D-le primar GUTĂU Mircia, când remiteți fiecărui contribuabil SCRISOAREA ANUALĂ prevăzută de legislația în vigoare!?

În atenția fiecărui Prefect / primar

Motto: Eşecul e pur şi simplu şansa de a încerca din nou, de data asta cu mai multă inteligenţă – Henry Ford

Scurt pe 2 și 1/4: La începutul anului trecut am dat publicității un articol prin care îi solicitam d-lui GUTĂU Mircia, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, să se achite de o importantă obligație care îi revine prin normă, aceea de a remite o SCRISOARE ANUALĂ fiecărui contribuabil din unitatea administrativ teritorială pe care o păstorește. Obligație de care domnia sa nu s-a achitat niciodată de când se joacă de-a pășunatul propriilor sale interese funciaro-financiare pe mănoasele meleaguri vâlcene.

Constatând totala lipsă de reacție a acestuia, dar și a țucălarilor care-i papă din palmă, am revenit la cestiune printr-un nou articol, prin care nu încercam să mut munții din loc, ci doar să determin o oarecare schimbare în bine. Ți-ai găsit (și) cu cine!

Precizez că fiecare întâi-stătător în fruntea fiecărei obști are această obligație. Numai că foarte puțini sunt cei care se și achită conștiincios de ea. Trebuie să admitem că nici contribuabilii nu manifestă un prea mare interes pentru a impune respectarea drepturilor lor! Drepturi pe care, în marea lor majoritate, nici nu le cunosc!

Ulterior, într-un alt articol, am făcut o sumară prezentare a acestor stări de fapt. Care nu-s deloc favorabile bietului cetățean de rând. Rămas în bătaia vânturilor stârnite de toți profitorii de ocazie! Unde ești TU – SOCIETATE CIVILĂ – să te ații în drumul lupilor, pentru apărarea dreptului la adăpat al bietelor mioare bipede!?

Trebuie să mai știm că statul nu i-a lăsat de capul lor pe aleșii noștri locali, instituind un control formal al Instituției Prefectului (devenită, din păcate, o instituție eminamente politică!), asupra exercitării de către primari a acestei obligații (și nu numai). Prin HOTĂRÂREA nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare, s-a prevăzut:

«ART. 3 (1) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale vor informa lunar Guvernul cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Program. (2) Prefecturile coordonează acţiunile iniţiate de către autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea prezentei hotărâri, precum şi de către serviciile publice deconcentrate, verifică stadiul realizării măsurilor din cadrul Programului şi informează lunar Guvernul cu privire la concluziile rezultate

Nu are niciun efect / Chiar de-l anunți pe prefect!

Motiv pentru care, prin adresa noastră cu nr. 73/04.VII.2017 (înregistrată la Prefectură sub nr. 8.859/ 05.VII.2017) – printre multe altele – i-am solicitat oficial prefectului MARIN FLORIAN (pentru care unii nu se mai pot opri acum din plâns, după ce actualul prim-ministru l-a revocat din funcție), să ne administreze dovada că și-a exercitat atribuțiile prevăzute de acest act normativ, impunând primarilor din județ să respecte punctual toate prevederile acestuia; aplicând sancțiunile prevăzute de actul normativ, acolo unde persoanele împuternicite de acesta constatau că nu s-au respectat prevederile Programului (conform dispozițiilor art. 4 din Hotărâre):

«De asemenea, ne-am simţi îndatoraţi dacă, în urma exercitării punctuale a acestor atribuţii ale Prefecturii, ne-aţi remite un exemplar (certificat de conformitate cu originalul) alScrisorii anuale a primaruluimunicipiului Râmnicu Vâlcea (al cărei Ghid de elaborare este prevăzut în ANEXA nr. 2 la Program) şi care, aşa cum dispune norma („În prima lună a anului primarii comunică fiecărui contribuabil, în scris, principalele activităţi de interes public desfăşurate în anul încheiat, precum şi obiectivele şi sarcinile pentru anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2” (cf. preved. art. 5), ar fi trebuit să ne fie remisă de către cel ales ca şef al administraţiei publice locale.

Apropo: d-stră aţi primit o asemenea Scrisoare din partea primarului din localitatea unde aveţi domiciliul!? Nici noi nu am primit de la al nostru.

Vă întrebaţi probabil de ce ne adresăm d-stră pentru această problemă.

Deoarece răspunderea pentru implementarea acestor măsuri revenea tot instituţiei pe care o conduceţi.

