Ce bunuri materiale figurau în simulacrul de „inventare” depuse la I.Ș.J. Vâlcea de Liceul „Oltchim”!

A sosit vremea ca toți cei care au contribuit la desființarea și jefuirea liceului „Oltchim” să dea socoteală în fața legii!

Motto: Unde dreptatea lipsește, acolo tâlhăria domnește.

Scurt pe 2 și 1/4: În episoadele anterioare (cu link-uri spre aceste episoade) am urmat firul logic al descâlcirii acestui nod gordian, încercând să dăm de adevăr în ce privește prăduirea bunurilor mobile ale liceului Oltchim. Liceu desființat ca urmare a restructurării rețelei școlare, acțiune făcută astfel încât să corespundă… mănușă (!) intențiilor funciare ale primarului GUTĂU Mircia. Am luat cunoștință de actele normative aplicabile în speță, de atribuțiile fiecăreia dintre părțile implicate, de documentele care au fost emise de către fiecare dintre acestea. Și, mai ales, am aflat ce nu au făcut I.Ș.J. Vâlcea și conducerea de atunci a liceului, din ce ar fi trebuit să facă.

Primul episod al acestei serii ne-a dat ocazia să urmărim care au fost bunurile fostului liceu care au luat calea a 3 din cele 5 școli dobânditoare, și anume: Colegiul Economic, Liceul Tehnologic Ferdinand I și Colegiul Energetic, toate din Râmnicu Vâlcea. Precizarea este necesară deoarece o să vedem că la împărțirea recoltei de bunuri aparținând liceului Oltchim au participat și multe alte unități școlare din alte localități ale județului, sau alte unități școlare din oraș, în afara celor care erau în drept să o facă.

Cel de al doilea episod ne-a permis să aflăm / vedem cu ce s-au ales celelalte două licee dobânditoare: Liceul Tehnologic Forestier (care se numea atunci Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului) și Liceul Tehnologic General Magheru.

În articolul Desființarea și jefuirea liceului „OLTCHIM”: astăzi – BIBLIOTECA (I) – publicat pe 1 aprilie 2021 – am prezentat informații despre această adevărată carte de vizită a activității educative a acestei unități școlare.

Ca să înțelegem mai bine încotro urma s-o ia fiecare dintre clasele liceului Oltchim, vezi și H. C. L. nr. 30/30 ianuarie 2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019. 

Despre condițiile pe care nu le îndeplineau nici aceste unități școlare „dobânditoare” pe la ele pe acasă, pentru a putea găzdui și forma – așa cum se cuvine – elevii pe care-i moșteneau, ca urmare a desființării liceului Oltchim, am scris pe larg în articolul  Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul „OLTCHIM, publicat pe 21 august 2019. Care merită să fie văzut, ca să contracarăm inflația de neadevăruri promovate de partea interesată să propage doar gogorițele gutăiene.

În cel dintâi episod al următorului ciclu de articole,  am luat urmele unora din beneficiarii fără drept a unora din bunurile care erau proprietatea liceului Oltchim: Grădinița cu Program PrelungitCOZIA”,  Grădinița cu Program PrelungitNORD 1”, Școala Gimnazială nr. 13, unități școlare din Râmnicu Vâlcea, precum și Liceul TehnologicBrătianu”, din Drăgășani.

Episodul al doilea ne-a dat ocazia să devoalăm activitatea prezumat infracțională a principalului beneficiar al însușirii acestor bunuri, Colegiul NaționalMircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, al cărui directorPANĂ Cătălin, membru al PER și consilier local, votase în mai multe rânduri pentru restructurarea rețelei școlare din municipiu, prindivizarea totalăa Liceului OLTCHIM. Ca acum, la spartul târgului, să-și tragă… partea leului, înfruptându-se fără niciun drept din bunurile care erau proprietatea exclusivă a acestei oropsite școli!

Fereşte-mă, Doamne, de prieteni, că de duşmani mă feresc singur!

