Propensiunea lui GUTĂU Mircia față de anumite obligații care îi revin. De când este primar, acesta nu a remis fiecărui contribuabil câte o SCRISOARE ANUALĂ!

În atenția fiecărui Prefect / primar

Motto: Eşecul e pur şi simplu şansa de a încerca din nou, de data asta cu mai multă inteligenţă – Henry Ford

Scurt pe 2 și 1/4: Pe 16 ianuarie 2019, am dat publicității un articol prin care îi solicitam d-lui GUTĂU Mircia, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, să se achite de o importantă obligație care îi revine prin normă, aceea de a remite o SCRISOARE ANUALĂ fiecărui contribuabil din unitatea administrativ teritorială pe care o păstorește. Obligație de care domnia sa nu s-a achitat niciodată de când se joacă de-a pășunatul propriilor sale interese funciaro-financiare pe mănoasele meleaguri vâlcene.

Constatând totala lipsă de reacție a acestuia, dar și a țucălarilor care-i păpau și-i papă din palmă, pe 17 februarie 2019 am revenit la cestiune printr-un nou articol, prin care nu încercam să mut munții din loc, ci doar să determin o oarecare schimbare în bine. Ți-ai găsit (și) cu cine! Pentru că, de unde nu este…

Precizez că fiecare întâi-stătător în fruntea fiecărei obști are această obligație. Numai că foarte puțini sunt cei care se și achită conștiincios de ea. Trebuie să admitem că nici contribuabilii nu manifestă un prea mare interes pentru a impune respectarea drepturilor lor! Drepturi pe care, în marea lor majoritate, nici nu le cunosc! Pe care, chiar dacă le-ar cunoaște, nu avem în fibra neamului să știm cum să impunem respectarea lor.

Ulterior, într-un alt articol, publicat pe 21 februarie 2019, am făcut o sumară prezentare a acestor stări de fapt. Care nu-s deloc favorabile bietului cetățean de rând. Rămas în bătaia vânturilor stârnite de toți profitorii de ocazie! Unde ești TU – SOCIETATE CIVILĂ – să te ații în drumul lupilor, pentru apărarea dreptului la adăpat al bietelor mioare bipede!?

Nu vă imaginați că – de data aceasta – s-ar fi întâmplat ceva, indiferent… ce! Ca de obicei, nu s-a întâmplat nimic! Ursul politico-administrativ local și-a văzut de mersul său imperturbabil prin… viață! Netezindu-și netulburat de nimeni calea spre noi victorii edilitare personale!

În ianuarie 2020 am reluat aceste demersuri, adaptându-le noilor realități politice locale. Ți-ai găsit ca – între timp – să se fi întâmplat ceva diferit! Dimpotrivă, noii responsabili județenireprezentanți ai PNL-ului, zic – s-au comportat ca și cum n-ar fi auzit / citit… NIMIC despre astfel de obligații primărești!!

Pe 7 ianuarie 2020 am publicat un nou material, încercând să… sensibilizez pielea elefantină a edilului vâlcean. Rezultatul a fost egal cu acela al tuturor demersurilor noastre anterioare!

Pe 10 ianuarie 2020 am revenit cu un nou ARTICOL, incluzându-l în poveste și pe TIBERIU COSTEA, noul prefect liberal, fost primar într-o comună din județ. Căruia i-am adresat un APEL patetic, care s-a dovedit că a rămas  formulat din litere moarte, făcut tot așa… ca să mă aflu întreabă: „așteptăm să ne dați ocazia să remarcăm faptul că sunteți diferit de pletora de talibani locali, care au ocupat acest fotoliu înainte de a vă așeza d-stră pe el. În ce vă priveștetestul hârtiei de turnesol l-ar putea reprezenta chiar această  SCRISOARE ANUALĂ a primarului. Pe care vă doresc să nu-l ratați, colorându-l adecvat acestor justificate așteptări!” Cât despre premoniția cu testul hârtiei de turnesol, s-a dovedit că am avut dreptate, aceasta căpătând tot culoarea pe care o credeam reprezentativă doar pentru foștii ocupanți ai fotoliului de prefect, numiți de PSD!

