Fostei / actualei conduceri „manageriale” a I.Ș.J. Vâlcea: averea Liceului „Oltchim” nu era de haram*!

Motto: Nu este nimic mai imoral decât să pari om de treabă, tocmai atunci când eşti necinstit! – Marcus Tullius CICERO

06.05.2021 ELEVI4 LTO

Povestea vorbei de astăzi: O să facem o sumară trecere în revistă a ceea ce a fost acest liceu. Și ce a putut să ofere miilor de elevi care l-au urmat, dobândind astfel nu doar o profesie și un loc de muncă. 

Învăţământul chimic vâlcean a înmugurit începând cu anul 1956, odată cu dezvoltarea industriei chimice de pe platforma oraşului Râmnicu Vâlcea, prin intrarea în funcţiune a Uzinelor Sodice Govora (1958), pe atunci fiind cea mai modernă fabrică de acest gen din ţară.
La o diferenţă de 10 ani s-a înfiinţat Combinatul Chimic de la Râmnicu Vâlcea, S.C. OLTCHIM S.A., cel mai mare producător de produse chimice, un adevărat gigant al industriei chimice din România. Acesta a fost perioada „copilăriei” învăţământului chimic vâlcean, care a trecut rapid la formarea necesarelor cadre pentru platforma chimică.
Liceul Industrial nr. 4 (cunoscut ca Liceul de Chimie) a fost un centru puternic de formare a tinerilor pentru industria chimică a judeţului Vâlcea și pentru întreaga platformă industrială a orașului. Pentru a se achita de această misiune, indiferent de numele pe care l-a purtat în timp (Liceul Industrial nr. 4, Grupul Școlar Oltchim, Liceul Tehnologic Oltchim), liceul a aşezat învăţământul chimic pe baze moderne, nivelul său calitativ sporind continuu.
Specializările oferite au fost în concordanţă cu cerinţele noii societăţi informaţionale şi a cunoaşterii, cu o largă absorbţie pe piaţa forţei de muncă. Deoarece Liceul Oltchim a căutat și a găsit forme multiple de colaborare şi integrare în activităţile unităţilor economice din judeţ.
În acest sens, o contribuţie deosebită a avut-o Combinatul chimic / S.C. OLTCHIM S.A., la care – de cele mai multe ori – s-a găsit înţelegere şi sprijin: colaborări şi parteneriate în domeniul promovării tehnologiilor moderne, efectuarea practicii în producție, precum şi sprijin material pentru dotarea liceului, sponsorizări şi premii pentru stimularea succeselor obținute de către elevii liceului etc.
Relația dintre liceu şi Combinatul chimic / S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea s-a materializat şi prin colaborarea permanentă dintre inginerii chimişti, mecanici şi electro din industrie şi cei care au predat aceste discipline în şcoală, urmărindu-se corelarea cât mai bună a conţinuturilor instruirii teoretice cu activitatea practică, o cerinţă necesară a unui învăţământ modern și de calitate.

06.05.2021 ELEVI5 LTO

În toată perioada existenței liceului, elevii au participat la diferitele concursuri şcolare, remarcându-se prin rezultate deosebite obținute la fazele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor şcolare, la disciplinele chimie, istorie, industrie alimentară, biologie, desen tehnic, mecanică etc.
Cu rezultate deosebite s-a soldat participarea a numeroși elevi ai liceului la fazele naţionale ale unor concursuri școlare, precum Mesajul meu antidrog, Un condei numit Fair-play, Memoria Holocaustului, Tehnici matematice etc.

