ZBOR DEASUPRA ALTUI CUIB CU GUGUŞTIUCI… ZĂBĂUCI (II)

          Motto: «Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la
strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiţi;
prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi.»
2 Corinteni 4:8, 9

Tot pe drum, pe drum, pe drum / Şi prin şcoală… nicidecum!

     Smeureanu mai face şi el o… nefăcubilă, atunci când zice că „nu poate fi vorba despre trecerea în proprietatea cuiva, ci despre administrare”!

      Ba da, Florine, asta a şi cerut GUTĂU! Schimabrea regimului proprietăţii fiecăruia din cele două imobile (terenuri şi construcţii): cel al liceului Oltchim (pe care îl doreşte trecut din proprietatea administraţiei publice locale în domeniul public al statului, urmând să fie dat în administrare de către M.E.N. – (H)UPIT-ilor) şi cel al fostei unităţi militare de la Vlădeşti (imobil pe care GUTĂU doreşte cu ostentaţie să-l vadă trecut din domeniul public al statului în cel al administraţiei publice vâlcene; administrat de un consiliu local obedient, pentru a-l putea hărtăni după cum îi este pohta lui de pasăre de pradă)!

     Şi pentru asta aţi şi votat: pentru schimbarea formei de proprietate!

     Da’ ce să-ţi mai baţi tu capu’ şi cu ăstea, când ai atâtea altele de… soluţionat!             Altfel spus, conform legii, imobilele unităţilor şcolare – terenuri şi construcţii – fac parte din domeniul public local (care este tot o formă de proprietate), fiind administrate de consiliile locale; acestea deleagă administrarea efectivă a lor către consiliul de administraţie al fiecărei unităţi şcolare (care devine astfel titular al drepturilor de administrare a unor bunuri din domeniul public).

   Juridic, e niţel mai complicat. Autoritatea administraţiei publice locale are dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a gestiona treburile publice, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care le reprezintă, în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

   Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi de actul de constituire. El are folosinţa, posesia şi dispoziţia materială a bunului asupra căruia poartă acest drept. Titularul dreptului de administrare, în speţă unitatea noastră de învăţământ, nu avea decât dispoziţia juridică asupra bunului, proprietatea publică a municipiului Râmnicu Vâlcea.

     Exercitarea acestor prerogative (ale dreptului de administrare) se poate face doar în condiţiile legii şi, dacă este cazul, potrivit celor stabilite în actul de constituire a dreptului (acordat de titularul dreptului de proprietate publică).

    Între aceste noţiuni juridice s-a făcut jocul Primărie/ GUTĂU – L. T. OLTCHIM! Despre semnificaţia cărora votanţii de conjunctură nu aveau nici un fel de habar! Ci doar fiecare câte o… piele, pe care încerca să o salveze! Cel puţin aşa rezultă din procesul-verbal.

   Vi s-a mai cerut să aprobaţi – cum aţi şi făcut, de altfel – trecerea bazei materiale a liceului OLTCHIM „în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti”! Chestie cu care nu trebuia să aveţi nicio treabă! Care este ceva fără precedent, fiind o găselniţă jenantă, inventată doar pentru a satisface poftele funciare ale jupânului… Mircia GUTĂU! Aşa ceva nu s-a mai întâmplat nicicând şi nicăieri!

   Inovaţie de care Ministrul educaţiei nici nu a vrut să audă, realizând că dacă-şi dădea avizul conform (pentru schimbarea destinaţiei imobilului Liceului OLTCHIM), i se apropia şi lui funia de par! Anchetatorii grăbind oricum – cât pot şi ei – înfăşurarea acesteia doar în jurul gâturilor celor care au mai rămas în… schemă!

   Izolată şi înghesuită într-un cap de rând (fiind vizibil cu ochiul liber că, deh, atât loc i-a mai rămas interpolatoarei ca s-o introducă ulterior – şi pe ea – în… pagină!), aflăm din procesul-verbal că „se prezintă Adresa nr. 558/19.02.2028”. Cum, care mai este şi asta!?

 Era adresa mea, remisă pentru dezbatere şi decizie consiliului (vezi AICI– Adresa mea către C. A. al L. T. OLTCHIMApel la rezistenţă).

 Parcă o şi văd, mititica, bătând timid la uşă, aşteptând zadarnic să fie poftită înăuntru… Luându-şi inima între cele cinci pagini ale sale, intrând sfioasă (ca o fată mai… mare), dând să se prezinte (deşi dl Smeureanu trebuia să le-o remită a priori adrisanţilor prin poşta electronică, deoarece  acestora le era destinată)!

   Iar când – biata de ea – a deschis timid gura ca să se prezinte, şi au aflat cei din Sfatul Înţelepţilore adresa lui PANĂ, au scos-o degrabă afară, fără s-o mai prezine/ asculte cineva… Şi fără să se mai consemneze niciun fel de vorbe despre ea în procesul-verbal! Nici măcar o… vorbuliţă! Ca şi cum i-ar fi călcat pe bătături!

