Jefuirea liceului „Oltchim” și necesitatea descoperirii adevărului (VII)

A sosit vremea ca toți cei care au contribuit la desființarea și jefuirea liceului „Oltchim” să dea socoteală în fața legii!

Motto: Gândeşte-te mult înainte de a spune sau de a face ceva. Căci nu-ți vei putea revoca spusele sau faptele.  (Epictet)

Scurt pe 2 și 1/4: În prima parte a acestui articol am prezentat in extenso prevederile legale care ar fi trebuit să fie aplicate / respectate în speța divizării totale a unei unități de învățământ preuniversitar. Ceea ce nu s-a și întâmplat, așa cum o să dovedim cu prisosință.

În partea a doua am rememorat rateurile repetate ale UNIVERSITĂȚII din Pitești (în continuare, UPIT), în încercarea de a încropi o brumă de învățăcei la filiala sa din Râmnicu Vâlcea, lăsând astfel descoperite declarațiile sforăitoare ale primarului Gutău Mircia, referitoare la aducerea la Vâlcea a unei universități de stat cu locuri gratuite! Tot aici am prezentat principalele solicitări pe care le-am adresat Inspectoratului Școlar Vâlcea, prin formularea unei adrese, în temeiul legislației privind accesul la informații de interes public. La care mi s-a răspuns, punând această adresă de răspuns la dispoziția tuturor celor interesați.

În partea a treia am exprimat câteva considerații în legătură cu Adresa de răspuns care mi-a fost remisă de către I.Ș.J. Vâlcea. Care au vizat atât lipsa unora dintre documentele solicitate, cât și încercarea eșuată a unora dintre persoanele semnatare ale adresei (care făcuseră parte și din vechea gardă pretoriană a instituției!), de a escamota vinovăția evidentă a fostei conduceri manageriale, în gestionarea „legală” a desființării liceului Oltchim.

În partea a patra am prezentat o parte din bruma de documente emanate de la I.Ș.J. Vâlcea în vara-toamna anului 2018, în încercarea de a contribui la descâlcirea rolului pe care această instituție a statului l-a avut în dispariția prin „desființare totală” a liceului Oltchim. Din care rezultă cu prisosință faptul că Inspectoratul școlar mai mult s-a jucat de-a / a mimat… făcutul, decât a făcut. Dar asta nu îi scuză pe niciunul – dintre cei implicați în aceste manopere distructive – de neachitarea de obligațiile lor de serviciu și de răspunderea care le incumbă pentru modul defectuos în care au făcut-o.

În partea a cincea am prezentat modul în care conducerea de atunci a Liceului s-aachitat” de nobila-i misiune gutăiană, de a… pune-n cui viitorul școlii, dând-o aproape pe nimic! Poate doar pe niște promisiuni… neonorate, care vizau cariera managerială a directorului de atunci al liceului, pe care primarul Gutău nu le-a mai ținut! C-așa-i la noi, nu doar în… tenis! Ocazie de a scoate la lumină și documentele care au marcat acest demers de trădare fățișă a interesului școlii.

Am prezentat convulsiile pe care le-a produs în școală Adresa cu nr. 5.773/15.02.2018, emanată / remisă de Primăria municipiului, în care –  invocându-se H.C.L. nr. 232/16 iunie 2017, «adoptată ca urmare a Memoriului Justificativ al Universităţii din Piteşti (vezi AICI) aprobat de consiliul de administraţie al acestei unităţi de învăţământ universitar, prin care se propune iniţierea demersurilor comune pentru relocarea activităţilor Centrului Universitar al Universităţii din Piteşti, filiala Râmnicu Vâlcea, de la Vlădeşti (fosta unitate militară), la Liceul Tehnologic „Oltchim” (sublinierile ne aparţin, n. n.)», se cerea conducerii liceului – nici mai mult nici mai puțin – decât să-şi dea:

– «acordul privind preluarea bazei materiale din administrarea Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic „Oltchim” în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea», precum şi

– «acordul privind transmiterea bazei materiale a Liceului Tehnologic „Oltchim” din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti»!

Cerințe ultimative, de care factorii de decizie din liceu, (cei doi directori, Consiliul profesoral și Consiliul de administrație) s-au achitat cu multă conștiinciozitate! Am publicat documentele pe care „aleșii” le-au produs cu acel prilej.

