De ce atâta „tărăboi” cu… Scrisoarea anuală a primarului!?

 

Motto: „Du-te scrisoare, iute saltă,
             Chiar de n-ai limbă, nici picioare,
             Să spui în a ta cuvântare
             Că sărăcia rău m-asaltă.” – François Villon

Pentru zările promise / Batem tot în porți închise!

Doar pentru cine nu bate cu ochii minții dincolo de vârful nasului, demersul nostru de a-i pretinde primarului GUTĂU Mircia să se achite de obligația de a remite o SCRISOARE ANUALĂ fiecărui contribuabil domiciliat pe raza unității administrative ale cărei treburi le gestionează – municipiul (reședință de județ) Râmnicu Vâlcea –  este unul șicanator.

Iar insistența noastră pe acest subiect se justifică prin faptul că – exercitarea acestei atribuții de către fiecare primar – nu este o chestiune minoră. Dimpotrivă. Ea ține de relația de respect pe care părțile (în speță – administrația publică locală și contribuabilii) trebuie să și-o datoreze.

Pentru că dacă tu, ditamai administrația publică locală îmi pretinzi să-ți achit niște bani – pe care nu vrei să mi te justifici pe ce i-ai cheltuit/ ce ai de gând să faci cu ei – înseamnă că nici eu nu trebuie să ți-i plătesc! Pentru că, nefăcând ceea ce te obligă norma, înseamnă că prea puțin îți pasă de contribuția bănească pe care pretinzi că ți-am datora-o fiecare dintre noi, contribuabilii de bună credință.

Drept pentru care, republicăm Ghidul de elaborareScrisorii anuale a primarului, (Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările ulterioare), pentru a înțelege că respectiva obligație nu are un caracter facultativ. Și pentru a realiza ce trebuie să cuprindă fiecare din aceste misive anuale.

«Scrisoarea anuală a primarului
(ghid de elaborare)

ROMÂNIA
Stema localităţii Primăria oraşului …………………………………
Cabinetul primarului

Stimată doamnă / Stimate domnule,
Formulă de felicitare cu ocazia noului an
Formulă de mulţumire pentru sprijinul acordat autorităţii administraţiei publice locale în anul precedent
Enumerarea principalelor acţiuni de interes public realizate în anul precedent
Prezentarea obiectivelor prioritare ale administraţiei publice locale pentru anul în curs
Solicitarea susţinerii proiectelor ce urmează a fi realizate
– Formula de încheiere.

NOTĂ:
Scrisorii i se anexează „Înştiinţarea de plată” referitoare la obligaţiile fiscale pentru anul în curs, precum şi precizări privind facilităţile la achitarea acestora şi modalităţile de plată

Scrisoarea (pretins) pierdută / Nu a fost nici… începută!

În ce-l privește pe dl primar GUTĂU, se pare că am bătut șaua degeaba! Primarele nostru o știe și-o ține doar pe-a lui! Fără nicio Scrisoare, că se prind alegătorii de faptul că eu am obligația să fac! Nu-i suficient doar să mă fac și să mă mândresc doar cu ce mă fac că fac!? Doar așa, de florile mărului! Și fac doar ce-mi trece mie prin… cap, în funcție de ce-mi intră în… pe acolo, pe unde trebuie!

Ar fi bine ca dl Mircia GUTĂU să ia act de faptul că marea majoritate a primarilor din țara asta se achită de această obligație. De la cei ai unor localități minuscule, precum comunele Borănești (din județul Ialomița), Cicîrlău (județul Maramureș), până la cei ai unor orășele precum Gherla (județul Cluj), Vulcan sau Câmpia Turzii etc. Ca să nu vorbim de primari ai unor mari orașe, municipii reședință de județ.

Dl Gutău ar trebui să știe – mă tem să nu fi uitat cumva – că-l mai obligă să facă… niște angajamente formale pe care și le-a asumat. Și care sună ca-n declarația și angajamentul  de mai jos.

