Monica ANISIE, lobby-istul intereselor imobiliare ale Universității din Pitești. Și ale PER-iștilor și PSD-iștilor din Vâlcea!?

Motto: Istoria aceasta, de-o fi adevărată,

Îmi pare că arată

Că în fiecare ţară

Cele mai multe rele nu vin de pe afară,

Nu le aduc streinii, ci ni le face toate

Un pământean d-ai noştri, o rudă sau un frate!

                  (Grigore Alexandrescu, Toporul şi pădurea)

Scurt pe 2 și 1/4: În prima parte a acestui material am luat cunoștință de demersurile antamate de către MEC și Guvernul României pentru a finaliza – prin adoptarea unei atât de mult dorite și îndelung așteptate Hotărâriacțiunea declanșată de către GUTĂU Mircia în vara anului 2017. Atunci când, ca rezultat al insistentelor și subteranelor sale acțiuni, de a pune presiune pe UPIT, pentru a obține gratuit imobilul (construcții și vreo 26 de hectare de teren), pe care aceasta îl deținea în oraș în administrare delegată (de către ministerul educației), GUTĂU le-a oferit varianta unui… schimb de imobile. În schimbul acceptării cedării imobilelor celor două foste unități militare, UPIT urma să își aleagă imobilul uneia dintre unitățile școlare din oraș. Primarul GUTĂU angajându-se să desființeze unitatea școlară selectată, (prin scoaterea acesteia din rețeaua școlară care urma să fie aprobată pentru anul următor – printr-o hotărâre de Consiliu local), eliberând astfel acel imobil ales de UPIȚI. Pentru a o face, avea nevoie și de cooperarea conducerii administrative a Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, ceea ce s-a dovedit a fi extrem de lesne de obținut. Ca urmare a acestor manopere concertate, după 51 de ani de existență în imobilul său din centrul urbei, Liceul OLTCHIM, care avea în acel an școlar 775 de elevi (dublu decât fiecare din alte trei licee tehnologice din oraș, care au continuat să existe, pentru că au avut norocul să nu fie indicate oficial de UPIT drept viitor… cuib al filialei sale vâlcene!), a fost ras de pe suprafața școlară a pământului! Doar pentru că aceasta era pohta funciară a mai marelui administrativ al locului, care nu putea să-i fie altfel satisfăcută. Din condei, prin „restructurarea” rețelei școlare „prin divizare totală”, această prestigioasă școală a dispărut ca și cum n-ar fi fost!

Acest lucru mi se pare a fi deosebit de grav. Pentru că NIMENI – dintre cei care au responsabilități – nu s-a sesizat în legătură cu gravitatea acestui caz. Toată lumea a asistat pasivă, ca și cum orice ciumpalac, ajuns în fruntea unei comunități locale, este „ales” pentru a fi lăsat/ ajutat să-și facă mendrele și să-și regleze propriile sale afaceri. Și ale cetei de „muți” din Consiliul Local, care-i asigură voturile necesare pentru a putea să facă asemenea matrapazlâcuri! Iar ministerul educației, când s-a făcut că face, s-a jucat de-a făcutul, „ascultând” doar… inspectoratul școlar județean Vâlcea! Adică, doar partea care-i reprezenta în teritoriu… interesele educaționale! Care se pronunțase deja atunci când, pe 15 decembrie 2017, fără să-și exercite atribuțiile pe care le avea prin normă, susținuse necondiționat – prin adoptarea unei hotărâri de către CA-ul său – proiectul de rețea școlară propus pentru anul școlar 2018-2019 de către un Consiliu local înfeudat intereselor primarului GUTĂU!

Cum o să dați de belea / Uite NOTA, nu e ea!

Iar acum, în ședința sa din 20 februarie a. c., Guvernul României adoptă (!?) o NOTĂ cu tema: „Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, judeţul Vâlcea, din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării”!

În care, pe lângă alte gogomănii, se transformă în portdrapelul intereselor educaționale ale UPIȚ-ilor! Că de-aia există un „minister al educației”, ca să-i pupe-n dos pe distrugătorii unui liceu viabil din Râmnicu Vâlcea, pentru a-i dobândi imobilul! Cu voie de la stăpânire, pe care o doare-n cur de interesele educaționale reale ale acestei comunități locale. Așa ceva este fără precedent, ca ministerul / ministrul educației să devină purtătorul de cuvânt al unor fosile educaționale!

