Relaxare să fie, dar să știm și noi!

Motto: Averea cea mai de preț e viața, și viața noastră, va rog să mă credeți, nu atârnă decât de un fir de păr – Alexandre Dumas

ATENȚIE! Numărul cazurilor noi este de… 345 de infectați cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore! Vezi AICI datele la zi.

Pentru că presiunea publică pusă asupra decidenților de la guvernare a avut efecte, încercăm să aducem la cunoștința tuturor celor interesați câteva dintre prevederile unor acte normative adoptate  recent de către aceștia.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății a semnat Ordinul comun pentru aprobarea Regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, precum și pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

Documentul stabilește măsurile specifice pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, în sălile de pariuri sportive, precum și pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

Astfel, în toate spațiile sunt obligatorii precauțiunile universal valabile și răspunderea individual, precum:
– portul obligatoriu al măștii (medicale/ non-medicale), care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul, atât în spațiile comune din interiorul centrului comercial, precum și în interiorul magazinelor
– izolarea angajaților la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie sugestivă de infecție respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
– izolarea angajaților la domiciliu în cazul în care prezintă contact cu un caz confirmat de infecție cu virusul SARS COV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare;
– igiena frecventă a mâinilor (dezinfecție cu dezinfectanți avizați/ autorizați/ spălare cu apă și săpun), evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.
Mai mult, clienților care prezintă simptome clinice sugestive infecțiilor respiratorii li se recomandă să evite deplasarea la centrul comercial

Măsuri specifice pentru reluarea activității în spațiile comerciale tip mall

Instalarea unor panouri de informare cu privire la regulile de igienă și distanțare fizică plasarea unor indicatoare de restricționare a aglomerării, stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanțării fizice;
La intrarea în centrele comerciale se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (temperatură care depășește 37,3 C, măsurată cu termometru non-contact, tuse, strănut, rinoree).
Amplasarea de marcaje orientative în lifturi, scări rulante și în zonele de circulație pentru menținerea distanței fizice de minimum 2 m și evitarea staționării îndelungate, în grupuri mai mari de 6 persoane;
Accesul clienților in cadrul centrelor comerciale tip mall se va realiza astfel încât să se asigure distanţarea fizică (numărul maxim de persoane va fi calculat în funcție de suprafaţa centrului commercial, cu asigurarea unei suprafeţe de minim 7 mp/ persoană)
Panouri separatoare în toate zonele de informare/birouri vânzare/casă marcat/ghișee;
Acolo unde este posibil, crearea unor căi de acces diferite față de cele de ieșire, iar unde nu există posibilitatea, fluxurile intrare/ieșire se vor delimita prin amplasarea de linii/bariere de separare;
Dezinfecția frecventă a suprafețelor cu produse biocide avizate/autorizate pentru toate spațiile comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale clădirii, lifturi, coridoare, scari etc.);
Dezinfectarea frecventă a caselor de marcat și POS-urilor cu dezinfectanți avizați/autorizați, precum și încurajarea plăților cu cardul;
Instalarea de dispensere cu produse biocide avizate/autorizate pentru dezinfecția mâinilor în toate zonele de acces în centrul comercial, comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale clădirii, lifturi, coridoare, scari etc.);
Asigurarea igienizării toaletelor cât mai frecvent posibil;
Aerisirea spațiilor cât mai frecvent și menținerea în poziția deschis, pe cât posibil, a ușilor de acces, precum și oprirea sistemelor de perdele de aer la intrări și interzicerea folosirii ventilatoarelor în magazine;
Asigurarea unui program de întreținere a echipamentelor de climatizare în concordanță cu recomandările producătorului – acordarea unei atenții mai mari pentru sistemele centralizate de aer condiționat prin curățarea și schimbarea filtrelor precum și curățarea frecventă a filtrelor de la sistemele de ventilație din lifturi;
Instruirea personalului de curățenie din centrele comerciale privind măsurile de protecție individuală, procedurile de curățare și dezinfectare a spațiilor comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale clădirii, lifturi, coridoare, scari, etc.);, măsurile de eliminare a deșeurilor. Asigurarea de echipament individual de protecție adecvat nivelului de risc (de ex. mască cu cartuș filtrant pentru cei care întrețin echipamentele de ventilație, schimbă/curăță filtrele) și instruire privind modul de utilizare al echipamentului individual de protecție (EIP);
Interzicerea testării produselor cosmetice pe piele;
Unităţile de alimentaţie publică din cadrul centrelor comerciale vor asigura servirea de produse alimentare doar în sistem “take away”;
In cadrul magazinelor se va reduce timpul de acces în cabina de probă (de ex. prin a permite accesul cu doar 3 articole de persoană);
Asigurarea unei bune ventilații a cabinelor (se mențin deschise/ perdeaua ridicată când nu este folosită cabina);
Locurile de joacă pentru copii din cadrul centrelor comerciale rămân închise;
Sălile de cinema și sălile de jocuri din cadrul centrelor comerciale rămân închise;

