„Cum îşi vâră coada d-na ANISIE în ocuparea unor funcţii de conducere din educaţie”!

 

Cum s-au încuscrit liberalii cu Alex Cumpănașu, prin soțul doamnei Anisie. Să trăiască! Să fie primit!

Motto: „Primul simptom al prostiei este lipsa totală a ruşinii.” – Sigmund Freud

Povestea vorbei de astăzi, (furnizată de serviciul de mentenanță de la „unitatea” 2 1/4): Se zvonește prin ziare, vorba poetului, că d-na ANISIE MONICA CRISTINA ar urma să facă parte din viitorul guvern liberal, ca ministru al educației naționale. Cel puțin așa scornesc gurile… bogate, (poate că și… rele!), care dispun de suficiente informații obținute pe surse! Oricum ar fi, știm că nu iese fum fără foc!

Dacă-i așa, hai să aruncăm și noi vreo două vreascuri, încercând să ne dăm cu părerea dacă numirea dânsei ar fi cea mai bună alegere. Ca să nu aflăm ulterior, când ar fi prea târziu, că a fost una din cele mai proaste… alegeri!

Precizez de la bun început că sunt un ins cu ferme convingeri de dreapta – având suficiente informații despre ce a însemnat asta în istorie –  manifestându-mă întotdeauna public ca atare. Nu am vânat funcții și onoruri, refuzând să devin un simplu pion în jocurile politice ale altora. În schimb, am încercat să-mi reprezint și apăr semenii, prin deținerea unor calități sindicale la nivelul unei unități școlare liceale și la nivel de județ.

Calități în care m-am manifestat de fiecare dată împotriva oricărei forme de opresiune și nedreptate, indiferent din partea cui se manifestau ele. Pentru că am fost un profesionist devotat profesiei de profesor, nu am făcut niciodată rabat de la comandamentele apărării drepturilor fundamentale ale mele și ale semenilor mei.

Aceste rumori m-au făcut să-mi amintesc că în urmă cu trei aniîntr-un context ținând de numirea într-o funcție importantă din Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a unei persoane care îndeplinise condițiile de vârstă standard pentru a fi pensionată, numire în care a fost implicată d-na ANISIE MONICA CRISTINA (pe atunci Secretar de Stat pentru învățământul preuniversitar în guvernul de „tehnocrați”, condus de către Dacian Julien Cioloș), le-am dedicat și publicat un ARTICOL.

ANISIE MONICA CRISTINA

Așa încât, cred că momentul actual este prielnic pentru a-l relua, în forma în care a apărut pe 11 noiembrie 2016 în ziarul Săptămâna în Oltenia. Fără nicio modificare sau completare, în afara sublinierilor din text, care îmi aparțin. Titlul este, de asemenea, cel al articolului inițial.

De ce o fac!? Simplu de răspuns. Să nu ajungem ca ulterior să nu ne mai putem reveni din „bucurii” asemănătoare celor prezentate în articol, pe care ni le-ar putea produce doamna după numirea sa în noua funcție!

Cu precizarea că imediat după apariția articolului, d-na ANISIE s-a interesat atunci – la cine trebuia, nu la… mine – cine eram și cu ce mă ocupam. Cred că a primit informațiile corecte pentru că, ulterior, s-a… liniștit!

IATĂ ARTICOLUL:

«Dacă teritoriul României ar fi fost administrat ca o feudă al cărei proprietar medieval avea drept de viaţă şi de moarte asupra „supuşilor” săi, inclusiv dreptul primei nopţi şi pe cel al tuturor nopţilor de după,
dacă colţul ăsta de lume s-ar fi rătăcit de civilizaţie şi de avatarurile acesteia, rămânând pe undeva… pe la coada unor rase autohtone de bovine, caprine, suine şi tâmpine,
dacă rupţi astfel de tot ce înseamnă norme şi principii ale lumii civilizate, ne-am fi aflat în situaţia de a redescoperi roata, apa, capra şi varza, prostia şi lenea, beţia şi hoţia etc.,
tot nu cred că ar fi încercat altcineva să facă ceea ce a făcut d-na ANISIE MONICA CRISTINA, secretar de stat pentru învăţământul preuniversitar.