Iată doar câteva dintre minunățiile făcute astfel publice, preluate din una dintre adresele remise Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea de către UPIT, (emisă cu nr. 6.197 din 07.VI.2017, înregistrată la destinatar sub nr. 23.022 din 12.VI.2017)! Informații neadevărate, înghițite pe nemestecate de către d-na ANISIE, ministrul  educației, persoana care-și asumă/ propune spre adoptare NOTA:

  • „În acest context, dublat de proximitatea geografică, dar și de afinitățile culturale, sociale, economice, consolidând o istorie de 15 ani de când Universitatea din Pitești are filială la Râmnicu Vâlcea… Universitatea și-a fundamentat opțiunea de a dezvolta un centru universitar puternic în imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26. (auzi la ei, unde și-au găsit cuibul pentru zburdălniciile educaționale pe care le au de gând să le facă la Râmnic! În imobilul defunctului liceu… OLTCHIM! n. n.)”!
  • „Prin raportare la sediul în care își desfășoară în prezent activitatea specializările Universității din cadrul filialei Râmnicu Vâlcea, noua locație oferă magnetismulCentrului” (vs. „Periferia” fostei unități militare de la Vlădești), crescând exponențial atractivitatea.” Deci, după mintea upiților, asta era cheia… creșterii „exponențiale a atractivității” ofertei lor educaționale! „Magnetismul CENTRULUI (orașului, desigur! n. n.)”, față de locația PERIFERICĂ (doar aparent, că este la doar 1 km de centru, nu mai departe!), unde-și pierd vremea acum, în lipsă acută/ cronică de… obiecte ale muncii didactice!
  • … „În plus, în cadrul Universității din Pitești funcționează Colegiul Terțiar Nonuniversitar… pentru absolvenți cu sau fără diplomă de bacalaureat (studii postliceale, nivelul 5 de calificare). Acest Colegiu oferă oportunități multiple și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar vâlcean.”
  • Ca ministerul să conchidă în – de acum – celebra-i Notă: „… Elementele care compun baza materială a imobilului situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26 din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv spații de învățământ, laboratoare, cămin, cantină, ateliere, sală de sport, odată preluate de Universitate vor fi reintroduse în fluxul firesc de activități specifice, consolidând un mediu academic performant și atractiv pentru zonă/ regiune.”
  • Locație despre care d-na ministru Monica-Cristina ANISIE știe că: „Imobilul sus menționat a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim”, unitate de învățământ preuniversitar de stat reorganizată începând cu anul școlar 2018-2019, prin divizare totală, astfel că imobilul a rămas la dispoziția Consiliului Local.” Ați văzut ce simplu este pentru o pafaristă interesată!? Care împarte imobile educaționale precum alții… bezele!

După care coana mare de la timona educației naționale găsește/ oferă și SOLUȚIA legislativă pentru satisfacerea pohtei gutăiene și mascarea astfel a cine știe cărei înțelegeri oculte dintre PNL-ul central/ local și GUTĂU! C-așa-i (nu numai) în tenis!

Și Guvernul remite NOTA către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea spre a emite o nouă hotărâre, „având ca obiect declararea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, județul Vâlcea, din bun de interes public local în bun de interes public național și transmiterea acestuia din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Dându-i astfel lui GUTĂU Mircia ceea ce acesta și-a dorit cel mai mult de când a fost ales ca primar al Râmnicului. Ceea ce nici PSD-iștii, aliații săi de guvernare locală/ județeană – din 2016 încoace – nu se grăbiseră să-i pună la picioare…

Așa încât, este firesc să ne întrebăm:

  • Să fi făcut liberalii această mișcare gratuit!?
  • Să nu fi intervenit niciun fel de… înțelegere între cele două părți!?
  • Să fie ORBAN Ludovic atât de zevzec, încât să ignore interesele electorale ale liberalilor săi din Vâlcea!? Cei care, în lupta cu hidra PSD-istă, (dintre toate județele din dreapta Oltului), au obținut rezultatele cele mai bune la ultimele confruntări electorale naționale; cei care au mai mult de jumătate dintre primarii din județ (52 din 89)!
  • să fie un aranjament de care să nu fie străini liderii județeni ai liberalilor!? În condițiile în care, pe unii dintre ei îi leagă o veche tradiție a luptei politice comune, ca vechi și buni camarazi în PD, PDL, PNL…

Ești tânăr și n-ai ce face!? / Hai la mielul cu noroace!