De-a lungul timpului, în acest liceu au funcţionat:
învăţământ liceal curs de zi:
filiera teoretică: profil realmatematică-informatică, ştiinţe ale naturii; profil uman – filologie;
filiera tehnologică, profil resurse naturale şi protecţia mediului cu specializările: tehnician protecţia mediului, tehnician în industrie alimentară, tehnician în chimie industrială; profil tehnic, cu specializările: tehnician mecanic, tehnician electronist etc.;
învăţământ liceal curs seral (ştiinţe ale naturii etc.);
şcoala profesională cu specializările operator în chimie industrială, preparator produse carne, operator mecanic întreţinere, reparaţii utilaje în industria chimică şi petrochimică, operator electromecanic întreţinere, reparaţii utilaje în industria chimică şi petrochimică;
învățământ liceal cu frecvență redusă (ştiinţe ale naturii etc.);
învățământ postliceal;
școala de maiștri.
Colectivul pedagogic al școlii a pus la dispoziţia elevilor programe de motivare şi de întâmpinare a aspiraţiilor lor, care au avut ca obiective principale:
– îmbunătăţirea procesului de învăţământ, a formelor de transmitere şi de evaluare a cunoştinţelor din perspectiva aşteptărilor elevilor;
– asigurarea accesului nelimitat la resursele de învăţare şi cercetare;
– asigurarea satisfacţiei de a fi elev european, care să împlinească aspiraţia spre mai bine în spaţiul şi timpul vieţii trăite.

06.05.2021 ELEVI6 LTO

Baza materială a liceului

06.05.2021 ELEVI1 LTO

Clădirea principală a școlii cuprindea:
– săli de clasă (22)
– cabinete de informatică (2)
– cabinet de consiliere şi orientare şcolară
– cabinet limbi străine
– laborator de fizică
– cabinet de istorie
– laborator de biologie
– laborator CAD
– birouri pentru conducerea administrativă, contabilitate, secretariat, casierie
– cancelarie, cabinete pentru catedre etc.

Clădirea atelierelor cuprindea:
– ateliere cu profil mecanic (2)
– atelier cu profil sudurã
– ateliere cu profil electric (2)
– atelier prelucrãri prin aşchiere
– magazie pentru materiale
– cancelarie

06.05.2021 ELEVI2 LTO

Clădirea laboratoarelor cuprindea:

– laboratoare analize chimice calitative şi cantitative (2)
– laboratoare analize fizico-chimice (2)
– laboratoare tehnologie chimică (2)
– laborator analize apă, aer, sol (1)
– cabinet de tehnica servirii
– laborator industrie alimentară
– laborator microbiologie
– cabinet asigurarea calităţii
– cabinet de chimie
– laborator pentru protecția consumatorului
– sala de balanţe
– laborator de electrotehnică (2)
– atelier de croitorie
– laborator AEL – „Ionuț Budișteanu”
– magazii pentru substanţe
Centrul de Documentare și Informare (dotat cu calculatoare).

06.05.2021 ELEVI3 LTO

Alte facilități asigurate elevilor în Campusul școlar:
– bibliotecă școlară (23.000 volume)
– bază sportivă (sală de sport, teren de sport cu gazon sintetic și instalație de nocturnă)
– cămin-internat pentru elevi (120 locuri)
– cantină școlară (120 locuri)
– spălătorie
– magazii pentru alimente
– cabinet medical
– personal muncitor calificat și personal de îngrijire, 4 paznici

– parc dendrologic.

22.04.2021 LTO17 Primavara

Vezi și recentele noastre articole, referitoare la acest delicat subiect al „mutării” Liceului Pleșoianu în imobilul fostului liceu Oltchim:

Articolul Despre Liceul „OLTCHIM” se poate vorbi doar la Trecut? Ce se poate spune despre… Viitorul său! – publicat pe 14 aprilie 2021;

Articolul Reînființați Liceul „OLTCHIM” în imobilul său! Nu-l dați cuiva aflat în trecere prin… zonă! – publicat pe 19 aprilie 2021;

Ca și articolul Gutău și liberalii n-au „dansat” decât o zi! – publicat pe 29 aprilie 2021.

– … de bostan avem! Semințe avem!

Așa cum am dovedit cu prisosință până acum, este „de noaptea minții!” – vorba lui Gutău – să-ți imaginezi că faci o „afacere” educațională (de interes pentru comunitatea școlară vâlceană), prin mutarea Liceului Pleșoianu în imobilul Liceului Oltchim! Așa cum își închipuie măriile lor liberale, ascunse conjunctural sub o pălărie care le depășește cu mult dimensiunile capului și – mai ales – tot ceea ce își imaginează respectivii că s-ar ascunde în interiorul său.