Adică, să numească într-o funcţie de mare răspundere din învăţământ o… politrucă, aflată pe… ducă!
Vreau să cred că ceea ce am scris mai sus reprezintă doar un exerciţiu de retorică, deşi ştiu că nu este aşa. Pentru că, din lumea aia kafkiană doar creionată (dea)supra, am sperat că o să începem să ieşim, mai ales după grozăvia din clubul #COLECTIV. După formarea guvernului de „tehnocraţi”, de la care ne-am aşteptat să facă lucrurile altfel decât le făceau… politicienii! Speranţă care, cel puţin în ce o priveşte pe d-na ANISIE, nu a însemnat altceva decât aşteptări zadarnice şi deziluzii crunte. Lucruri ştiute de toată lumea şi care nu mai au nevoie de niciun exemplu.

Vestea numirii de către dânsa a d-nei ENE GABRIELA ANA în funcţia de inspector şcolar general adjunct al I.Ş.J. Vâlcea a determinat reacţii dintre cele mai diverse: unii au întâmpinat-o cu hohote de râs, alţii cu multă şi justificată îngrijorare. Şi unii şi alţii realizând că numirea acesteia prin „detaşare în interesul învăţământului” nu va rezolva problemele curente sau pe cele sistemice care afectează învăţământul vâlcean. Cine ştie de ce a făcut-o d-na ministru secretar de stat!? Poate mai avea ceva de întors/ plătit pentru desele vizite şi cazări în judeţ (la Căciulata, în apartamentul din sediul inspectoratului şcolar etc.), în perioada în care la cârma învăţământului vâlcean se afla credincioasa matroază ENE.
Încredinţarea unei asemenea responsabilităţi unei persoane care a împlinit cam de multişor vârsta standard de pensionare (fiind născută la 25.X.1955, celor 60 de ani împliniţi la 25.X.2015, conform normei în vigoare, i s-au adăugat încă trei luni de activitate profesională) şi care, în momentul numirii, se mai afla în sistem doar datorită efectelor legii (care-i oferea posibilitatea să rămână în activitate până la sfârşitul anului şcolar 2015/2016), a fost un blam pentru întregul corp profesoral vâlcean. Care avea şi are suficiente argumente profesionale pentru a oferi o multitudine de soluţii viabile pentru ocuparea acestui post.
Emiterea unui ordin în numele ministrului educaţiei, neasumat însă prin semnătură de către acesta – cum este şi cazul OMECŞ nr. 4.278/22.06.2016, prin care a fost numită d-na ENE GABRIELA ANA – act asumat prin semnătură doar de către d-na ANISIE, nu avea darul să limpezească apele tulburi ale acestei numiri. Dimpotrivă.