Hai să lămurim ce este cugeneroasaOFERTĂ educațională pe care UPIT o face pentru ciumpalacii și lumpenii abandonați de soartă pe meleagurile vâlcene. Cu toate datele necesare pentru a înțelege ce era/este cu: TAXELE de școlarizare percepute de UPIT, (inclusiv pentru Colegiul Terțiar Nonuniversitar), desființarea unor programe de studii de la filiala de la Râmnicu Vâlcea, liste cu locurile rămase libere la sesiunile de admitere, statistici, grafice, link-uri  etc., toate fiind date oficiale, provenind de la sursă.

ALO, UPIT!? NU MAI AVEŢI LOCURI… GRATUITE!? (I), articol publicat pe 17 aprilie 2018, cu referire la datele privind anul universitar 2017-2018;

ALOO, (H)UPIŢII? CUM, NU MAI AVEŢI LOCURI SUBVENŢIONATE!? (II), articol publicat pe 23 aprilie 2018;

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I), publicat pe 30 iulie 2019. În a doua parte a acestuia am publicat Tabele și Grafice cuprinzând date statistice  referitoare la ceea ce reprezentase Universitatea din Pitești în Vâlcea, în anul universitar 2016-2017. Conchizând cu amărăciune că „din toate aceste date rezultă că măsura mutării filialei vâlcene a UPIT în imobilul Liceului OLTCHIM este una fără niciun viitor. Deoarece filiala… pseudo universitară a UPIT era una lipsită tocmai de obiectul muncii sale și anume… învățăceii! „Studenți” care – în număr din ce în ce mai mare – ar fi trebuit să-i calce pragurile amfiteatrelor și pe cele ale celorlalte spații de învățământ vâlcene; dar care se remarcau printr-o aproape totală… absență!” Situația este identică pentru anul universitar care i-a urmat – 2017-2018. Fără niciun fel de activitate în Vâlcea rămânând și recent înființatul… Colegiu Terțiar Nonuniversitar!

Articol în care, de asemenea, am prezentat TABELE sinoptice din care rezulta cu claritate care era situația la zi a efectivelor de elevi din liceele tehnologice vâlcene. Din care rezulta că singurul liceu ale cărui efective de elevi creșteau era… Liceul OLTCHIM! De la 628 de elevi (în anul școlar 2015-2016), numărul acestora a crescut la 772 (în anul școlar 2017-2018)! Din alt Tabel rezultând că „liceul OLTCHIM continua să aibă numărul cel mai mare de clase de liceu – zi: cel puțin dublu în raport cu numărul acestora la alte 3 dintre liceele tehnologice râmnicene.” În alte Grafice era prezentată Structura elevilor liceului OLTCHIM în ultimii doi ani școlari ai existenței sale, remarcându-se următoarele tendințe: scăderea numărului de elevi din învățământul liceal – zi și de la cel postlicealcreșterea numărului elevilor din învățământul profesional, seral și frecvență redusă.

Universitatea din PITEȘTI și Mircia GUTĂU… „dragoste” mare! Cu năbădăi și doar din interes!, publicat pe 28 septembrie 2019. În care am prezentat in extenso „eforturile” făcute de către dl GUTĂU Mircia pentru a se realiza – cât mai repede cu putință – schimbul de imobile care să-i permită să hărtănească terenul avut în administrație în Râmnicu Vâlcea de Universitatea din Pitești. Ocazie ca să prezentăm date edificatoare referitoare la „costurile pe care le implică frecventarea studiilor universitare de licență și masterat la filiala vâlceană a UPIT. Că prea le-a făcut GUTĂU reclamă susținând că fixându-i în imobilul din buricul târgului, (fostul spațiu în care – timp de… 51 de ani neîntrerupt – și-a desfășurat activitatea L. T. OLTCHIM), oferă astfel acces gratuit la învățământul superior de stat și… gratuit! Mai că-mi vine să-i replic, să-i spui lui Mutu! Numai că-mi dau seama că mi-aș pierde vremea cu-n afon în ale educației! Și nu numai…

Am prezentat programele universitare de licență și de masterat – valabile pentru acest an universitar 2019-2020, precum și programele din cadrul Colegiului  Terțiar  Nonuniversitar. 

Colegiu la care, (în afara taxei de înscriere de 150 de lei), taxele de școlarizare variază între 2.600 lei/an, cu durata de 3 ani (pentru Asistent medical generalist, Asistent medical de farmacie), la 2.400 lei/an, pentru alte 6 programe de studii cu durata de 2 ani (precum cele de Agent comercial, Funcționar bancar, Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație etc.); de la 2.400 lei/an, pentru o durată de 1 și 1/2 ani (pentru 5 programe, printre care Analist programator, Asistent manager unități hoteliere, Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții), la  2.400 lei pentru un program cu durata de un an (Tehnician operator mașini cu comandă numerică). Cu precizarea extrem de importantă că aceste programe se organizează doar la… PITEȘTI! Că la Râmnicu Vâlcea nu ar avea clienți… Iar OFERTA – cu numărul și repartizarea locurilor – a fost dată publicității AICI.