Iar punctul de vedere al sindicatului pe care-l conduceam, a fost cel prezentat în Adresa cu nr. 34 / 19 februarie 2018, înregistrată la secretariatul liceului sub nr. 558 /19 februarie 2018 (vezi AICI Adresa către C. A. al L. T. OLTCHIMApel la rezistenţă – pe care am prezentat-o și în ședința Consiliului profesoral din 19.02.2018).

Din Hotărârea nr. 6 / 21.12.2017 și din procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrație din 21 decembrie 2017 (prima ședință condusă de către noul manager al liceului, dl prof. Florin-Dorian SMEUREANU) este de reținut faptul că s-au aprobatComisiile de inventariere și Procedura Operațională privind inventarierea patrimoniului”, așa cum s-a consemnat în hotărâre.

În partea a șasea am prezentat cât de subțiri erau urmele documentare – referitoare la inventarierea bunurilor aparținând liceului, la casarea unora dintre acestea, sau la adoptarea unor hotărâri privind distribuirea legală a tuturor bunurilor mobile care erau proprietatea unității – pe care le-a lăsat drept „probeconducerea de atunci a acestei unități școlare.

IMG_20191015_084735Ce a mai rămas prin Cabinetul de biologie al liceului…

Cuvintele care nu sunt urmate de fapte nu valorează nimic. (Esop)

Ca să realizați că lucrurile au stat chiar așa cum rezultă din firavele urme documentare existente până acum (și care au fost date publicității de către noi), o să recurgem la utilizarea unor înregistrări audio, cuprinzând momente semnificative din ședința Consiliului de administrație din data de 15 mai 2018 (marți). Poate o să realizați și astfel cât de mare era diferența dintre vorbele și faptele acelorași oameni.

A. Un prim fragment se referă la aprobarea comisiei pentru casarea elementelor și obiectelor de inventar (așa cum a numit-o directorul școlii), care urma să activeze doar în cazul în care s-ar fi terminat de făcut inventarierea bunurilor mobile, (ceea ce – așa cum rezultă cu prisosință din înregistrare, încă nu se finalizase!). Atunci încă nu se știa dacă respectiva comisie avea sau nu… obiectul muncii, nefiind finalizată inventarierea! Înregistrare din care mai aflăm că „responsabilă cu inventarierea din luna ianuarie (acțiune care ar fi trebuit să fie terminată în ianuarie 2018, n. n.), a fost d-na director adjunct, Rădulescu Axenia.

În ordinea intrării în scenă a aparținătorilor vocilor care se aud, este vorba de un dialog care s-a purtat între: dl director Smeureanu Florin-Dorian, Pană Tiberiu, (lider de sindicat, participant la ședință în calitate de observator), Epure Ionuț Mădălin (reprezentant al primarului municipiului în C.A.-ul liceului, a cărui voce se aude din off, intervenind în discuție din când în când) și Rădulescu Axenia. Cea de la care aflăm că până atunci nu a primit documente de la ceilalți membri ai comisiei de inventariere: „din ce-am primit, nu le-am primit pe toate” (adică documentele – „procesele-verbale” – privind activitatea de până atunci a comisiei de inventariere). La insistențele mele, directorul a stabilit un termen pentru încheierea inventarierii bunurilor din școală, „până vineri (adică, până pe 18 mai 2018, n. n.)”, invocând faptul că nu a știut nimic despre nefinalizarea inventarierii acestora, deoarece… nu i s-ar fi spus (de către… adjuncta sa)! Stați liniștiți, că nici după această discuție… nu s-a întâmplat nimic!

B. La începutul acestui fragment m-am referit la obligativitatea diminuării atribuțiilor membrilor C.A. al școlii, ca urmare a adoptării H.C.A. nr. 8 / 22 februarie 2018, prin care consiliul și-a dat acordul pentru „preluarea bazei materiale din administrarea Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic „Oltchim” în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.” Ceea ce însemna că – începând de atunci – liceul cedase către Consiliul local prerogativa de administrare a imobilului acestei unități școlare (teren și clădiri). 

Discuția a avut loc între mine și director (care nu admitea că ar fi avut loc o astfel de… renunțare benevolă la prerogative, deși asta se votase în 22 februarie 2018, așa cum solicitase oficial Primăria / Mircia Gutău, prin Adresa nr. 5.773/ 15.02.2018). Ceilalți membri care mai erau prezenți au asistat la discuție!