Şi iată de ce. Prin art. 1 alin. (1) al ordinului, respectiva persoană „este numită, prin detaşare în interesul învăţământului,… până la organizarea concursului… şi i se asigură catedra pe care este titulară”! Asta-i chiar că-i tare! Adică, miercuri, 22 iunie a.c., detaşezi „în interesul învăţământului” un salariat, care exact peste două zile urma să-şi înceteze oficial activitatea profesională (odată cu începutul vacanţei de vară de către elevii colegiului a cărei profesoară titulară era, C.N. „Al. Lahovari” din Râmnicu Vâlcea) şi trebuia să intre într-un ultim şi binemeritat concediu legal de odihnă, de 62 de zile calendaristice, după o îndelungată activitate didactică.
Cum şi cui să-i mai rezervi catedra (la care să se poată întoarce după „încetarea detaşării” în funcţia de control), când d-na în discuţie nu mai avea legal drum înapoi!? Când, în acele ultime zile de şcoală, colectivul didactic din care a făcut parte îi pregătise o meritată festivitate de retragere la… pensie!? Pe care, cu graţia-i binecunoscută, ştiind ce surpriză… ministerială îi rezerva ziua de mâine, d-na ENE a fentat-o, invocând motivul pueril că are altceva de făcut!?
Să înţelegem că d-na Anisie va deconta din veniturile personale contravaloarea drepturilor băneşti care i-au fost plătite d-nei ENE de la bugetul de stat, ca indemnizaţie aferentă concediului de odihnă neefectuat integral în anul şcolar 2015/2016!?
De ce să-i fie plătit de la buget!? Pentru că nu bugetul a făcut-o inspector şcolar general adjunct pe d-na ENE! Atunci când a decis să semneze în locul ministrului ordinul de numire, d-na Anisie ar fi trebuit să ia în calcul şi această eventualitate. Că doar nu se terminaseră „tehnocraţii”/ politrucii din preuniversitarul vâlcean pe care-i ştia, ca să fie nevoită să salveze onoarea breslei numind-o tot pe d-na ENE ca inspector şcolar general adjunct!
Scurt pe doi: avem o lege, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în vigoare de aproape 6 ani, care reglementează şi acest domeniu. În care, la art. 9, s-a prevăzut că funcţiile de conducere, de îndrumare şi control pot fi ocupate „prin detaşare în interesul învăţământului” doar „până la formarea corpului naţional de experţi (în management educaţional, n.n., corp de experţi constituit încă din primăvara anului 2012!)”, ocuparea acestora putându-se face doar prin numirede ministrul educaţiei…, pe baza unui concurs public” (Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 259 alin. (1)). Cu toate acestea, Ministerul Educaţiei a ignorat/încălcat cu nonşalanţă prevederile legale. În dispreţul legii, ocupanţii acestor funcţii au continuat să fie numiţi din rândul unei caste de privilegiaţi ai politicienilor locali, iar nu din rândul puţinilor profesionişti care mai supravieţuiesc în sistemul educaţional preuniversitar.
Referitor la prevederile legale specifice domeniului educaţional privind pensionarea personalului didactic (art. 284 din Legea educaţiei naţionale), considerăm că d-na ENE Gabriela Ana nu se mai încadra în niciuna dintre situaţiile prezentate la alin. (6)-(7) ale acestui articol. Deoarece, după împlinirea vârstei standard de pensionare, nu a solicitat menţinerea ca titular în funcţia didactică de predare pe care o ocupa ca titular (conform dispoziţiilor alin. (6)), iar în momentul numirii sale nu se afla sub incidenţa dispoziţiilor alin. (8) din lege, pentru a mai putea fi numită „prin detaşare în interesul învăţământului” într-o funcţie vacantă de îndrumare şi control, neocupată prin concurs!
Apropo! Care era „interesul învăţământului” care nu putea fi satisfăcut/prezervat decât prin numirea acesteia în funcţia de conducere vacantă!? În concepţia d-nei ministru secretar de stat, în calitate de unică semnatară a ordinului de numire, ce s-ar fi întâmplat cu învăţământul vâlcean dacă d-na ENE şi-ar fi consumat efectiv, fizic, dreptul legal la un binemeritat concediu de odihnă!? Nu se mai organizau / desfăşurau examenele de sfârşit de ciclu!? Nu se mai încasau la scadenţă sumele pentru proiectele derulate de inspectorat!? Lipsea crupierul de serviciu pentru diferite manopere de inspiraţie… ministerială!?
Drept pentru care, pentru a evita agravarea unei situaţii care putea/poate avea inclusiv urmări de natură juridică, considerăm că se impunea ca d-na Anisie să procedeze prin a da curs dispoziţiilor art. 1 alin. (2) al ordinului invocat, prezentând d-lui Mircea Dumitru, noul ministru al Educaţiei, situaţia creată chiar de dânsa prin această numire, solicitându-i să emită – cât mai repede cu putinţă – un nou ordin, prin care să dispună „încetarea detaşării d-nei ENE GABRIELA ANA” în funcţia despre care am făcut vorbire, „la o dată anterioară termenelor menţionate la alin. (1)”.
Pentru că funcţia pe care d-na Anisie (încă) o ocupă în minister are menirea de a asigura coerenţa echipei guvernamentale, un secretar de stat având calitatea de reprezentant al prim-ministrului, fiind numit de acesta pentru a garanta înfăptuirea şi în Ministerul Educaţiei a angajamentelor asumate prin Programul de guvernare, ne vom adresa şi d-lui Dacian Julien Cioloş, aducându-i la cunoştinţă situaţia pe care a generat-o d-na secretar de stat prin actul administrativ semnat de către dânsa.
Formarea actualului guvern a fost justificată – printre altele – de nevoia ca „la nivel politic”, să fie obţinut „un răgaz în care partidele politice să îşi definească programele şi echipele cu care vor participa în cursa electorală (care a început deja de câteva zile, al cărei cap compas este fixat duminică, 11 decembrie 2016 n.n.)”. Timp în care guvernul s-a angajat să testeze şi să aplice „noi metode de lucru în ceea ce priveşte funcţionarea internă a aparatului central (Guvern şi ministere, deconcentrate), în încercarea de a lăsa la finalul mandatului o serie de soluţii alternative viabile pentru buna funcţionare a administraţiei”, urmărind să realizeze „profesionalizarea administraţiei publice prin recrutare şi evaluare pe bază de competenţe şi performanţă. Stabilirea unor trasee profesionale clare, care să confere predictibilitate şi motivaţie pentru evoluţia în carieră”.
Dacă vă imaginaţi că aceste obiective au fost atinse prin actul de numire a d-nei ENE Gabriela Ana ca inspector şcolar general adjunct al I.Ş.J. Vâlcea, vă înşelaţi amarnic. Şi, ceea ce este mai grav, d-na Anisie ne-a înşelat şi pe noi! Iată de ce:
Domnia sa s-a făcut că nu ştie sau chiar nu ştie (ceea ce-i la fel de grav) pe cine a pus paznic la oi. Ca şi cum d-na Ene ar fi apărut ieri din spuma mării sau din capul lui Zeus (nu cel din mitologie, ci fostul şef de târlă portocalie, pe care l-au slujit ambele cu devotament). Ori d-na Ene avea un CV încărcat cu multe şi minunate fapte din perioadele anterioare ale trecerii sale prin funcţii de conducere în instituţia şcolară judeţeană. Care erau mai mult decât o recomandare pentru a nu fi unsă într-un asemenea post. Nu doamna Ene este persoana despre care s-a scris ce s-a scris că ar fi făcut atunci când a mai avut cheile de la cămara inspectorială!? Şi nu pentru c-am spus-o noi, ci pentru că informaţiile devenite publice proveneau din documente oficiale, întocmite de corpul de control al ministrului Educaţiei[1].