Măsuri pentru sălile de pariuri sportive

Distribuirea materialelor sanitare de protecție (măști și, opțional, mănuși de protecție) și a dezinfectanților avizați/autorizați pentru mâini și suprafețe (e.g. gel dezinfectant avizat/autorizat șervețele pe bază de dezinfectanți, avizate/autorizate, covorașe cu dezinfectanți avizați/ autorizați la intrări), în conformitate cu normele legale în vigoare;
Termometrizarea zilnică la intrarea în tură și trimiterea la domiciliu, cu recomandarea consultării medicului de familie, a angajaților cu temperatura peste 37,3 C;
Dezinfectarea tuturor suprafețelor înainte de începerea programului și ulterior dezinfectarea periodică a acestora;
Igienizarea și dezinfectarea casieriei zilnic, după închiderea locației de pariuri și la schimbarea turelor zilnice ale angajaților;
Dezinfectarea periodică de către personalul desemnat în acest sens a suprafețelor frecvent atinse (ex.: clanțele ușilor, robinetele băilor);
Asigurarea ventilației corespunzătoare și aerisirea periodică a încăperilor de lucru astfel:
Acolo unde este posibil, blocarea ușilor interioare fără impact de securitate în poziție deschisă pentru a asigura ventilația și a evita folosirea/atingerea clanțelor;
Acolo unde este posibil, se va evita folosirea instalației de climatizare, sau, dacă este necesar să fie folosită, se va efectua nebulizare periodică, cu produse biocide avizate/autorizate , în conformitate cu normele legale în vigoare;
Acolo unde este posibil, aerisirea periodică a încăperilor prin deschiderea geamurilor și ușilor.
Permiterea accesului clienților în locație numai după efectuarea de către angajați a procedurilor zilnice de curățenie și dezinfecție sanitară;
Limitarea numărului maxim de clienți admiși simultan în sălile de pariuri astfel încât să se asigure o distanță de minimum 2 m între aceștia. Numărul maxim de clienți admiși simultan în locație va fi afișat la intrarea în locația specializată și va fi stabilit de fiecare operator de pariuri sportive în funcție de mărimea și configurația sălii;
Acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată, în vederea dezinfecției;
Asigurarea, la grupurile sanitare, de săpun și dezinfectant de mâini, avizat/autorizat;
Afișarea la loc vizibil a marcajelor indicatoare sau a mesajelor de avertizare cu privire la distanța minimă admisă de minim 1,5 m;
Afișarea la loc vizibil a mesajelor referitoare la igiena mâinilor și etichetă respiratorie (e.g.zona mijloacelor de joc exploatate în mod direct, zone de acces, toalete);
Informarea clienților despre obligațiile de adoptare a măsurilor de protecție sanitară, realizată după cum urmează:
Afișarea în exteriorul locației a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii care trebuie respectate în incinta acesteia (respectarea distanței minime de siguranță între persoane și a marcajelor de distanțare, folosirea obligatorie a măștii/vizierei de protecție);
Afișarea în locația de joc a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii de distanțare socială, regulile de conduită din incintă și adoptarea unui comportament responsabil;
Afișarea unui poster de informare cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de protecție sanitară în proximitatea locațiilor de jocuri de noroc.
Limitarea numărului de persoane prezente simultan în spațiile destinate fumatului, în funcție de spațiul disponibil (marcaje pe sol, amplasarea unui număr mai mare de scrumiere), cu respectarea distanțării minime de 1,5 m.

Măsuri pentru locațiile unde se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

