Cum au ajuns bunuri ale Liceului „Oltchim” la unități școlare care nu aveau niciun drept: care, ce și de ce a luat! (I)

A sosit vremea ca toți cei care au contribuit la desființarea și jefuirea liceului „Oltchim” să dea socoteală în fața legii!

Motto: Dreptatea fără putere este neputincioasă, puterea fără dreptate este tiranică.

Scurt pe 2 și 1/4: În episoadele anterioare (cu link-uri spre fiecare din aceste episoade) am urmat firul logic al descâlcirii acestui nod gordian, încercând să dăm de adevăr în ce privește prăduirea bunurilor mobile ale liceului Oltchim. Liceu desființat ca urmare a restructurării rețelei școlare râmnicene prin „divizare totală”, acțiune făcută astfel încât să corespundă… mănușă (!) intențiilor funciare ale primarului GUTĂU Mircia. Am luat cunoștință de actele normative aplicabile în speță, de atribuțiile fiecăreia dintre părțile implicate, de documentele care au fost emise de către fiecare dintre acestea. Și, mai ales, am aflat ce nu au făcut I.Ș.J. Vâlcea și conducerea de atunci a liceului, din tot ce ar fi trebuit să facă.

Primul episod al acestei serii ne-a dat ocazia să urmărim care au fost bunurile fostului liceu care au luat calea a 3 din cele 5 școli dobânditoare, și anume: Colegiul Economic, Liceul Tehnologic Ferdinand I și Colegiul Energetic, toate din Râmnicu Vâlcea. Precizarea este necesară deoarece o să vedem că la împărțirea recoltei de bunuri aparținând liceului Oltchim au participat și multe alte unități școlare din alte localități ale județului, sau alte unități școlare din oraș, în afara celor care erau în drept să o facă.

Cel de al doilea episod ne-a permis să aflăm / vedem cu ce s-au ales celelalte două licee dobânditoare: Liceul Tehnologic Forestier (care se numea atunci Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului) și Liceul Tehnologic General Magheru

Ca să înțelegeți mai bine încotro urma s-o ia fiecare dintre clasele liceului Oltchim, vezi și H. C. L. nr. 30/30 ianuarie 2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019.

Despre condițiile pe care nu le îndeplineau nici aceste unități școlare „dobânditoare” pe la ele pe acasă, pentru a putea găzdui și forma – așa cum se cuvine – elevii pe care-i moșteneau, ca urmare a desființării liceului Oltchim, am scris pe larg în articolul Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul „OLTCHIM, publicat pe 21 august 2019. Care merită să fie văzut, ca să contracarăm inflația de neadevăruri promovate de partea interesată să propage doar gogorițele gutăiene.

Părtinire cu interes nicicum să ții cuiva, ci deopotrivă pe toți cu ochiul dreptății să-i vezi

Grădinița cu Program PrelungitCOZIA”, Râmnicu Vâlcea (fila 102):

07.04.2021 GPP COZIA 2018

Fila 102 Adresa nr. 789/13.09.2018 a Grădiniţei cu P. P. Cozia către L. T. Oltchim (neînregistrată la liceu), prin care solicită să se aprobe transferul următoarelor obiecte de inventar: 20 bucăți lenjerie pat, 6 noptiere, un calculator, un monitor şi o imprimantă HP:

 • de fapt, formularul avea un Tabel tehnoredactat, cu 6 rubrici configurate, pentru „obiecte de inventar” / „bucăți”, în care au fost înscrise de mână bunuri care puteau să fie disponibilizate de către proprietar, Adresa grădiniței devenind astfel… proces verbal de predare – primire!
 • formularul avea tipărit „am predat” (unde apare o semnătură – care îi aparține lui Bojan Ștefan, administratorul liceului – şi niciun nume) şi „am primit” (unde există o semnătură, fără numele primitorului), ceea ce ne permite să presupunem că aceste obiecte de inventar au fost predate.
 • pe adresă apare consemnarea olografă „V” şi o semnătură indescifrabilă, aparţinând… pretutindenarei d-ne inspector școlar Dobrete Adina.