Iar astăzi dăm cep cutiei cu „inventare”, documente (vorba vine!) pe care liceul Oltchim le-a prezentat la I.Ș.J. Vâlcea, pentru a permite acestei instituții să „ghidoneze” distribuirea bunurilor care se aflau proprietatea acestei unități școlare.

Ceea ce o să vedeți / citiți în continuare, s-ar putea ca unora să le schimbe impresia despre ce se întâmpla de fapt în inspectoratul școlar Vâlcea, în acei ani de tristă amintire! Mai ales celor care se gândesc că… nu se poate așa ceva! Ba, uite că se poate! Și încă cum!

15.04.2021 LTO inventare1

15.04.2021 LTO inventare2

Pretinsul „inventar” este datat01.2018”, deși știm că în anul 2017 nu s-a realizat niciun fel de inventar în Liceul Oltchim. Cum nu s-a întâmplat asta nici înainte de 31 august 2018, data la care liceul și-a pierdut personalitatea juridică. Realități care reies cu prisosință din articolul nostru Jefuirea liceului „Oltchim” și apropierea momentului aflării adevărului! (VI) – publicat pe 23 martie 2021, ca și din articolul Jefuirea liceului „Oltchim” și necesitatea descoperirii adevărului (VII) – publicat pe 29 martie 2021. De fapt, nu era altceva decât o înșiruire de materiale și obiecte de inventar, dintr-o Listă disponibilizată de către administratorul și contabilul șef ai unității școlare, conformă cu niște „inventare” ticluite, convenabile intereselor acestora. Disponibilizate de către ei pentru a fi prezentate Primăriei, (în calitate de ordonator de credite), ante quem datei de 15 ianuarie a fiecărui an calendaristic. Dată până la care – din motive pe care o să le vedem  mai jos – nu se putea finaliza niciun inventar în această unitate de învățământ!

Fila 84 – „Locul de depozitare” al bunurilor enumerate în aceste „Inventare” era în: laboratoare”, precizându-se că era vorba de bunuride natura MF (mijloacelor fixe, n. n.), pentru trecerea la obiecte de inventar”.

Enumerăm / evidențiem doar câteva astfel de poziții din această Listă, despre care nu există niciun fel de documente din care să se poată deduce că ar fi fost repartizate vreuneia dintre cele 5 școli „dobânditoare” (cu mențiunea că… poziția 2 din tabel a fost… sărită!): „aparat Marcason (poziția 3 = 0,01 bani), aparat Orsat (poziția 4; 6 bucăți x 0,16 bani = 0,96 lei), balanța Santorius (poziția 6; 0,36 bani), baie ultratermostat (poziția 8; 4 buc. x 0,21 bani = 0,89 bani), microscop Eduron (poziția 14; 27,18 lei), microscop uz didactic (poziția 15; 1 buc. x 0,01 bani = 0,01 bani), microscop Eduron (poziția 16, 1 buc. x 262,11, lei), microscop învățământ (poziția 17; 1 buc. x 0,44 bani), spectocolorimetru Specol (poziția 20; 1 buc. x 0,01 bani), ultratermostat (poziția 22; 1 buc. x 0,01 bani), termostat etuvă (poziția 24; 1 buc. x 0,23 bani), vascozimetru (poziția 27; 1 buc. x 0,01 bani), tot așa până la poziția 30.

