S-a dus ca și cum n-ar fi fost: prefectul Marin Florian (II)

Din ciclul șturlubatic timpuriu:

           Foaie verde de dai… n-ai / Ia nu da, să vezi cum ai!

Astăzi despre…

            Cum îți zic, așa să stai / Și din casă să nu dai!

Până-i zic… la revedere / Să-l scoatem iar la vedere!

Scurt pe 2 și 1/4: Scos din funcție, fostul „apolitic” (!) s-a întors la sânul PSD-ului, partidul care-l promovase în funcția de prefect al județului Vâlcea. În urma ședinței Biroului Permanent Județean al PSD Vâlcea, din 3 iulie 2020, aflam cu nedisimulată satisfacție (!), că: „având în vedere faptul că, potrivit statutului, începând cu data de 3 iulie, mandatul actual de la conducerea Organizației PSD Râmnicu Vâlcea a încetat, domnul Florian Marin a fost desemnat președinte interimar al Organizației PSD Râmnicu Vâlcea, iar domnul Vasile Cocoș, președinte executiv, urmând ca până la prima ședință de Birou Permanent Județean să prezinte o propunere de structură interimară a noului birou de conducere al organizației”! Mai luam act și de faptul că „Biroul Permanent Județean al PSD Vâlcea a adoptat o hotărâre prin care demarează procedura de întocmire a unui acord politic între Organizația PSD Vâlcea și Organizația PER Vâlcea pentru colaborarea în alegerile locale și susținerea candidatului PER la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Mircia Gutău și a candidatului PSD la Consiliul Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu.”

Pentru a conchide sibilinic: „În cel mai scurt timp, acordul de colaborare politică urmează să fie adoptat în formă scrisă și semnată, în cadrul structurilor de conducere al formațiunilor politice semnatare. Acordul privește structurile politice PSD și PER de la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea”! Ce soartă ingrată! Ca tocmai dl MARIN să semneze respectivul… Acord cu PER-ul gutăian! În condițiile în care, nu cu mult timp în urmă, GUTĂU îl acuza public că ar avea gânduri de mărire, în calitate de contracandidat al PSD-ului, pentru a bara intențiile de realegere ale actualului primar. Iar bietul om nega cu gura plină că ar avea astfel de intenții de catindat din partea PSD, partidul care-l propulsase și-l ținea în funcție! Dar care nu se sfia ca – din când în când – să-i mai arate pisica lui GUTĂU! Cu adevărat, nebănuite sunt cărăruile din grădina Domnului… Nu mai zic nimic de cele din binecuvântata grădină a Maicii Sale… Doar pentru cei care nu le frecventează, desigur! Între timp, mult râvnitul Acord s-a și încheiat, asigurându-i… pârtie liberă lui GUTĂU spre un nou mandat de primar al Râmnicului, fără a-i fi opus vreun contracandidat al PSD! Ceea ce este jenant pentru un partid cu pretenții de factótum!

Văzându-se uns într-o funcție importantă din partid, liderașul PSD-ist local s-a pus pe treabă. Și-o ține în Comunicate, sau face Declarații de presă! Precum cea de mai jos, în care se referă la existența unor „anumite abuzuri sau presiuni din partea conducerii inspectoratului școlar județean… care se referă la schimbările pe care dumnealor le-au făcut sau intenționează să le facă față de directorii de școli… și la un alt tip de presiune pe care aceștia le-ar pune în relația cu cadrele de conducere din unitățile școlare.”