Costea Tiberiupe atunci Prefect al județului Vâlceaîntre timp (re)tras la garaj, din motive de asistență (neputincioasă!?) la faptele jenante ale altora…

Dacă vrei să-ți marcăm francuʼ / Nu da în noi cu bocancuʼ!

Postarea asta nu-i un moft, așa cum ar fi tentați să creadă unii cârcotași. Ea ține de necesitatea existenței unor relații de respect între fiecare autoritate publică locală și contribuabilii care-i asigură o bună parte din venituri. Respect pe care contribuabilii l-au câștigat pentru faptul că, anual, contribuie cu bani la bugetele locale. Pentru care faptă nu stau cu mâna întinsă și nu pretind altceva decât… închiderea cercului. Prin acordarea dozei necesare de recunoștință din partea liderului administrativ al locului!

Remiterea acestei SCRISORI ANUALE trebuie să fie percepută ca fiind și o reacție de recunoștință față de toți cetățenii de bună credință, care contribuie la formarea bugetului local. Pe care cei mai mulți dintre primari îl hărtănesc așa cum vor. Primari care trebuie să înțeleagă că au această minimă obligație de bun simț față de electorii în fața cărora, cei mai mulți dintre ei se pregătesc să se prezinte pentru a le cere să le acorde un nou mandat!

Precizăm că actul normativ în speță – adică H.G. nr. 1.723/2004 – a fost adoptat în timpul guvernului  prezidat de către Adrian Năstase, fiind modificat în timpul guvernării lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu. Era perioada în care România se pregătea pentru admiterea în Uniunea Europeană. Pentru care trebuia să îndeplinească anumite condiții, negociate cu reprezentanții Uniunii, printre care se afla și aceea a adoptării unor asemenea acte normative. Prin care se încerca forțarea ieșirii noastre din bezna legislativă a regimului comunist, noul cadru legislativ urmând să pună la loc de cinste garantarea unor drepturi și libertăți democratice, cetățenești. În acest sens, s-au adoptat mai multe asemenea acte normative, care sunt și astăzi în vigoare.

Pentru cine vrea să știe / Primăria nu-i moșie!

În ce-i privește pe PRIMARI, îi obligă să facă acest lucru HOTĂRÂREA nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, (al cărei text a fost publicat în MONITORUL OFICIAL, nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004), cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, prin Hotărârea nr. 1.487 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul (publicată în MONITORUL OFICIAL, nr. 1.112 din 9 decembrie 2005), aceasta a fost modificată, fără ca aceste modificări să intereseze speța la care ne vom referi.

Articolul 5 al acesteia se referă la obligația primarului fiecărei localități de a comunica o astfel de Scrisoare fiecărui contribuabil: „în prima lună a anului primarii comunică fiecărui contribuabil, în scris, activităţi de interes public desfăşurate în anul încheiat, precum şi obiectivele şi sarcinile pentru anul în curs”. Toate acestea urmând să fie cuprinse într-o SCRISOARE ANUALĂ!

Iar în conformitate cu dispozițiile „Art. 6 – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Pentru a ușura misia primăriilor, în ANEXA nr. 2 a hotărârii există un model (ghid de elaborare) al Scrisorii anuale a primarului:

«ROMÂNIA
Stema localităţii Primăria oraşului …………………………………
Cabinetul primarului

Stimată doamnă / Stimate domnule,
– Formulă de felicitare cu ocazia noului an
– Formulă de mulţumire pentru sprijinul acordat autorităţii administraţiei publice locale în anul precedent
– Enumerarea principalelor acţiuni de interes public realizate în anul precedent
– Prezentarea obiectivelor prioritare ale administraţiei publice locale pentru anul în curs
– Solicitarea susţinerii proiectelor ce urmează a fi realizate
– Formula de încheiere.

NOTĂ:
Scrisorii i se anexează „Înştiinţarea de plată” referitoare la obligaţiile fiscale pentru anul în curs, precum şi precizări privind facilităţile la achitarea acestora şi modalităţile de plată.»