La nivelul primăriei s-a adoptat Declaraţia de Politică şi angajamentul primarului municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul managementului integrat: calitate, mediu, sănătatea şi securitatea ocupaţională, securitatea informaţiei, (publicată pe site-ul primăriei pe 14 Februarie 2018), prin care dl GUTĂU:

«… în calitate de Primar al Municipiului RÂMNICU VÂLCEA, mă angajez să fie îndeplinite următoarele obiective, acestea sunt stabilite și sunt compatibile cu direcția strategică și contextul organizației:
– Recertificarea sistemului de management integrat, îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern/ managerial implementat, identificarea și tratarea riscurilor în vederea prevenirii/ reducerii efectelor acestora și evidențierea instituției prin calitate, performanță și excelență;
Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activitățile desfășurate, deschis și orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creșterii încrederii cetățenilor și a celorlalte părți interesate de serviciile oferite de Primăria municipiului RÂMNICU VÂLCEA;
– Îndeplinirea în mod direct a obiectivelor propuse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului RÂMNICU VÂLCEA;…
Reușita noastră depinde de implicarea tuturor angajaților, prin asumarea responsabilităților în îndeplinirea politicii stabilite, aplicabile în activitățile fiecăruia dintre noi, vizând atât respectul față de beneficiarii direcți și celelalte părți interesate relevante, cât și respectul față de noi înșine.
Acest document se va difuza Ia toate nivelurile relevante de competență, se va comunica fiecărui angajat sau persoane care lucrează în numele nostru ți va fi disponibil publicului».

De vinzi cu ocaua mică / N-ai să scapi de ce ți-e frică!

Dacă primarul s-ar fi achitat ca la…  Normă de această obligație, am fi avut posibilitatea să aflăm și noi mai multe lucruri despre infrastructură, starea instituțiilor de sănătate și educație de pe raza municipiului, starea zonelor limitrofe componente ale municipiului, activitatea Poliției locale, colectarea deșeurilor și multe, multe altele. Doar în acest fel am fi avut posibilitatea să vedem cu adevărat care sunt realizările (din cei peste doi ani și jumătate trecuți din actualul său mandat), pe care și le asumă manu propria edilul orașului.

Din discuțiile pe care susținerile sale – asumate sub semnătură – le-ar fi determinat în spațiul public, ar fi avut și dl GUTĂU posibilitatea să afle care sunt nemulțumirile unora dintre contribuabili, să admită poate existența unor proiecte de dezvoltare mai mult și prea des… trâmbițate decât finalizate, având astfel ocazia de a-și asuma asemenea eventuale nerealizări, generate de cauze… obiective! Fără să încerce să paseze responsabilitatea pe ineficiența administrațiilor care l-au precedat, sau pe cârcotelile libidinoase ale firavei opoziții locale.

GUTĂU - 15.01.2019Mircia Gutău

Întâiul cetățean al orașului ar fi trebuit să își asume responsabilitatea mandatului primit de la alegători (ca urmare a promisiunilor electorale pe care – de bună voie și nesilit de nimeni – le-a propovăduit în campanie). Să suporte cu stoicism criticile pentru deficiențele lui, să se împăuneze și cu eventualele laude datorate… mărețelor sale realizări. Concomitent urmând să traseze ferm și clar liniile acțiunii sale viitoare!

Din vina noastră, a celor care nu insistăm îndeajuns ca toate acestea să se și întâmple, lucrurile au ajuns într-un punct în care asemena nerealizări nu mai pot să fie negate. Și nici trecute cu vederea. Deși, pentru cei mai mulți dintre noi, ele nici măcar nu… există!

S-ar fi ajuns la o analiză detaliată pentru fiecare sector de activitate prezentat în Scrisoare și discutat în cadrul dezbaterii publice, pentru a confrunta ceea ce s-a promis cu ceea ce s-a făcut și ceea ce s-a făcut cu nevoile reale ale comunității, în materie de infrastructură, sănătate, învățământ, cultură,sport și timp liber, colectarea deșeurilor, accesarea fondurilor europene, Poliție locală, situația locurilor de parcare etc. etc.

Numai că, într-o asemenea scrisoare exista riscul – pe care GUTĂU nu și-a permis să și-l asume public – ca în loc de… realizări ale anului 2018, să apară și unele… formulări precum: „în curs de realizare”, „acceptat pentru finanțare”, „în procedură de achiziție”, „urmează obținerea avizelor”, „se află în stadiul elaborării studiului de prefezabilitate/ fezabilitate” etc. Așa cum spune dl primar GUTĂU atunci când este curtat (pentru a obține declarații la… cald), de reporterii/ moderatorii unor televiziuni/ site-uri de casă. Texte de momit ostrovenari și care nu aveau ce să caute într-un asemenea text, deoarece ele nu țin loc de fapte.