Ca să o ia razna, atunci când afirmă că: „PSD Vâlcea nu va permite niciodată încălcări al legii, din partea nimănui, cu atât mai mult din partea conducerii inspectoratului școlar județean. Iar singurul criteriu care ar trebui să existe în activitatea oricărei instituții este acela al competenței și nu al apartenenței la un anumit partid. Persoanele se pot adresa organizației județene a PSD Vâlcea, întrucât s-a constituit un colectiv de juriști… specializați inclusiv în probleme de drept penal, care să le acorde în mod gratuit asistență de specialitate…”

Bravo, Mișule! Că altfel nu pot să-ți zic! Pe vremea când te jucai cu aia-n nisip de-a… prefectul, te durea la bască de intenția „(a)micului” GUTĂU MIRCIA de a desființa 1-2 licee viabile din oraș! Și-i țineai de… șase, făcându-te că faci…, ca să nu zică toată lumea că stăteai pe coadă! Acoperindu-i toate matrapazlâcurile legate de această speță, în loc să te folosești de atribuțiile pe care le aveai, pentru a stăvili pornirile atavice ale celor care te unseseră în funcție! Dar despre aceste fapte de vitejie prefectorială, într-un episod viitor.

Iar  ACUM faci pe apărătorul directorilor voștri de școli, ai PSD-ului și PER-ului, cu care ați colonizat întreg învățământul vâlcean/ județean! Țipând ca din gură de șarpe că o să-i apărați… Nu mai sunt suficiente instituțiile statului de drept pentru a o face, de trebuie să le (re)activați pe cele ale statului de… drepți!? Că nu pot să nu-i amintesc de momentul desființării liceului Oltchim, „film” de mare acțiune, în care omul lor (ca al adevărului nu avea cum să fie!) s-a trezit distribuit în rolul… sfântului Marinică blajinul!

În prima parte a articolului ați avut posibilitatea să urmăriți modul temeinic în care s-a așezat pe treabă Prefectul Marin Florian. Pășind cu mare atenție printre boacănele pe care i le presărau în cale cei care-l promovaseră în funcție. Pe care nu avea voie să-i deranjeze nici măcar cu o… floare! Că de grădinari de ocazie și de paznici de far orb nici nu se punea problema!

Așa s-a ajuns la atitudinea sa de totală… apatie – ca să nu spun direct de… sictir (!) – pe care a adoptat-o față de noi în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, desfășurată pe 19 iunie 2017. În care, atât prefectul cât și subprefecta, care-l flanca la prezidiu, s-au situat cu arme și câte bagaje le permitea mintea lor poarte, de partea „interesului comunitar”, reprezentat de așteptările prăduitoare ale primarelui Gutău Mircia!

În urma tamponărilor care ne-au fost administrate (din toate părțile!) în cadrul acelei ședințe, i-am remis SCRISOAREA pe care am prezentat-o in extenso în episodul precedent. La care – într-un târziu – dl prefect ne-a răspuns formal, ca să nu zică cineva că n-a făcut-o! Că așa sunt „ăștia”, cei cărora li se încredințează vremelnic vreo ciozvârtă din putere. Trăiesc cu impresia că l-au apucat pe Cel de Sus dintr-un… anumit loc! Și că pot să facă doar ce vrea mușchii lor nevolnici! Mai ales cei care cred că au dobândit puterea doar ca să ignore orice înseamnă vreun drept al vreunei entități lumești!

Pentru că, în ce ne privește, solicitasem convocarea acelei ședințe – la care am participat – în calitate de reprezentanți ai Confederației Sindicatelor Democratice din România, ale cărei interese le reprezentam în Comisie. Nu în calitate de simpli trecători prin fața prefecturii condusă de către comisarul (r) nea Marin! Iar comportamentul degradant prin care ne-a tratat – și a permis altora să fim tratați în mod public – deși erampartenerii săi de dialog social (!), a justificat tonul acut/ sarcastic, în care nu ne-am sfiit ca să-i răspundem.

Florilegiu de personulități publiceFlorian Marin, prefectul județului Vâlcea, a participat la ...Sursa foto

 Câtă vreme-a fost prefect / A avut pixul defect!

Pentru că – în timp – constatasem că Instituția Prefectului era pentru unii doar un prilej de a arde gazul de pomană (și o albie de albire a intereselor nelegale ale altora), i-am adresat d-lui prefect Marin Florian o solicitare de acces la informații de interes public, dintre acele documente pe care le produce/ gestionează această instituție, în exercitarea atribuțiilor sale legale. Și care fapte – sau lipsa acestora – ne interesau și pe noi, în calitate de reprezentanți ai câtorva mii de salariați, potențiali beneficiari ai acestor măsuri prefecturale. Care măsuri lipseau aproape cu desăvârșire!