Fila 85 – sunt enumerate bunuri și valori ale acestora de la poziția 31 la poziția 64, dintre care menționăm: retroproiector (poziția 34; 1 buc. x 0,34 bani), schelet uman (poziția 35; 1 buc. x 0,16 bani), aspectomat (poziția 41; 1 buc. x 0,11 bani), aparat studiu unde electromagnetice (poziția 43; 1 buc. x 0,15 bani), aparat studiu unde electromagnetice (poziția 44; 1 buc. x 0,06 bani), retroproiector (poziția 46; 1 buc. x 2,3 lei), microscop didactic cu anexe (poziția 48; 1 buc. x 0,06 bani), birou calculator (poziția 49; 25 buc. x 293,74 lei = 7.343, 50 lei), butelie aragaz (poziția 50, 1 buc. x 0,03 bani), mese pupitru (poziția 51; 30 buc. x 247,02 lei = 6..510,6 lei), modul tehnic laborator chimie (poziția 52; 27 buc. x 360,03 lei = 9.720,81 lei), masă elev laborator chimie (poziția 53; 30 buc. x 592,62 lei = 17.778,6 lei), mese (poziția 54; 3 buc. x 223,12 lei = 669,36 lei), scaune schelet metal (poziția 55; 93 buc. x 2,95 lei = 274,35 lei), scaune (poziția 56; 36 buc. x 36 lei = 1.296 lei), scaune lemn (poziția 57; 120 buc. x 0,01 bani = 1,20 lei), mese schelet metalic faianță (poziția 58; 33 buc. x 0,01 bani = 0,33 lei), unitate PC… (poziția 60; 5 buc. x 970 lei = 4.856 lei), imprimantă laser A3NA… (poziția 61; 1 buc. x 4.051 lei), tablă interactivă SAHARA… (poziția 62; 1 buc. x 1.725 lei), videoproiector… (poziția 63; 1 buc. x 1.725,5 lei) etc. 

15.04.2021 LTO inventare3

Fila 86 Locul de depozitare al bunurilor enumerate în acest document: „laboratoarebibliotecă”, fără să se facă și alte precizări / mențiuni.

În Listă sunt completate 16 poziții, cuprinzând bunuri cu valori mai mari, precum: dulap documente (poziția 1; 1 buc. x 867,5 lei), cușetă 12 cpmpart (poziția 3; 1 buc. x 1.016,26 lei), masă consiliu (poziția 5; 8 buc. x 671,16 lei = 5.369,28 lei), bibliotecă (poziția 6; 1 buc. x 1.040,06 lei), raft dublu (poziția 7; 8 buc. x 926,63 lei = 7.397,04 lei), raft bibliotecă (poziția 8; 13 buc. x 778,26 lei = 10.117,38 lei), masă calculator (poziția 12; 4 buc. x 421,26 lei = 1.685,04 lei), masă ovală (poziția 13; 1 buc. x 671,16 lei), raft bibliotecă role (poziția 14; 1 buc. x 772,31 lei), dulap 3 uși (poziția 15; 1 buc. x 571,2 lei) etc.

15.04.2021 LTO inventare4

Fila 87 – cuprinde 28 de poziții, menționându-se faptul că DOCUMENTUL DATEAZĂ DIN… „01.2016”! Se precizează că documentul se referă la bunuri care erau depozitate laGASTRO-LABORATOARE”!

Evidențiem câteva asemenea bunuri și prețuri / valori de inventar ale acestora: hotă KR431 (poziția 1; 1 buc. x 219,89 lei), cuptor încorporat (poziția 2; 1 buc. x 999,9 lei), plită încorporabilă (poziția 3; 1 buc. x 665 lei), scaune pentru catedră (poziția 4; 2 buc. x 449,99 = 899,99 lei), scaun elevi (poziția 5; 36 buc. x 96 lei = 3.456 lei), masă blat dublu picior metalic (poziția 6; 9 buc. x 405,01 lei = 3.645,09 lei), birou catedră (poziția 7; 2 buc. x 420 lei = 840 lei), dulap vitrină (poziția 9; 6 buc. x 545 lei = 3.270 lei), masă blat antiter lucru prod. culinară (poziția 11; 1 buc. x 680 lei), dulap fix veselă 4 uși (poziția 12; 1 buc. x 650 lei), mobilier fix interior producție culinară (poziția 13; 1 buc. x 2.571 lei), mobilier fix suspendat producție culinară (poziția 14; 1 buc. x 1.233 lei), set masă – 18 pes (!?) – (poziția 16; 2 buc. x 324 lei = 648 lei), platou (poziția 17; 9 buc. x 29 lei = 261 lei), set pește (poziția 18; 1 buc. x 239 lei), pahar talia (poziția 19; 1 set x 68 lei), pahar picior (poziția 20; 3 seturi x 69 lei = 207 lei), oală sub presiune (poziția 21; 1 buc. x 370 lei) etc.;

