Bunurile mobile ale Liceului „Oltchim”… lung prilej de vorbe şi de ipoteze!

 

A sosit vremea ca toți cei care au contribuit la desființarea și jefuirea liceului „Oltchim” să dea socoteală în fața legii!
Motto: Unde dreptatea lipsește, acolo tâlhăria domnește.

Este necinstit cel care beneficiază de o binefacere și nu știe să răspundă la fel! 

Încă un rând de fotografii, exemplare pentru modul în care a fost prăduită avuția liceului Oltchim din Râmnicu Vâlcea. Atunci când, la sfârșit de august – început de septembrie 2018, astfel de hiene hămesite, provenind din toate cotloanele unor existențe umane terne, s-au asmuțit asupra-i. Ele înfățișează o parte din combinagii dintotdeauna, persoane versate în orchestrarea unor astfel de manopere, acționând acum la vedere, marcând astfel ieșirea lor din ilegalitate. De fapt, oameni care, până atunci, fuseseră nevoiți să o facă doar din umbră. Manțocari versatili, considerați a fi buni la toate, care existau / există peste tot în sistemul public de învățământ, acționând pe post de frână în majoritatea unităților școlare. Și care, în acel ceas de sfârșit al existenței efective a unui liceu – care a dispărut din rețeaua școlară a municipiului prin „divizare totală” (deși avea înscriși aproape 800 de elevi!) – s-au considerat eliberați de orice fel de constrângeri legale, trecând la prăduirea fără milă a bazei materiale a acestuia.

Se impune o sumară trecere în revistă a celor întâmplate până acum în această oneroasă speță:

Despre toate cele întâmplate în derularea acestei nefericite afaceri imobiliare, ne-am referit in extenso într-un ciclu de materiale, spre care pleacă link-uri din acest din urmă ARTICOL. Într-un prim episod am urmărit care au fost bunurile fostului liceu care au luat calea a 3 din cele 5 școli dobânditoare, și anume: Colegiul EconomicLiceul Tehnologic  Ferdinand I și Colegiul Energetic, toate din Râmnicu Vâlcea. În cel de al doilea episod am aflat cu ce s-au ales celelalte două licee dobânditoareLiceul Tehnologic Forestier (care se numea atunci Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului) și Liceul Tehnologic General Magheru.

În articolul Desființarea și jefuirea liceului „OLTCHIM”: astăzi – BIBLIOTECA (I) – publicat pe 1 aprilie 2021 – am prezentat informații / fotografii despre această adevărată carte de vizită a activității educative a unității școlare.

În cel dintâi episod al următorului ciclu de articole,  am luat urmele unora din beneficiarii fără drept a unora din bunurile care erau proprietatea liceului OltchimGrădinița cu Program Prelungit „COZIA”,  Grădinița cu Program Prelungit „NORD 1”, Școala Gimnazială nr. 13, unități școlare din Râmnicu Vâlcea, precum și Liceul Tehnologic „Brătianu”, din Drăgășani. Episodul al doilea ne-a dat ocazia să devoalăm activitatea prezumat infracțională a principalului beneficiar al însușirii acestor bunuri, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea. Al cărui director – PANĂ Cătălin, membru marcant al filialei vâlcene a Partidului Ecologist Român și consilier local, votase în mai multe rânduri pentru restructurarea rețelei școlare din municipiu, prin… „divizarea totală” a Liceului OLTCHIM. Ca acum, la spartul târgului, să-și tragă… partea leului, înfruptându-se fără niciun drept din bunurile care erau proprietatea exclusivă a acestei oropsite școli! Ca să realizăm cât de… groasă este această făcătură inspectorială, am prezentat toate dovezile documentare care ne-au fost remise oficial de I.Ș.J. Vâlcea, cuprinzând INVENTARELE pe care le-ar fi remis Liceul Oltchim în anul 2018, cuprinzând bunurile materiale care se aflau în proprietatea acestuia. (vezi articolul Ce bunuri materiale figurau în simulacrul de „inventare” depuse la I.Ș.J. Vâlcea de Liceul „Oltchim”! – publicat pe 23 aprilie 2021).