I-am remis următoarea ADRESĂ, cuprinzând solicitări astfel ticluite încât să nu-i lase preopinentului loc de întors! Ți-ai găsit să… găsești în Prefectură și în conducătorul ei vremelnic, partenerul de dialog care să răspundă adecvat unei asemenea maniere elegante de lucru!

Iat-o, în toată splendoarea sa: Adresa noastră (înregistrată la Prefectură sub nr. 8.859 din 05.VII.2017):

«Către,
Instituţia prefectului – judeţul Vâlcea
În atenţia
Persoanei din conducere/ funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Prin prezenta, subscrisa, Uniunea Sindicatelor Învăţământ Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 30, etaj III, camera 3, cod poştal 240192, judeţul Vâlcea, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, solicităm să ne comunicaţi următoarele documente (aşa cum sunt numerotate în cererea noastră), în copie certificată de conformitate cu originalul, manifestându-ne disponibilitatea de a plăti contravaloarea serviciilor de copiere a documentelor solicitate:

Începând cu şedinţa Comisiei de Dialog Social din 31 august 2016, U. S. Î. Vâlcea, prin dl prof. Pană M. Tiberiu, a iniţiat realizarea unei inventarieri a bazei materiale a tuturor unităţilor/ instituţiilor şcolare din judeţul Vâlcea. Cu ajutorul inspectoratului şcolar judeţean – prin intermediul căruia a fost trimisă în teritoriu o adresă cu solicitări punctuale – şi a unui Tabel întocmit de Corpul de control al prefectului  judeţului Vâlcea (prezentat în şedinţa Comisiei din data de 29 noiembrie 2016), cu toate pertractările datorate vremurilor şi oamenilor etc., această activitate s-a prelungit timp de o jumătate de an, până la şedinţa comisiei din 27 februarie a. c. (din anul 2017, n. n.).

După centralizarea de către noi a tuturor datelor, cu ocazia unora dintre aceste şedinţe, am prezentat Tabelul centralizator, sinteză a acestor situaţii, referitoare la Modul de utilizare a bazei materiale a unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea (terenuri şi clădiri) care fac parte din domeniul public local, aflate în administrarea delegată a unităţilor de învăţământ şi a căror destinaţie a fost schimbată.

Primul dintre aceste materiale, elaborat de către noi, a fost prezentat în şedinţa din 31 ianuarie 2017, ocazie cu care – prin adresa noastră cu nr. 4/30.01.2017, înregistrată la prefectură sub nr. 1.306/ 31.01.2017, v-am solicitat ca „în conformitate cu atribuţiile legale care vă revin, să luaţi act de această situaţie (a modului ilegal în care era utilizată o parte din baza materială a multor unităţi şcolare din judeţ, n. n.), şi să remiteţi acest material – ca şi situaţia statistică/ Tabelul rezultate din activitatea corpului d-stră de control – către instituţiile abilitate ale statului, pentru a dispune în consecinţă.” De asemenea, v-am solicitat „ca să ne comunicaţi punctual rezultatul acestor demersuri pe care aveţi obligaţia să le întreprindeţi.”

Deoarece de la aceste demersuri ale noastre au trecut cu mult peste… 150 (unasutăşicincizeci) de zile, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm să ne administraţi dovezile faptului că v-aţi exercitat obligaţia legală de a face, remiţându-ne următoarele documente:

1. Adresa/adresele prin care Instituţia Prefectului a înaintat aceste materiale către  „instituţii abilitate” ale statului, în speţă, către Guvernul României, Ministerul educaţiei ş. a.;

2. Actul de sesizare emis/remis de către prefect instituţiilor statului, care sunt abilitate să cerceteze elemente ale unor infracţiuni, în situaţia în care, Instituţia Prefectului s-a sesizat – din materialele depuse oficial de către noi (într-un Tabel de 14 pagini, cuprinzând 68 de poziţii), sau din Tabelul întocmit de Corpul de control al prefectuluică la nivelul unor administraţii publice locale, schimbarea destinaţiei unor bunuri (terenuri şi clădiri) care fac parte din baza materială a unităţilor şcolare s-a făcut nelegal, fără să existe „avizul conform al ministrului educaţiei”;

Problema referitoare la Utilizarea bazei materiale – terenuri şi clădiri – aflate în administrarea delegată a Consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare din judeţul Vâlcea a figurat şi pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei de Dialog Social din 27 februarie 2017, convocată prin Ordinul nr. 77 al prefectului de atunci.