Această grădiniță nu avea nimic în comun cu vreo eventuală calitate de școală… dobânditoare! Pentru simplul motiv că în actul normativ nu era prevăzută situația întoarcerii unora dintre copii la… grădiniță, indiferent de nivelul însușirii cunoștințelor pe care îl aveau liceenii la… spartul târgului!

De remarcat și faptul că d-na DOBRETE FLORENTINA-ADINA, „reprezentanta” inspectoratului școlar Vâlcea la această mascaradă de împărțire a bunurilor liceului, (a)vizează o ADRESĂ emisă de o Grădiniță către liceul Oltchim, prin care pretinde să-i fie transferate obiectele de inventar enumerate anterior, „conform hotărârii ISJ Vâlcea și a Consiliului Local Rm. Vâlcea de desfințare a Liceului Tehnologic Oltchim…”! În condițiile în care d-na inspector DOBRETE știa bine că nu exista nicio astfel de hotărâre adoptată de Inspectoratul școlar (deoarece făcea parte din consiliul de administrație al acestei instituții), cum nu avea cum să existe o asemenea hotărâre nici la nivelul Consiliului local, (în care avea calitatea de… consilier local din partea PSD, jucând ca titular în echipa de simpli ridicători de mâini a lui GUTĂU Mircia)! Să nu fi știut d-na DOBRETE tote astea, să le fi uitat subit!? Să-i fi acordat altcineva deplina libertate de acțiune în această speță!? Pentru că altfel nu se poate explica nonșalanța cu care a acționat d-na DOBRETE în acest caz, avizând împrăștierea bunurilor liceului Oltchim în toate cele 4 (patru) vânturi! Mai ales spre puncte cardinale dinspre care băteau vânturile altor interese decât cele ale asigurării condițiilor necesare educării elevilor fostului liceu! De ce să meargă aceste bunuri la liceele dobânditoare, când d-na DOBRETE putea aviza transferarea lor spre orice zare!? Ceea ce, așa cum o să avem ocazia să mai constatăm, a făcut cu vârf și îndesat.

Nu e vrednic de cinste cel care nu cunoaște cinstea!

Grădinița cu Program PrelungitNORD 1”, Râmnicu Vâlcea (fila 103):

07.04.2021 GPP NORD1 2018

Fila 103Adresa nr. 1.160/13.09.2018 a Grădiniţei cu P. P. Nord 1 către L. T. Oltchim (neînregistrată la liceu) prin care solicită să se aprobe transferul următoarelor obiecte de inventar: „tăvi inox -10 buc.; tavă inox pt cuptor -1 buc.; aparat curățat cartofi – 1 buc.”

 • pe adresă apare consemnarea olografă „V” şi o semnătură indescifrabilă, aparţinând d-nei Dobrete Adina.
 • nu există nicio dovadă că aceste obiecte au fost transferate, nefiind nicio semnătură din partea L. T. Oltchim.
 • să fie suficientă semnătura d-nei inspector școlar DOBRETE Adina drept dovadă a faptului că aceste bunuri au fost cedate de către proprietarul lor, în condițiile în care nimeni din liceul… divizat total nu își asumă… transferul!?

Încurcate erau căile inspectoriale ale… Doamnei! Și mulți trepăduși și-au croit cărări / poteci prin inspectorat, pentru a dobândi acces la aceste bunuri!

Silește-te să dobândești cinste cu munca ta, că acea cinste îți rămâne în veci nemuritoare!

