Despre Liceul „OLTCHIM” se poate vorbi doar la Trecut? Ce se poate spune despre… Viitorul său!

Motto: Cu cât priveşti mai departe, în spate, cu atât vei vedea mai departe, înainte! – W. Churchill

Povestea vorbei (de astăzi): Despre trecutul recent al acestei citadele a învățământului vâlcean n-ar mai fi prea multe de spus: pentru că, vreme de mai bine de trei ani, am fost cronicarul tuturor evenimentelor nefaste care au culminat cu desființarea prin „divizare totală” a acestui liceu. Urmare a pohtei nesățioase de imobile funciare a lui Gutău Mircia, personaj toxic, reales primar al municipiului Râmnicu Vâlcea în anul 2016 (după o îndelungată perioadă de recluziune la… mititica și o alta de necesară… reabilitare). Cel care, împreună cu MIȚARU Anton, sfătuitorul lui de taină, (vezi AICI un articol recapitulativ, referitor la rolul nefast pe care l-a avut în speță acest personaj de tristă amintire), a pus la cale această manoperă ordinară, constând în oferirea pe tavă a imobilului liceului Oltchim (teren și clădiri) situat în buricul municipiului. Liceu care, în momentul desființării sale, avea în evidențe un număr de… 772 (șapte sute șaptezeci și doi!) de elevi, aproape dublu decât alte 3 licee din oraș! Imobil care urma să facă obiectul unui „schimb” cu Universitatea din Pitești (în continuare, UPIT), municipalitatea urmând să beneficieze de cel în care, începând din anul 2008, își avea sediul filiala vâlceană a acesteia. Se urmărea obținerea acestui imobil – cedat UPIT în „administrare delegată” prin H.G.R. nr. 918/2008 – care consta în circa 26 de hectare de teren și clădiri, care aparținuse celor două foste unități militare aflate în vestul municipiului, în vecinătatea comunei Vlădești. 

Prin această hotărâre UPIȚII s-au pomenit cu o pleaşcă de vreo 26 de hectare, pe care nu au reuşit nici măcar să le întreţină, (nu să mai și edifice acolo alte construcții faraonice, așa cum se menționa în acest act normativ fondator). Considerându-se ditamai apropitarii (deşi nu erau / sunt altceva decât nişte administratori neputincioși), au crezut că se aflau în postura de a pune condiţii. Deşi niciun text de lege nu îi apăra, nefiind altceva decât niște administratori de rea credinţă! Care ar fi trebuit să fie deposedaţi fără nicio întârziere de către ministerul educaţiei, cel care avea / are în administrare acest imobil, datorită neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin acel act, emis de administraţia publică centrală (vezi AICIalin. (2) al art. 1 din H.G. nr. 918 din 20 august 2008)!

În această situație și fără pertractări inutile și zadarnice, MEN ar trebui să anuleze Protocolul prevăzut la art. 2 al Hotărârii (vezi AICI – H.G. nr. 918/2008), care ar trebuia să fie încheiat „între părţile interesate în termen de 60 de zile”, de la intrarea în vigoare a hotărârii! Asta în cazul în care au asemenea act a fost încheiat între cele două părți (MEN, pe de-o parte și UPIT, de cealaltă parte: cu obligații clare etc., pentru fiecare dintre ele). Punct și… nimic mai mult!

Dacă trecutul a fost cum a fost, prezentul pare să conțină ceva elemente care să prefigureze existența unui viitor promițător. Pe care l-ar prefigura anumite mișcări de ultimă oră, petrecute la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Ministerului educației. Și nu numai.

Este cunoscut faptul că pentru atingerea vreunui obiectiv al său, GUTĂU Mircia, primarul Râmnicului, se agață ca înecatul de orice pai. În speță, este vorba de încercări repetate ale sale de a valorifica bruma de șanse existente pentru concretizarea în fapte guvernamentale a acestui „schimb” teoretic de imobile. Mai nou, așa cum am făcut cunoscut, s-a cuplat la ocârmuitorul așa-numitei AMR (Alianța Municipiilor din România), al cărei președinte este BOC Emil, o mai veche cunoștință de-a sa, de pe vremea când se jucau împreună de-a politichia democrat – liberală, sub oblăduirea matelotului de uscat, Băsescu Traian. Alianță și lider care l-au pus în legătură cu dl Cîmpeanu Sorin, actualul ministru al educației. Căruia i-a cerut să grăbească efectuarea acestui „schimb” de imobile cu UPIT. Mișcare care era cât pe ce să-i reușească, dacă nu s-ar fi mobilizat suflarea locală liberală et alii, punându-l pe ministrul educației în situația de a retrage respectiva NOTĂ de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 3 martie 2021. Supărarea lui GUTĂU a fost pe măsură, acesta reamintindu-și de mine după o pauză de aproape 3 ani. Numai că replica noastră a fost proporțională cu acest nou și nemeritat afront.