15.04.2021 LTO inventare5

Fila 88 – conține pozițiile 29-45, în continuarea celor de la fila 87;

Dintre acestea, pe lângă contabilizarea / evidențierea în Listă a numeroase cuțite, tăvi de inox, seturi de oale etc., menționăm următoarele bunuri și prețuri / valori de inventar ale acestora: mixer electric (poziția 36; 2 buc. x 189 lei = 378 lei), robot bucătărie (poziția 37; 1 buc. x 455 lei), tigaie cu capac yena (poziția 39; 2 buc. x 159 lei = 318 lei), tigaie pt. clătite (poziția 41; 1 buc x 159 lei), leptop TOSHIBA INTEL CELEROM… (poziția 42; 1 buc. x 1.670 lei), videoproiector BENQms524 SVGA ALB (poziția 43; 1 buc. x 1.880 lei), tablă elevi (poziția 44; 1 buc. x 600 lei), jaluzele verticale (poziția 45; 13,7 metri liniari x 116,79 lei = 1.600,02 lei).

Din consemnarea finală de pe fila 88, rezultă că valoarea totală a acestor bunuri – despre care se presupune inventariate în anul 2015 (!!!) – (enumerate pe cele două file 87-88) era de… 34.649,39 lei. 

Filele 8488conchizând, sunt (doar) 5 pagini cu Liste de inventariere a unor obiecte de inventar ale L. T. Oltchim, depozitate lalaboratoare” (f. 84-85), „laboratoare, bibliotecă” (f. 86), „gastro-laboratoare” (f. 8788), gestionar fiind administratorul Bojan Ştefan.

Fotocopiile sunt ilizibile; pe filele 86 şi 88 există câte o „declaraţieolografă (a gestionarului BOJAN Ștefan) care nu poate fi citită / înţeleasă. Paradoxal, se presupune că aceste documente provin din inventarierea făcută în anul 2015, an în care chiar eu am fost președintele Comisiei de inventariere din liceu! Da ce să mai știe și să facă mai întâi bietul administrator Bojan, nevoit să prezinte ceva terfeloage la I.Ș.J. Vâlcea, pentru a lua ochii pafaristelor care-l populau degeaba!

De fapt, ceea ce nu putem să vedem / înțelegem noi, nu au putut vedea / înțelege nici responsabilele (teoretic… vreo 3 la număr, practic, doar una singură, bașca C.A.-ul instituțional!) cu distribuirea acestor bunuri din Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea! Adică… NIMIC!

Aceste liste nici nu au contat în vreun fel, în condițiile în care d-na DOBRETE Adina a fost singura persoană care a girat distribuirea unora din aceste bunuri – proprietatea Liceului Oltchim – orientându-le spre alte azimuturi (care îi erau mai prietenoase), decât cele la care ar fi trebuit ca ele să ajungă, dacă s-ar fi procedat în mod legal.

De remarcat faptul că toate aceste pretinseINVENTARE se referă doar la bunuri / obiecte de inventar care se aflau doar în clădirea LABORATOARELOR. Peste toate celelalte bunuri / obiecte de inventar, în inspectoratul școlar și în liceu, s-a lăsat o tăcere mormântală. Ele nu apar în nicio evidență care ar fi trebuit să fie remisă oficial către I.Ș.J. Vâlcea! Ca și cum aceste bunuri nici n-ar fi existat! Pentru că – din ce ne-a fost remis de către instituția educațională tutelară – rezultă că la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea nu au fost prezentate inventare ale bunurilor – proprietatea liceului Oltchim – care existau în fiecare din celelalte spații educaționale și anume: toate dotărilemijloace fixe / obiecte de inventar – aflate în clădirea ȘCOLII (săli de clasă, cabinete, dependințe / anexe ale acestora, birouri etc.), ARHIVĂ (mobilier și acte / documente școlare etc.), CĂMIN-INTERNAT, CANTINA și anexele acesteia, SALA de SPORT, TERENUL DE SPORT, SPĂLĂTORIE, clădirea ATELIERELOR (mecanice / electro, inventarele bunurilor / utilajelor aflate în folosința numeroșilor muncitori calificați / maiștri ai școlii), CABINETUL MEDICAL ȘCOLAR, CURTEA ȘCOLII, BECI, CABINA PORTARILOR etc. Așa cum nu apar în evidențe nici mijloacele fixe aflate în Laboratorul textil și instalațiile din Laboratorul tehnologic (aflate la parter în clădirea Laboratoarelor). 