Verificarea de către d-stră a modului în care s-au implementat/mai sunt respectate aceste măsuri, are ca scop tocmai… combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

Conform actului normativ, nerespectarea acestor prevederi aleProgramului atrage răspunderea disciplinară sau contravenţională, dupa caz, a celor vinovaţi, conform legii” (art. 4 alin. (1)).

Drept pentru care vă solicităm să activaţi Corpul de control al prefectului, pentru a constata punctual dacă:

măsurile au fost implementate/se respectă în fiecare dintre autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către serviciile publice deconcentrate.»

În episodul al II-lea al serialului nostru, dedicat – cu trup și suflet – fostului prefect Marin Florian o să dăm publicității această Adresă a noastră, cât și Răspunsul de doi bani pe care s-a învrednicit să ni-l remită Instituția Prefectului.

               Du-te scrisoare, iute saltă,
               Chiar de n-ai limbă, nici picioare,
               Să spui în a ta cuvântare
               Că sărăcia rău m-asaltă! – François Villon

Iată articolul dat publicității anul trecut, referitor la necesitatea respectării de către primarele GUTĂU Mircia a obligației sale de a remite câte o SCRISOARE ANUALĂ fiecărui contribuabil vâlcean:

«Că tot se bate primarele nostru cu ditamai cataroiul în piept, (vorbindu-ne pre limba lui de moldovean parvenit prin căsătorie în Vâlcea), despre prea multul bine pe care ni-l face! Pe care parcă nici nu-l merităm! Nici pe unul, nici pe altul!

Despre o obligație a dânsului este vorba aici, prevăzută de legislația în vigoare.

Mai exact, de o obligație prevăzută de Hotărârea nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul (al cărei text a fost publicat în MONITORUL OFICIAL, nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004).

Ulterior, prin Hotărârea nr. 1.487 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul (publicată în MONITORUL OFICIAL, nr. 1.112 din 9 decembrie 2005), aceasta a fost modificată, fără ca aceste modificări să intereseze speța la care ne vom referi.

Articolul 5 al acesteia se referă la obligația primarului fiecărei localități de a comunica fiecărui contribuabil – „în prima lună a anului… în scris, activităţi de interes public desfăşurate în anul încheiat, precum şi obiectivele şi sarcinile pentru anul în curs”. Toate acestea urmând să fie cuprinse într-o SCRISOARE ANUALĂ!

Cităm in extenso aceste prevederi:

Art. 5 – În prima lună a anului primarii comunică fiecărui contribuabil, în scris, principalele activităţi de interes public desfăşurate în anul încheiat, precum şi obiectivele şi sarcinile pentru anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6 – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

În continuare prezentăm Anexa nr. 2, însoțită de un GHID DE ELABORARE:

«ANEXA nr. 2: Scrisoarea anuală a primarului 
(ghid de elaborare)

ROMÂNIA
Stema localităţii Primăria oraşului …………………………………
Cabinetul primarului

Stimată doamnă / Stimate domnule,
– Formulă de felicitare cu ocazia noului an
– Formulă de mulţumire pentru sprijinul acordat autorităţii administraţiei publice locale în anul precedent
– Enumerarea principalelor acţiuni de interes public realizate în anul precedent
– Prezentarea obiectivelor prioritare ale administraţiei publice locale pentru anul în curs
– Solicitarea susţinerii proiectelor ce urmează a fi realizate
– Formula de încheiere.

NOTĂ:
Scrisorii i se anexează „Înştiinţarea de plată” referitoare la obligaţiile fiscale pentru anul în curs, precum şi precizări privind facilităţile la achitarea acestora şi modalităţile de plată

M-ar interesa dacă ați văzut cumva prin presă o asemenea informație! Așa este că nu se leagă nimeni la cap fără să-l doară!? Nu de altceva… doar așa, pentru corecta informare a unui public avid de lectură!? Nu din aceea pe care o promovează zadarnic și în exces trompetele și tonomatele mediatice ale puterii!

Sau să ne fi comunicat dânsul într-o conferință de presă, cu aplombu-i logoreic bine cunoscut!

GUTAU2Gutău Mirciaprimarul PER al municipiului Râmnicu Vâlcea

Dacă am trăi în lumea virtuală – unde mulți dintre semenii noștri și-au făcut sălaș – ne-ar fi mai simplu! Dar așa, în lumea reală, care colcăie de tot felul de agramați închipuiți, cocoțați în funcții politico-administrative de către șefii lor dedați la rele, nu putem avea prea mari și multe așteptări.