Nu ne-a expediat Scrisoarea (cum nu a făcut-o niciodată până acum, în niciunul din anii petrecuți de el la cârma Primăriei), și pentru că nu poți să te lauzi doar cu desființarea a două licee în anul 2018 (extrase samavolnic din centrul orașului, vărsate în altele, aflate în cartierele mărginașe ale urbei!), cu reducerea spațiilor din incinta altora (pentru a face loc unor… „parcuri”, aflate în oferta electorală a candidatului… verde!), sau cu desființarea unor grădinițe din buricul târgului, pentru a face loc altora în… periferie (deocamdată, aflate doar pe… hârtie!) etc.! Ca să ne referim doar la domeniul… educației și la „realizărili” lui Gutău din anul 2018.

Scrisoare de dor rătăcită într-un scrin / Pânʼ la Paști mai e puțin…

Până la paștele cailor, desigur!

Rolul unei asemenea Scrisori este acela de a prezenta realizările, iar nu intențiile pe care le-ai avut. Deci scrisoarea ar  fi trebuit să conțină doar proiectele care s-au finalizat în 2018, pentru că orășenii se confruntă cu situația concretă din teren și nu cu cea de pe hârtiile mânărite de către primar la… conferințele sale de presă! Unde vorbește singur și doar despre ce vor mușchii lui! Fără să-l inoportuneze nimeni cu vreo întrebare… indiscretă!

De asemenea, a considera că se vor face multe pe baza multor studii de fezabilitate efectuate este fals, deoarece știm cu toții câte studii de fezabilitate se fac pentru orice obiectiv și cât de puține dintre ele sunt duse la bun sfârșit. Vezi studiile realizate în timp pentru autostrada Brașov – Comarnic!

Se poate replica cum că acesta este primul pas spre realizarea unui proiect. Într-adevăr, se începe cu studii de fezabilitate, dar astea nu se mai fac în anul 3 de mandat, deoarece există prea puține șanse de finalizare.

Conchizând, pretenția remiterii acestei Scrisori anuale a primarului nu este un moft al vreunui cârcotaș, care bagă bețe-n roatele bine unse ale nu știu cărei administrații publice locale! Este o obligație de care trebuie să se achite cu scrupulozitate orice primar. ca un gest de respect elementar față de cei care l-au ales. Și nu numai.

Iar în cazul în care nu o face, cred că trebuie să suporte rigorile legii. Înțelegând că se află acolo doar ca să facă ce dispune norma! Nu bunul său plac!

Așa că, bine-a zis cine-a zis: Când îmbătrâneşti, obiceiurile devin nişte tirani!

În episodul următor ne vom referi la… Raportul primarului. Alt material care ar trebui să încununeze activitatea anuală a fiecărui edil. Dar, așa cum o să vedem, (nici) acest lucru nu se întâmplă!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…
Să fiţi sănătoşi şi veseli!
ŢINEŢI APROAPE!

Va urma
TIBERIU M. PANĂ

 


Corina Chiriac – Scrisoare de dor (1987)

Dorina Draghici – Scrisoare de dor

Versurile de Aurel Felea
Muzica de Ionel Fernic


Bine că nu ne aflăm în nici una din situațiile astea, că nu ne-ar mai fi găsit nicio Scrisoare a primarului! Care nici așa nu ne găsește!

Cele mai ciudate GRANIŢE din lume


Hai să facem puțină… ISTORIE a locului. Ca să realizăm cam pe unde mai sunt… susținătorii de atunci ai primarului. Cei de pe vremea în care împărățea… Partidul Democrat Liberal. De la Cluj în Costa Rica, le-a intrat în oase… frica! Din Bucale-n Țăndărei, s-a ales praful de ei! 

 

Un gând despre “De ce atâta „tărăboi” cu… Scrisoarea anuală a primarului!?

  1. Pingback: D-le primar GUTĂU Mircia, când remiteți fiecărui contribuabil SCRISOAREA ANUALĂ prevăzută de legislația în vigoare!? – Periegheze

Comentariile sunt închise.