Dintre ORBAN și GUTĂU care-i bun și care-i rău!? Dacă-i BLAT, să știm și noi! (I)

Motto: Istoria aceasta, de-o fi adevărată,

Îmi pare că arată

Că în fiecare ţară

Cele mai multe rele nu vin de pe afară,

Nu le aduc streinii, ci ni le face toate

Un pământean d-ai noştri, o rudă sau un frate!

                  (Grigore Alexandrescu, Toporul şi pădurea)

 

Scurt pe 2 și 1/4: Articolul a fost scris în proximitatea desfășurării evenimentelor pe care le tratează. Adică la începutul lunii martie a. c. Numai că, datorită instalării și extinderii cu rapiditate a SARS CoV 2, nu mai putea să fie o temă de actualitate. Motiv pentru cared am amânat publicarea. Acum, pe fondul… relaxării, ne întoarcem cu toate armele minții la această temă, încercând să-i dăm de capăt. Pentru că trebuie să existe un sfârșit și pentru acest mult discutat și disputat subiect. Încercând să aflăm în ce măsură actualii guvernanți ar fi dispuși să satisfacă poftele pantagruelice ale unor terchea-berchiști, cocoțați pe funcții de mare răspundere de votul unui electorat credul și ușor de manipulat.

Deși toate probele converg spre a considera desființarea Liceului „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea drept un jaf la drumul mare, făcut ziua în amiaza mare de  către o trupă de lotri patentați, se pare că recent, lucrurile au luat o turnură favorabilă planurilor hoțomănești ale acestora. După ce PSD-ul, partidul care-i asigură o acoperire totală lui GUTĂU Mircia pentru manoperele sale, comise de pe poziția pe care o ocupă în vârful administrației publice locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, a amânat sine die să-l cadorisească cu zecile de hectare de teren – foste imobile a două unități militare din oraș, desființate în anul 2004 – se pare că sunt dispuși să facă asta… liberalii lui pește prăjit (la foc mic!), conduși de către ORBAN-ul nostru guvernamental! Care se fac că n-au idee despre faptul că un administrator incompetent, Universitatea din Pitești, căruia i-au fost date aceste imobile în „administrare delegată” de către Ministerul educației, nu și-a îndeplinit nici una din obligațiile asumate prin H.G.R. nr. 918/2008Deși a lăsat în totală paragină imobilul (clădirile/ construcțiile și terenul, în suprafață de vreo 26 de hectare!),  pe care l-a primit pe filiera Masonerie – Guvern – MEN, Universitatea din Pitești, (în continuare, UPIT) strânsă cu ușa de către un vulpoi bătrân, hârșit în relele tuturor regimurilor care s-au perpetuat la conducerea țării de la comuniști încoace, (pe numele lui MIȚARU Anton, folosit de Gutău pe post de consilier personal), a acceptat să cedeze dreptul său de folosință asupra unui bun asupra căruia nu aveau decât dreptul de… administrare! Condiționând expres acceptarea acestei cesiuni de acordarea… „la schimb” a imobilului Liceului „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (vreo două hectare de teren și 13 construcții școlare), situat în buricul târgului! Ca și cum UPIT s-ar fi aflat în situația de a condiționa în vreun fel un astfel de „schimb”, în condițiile în care orice administrator de bună credință – în speță, MEN – i-ar fi luat instantaneu imobilele încredințate spre administrare delegată, (construcții și teren, care fac parte din domeniul public al statului), pentru neîndeplinirea unor obligații punctuale, asumate prin H.G.R. nr. 918/2008!

Văzându-se călare pe caii mari ai prețului de „desfacere” a celor 26 de hectare de teren, pe care le putea dobândi… moca, dl GUTĂU Mircia s-a apucat de făcut tot ce depindea de el ca să bată palma cu administratorul păgubos al unui bun al statului român. Totul se afla la picioarele sale de când își înfeudase PSD-ul județean, condus de RĂDULESCU C-tin, o marionetă cu pretenții de politician infailibil și providențial, sculă docilă a lui Dragnea Nicolae-Liviu. Așa încât, preamarele urbei noastre a trecut la fapte. A cerut Consiliului local să adopte două Hotărâri (cu nr. 232 și 233 din 16 iunie 2017), pentru demararea schimbului preconizat, realizabil prin… desființarea unui liceu viabil. Care avea vreo 800 de elevi (aproape dublu decât fiecare din alte trei licee tehnologice din municipiu!) și o bază materială cum nu mai avea nici unul dintre liceele tehnologice din oraș. Plus avantajul unic că se afla situat în centrul urbei.

Să remitem astă NOTĂ / Cu-n miros vag de… bancnotă!