Viitorul sună bine / Dar să vedem pentru cine!

Într-o sumară trecere în revistă, evenimentele care au urmat acestui nou eșec al lui Gutău se pot rezuma astfel:

1. În ședința Consiliului de administrație al I.Ș.J. Vâlcea din 12 martie 2021, a fost adoptată HOTĂRÂREA nr. 34/2021, la punctul 7 al acesteia s-a consemnat: „Se aprobă înaintarea punctului de vedere al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea către Primăria / Consiliul Local al mun. Rm. Vâlcea și către Ministerul Educației și Cercetării privind netransmiterea imobilului fostului Liceu Tehnologic Oltchim, mun. Rm. Vâlcea din domeniul public al mun. Rm. Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea  Universității din Pitești sau a dobândirii oricărei alte destinații care nu servește învățământului preuniversitar.”

Așa cum rezultă din procesul-verbal de ședință, prin Adresa nr. 25.479 / 494 / 03.03.2021 – remisă Primăriei municipiului și I.Ș.J. Vâlcea, (înregistrată la inspectorat sub. nr. 1.392 / 10.03.2021) – M.E.C. a transmis „avizul negativ privind transmiterea imobilului situat în Rm. Vâlcea, str. N. Bălcescu, nr. 26 din domeniul public al municipiului Rm. Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești. În ședință a fost prezentat și un Memoriu al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea (înregistrat sub nr. 8.320 / 10.03.2021), prin care se cerea „reanalizarea situației create de acordarea avizului negativ de către I.Ș.J. Vâlcea.” S-a stabilit / aprobat să fie elaborată o „documentație completă care să susțină punctul de vedere al I.Ș.J. Vâlcea privind netransmiterea imobilului mai sus menționat…”, urmând ca la proxima ședință a C.A. să fie prezentat „textul punctului de vedere solicitat.”

2. Ca urmare a adresei I.Ș.J. Vâlcea, (având nr. 983 / 03.03.2021), M.E.C a solicitat un nou punct de vedere Consiliului Local al municipiului. iar Primarul Gutău Mircia s-a declarat „nemulțumit de poziția actuală a conducerii I.Ș.J. Vâlcea cu privire la încercarea de trecere a imobilului teren… care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim” din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești”. Trebuie să precizăm că adresele trimise de minister nu au fost aduse la cunoștința actualilor consilieri locali și nu au fost discutate în actualul Consiliu local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

3. În ședința Consiliului de administrație al I.Ș.J. Vâlcea din 17 martie 2021, a fost adoptată HOTĂRÂREA nr. 35/2021, la punctele 20 și 21 ale căreia s-a consemnat:

 • 20. Se aprobă punctul de vedere cu privire la posibilele destinații ale sediului fostului Liceu Tehnologic Oltchim, mun. Rm. Vâlcea: internat și cantină / ateliere și laboratoare practică / centru de excelență / grădiniță cu program prelungit /bază de antrenament pentru elevi sau extindere spații pentru unități de învățământ”;
 • 21. Se aprobă propunerea de a se avea în vedere, la stabilirea proiectului rețelei școlare a mun. Rm. Vâlcea, pentru anul școlar 2022-2023, posibilitatea reînființării fostului Liceu Tehnologic Oltchim sau Argumentele aduse în cadrul ședinței – așa cum s-au consemnat în procesul-verbal de ședință – susțin hotărârile de mai sus: „Universitatea din Pitești consideră „atractiv” locul, locația (este vorba de imobilul fostului liceu Oltchim, n. n.), însă în opinia membrilor C.A., locația este la fel de atractivă și de necesară pentru nevoile învățământului preuniversitar. Copiii sunt practic sufocați în locațiile existente.”
 • Foarte importantă mi s-a părut consemnarea din procesul-verbal privind acordul pe care d-na Andreianu Mihaela, inspectorul școlar general l-a solicitat membrilor C.A. și l-a obținut din partea acestora, „pentru a putea iniția discuții pe platforma chimică, referitoare la extinderea ofertei educaționale pe partea învățământului tehnologic / profesional, în domeniul respectiv.”