Pentru a contribui la descâlcirea acestor încurcate ițe, am să mă folosesc de oarece documente, realizate în timpul inventarierii bunurilor școlii în anii anteriori celui în care a fost desființat liceul. Precizând că în anii 2015 și 2016 am avut calitatea de președinte al Comisiei de inventariere din liceu.

15.04.2021 LTO inventare6

Fila 89Proces-verbal din „09.10.2018 (chiar dacă liceul nu mai exista atunci de vreo… 40 de zile!, n. n.) „cu ocazia inventarierii substanţelor chimice aflate în stocul Liceului Tehnologic Oltchim şi care la data efectuării inventarului sunt expirate. Lista de inventariere conţine 8 pagini şi 200 poziţii.” Comisia pretinde că a verificat existenţa substanţelor din Listele de inventar şi că a constatat cănu sunt diferenţe între substanțele găsite în magazia de substanțe chimice și cele aflate în listă.” Așa cum se poate observa, documentul a fost înregistrat la I.Ş.J. Vâlcea cu nr. 6.089/ 09.10.2018.

Comisia de inventariere a fost formată din: prof. de chimie GEORGESCU Lucia, ms. MĂRĂCINE Aurel, laboranta GEAMĂNU Valeria, administratorul BOJAN Ștefan (toți aceștia erau foști angajați ai liceului Oltchim; persoane care, începând cu data de 1 septembrie 2018, erau salariați ai altor unități școlare din municipiu / județ), inspector școlar / consilier local DOBRETE Adina și ing. Dîrlescu Nicolae, reprezentant al Primăriei Rm. Vâlcea.

Filele 9094 – cuprind „Inventarul substanţelor chimice în stoc sau expirate deținute la 15.10.2018” de către L. T.  Oltchim. Deși pe procesul-verbal de mai sus apare data de 9 octombrie 2018, în acest document se pretinde căsubstanțele chimice” aflate „în stoc sau expirate”, erau deținute și la data de15 octombrie 2018!

Așa cum se poate observa, Tabelul cu pretinsul „Inventar” nu cuprinde și o rubrică în care să fi fost consemnată valoarea acestor substanțe! Tabelul este încă o dovadă palpabilă a faptului că – în anii din urmă – în liceu nu se putuse finaliza nicio inventariere, datorită poziției de permanentă împotrivire a factorilor responsabili și direct implicați în această repetată acțiune de tergiversare… sine die! 

Credeți-mă că știu ce spun, deoarece în doi din acești ani calendaristici – 2015 și 2016 – am fost președintele Comisiei de inventariere din liceu, acțiune care nu se putea finaliza datorită tertipurilor orchestrate de către versatul administartor BOJAN Ștefan și de versatila ALBU Monica, contabila șefă a liceului! Că lucrurile au stat chiar așa, o să dovedim în unul din episoadele viitoare…

Surprinzător este și faptul că toate aceste substanțe au expirat… concomitent! Toate substanțele chimice din liceu! Pentru că asta rezultă din acest ce s-a consemnat în… inventar. Dacă ar fi expirat înainte de data încheierii sale, ar fi trebuit să fie aplicată procedura inventarierii și casării, ceea ce nu rezultă că s-ar fi întâmplat.

Cel mai grav este că nu există nicio dovadă documentară a faptului că toate aceste substanțe – a căror existență este probată prin procesul-verbal – au fost cu adevărat… casate, respectându-se procedura specifică!