Pe 19 februarie a. c., pe site-ul Guvernului României, printre alte materiale pregătite pentru ședința de a doua zi, a figurat și o INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 20 februarie.

La Punctul III. NOTE 1. al acestei Informații, a fost înscrisă o NOTĂ cu tema: „Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, judeţul Vâlcea, din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării”, proiect de act normativ oferit astfel și spre luare la cunoștință publică.

Printr-o Notă finală, se aducea la cunoștința celor interesați că Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Image result for anisie și orbanPersoane cunoscute, care nu mai au nevoie de niciun fel de prezentare….

Să luăm act de conținutul acestei NOTE:

APROB
PRIM-MINISTRU
Ludovic ORBAN

NOTĂ
De la: Monica Cristina ANISIE, MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Antonel TĂNASE
SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
Tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, județul Vâlcea, din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.
I. Considerații generale
Universitatea din Pitești, instituție de învățământ superior de stat, acreditată, cu aproximativ 10.000 de studenți înscriși în anul universitar 2018-2019 la programele de licență, master, doctorat, își asumă prin Carta universitară și Planul strategic 2016-2020 o triplă misiune:
– Formare profesională la nivel universitar, postuniversitar și în conceptul de învățare pe tot parcursul vieții, în scopul dezvoltării personale, a inserției absolvenților pe piața muncii, a satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic și de adaptare la schimbările permanente;
– Generare și transfer de cunoaștere prin cercetare științifică fundamentală și aplicativă, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, creație individuală și colectivă, relevante și semnificative la nivel regional, național și internațional;

– Promovare și dezvoltare de parteneriate la nivel local, regional și național în scopul implicării Universității în rezolvarea problemelor comunității, creșterii vizibilității și prestigiului.

(Aceste informații figurează pe site-ul Universității din Pitești, la capitolul Misiune. Și în alte documente emise de UPIT, inclusiv în unele dintre cele prin care – în mod repetat – pretindea să-i fie atribuit imobilul L. T. Oltchim din Râmnicu Vâlcea. Elucubrațiile care urmează în NOTA ministerului, sunt preluate ad litteram din asemenea documente emise de Universitate, în pledoaria pro domo a acesteia. Așa cum s-a întâmplat în una dintre adresele remise Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea (emisă cu nr. 6.197/ 07.VI.2017, înregistrată la destinatar sub nr. 23.022 din 12.VI.2017n. n.).

În acest context, dublat de proximitatea geografică, dar și de afinitățile culturale, sociale, economice, consolidând o istorie de 15 ani de când Universitatea din Pitești are filială la Râmnicu Vâlcea (timp în care au absolvit specializări precum institutori, științele educației, litere, informatică, electronică, științe economice, asistență medicală, administrație publică, câteva mii de studenți din municipiul Vâlcea și împrejurimi), Universitatea și-a fundamentat opțiunea de a dezvolta un centru universitar puternic în imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26.
Prin raportare la sediul în care își desfășoară în prezent activitatea specializările Universității din cadrul filialei Râmnicu Vâlcea, noua locație oferă magnetismul „Centrului” (vs. „Periferia” fostei unități militare de la Vlădești), crescând exponențial atractivitatea. Nu este de neglijat nici prestigiul cultural și social al comunității locale, care alocă unei instituții de învățământ superior – cu grad de încredere ridicat – un spațiu privilegiat. Universitatea din Pitești are capacitatea instituțională de a dezvolta programe de studiu performante, în directă corelare cu cerințele pieței muncii locale/zonale. La nivelul Universității s-a constituit și este operativ Consiliul Consultativ al Rectorului pentru relația cu mediul economic și social. Totodată, specializările cerute insistent, neacoperite cu personal calificat în anumite sectoare de activitate, vor fi introduse progresiv în oferta educațională a Universității.
În plus, în cadrul Universității din Pitești funcționează Colegiul Terțiar Nonuniversitar (conform OMEN nr. 3689/14.05.2018) pentru absolvenți cu sau fără diplomă de bacalaureat (studii postliceale, nivelul 5 de calificare). Acest Colegiu oferă oportunități multiple și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar vâlcean. Într-o piață atât de dinamică, o formă de școlarizare cu acest profil și cu programe intensive (două, trei sau patru semestre în funcție de specializare) poate fi soluția corectă. Acesta are în vedere inclusiv dezvoltarea învățământului profesional și tehnic dual.
Elementele care compun baza materială a imobilului situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26 din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv spații de învățământ, laboratoare, cămin, cantină, ateliere, sală de sport, odată preluate de Universitate vor fi reintroduse în fluxul firesc de activități specifice, consolidând un mediu academic performant și atractiv pentru zonă/regiune. Imobilul sus menționat a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim”, unitate de învățământ preuniversitar de stat reorganizată începând cu anul școlar 2018-2019, prin divizare totală, astfel că imobilul a rămas la dispoziția Consiliului Local. La solicitarea autorităților locale, Ministerul Educației și Cercetării a avizat favorabil solicitarea ca în acest imobil să își desfășoare activitatea de învățământ Universitatea din Pitești. Ca instituție de învățământ superior multidimensională, comprehensivă, Universitatea din Pitești se va baza în dezvoltarea filialelor sale predilect pe oameni din partea locului.