Așa cum o să vedem mai jos, acest lucru s-a și întâmplat, d-na Andreianu Mihaela făcând aceste demersuri oficiale pe platforma chimică din Vâlcea.

4. A urmat Adresa M.E.C. emisă sub nr. 26.764 / 25.03.2021, (înregistrată la destinatar sub nr. 1.815 / 26 martie 2021), prin care ministerul a solicitat inspectoratului școlar Vâlcea caîn vederea suspendării demersurilor inițiate de minister”, să i se transmită „în cel mai scurt timp”, niște „note de fundamentare detaliate pentru propunerile pe care le-ați înaintat”, propuneri referitoare la necesitatea utilizării pentru învățământul preuniversitar vâlcean a fostului imobil al liceului Oltchim.

Adresa ministerială făcea și o sumară trecere în revistă a celor întâmplate până atunci în această speță, menționând momente mai importante, precum:

 • H.C.L. al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 103 / 11.04.2019,
 • acordul conform dat de d-na ministru ANDRONESCU Ecaterina pentru realizarea acelui „schimb” de imobile (deși madama în chestie se pretindea fi un mare dascăl făcător de școală în domeniul chimiei, prin acel aviz a parafat dispariția liceului care își câștigase renumele datorită acestui specific al meseriilor în care, de-a lungul timpului, pregătise numeroase generații de elevi),
 • adresa remisă de I.Ș.J.V. sub nr. 938 / 03.03.2021, (înregistrată la minister sub nr. 489 / 03.03.2021), ca și
 • adresa emisă de Primărie sub nr. 9.170 / 15.03.2021, (pe care o atașa în copie), prin care ministerul era încunoștințat că – prin H.C.L. nr. 11 / 2021, având și avizul I.Ș.J. Vâlcea – fusese aprobată rețeaua școlară de la nivelul municipiului pentru anul școlar 2021-2122, primarul considerând ca la nivelul orașului „există spații suficiente pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ”! 

Vezi mai jos această Adresă a M.E.C., care a ilustrat un articol apărut recent în Săptămâna în Oltenia, material dedicat acestui subiect.

5. Cu nr. 1.815 / 31 martie 2021,  Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a remis adresa solicitată de ministerul educației (având 7 pagini și care a fost transmisă „spre știință” și Primăriei UAT Rm. Vâlcea și Consiliului local al municipiului Rm. Vâlcea), prin care  solicităsuspendarea demersurilor inițiate de Ministerul Educației și Cercetării către Guvernul României privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, b-dul N. Bălcescu, nr. 26, județul Vâlcea, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim”, din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești.”

Referitor la „avizul conform” acordat de I.Ș.J. Vâlcea pentru Proiectul de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin H.C.L. nr. 11 / 25.02.2021, în Adresă se precizează că: spațiile în care a funcționat Liceul Tehnologic „Oltchim” nu puteau fi folosite pentru rețeaua școlară pentru anul școlar următor, deoarecenecesită lucrări de reabilitare, datorită faptului că nu au mai fost folosite în ultimii trei ani decât ca spații de depozitare.” 

În ce privește „acordul 5703 / 20.09.2018 al C.A. al I.Ș.J. Vâlcea, cuprins în documentația care a stat la baza Avizului favorabil nr. 39345 / 14.03.2019 al Ministerului Educației Naționale, opinăm că decizia C.A. de la acea dată nu s-a bazat pe o fundamentare temeinică… s-a avut în vedere doar desființarea Liceului Tehnologic Oltchim, repartizarea claselor, elevilor și personalului în alte unități de învățământ, fără a se avea măcar în vedere posibilitatea sau necesitatea menținerii acestui spațiu în folosința învățământului preuniversitar…” Deși atunci „se preconiza că se vor menține domeniile / profilurile / specializările / calificările care se școlarizau în Liceul Tehnologic Oltchim, din oferta școlară a unităților de învățământ din municipiul Râmnicu Vâlcea și din județ se observă că în județul Vâlcea pe domeniul chimie industrială nu mai există nicio unitate de învățământ acreditată, ci doar a clasă de învățământ profesional dual, la Liceul Tehnologic Forestier, ca urmare a solicitării operatorului economic CHIMCOMPLEX…”

În plus, se menționează că în ultima perioadă, „activitatea pe platforma chimică s-a relansat, fapt ce poate aduce în discuție o eventuală redeschidere a a liceului în viitor, pornind de la unul din principiile de bază al fundamentării proiectului planului de școlarizare pentru învățământul liceal tehnologic, profesional de stat și profesional dual: adaptarea ofertei educaționale le solicitările de pe piața muncii.”

