CAPITULAREA condiţionată a LUI CHIRLEŞAN

                                Motto: „Burghezia a prefăcut societatea după chipul şi asemănarea sa: iubirea e marfă, familia-gheşeft.

C. D. GHEREA

De data asta, îi luăm cu fulgi cu tot!

         Să revenim la mioarele noastre. Şi la cel mai înalt biped din turmă.

         Ca să vedem cât şi cum l-a dus mintea ca să-i aducă degrabă la masa „negocierilor” (vorba vine, că era vorba de un ultimatum… scump plătit de către vâlceni!) pe actualii responsabili de bunul mers al trebii la upiteşteni. După ce, prin anul 2009, încercase să îi ademenească şi pe cei care administrau atunci gheşeftul universitar vâlcean.

         Numai că atunci, cu toate declaraţiile adacadabrante ale lui GUTĂU (pe care le vom vedea/citi într-un episod viitor), nu a fost să fie! Nu i-a ieşit deloc! Cum se pare că nici acum soarta nu-l favorizează. Socoteala lui GUTĂU, din biroul situat în buricul târgului,  nepotrivindu-se nici acum cu calculele celor de la ministerul educaţiei! Care nu vor cu niciun preţ să-i accepte „schimbul de imobile” cu UPIT!

         Iar el, rămas acum fără obiectul muncii şpagasine, o ţine langá, menţinând hotărârea desfiinţării L. T. OLTCHIM! Doar pentru că aşa vrea el! Şi toţi ciracii profitori şi necuvântători, adăpostiţi după statura impozantă a liderului lor, specializat în giumbuşlucuri pe banii comunităţii.

Luptă, luptă şi dăi, şi dăi şi luptă…Sursa: Ziare.com

      Din a doua jumătate a anului 2016, după ce s-a cocoţat şi aşezat confortabil în jilţul de primar al urbei, direct sau prin intermediari tocmiţi, GUTĂU a început să pună constant presiune pe UPIT. Acuzând conducerea universităţii (public şi în mod repetat) de un total dezinteres în raport cu obligaţiile asumate legal – prin H.G. nr 918/2008 – privind administrarea acelui imobilul (terenul şi construcţiile în care avusese sediul unitatea militară aflată la ieşirea din oraş spre Vlădeşti). Imobil aflat în domeniul public al statului şi pe care  universitatea îl primise în administrare de la Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma unor intervenţii cu subtile miasme… masonice (vezi AICI SCRISOAREA către RECTOR).

Drumul lung spre Golgota râmniceană

       Modul jalnic în care arătau aceste terenuri şi construcţii, primite de UPIT în administrare condiţionată, stadiul avansat de degradare al acestora, se datorau  dezinteresului manifest al universităţii (vizibil şi cu ochiul liber), aflată în imposibilitatea de a le întreţine şi/sau dezvolta, aşa cum se angajase prin actul normativ invocat.

       Toate acestea i-au dat apă la moară lui GUTĂU. Care şi-a asmuţit cerberii năimiţi împotriva UPIT, supunând-o unui adevărat linşaj public!

Aşa arată intrarea în zona care - din anul 2008 - este sediul filialei vâlcene a Universităţii din Piteşti (fosta unitate militară de lângă Vlădeşti).


Pădurea din sediul fostei unităţi militare de lângă Vlădeşti 
Sursa: ziaruldevalcea.ro

     Iar rezultatele n-au încetat să apară! Ameninţările şi amenzile aplicate – pentru unele din multele nereguli constatate – au început să dea roade, conducerea universităţii adoptând măsuri timide pentru remedierea unora dintre acestea. Aşa cum – printre altele – s-a întâmplat în şedinţele C.A. din 26 septembrie şi în cea din 2 noiembrie 2016 (vezi AICI – filele 2, 4).

    Mai mult decât atât, simţindu-se strâns bine în uşă, în şedinţa din 11 ianuarie 2017, Consiliul de administraţie al UPIT a luat în calcul avansarea propunerii de a începe discuţii cu Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea soluţionării amiabile a situaţiei acelui imobil din strada Ştirbei Vodă nr. 149! Cităm in extenso din acest document: „se va analiza posibilitatea negocierii cu Primăria Rm. Vâlcea a unui schimb de spaţiu pentru filiala universităţii în sensul obţinerii unei locaţii cu acces pentru transportul local, cantină, cămin, teren de sport”!!!! (vezi AICI, fila 6).