    A plecat, săraca, aşa cum a venit… şi dusă a fost! Ca multe alte adrese, care nu au interesat şi nu mai interesează pe nimeni din şcoală. Că ăştia-s oamenii de la sfârşit de ciclu… şi cu ăştia defilăm! Pănâ când se duce şcoala de râpă.

    După alte câteva bla-bla-uri… (pseudo)liberale, pe care le puteţi vedea în PDF-ul anexat, dl director SMEUREANU a supus la vot deschis „acordul de preluare din administrarea C.A. al Oltchim a întregului imobil (clădire, teren) de către C. L. al municipiului Rm. Vâlcea, precum şi acordul privind transmiterea din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului şi administrarea MEN – Universitatea din Piteşti”. Rezultatul (aşteptat) al votului a fost: «8 voturi pentru”, 1 vot „împotrivă” (dl Băzăvan)»

   Ca să nu lipsească nici frecţia de la piciorul de lemn al muribundului liceu, s-a mai făcut o consemnare eclatantă: „după transmiterea acordului către primăria Rm. Vâlcea, consiliul solicită schimbarea hotărârii privind structura reţelei şcolare!

    BATĂ-VĂ NOROCU’ să vă bată, DE SOLICITATORI DE… BUNĂ CREDINŢĂ!

  Păi, ŞTIM CĂ AŢI REMIS PRIMĂRIEI – cu mare grăbire – ACORDUL vostru (Hotărârea şi o adresă însoţitoare). Ca SĂ-L POATĂ DUCE degrabă la Bucureşti, LA M.E.N., „delegaţia” condusă de nea Anton MIŢARU!

    Şi aţi uitat aşa de repedepartea a doua a hotărârii voastre!?

    DREPT PENTRU CARE, VĂ-NTREB DIRECT, DE LA OBRAZ:

   Ulterior, aţi mai făcut oarece demersuri oficiale pe lângă GUTĂU, EPURE (ca reprezentant al său în consiliul de administraţie al şcolii), pentru schimbarea hotărârii privind structura reţelei şcolare”!?

     Aud!? Cuum!?

    Am înţeles… După şedinţă n-aţi mai făcut nimic!

   Înseamnă că acea consemnare din procesul-verbal de şedinţă era doar aşa, la oha, ca să vadă şi să audă fraiereştenii din incintă că vă interesează soarta lor, nu!?

      (vezi AICI– art. 3 din Hotărârea C. A. nr. 8/22.02.2018 şi AICIProcesul-verbal al şedinţei din 22 februarie 2018).

Se-adună grijile buluc… / Nici urmă de vreun pui de cuc!?

  Nici glasul dantonului autohton nu se mai aude în consiliul local. Să fi uitat Băzăvan (că despre el este vorba) să le atragă atenţia colegilor lui de parlament, că au votat preluarea administrării de către ei a imobilului Liceului Oltchim!? Că din acel moment – din 22 februarie 2018, de când C.A.-ul L. T. OLTCHIM a aprobat solicitările lui GUTĂU – doar ei, consilierii locali, sunt singurii care mai pot decide în problemele privind administrarea respectivului imobil (terenul şi toate clădirile care încă-l mai populează!)!?

   Cumva, majoritatea mută din consiliul local, nu mai ştie ce-i pune stăpânu-n cârcă!?

    Poate că acesta este motivul pentru care Băzăvan nu a mai făcut act de prezenţă la şedinţele ulterioare ale C.A.-ului liceului… Ce şi-o fi zis: maurul şi-a făcut datoria, liberalul trebuie să se dea la… fund (Doamne, apără şi fereşte! Nu e nicio aluzie la preconizatele acţiuni de mase pentru sus ţinerea familiei tradiţionale)!

O şcoală vie, pe care GUTĂU a pus-o pe… năsălie

Sursa: http://www.gazetavalceana.ro/2017/12/07/news-alert-vezi-cine-sunt-noii-directori-ai-liceului-oltchim-din-ramnicu-valcea/

    Motiv pentru care îi întreb direct şi la obiect – şi pe unii şi pe alţii – cu toate vorbele la locul lor:

A. Întrebare pentru Membrii consiliului de administraţie al liceului:          – dacă aţi delegat toate atribuţiile voastre privind administrarea imobilului L. T. Oltchim (procedând aşa cum vi s-a cerut), de ce mai convocaţi/ţineţi şedinţe ale consiliului de administraţie al şcolii, în care abordaţi probleme şi adoptaţi hotărâri privind administrarea unui patrimoniu pe care nu-l mai aveţi oficial/legal în administrare!?

B. Întrebare pentru Consilierii locali al municipiului Râmnicu Vâlcea:

 – dacă tot v-a încărcat jupânul GUTĂU Mircia cu administrarea imobilului L. T. OLTCHIM (misie de care, începând din iunie 2017, de când aţi adoptat H.C.L. nr. 233/16.VI.2017, ar fi trebuit să vă tot pregătiţi s-o şi faceţi), de ce nu vă exercitaţi aceste atribuţii, pe care le-aţi preluat oficial din data de 22 februarie a. c.!?