În continuarea expozeului, în Adresa către minister se întâmplă un fapt fără precedent în anii din urmă. Se justifică menținerea punctului de vedere al inspectoratului școlar – cu privire la extinderea spațiilor școlare pentru unitățile de învățământ din oraș – pornind de la o statistică „îngrijorătoare a imobilelor și terenurilor pierdute în ultimii ani de unitățile de învățământ din municipiu”, prezentată astfel:

 • Liceul SanitarAntim Ivireanu” – internat (destinație locuințe sociale la etajul I), cantina și un teren din curtea liceului, de aprox. 500 mp (concesionat);
 • Liceul Tehnologic Forestier – teren (destinație: parc de circa 4.900 mp);
 • Fostul Liceu TehnologicHenri Coandă” (desființat odată cu Liceul Tehnologic „Oltchim”, în care funcționează la această dată Liceul de Arte „Victor Giuleanu”) – internat (destinație: locuințe sociale);
 • Colegiul Național de InformaticăMatei Basarab” – două terenuri din curtea școlii, în suprafață de aprox. 1.800 mp (destinație: parc);
 • Liceul TehnologicFerdinand I” – internat (destianție: locuințe sociale);
 • Grădinița Nord 7, desființată în anul 2017;
 • Grădinița nr. 3 (structură arondată Colegiului Energetic) – desființată;
 • Școala GimnazialăSpiru Haret” (structură arondată Liceului Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” – teren în suprafață de 8.654 mp;
 • Colegiul Economic,  Râmnicu Vâlcea – internat și cantină (situate în cartierul Ostroveni, transformate în locuințe sociale), teren (transformat în parcare).

Iar lista ar fi putut continua și cu alte spații școlare rășluite de către Gutău, în trecerea lui prin administrația publică locală. Dacă s-ar fi adăugat și cel două grădinițe din centru orașului și partea dinspre bulevard a Căminului-internat al Liceului Oltchim (o treime din cămin, preluată din anul 2007, reamenajată pentru cazarea junioarelor preconizatului Centru de handbalfete), ne-am mai apropia de tabloul complet al faptelor care au marcat relația primarului Gutău cu învățământul din orașul Râmnicu Vâlcea. Realități nefaste, pe care le-am înfățișat in extenso în articolele noastre.

Repet, este pentru prima dată când o conducere a I.Ș.J. Vâlcea înfățișează realist, pe baza faptelor, situația actuală a spațiilor școlare din municipiu, indicându-l pe principalul vinovat care – prin acțiunile sale arbitrare – a determinat o astfel de realitate… antieducațională. 

În Adresă conducerea inspectoratului școlar își „menținea și completa punctul de vedere al C.A. al I.Ș.J. Vâlcea” pe care l-a menționat anterior, referitor la „posibilele destinații” pe care le-ar putea lua fostul imobil al Liceului Oltchim.

Dintre toate aceste posibile destinații, am să mă refer la argumentele aduse în adresă pentru „Înființarea unui liceu cu profil tehnic, domeniul chimie industrială sau mutarea unui liceu tehnologic din municipiu, care nu dispune de bază materială și spații de învățământ suficiente și care să-și diversifice oferta educațională cu noi domenii / specializări / calificări , acre să corespundă calificărilor solicitate pe platforma chimică”.

În Fundamentarea acestei „posibile destinații” se argumentează că pe platforma chimică din municipiu există companii care reprezintă principalii producători de produse chimice din regiune, companii care au nevoie de specialiști, de oameni școlarizați în școlile din Vâlcea. Se susține că: „Desființarea singurului liceu de profil din județ a fost o greșeală, iar transferarea elevilor la alte licee nu a fost decât o soluție de moment, neavând nicio certitudine că liceele care au primit elevii vor păstra profilurile în continuare. În plus, baza materială pe care o avea Liceul tehnologic „Oltchim” pentru calificările cerute pe platforma chimică, nu o are nicio altă unitate de învățământ liceal din județ. Considerăm că spațiile trebuie reabilitate, iar la discutarea rețelei școlare de anul următor, ar trebui să se aibă în vedere fie reînființarea acestei unități de învățământ, fie mutarea unui alt liceu tehnologic din municipiu, care nu dispune de…. În consecință, din actuala ofertă școlară a liceelor din județul Vâlcea se observă că domeniul chimie industrială a dispărut (laboranți, operatori-chimiști etc.).” Adresa era însoțită de numeroase documente, care probau toate aceste susțineri.

