Universitatea din Pitești și refuzul de a permite accesul la informațiile de interes public (Dosarul nr. 5003/90/2017)

Eu ți-s frate, tu mi-ești frate / Până-mi bagi cuțituʼ-n spate!

Ca să știm cu cine avem de-a face, să ne reamintim ce rol a jucat UPIT în destructurarea Liceului OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea. Doar o piesă de colecție, din mult mai multele care-i pot fi puse în cârcă respectivei universități. Nu de către noi – care ne rezumăm doar la a ține evidența și a face publice „ideile” de conchistadori versați ale acestor răspânditori ai întunericului minții – ci de către cei care sunt abilitați de lege să descâlcească ițele acestor încurcate afaceri imobiliare upito – gutăiene.

Printre HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE al Universității din Pitești din data de 21.02.2018, se afla și hotărârea de la „Art. 7. Se aprobă inițierea procedurii de schimb imobiliar dintre Universitatea din Piteşti – administrator al domeniului public de la Vlădeşti – Vâlcea şi Consiliul local Rm. Vâlcea – administrator al imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Oltchim.”

Ca să știm cam ce și cu ce s-au consumat intențiile expansioniste în buricul municipiului Râmnicu Vâlcea ale cooperativei de diplome universitare de dincolo de Dealul Negru. Și cât de „cooperanți” s-au dovedit a fi – în a perfecta cu grăbire profitabilul schimb (doar pentru ei!) – „vâlcenii” noștri de coloratură.

De unde provine numărul mare de locuri cu taxă, oferite cu generozitate vâlcenilor de UPIȚI: conform prevederilor LEN nr. 1/2011la CAPITOLUL XII – Finanțarea și patrimoniul universităților, SECȚIUNEA 1 – Dispoziții generale, la:
„Art. 222. – (1) Învățământul universitar de stat este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvern și cu taxă, în condițiile legii.
(2) În învățământul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depășirea duratei de școlarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor și a altor forme de verificare, care depășesc prevederile planului de învățământ. De asemenea, se pot percepe taxe și pentru activități neincluse în planul de învățământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar”.

V-ați prins!? Numărul mare al acestora provine din surplusul de locuri care depășește cifra de școlarizare „aprobată anual de Guvern”, pentru învățământul universitar de stat gratuit! Pe care Senatul UPIT le aprobă cu mare aplomb, în speranța că vor exista suficienți guguștiuci dornici de școlarizare exclusiv… pe banii lor! Deși promisiunile făcute de Mircia GUTĂU vâlcenilor – cu gura plină de momeli și miere-n glas – se refereau la aducerea la Râmnic a unor locuri fără număr și fără… plată! Ca să învață și puradeii la ei acasă! 

Imagini pentru upit

Că UPIT se screme în continuare – cât timp Ministerul educației, după zborul planat din instituție al Ecaterinei Andronescu, a intrat în hibernare – să se joace de-a școala de înalte maniere universitare în imobilul dinspre Vlădești, în care au ființat două unități militare (imobil care are vreo… 26 ha de teren și numeroase construcții, care au aparținut Ministerului Apărării Naționale până în 2008), o dovedesc și întâmplările nefericite pe care le produce administratorului piteștean starea de degradare avansată a spațiilor în care își desfășoară activitatea filiala sa vâlceană! În care, deși ființează din anul 2008, nu a reușit să facă niciun fel de investiții – din cele pe care se angajase să le facă prin H.G. nr. 918/2008! Investiții care să permită respectarea unor condiții minimale, dintre cele prevăzute de normele privind siguranța persoanelor care-ți calcă pragul doar… pe banii lor!

Astfel încât, prin HCA 02.10.2019 (HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE al UPIT din data de 02.10.2019), „Art.16. Se aprobă următoarele referate de necesitate: – DGAachitarea sumei de 2.501 lei reprezentând contravaloare amendă ISU la filiala din Vâlcea” (la fila 2 a documentului). Cad clădirile pe ei – la propriu, nu altcumva – și ei… nimic! Ba mai mult decât atât, marii arhitecți ai devenirii intelectuale a neamului, le-au tras și altora clopotele! Și, până una-alta, le-a și ieșit! Așa s-a ajuns ca un imobil precum acela al liceului OLTCHIM să stea abandonat – de mai bine de un an de zile – și să se degradeze. Pentru că așa le-a ieșit lor la bobii înțelegerii funciaro – edilitare cu Mircia GUTĂU!