Pe oamenii necinstiți îi înfrânează de la rele teama, nu mila!

În episoadele anterioare (cu link-uri care duc spre fiecare din aceste episoade), am urmat firul logic al descâlcirii acestui nod gordian, încercând să dăm de adevăr în ce privește prăduirea bunurilor mobile ale liceului Oltchim, prezentând: prevederile legale care ar fi trebuit să fie aplicate / respectate în speța divizării totale a unei unități de învățământ preuniversitar, rateurile repetate ale UNIVERSITĂȚII din Pitești (în continuare, UPIT), în încercarea de a încropi o brumă de învățăcei la filiala sa din Râmnicu Vâlcea, solicitările pe care le-am adresat Inspectoratului Școlar Vâlcea, prin formularea unei adrese, în temeiul legislației privind accesul la informații de interes public, precum și câteva considerații în legătură cu Adresa de răspuns care mi-a fost remisă de către I.Ș.J. Vâlcea. De asemenea, am prezentat o parte din bruma de documente emanate de la I.Ș.J. Vâlcea în vara-toamna anului 2018, în încercarea de a contribui la descâlcirea rolului pe care această instituție a statului l-a avut în dispariția prin „desființare totală” a liceului Oltchim. Documente din care a rezultat cu prisosință faptul că Inspectoratul școlar mai mult s-a jucat de-a / a mimat… făcutul, decât a făcut. Am prezentat modul în care conducerea de atunci a Liceului Oltchim s-a „achitat” de nobila-i misiune gutăiană, de a… pune-n cui viitorul școlii, scoțând la lumină documentele care au marcat acest demers de trădare fățișă a interesului unității de învățământ. Am prezentat cât de subțirerau urmele documentare – referitoare la inventarierea bunurilor aparținând liceului, la casarea unora dintre acestea, sau la adoptarea unor hotărâri privind distribuirea legală a tuturor bunurilor mobile care erau proprietatea unității – pe care le-a lăsat drept „probe” conducerea de atunci a acestei unități școlare. În dovedirea acestor susțineri ne-am folosit și de unele înregistrări audio, așa cum rezultă din articolul nostru Jefuirea liceului „Oltchim” și necesitatea descoperirii adevărului (VII) – publicat pe 29 martie 2021. O adevărată hartă a prăduirii sistematice a unei părți a bunurilor care erau proprietatea exclusivă a acestui liceu. 

Să nu uităm că Inspectoratul școlar județean Vâlcea ne-a remis doar copiile unor INVENTARE care datau din „01.2018” (două pagini cu Liste de inventariere a unor obiecte de inventar ale L. T. Oltchimdepozitate la „laboratoare”; o pagină cu bunuri depozitate la „laboratoare, bibliotecă”) și din „01.2016” (două pagini, cu precizarea că documentul se referă doar la bunuri care erau depozitate la „GASTRO-LABORATOARE”!). Așa cum este ușor de observat, aceste INVENTARE cuprindeau doar o parte din bunurile mobile aflate în Clădirea LABORATOARELOR!

Despre toate celelalte bunuri, aflate în celelalte clădiri / construcții din Campusul liceului OLTCHIM, nu a scos nimeni nici măcar o vorbă! Ele nu apăreau în niciun document aflat în gestionarea I.Ș.J. Vâlcea! Ca și cum aceste bunuri nici n-ar fi existat! Soarta acestora – pentru că ele au existat de-adevăratelea – fiind o mare necunoscută. Încă…