Ca să realizați despre ce sume de bani era vorba, dați o căutare pe Facebook, încercând să aflați care era / este prețul de vânzare al unora dintre substanțele chimice care apar în… Inventar. Luați în studiu câteva dintre cele care au nume așa, mai… fistichii și o să aveți surprize mari! Pentru că valoarea acestor substanțe chimice, care se susține că ar fi „expirat” după dispariția liceului (și care ar fi trebuit să fie casate!), era de multe, multe mii de lei!

15.04.2021 inventar1 substante

15.04.2021 inventar2 substante

Interesant este și faptul că unele dintre aceste substanțe aveau un regim special, ceea ce nu rezultă din pretinsa inventariere.

Fila 90 (faţă-verso),

15.04.2021 inventar3 substante

15.04.2021 inventar4 substante

Fila 91 (faţă-verso),

15.04.2021 inventar5 substante

15.04.2021 inventar6 substante

Fila 92 (faţă-verso),

15.04.2021 inventar7 substante

Fila 93 (faţă) cuprinde diferența până la 179 de poziţii.

Restul celorlalte 21, până la totalul de 200 de poziții, se află în Lista cu substanțele toxicede mai jos:

 

15.04.2021 inventar8 substante

Fila 94 – cuprinde „Lista cu substanţele toxice utilizate şi manipulate pe anul şcolar 2009-2010”, listă în care sunt completate 21 de poziţii. Este incredibil, dar – în toamna anului 2018 – Comisia și-a însușit și această listă, (din care rezultă că făcând-o, a atestat o situație existentă în anul 2009!). Lista cuprindea „substanțe toxice” ce ar fi trebuit să figureze în inventarele curente ale școlii efectuate în anii anteriori. Din asumarea acestei liste de către… Comisie, se poate înțelege că – în tot acest timp, începând din anul școlar 2009 / 2010 – acele substanțe nu fuseseră utilizate în activitatea cu elevii liceului, așteptând momentul istoric al casării lor, doar pentru considerentul pueril că ar fi… expirat taman în momentul efectuării acestei… inventarieri / casări!

Ulterior, TOATE ACESTE SUBSTANȚE CHIMICE...EXPIRATE” (!), ar fi trebuit să figureze într-un PROCES-VERBAL de CASARE, aprobat de C.A-ul liceului (care existase teoretic până pe 31 august 2018, școala pierzându-și personalitatea juridică din ziua următoare acesteia) și de ordonatorul de credite (Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea)! Proces-verbal care nu există! Deși în liceu se constituise o astfel de Comisie de casare printr-o hotărâre a C.A.-ului din 15 mai 2018, aceasta nu le-a propus pentru… casare! Nici nu mai avea cum, pentru că în toamna anului 2018 prin clădirile fostului liceu nu-ar mai fi trebuit să mai „bată” decât… vântul, nu interesele mobiliare ale altora, care nu-și făcuseră / terminaseră treaba până la data de 1 septembrie 2018!

După obținerea acestor APROBĂRI se face CASAREA EFECTIVĂ a acestor bunuri! Comisia de CASARE, în funcție de specificul bunurilor pe care urmează să le predea, (cum ar fi hârtie, lemn, metal, substanțe chimice periculoase etc.), întocmea un proces-verbal de predare-primire, încheiat cu o societate / unitate economică specializată / autorizată pentru a desfășura astfel de activități. Acest PROCES -VERBAL de predare-primire, împreună cu NOTA / NOTELE de CÂNTAR de la acea societate, reprezintau DOVADA efectuării / încheierii efective a operațiunii de casare! Documente care nu există pentru nicio astfel de operațiune de casare, efectuată în anii 2016-2018 la liceul Oltchim!

Vă întrebați probabil ce s-a întâmplat cu aceste substanțe chimice periculoase, a căror expirare a fost constatată – după desființarea liceului – de către respectiva Comisie! Ce să se întâmple… NU LE-A MAI… CASAT NIMENI!