Nu este dânsa una dintre persoanele pentru care inspectoratul şcolar s-a judecat şi se judecă de i s-au rupt pingelele consilierului juridic, alergând de la o instanţă la alta!? Nu şi despre dânsa era vorba în cauze soluţionate de Curtea de Apel Piteşti, în faţa căreia IŞJ Vâlcea a chemat/cheamă (degeaba!) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Stiinţifice – O.I.P.O.S.D.R.U. (adică Direcţia Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) pentru „anularea în totalitate a deciziei nr. …, şi suspendarea executării deciziei menţionate, până la rămânerea definitivă a soluţiei”, cauze pierdute cu brio[2]!?
Iar prin alte decizii ale O.I.P.O.S.D.R.U. s-au respins contestaţiile IŞJ Vâlcea privind alte proiecte de milioane de lei noi (precum proiectul POSDRU cu titlul «„Şcoala viitorului” – împreună pentru o societate bazată pe cunoaştere» cu un buget total de 1.835.940,00 lei; sau proiectul «„Paşi către viitor!” – dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară» cu un buget total de 1.733.492,00 lei)! Şi astea-s mizilicuri în comparaţie cu valoarea altor proiecte (de tocat bani europeni) care s-au scurs – fără niciun rezultat în lumea şcolii vâlcene – printre degetele generoase ale unora dintre puţinii iniţiaţi în asemenea cooperative de hârciogărit fonduri!