Ocazie cu care, la registratura Prefecturii Vâlcea a fost depusă adresa noastră cu nr. 16/27.II.2017, înregistrată sub nr. 2.948/27.02.2017, însoţită de Materialul/ Tabelul Comparativ privind tema supusă discuţiei, referitor la „inventarierea/ utilizarea bazei materiale (terenuri şi clădiri) aflate în administrarea delegată a unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea”. În adresă am precizat căîntre cele două surse –  Tabelul elaborat de Corpul de control al Prefectului judeţului Vâlcea, prezentat în şedinţa Comisie din data de 29 noiembrie 2016 şi adresele primite de Inspectoratul Şcolar judeţean Vâlcea de la unităţile de învăţământ din teritoriu, există importante deosebiri, pe care le-am evidenţiat în materialul nostru.” Am făcut, de asemenea, precizarea că în Tabelul Comparativ – care are 18 pagini şi 89 de poziţii – „am prezentat toate aceste inadvertenţe dintre cele două surse.” Şi de această dată v-am solicitat ca „în conformitate cu atribuţiile legale care vă revin, să luaţi act de această situaţie şi să remiteţi acest material – ca şi situaţia statistică/ Tabelul rezultate din activitatea Corpului d-stră de controlcătre instituţiile abilitate ale statului, pentru a dispune în consecinţă.”

Şi de această dată am solicitat „să ne comunicaţi rezultatul demersurilor d-stră anterioare, precum şi pe cel al acestor demersuri, pe care aveţi obligaţia să le întreprindeţi.” Şi, până acum, deşi au trecut mai bine de 120 (unasutăşidouăzeci) de zile de la înregistrarea celei de a doua adrese a noastră, nu v-aţi învrednicit să ne comunicaţi nimic. Nici prin viu grai, în vreuna din sedinţele Comisiei de Dialog Social, nici în scris, aşa cum aveţi obligaţia să o faceţi. Asta dacă – în relaţia cu Instituţia prefectului – eram doar simpli… petiţionari.

3. Adresa/Adresele prin care Instituţia Prefectului a înaintat aceste materiale către „instituţii abilitate” ale statului, în speţă, către Guvernul României, Ministerul educaţiei ş. a.;

4. Actul de sesizare remis de către prefect instituţiilor statului, abilitate să cerceteze elemente ale unor astfel de infracţiuni, în situaţia în care, Instituţia Prefectului s-a sesizat – din conţinutul materialelor depuse oficial de către noi (într-un Tabel Comparativ de 18 pagini, cuprinzând 89 de poziţii), sau din Tabelul întocmit de Corpul de control al prefectuluică la nivelul unor administraţii publice locale, schimbarea destinaţiei unor bunuri (terenuri şi clădiri) care fac parte din baza materială a unităţilor şcolare s-a făcut nelegal, fără să existe „avizul conform al ministrului educaţiei”.

Precizăm că existenţa „avizului conform al ministrului educaţiei”, pentru orice schimbare a destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat – iniţiată/ făcută de către autorităţile administraţiei publice locale – este obligatorie. Deoarece, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, efectuarea acestor acte fără ca să existe avizul conform al ministrului, „constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă” (art. 112 alin. (7)). Cum se pedepseşte şi tăinuirea/ nedenunţarea unei infracţiuni, mai ales atunci când este vorba de conducătorul unei instituţii care, la nivel de teritoriu, are tocmai răspunderea respectării legalităţii în „structurile deconcentrate ale administraţiei publice centrale”.

