Cum s-au jucat unii cu bunurile liceului „Oltchim”. Acum trebuie să le vină decontul

Scurt pe 2 și 1/4: Iată că serialul nostru despre cum a fost desființat și prăduit Liceul Oltchim se apropie de sfârșit. Un sfârșit pe care mi-l doream să fie… altfel. Dar nu a fost să fie. În mai multe episoade ne-am referit la modul prădalnic în care au fost devalizate bunurile materiale care erau proprietatea acestui năpăstuit liceu. Trecând în revistă cine și ce a luat (dintre cei care se aflau în treabă), cine a profitat de iuțeala lor de mână și de aparenta nebăgare de seamă a altora, însușindu-și fără drept o mulțime dintre aceste bunuri. Toți aceștia comportându-se ca niște fiare hămesite, atacând o „stână” educațională rămasă fără… câini. Și fără protecția Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, care s-a dovedit a fi departe de ceea ce ministerul educației îi pusese în cârcă într-o asemenea situație. Instituție educațională al cărei comportament permisiv a determinat goana tuturor pentru dobândirea unei părți din aceste bunuri materiale.

O prezentare recapitulativă a acestui jaf, „organizat” și patronat de I.Ș.J. Vâlcea și de conducerea de atunci a acestui liceu, găsiți în articolul Bunurile mobile ale Liceului „Oltchim”… lung prilej de vorbe şi de ipoteze! – publicat pe 14 mai 2021. În care există Link-uri spre articolele care l-au precedat.

Trecutul e noapte, iar amintirile candele, care cu vremea se sting. (Octavian Goga)

Să o luăm metodic. Reamintindu-ne că Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, instituția care trebuia să organizeze atribuirea doar către cele 5 (cinci) licee dobânditoare a bunurilor mobile care formau proprietatea liceului Oltchim, nu a făcut nimic pentru a se achita – conform Normei ministeriale – de această atribuție. Alegând varianta mai convenabilă de a se face că face, imaginându-și că mai marii de atunci ai zilei vor împărăți pământul. Și că nu li se poate întâmpla nimic pentru aparenta lor neimplicare. Sau pentru abrambureala pe care au orchestrat-o, generând un adevărat talmeș-balmeș, prin totala libertate de acțiune pe care le-au permis-o decidenților din liceul care urma să dispară prin „divizare totală”!

Conducerea de atunci a școlii, incluzându-i aici și pe administrator și contabilul șef, a tăiat și spânzurat. Au făcut-o de capul lor, fără să existe vreo hotărâre – în aceste sens – a C.A.-ului unității școlare, sau vreo informare / consultare a acestuia în legătură cu pașii care urmau să fie parcurși. A făcut ce și cum a vrut. A dat fiecăruia doar ce și cât a vrut. Așa s-a ajuns ca aceia care ar fi trebuit să ia legal, așa cum s-a întâmplat cu „delegațiile” Colegiului Economic (spre care a fost îndreptat aproape jumătate din efectivul de elevi ai liceului), amânate / pasate sine die de la împărțirea recoltei mobiliare!

Reamintim că:

 • aici împărțirea bunurilor a fost păstorită de o haită de lupi,
 • nu s-a finalizat acțiunea de inventariere a bunurilor care erau proprietatea liceului (începând cu mai mulți ani înainte de fatidicul an… 2018),
 • directorul de atunci – deși era implicat în toate aceste manopere cu iz penal – nu a semnat nicio hârtie oficială (prin care astfel de bunuri ale liceului au ajuns în cu totul alte locuri decât cele în care ar fi trebuit să ajungă),
 • s-a prezentat / depus la I.Ș.J. Vâlcea un… simulacru de inventare (cu documente incerte, cuprinzând file răzlețe de prin „inventarele” realizate în anii… 2015 și 2017), care cuprindeau doar bunuri aflate în Clădirea Laboratoarelor. Și nici acelea toate,
 • nu a existat nicio hotărâre a Consiliului de administrație al școlii referitoare la modul în care urma să se facă împărțirea acestor bunuri,
 • singurul care a semnat astfel de hârtii – pretinse procese-verbale de predare-primire etc. – a fost Bojan Ștefan, administratorul de atunci al școlii; fără să rezulte de undeva din însărcinarea / în numele cui o făcea.