6. Ulterior, o astfel de Adresă a fost remisă și Guvernului României, în atenția d-lui prim-ministru Cîțu Florin-Vasile. În care erau reiterate argumentele care justificau poziția actualei conduceri a Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, de menținere a imobilului fostului liceu Oltchim (teren și clădiri), pentru satisfacerea nevoilor educaționale ale învățământului preuniversitar vâlcean.

În ce ne privește, considerăm că aceste hotărâri sunt demne de atenție și merită să fie salutate. Pentru că ele sunt rezultatul altei gândiri decât cea care a determinat soluțiile distructive ale fostei conduceri „manageriale” a I.Ș.J. Vâlcea. Numai că ele nu sunt suficiente. Fiindcă în malaxorul adoptării hotărârii finale, ca de obicei, vor fi implicați și alți… șacali, mânați de mirosul intens / atractiv al hoitului, reprezentat de suprafața de teren de 26 de hectare, deținută în administrare de Universitatea din Pitești! Iar interesul pentru a o hărtăni este general, fiecare filială politică locală încercând să obțină o părticică din acest… oscior funciar de ros! Caz în care orice înțelegere pe sub masa din bătătura politichiei locale nu este exclusă, dacă fiecare dintre mahării acestora își poate împlini astfel poftele sale imobiliare!

Ar fi posibil să împaci lupul, capra și varza!?

Conchizând, este de remarcat faptul că intenția actualei conduceri manageriale a Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, este ca atunci când se va stabili proiectul rețelei școlare a municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2022-2023, să se aibă în vedere / să susțină „posibilitatea reînființării fostului Liceu Tehnologic Oltchim”, în fostul imobil care a aparținut acestui liceu. Cât despre eventualitatea mutării în acest imobil „a altui liceu tehnologic care nu dispune de bază materială și nici de spații suficiente pentru diversificarea ofertei educaționale”, consider că nu este o alternativă viabilă, atâta vreme cât liceul despre care știm că s-ar afla în… stand by, nu se află în postura de a putea susține logistic un asemenea demers de dezvoltare a ofertei sale educaționale.

Pentru că printr-o eventuală concretizare a acestei intenții a I.Ș.J. Vâlcea, privind „diversificareaofertei educaționale a acestui liceu cu „noi domenii / specializări /calificări, care să corespundă  calificărilor solicitate pe platforma chimică”,  nu s-ar întâmpla altceva decât să se repete greșeala făcută – cu bună știință – de către fosta conducere a instituției tutelare din domeniul educațional vâlcean. Cea care a fost de acord să împrăștie arbitrar clasele existente în liceul Oltchim, transferându-le în unități școlare care nu aveau nici baza materială corespunzătoare, nici personal didactic calificat pentru pregătirea elevilor și nici spații educaționale disponibile. Nici… NIMIC! Mutări care s-au făcut doar pentru a împlini astfel nesățioasa pohtă funciară a vremelnicului lor stăpân local.

Așa încât, nu cred că este normal să muți în fostul imobil al Liceului de Chimie un liceu la care nu a fost transferată nicio clasă provenind din liceul Oltchim. Liceu care a „înghițit” aproape în totalitate clasele provenite de la celălalt important liceu vâlcean desființat în anul 2018 (L. T. Henri Coandă), clase având toate profil… mecanic! Domenii / specializări / calificări în care era / este calificat acest liceu care le-a preluat. Procedând astfel, ar însemna că într-un asemenea liceu încerc – din nou – să dezvolt… ceva pornind de la… 0 (zero)! Ceva pentru care nu există nicio bază, niciun fundament temeinic, nicio justificare educațională pentru a o face! NIMIC în afară de dorința celor care vor să meargă înainte „schimbul” de imobile cu… UPIT – în locul pierdutului și iluzoriului imobil al fostului liceu „OLTCHIM” – oferindu-i acesteia imobilul astfel eliberat al liceului… mutat! Dacă UPIT bate palma cu actualii, toate acestea sunt ca și făcute! Numai că nu satisfacerea pohtei imobiliare a altora trebuie să primeze în găsirea unei soluții fezabile a acestei nefericite relații cu UPIT, care a fost pusă pe temelii șubrede și nelegale de către Gutău.