Conform Codului de procedură fiscală, „înștiințarea de platăeste un act administrativ fiscal, care conține date cu caracter personal și care se comunică în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Precizăm că atât la nivelul ministerelor, cât și la nivelul structurilor deconcentrate sunt aplicabile prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, potrivit cărora: Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să furnizeze o adresă de poştă electronică”. Ceea ce este valabil și pentru comunicarea acestor Scrisori care trebuie să fie trimise contribuabililor de către primari. În conformitate cu prevederile art. 9 al OUG, „Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale sunt obligate să își dezvolte capacitatea de furnizare a serviciilor publice electronice. Planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; modelul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și se adoptă prin ordin al conducătorului instituției.”

Conform legislației în vigoare, primarul are rolul de a asigura „respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, ale dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.” (Codul administrativ, art. 154 alin. (1)).

Obligațiile fiecărui primar sunt clare și nu lasă loc de întors: c-o fi, c-o păți etc. Numai că prea puțini sunt cei care se și achită de ele. Asta și pentru că prefecții – numiți adesea dintre adulatorii declarați ai mărimilor politice locale ale zilei – nu își permit să-i verifice pe mai marii UAT-urilor din teritoriul în care primii ar trebui să reprezinte autoritatea statului. Deși actul normativ invocat îi obligă să o facă!

GUTAU2Gutău Mircia primarul PER al municipiului Râmnicu Vâlcea

Trebuie să mai știm că statul nu i-a lăsat de capul lor pe aleșii noștri locali, instituind un control al Instituției Prefectului (devenită, din păcate, o instituție eminamente politică!), asupra exercitării de către primari a acestei obligații (și nu numai). Prin HOTĂRÂREA nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare, s-a prevăzut:

«ART. 3 (1) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale vor informa lunar Guvernul cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Program. (2) Prefecturile coordonează acţiunile iniţiate de către autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea prezentei hotărâri, precum şi de către serviciile publice deconcentrate, verifică stadiul realizării măsurilor din cadrul Programului şi informează lunar Guvernul cu privire la concluziile rezultate.»

Legile nu au efect / Când faci momâia… Prefect!

Motiv pentru care, prin adresa noastră cu nr. 73/04.VII.2017 (formulată în numele Uniunii Sindicatelor Învățământ Vâlcea, înregistrată la Prefectură sub nr. 8.859/ 05.VII.2017) – printre multe altele – i-am solicitat oficial prefectului MARIN FLORIAN (pentru care unii nu se mai pot opri acum din plâns, după ce, în noiembrie 2020, a fost revocat din funcție), să ne administreze dovada că și-a exercitat atribuțiile prevăzute de H.G. nr. 1.723/2004, impunând primarilor din județ să respecte punctual toate prevederile acestuia; aplicând sancțiunile prevăzute de actul normativ, acolo unde persoanele împuternicite de acesta constatau că nu s-au respectat prevederile Programului (conform dispozițiilor art. 4 din Hotărâre):

«De asemenea, ne-am simţi îndatoraţi dacă, în urma exercitării punctuale a acestor atribuţii ale Prefecturii, ne-aţi remite un exemplar (certificat de conformitate cu originalul) alScrisorii anuale a primaruluimunicipiului Râmnicu Vâlcea (al cărei Ghid de elaborare este prevăzut în ANEXA nr. 2 la Program) şi care, aşa cum dispune norma („În prima lună a anului primarii comunică fiecărui contribuabil, în scris, principalele activităţi de interes public desfăşurate în anul încheiat, precum şi obiectivele şi sarcinile pentru anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2” (cf. preved. art. 5), ar fi trebuit să ne fie remisă de către cel ales ca şef al administraţiei publice locale.

Apropo: d-stră aţi primit o asemenea Scrisoare din partea primarului din localitatea unde aveţi domiciliul!? Nici noi nu am primit de la al nostru.

Vă întrebaţi probabil de ce ne adresăm d-stră pentru această problemă.

Deoarece răspunderea pentru implementarea acestor măsuri revenea tot instituţiei pe care o conduceţi.