Toate celelalte bunuri, aflate în celelalte clădiri / construcții din Campusul liceului OLTCHIM nu apăreau în niciun document aflat în gestionarea I.Ș.J. Vâlcea! Ca și cum aceste bunuri nici n-ar fi existat! Soarta acestora – pentru că ele au existat de-adevăratelea – continuă să fie o mare necunoscută.

Din tot ce ne-a fost remis de către instituția educațională tutelară – rezultă că Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea nu i-au fost prezentate inventare ale bunurilor – proprietate a liceului Oltchim –care existau în fiecare din celelalte spații educaționale și anume:

 • toate dotările – mijloace fixe / obiecte de inventar – aflate în:
 • Clădirea ȘCOLII (săli de clasă, cabinete, dependințe / anexe ale acestora, birouri etc.),
 • ARHIVĂ (mobilier și acte / documente școlare etc.),
 • CĂMIN-INTERNAT, CANTINA și toate anexele acesteia,
 • SALA de SPORT, TERENUL DE SPORT
 • SPĂLĂTORIE
 • Clădirea ATELIERELOR (mecanice / electro, inventarele bunurilor / utilajelor aflate în folosința numeroșilor muncitori calificați / maiștri ai școlii)
 • CABINETUL MEDICAL ȘCOLAR
 • CURTEA ȘCOLII
 • BECI
 • CABINA PORTARILOR etc.
 • Așa cum nu apar în evidențe nici mulțimea de mijloace fixe aflate în Atelierul textil, precum și instalațiile din Laboratorul Tehnologic (ambele aflate la parterul clădirii Laboratoarelor).

Așa cum nu a rămas NIMIC, nici măcar o urmă materială a dezmățului produs în școală cu ocazia dezmembrării utilajelor existente în Clădirea Atelierelor. În atelierele școlii exista atât de mult fier / oțel în componența unor utilaje – care erau și ele… proprietatea liceului – încât a fost nevoie de o muncă titanică pentru… dezmembrarea acestora. Nu vă imaginați că utilajele existente acolo au fost preluate de către vreunul dintre liceele dobânditoare! Pentru a putea fi mai lesnicios transportate, ele au fost ciopârțite și scoase la mezat! O mare enigmă a acestor manopere demolatoare constă în aceea că nu se știe ce s-a întâmplat cu banii rezultați din vânzarea lor (probabil) ca… fier vechi!

Vezi ce a mai rămas în Clădirea Atelierelor după debandada produsă de trecerea acestor hoarde de prădători a bunurilor liceului – în articolul Liceul „OLTCHIM” – imagini în premieră. Ce a fost și ce a mai rămas! (II) – publicat pe 23 octombrie 2020. În care, în premieră absolută, am prezentat în imagini dezastrul care a rămas în Clădirea Atelierelor liceului, după desființarea acestuia prin „divizare totală”.

Sunt mulți care, ajunși la vârf de munte, au amețeli și cad; iertați-i pe parveniți. (Octavian Goga)

Să le luăm pe rând, punându-ne memoria la încercare. A mea – inclusiv „memoria” peliculei fotografice – și a altora, dintre cei care ne-am mai aflat cu treabă prin acel liceu.

În Clădirea Laboratoarelor (cu parter și etaj, având suprafața unei școli de dimensiuni medii), se mai aflau:

A. Laboratorul Tehnologic (aflat la parter) – în care se găseau o mulțime de instalații, care au fost tăiate / dezafectate, luate piese / motorașe etc. În cele două încăperi care-l compuneau (fiecare având dimensiuni mari) printre altele, se aflau:

 • instalația de purificare a saramurii brute (Atelierul 2);
 • instalația de mărunțire a materialelor solide (Atelierul 2);
 • instalația de cernere a materialelor solide (Atelierul 2);
 • Instalația probă presiune apă (Atelierul 2);
 • instalația probă gaze (Atelierul 2);
 • instalația de absorbție amoniac (Atelierul 2);
 • compresor cu două trepte (Atelierul 2);
 • instalația de transport lichide cu pompă fără elemente mobile (Atelierul 2);
 • instalația de obținere a hipocloritului de sodiu (Atelierul 2);
 • transportor cu bandă (Atelierul 2);
 • transportor cu snec (Atelierul 2);
 • transportor pneumatic (Atelierul 2);
 • mașinile pentru confecționat furtun / de injecție (Atelierul 1);
 • instalația de demineralizare a apei (Atelierul 1);
 • instalația de tratare / purificare a apei (Atelierul 1);
 • instalația de transportare a lichidelor cu pompa centrifugă (Atelierul 1);
 • rezervor cu agitator (Atelierul 1);
 • diferite dispozitive componente, precum: rotametru, manometre, termometre etc. etc.

Instalațiile care nu au putut să fie dezafectate / tăiate / cărate, au rămas pe loc. Deocamdată!

B. Atelierul Textil (aflat la parter) – jaf generalizat, șoc și groază! Așa cum s-a putut vedea din imaginile pe care le-am prezentat în mai multe rânduri, nici după trecerea migratorilor / năvălitorilor nu rămânea un asemenea dezastru!

07.10.2020 FANE fură17 2019

C. Biblioteca / C.D.I. (aflată la parter) – nu a rămas nicio urmă documentară a „trecerii” acesteia prin liceu (fond de carte, mobilier, aparatură etc.)! Ca și cum vântul ar fi dus-o – după mari peripeții – la liceul Ferdinand I din Ostroveni. Cu tot calabalâcul pe care îl presupunea un sector de activitate bine organizat și integral… inventariat. Singurul din școală care era inventariat la zi! Cu toate acestea, nu a rămas nimic – nicio urmă materială – care să-i ateste existența! S-a dus în lumea largă, ca și cum nici n-ar fi fost!

D. Laboratoare (la etaj):

 • mobilierul „nou-nouț” din Cabinetul laborantelor;
 • mobilierul din Cancelaria profesorilor;
 • chiuvetele antiacid (între 5 și 10 asemenea chiuvete) – câte una în fiecare laborator;
 • mobilierul / dotările din Cabinetul de tehnica servirii;
 • toate aparatele de măsură, balanțele analitice etc.;
 • toate substanțele chimice aflate în laboratoare;
 • buteliile etc.
 • Toate s-au dus cu… domnul! Mă rog, cu domni diferiți! Și spre zări diferite!

Unele din aceste bunuri l-au urmat pe administartorul Bojan Ștefan la noul său loc de muncă, la Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino” din Călimănești! Așa cum, printre altele, o confirmă și imaginile de mai jos.

27.04.2021 LTO30 13.09.2018

27.04.2021 LTO32 13.09.2018

Cred numai în conștiința mea, singura în drept să-mi arate dacă am greșit sau nu. (Octavian Goga)

Clădirea ȘCOLII (săli de clasă, cabinete, dependințe / anexe ale acestora, birouri etc.).

De exemplu, mobilierul din Cabinetul directorului școlii a ajuns în… Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în biroul Inspectorului de matematică (la camera 4, etajul I)! Așa cum o dovedește procesul-verbal de mai jos:

24.05.2021 ISJV mobilier LTO

Document prin care, constatându-se un „plus de inventarla camera 4 etaj 1 din instituție, constând în „mobilier de birou (2 corpuri birou și 2 corpuri vitrine cu dulap și polițe)”, s-a dispusînregistrarea în evidența contabilă (a I.Ș.J. Vâlcea, n. n.), prin evaluare la prețul pieței.” Bunuri care au fost evaluate la un total de 6.000 (șase mii) de lei, valoare care urma să fie înregistrată în contabilitatea inspectoratului școlar, pentru aceste obiecte de inventar, aflate „în folosință”! Deși ele intraseră direct… în proprietatea instituției, (este adevărat că pe ușa din spate a dobândirii lor legale), nerezultând de nicăieri că s-ar fi aflat doar în… folosință!!