Eu nu fac altceva decât să exprim un punct de vedere, încercând să trag un semnal de alarmă, până nu este prea târziu.

Deși știu că după alții, nu aceasta este soluția salvatoare. Pe care gânditori interesați o coc la foc mic, în spatele ușilor (pe care le-au uitat) întredeschise. Iar soluția mea pentru justificarea intertitlului de mai sus se află în rândurile care urmează.

În ce mă privește, dacă decizia s-ar afla la mine, că nu aș putea reînființa fostul liceu, aș pleda pentru mutarea COLEGIULUI ECONOMIC în imobilul defunctei unități școlare, deoarece aceasta a fost școala la care au fost mutate/ -ți mai mult de jumătate din numărul claselor / elevilor de la Oltchim. Colegiu care nu dispunea / dispune de condițiile necesare pentru formarea profesională a tuturor acestora, neavând nici spații suficiente, nici dotări, nici curte, nici sală de sport, nici parcare etc., deși nimeni din acel liceu nu a zis nimic despre toate aceste neajunsuri. Iar în imobilul astfel eliberat aș muta L. T.Căpitan Nicolae Pleșoianu”, imobilul astfel eliberat putând să fie folosit pentru satisfacerea altor interese… superioare! Pe care nicio conducere a Inspectoratului școlar județean nu le poate ignora, atâta timp cât este numită politic, trebuind să răspundă corespunzător comenzilor politice venite de sus! Deși demisia de onoare ar trebui să fie soluția normală într-o astfel de situație. La care aș recurge fără niciun fel de rezerve, făcând publice toate intervențiile pe care le-aș considera ca fiind potrivnice interesului superior al elevilor!

Iar în acest liceu aș strânge din nou laolaltă tot ce s-a dus degeaba prin școlile pe unde s-a dus, punând o temelie fermă pregătirii necesarei forțe de muncă din domeniul chimiei industriale. Refolosind acest generos imobil (teren și construcții), aflat în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, în scopul didactic pentru care a fost edificat.

Lansez această opinie spre luare la cunoștință, deși știu că o astfel de soluție nu poate să conteze într-un joc politic atât de mare, în care se dispută valori imobiliare de multe milioane de parai. De care sunt interesate tot felul de obraze subțiri, care cu multă cheltuială se țin!

CHIMCOMPLEX S. A. solicită oficial reluarea școlarizării elevilor în domeniul chimiei industriale!

Am mai aflat că recent a avut loc o întâlnire a d-nei prof. ANDREIANU Mihaela, inspectorul școlar general al I.Ș.J. Vâlcea, cu dl. AVRAM Victor, directorul Sucursalei Vâlcea a Societății CHIMCOMPLEX S. A., în timpul căreia s-a discutat / propus să fie reluată școlarizarea elevilor în domeniul chimiei industriale, în condițiile în care această societate se confruntă cu lipsa personalului calificat în acest domeniu.

În acest sens, a fost remisă I.Ș.J. Vâlcea și o Adresă, care justifică concluzia pozitivă a acestei profitabile întrevederi, atât pentru societatea comercială implicată și învățământul preuniversitar regional, cât și avantajele pe care o astfel de decizie le-ar avea pentru societatea vâlceană în ansamblul său.

Vezi ADRESA S. C. CHIMCOMPLEX S. A. remisă I.Ș.J. Vâlcea:

13.04.2021 Adresa Combinat ISJV 2021

13.04.2021 Adresa2 Combinat ISJV 2021

În Adresă se face vorbire de faptul că Societatea CHIMCOMPLEX este o „companie chimică privată, cu o tradiţie îndelungată, care dă valoare resurselor naţionale: sare, calcar, var, sodă calcinată, gaze naturale, produse petrochimice”, fiind „cel mai mare combinat chimic din România, principalul producător şi furnizor de substanţe chimice vitale, specializat în polioli, clorosodice şi Oxo-Alcooli.” Precizând că doar pe Platforma Chimică de la Râmnicu Vâlcea compania „are  în prezent 1200 de salariaţi” – ca o recunoaștere a contribuției Liceului Oltchim la formarea profesională a acestora – se consideră că societatea „Chimcomplex nu ar fi compania de astăzi fără angajaţii care au grijă ca activităţile din combinat să se desfăşoare corect şi sigur în fiecare zi.”