Deoarece „cine se aseamănă, se adună”, (re)aducerea de către d-na ministru secretar de stat pe o funcţie de conducere din sistem a unei persoane aflată pe cale de a-l părăsi legal, nu a făcut altceva decât să confirme adevărul din aceste zise. Poate să fi contribuit la aceasta şi cariera administrativă a d-nei Anisie, aflată în plin avânt în acelaşi timp şi sub oblăduirea aceluiaşi partid care a aburcat-o spre înalt (şi tot fără merite) şi pe d-na ENE.

Sursa desen

Ce a făcut d-na Anisie până-n anul 2009 (când, din neant, a devenit Inspector Şcolar General Adjunct la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti):

– între 2005 şi 2009 a fost responsabila comisiei metodice de limbă şi literatură română din şcoală;

– între 2007 şi 2009 – profesor metodist, delegat al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi membru în consiliul consultativ al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;

– între 2008-2009 a fost „membru în comisiile de lucru ale Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării (o fi fost – concomitent – în toate, n.n.!?)”. Dacă până în anul 2007 a folosit exclusiv în şcoala în care a profesat acumulările din facultate (a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Bucureşti în 1996, deşi – conform propriului CV – a profesat ca „profesor de limba şi literatura română” încă din 1994!?), în timpul guvernării ADA a început o ascensiune fulminantă, din care nu s-a mai oprit până în ziua de astăzi:

– la Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti (2009-2011);

– Secretar General Adjunct la MECTS (2011-2012);

– după debarcarea guvernului MRU (2012, mai), a devenit Consilier la Departamentul de Educaţie şi Cercetare, în cadrul Administraţiei Prezidenţiale (2012-2014), revenind astfel în siajul generos al corăbierului portocaliu Traian Băsescu;

– februarie 2014 – ianuarie 2016: Director Direcţia Inspecţie Şcolară, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

– ianuarie 2016 – februarie 2016: Director General Direcţia Generală Învăţământ

– din februarie 2016: Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Între 2007-2009 îi trage şi două masterate, până-n 2012 lărgindu-şi competenţele (care rămăseseră niţeluş în urma înaltelor funcţii deţinute), cu vreo alte 7-8 certificate şi atestate. C-aşa-i jocul (diplomelor/ certificatelor/ atestatelor/ diplomelor etc.) pe la noi!

Interesant este faptul că CV-ul oficial al d-nei ANISIE (format country, iar nu Europass), nu are decât o filă, care cuprinde informaţii doar despre: educaţie şi formare şi experienţa profesională. Şi una şi alta, fie vorba între noi, cam subţirele[3].
Toate aceste manopere străvezii – făcute la lumină, ziua în amiaza mare – nu fac altceva decât să dovedească – dacă mai era nevoie şi cu supra-măsură – adevărul acestui demers al nostru: sistemul de învăţământ a devenit, ca şi celelalte sisteme, doar un ring de oportunităţi de afaceri care au ca pretext învăţământul, dar în total dispreţ faţă de interesul elevului sau al societăţii.