Articol în care, după o asemenea demonstrație, scriam: Așa că, între învățământul  GRATUIT  postliceal și/ sau de maiștri, organizat de stat în liceele/ colegiile care au mai rămas pe piață și făcăturile pseudo universităților schiloade, rămase fără obiectul muncii, ce credeți că o să aleagă tinerii interesați de dobândirea de competențe în cadrul acestor forme de învățământ!? Pe GUTĂU nu-l mai întreb, deoarece ar însemna să o fac din nou… degeaba! El o ține pe-a lui și deja știm de ce dă în mod repetat cu oiștea-n gard!” 

Dacă tot trecem pe lângă… Colegiul terțiar nonuniversitar piteștean (că numai la noi se pot naște asemenea struțocămile slute!), să dăm cu geana pe listele cu ADMIȘI după prima sesiune de admitere, din iulie 2019. Și ce ne este dat să vedem!? Minune mare! Pe care merită să o vedeți cu ochii voștri! Însumat cu mare grijă ca să nu greșim, depistăm doar vreo… 14 admiși, cifră rezultând din: 6 (la Asistent medical generalist) + 4 (Mecanică – Tehnolog tehnician mecanic) +2 (Informatică – Analist programator) + 2 (Mecanică – Tehnician operator mașini cu comandă numerică)!!! Asta însemnând că, după prima sesiune,  nu s-au ocupat nici 4 % din cele 450 de locuri scoase la concurs! Acordate cu maximă generozitate de un minister al educației total depășit de realitățile din învățământul preuniversitar, mutate cu anasâna la cel universitar, pentru a nu muri de foame tot felul de trepăduși oploșiți pe acolo!”

Toamna, anotimpul în care se numără bobocii, nu le-a dus procentul celor înmatriculați cu mult mai sus de… 10 % din numărul locurilor scoase la concurs la COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR al UPIT! Un insucces pe măsura dimensiunilor exegerate ale făcăturii reprezentată de avortonul „colegiu” nonuniversitar, organizat pe… bani ai clienților, în condițiile în care statul organizează asemenea cursuri gratuite, prin intermediul învățământului postliceal din cadrul unor licee/ colegii! Care erau dotate cu personal calificat și cu mijloacele de învățământ necesare desfășurării unui act educațional de calitate! Asta pentru că, la noi, a fost mult mai ușor să distrugem ce este bun și util, ca să-i îndestulăm pe alții, care nu dispun nici de mijloace și nici de personal calificat! Pe care-l pescuiesc tot din învățământul preuniversitar!

După ce am realizatcare era oferta „nonuniversitară a UPIT-ilor pentru Vâlcea – de-ți vine să-ți dai singur… diplome false sau inutilizabile, cum se mai poartă prin zona roșie a spectrului nostru politicam purces la o călătorie de favoare pentru a realiza cum împărțeau aceștia locurile pe care, cu o generozitate greu de înțeles, le distribuie Ministerul educației. Ca să putem constata ulterior cam care a fost gradul de încărcătură omenească al acestora. Prezentând locurile alocate filialei vâlcene a Universității pentru Domeniile de studii/ Specializările/ Programele de studii universitare de licenţă și de masterat; realizând că aproape toate erau locuri… nesubvenționate! Per total, pentru domeniile de licență, (vezi filele 1-2), Universității i-au fost alocate 3.140 locuri dintre care doar… 722 de locuri subvenționate. Alte 64 erau asigurate/ subvenționate pentru rromi. Să-i spună cineva și lui Mircia GUTĂU cum stăm cu învățământul universitar gratuit de stat, pe care se laudă că l-a dăruit el vâlcenilor, în schimbul desființării liceului OLTCHIM! Că prea îl laudă unii năimiți pentru „fapte” închipuite, de care nu a auzit nimeni!

Pentru domeniile de masterat (vezi filele 3-4), ministerul a alocat UPIT un total de 3.250 locuri, dintre care doar… 388 urmau să fie subvenționate. Alte 31 de locuri erau subvenționate pentru rromi.