5. Demersurile legale făcute de Prefectură pentru a obţine constatarea de către instanţă a „nulităţii de drept” a tuturor actelor de schimbare/ înstrăinare a destinaţiei bazei materiale a unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, fără să existe „avizul conform al ministrului educaţiei” (situaţii/ acte despre care Instituţia Prefectului a luat oficial la cunoştinţă din toate materialele prezentate public de către noi, în şedinţele Comisiei de Dialog Social din 31 ianuarie şi 27 februarie 2017, şi/sau din actele depuse/înregistrate la secretariatul Prefecturii, documente despre care am făcut anterior vorbire). Deoarece o asemenea operaţiune de schimbare a destinaţiei unui bun imobil din baza materială a unei unităţi/instituţii şcolare trebuie să se facă doar cu respectarea strictă a condiţiilor stabilite prin Procedura  de elaborare a avizului conform…, precizate în Anexa la Omec nr. 5.819/25 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia (în vigoare din 13.XII.2016). Ceea ce, în marea majoritate a cazurilor depistate şi prezentate public de către noi, nu s-a întâmplat.

De asemenea, solicităm să ne precizaţi care este punctul de vedere al instituţiei pe care o conduceţi, referitor la modul în care sunt aplicate – în toate instituţiile/ unităţile aflate în raza de competenţă a instituţiei pe care o conduceţi – prevederile H.G. nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare, având în mod special în vedere modul în care este/nu este respectat PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL, aşa cum a fost stabilit prin H.G. nr. 1.487/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 La H.G. nr. 1.723/2004…:

«a) programul de lucru cu publicul se stabileşte astfel încât în zilele lucrătoare să se asigure accesul cetăţenilor între orele 8,30 şi 16,30 şi, într-o zi pe săptămână, între orele 8,30 şi 18,30, exclusiv sâmbătă, care va fi stabilită prin act administrativ de către conducătorii instituţiilor sau autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Programul de lucru cu publicul se afişează la loc vizibil;

b) pentru categoriile de solicitări care presupun completarea unor formulare tipizate, se afişează modelele de completare a cererilor;

c) numele persoanelor cu funcţii de conducere, începând cu cel al conducătorului unităţii, se afişează în spaţiile destinate activităţii cu publicul, precizându-se programul de audienţe al acestora;

d) personalul destinat să asigure relaţia cu publicul face cunoscute datele proprii de identificare, prin intermediul unui ecuson purtat vizibil asupra sa sau prin alt mod de afişare. Modelul ecusonului este prezentat în anexa la prezentul program;

e) punctele de lucru cu publicul se organizează în locuri uşor accesibile, asigurându-se marcarea acestora, precum şi indicarea traseelor de acces;

f) în spaţiile destinate lucrului cu publicul se afişează domeniile de competenţă ale autorităţii sau instituţiei publice, prin ordonarea tematicii în funcţie de specificul problematicii abordate sau al grupului ţintă; redactarea articolelor se face cu titluri lizibile, accesibile tuturor categoriilor de cetăţeni;

g) la sediul serviciilor publice deconcentrate şi al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivel judeţean/ municipal se instalează linii telefonice speciale pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public. Numerele de telefon se mediatizează în mod corespunzător

h) periodic se realizează acţiuni de mediatizare, inclusiv în mass-media locală, a legislaţiei care reglementează drepturile cetăţeanului în relaţia cu administraţia publică.

III. Măsuri pe termen lung:

a) implementarea sistemului de management al calităţii, respectiv al procesului de certificare a calităţii serviciilor – ISO 9001, pentru serviciile către cetăţeni;

b) desfăşurarea relaţiilor cu publicul în spaţii special destinate, în săli dotate cu mobilier corespunzător şi cu aparatura necesară preluării şi înregistrării în format electronic a cererilor;

c) angajarea de personal specializat având aptitudinile necesare pentru relaţia cu publicul;

d) instalarea unui număr suficient de roboţi telefonici pentru preluarea permanentă a solicitărilor;

e) introducerea sau extinderea, după caz, a sistemului Intranet, în vederea eliminării timpilor morţi în cadrul operaţiunilor de gestionare şi prelucrare a informaţiei;