O parte importantă a acestor substanțe chimice… necasate-nepredate (!) a urmat-o pe… laboranta GEAMĂNU VALERIA la noul său loc de muncă, de la… C. N.MIRCEA cel BĂTRÂN”, alături de balanțe, biurete, sticluțe picurătoare, stative eprubete, eprubete etc. (așa cum se poate deduce din documentele de la FILELE 108-112, prezentate în articolul Cum au ajuns multe bunuri ale Liceului „OLTCHIM” la C. N. „MIRCEA cel BĂTRÂN”, care nu era școală „dobânditoare”: ce și de ce a luat! (II) – publicat pe 16 aprilie 2021).

CINE RĂSPUNDE PENTRU TOATE ACESTE MANOPERE ORDINARE, produse cu ocazia demantelării și prăduirii fără milă a liceului OLTCHIM, în care fiecare a făcut ce a vrut, comportându-se banditește, ca într-un sat fără câini!? Desigur că nici de această dată nu o să răspundă nimeni, cum se întâmplă îndeobște în statele aflate în colaps, ale căror instituții au intrat în agonie și disoluție! Pe asta s-a și contat probabil, atunci când furii interesați au mizat pe iuțeala lor de mână și pe nebăgarea de seamă, specifice neamului nostru de… lasă-mă să te las!

Cine fură azi un ou, / Mâine va fura un bou / Şi-a plăti nemăsurat / Pentru tot ce a furat!

Pentru a vă forma o imagine de ansamblu asupra dezastrului produs – cu bună știință – prin desființarea liceului OLTCHIM, vă sugerez să vedeți și următoarele articole / materiale video. Ca să realizați cât de arbitrară a fost această măsură adoptată de administrația publică locală. 

Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală!

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I)

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (II)  

În ce consta unicitatea ofertei educaționale a Liceului „OLTCHIM”

Ca să vă dați seama ce bază materială a avut acest liceu, vă recomand să vedeți / revedeți materialele VIDEO de mai jos.

VIDEOBAZA MATERIALĂ a liceului OLTCHIM din RÂMNICU VÂLCEA (filmarea a fost realizată pe 11 iulie 2018).

VIDEO LABORATOARELE tehnologice de care dispunea liceul OLTCHIM, care aveau dotările necesare desfășurării tuturor activităților instructiv-educative pe care le organiza. Dotări de care – așa cum am dovedit și în materialele noastre anterioare – s-a ales praful!

Să nu te duci cu sacul la pomul (liberal) lăudat, că pleci cu mâna goală!

 Sunt motive suficiente pentru care acest liceu nu trebuia să fie… omorât. O crimă care trebuie să-i determine pe actualii decidenți politici și educaționali să găsească o soluție decentă pentru a-i permite să existe, în fostul său imobil. Indiferent de nume și de forma care vor fi găsite pentru a o face. Fie și pentru că industria chimică vâlceană pare să aibă un viitor prosper, având nevoie de forță de muncă înalt calificată, ca să poată să performeze la nivelul concurenței de pe piața externă. Solicitare pe care S.C. CHIMCOMPLEX. S.A. a adresat-o oficial Inspectoratului școlar. Și care trebuie să producă efecte, fiind vorba de o solicitare care vine din partea principalului angajator de pe o piață județeană a forței de muncă extrem de săracă în astfel de cereri sustenabile (aceste predicții le-am făcut înainte de a se concretiza în fapte informațiile referitoare la motivele pentru care i-au făcut pe plăpânzii liberali vâlceni să cadă la pace cu Gutău, pace parafată de consensul realizat atunci între ei, ca în imobilul liceului Oltchim să se mute L. T.Căpitan Nicolae Pleșoianu”). Cum am și susținut AICI că s-ar putea întâmpla! Cum o să se și întâmple!