Un liceu fanion al județului – și nu numai – situat în buricul târgului, dispunând de facilități cum nu mai existau în alt liceu vâlcean, a fost adus de acești nevolnici în stare de ruină! Așa cum se poate vedea din numeroasele imagini care ilustrează trei dintre articolele noastre mai recente:

Și la VÂLCEA s-a dat brânci noului an universitar, publicat pe 8 octombrie 2019;

Universitatea din PITEȘTI și Mircia GUTĂU… „dragoste” mare! Cu năbădăi și doar din interes! – publicat pe 28 septembrie 2019;

De unde atâta… „grabă” pentru înstrăinarea imobilului Liceului „OLTCHIM” articol publicat pe 13 iunie 2019.

28.09.2019 Chirlesan GUTAUChirleșan și cu Gutău / Artizani a ce-i mai rău!

Comparați imaginile cu înfățișarea campusului liceului dinainte de dezastrul produs ca urmare a înțelegerii criminale dintre UPIȚI și gutăieni:

Ca să realizați ce a însemnat acest liceu pentru învățământul vâlcean și ce dotări/ bază materială a avut, trebuie vizionat materialul VIDEO de mai jos. În care sunt prezentate spațiile de învățământ existente în Campusul liceului OLTCHIM.

PREZENTAREA LICEULUIOLTCHIM” – RÂMNICU VÂLCEA (filmare din 11.07.2018)

LABORATOARELE tehnologice de care dispunea liceul aveau toate dotările necesare desfășurării activităților instructiv-educative pe care le organiza.

LABORATOARELE de la LICEULOLTCHIM” din RÂMNICU VÂLCEA (filmare din 11.07.2018)

UPIT și neasigurarea accesului la informațiile de interes public

Printre ALTE TAXE valabile în anul universitar 2019 – 2020 (aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.06.2019 și în ședința de Senat din data de 10.06.2019) este și cea de la Punctul 10, referitoare la: „10. Eliberare copii acte din arhivă  – 20 lei/ pagina” – taxă care a fost menținută prin Hotărârea Senatului UPIT nr. 142 din 06 septembrie 2019 – fila 7, pct. 10).

Această taxă a fost reconfirmată prin Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti Nr. 193 din data 30.09.2019 cu privire la aprobarea reviziei taxelor de studii pentru anul universitar 2019-2020, document care a fost anexat acestei hotărâri (fila 8/8). La „punctul 10” s-a consemnat: Denumirea taxeiEliberare copii acte din arhivă, taxă/ lei… „20/ pagina”!

Altfel spus și pe înțelesul tuturor: dacă tu, student la această instituție, sau simplu cetățean care ai un interes etc., vrei o copie de pe vreo hârtie / coală scrisă, emisă, deținută și arhivată de UPIȚI, trebuie să decartezi nici mai mult nici mai puțin decât… 20 (douăzeci) de lei! Să-ți piară cheful să-i mai deranjezi cu asemenea solicitări pe marii răspânditori de adevăruri absolute! Pe acești Atlași contemporani, stâlpnici care – din înălțimea vârfului pe care viețuiesc – propovăduiesc doar ascultarea față de porunci! Nu cele la care ați fi tentați să vă gândiți, ci acelea pe care le-au inventat chiar ei, pentru a le așeza ca barieră între ei și restul trăitorilor degeaba și muritorilor de rând!

Pentru a avea acces / Hai să punem de-un proces!

Vă întrebați probabil, de ce UPIT a introdus de vreo doi ani o asemenea taxă prohibitivă!?

Nu-i deloc greu de răspuns! Iată de ce. În anul 2017, pe când ofensiva UPIT pentru demantelarea liceului OLTCHIM atinsese apogeul – atârnându-se la remorca interesului primarului GUTĂU de a hărtăni terenul pe care UPIȚII îl primiseră în administrare delegată de la MEN – Uniunea Sindicatelor Învățământ Vâlcea (U.S.Î.V.) a intentat o acțiune prin care a solicitat acces la unele informații de interes public (referitoare exclusiv la această speță), deținute de universitatea piteșteană.

Astfel s-a constituit Dosarul nr. 5003/90/2017, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, finalizat prin  Hotărârea nr. 862/15.05.2018. Împotriva căreia nu s-a exercitat calea de atac de către UPIT.

Ca să le închidem clanța / Să cităm ce-a zis instanța!