P.S.: În pasagera-i trecere prin inspectorat, abila d-nă Ene a încercat să-mi arunce un oscior, momindu-mă cu avantajele financiare ale includerii mele într-un proiect finanţat din bani europeni. Am declinat mărul otrăvit/oferta, păstrându-mi libertatea de mişcare şi de acţiune.
Nu am cunoştinţă dacă şi alţii au făcut la fel. Aviz numeroşilor doritori de chilipiruri!
Tiberiu M. Pană» 

_________________________

Hai s-o dăm din mână-n mână / Pânʼ o luăm tot noi… în mână!

Dacă dai cu geana și pe AICI, începi să te lămurești ce este cu d-na ANISIE, „noua stea” a liberalismului național, devenită… președintele PNL din Sectorul 2 al capitalei. Unde a pus de-o făcătură cu iz electoral inaginându-și că rezultatele școlare s pot obține prin… voluntariat… politic! A pus temelia unui „Centru Educațional”, în care – așa cum tămâiază o publicație de casă – „toți elevii din București pot beneficia… de o pregătire adecvată, gratuită, pentru examenele naționale, Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a și Bacalaureat, dar și pentru concursuri și olimpiade naționale. Aproximativ 84 de profesori din învățământul preuniversitar, membri PNL, vor acorda copiilor din București sprijinul necesar construirii unui parcurs educațional corect”! Să-i spună cineva cucoanei că nu hei-rupismul gratuit este calea sigură spre performanța socio-profesională! Că le-a mai încercat pe astea și în trecutu-i ministerial de luptă și… nimic! Chix pe toată linia! Dacă asta-i reforma educațională liberală, hai… PA!

Monica Cristina AnisieSursa foto

Interesante sunt și informațiile publice despre dl. ADRIAN ANISIE, soțul doamnei, comisar șef, „fost Director în cadrul MAI”, minister în care a condus Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov. Actualmente este… pensionat.

Din vara acestui an a devenit și „Șef al Departamentului CNMR pentru Combaterea Infracționalității” în cadrul Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), organizație atotcuprinzătoare, prezidată de nimeni altul decât… Alexandru Cumpănașu! Despre rolul său în această cooperativă de mascați, Cumpănașu declara: „CNMR a stabilit cu Procurorul General al României un Grup de Lucru comun pentru realizarea Strategiei Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității. Astfel, am decis constituirea departamentului pentru combaterea infracționalității pe care îl va conduce domnul Comisar Șef Anisie. Am toată încrederea în profesionalismul și energia lui Adrian și sunt convins că va forma o echipă de profesioniști care să construiască la nivel tehnic împreună cu Parchetul General, o strategie cât mai adecvată vulnerabilităților actuale ale României”! Ca să vezi ce le mai trece unora prin cap!

Cu ani în urmă, Asociația pentru Implementarea Democrației condusă de Alexandru Cumpănașu, a colaborat cu Monica Anisie în programul PODCA SMIS 37655, pe vremea în care doamna se ocupa de direcționarea fondurilor aferente acestui program.

Mare pișicher și CUMPĂNAȘU ăsta! Cum bunghește el „profesioniștii” sadea, unde nu te aștepți! Tocmai în Ministerul de Interne, unde se afla și biroul său de lider al societății civile!

Bravo liberali, dacă o promovați în grad… profesional și pe doamna Consilier Prezidențial, care a slujit cu devoțiune supt toate vremile, (până a devenit membrul vostru de partid), sunteți pe drumul cel bun!

Trăiască, înflorească și să ni-i… numească, serviciile secrete… liber(al)e!

ȘI astfel s-a împlinit… pohta ce-am pohtit!

Acum, președintele Iohannis poate să rostească rar și apăsat: Am ajuns să am   GUVERNUL MEU

Să dăm cu geana și pe la DECLARAȚIA DE AVERE a d-lui ANISIE Adrian (din 20 mai 2019), ca să ne lămurim ce și cum. Că aceea a doamnei – de la link-ul de mai jos (din subsol) – s-a pierdut în ceață! Declarație din care nu rezultă că ar fi… amărășteni! Două terenuri (din care unul este intravilan), două clădiri (din care un apartament în capitală), 3 autoturisme (din care două cumpărate în anii 2017 și 2018), fără ca veniturile salariale ale declarantului să fie trecute în declarație. Din declarație deducem că doamna ANISIE s-a dedulcit din nou – din toamna anului trecut – la Administrația Prezidențială. Alte date din Declarații de avere / interese ale soțului acesteia, vezi  AICI.