    Că pe ordinea de zi a şedinţelor pe care le-aţi mai ţinut începând de atunci, nu am remarcat niciun punct referitor la exercitarea atribuţiei de a administra patrimoniul L. T. Oltchim!

După plată să răsplată / Să fiţi doar… ce-aţi fost odată!

   Sau nu ştiţi ce cocoaşă v-a mai pus călăreţul vostru!?
Nu vă mai  jucaţi de-a… administrarea oraşului, că nu-i de şagă!

    Încă un lucru important şi o lăsăm pentru episodul următor.

  Aţi delegat/aţi preluat doar administrarea imobilului. Restul bunurilor mobile ale unităţii şcolare – care au cam început să se împrăştie în alte direcţii decât cele în care ar trebui să pornească legal, într-o bună zi – sunt proprietatea exclusivă a liceului!

   Şi de administrarea lor trebuie să se ocupe în continuare C.A.-ul din şcoală!

Care trebuie să facă acest lucru şi în ce priveşte problemele care privesc elevii  şi personalul şcolii.

 Soluţionarea tuturor celorlalte probleme, care privesc administrarea imobilului folosit de Liceul OLTCHIM, a fost preluată oficial de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea! Care trebuie să se şi achite de această nobilă…  misiune gutăiană… Că dacă nu, îl papă gaia (este o denumire argotică a unei instituţii a statului de drept, de care susţinătorii statului paralel se feresc precum Necuratul de tămâie)!

  Şi nici nu se poate ascunde ca struţu’ cu capu-n nisip… Şi nici, Doamne păzeşte, nu poate căuta… inspiraţie ca în imaginea de mai jos… Nu de alta, da’ nu dă bine la electorat… Căruia s-ar putea să-i pută urât!

In căutarea unor adevăruri bine… absconse

    Acum nu ne putem supăra – precum văcarul pe sat – şi să lăsăm baltă soluţionarea punctuală a acestor probleme, doar pentru faptul că solia lui MIŢARU la M.E.N.din data de 28 februarie 2018nu s-a soldat cu rezultatul scontat de către utilizatorii unchiaşului. Nu cred că este vina exclusivă a moştorogului de taină al lui GUTĂU! De vină sunt toţi cei din liota de aplaudaci, zvoneri şi raspândaci care-l flanchează pe primar în toate măsurile lui abuzive şi nelegale!

     Cu toate eforturile lobistice ale acestuia (şi vă asigur că ştiu ce spun…), vajnicul reprezentant al intereselor lui GUTĂU s-a întors cu coada între picioare şi smotocit bine de tot din crâncena confruntare ministerială pentru a obţine avizul conform al ministrului pentru scoaterea liceului Oltchim din casa sa şi aducerea clocitoarei mecanice a (H)UPIŢILOR!

    Aşa că ochii-n patru, joc de glezne şi de-abiá aştept să văd ordinea de zi a viitoarei şedinţe (ordinare sau extraordinare) a C. L. municipal, ca să realizăm cum se achită „aleşii” noştri  de sarcinile pe care le pune-n faţa lor artizanul unei majorităţi contra naturii!

  P. S.: În ce-l priveşte, Inspectoratul Şcolar judeţean Vâlcea l-a făcut „din poignet” pe GUTĂU (precum Ilie Năstase, pe vremuri). În şedinţa C.A. din 27 februarie 2018, aşa cum rezultă din procesul-verbal de şedinţă (care nu se dă publicităţii), referitor la cele două solicitări ale lui GUTĂU, s-a consemnat:

    – inspectoratul poate emite un acord doar „pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru altă destinaţie şi nu pentru trecerea din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului”, deoarece „schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ se face cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale [cf. preved. art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011]”

    – solicitarea primăriei privind „acordul privind preluarea bazei materiale din administrarea C.A. al liceului în administrarea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea”, a fost doar enunţată, cei 11 membri participanţi la şedinţă neexprimând vreun punct de vedere.

    Interesant de remarcat este faptul că, deşi subiectului i s-a alocat un spaţiu reprezentând circa 1 şi1/2 pagini din cele două şi aproape 1/2 ale procesului-verbal, în Hotărârea nr. 129/27.02.2018 (care se dă publicităţii pe site-ul inspectoratului şcolar), nu  s-a făcut deloc vorbire despre respingerea solicitărilor formulate de GUTĂU! (vezi AICIprocesul-verbal de şedinţă şi AICIHotărârea nr. 129/27.02.2018).

     Sunt momente când paza bună, te fereşte de una, de alta…

   Păcat că ele se manifestă mai ales atunci când nu e neapărată nevoie de o poziţie tranşantă!

     Ţineţi aproape, că intră în scenă – cu roluri pe măsura faptelor lor – Ministerul educaţiei naţionale şi… INSPECTORATUL ŞCOLAR judeţean VÂLCEA!

ACUM SĂ TE ŢII…

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

 Va urma

TIBERIU M. PANĂ

_________________

Taxi – O ţară de oi care stau capră

 

 

Horaţiu Mălăele – Am pierdut trenul

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.