Deși ele nu aveau ce să caute în I.Ș.J. Vâlcea, instituție care avea menirea să vegheze la respectarea legalității în această speță a diseminării bunurilor mobile care erau proprietatea exclusivă a defunctului liceu OLTCHIM! Bunuri care ar fi trebuit să ajungă doar la unul din cele 5 (cinci) licee dobânditoare. Ori Inspectoratul Școlar Vâlcea ce a făcut!? Împotriva prevederilor Normei și a bunului simț, și-a tras o parte din aceste bunuri! A se observa că procesul-verbal – care are numărul de înregistrare 7.199/ 28 decembrie 2018 – a fost AVIZAT de ANDRA BICĂ, Inspectorul Școlar General aflat atunci în funcție. Adică, tocmai de către managerul aflat în funcție, care avea menirea de a impune respectarea Normei de către întreg personalul din instituție! Ceea ce, așa cum putem constata și din acest episod, nu s-a întâmplat.

De observat, de asemenea, că în procesul-verbal Comisia de inventariere din I.Ș.J. Vâlcea nu face vorbire despre… proveniența acestor bunuri! Ca și cum ele le-ar fi căzut din cer… Și nu ar fi trecut doar peste pârleazul din gardul care despărțea inspectoratul (al cărui sediu se află într-un fost cămin al defunctului liceu!) de imobilul liceului Oltchim!  Vorba vine, pentru că mobilierul a fost cărat cu brațele de către unii salariați ai inspectoratului școlar, ajungând la destinația finală pe trotuarul pe care – la o distanță de circa 200 de metri – se aflau imobilele liceului și inspectoratului școlar!

Ce s-o fi întâmplat cu mobilierul / dotările din:

 • celelalte birouri aflate la parterul clădirii școlii (director adjunct, informatician / inginer de sistem, contabil șef, casier / magaziner, secretariat etc.),
 • dar cu mobilierul din Laboratorul de limbi moderne, inclusiv cu dotările (achiziționate din fondurile) provenite din proiectele derulate de școală!? Materiale pe care – zice gura (autorizată a) lumii – directorul nu a vrut să le dea la Colegiul Economic!
 • ce cale or fi urmat numeroasele laptopuri, videoproiectoare, imprimante, fotocopiatoare etc., aflate în dotarea școlii!?
 • Cancelaria școlii… Așa să fie, cum se aude, că masa din cancelarie s-ar regăsi la Școala Gimnazială nr. 4 din municipiu, al cărui administrator era rudă cu directorul de atunci al liceului!? Cale bătută și de alte bunuri ale unității școlare, deși nici unul dintre acestea n-ar fi trebuit să ajungă acolo!
 • dar restul bunurilor din cancelarie / din camera anexă a acesteia, pe unde or fi poposit!?
 • dar mobilierul / dotările din Cabinetul de psihopedagogie din liceu…!?
 • casa de bani – din cele vechi, din fier masiv – aflată în sediul Casieriei, unde s-o afla!? Câți bani s-or fi încasat pe materialul din care era făcută!? Unde or fi ajuns ei…
 • tot mobilierul din Secretariatul liceului o fi luat – abia prin octombrie 2019 (că până atunci nu s-a mișcat nimic!) – drumul Ostroveniului, ajungând la Liceul Tehnologic Ferdinand I !?
 • dar cu aparatura din Cabinetul de fizică ce s-o fi întâmplat!?
 • dar cu toate cele aflate în Cabinetul de geografie!? etc. etc.

Ce era prin Cabinetul de Istorie… pe 31 august 2018

05.05.2021 Foto28 2018

Pentru că, pe 12 septembrie 2018, o parte din bunurile aflate până atunci în acest cabinet, a pornit în bejenie spre…  Seminarul Teologic OrtodoxSfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea. Printre acestea aflându-se: 31 de scaune, 15 mese / bănci, catedra și tabla. De plecat știu că au plecat. Unde or fi ajuns, este o cu totul altă problemă…

Pe 17 septembrie 2018 le-au urmat – spre aceeași destinație – 19 scaune (taburete de culoare albă), 5 tablouri cu personalități istorice, un cuier, un fișet metalic, 8 scaune tapițate, un Montaj realizat pentru pavoazarea frontală a Cabinetului (un steag al României și unul al U.E.). Iar din bunurile care se aflau în Sediul sindicatului, s-au mai adăugat: 2 dulapuri (fiecare compus din câte două corpuri suprapuse), alte două vitrine, un televizor (cu telecomandă) și multe, multe din florile care ornamentaseră aceste spații.