Afirmând că societateaîntâmpină dificultăţi în ocuparea posturilor vacante”, în adresă sunt enumerate câteva din cauzele dificultăţilor care – așa cum rezultă din experiența CHIMCOMPLEX – generează această situație: „numărul insuficient de candidaţi disponibili pe piaţă (aprox. 40 %), lipsa de cunoştinţe profesionale specifice (se apropie de 25 %) şi lipsa experienţei necesare pentru postul vizat (depăşeşte 15 %).”

Menționând eforturile pe care le face societatea pentru creșterea eficienței prin tehnologizare, precum și investițiile făcute în pregătirea profesională a propriilor săi salariați, ținând cont și de perspectivele de dezvoltare ale companiei, se exprimă dorința ca „viitorii angajaţi, cel puţin cei care vor activa (în meseriile de bază, de ex: operator chimist, laborant chimist, tehnician chimist, maistru chimist) la nivelul platformei industriale de la Rm. Vâlcea, să fie şcolarizaţi şi recrutaţi de pe piaţa vâlceană, spaţiu cu tradiţie în industria chimică românească.”

Iar concluzia acestui demers oficial, care vine din partea unui important angajator vâlcean, este exprimată direct, fără niciun fel de ocolișuri: „existenţa în planul de şcolarizare a domeniului chimie industrială este esenţial. În vederea acoperirii necesarului de resurse umane calificate la nivelul platformei chimice din Râmnicu Vâlcea şi pentru asigurarea continuităţii atragerii de personal calificat în meseriile specifice industriei chimice, vă rugăm să includeţi în oferta şcolară din anii viitori clase de învăţământ liceal şi profesional în domeniul chimie industrială, întrucât activitatea firmei noastre este afectată de lipsa forţei de muncă calificate în acest domeniu.”

Este, de fapt, ceea ce trebuia să fie demonstrat că s-a întâmplat prin acțiunea distructivă a cetei zgubilitice patronată de mai marele urbei noastre, produsă de desființarea prin „divizare totală” a liceului Oltchim, fapte reprobabile, întâmplate în anii 2017 și 2018. Susținute prin vot – în C.A.-ul respectivului liceu și în cel al I.Ș.J. Vâlcea, precum și în Consiliul local al municipiului – și de unii exponenți ai sistemului educațional și ai puterii politice de atunci, formată din PSD, PER și ALDE. Fie-le numele sortit uitării semenilor, pentru faptele lor reprobabile.

Unde educație nu e, nimic nu e!

Nu este de prisos să ne reamintim că – într-o Scrisoare din 6 februarie 2018 – dl Prof. Em. Dr. Ing. SORIN ROȘCA, Președintele Societății de Chimie din România s-a pronunțat (cu argumente irefutabile) pentru menținerea acestui liceu (vezi AICI – în articolul nostru Societatea de Chimie din România susține menținerea L. T. OLTCHIM, publicat pe 29 martie 2018).

Referindu-se la Hotărârea nr. 30/30.01.2018 a Consiliului local al municipiului Râmnicu Vâlcea privind reorganizarea rețelei școlare – prin „dizolvarea totală” a L. T. „OLTCHIM” – se făcea următoarea constatare: „Este firesc ca în momentul în care se preconizează măsuri importante pentru viitorul unui liceu industrial din acest domeniu, să fie solicitate şi ascultate cât mai multe argumente pertinente pentru luarea celei mai bune decizii. După părerea noastră, în cazul de faţă nu a fost urmată o procedura de acest fel.” Ceea ce, așa cum bine se știe, nu s-a și întâmplat. Gutău Mircia rămânând surd la toate argumentele pertinente invocate de societatea civilă în favoarea menținerii acestui liceu.

„Din păcate, nu sunt la fel de bine evaluate consecinţele negative pe termen lung şi la o scară mai largă decât limitele interesului local. Importanţa strategică a liceului numit astăzi „Liceului Tehnologic Oltchim”, ca unitate de formare a resursei umane pentru industria chimică este consemnată în numeroase documente, care sunt puse la dispoziţie de unitatea şcolară, cât şi în documente revelatoare la nivel naţional.”