f) introducerea treptată a programărilor, astfel încât să se prevină aglomerarea sau suprasolicitarea compartimentelor de lucru cu publicul, precum şi a unor servicii speciale pentru rezolvarea unor cereri cu caracter vădit de urgenţă;

g) separarea funcţiilor de front-office şi back-office ori de câte ori acest lucru este posibil. Personalul cu atribuţii în domeniul îndrumării cetăţeanului nu va fi implicat în activităţi de prelucrare a informaţiilor şi de eliberare a documentelor; h) preluarea de către personalul destinat lucrului cu publicul a oricărui tip de solicitare de competenţa autorităţii publice şi asigurarea transmiterii acesteia spre soluţionare compartimentelor de specialitate;

i) deschiderea unor centre de îndrumare pentru cetăţeni în municipiile reşedinţă de judeţ, în cadrul cărora urmează a se desfăşura activităţi, programe şi informări în vederea familiarizării cetăţeanului cu legislaţia aplicabilă»

Referitor la „Măsurile adoptate pentru îmbunătăţirea pregătirii personalului destinat asigurării relaţiilor cu publicul, precum şi despre modul în care sunt realizateObligaţiile privind standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu publicul”, aşteptăm, de asemenea, veşti autorizate de la d-stră, cu referire directă la modul implementării lor în fiecare dintre instituţiile de a căror bună funcţionare aveţi competenţe legale.

De asemenea, ne-am simţi îndatoraţi dacă, în urma exercitării punctuale a acestor atribuţii ale Prefecturii, ne-aţi remite un exemplar (certificat de conformitate cu originalul) alScrisorii anuale a primaruluimunicipiului Râmnicu Vâlcea (al cărei Ghid de elaborare este prevăzut în ANEXA nr. 2 la Program) şi care, aşa cum dispune norma („În prima lună a anului primarii comunică fiecărui contribuabil, în scris, principalele activităţi de interes public desfăşurate în anul încheiat, precum şi obiectivele şi sarcinile pentru anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2” (cf. preved. art. 5), ar fi trebuit să ne fie remisă de către cel ales ca şef al administraţiei publice locale.

Apropo: d-stră aţi primit o asemenea Scrisoare din partea primarului din localitatea unde aveţi domiciliul!? Nici noi nu am primit de la al nostru.

Vă întrebaţi, probabil de ce ne adresăm d-stră pentru această problemă.

Deoarece răspunderea pentru implementarea acestor măsuri revenea tot instituţiei pe care o conduceţi:

«ART. 3 (1) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale vor informa lunar Guvernul cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Program. (2) Prefecturile coordonează acţiunile iniţiate de către autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea prezentei hotărâri, precum şi de către serviciile publice deconcentrate, verifică stadiul realizării măsurilor din cadrul Programului şi informează lunar Guvernul cu privire la concluziile rezultate

Verificarea de către d-stră a modului în care s-au implementat/mai sunt respectate aceste măsuri, are ca scop tocmai… combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

Această verificare a modului de aplicare/ respectare se impune, deoarece termenele stabilite pentru introducerea Programului de măsuri  au expirat cam de multişor.

 Pentru a fi introduse, măsurile au fost eşalonate în timp, astfel:

– cele pe termen scurt, (prevăzute la cap. A pct. I din Program) trebuiau realizate „în termen de maximum 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri”;

– cele pe termen mediu (prevăzute la cap. A pct. II din Program), se realizau „până la 1 martie 2005”;

– iar cele pe termen lung, (prevăzute la cap. A pct. III din Program),urmau să fie realizate  eșalonat, „până la data de 1 iunie 2006”.

Conform actului normativ, nerespectarea acestor prevederi aleProgramului atrage răspunderea disciplinară sau contravenţională, dupa caz, a celor vinovaţi, conform legii” (art. 4 alin. (1)).

Drept pentru care vă solicităm să activaţi Corpul de control al prefectului, pentru a constata punctual dacă:

– măsurile au fost implementate/se respectă în fiecare dintre autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către serviciile publice deconcentrate.