II. Soluția identificată

Potrivit punctului 30 din Anexa 2 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, domeniul public al statului este alcătuit din ,,(…) terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea: Parlamentul, Președinția, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice subordonate acestora; instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea; unități ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului Administrației și Internelor, ale serviciilor publice de informații, precum și cele ale Direcției generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și prefecturile, cu excepția celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora”.

De asemenea, conform art. 293 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, declarându-se din bun de interes public județean sau local în bun de interes public național.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin adresa Serviciului APL, Registrul Agricol și Arhivă nr. 16463/18.04.2019, a comunicat Ministerului Educației și Cercetării Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 103 din 11 aprilie 2019 privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui imobil construcții și teren aferent situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării – Universitatea din Pitești. Totodată, la art. 2 al HCL al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 103/2019 se menționează că trecerea imobilului sus-menționat în domeniul public al statului se va efectua după primirea solicitării Guvernului României, conform prevederilor legale.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri având ca obiect declararea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, județul Vâlcea, din bun de interes public local în bun de interes public național și transmiterea acestuia din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Sper să nu treacă tot anul / Până pleacă… moldoveanul!

Precizăm că, până la intrarea în vigoare a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicătrecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se făcea la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului local, declarându-se din bun de interes public local  în bun de interes public naţional. În aceste condiții, spre sfârșitul anului 2018, MEN a comunicat oficial Primăriei Rm. Vâlcea că „solicitarea respectivă (a Guvernului privind preluarea în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti, a imobilului situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26 din Municipiul Râmnicu Vâlcea, n. n.), va fi formulată de către Secretariatul General al Guvernului, în baza unui Memorandum aprobat de Guvern, fiind necesară în acest sens transmiterea acordului de principiu al Consiliului Local pentru transmiterea imobilului respectiv”.

Menţionăm că prin H.G. nr. 561/2009 a fost aprobat Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documenteîn vederea adoptării/ aprobării. În elaborarea tuturor actelor sale, Guvernul trebuie să țină cont de aceste dispoziții. Din care aflăm că NOTA se elaborează și se transmite Guvernului de către inițiator „în scopul exclusiv al raportării şi al informării cu privire la evoluţia procesului de soluţionare a unor probleme specifice, la stadiul implementării documentelor de politici publice şi/sau a actelor normative” (Regulament, art. 13 alin. (1)); mai luăm act de faptul că „Nota nu poate constitui temei juridic pentru elaborarea, avizarea şi adoptarea unui act normativ” (Ibidem, alin. (2)).

Și, foarte important, o asemenea NOTĂ, precum cea remisă Guvernului de către ministrul educației și cercetării, „Înaintea prezentării notei în cadrul şedinţei Guvernului, aceasta se transmite de către iniţiator Cabinetului Primului-Ministru” (Ibidem, alin. (3)). Astfel încât este ușor de dedus că, înainte de prezentarea sa în ședința de Guvern, această NOTĂ a fost transmisă oficial la cabinetul prim-ministrului ORBAN Ludovic! Care a știut despre ce este vorba când au ajuns să o… prezinte în ședința de guvern din 20 februarie 2020! Dacă nu cumva nu s-ar afla chiar el în spatele grabei cu care a fost pusă în mișcare această… NOTĂ! De aici deducția – ușor de înțeles și de către neaveniți – că în spatele ușilor închise s-a mai întâmplat CEVA! Altfel nu se explică graba cu care dl ORBAN se execută ca să satisfacă o mai veche – și cea mai mare – dorință a lui GUTĂU. Punându-i la dispoziție, cu o incredibilă generozitate și viteză, o suprafață de teren pe care o puteau mulge în liniște liberalii săi, nu principalul adversar politic al acestora! Oricât de încurcate or fi căile Domnului, o asemenea măsură, adoptată cu o grabă suspectă, are un pronunțat iz de… BLAT! Între două (sau mai multe…!?) părți, interesate de împărțirea prăzii, înainte de a ajunge la mâna unui electorat debusolat, precum este majoritatea celui râmnicean/ vâlcean. 