Numai că, între timp, s-a văzut că planurile PNL-ului local și central, ca și cele ale tartorului GUTĂU Mircia erau altele. Marii perdanți ai recentelor alegeri locale au pus de-o „pace” cu primarul; înțelegând că se află la mâna acestuia pentru a putea pupa vreo ciosvârtă de finanțare pentru vreun proiect de-al lor, s-au așezat la „masa discuțiilor și deciziilor cu Gutău”, acceptând să facă toate diligențele necesare pentru a obține acordul Guvernului / ministerului educației pentru mutarea filialei vâlcene a UPIT în imobilul… Liceului Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu”! Liceu care ar urma să fie mutat în imobilul fostului liceu… Oltchim! Iar acum, liberalii lui BUICAN își arogă acest merit, invocând nu știu ce promisiuni pe care le-ar fi făcut vâlcenilor prin campaniile electorale trecute, cu referire la imobilul liceului Oltchim (vezi AICI un recent Comunicat de doi bani al PNL Vâlcea)!

Astfel toată populimea ar fi mulțumită de rezultatele păcii cerești care s-a pogorât asupră-le, din înaltul milei administrației publice locale gutăiene! Ca și cum omul de rând, care se scobește în buzunare pentru a mai găsi un sfanț care să-i permită să cumpere o legătură de legume opărite pentru a se pregăti de… Paște, ar avea un ce profit de pe urma intrării în portofoliul mahărilor Vâlcii a mult râvnitelor hectare – vreo 26-27 la număr – deținute în administrare delegată de Universitatea din Pitești! Pe care – fiți fără grijă – nu o s-o lase liberalii și Gutău pe drumuri! O mută mintenaș în imobilul astfel eliberat al liceului… PLEȘOIANU!

Înțelegere bi-tri-laterală, parafată în ședința de Consiliu local din 22 aprilie 2021, prin adoptarea unei Hotărâri (al cărei Proiect s-a aflat la punctul 29 al Ordinii de zi), prin care „liberalul” Pîrvulescu Virgil, viceprimar al municipiului, a fost împuternicitsă întreprindă demersurile legale de preluare în domeniul public și/sau privat al municipiului a unor imobile-terenuri”!

Bucurie pe care – contributorii la această (i)epocală realizare – și-o vor exprima public, prin… „pupat toți piața endependenți” (vorba lui nenea Iancu, lăudat fie-i numele)! După ce, „acelaş bandit” (știți voi bine care / cine!), i-a atacat de N ori cu „palme picioare” în bot, date în văzul – și spre admirația nedisimulată a – lumii, tot în piaţa endependenţi!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

See Nancy Hayes's Animated Gif on Photobucket. Click to play | Wolf  pictures, Wolf spirit animal, Wolf photos

_____________________________________________

Fotografia de copertă face parte din arhiva personală. Ea înfățișează un cadru din Cabinetul de Istorie al liceului, aflat pe punctul de a porni spre alte zări educaționale! 

Vezi și studiul JUSTIȚIA ȘI PROVERBUL ROMÂNESC

Guess Who – Manifest (videoclip)

Şi par..
Şi par atât de sigur, dar nu ştiu încotro duc,
Instinctul meu e cel mai ieftin truc,
Trec drept prin viaţă şi sunt mândru de trecut,
Şi dacă e să pierd tot o iau de la capăt, rupt.
Dar tu-mi zici că „e” teorii, de parcă tu le scrii,
De parcă eu n-aş şti că ne prosteşti ca pe copii.

Şi lumea nu mai vrea să stea,
Toţi vor să plece undeva, departe…
Dar ştiu că vorba bună în general câştigă,
Dacă muzica instigă, vreau s-aud un stadion cum strigă.

Refren:
Oooo, am învăţat că dreptatea mi-o fac io..
Oooo, trec peste tine dacă nu am încotro.
Oooo, am învăţat că dreptatea mi-o fac io..
Oooo, trec peste tine dacă nu am încotro.

Şi ştiu la fel ca tine,
Viitorul meu e-n fiecare zi de mâine,
În fiecare zi trag de mine ca de-un câine,
Să fac pe dracu’-n patru să iau cea mai mare pâine,
Şi ştiu că poa’ să treacă luni,
Poa’ să treacă săptămâni, ani buni şi tot să nu aduni,
Şi ştiu că mă-nvârt într-o lume de nebuni,
Fără cotiere, cască şi fără instrucţiuni...

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.