Ce mai era prin Cabinet… (în 15 octombrie 2019)

IMG_20191015_084558

ARHIVA (mobilier și acte / documente școlare etc.), urnite cu greu spre Liceul Ferdinand I – pe 15 octombrie 2019 (!) – după repetate demersuri oficiale; fără ca atunci să mai poată să lase vreo urmă documentară a existenței sale… terestre! Pentru că liceul Oltchim încetase să existe de mai bine de un an!

Clădirea ATELIERELOR (mecanice / electro, inventarele bunurilor / utilajelor existente în ateliere și a celor aflate în folosința numeroșilor muncitori calificați / maiștri ai școlii); în care, printre multe altele, se găseau:

 • 27 de bancuri de lucru, dintre care: 16 în scripte, 11 în plus;
 • 11 mașini de găurit, dintre care: 3 în scripte, 8 în plus (3 funcționale);
 • 9 strunguri, dintre care: 8 în scripte, 1 în plus (3 funcționale);
 • 7 polizoare, dintre care: 4 în scripte, 3 în plus;
 • 2 raboteze, dintre care: 1 în scripte, 1 în plus;
 • 68 de menghine, dintre care: 1 în scripte, 67 în plus (44 funcționale!);

Și multe alte jucării, cum ar fi cele de mai jos:

 • aparat de sudură electrică 380 volți – trifazic;
 • aparat de sudură monofazic;
 • mașină de găurit rotopercutantă etc.;
 • 15-20 de tuburi de acetilenă și de oxigen;
 • reductor de presiune;
 • masa de la forje, clești, nicovale;
 • fișete metalice etc. etc.

Ca să înțelegem la ce era utilă ditamai mașina din Fotografia de copertă!

Fiecare scrie, nu pentru că vrea, ci pentru că nu poate altfel. (Octavian Goga)

CĂMINUL-INTERNAT – Nimic despre (toate) dotările existente, printre care:

 • paturi;
 • saltele;
 • dulapuri, noptiere;
 • mese, scaune;
 • yale – chei;

CANTINA și toate anexele acesteia:

 • utilajele noi din cantină: plite,  mașini de tocat carne, de curățat cartofi etc.;
 • frigidere, lăzi frigorifice (pe orizontală);
 • zeci de servicii de masă;
 • tacâmuri;
 • oale, cratițe;
 • pahare;
 • tăvi, căni de inox etc.;
 • mese, scaune;
 • cântare (două normale, două cu ceas) etc. etc.

SPĂLĂTORIA

 • utilaje / mașini călcător electric / calandru, mașină de spălat;
 • zeci de lenjerii (noi);
 • pături (noi) etc.
 • mașina / -ile de cusut etc.;

BECIUL – toate dotările care permiteau desfășurarea activității la cantină: butoaie, boxpaleți din lemn / metalici, folosiți pentru delimitarea spațiilor de depozitare etc.

CABINA PORTARILOR – dotări;

CURTEA ȘCOLII – bănci cu / fără spătar (o parte se regăsesc la… Școala Gimnazială din Călimănești!), două aviziere (care au poposit tot la școala din Călimănești) etc.;

CABINETUL MEDICAL ȘCOLAR – dotat cu mobilier modern, în fiecare din încăperile care îl compuneau. La desființarea liceului, întregul inventar (mobilier etc.) a rămas pe loc, cabinetul fiind folosit în perioada alegerilor (europarlamentare, locale, parlamentare) din anii 2019 și 2020! Încă o dovadă a confuziei în care se aflau diriguitorii de atunci ai școlii, care nu știau (!?) că și acele bunuri sunt – conform normei – tot proprietatea liceului! Și că ar fi trebuit să ia și ele calea Golgotei, pornind spre un liceu… dobânditor! Între timp, fosta asistentă a școlii, care continua să aibă cheile de la aceste spații, a mai deplasat – în direcții numai de ea știute – unele din bunurile care-l populau! Care s-au pierdut definitiv și ele, precum măgarul în ceață!

SALA și TERENUL DE SPORT – toate dotările aferente (aparate de specialitate, echipamente, logistică etc.) duse tot pe apa Sâmbetei!