Verificarea de către d-stră a modului în care s-au implementat/mai sunt respectate aceste măsuri, are ca scop tocmai… combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

Conform actului normativ invocat, nerespectarea acestor prevederi aleProgramului atrage răspunderea disciplinară sau contravenţională, după caz, a celor vinovaţi, conform legii” (art. 4 alin. (1)).»

Imagini pentru cele trei maimute biblice

În episodul al II-lea al serialului nostru, dedicat – cu trup și suflet – fostului prefect Marin Florian am dat publicității această Adresă a noastră. Misivă care – așa cum ne așteptam – nu a avut niciun efect! Pentru că „prefectul” era doar… slugă la dârloagă!

                        Du-te scrisoare, iute saltă,
                     Chiar de n-ai limbă, nici picioare,
                     Să spui în a ta cuvântare
                     Că sărăcia rău m-asaltă! – François Villon

Dacă am trăi în lumea virtuală – unde mulți dintre semenii noștri și-au făcut sălaș – ne-ar fi mai simplu! Dar așa, în lumea reală, care colcăie de tot felul de agramați închipuiți, cocoțați în funcții politico-administrative de către șefii lor dedați la rele, pe care au misia ca să-i acopere de brațul legii, nu putem avea prea mari și multe așteptări.

Problema de fond este dacă cineva din anturajul (era să scriu… profesional!) d-lui MIRCIA GUTĂU i-a explicat acestuia că are și o asemenea obligație. Față de noi, contribuabilii din municipiul pe care-l păstorește. Care obligație nu este facultativă!

Dl GUTĂU trebuie să înțeleagă că, printre multele care-i pot fi puse în cârcă, se află și neachitarea de această… OBLIGAȚIE DE A FACE! Care are tot un ușor iz penal.

Copacii cei mari mai mult fac umbră, decât dau roade! (proverb italian)

Dacă nu aș avea cunoștință de faptul că – în marea sa majoritate – este formată din îmbuibați din banii publici, care nu mârâie nici măcar în vis împotriva celui care le asigură tainul zilnic pe calea hobby-ului lor publicistic, care urmează să-i poarte pe calea spre… nemurire, aș face apel și la societatea civilă! Dar așa, mai bine lipsă! Pentru că știu că aș bate la uși închise! Cu o cheie unică, deținută tot de către… dl primar GUTĂU! De fapt, „ușă” ținută închisă tot de banii noștri, a căror distribuire (inechitabilă) depinde de Gutău!

Dacă n-aș ști că se află la limita extensiei fizice, aș face apel la actuala / firava majoritate politică din zonă. Dar cum antenele ei sunt direcționate preponderent spre capitală – iar liderii parlamentari ai acesteia se ocupă preponderent de soluționarea unor probleme mult mai importante decât cele ale proștilor care i-au votat / ales – ar trebui să abandonez și această firavă speranță!

Poate că se simt vizați cei care constituie majoritatea fragilă din Consiliul local al municipiului (9 consilieri de la PNL și 3 de la USR), care ar trebui să se ațină în calea lupilor veșnic hămesiți din rândul PSD-iștilor și PER-iștilor lui Gutău! Cei care ar trebui să-i explice public lui MIRCIA GUTĂU că dacă își punea ciracii din primărie să redacteze și să expedieze SCRISOAREA ANUALĂ destinată contribuabililor, nu făcea altceva decât să se achite de o obligație legală a sa!

Aleșii PNL-USR-PLUS, HABARNIȘTII din Consiliul Local al Râmnicului – JURNAL  VÂLCEANConsilieri locali din majoritatea PNL și USR-PLUS (între timp, unii au… cotit-o spre Parlament!)

Consilieri care trebuie să-l întrebe public – în cadrul oficial, reprezentat de Consiliul Local, ai cărui membri sunt – de ce nu a remis această SCRISOARE către fiecare contribuabil din UAT, așa cum dispune norma! Că doar de-aia i-am ales, să ne reprezinte interesele! Și să impună lui GUTĂU să respecte prevederile legale aflate în vigoare, indiferent de domeniul de aplicabilitate al acestora!