Școala Gimnazială nr. 13, Râmnicu Vâlcea (fila 120):

07.04.2021 ScGimn13 2018

Fila 120 – „Proces-verbal încheiat azi 03.09.2018 către L. T. Oltchim, cu ocazia predării către Şc. Gimnazială 13 Rm. Vâlcea … Mobilier Şcolar 66 scaune …”

 • la predare este consemnat „Administrator Bojan Ştefan (care a şi semnat), la primire fiind scris de mână „prof. Gherghinaru Ion”, cu o semnătură şi ştampila acelei unităţii şcolare, al cărei director era numitul;
 • procesul-verbal nu a fost înregistrat la L. T. Oltchim, deși pe formular există o rubrică „… înregistrat cu numărul________”, care nu a fost completată;
 • pe procesul-verbal apare consemnarea olografă „I.Ş.J. Vîlcea, Insp. prof. Dobrete Adina” (care îi aparţine lui Bojan Ştefan) şi o semnătură indescifrabilă, aparţinându-i acesteia.
 • nu există nicio solicitare din partea Şc. Gimnaziale nr. 13 pentru a-i fi transferate aceste bunuri.

Remarcăm faptul că nici această școală gimnazială nu se afla printre școlite… dobânditoare. Nici nu ar fi avut cum, deoarece elevii de liceu / școală profesională și / sau învățământ dual etc., nu mai puteau să fie retrogradați la nivelul de școlarizare al unei școli… generale! Directorul acesteia, GHERGHINARU Ion – un PSD-ist de frunte, (fost inspector școlar general, fost consilier local PSD, în general un… fost și atât!) – folosindu-se de relațiile sale de strânsă colaborare cu restul colegilor săi de partid rămași în inspectoratul școlar, la conducerea destinelor învățământului vâlcean. Spre ce direcție, este ușor de înțeles și prin adoptarea de către I.Ș.J. Vâlcea a unor măsuri eminamente distructive, cum a fost cea prin care au fost desființate două mari licee tehnologice vâlcene (L. T. Oltchim și L. T. Henri Coandă)!

Unde dreptatea lipsește, acolo tâlhăria domnește!

Liceul TehnologicBrătianu”, Drăgășani (filele 121123):

07.04.2021 LTBratianu 2018

Fila 121 – „Proces-verbal încheiat azi 07.09.2018 cu ocazia predării către Liceul Teh. Brătianu Drăgăşani … conform adresei L. T. Brătianu Drăgăşani din 30.08.2018 şi două cântare: 1 cântar 200 kg, 1 cântar balanţă (consemnare olografă, aparţinându-i administratorului Bojan Ștefan)

 • la predare este consemnat „Administrator Bojan Ştefan (care a şi semnat), la primire este scris de mână numele Preda Cristian, VX 502___ şi o semnătură olografă, probabil a acestuia din urmă;
 • pe procesul-verbal apare consemnarea olografă „Vizat I.Ş.J., Insp. Dobrete Adina” (care îi aparţine lui Bojan Ştefan) şi o semnătură indescifrabilă, aparţinându-i acesteia.

Se pare că cele două cântare au fost acordate de L. T. Oltchim drept… bonus, ele neapărând în Adresa L. T. Brătianu cu nr. 4.032 / 30.08.2021 (vezi mai jos); deși în documentul de mai sus se face vorbire despre existența unei adrese a L. T. Brătianu din Drăgășani, prin care ar fi fost solicitate.

07.04.2021 LTBratianu3 2018

Fila 122 – „Proces-verbal încheiat azi 06.09.2018 cu ocazia predării către Liceul Tehnologic Brătianu, în urma hotărârii consiliului local de desfiinţate prin divizare a L. T. Oltchim, a următoarelor obiecte: …”, fiind enumerate obiecte de inventar, la 15 poziţii;

 • la predare este consemnat „Administrator Bojan Ştefan (care a şi semnat), la primire fiind consemnat „Director, prof. Vătafu Tiberiu”, o semnătură indescifrabilă, aparţinându-i, probabil, acestuia, precum şi ştampila unităţii.
 • a fost înregistrat la L. T. Oltchim sub nr. 14/30.08.2018;
 • pe procesul-verbal apare consemnarea „Avizat I.Ş.J.V., Inspector Şcolar, Prof. Adina Dobrete” şi o semnătură indescifrabilă, aparţinându-i acesteia.