C. Eu și directorul liceului, într-un schimb de replici despre diferite… furăciuni care se petreceau atunci în școală; într-o discuție cu exemple concrete și detalierea procedurilor care ar fi trebuit urmate într-o astfel de situație. Așa cum era de așteptat, a rămas ca-n… gară! Iar urmările acestei atitudini pasive și permisive, s-au văzut peste doar câteva săptămâni. Tocmai atunci când se punea problema ce să ia fiecare… Situație pentru care nu hotărâse nimeni nimic, nici în liceu și nici în inspectoratul școlar!

D. Discuție amiabilă între mine și dl EPURE Ionuț Mădălin, (consilier juridic, reprezentant al primarului în C.A.-ul școlii), pe care l-am întrebat dacă aceste prerogative privind administrarea imobilului liceului au fost preluate de Consiliul local al municipiului. Așa cum era normal să se întâmple, ca urmare a acordului / votului dat „pentru” de către C.A.-ul liceului, în ședința sa din 22 februarie 2018. Răspunsul acestuia a fost unul… deschis, la două capete! De fapt, reprezentantul primarului, după ce își atinsese scopul pentru care se aflase în consiliu, a ales varianta convenabilă de a-l lua în brațe pe… „nu știu”! Spunând că urma să se intereseze dacă se întâmplase acest lucru. Și dus a fost! Iar Consiliul local – cu o majoritate manevrată după voie de către GUTĂU – și-a văzut în continuare de ale… lor, ignorând cu bună știință istoricul vot al C.A.-ului liceului de a prelua administrarea imobilului acestuia!

Smeureanu Florin-Dorianultimul director al liceului Oltchim (7.XII.2017-31.VIII.2018)

Ca să nu poată să spună cineva că problema inventarierii bunurilor materiale proprietate a liceului Oltchim ar fi rămas așa… în coadă de pește, iată alte două dovezi documentare care confirmă și întăresc susținerile noastre anterioare:

29.03.2021 Adresa ISJV inventar2018

1. Prin Adresa comună a I.Ș.J. Vâlcea, având nr. 5.169 / 28.08.2018, se aducea la cunoștința celor două licee din municipiu, (care urmau să fie desființate – prin „divizare totală” – peste doar 3 zile!), ce se hotărâse în ședința C.A.-ului inspectoratului școlar din 20 august:

  • așa cum se poate observa în fotocopia de mai sus a Adresei, se preciza că „baza materială” a liceului OLTCHIM, „unitatea care își pierde personalitatea juridică, se transferă la liceele și colegiile din municipiul Rm. Vâlcea conform HCL nr. 30/30.01.2018.” În doar câteva cuvinte se făceau mai multe confuzii; voite sau nu, nu avem de unde să știm. Iar pe „emitenții” acestei adrese nu i-a întrebat nimeni de sănătate până acum! Nici de altele… deocamdată! În preambulul adresei se invoca un temei legal, reprezentat doar de art. 28 alin. (2) lit. e) din Metodologia privind… emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019. Numai că… l-au interpretat tendențios și pe acesta, dând astfel destinatarului posibilitatea să-l înțeleagă și să-l aplice cum a vrut el! Ceea ce s-a și întâmplat.
  • confuzia care a permis… dezmățul mobiliar care i-a urmat, produs cu ocazia împărțirii bunurilor mobile, a fost generată de aserțiunea conform căreia, în hotărârea de consiliu local invocată – HCL nr. 30/30.01.2018 – s-ar fi făcut vorbire de „baza materială” a celor două licee, ceea ce nu corespundea adevărului. Deoarece, în conformitate cu dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, aceste bunuri constituiau proprietatea exclusivă a liceului care se reorganiza „prin divizare totală”, iar prin hotărârea invocată erau distribuite doar clasele din liceul Oltchim la liceele „dobânditoare” (în funcție de calificarea profesională a fiecăreia). Fără ca să se facă vorbire și despre bunurile mobile și „împărțirea” lor!
  • A contribuit și faptul că în adresă se menționa că transferarea „bazei materiale” se va face către… liceele și colegiile din municipiul Rm. Vâlcea, în condițiile în care hotărârea consiliului local – în cazul liceului Oltchimfăcea vorbire doar de 5 (cinci) licee din municipiu, care preluau clase de la această unitate școlară după desființare (vezi Hotărâre, art. 2 lit. D punctele 1-5). Doar aceste 5 licee dobândeau astfel calitatea de unități școlare „dobânditoare”, fiind singurele care ar fi trebuit să beneficieze de bunurile care alcătuiau baza materială a defunctului liceu!
  • Această Adresă nu avea cum să țină locul Deciziei / Deciziilor care trebuiau emise de către Inspectorul școlar generalpentru punerea în aplicare a procesului de reorganizare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost implicate în acest proces, menționate detaliat cu fiecare operațiune în actul administrativ”. Documente care, conform normei invocate, trebuiau să fie comunicateunităților școlare implicate în procesul de reorganizare în cel mult 10 zile de la emiterea hotărârii consiliului local…, dar nu mai târziu de 31 august 2018” (vezi Metodologie…, art. 28 alin. (1)). Decizii despre care nu am cunoștință dacă au fost emise și / sau comunicate.
  • la alin. (3) al art. 28 din Metodologie erau precizate în detaliu operațiunile pe care trebuia să le întreprindă inspectoratul școlar județean Vâlcea, „în îndeplinirea atribuțiilor reglementate la alin. (1)” al acestui articol. Unele dintre aceste operațiuni nu s-au concretizat prin adoptarea unor măsuri punctuale, mai ales în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor „necesare pentru finalizarea procesului de reorganizare a unităților de învățământ, decurgând din rețeaua școlară aprobată prin hotărâre a consiliului local”, sau cele referitoare la „verificarea preluării de către unitatea/ unitățile dobânditoare a arhivei unității/ unităților care își pierde/ pierd personalitatea juridică prin reorganizare (cum a fost cazul preluării arhivei liceului Oltchim, n. n.).”
  • din motive care ne scapă, I.Ș.J. Vâlcea fuge, precum Ucigă-l toace de tămâie, de folosirea cuvintelor „unitate / unități școlare dobânditoare”, des folosite în Metodologie (vezi, în acest sens, prevederile de la art. 27 alin. (1) lit. c) – care se referă tocmai la situația unei unități școlare supuse divizării totale; art.28 alin. (2) lit. e) – doar invocat în Adresă, care prevedea indubitabil transferul bazei materiale, cu excepția terenurilor și a clădirilor aflate în domeniul public local”, se face doar „de la unitatea de învățământ care își pierde personalitatea juridică către unitatea dobânditoare.”
  • În ADRESĂ se precizează că – pentru transferarea bazei materiale a liceului Oltchim – „DELEGAT I.Ș.J. Vâlcea este d.na Inspector Management Instituțional DOBRETE Florentina Adina.” În acest fel se încălca o prevedere dintr-o Hotărâre anterioară a C.A.-ului I.Ș.J. Vâlcea – și anume pct. 1 din Hotărârea nr. 137 / 9 mai 2018 – prin care se constituise „Comisia pentru predarea – primirea bazei materiale a Liceului OLTCHIM, formată din 3 persoane și anume: DOBRETE ADINA, CROITORU ROXANA și POPESCU MIHAELA” (vezi AICIHotărârea, pct. 1 și Procesul-verbal al ședinței, fila 2, alin. 2-3). Procedând astfel, chiar dacă nu s-a emis vreo decizie pentru concretizarea juridică a acestei hotărâri a Consiliului său de administrație, inspectoratul școlar s-a comportat ulterior ca și cum ar fi uitat de la mână până la gură ce a hotărât, nerespectând / încălcând propriile sale hotărâri! Cu atât mai greu este de înțeles această… dezicere de propriile sale hotărâri, cu cât, după consemnările din procesul verbal de ședință – care a reținut zisele d-nei BICĂ Andra, inspectorul școlar aflat atunci în funcție – „comisia aduce la cunoștința Consiliului de administrație tot ce se întâmplă în procesul de predare / primire, listele de inventariere, propunerile de casare”. Spuse ale inspectorului școlar general, de care s-a ales praful și pulberea! Pentru că nimeni nu a mai consemnat ulterior NIMIC despre faptele de vitejie inventarială ale membrilor acestei… comisii inspectoriale! Ale cărei membre nu sunt exonerate de răspunderea care le revine pentru modul personal în care au înțeles că era suficient să se joace de-a făcutul! Unele dintre ele, nici măcar atât.
  • Adresa nu era altceva decât urmarea tardivă a unei hotărâri a C.A.-ului inspectoratului școlar – emiterea ei fiind prevăzută la punctul 4 din Hotărârea nr. 152 / 20 august 2018  (vezi AICIHotărârea, pct. 1 și Procesul-verbal al ședinței, fila 2, penultimul alineat). De remarcat decalajul în timp dintre momentul desfășurării ședinței C.A. – 20 august 2018 – și cel al emiterii Adresei – 28 august 2018, în condițiile în care liceul Oltchim mai avea de „trăit” doar 3 (trei!) zile ca unitate școlară cu personalitate juridică. Pentru că după această dată, adică de la 1 septembrie 2018, pierzându-și personalitatea juridică, nu își mai putea justifica legal existența și nici emite adrese, lua hotărâri etc.!
  • Ce și cum a făcut d-na inspector școlar Dobrete Florentina Adina, în nobila și plina de responsabilitate misie inspectorială – aceea de a gira rășluirea (mai ales de către alții decât cei în drept a) bunurilor care erau proprietatea liceului Oltchim – o să vedem începând din episodul următor. Numai că trebuie să fiți bine pregătiți ca să o puteți face, pentru că unele dintre aceste dovezi v-ar putea afecta nu doar… emoțional!