Vă propunem ca pe ordinea de zi a uneia dintre şedinţele Comisiei de Dialog Social să figureze şi acest punct: „Modul în care sunt respectate la nivel de teritoriu prevederile din PROGRAMUL GUVERNAMENTAL DE MĂSURI PENTRU COMBATEREA BIROCRAŢIEI ÎN ACTIVITATEA DE RELAŢII CU PUBLICUL”.

6. Planul de acţiune pentru realizarea măsurilor stabilite în cadrul Programului, elaborat de fiecare dintre aceste instituţii, aprobat de conducătorul actual al autorităţii sau instituţiei publice;

7. Informările lunare pe care Instituţia Prefectului le-a remis Guvernului României – numai cele remise în fiecare lună din anul 2017 – cu informaţii privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Program, cu referire la acţiunile întreprinse pentru „coordonarea acţiunilor iniţiate de către autorităţile administraţiei publice locale” în aplicarea prevederilor hotărârii;

8. Contravenţiile constatate şi sancţiunile aplicate de către prefect şi/sau persoanele împuternicite de acesta, pentru autorităţile administraţiei publice locale (dacă a fost cazul), prefectul fiind împuternicit prin normă să constate contravenţiile şi să aplice asemenea sancţiuni;

9. Contravenţiile constatate şi sancţiunile aplicate pentru nerespectarea de autorităţile administraţiei publice locale a măsurii prevăzute în Capitolul A punctul I lit. a) din Program (stabilirea şi – mai ales – respectarea  programului de lucru cu publicul);

10. Actele administrative emise/ reconfirmate de către actualii conducători ai instituţiilor sau autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, prin care fiecare dintre aceştia a aprobat Programul de lucru cu publicul.

În cazul în care dumneavoastră o să constataţi (personal, sau în urma discuţiilor pe care le veţi avea cu persoana din conducere, responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public) în emiterea vreunuia dintre documentele pe care le solicităm prin prezenta petiţie (în fotocopie certificată de conformitate cu originalul) sau, prin inexistenţa unora dintre acestea, s-a săvârşit o infracţiune „în legătură cu serviciul”, vă reamintim că aveţi obligaţia cade îndatăsă anunţaţi conducătorul instituţiei, pentru ca acesta să sesizeze „procurorul sau organul de urmărire penală”, în caz contrar aflându-se sub incidenţa unor dispoziţii din Codul penal al României.

Mulţumindu-vă pentru solicitudine, aşteptăm răspunsul dumneavoastră în termenele prevăzute de lege.

În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a proceda conform prevederilor actelor normative care reglementează domeniul.

Cu încredere. 04 iulie 2017

s. s. »

P. S.: Precizăm că atât la nivelul ministerelor, cât și la nivelul structurilor deconcentrate sunt aplicabile prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, potrivit cărora „Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să furnizeze o adresă de poştă electronică.

C-o undă de sictir în glas / Îți zic adio și te las…

Iar după remiterea acestei misive… masive, ce puteam să mai facem!? Ne-am pus pe așteptat… Și am așteptat până spre calendele grecești, nu alta!

Și-am mai aștepta și-n ziua de astăzi, dacă noii guvernanți nu l-ar fi luxat din funcție. În care, atâta vreme cât a ocupat-o, nu a fost altceva decât… slugă la dârloagă!

Marine, fă-te c-o rezolvi!24.08.2020 PREFECT MARIN

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE! 

Va urma

TIBERIU M. PANĂ

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului, se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea în lead a sursei și cu link activ către pagina acestui articol. Nerespectarea acestor condiții constituie o încălcare a prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

_____________________________________

Sursa foto copertă

Cheloo – Statul e târfa cu care ești obligat să te-nsori

Mircea Vintilă – Scrisoare

SHOT – Scrisoare pentru viitor

Toate o să se-ntâmple la timpul lor,
Îți las o scrisoare pentru viitor.
Dacă e greu, greul e trecător,
Îți las o scrisoare pentru viitor.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.