Partea nostimă a acestor făcături și moțul rateurilor de inventariere / casare eșuate, îl reprezintă așa-numitul Proces-verbal din09.10.2018 (chiar dacă atunci, liceul nu mai exista atunci de vreo… 40 de zile!, n. n.) „cu ocazia inventarierii substanţelor chimice aflate în stocul Liceului Tehnologic Oltchim şi care la data efectuării inventarului sunt expirate. Lista de inventariere conţine 8 pagini şi 200 poziţii.” O parte din aceste documente o reprezintă „Inventarul substanţelor chimice în stoc sau expirate deținute la 15.10.2018” de către L. T.  Oltchim (vezi AICI). Mai grav este că nu există nicio dovadă documentară a faptului că toate aceste substanțe – a căror existență este probată prin acest proces-verbal – au fost cu adevărat… casate, respectându-se procedura specifică operațiunii de casare! Așa cum am mai scris, o parte importantă a acestor substanțe chimice… necasate-nepredate (!) a urmat-o pe…  laboranta GEAMĂNU VALERIA la noul său loc de muncă, de la… C. N. „MIRCEA cel BĂTRÂN”, alături de balanțebiuretesticluțe picurătoarestative eprubeteeprubete etc. (așa cum se poate deduce din documentele de la FILELE 108-112prezentate în articolul Cum au ajuns multe bunuri ale Liceului „OLTCHIM” la C. N. „MIRCEA cel BĂTRÂN”, care nu era școală „dobânditoare”: ce și de ce a luat! (II) – publicat pe 16 aprilie 2021).

Pe omul necinstit să nu-l iei tovarăș de drum! 

 Din ce ne-a fost remis de către instituția educațională tutelară – rezultă că Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea nu i-au fost prezentate inventare ale bunurilor – proprietate a liceului Oltchim – care existau în fiecare din celelalte spații educaționale și anume: toate dotările – mijloace fixe / obiecte de inventar – aflate în Clădirea ȘCOLII (săli de clasă, cabinete, dependințe / anexe ale acestora, birouri etc.), ARHIVĂ(mobilier și acte / documente școlare etc.), CĂMIN-INTERNAT, CANTINA și toate anexele acesteia, SALA de SPORT, TERENUL DE SPORT, SPĂLĂTORIE, Clădirea ATELIERELOR (mecanice / electro, inventarele bunurilor / utilajelor aflate în folosința numeroșilor muncitori calificați / maiștri ai școlii), CABINETUL MEDICAL ȘCOLAR,CURTEA ȘCOLII, BECI, CABINA PORTARILOR etc. Așa cum nu apar în evidențe nici mulțimea de mijloace fixe aflate în Atelierul textil și instalațiile din Laboratorul Tehnologic (aflate la parterul clădirii Laboratoarelor).

Nu a rămas NIMIC, nicio urmă materială a dezmățului produs în școală cu ocazia dezmembrării utilajelor existente în Clădirea Atelierelor. Singurele care mai pot salva ceva din onoarea celor care au trudit din greu în cele peste cinci decenii de existență a acestui liceu, sunt fotografiile de mai jos. În atelierele școlii exista atât de mult fier / oțel în componența unor utilaje – care erau și ele… proprietatea liceului – încât a fost nevoie de o muncă titanică pentru… dezmembrarea acestora. Activitate pentru care s-a apelat inclusiv la unii dintre foștii salariați ai școlii, cum era cazul lui Mitroi Gheorghe (care apare în multe din fotografiile care însoțesc acest articol). Cel care, în deceniile de dinaintea pensionării, a fost sudor, magaziner, casier etc. Un om bun la toate, cum se mai spune… Care s-a dovedit a fi… omul ideal și pentru acțiunea de demantelare a unora din bunurile care erau proprietatea liceului.

Nu vă imaginați că utilajele existente acolo au fost preluate de către vreunul dintre liceele dobânditoare! Bunuri / utilaje care, pentru a putea fi mai lesnicios transportate, au fost ciopârțite și scoase la mezat!