2. Așa cum rezultă din toate probele pe care le-am administrat în episodul anterior cât și în cel actual, în liceul Oltchim nu se făcuse NIMIC pentru finalizarea / predarea listelor / documentelor inventarierii bunurilor care erau proprietatea liceului. Deși în cadrul ședinței C.A.-ului liceului din 15 mai 2018  – așa cum ați avut ocazia să auziți într-o înregistrare de mai sus – se stabilise un termen pentru… finalizarea și predarea acestor Liste de inventariere, pentru ziua de… „vineri, 18 mai” (termen anunțat doar… oral, nefiind consemant în vreun document)! Zi care – ca și toate celelalte – a trecut în liniște, fără să se întâmple NIMIC care să perturbe pacea sufletească a decidenților. Doar simple vorbe, care nu puteau să țină loc de fapte. Unele din aceste vorbe le-ați auzit în înregistrările de mai sus. Iar despre „faptele” care le-au urmat, o să luăm act de acum înainte. Aproape toate aflate la limita legii, dacă nu cumva au trecut cu mult dincolo de această barieră.

29.03.2021 Adresa LTO inventar 2018

  • ADRESA primită de la I.Ș.J. Vâlcea l-a determinat pe directorul liceului să-i facă o Adresă directoarei sale adjuncte, d-na Rădulescu Axenia, emisă cu nr. 2.408 / 30.08.2018, care i-a fost remisă acesteia sub semnătură de luare la cunoștință. A făcut-o, așa cum a și menționat în document, având în vedere calitatea dânsei de „președinte al comisiei centrale de inventariere” din școală, calitate în care fusese „numită prin decizia nr. 3/03.01.2018”. Să ne reamintim că tot pentru ca d-na Rădulescu să predea documentele inventarierii bunurilor se stabilise în C.A.-ul liceului termenul de …. vineri, 18 mai 2018. Prins la mijloc, directorul îi solicita acum ca predarea acestorprocese verbale de inventarieresă aibă locastăzi (adică, JOI, pe 30 august 2018, n. n.)”, cerându-i să le aducă „cât mai urgent… la secretariatul unității, deoarece nu le-ați predat nici până astăzi, așa cum trebuia”! Din ultima aserțiune nu ne putem da seama dacă era vorba de un termen care fusese prorogat cu bună știință de către director, sau dacă – într-un târziu – acesta își dăduse seama că (i-)au intrat zilele în sac și nu are ce să prezinte inspectoratului școlar drept… liste de inventariere a bunurilor mobile ale liceului! Oricum ar fi, această Adresă inutilă și tardivă nu-l scutește pe director de responsabilitatea care-i incumbă. Și nici pe adjuncta sa de manifestarea unei atitudini de… impotență managerială. Dar să nu anticipăm.

În episodul următor atacăm frontal problema împărțirii bogatei recolte de bunuri mobile. Bunuri care – conform dispozițiilor legii educației naționale – constituiau proprietatea liceului Oltchim. O vom face doar pe bază de documente, ca să nu auzim vorbe aruncate-n vânt, pentru că există riscul ca acestea să se întoarcă și să-i împroaște tot pe emitenții lor!

Să fiți pe fază, pentru că – de acum înainte – se va lăsa și cu multe, multe documente fotografice!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

Very cool eyes! :D | Spirito del lupo, Sfondo con animali, Lupo

____________________________________

Armin van Buuren – Blah Blah Blah (Official Lyric Video)

The Black Eyed Peas – Where Is The Love? (Official Music Video)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.