22.04.2021 LTO6 SALA TERENUL de SPORT

27.04.2021 LTO23 03.09.2018

Cei interesați pot să vadă – în imaginile din VIDEO-urile / montajele fotografice aflate la link-urile de mai sus – ce mai rămăsese prin unele din încăperile din clădirile care compuneau Campusul Liceului Oltchim.

Lacom la bogăție și sărac la minte!

Acum hai să vedem și… cum a fost. Așa cum nu o să mai fie un asemenea spațiu școlar, perfect adaptat scopurilor educaționale pentru care a fost realizat. Cu mulți ani în urmă, modernizat recent prin investiții masive făcute de la bugetul de stat. Rezultând un spațiu modern de învățământ, așa cum nu exista un altul; și nu doar în județul Vâlcea / municipiul Râmnicu Vâlcea!

Un motiv suficient de… atractiv, pentru a pretinde autorităților competente ale statului să identifice vinovații din I.Ș.J. Vâlcea și pe cei din Primărie / Consiliul local, ca să stabilească vinovăția fiecăruia dintre aceștia! Și, mai ales, să-i tragă la răspundere pentru acest măcel educațional, petrecut la drumul mare!

PREZENTAREA BAZEI MATERIALE A LICEULUI OLTCHIM” din RÂMNICU VÂLCEA – VIDEO (filmare realizată pe 11 iulie 2018).

LABORATOARELE tehnologice de care dispunea liceul OLTCHIM, care aveau dotările necesare desfășurării tuturor activităților instructiv-educative pe care le organiza. Dotări de care – așa cum am dovedit și în materialele noastre anterioare – s-a ales praful!

Un FILM în care avem posibilitatea să mai (re)vedem clădirea în care au existat LABORATOARELE – destinate însușirii tainelor unora din meseriile pe care le puteau deprinde unii dintre elevii care frecventau liceul Oltchim. Pentru că acum, amenajările specifice unor asemenea laboratoare, precum și dotările acestora, doar astfel mai pot să fie din nou un… bun comun.

Asta ar trebui să știe dl Sorin Cîmpeanu, actualul ministru al educației, care se plângea recent (pe 14 mai a. c.) că într-o vizită prin școlile din județul Ilfov, nu a găsit niciun Cabinet / Laborator funcțional de Chimie / Fizică / Biologie! Ceea ce poate să fie adevărat. Numai că, acolo unde acestea au existat și erau funcționale, oameni provenind din sistemul educațional – că fără cooperarea distructivă a lor, GUTĂU Mircia nu putea să facă nimic – au contribuit la distrugerea lor. Așa cum s-a întâmplat în cazul demantelării Liceului OLTCHIM, desființat doar pentru împlinirea unor pohte funciare ale primarului fanion din suflețelele lor politico-administrative!

Șoarecele nu încape pe gaură, da și-a legat și o tigvă de coadă!

Referitor la intenția actualei conduceri a I.Ș.J. Vâlcea de a „muta” Liceul Pleșoianu în imobilul fostului liceu Oltchim, vezi și articolele noastre:

Pentru că așa-i românașul nostru verde: nu se mulțumește nici în car, nici în căruță, nici în sanie, nici în teleguță!

22.04.2021 LTO6 SALA TERENUL de SPORT

Episodul următor o să ne dea ocazia să prezentăm alte probe documentare referitoare la bunurile materiale care constituiau proprietatea liceului. Bunuri ale căror urme s-au pierdut precum măgarul în ceață.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ, alias Lupul sindicalizat

Povestea lupului Hoinar de Rosanne Parry, Editura Paralela 45 - recenzie – Delicatese Literare

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului, se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea în lead a sursei și cu link activ către pagina acestui articol. Nerespectarea acestor condiții constituie o încălcare a prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Toate materialele care îl ilustrează (fotografii, videoclipuri) îmi aparțin.

______________________________________

Victor Socaciu – Cântec pentru mama lor

Bună țară, rea croială
Fira-ar ea de rânduială.
Ăia hoți, ăștia hoți,
Mama lor la toți.

Vin ai noștri, pleacă ai noștri
Noi rămânem tot ca proștii.
Ăia hoți, ăștia hoți,
Mama lor la toți.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.