Cum poți să-ți imaginezi că este normal să muți aici un liceu mecanic și să le promiți respectivilor că – după acceptarea / realizarea mutării – o să susții extinderea sa prin atribuirea unor clase de… chimie industrială!? Așa cum intenționează să facă actuala conducere „liberală” (!) a Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea! Să le mai spui – în cadrul organizat al unei ședințe intempestive a Consiliului profesoral din școală – că dacă nu acceptă să se mute, s-ar putea ca GUTĂU SĂ MUTE LICEUL MAGHERU în imobilul fostului liceu Oltchim!!! Și oamenii ăia să te creadă pe cuvânt, că doar nu se pricep la finețuri și mânăreli specifice politichiei de (g)olănești! Acțiune imposibilă de altfel, deoarece este în derulare un proiect – pe mulți bani europeni – de modernizare a bazei materiale a acelui liceu tehnologic!

Ca să n-o mai tragem degeaba pe uscat, ia uitați-vă fetelor la TABELUL de mai jos.

Ca să vedeți care erau CALIFICĂRILE pe care le-a școlarizat acest liceu în ultimii ani ai existenței sale.

Ca să vedeți de ce rămânem fără tineri în județ / oraș. Pentru că mai mult vă faceți că le oferiți o meserie prin sistemul de învățământ decât o faceți efectiv!

Pentru că pe voi, indiferent de partidul care vă propulsează / vă pune în funcțiile de conducere din învățământ (din inspectorat sau din unitățile școlare), nu vă interesează decât satisfacerea poftelor imobiliare ale mai marilor voștri… mentori, tocmai cei care v-au uns în aceste funcții!

Dar ce poți să mai faci atunci când interesele imobiliare ale „vecinilor” de toate orientările politice (pesedistă, peristă, liberală etc.) sunt cu mult mai importante decât cele educaționale ale vâlcenilor!? Politicieni pe care, dacă i-aș fi avut elevi, i-aș fi pus să citească / repete cu voce tare toate datele din acest Tabel, ca să le intre bine în cap. Și să-l copieze de o infinitate de ori, urmând ca ulterior să-i seminarizez cu mare atenție.

Poate doar așa ar fi realizat ce a reprezentat acest liceu pentru județul Vâlcea. Și nu numai. Și ce consecințe reale are demantelarea sa de către acești pretinși dascăli, care le-au cântat în strună unor politicieni obscuri! Justificându-și astfel condiția de… slugă la dârloagă!

06.05.2021 Calificări1 LTO 201706.05.2021 calificări2 LTO 2017

Calificările profesionale din Tabelul de mai sus sunt un exemplu de profesionalism și de adaptare a ofertei educaționale a liceului Oltchim la rigorile pieței forței de muncă din județ / regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Calificăriunice în municipiu”, precum: tehnician electromecanic (clasa a IX-a, liceu), bucătar (clasa a IX-a, învățământ profesional), ospătar (chelner) / vânzător în unitățile de alimentație publică (clasa a XI-a, învățământ profesional), sunt câteva asemenea exemple.

Calificăriunice în județ”, precum: operator în industria chimică anorganică (clasa a IX-a, învățământ profesional), confecționer produse textile (clasa a X-a, învățământ profesional), tehnician în industria textilă (clasa a XII-a, seral), tehnician proiectant în construcții de mașini (anul I, învățământ postliceal), tehnician controlul calității produselor agroalimentare (anul I, învățământ postliceal), maistru pentru tehnologia chimică anorganică (anul I, maiștri), tehnician controlul calității produselor agroalimentare (anul II, învățământ postliceal), maistru pentru tehnologia chimică anorganică (anul II, maiștri), nu aveau echivalent în altă unitate școlară vâlceană. (vezi articolul În ce consta unicitatea ofertei educaționale a Liceului „OLTCHIM”la linkul: https://panatiberiu.blog/2019/07/18/in-ce-consta-unicitatea-ofertei-educationale-a-liceului-oltchim/ – publicat pe 18 iulie 2019).

Doar din vina voastră – vechi și noi, indiferent de pretinsa apartenență politică – de toate acestea s-a ales praful. Deși nu era nimic de căpătat. Iar pentru asta trebuie să dați socoteală în fața legii.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

💙 The wolfs : el alfa y la Delta ☆ Terminada ☆ - ❄ Una fiesta , una luna  azul y pareja lunar - Wattpad

_______________________________________

*Haram 

Omul Cu Șobolani – Baloane De Săpun

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.