Aparatele electronice sau mesele de joc pentru jocuri de noroc vor fi scoase din funcțiune și/sau mutate pentru a permite distanțarea de cel puțin 1,5 metri între participanți sau în funcție de situație, se vor monta panouri separatoare.
Orice zonă în care se va produce aglomerație va fi marcată în mod clar pentru distanțarea fizică adecvată: de exemplu, lângă casierie, în spatele aparatelor presupus a fi ocupate sau la intrare;
Se va păstra distanța minimă de 1,5 m între angajați, personalul care deservește activitatea organizatorului, participanții la joc și orice altă persoană care intră în incinta punctului de lucru;
Nu se permite staționarea în sala de joc a persoanei care nu are intenția de a începe sau are deja încheiată sesiunea de joc;
Orice aparat/automat de cafea, alte produse și/sau dozator de apă vor putea fi manipulate doar de către angajații punctelor de lucru;
Pentru servirea băuturilor și produselor alimentare, se vor utiliza recipiente de unică folosință;
Acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată în vederea dezinfecției cu produse biocide avizate/ autorizate pentru suprafețe;
Pentru jocul de cazino distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 2 m, realizată prin dispunerea adecvată a meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese.
Pentru jocul de bingo:
Distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 1,5 m, realizată prin dispunerea adecvată a scaunelor și prin dimensiunile și forma meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese;
La posturile fixe de la pupitrul central de comandă a instalației, între membri personalului operator va fi păstrată acceași distanță minimă de 1,5 m sau în funcție de situație se vor monta separatoare între posture;
Personalul mobil de deservire a jucătorilor cu cartoane de joc va distribui și colecta cartoanele la mese pe zona desemnată pe acestea astfel încât să se respecte distanța minimă de prevenție. Această etapă a jocului se va realiza cu minimul de interacțiune cu clienții.
Numărul maxim de participanți admiși simultan în locație va fi de 1 persoană/4 mp, în faza de alertă/prevenție, cu relaxarea măsurii în momentul relaxării restricțiilor la nivel național;
Dezinfectarea locațiilor și suprafețelor de lucru și de joc se va realiza la intervale de maximum 12 ore.
Se va efectua dezinfectarea periodică de către personalul punctelor de lucru a suprafețelor frecvent atinse (ex. clanțele ușilor, butoanele lifturilor).
Asigurarea ventilației corespunzătoare și aerisirea periodică a încăperilor de lucru.
Se va efectua termometrizarea zilnică a angajaților la intrarea în tură, cu recomandarea consultării medicului de familie, a celor cu temperatura peste 37,3°C.
Accesul clienților care au fost în contact cu persoane infectate cu SARS-Cov_2 sau care vin din zone de risc este interzis. Interdicția va fi comunicată prin materiale de informare (afișe) la intrarea în săli;
Se interzice accesul persoanei care prezintă simptome de tipul: temperatură mai mare de 37,3°C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generală modificată;
Accesul în interiorul sălii de joc al clienților se va face, obligatoriu, cu mască ce va fi purtată pe tot parcursul vizitei clientului în locație;
Clienții au obligația de a își igieniza adecvat mâinile, fie prin spălare cu apă și săpun, fie prin utilizarea dezinfectanților avizați pentru mâini, pe bază de alcool, acolo unde nu există grupuri sanitare (la intrare și ulterior la punctele de joc);
La intrarea în locație, se va efectua termometrizarea clienților.
Măștile de protecție vor fi purtate în permanență de către toți clienții și vizitatorii punctelor de lucru, în mod obligatoriu.

Briefing de presă, susținut la finalul ședinței de guvern din 16 iunie 2020, la link-ul: https://www.facebook.com/watch/live/?v=280888013058309&ref=external

Este bine să luați act și de HOTĂRÂREA nr. 29 din 13.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual 

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1 (1) În baza propunerii Institutului Național de Sănătate Publică, se aprobă, începând cu data de 15.06.2020 ora 00:00, eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/ locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/ aparținătorii, după caz, pentru persoanele asimptomatice care vin în România din următoarele țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.
(2) Lista cu țările care fac obiectul prevederilor de la alin.(1) se publică de Institutul Național de Sănătate Publică pe site-ul http://www.insp.gov.ro .
Art. 2 Zborurile către și dinspre țările care fac obiectul excepției prevăzute la art. 1, se vor relua în condițiile stabilite de HG 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 (1) Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi țări.
(2) Lista actualizată va intra în vigoare la 24 ore de la momentul aprobării acesteia de către CNSU.
Art. 4 Situația epidemiologică din țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/ izolare la locuință/ locația declarată, se monitorizează de către Institutul Național de Sănătate Publică, care, în cazul unei evoluții nefavorabile susținută pe o perioada de 14 zile, va propune CNSU eliminarea acestora din lista prevăzută la art.1…”

Asemenea informații despre cum trebuie să fie purtată masca de protecție nu au cum să dăuneze: https://cetrebuiesafac.ro/conduita

Cum nici asemenea informații, referitoare la atitudinea părinților în relația cu copilul / adolescentul în timpul pandemiei, nu dăunează celor interesați: https://cetrebuiesafac.ro/adaptare-si-rezistenta/sfaturi-pentru-parinti

Dacă vizităm și această secțiune, există speranța să nu îngroșăm rândurile acelora care se lasă duși… (de nas), sau care-s deja duși (cu… pluta): https://datelazi.ro/

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE! 

Va urma

TIBERIU M. PANĂ

____________________________

Sursa FOTO copertă

Lamb of God – Memento Mori (Official Video)

3 gânduri despre “Relaxare să fie, dar să știm și noi!

  1. Nu m’as duce sa stau la cozi la boarfe (cum am vazut si in Londra) nici daca mai am doar un sac pe care sa mi’l pun pe mine.. Bine ca au deschis Bisericile ( SLAVA DOMNULUI ) si pacanelele. Iata ca atunci cand TE ROGI cu adevarat ca VIOREL LIS, Dzeu lucreaza…

    Apreciat de 1 persoană

  2. Pingback: Tot despre CoronaVirus Disease. Din două una: Ori la bal, ori la spital! Alegerea ne aparține! – Periegheze

  3. Pingback: Pentru coronasceptici. Nu vă jenați, luați Sars CoV-2 cu ambele mâini, că-i gratis! – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.