     Singurul imobil din oraş (teren şi construcţii), care îndeplinea cumulativ toate aceste condiţii, era acela în care – din prima zi a activităţii sale, adică din anul 1967 – îşi are sediul Liceul Tehnologic OLTCHIM!!!

    Sporovăielile repetate şi interesate despre învăţământ ale lui GUTĂU (domeniu despre care acest personaj butaforic şi caragialesc nu are nici cele mai elementare cunoştinţe), nu sunt altceva decât o perdea de fum, în spatele căreia, el şi ceata lui de votanţi iresponsabili din Consiliul Local (nu în sensul legii penale, desigur!), îşi satisfac toate pohtele… edilitare! Dovedindu-şi astfel dispreţul incomensurabil faţă de obligaţia lor primordială de a asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea unei educaţii de calitate, care să ţină cont atât pe nevoile reale de forţă de muncă ale comunităţii locale şi/sau regionale, cât şi de interesul superior al copilului!

Pe tărâmul făgăduinței universitare
Sursa: http://www.indiscret.ro/vechi/articol-un-tomberon-universitar-din-valcea-posibila-casa-pentru-imigranti

      Ceea ce s-au angajat să facă (dar n-au putut!) băieţii veseli din Piteşti – pe terenul pe care îl aveau în administrare lângă Vlădeşti – era dispus să le dea de-a gata veneticul GUTĂU! Pe care – aşa cum a dovedit cu vârf şi indesat – îl durea în moţul de la bască (dacă o purta!?) de soarta unităţilor de învăţământ vâlcean! Hăituite şi hărtănite, cum nu  s-a mai întâmplat nicăieri, de poftele funciare ale acestui nesăţios Pantagruel local!

   Dispus să ţină zilnic închişi mii şi mii de elevi între zidurile neprimitoare ale clădirilor şcolilor din oraş! Cărora, fără niciun fel de discernământ, le-a amputat orice metru (doar aparent) liber de alte sarcini sau de construcţii! Încât elevii celor mai multe dintre şcolile din oraş nu mai au niciun spaţiu liber în curţile acestora, pentru a putea să petreacă pauzele dintre ore!

     În faţa acestui tăvălug de incompetenţă şi tupeu, toată lumea s-a dat la o parte. Nimeni din I.Ş.J. Vâlcea nu a zis nici… pâs! Ca nu cumva să-şi strice relaţiile excelente cu făcătorul şi împărţitorul local de pace! Indiferent ce aberaţii ar mai scorni şi emite el despre educaţie, în general; sau, mai nou, despre învăţământul dual, în special.

    Primăvara anului trecut a însemnat adoptarea altor asemena măsuri „reparatorii” de către UPIT (vezi AICI la fila 7una dintre acestea).

Noi d-acia nu plecăm, nu plecăm acasă,
Chiar de nu avem studenţi nici măcar de-o… clasă!

         Şi a venit „istoricaşedinţă a C.A.-ului universităţii din data de 31 mai 2017, în care, sub oblăduirea aceluiaşi conf. dr. CHIRLEŞAN Dumitru, rectorul instituţiei, s-a aprobat vestitulMEMORIU JUSTIFICATIV”, care a stat „la baza demarării procedurilor vizând relocarea activităţilor Centrului Universitar Rm. Vâlcea, filială a Universităţii din Piteşti, de la fosta unitate militară din localitatea Vlădeşti în municipiul Râmnicu Vâlcea, la Liceul Tehnologic Oltchim” (vezi AICI, fila 8, art. 1 al Hotărârii C.A. al UPIT)

   Apropo! Nenii ăştia de la Piteşti, care bănănăie de ani de zile prin oraş, n-au realizat până acum că imobilul pe care-l administrează (sanchi!), aparţine municipiului Râmnicu Vâlcea!? Cine l-o fi intabulat nu le-a spus că face parte din oraş? Că altminteri, nu mai umbla Gutău după el cu limba scoasă de-un stânjen!

    Să-l mai aud acum pe dl rector CHIRLEŞAN D. – cum că „ei nu au cerut niciodată imobilul L. T. OLTCHIM etc.” – scornind şi difuzând asemenea braşoave, că nu ştiu ce-i fac! Aşa cum, în mai multe rânduri ne spunea cu glasu-i ferm! Aşa cum a făcut-o şi pe 22 februarie 2018, când a onorat cu augusta-i prezenţă Consiliul profesoral de la L. T. Oltchim, dând ferme asigurări audienţei că el aduce prosperitatea comună şi că, împreună, n-o să mai poată de atâta bine! Promisiuni de care, peste doar câteva zile, pe 28 februarie a. c., în timpul descinderii comune la M.E.N., s-au ales praful şi pulberea!