Cum vorba multă este sărăcia omului, să facem o sumară trecere în revistă a rezultatelor de la etapa de toamnă a Concursului de admitere, (desfășurată în luna septembrie), la câteva dintre facultățile UPIT. Listele finale, cuprinzând candidații înmatriculați la licență – în sesiunile iulie-septembrie 2019 – conțin o mulțime de locuri rămase… libere: 31 la Informatică (din 100 de locuri alocate), 42 la Biologie (din 70 de locuri alocate), 20 la Știința mediului (din 50 de locuri), 23 la Inginerie energetică (din 45 de locuri), la Ingineria mediului 21 de locuri din 50, la Horticultură 22 de locuri din 50, la Psihologie 25 de locuri din 60 etc.

Situația candidaților înmatriculați la MASTERAT – în sesiunile iulie-septembrie 2019 – conține o mulțime de locuri libere. Și este mai… maro decât cea de la licență, așa cum o dovedesc datele: la ChimieChimie criminalistică s-au ocupat doar 14 locuri din 50; la InformaticăTehnici avansate pentru prelucrarea informației = 33 locuri din 100; la Matematică/ matematică didactică = doar… 10 locuri din 100, (toate cu taxă); la Știința mediuluiMonitorizarea și protecția mediului = 17 locuri din 50.

Pentru cei interesați, alte date despre admiterea la această facultate a UPIT – în sesiunile iulie – septembrie 2019 – vezi AICI.

Și la VÂLCEA s-a dat brânci noului an universitar, publicat pe 8 octombrie 2019. Articol în care, dincolo de umorul trist pe care-l degajă, printr-un număr de 36 de fotografii am prezentat starea jalnică în care ajunsese imobilul (fostului!?) Liceu Oltchim.

Să conchidem la final / Cine merge la… spital!?

Să fie clar și pentru surdo-m(am)uții ministeriali și locali! Argumentele pe care le-am furnizat public în timp – și pe care le-am rememorat punctual în aceste materiale – dau peste cap întreg eșafodajul interesat și șchiop al d-nei ANISIE (și a acoliților interesați ai acesteia)! Cea care, procedând așa cum s-a văzut mai sus, (prin NOTA supusă spre adoptare în ședința de guvern din 20 februarie a. c.), nu a făcut altceva decât să probeze – cu vârf și îndesat – faptul că este paralelă cu înalta demnitate pe care o deține în statul român, cea de ministru al educației! „Lucrând” cu toate mijloacele specifice funcției sale ministeriale împotriva interesului comunității educaționale vâlcene! Girând astfel toate matrapazlâcurile pe care le făcuseră toți PSD-iștii care o precedaseră în scaunul lui Spiru Haret, începând din 2017 încoace, dând un caracter de aparentă legalitate furăciunii inițiate de Gutău și I. Ș. J. Vâlcea (în formula PSD-istă)! Fără ca – înainte de a o face – să încerce să afle dacă faptele pe care le îmbrăca astfel în legalitate nu aveau un pronunțat iz penal!

Așa încât, mi se pare normal să ne întrebăm (doar retoric, desigur!): există vreo diferență între partide având titulaturi/ doctrine/ electorate diferite, dacă faptele și apucăturile lor – atunci când sunt la guvernare – se aseamănă ca două picături de apă!?

Se pare că în cadrul acelei ședințe de guvern nu a fost adoptată NOTA care a făcut obiectul acestor două articole. Pentru a evita ca acest lucru să se întâmple în curgător, am decis să le public. Astfel se justifică spumele cu care preamarele urbei noastre amenință în mod repetat – cu ocazia fiecărei apariții publice – că o să descindă în minister, pentru a-i cere socoteală d-nei ministru!

Ca să fie și mai evident de ce NU trebuia desființat Liceul OLTCHIM, și de ce trebuie ca vinovații să răspundă pentru aceste fapte, să (re)vedem acest articol: https://panatiberiu.blog/2019/07/30/de-ce-nu-trebuia-desfiintat-liceul-oltchim-din-ramnicu-valcea-i/

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE! 

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ,  alias Lupul sindicalizat


Sursa foto copertă

P. S.: Din ciclul verbal: Decât să taci, și să creadă lumea că ești prost, mai bine să vorbești, spulberând astfel orice îndoială

Sub genericul Terapia prin râs, începe printr-un… surâs,

Vă ofer câteva imagini și vorbe sugestive despre idealul (greu de atins al) femeii liberale de succes:

2008 – Raluca Turcan nu își (re)cunoaște vârsta sau nu știe să numere!?

Ca Turcan lemne

Taxi – O țară de oi care stau capră

Un gând despre “Monica ANISIE, lobby-istul intereselor imobiliare ale Universității din Pitești. Și ale PER-iștilor și PSD-iștilor din Vâlcea!?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.