Oricum, cu încrâncenarea unuia care se comportă ca și cum ar fi moștenit orașul de la neamurile-i scăpătate din zona sa de baștină, este greu de crezut că dl GUTĂU o să înțeleagă ceva din acest demers repetat al nostru. Deși, spre binele dânsului și al nostru, ar trebui să o facă.

Ca o reacție de recunoștință față de toți contribuabilii de bună credință la bugetul local, pe care-l hărtănește cum vrea, dl MIRCIA GUTĂU trebuie să înțeleagă că are această minimă obligație de bun simț! Inclusiv față de electorii săi!

M-ar interesa dacă ați văzut cumva prin mass-media – pe la noi, sau pe aiurea – astfel de informații! Nu de alta… doar așa, pentru corecta informare a unui public avid de informație! Dar nu din cea pe care o promovează zadarnic și în exces trompetele și tonomatele mediatice ale puterii centrale și / sau locale! Desigur că… NU ați văzut! Pentru că nu se leagă nimeni la cap fără să-l doară! Nu se apucă nimeni să muște mâinile care îl hrănesc! Pentru că, neavând o meserie… frecventabilă, respectivul moare de inaniție, iar nu de drum lung!

P. S.: Ca să nu rămână doar niște vorbe goale, îi încunoștințăm pe toți cei interesați că de această dată ne vom exercita toate drepturile pe care le avem, pentru a-l determina pe „surdul” din fruntea administrației publice vâlcene să priceapă că normele există pentru a fi respectate. Obligație pe care o avem și în raport cu Paznicul de far, aflat în fruntea Prefecturii Vâlcea, prefectul Sebastian Fârtat (aflat pe funcție din 7 august 2020).

Subprefectul Fârtat îi cere lui Badea să demisioneze. Consideră că el a  adus DGASPC într-o situaţie disperatăSebastian Fârtat – actualul prefect al Județului Vâlcea

Funcționar care trebuie să știe că a fost numit tocmai pentru a asigura respectarea tuturor obligațiilor care îi revin. Printre care, așa cum am dovedit mai sus, se află și aceea de a impune respectarea normei de către aleșii locali aflați în fruntea UAT-urilor din județ. Prefect care are, de asemenea, obligația… de a face! De care – de această dată – trebuie să se și achite!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…
Să fiţi sănătoşi şi veseli!
ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –
TIBERIU M. PANĂ 


Hai să facem puțină… ISTORIE a locului. Ca să realizăm cam pe unde mai sunt… susținătorii de atunci ai primarului GUTĂU. Cei care, prin anul 2008, împărățeau împreună… Partidul Democrat Liberal: De la Cluj în Costa Rica, le-a intrat în oase… frica! Din Bucale-n Țăndărei, s-a ales praful de ei!

Paraziții – Noi Vrem Respect

Noi vrem respect, respect
Noi vrem respect, respect
Noi vrem respect, respect
Noi vrem respect, vrem respect

Rupem tăcerea, poate v-am rupe gâtul
Calculăm în prostia noastră că ni s-a urât cu urâtul
Copiii se dau pe gheaţă, în săli de clasă
Sărăcia apasă
Bătrânii îşi caută demnitatea rămasă
Plătim autostrăzi care nu se mai fac
Şi ne oprim să ne tragem sufletul în primul copac
Legaţi în pat, în salvare, cu borşul pe-afară
Ne tremură mâna că trebuie să dăm şpagă la drum de seară
Ies lipsă 30 de miliarde, de argint
Să trăiţi bine, fraierilor! Iuda, ne ameninţi?
O ducem bine, nu-ţi face griji, e totul perfect
Ne mai ajunge să cerem acum. Cerem respect!
23 de milioane de nesimţiţi, de coate goale
Îşi permit să încurce coloanele oficiale
Uite ţuică, uite femei şi sarmale, pentru cei aleşi
Cauţi dreptatea frate? Caută uşa şi ieşi! 

Ileana Lăceanu – Cântecul primarului

Corina Chiriac – Scrisoare de dor (1987)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.