Gutău trage din toate pozițiile…

      Inainte de a primi și înregistra Memoriul Justificativ, GUTĂU a trecut la treabă:

    – luni, 29 mai 2017, împreună cu staful său „tehnic” a stabilit ultimele detalii ale mutării L. T. Oltchim din imobil;

   – a stat de vorbă cu mine (marţi, 30 mai 2017), încercând să îmi obţină acordul pentru mutarea intempestivă a liceului – până pe 15 iunie! – în imobilul L. T. H. Coandă! Justifica această grabă pentru a le permite upiţilor să se instaleze în noua lor locaţie, ca aceştia să poată demara înscrierea viitorilor lor studenţi!

  – din 7 iunie 2017 a declanşat o asiduă campanie de presă, încercând să sensibilizeze opinia publică vâlceană cu argumente calpe, nesustenabile, vorbind despre: licee care consumă bani degeaba, care scot căldura pe ferestre, care au spaţiu excesiv, despre necesitatea aducerii în urbe a unei universităţi de stat, care oferă învăţământ gratuit (altă mare gogoriţă marca GUTĂU, pe care o vom demonta la timpul potrivit) etc., pe de o parte; iar pe de alta, invocând necesitatea edificării de noi şi noi parcuri/construcţii, pentru a satisface nu ştiu ce nevoi… sociale!;

  – vineri, 9 iunie 2017, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea, s-a desfăşurat un fel de dezbatere publică referitoare la necesitatea restructurării reţelei şcolare a municpiului, care urma să se facă doar prin desfiinţarea… L. T. OLTCHIM! În acel cadru, marea majoritate a vorbitorilor s-a pronunţat pentru menţinerea in situ a L. T. OLTCHIM! Cum, spre cinstea ei, a făcut-o şi mass-media locală şi naţională (cu doar câteva excepţii nesemnificative);

  – vineri,16 iunie 2017 a avut loc şedinţa Consiliului Local al municipiului, în cadrul căreia s-au adoptat două hotărâri (având numerele 232 şi 233), prin care urmau să demareze procedurile pentru desfiinţarea L. T. Oltchim şi efectuarea preconizatului schimb de imobile cu UPIT (vezi AICI).

         16 IUNIE 2017 – SEDINTA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA

– luni, 19 iunie 2017, în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, sub conducerea autoritară şi atitudinea cazonă a prefectului Florian Marin, m-am confruntat public cu MIRCIA GUTĂU (vezi AICI si AICI).

PARTEA 1 – 19 IUNIE 2017 – SEDINTA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL – PREFECTURA VALCEA

PARTEA 2 – 19 IUNIE 2017 – SEDINTA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL – PREFECTURA VALCEA

   Imaginile sunt extrem de edificatoare pentru stilul contondent al preopinentului. Cel care, atunci când este în criză de argumente obiective şi de soluţii alternative, recurge la arme din arsenalul golanilor din mediul concentraţionar (strategii alternative, expresii jignitoare, întreruperi repetate, invocarea argumentului că nu are timp pentru asemenea… baliverne, abaterea atenţiei spre alte teme periferice/colaterale discuţiei de fond etc.).

  În şedinţa din 26 iunie 2017 a Consiliului de administraţie al universităţii, s-a prezentat „Hotărârea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea privind demersurile necesare pentru promovarea proiectelor de Hotărâri de Guvern privind preluarea unor imobile şi terenuri aferente domeniului public al statului” (vezi AICI, fila 10 – ultimul alineat). Ceea ce însemna că băieţii se pregăteau în tandem să atace la minister, asigurând logistica necesară pentru a-şi urca la timp toţi sacii educaţionali în căruţa râmniceană!

   Concomitent, ca o confirmare a faptului că suflul sistolic al interesului inimoşilor upiţi începuse să o ia razna, pe 19 iunie 2017, Senatul UPIT a adoptat Hotărârea nr. 184/19.VI.2017, prin care – din lipsă de clienţi – desfiinţa unele dintre programele de studii universitare pe care intenţionau să le aducă la Vâlcea!!! (vezi AICI, filele 1-2).

  „E ceva de noaptea minţii!”, ar fi exclamat atunci GUTĂU! Şi de atunci foloseşte expresia şi în alte ocazii.

  Următorul episod ni-i va aduce şi mai aproape în timp pe upiţi şi faptele lor demne de cartea recordurilor inutile.

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.