07.04.2021 LTBratianu2 2018

Fila 123 Adresa nr. 4.032 / 30.08.2018 a L. T. Brătianu, Drăgăşani, înregistrată la L. T. Oltchim sub nr. 16 / 30.08.2018, prin care solicită „să ajutaţi să obţinem următoarele obiecte în urma hotărârii consiliului local de desfiinţate prin divizare a L. T. Oltchim”, care sunt precizate numeric şi cantitativ la 15 poziţii, printre care: 30 mese cu schelet metalic (probabil mese din cantina liceului), o catedră, 100 scaune schelet metalic, 100 căni ciorbă inox, 100 căni ceai inox, 100 farfurii inox mari, 100 farfurii inox mici, 100 furculițe, 100 lingurițe, 100 linguri, 30 cuțite, 60 cești cafea, 80 pahare, 20 bănci tip pupitru, suport lemn;

A se observa că procesul-verbal emis de L. T. Oltchim prin care a predat aceste bunuri are numărul… 14 din 30 august 2018, deși adresa prin care L. T. Brătianu le solicita, a fost înregistrată sub nr. … 16 din 30 august 2018! Ca la noi, la nimenea!

Cine seamănă nedreptate, va culege nenorociri (proverb latin)

Episodul următor ne dă ocazia să ilustrăm raptul cel mai important – după știința noastră – la care a fost părtaș / beneficiar unul dintre cei care – în calitate de consilier local, într-o majoritate asigurată de PSD (cu voturile a 8 consilieri) și PER (cu alte voturi provenind de la alți 8 consilieri) – a votat pentru desființarea liceului Oltchim! Făcând-o în mod repetat, asigurând cu votul său majoritatea necesară pentru adoptarea tuturor hotărârilor care priveau restructurarea rețelei școlare din municipiu prin „divizarea totală” a liceului OLTCHIM. Iar acum, la spartul târgului, îl găsim pe ipochimen în calitate de principal beneficiar al bunurilor desființatului liceu, deși colegiul pe care îl conducea nu figura printre liceele… dobânditoare! 

Așa încât, pregătiți-vă din vreme, pentru că s-ar putea să conțină informații care să vă afecteze emoțional! Sau, cine știe, nu care cumva să-l afecteze iremediabil pe… martalogul lui GUTĂU!

Pentru a vă forma o imagine de ansamblu asupra dezastrului produs – cu bună știință – prin desființarea liceului OLTCHIM, vă sugerez să citiți / vedeți și următoarele articole / materiale video. Ca să realizați cât de arbitrară a fost această măsură adoptată de administrația publică locală. 

Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală!

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I)

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (II)  

În ce consta unicitatea ofertei educaționale a Liceului „OLTCHIM”

Ca să vă dați seama ce bază materială a avut acest liceu, vă recomand să vedeți / revedeți materialele VIDEO de mai jos:

VIDEOBAZA MATERIALĂ a liceului OLTCHIM din RÂMNICU VÂLCEA (filmarea a fost realizată pe 11 iulie 2018).

VIDEO LABORATOARELE tehnologice de care dispunea liceul OLTCHIM, care aveau dotările necesare desfășurării tuturor activităților instructiv-educative pe care le organiza. Dotări de care – așa cum am dovedit și în materialele noastre anterioare – s-a ales praful!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

See Nancy Hayes's Animated Gif on Photobucket. Click to play | Wolf pictures, Wolf spirit animal, Wolf photos

________________________________

Fotografia de copertă îmi aparține.

Guess Who – Onoare (Videoclip)

A dispărut de mult se pare
Orice bun simț, gest sau bună purtare
Orice vis e șters din clasele primare
Sistemul dă o mare eroare
Țara asta merge singură la vale
Cavalerii nu mai au nicio onoare
Fură organizat într-o mare dezorganizare
Și ăsta e un mare semn de întrebare
E lumea a treia, cam aici ai nimerit
Scapă cine poate, restul s-au obișnuit
Debranșați de la condiții de trăit…

Gheorghe Dinică – Ce aveți dușmani cu mine

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.