Reamintim că prin hotărâri succesive, adoptate în 2018, (prin Hotărârea nr. 286/ 11 septembrie 2018, aşa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 358/ 30 octombrie 2018)Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea a aprobat propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 19.574 mp şi construcţii în suprafaţă de 6.119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim”.

În baza avizului favorabil emis de Ministrul educației cu numărul 39.345/ 14.03.2019, CL a adoptat Hotărârea nr. 92/ 28.03.2019, prin care a aprobat schimbarea destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 19.574 mp şi construcţii în suprafaţă de 6.119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic  „Oltchim”, înscris în CF nr. 39.338, din spaţiu de învăţământ preuniversitar de stat, spaţiu de învăţământ universitar de stat – Universitatea din Piteşti.

Din aproape în aproape, s-a ajuns la adoptarea ultimei – din cele de până acum – hotărâri ale CL al municipiului Râmnicu Vâlcea, referitoare la schimbul de imobile cu MEN, pentru preluarea spre hărtănire a terenului deținut samavolnic de UPIT în oraș. Și anume, HCL nr. 103 din 11 aprilie 2019. Pentru care s-a ales varianta de a se satisface dorința actualei conduceri a Universității din Pitești, prin a-i fi atribuit în folosință imobilul liceului OLTCHIM din Rm. Vâlcea (un adevărat campus, compus din două hectare de teren și… 13 construcții școlare)! Liceu pe care niște politicieni îngălați, pur și simplu, l-au desființat! L-au șters efectiv din rețeaua școlară, ca și cum n-ar fi fost. Pentru că așa a înțeles un venetic că trebuie să-și respecte alegătorii! Desființându-le școlile, reducându-i la simpla condiție de asistați, aflați la mâna unei administrații care nu a făcut nimic pentru dezvoltarea economică a zonei!

Fix în ora liber(al)ă a venit și… femeia neagră!

Să o introducem din nou în peisaj pe d-na ministru Monica-Cristina ANISIE:

Image result for material liberal anisieSursa Facebook

Pentru că am… amușinat de la bun început potențialul distructiv al d-nei Monica-Cristina ANISIE, i-am dedicat un ARTICOL încă din anul 2016. Pe când era doar… Secretar de Stat pentru învățământul preuniversitar în guvernul „tehnocrat” al lui Dacian Julien Cioloș; și se ocupa de punerea în lucrare a reformei curriculare din învățământul gimnazial. Pe care acum o contestă cu vehemență, din toate încheieturile ființei sale… liberale! Din vremea în care tot felul de „reformatori” închipuiți îi mâncau din palmă. ARTICOL actualizat în toamna anului 2019, completându-l cu date absolut necesare pentru cunoașterea în profunzime a acestui personaj, lansat pe orbita înaltă a educației naționale, în vederea reformării acesteia după modelul iohanian.

Iar fapte relativ recente – de vitejie ministerială – ale d-nei ministru ANISIE, ne-au prilejuit alte asemenea abordări punctuale, precum articolele de mai jos:

Mărgicile pe care le produce în serie Monica Anisie, ministrul Educației! (I

Mărgicile pe care le înșiră Monica-Cristina Anisie, ministrul Educației (II)

Hareta care lansează învățământul românesc din înaltul cerului, în cădere liberă

Ce atâta tura-vura / Zic, că nu mă doare gura!

Căreia, pornind de la conținutul materialului intitulat pompos – NOTĂ – ne luăm libertatea de a-i adresa câteva întrebări punctuale. La care așteptăm răspuns.