O mare enigmă a acestor manopere demolatoare constă în aceea că nu se știe ce s-a întâmplat cu banii rezultați din vânzarea lor (probabil) la fier vechi! O să încercăm să le dăm de urmă, având convingerea fermă că oamenii care s-au oferit să ajute școala în acest moment crucial al existenței sale, nu au făcut-o… gratuit, pro bono publico!

Vezi ce a mai rămas în Clădirea Atelierelor după debandada produsă de trecerea acestor hoarde de prădători a bunurilor liceului – în articolul Liceul „OLTCHIM” – imagini în premieră. Ce a fost și ce a mai rămas! (II) – publicat pe 23 octombrie 2020. În care am prezentat în imagini – făcute publice în premieră absolută – dezastrul care a rămas în Clădirea Atelierelor liceului, după desființarea acestuia prin „divizare totală”.

Istoria e modul de a-ți croi soarta, a reacționa al unui popor în fața celorlalte popoare. (Octavian Goga) 

Miercuri, 29 august 2018

11.05.2021 LTO1 2018 Mitroi

11.05.2021 LTO2 2018 Mitroi

11.05.2021 LTO3 Mitroi

Joi, 30 august 2018

11.05.2021 LTO4 Mitroi

11.05.2021 LTO5 Mitroi

11.05.2021 LTO6 Mitroi

11.05.2021 LTO7 Mitroi

11.05.2021 LTO8 Mitroi

11.05.2021 LTO9 Mitroi

11.05.2021 LTO10 Mitroi

11.05.2021 LTO11 Mitroi

Luni, 3 septembrie 2018

11.05.2021 LTO12 Mitroi

11.05.2021 LTO13 Mitroi

11.05.2021 LTO14 Mitroi

Omul necinstit poate să-și amâne pedeapsa, dar nu poate scăpa de ea!

În episodul următor o să scoatem la vedere o serie de documente preliminarii, realizate cu ocazia încercărilor (eșuate!) de finalizare a inventarierii bunurilor liceului în anii 2015 și 2016. Ani în care am avut calitatea de președinte al Comisiei de inventariere din liceu. Ca să vedem cu cine aveam atunci de-a face. Și ce greutăți insurmontabile am întâmpinat în încercarea de finalizare a acestor munci sisifice. Fiindcă încercările de realizare a inventarierii anuale a bunurilor – care erau proprietatea liceului – erau sabotate sistematic chiar de către cei care aveau răspunderea gestionării acestor bunuri: administratorul și contabilul șef ai unității școlare! Care procedau așa deoarece preferau ca școala să prezinte Primăriei (în calitate de ordonator principal de credite) – ante quem datei de 15 ianuarie a fiecărui an calendaristic – Listele lor cu inventarierea, certificate de conformitate cu realitatea din teren / liceu de câte un director pafarist, determinat să o facă deoarece se afla sub presiunea timpului! Și nu numai…

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

See Nancy Hayes's Animated Gif on Photobucket. Click to play | Wolf  pictures, Wolf spirit animal, Wolf photos

__________________________________

Fotografia de copertă, precum și celelalte fotografii care ilustrează articolul fac parte din arhiva personală. 

John Lennon / Plastic Ono BandWORKING CLASS HERO (official music video HD)

„There’s room at the top” they’re telling you still
But first, you must learn how to smile as you kill
If you want to be like the folks on The Hill
A working-class hero is something to be

Yes, a working-class hero is something to be
If you want to be a hero, well just follow me
If you want to be a hero, well just follow me

E încă loc pe culme, dar este şi un preţ:
Întâi s-omori cu zâmbet va trebui să-nveţi,
De vrei s-ajungi alături de liderii măreţi.

Erou al clasei muncitoare, într-adevăr e lucru mare,
Erou al clasei muncitoare, într-adevăr e lucru mare.

Iar dacă crezi sub soare că nu-i nimica nou,
Urmează-mă pe mine, şi-o să ajungi erou.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.