Oarece vești despre veniturile acesteia aflăm dintr-o Declarație de avere – datând din 22 ianuarie 2018 – de pe vremea când era Consilier la Administrația Prezidențială. Care nu prea coincid cu acelea din declarația soțului, dar care ne oferă ceva știre despre veniturile saariale ale  acestuia în anul 2017: 113.431 lei. Interesante sunt veniturile pe care d-na Consilier le obținea în 2011, (doar vreo… 220.000 lei!), anul de groază pentru cei mai mulți români (încă trăitori în țară), cele mai mari sume provenind din… PROIECTE!

ANISIE MONICA CRISTINASursa foto

________________________________

Sursa foto copertă

[1] Vezi, pe larg într-un articol al nostru „GABRIELA ENE – „ACEST PERSONAJ VERSATIL ŞI OPORTUNIST” publicat în anul 2013.   http://www.criterii.ro/index.php/en/valcea/7022-gabriela-ene-acest-personaj-versatil-si-oportunist
[2] Decizia instanţei din Dosarul 247/46/215, la link-ul:   http://portal.just.ro/46/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=4600000000035910&id_inst=46
[3] Vezi Curriculum-ulul Vitae al prof. Monica-Cristina Anisie, Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la adresa:  https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/echipa-minister/CV_SS_Anisie_ptr_site_v2.pdf şi la adresa: http://edu.ro/index.php/articles/22565
Ştiri spumoase despre d-na Anisie (pe când, în 2011, era Inspector Şcolar General Adjunct al I.Ş. Bucureşti), aflăm din interviul acordat HotNews.ro, la adresa:   https://www.youtube.com/watch?v=xqNWAwY1znA
Vezi şi răspunsurile acesteia la întrebările cititorilor HotNews.ro la adresa:   http://www.hotnews.ro/stiri-esential-9251417-bac-2011-cele-mai-slabe-rezultate-din-istorie-prof-monica-anisie-inspector-scolar-general-adjunct-bucuresti-discuta-online-cititorii-hotnews-luni-ora-12-30.htm
Nu lipsit de interes poate fi şi materialul «Bogata inspectoare Monica Cristina Anisie fraudează şi concursul de metodist al I.S.M.B. Cazul „metodistei” Cîrlan Ane Maria», (postat pe 7 iunie 2011) precum şi comentariile care-l însoţesc, la link-ul:   http://sindicatultinerilorprofesoriromania.blogspot.ro/2011/06/bogata-inspectoare-monica-cristina.html

VAMA – Pe de rost | Official Music Video

„… Școală, îți amintești
Ce mic eram, cum mi-ai promis c-ai să mă crești

Școală, cum naiba vrei să cresc
Dacă e o rușine să greșesc…

Tată, dacă te sună azi,
spune-le că-s plecat

Azi chiulesc pentru că m-am săturat să ascult,
Vreau să gândesc

Tată, nu-ți fie frică,
Există viață după nota mică…

Pe de rost, pe de rost, pe de rost ca un prost
Nu mai vreau pe de rost, pe de rost, ca un prost

Deci școală, la revedere
Ești prea departe, de visele mele!

2 gânduri despre “„Cum îşi vâră coada d-na ANISIE în ocuparea unor funcţii de conducere din educaţie”!

  1. Pingback: Mărgicile pe care le produce în serie Monica Anisie, ministrul Educației! (I) – Periegheze

  2. Pingback: Dintre ORBAN și GUTĂU care-i bun și care-i rău!? Dacă-i BLAT, să știm și noi! (I) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.