consultare n-am auzit pe nimeni să abordeze acest subiect, mă îndoiesc, spuneam, că există un studiu sociologic privind domeniile de specializare şi necesarul de specialişti pentru economia vâlceană. Mi se pare hilar ca, atunci când, în Top 500 cele mai bune universităţi din lume, nu există nicio universitate din România (Univ. “Babe;-Bolyai” din ClujNapoca, Univ. “A. I. Cuza” din Iaşi, Univ. Bucureşti şi Univ. de Vest din Timişoarasuntpepoziţiile 701+), să pretinzi că la Râmnicu Vâlcea se vor forma specialişti într-o universitate de stat!
  Cam asta aş fi spus dacă aş fi luat cuvântul la acea dezbatere. Aaa, da, recunosc: după aproape trei ore m-am plictisit şi am plecat, nu ştiu cum a rămas, “ca-n gară” sau ”cum am stabilit”? Cred că aşa cum a stabilit primarul Gutău!
  Marian Pătraşcu

  Toata lumea are dreptate (de Gigi Contra – 15/06/2017 09:44)
  Cred ca propunerea infiintarii unei universitati de stat la Rm. Valcea e primul lucru bun initiat de Mircia Gutau, fapt pentru care nu pot decat sa-l laud.
  Nu stiu daca in spatele acestei propuneri sunt si interese ascunse, dar, cu siguranta, E NEVOIE de invatamant superior de calitate la Rm. Valcea, din multe motive.
  In primul rand, multi tineri inteligenti pleaca in orasele mari si raman acolo dupa terminarea facultatii, iar parintii acestor tineri sunt obligati sa faca mari cheltuieli pentru a-i ajuta sa urmeze cursurile. Dar exista si o alta parte a problemei. Alti tineri se rup de familie, intra in cercuri dubioase si devin ratati pe viata. E adevarat, cei din a doua categorie sunt mult mai putini decat cei din prima, dar sunt.
  Argumentele d-lui Marian Patrascu sunt demne de luat in considerare, daca se va trece unitatea de la Vladesti in patrimoniul primariei trebuie sa fim atenti, dar consider ca Rm. Valcea ARE NEVOIE de invatamant superior de stat.

  Răspuns pentru Gigi Contra (de Marian Pătrașcu – 16/06/2017 00:14)
  Poate că Vâlcea ar avea nevoie de specialiști, dar nu făcuți de către o universitate de stat din Râmnicu Vâlcea! De altfel, această unitate ar urma să fie un „apendice” al Universității din Pitești. A auzit cineva de vereun nume mare în domeniul științei, tehnice ori umaniste, provenit de la această universitate? La asta mă refeream când am scris că învățământul superior la Râmnicu Vâlcea este o glumă proastă! Nu domnule Gigi Contra (n-am să înțeleg niciodată de ce aproape nimeni din țara asta nu are curajul să se semneze cu numele real, vedeți, mie mi-au pus și poza, deși nu am trimis așa ceva; cred că lașitatea este o altă caracteristică a poporului căruia am avut neșansa să-i aparțin, alături de mult prea multe alte defecte de caracter!). Învățământ superior de calitate se face doar în marile centre universitare de tradiție. Pe de altă parte, ați văzut că nici acestea nu mai sunt ce au fost odată, din moment ce ele se situează pe locurile 701+ în lume în ceea ce privește calitatea învățământului care se face în ele! Deci avem 4 universități din România care ocupă locurile 701+ și atât! Celelalte NU EXISTĂ! Asta seamănă cu argumentul multor bembeluci, pentru care a fura nu este un defect, căci el sună cam așa: „Da, dom’le o fi furat, da’ a și făcut!”. Așadar, dacă faci, poți fura liniștit, nu? La asta se reduce pentru majoritatea românilor competența și moralitatea! Nu credeți? Uitați-vă unde am ajuns și cum judecăm unii dintre noi, mult prea mulți, din păcate!
  PS: Nu-mi asum decât greșeala din primul rând, unde trebuia să șterg cuvântul acela în plus, care într-adevăr este „ca nuca în perete”; de altfel, miercruri seara am transmis textul corectat, dar el văd că a și apărut. Nu-i nimic, este bine și așa și felicit redacția CR pentru că a avut curajul să-l publice, chiar dacă și-a luat și ea o măsură de siguranță prin acea precizare de dinainte de titlu.

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.