Problema este dacă cineva din anturajul (era să scriu… profesional!) d-lui MIRCIA GUTĂU i-a explicat acestuia că are și o asemenea obligație. Față de noi, contribuabilii din municipiul pe care-l păstorește. Care obligație nu este facultativă!

Dl GUTĂU trebuie să înțeleagă că, printre multele care-i pot fi puse în cârcă, se află și neachitarea de această… OBLIGAȚIE DE A FACE! Care are tot un ușor iz penal.

Drept pentru care apelez la vâlcenii de bună credință, contribuabili onești – ca și mine – sugerându-le să solicite primăriei să le răspundă de ce nu le este remisă respectiva…. SCRISOARE ANUALĂ A PRIMARULUI. Care nu este o chestie bonjuristă, pe care dl GUTĂU să o ignore cu bună știință, sau să o treacă la… și altele!

Dacă nu aș avea cunoștință de faptul că este formată doar din îmbuibați din banii publici, care nu mârâie nici măcar în vis împotriva celui care le asigură tainul zilnic pe calea hobby-ului lor publicistic care să-i poarte pe calea spre… nemurire, aș face apel și la societatea civilă! Dar așa, mai bine lipsă! Pentru că știu că aș bate la uși închise! Cu o cheie unică, deținută tot de către… dl primar GUTĂU!

Dacă n-aș ști că se află la limita extensiei fizice, aș face apel la firava opoziție politică din zonă. Dar cum antenele ei sunt direcționate doar spre capitală – iar liderii parlamentari ai acesteia se ocupă de soluționarea unor probleme mult mai importante decât cele ale proștilor care i-au votat / ales – trebuie să abandonez și această firavă speranță! Cât despre reprezentanții lor în Consiliul local al municipiului, usca-li-s-ar mâinile votanților acestora, că prea ne-au umplut aleșii lor de… atitudini principiale și hotărâte, exprimate  pe… mutește prin ședințe!

Poate se simt liderii locali ai USR-ului, care s-au mai aținut – cât au putut și ei – în calea lupilor hămesiți din rândul actualilor puternici ai zilei! Să-i explice d-lui MIRCIA GUTĂU că dacă își punea ciracii din primărie să redacteze și să expedieze SCRISOAREA destinată contribuabililor, nu făcea altceva decât să se achite de o obligație legală a sa!

Oricum, cu încrâncenarea unuia care se comportă ca și cum ar fi moștenit orașul de la neamurile-i scăpătate din zona sa de baștină, este greu de crezut că dl GUTĂU o să înțeleagă ceva din acest demers al nostru. Deși ar trebui să o facă, spre binele dânsului și al nostru.

Ca o reacție de recunoștință față de toți contribuabilii de bună credință la bugetul local, pe care-l hărtănește cum vrea, dl MIRCIA GUTĂU trebuie să înțeleagă că are această minimă obligație de bun simț! Inclusiv față de electorii săi! »

P. S.: 1. Ca să nu rămână doar niște vorbe goale, îi încunoștințăm pe toți cei interesați că de această dată ne vom exercita toate drepturile pe care le avem, pentru a-l determina pe „surdul” din fruntea administrației publice vâlcene să priceapă că normele există pentru a fi respectate. Obligație pe care o avem și în raport cu Paznicul de far, aflat în fruntea Prefecturii Vâlcea, prefectul Tiberiu Costea, fostul primar al comunei Lungești. Funcționar care trebuie să știe că a fost numit tocmai pentru a asigura respectarea tuturor obligațiilor care îi revin. Printre care se află și aceea de a impune respectarea normei de către aleșii locali aflați în fruntea UAT-urilor din județ.

 P. S.: 2. Precizăm că atât la nivelul ministerelor, cât și la nivelul structurilor deconcentrate sunt aplicabile prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, potrivit cărora: Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să furnizeze o adresă de poştă electronică”. Ceea ce este valabil și pentru comunicarea acestor Scrisori remise contribuabililor de către primari.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…
Să fiţi sănătoşi şi veseli!
ŢINEŢI APROAPE!

Va urma
TIBERIU M. PANĂ 


Ileana Lăceanu – Cântecul primarului

Corina Chiriac – Scrisoare de dor (1987)

Un gând despre “D-le primar GUTĂU Mircia, când remiteți fiecărui contribuabil SCRISOAREA ANUALĂ prevăzută de legislația în vigoare!?

  1. Pingback: DE CE trebuie remisă SCRISOAREA ANUALĂ a primarului; atribuții ale primarului și prefectului. – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.