 • în elaborarea pretinsei NOTE, ministerul/ ministrul educației se bazează exclusiv pe susținerile subiective ale uneia dintre părți (în speță, UPIT), în condițiile în care altera pars – adică, Liceul Oltchim – a fost scoasă în mod mârșav din joc, în urma acțiunii concertate a lui Gutău/ majoritatea toxică din Consiliul local, de conivență cu fosta conducere a I.Ș.J. Vâlcea!?
 • pe cine reprezintă de fapt ministerul educației, dacă admite să reprezinte în orb doar o singură parte!?
 • este ministerul care altoiește învățământul preuniversitar, pentru a asigura prosperitatea celui „superior”!?
 • câtă credibilitate poate să existe față de asemenea măsuri pompieristice, precum cea pe care ați propus-o spre adoptare Guvernului (prin această rușinoasă… NOTĂ)!?
 • v-ați asigurat – prin toate mijloacele pe care le aveți legal la îndemână – că adevărul se afla de partea celui care se face luntre-punte, care s-ar face frate cu necuratul ca să treacă cu brio puntea împlinirii interesului său!? Despre primarul GUTĂU Mircia, e vorba…
 • cum poți asista pasiv – și să mai pretinzi că lucrezi pentru „binele” învățământului preuniversitar – la DESFIINȚAREA unor/unei unități de învățământ viabile!?
 • cum să-ți dai avizul conform pentru schimbarea destinației unui asemenea imobil, fără să te bazezi și pe alte surse de informare, decât cea care reprezintă punctul de vedere al celui care a contribuit din plin, din motive exclusiv politice, la adoptarea acestei hotărâri!? În speță, Inspectoratul școlar județean Vâlcea!
 • cum poți să asiști pasiv – TU, ditamai ministerul educației – la dispariția unei/ unor școli care erau viabile, care dispuneau de o bază materială fără egal, de care s-a ales praful, ca urmare a incompetenței celor care ar fi trebuit să organizeze distribuirea acesteia, îndreptând-o doar către unitățile școlare „dobânditoare”, în urma reorganizării „prin divizare totală” a acestor unități de învățământ!?
 • cum poți să propui – TU, ditamai ministerul educației – o asemenea NOTĂ, fără să te interesezi dacă pe rolul vreunei instanțe de judecată nu există vreo cauză care să privească tocmai imobilul (teren și construcții) pe care vrei să-l redistribui!? PENTRU CĂ EXISTĂ CEL PUȚIN O ASEMENEA CAUZĂ! Despre care chibiții din minister ar fi trebuit să facă vorbire! Pentru că ar trebui să aibă cunoștință!
 • cum s-a acordat avizul conform pentru schimbarea destinației unui imobil, (în care timp de 51 de ani a avut sediul liceul de chimie din Râmnicu Vâlcea), în condițiile în care Hotărârea prin care Consiliul local adoptase această soluție era atacată în instanță, cerându-se anularea acesteia!?
 • cum să adopți a asemenea hotărâre, la nivelul conducerii de atunci a ministerului educației – în 14 martie 2019, de către Andronescu Ecaterina – dacă Metodologia referitoare la acordarea acestui aviz stabilea ca fiind obligatorie condiția inexistenței unor cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată, referitoare la imobilul pentru care se solicita emiterea avizului conform al ministrului educației, în vederea schimbării destinației sale!?
 • în cazul în care, funcționarii năimiți din minister au știut dar… au tăcut – pentru că, în mod repetat, am comunicat asemenea informații/ documente – ce urmează să se întâmple cu aceștia!?
 • poate ne spuneți DE CE, pe 6-7 februarie a. c., ați trimis în I.Ș.J. Vâlcea o echipă de șoc, formată din 3 (trei) dintre cerberii care compun nucleul de bază al Corpului de control al ministrului, pentru a cerceta/ investiga „fapte” imputate de către o persoană care are cel puțin un proces pe rolul instanței, referitor la cauza care a făcut obiectul investigației ministeriale; DACĂ tot au venit cei trei și aveați în pregătire în minister și buclucașa NOTĂ, nu era firesc ca respectivii ulii să fie însărcinați și cu verificarea susținerilor părților din cauza desființării celor două licee din Râmnic!?
 • dacă povestea personală a unei salariate dintr-o unitate școlară din Râmnic, devine prioritatea 0 (zero) a MECȘ/ ministrului – așa cum s-a întâmplat luni, 3 februarie 2020, când ați chemat la minister pe inspectorul școlar general din județul Vâlcea, pentru a (vă) da personal socoteală despre acest caz – ce poate să mai înțeleagă un nemembru al PNL că trebuie să se aștepte din partea unui ministru/ minister politizate în exces!?

P. S.: Dacă-i BLAT, să știm și noi! Despre ORBAN Ludovic și rolul pe care am crezut că – el și liberalii săi – l-ar fi putut avea în stăvilirea poftelor funciare ale lui GUTĂU de a desființa Liceul Oltchim și discuția pe care am purtat-o cu acesta în vara anului 2017, în episodul următor. Ca să știm cu cine și de-a ce (ne) jucăm.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE! 

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ,  alias Lupul sindicalizat

__________________________________

Sursa foto copertă: Alexandru Prepeliță / Inquam Photos

Trupa Hara – Nu mai vreau la școală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 gânduri despre “Dintre ORBAN și GUTĂU care-i bun și care-i rău!? Dacă-i BLAT, să știm și noi! (I)

 1. Pingback: Monica ANISIE, lobby-istul intereselor imobiliare ale Universității din Pitești. Și ale PER-iștilor și PSD-iștilor din Vâlcea!? – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.