Autorul se „mărginea” să evidențieze doar „câteva aspecte”, pe care le considera ca fiind „relevante şi utile în luarea unei decizii de viitor pentru acest liceu”, printre care enumera:

În primul rând trebuie avute în vedere pierderile cu dotări materiale specifice, precum şi pierderile de calitate profesională care vor surveni. Liceul în cauză a fost creat prin acumulări de bază materială şi de experienţă profesională, dobândite prin şlefuirea constantă a motivaţiei unui corp didactic dedicat. … Toate acestea ar urma să
fíe pierdute. Cine îşi asumă costurile neamortizate şi prestigiul profesional irosit?” Pierderi irecuperabile, pe care – până acum- nu și le-a asumat nimeni! De aici necesitatea demersului nostru scriitoricesc, menit să-i aducă pe toți cei vinovați în fața celor care trebuie să probeze existența acestor vinovății și a celor care stabilesc pedepsele pentru astfel de fapte.

„În al doilea rând, nu poate scăpa observaţiei o supărătoare lipsă de coerenţă în demersuri strategice: pe de o parte, se fac eforturi pentru o revigorare a activităţii productive în Complexul Industrial „Oltchim”, iar pe de altă parte se desfiinţează cu uşurinţă școli de pregătire profesională a resursei umane destinată tocmai acestei dezvoltări, şi a altora din zona geografică adiacentă. Este evidentă lipsa unei viziuni clare, pe termen lung şi recurgerea la o soluţie punctuală în regim de avarie, ceea ce nu conduce niciodată la rezultate bune. Aceasta îndeosebi pentru cazurile în care soluţiile propuse nu fac altceva decât să desfiinţeze un bun câştigat.”

„In al treilea rând, dacă analiza impune o reorganizare şi chiar o reducere de şcoli, este necesar ca aceasta să fie făcută cu mult discernământ. Este „Liceul Tehnologic „Oltchimo alegere potrivită pentru o astfel de reducere? După părerea noastră nu aceasta este soluţia adecvată, ci mai de grabă soluţia ar fi o consolidare şi o extindere a școlii de chimie din Râmnicu VâlceaArgumentele în favoarea unei astfel de soluţii vin din experienţa şi dotarea Liceului Tehnologic „Oltchim”, ca şi din considerente: demografice, sociale, economice ale regiunii geografice Râmnicu Vâlcea.” Câtă dreptate a avut autorul Scrisorii, unul dintre specialiștii consacrați ai acestui domeniu!

În sfârşit, există şi următorul argument de ordin general: în prezent România pierde constant potenţiale venituri de multe miliarde de euro, ca urmare a scăderii producţiei şi exporturilor de produse ale industriei chimice. Ar fi o gravă greşeală ca această situaţie să nu fie schimbată în viitor, cu atât mai mult cu cât evaluările pentru viitor situează chimia mondială ca având un rol central în confruntarea cu principalele ameninţări de criză (alimentară, energetică, de materiale şi sănătate).”

Încheia misiva, lansând apelul de aîncuraja şi dezvolta chimia şi nu de a recurge în mod nechibzuit la reduceri şi desfiinţări.”

Timpul care s-a scurs începând de atunci i-a dat întru totul dreptate. Deoarece – până acum – fuga ireparabilă a timpului a dovedit că Vâlcea nu poate exista economic decât prin valorificarea superioară a resurselor subsolului, solului și a potențialului său uman. Cel care, în lipsa unor facilități legislative care să încurajeze dezvoltarea economică, a fost nevoit să-și ia lumea în cap, confirmând astfel valabilitatea… tristă a  unui cunoscut proverb latin: ubi bene, ibi patria! 

Iar vinovăția pentru acest exod al creierelor și forței de muncă autohtone, s-a datorat dezinteresului manifestat constant de vremelnicii politicieni locali. Interesați în mai mare măsură de dezvoltarea propriilor lor afaceri decât de dezvoltarea economică a zonei și de asigurarea unui trai mai bun pentru locuitorii acestor frumoase meleaguri.

Originea unei expresii – Ubi bene, ibi patria (“Unde e bine, acolo e patria”) - Deștepți.ro

Adresa M.E.C. din 25 martie 2021

12.04.2021 Adresa MEN 2021

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

Wolves - Lupi - Google+
 
____________________________________
 

Constantin Tănase – Dă Doamne!

 
Melodia Am pornit pe șantiere – de pe albumul De pionieri.
 
 
 
 
 
 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.