«… În speță, TRIBUNALUL a constatat că  prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul instanţei la data de 07.09.2017, sub nr. 5003/90/2017, reclamanta Uniunea Sindicatelor Învăţământ Vâlcea în contradictoriu cu pârâta Universitatea din Piteşti, a solicitat obligarea acesteia să furnizeze informaţiile solicitate prin adresa cu nr. 76/25 iulie 2017, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, precum şi obligarea pârâtei la plata sumei de 100 lei/zi către U.S.Î. Vâlcea, de la expirarea termenului dispus şi până la data furnizării informaţiilor solicitate.»
Am solicitat pârâtei să ne comunice următoarele documente, în copie certificată de conformitate cu originalul, manifestându-ne disponibilitatea de a plăti contravaloarea serviciilor de copiere a acestor documente:
«1. Adresa Universităţii din Piteşti emisă sub nr. 6.197/ 07.06.2017 (înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 23.022/ 12.06.2017), prin care a transmis un Memoriu justificativ, aprobat de Consiliul de administraţie al universităţii în şedinţa din 31.05.2017;
2. Memoriul justificativ, aprobat de Consiliul de administraţie al Universităţii din Piteşti în şedinţa din 31.05.2017, prin care s-a propus Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea demararea procedurilor comune vizând „relocarea activităţilor Centrului Universitar Rm. Vâlcea, filială a Universităţii din Piteşti filiala Râmnicu Vâlcea, de la fosta unitate militară din localitatea Vlădeşti în Municipiul Rm. Vâlcea, la Liceul Tehnologic Oltchim” (document menţionat la art. 1 al Hotărârii Consiliului de administraţie al Universităţii din data de 31.05.2017);
3. Autorizaţia/ autorizaţiile de funcţionare provizorie a unui Colegiu Terţiar Nonuniversitar acordată/-e de ARACIP, ca urmare a demersurilor iniţiate în acest sens de Consiliul de administraţie al Universităţii (conform art. 2 al Hotărârii acestuia din data de 11.01.2017, pentru demararea procedurilor în vederea autorizării);
4. Adresa prezentată în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 28.06.2017, prin care Primăria municipiului Rm. Vâlcea v-a comunicat „Hotărârea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea privind demersurile necesare pentru promovarea proiectelor de Hotărâri de Guvern privind preluarea unor imobile şi terenuri aferente domeniului public al statului” (aşa cum rezultă din Hotărârea adoptată în şedinţa Consiliului de administraţie al universităţii din data de 28.06.2017)
5. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea prezentată Consiliului de administraţie al universităţii în şedinţa din 28.06.2017;
6. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie din data de 28.06.2017 -fila/ filele referitoare la discuţiile privind prezentarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea…;
7. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie din data de 11.01.2017 -fila/ filele referitoare la discuţiile privind analiza „posibilităţii negocierii cu Primăria Rm. Vâlcea a unui schimb de spaţiu pentru filiala universităţii în sensul obţinerii unei locaţii cu acces pentru transportul local, cantină, cămin, teren de sport” (conform Hotărârii Consiliului de administraţie al universităţii din data de 11.01.2017, fila 2, sub art. 16);
8. Orice act subsecvent (Adrese/ Hotărâri/ Note de serviciu etc.), aprobat, semnat sau/şi contrasemnat, avizat de către rector/ preşedintele consiliului de administraţie sau de către oricare alt funcţionar/ personal contractual din aparatul de specialitate al Universităţii, emis în perioada ianuarie – iulie 2017, în legătură cu solicitarea trecerii unui bun – imobilul (terenuri şi clădiri) situat în str. Ştirbei Vodă nr. 149 din municipiul Râmnicu Vâlcea – din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administraţiei publice locale (Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea), operaţiune care se poate face la cererea consiliului local, prin hotărâre a guvernului, declasându-se din bun de interes public naţional în bun de interes public local (potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică);
9. Orice act subsecvent (Adrese/ Hotărâri/ Note de serviciu etc.), aprobat, semnat sau/şi contrasemnat, avizat de către rector/ preşedintele consiliului de administraţie sau de către oricare alt salariat/personal contractual din aparatul de specialitate al acestuia etc., emis în perioada ianuarie – iulie 2017, în legătură cu realizarea trecerii bazei materiale (teren şi clădiri) a Liceului Tehnologic Oltchim, situată pe B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, Râmnicu Vâlcea, din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea – din administrarea Consiliului de administraţie al acestei unităţi şcolare în administrarea Consiliului Local al municipiului – în vederea transmiterii acesteia în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului educaţiei naţionale – Universitatea din Piteşti.
10. Orice altă adresă/ act/ document prin care Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a comunicat Universităţii din Piteşti date informaţii referitoare la problema schimbului preconizat, prin preluarea de către aceasta a imobilului deţinut în folosinţă de filiala vâlceană a universităţii în schimbul imobilului în care funcţionează Liceul Tehnologic Oltchim;
11Orice adresă pe care aţi transmis-o (până acum) Ministerului educaţiei naţionale, referitoare la emiterea unui proiect de Hotărâre de guvern prin care să fie antamat schimbul de imobile (terenuri şi clădiri din Rm. Vâlcea), convenit de universitate cu primăria municipiului Rm. Vâlcea, pe seama desfiinţării Liceului Tehnologic Oltchim;
12. Orice adresă pe care aţi primit-o (până acum) de la Ministerul educaţiei naţionale, referitoare la emiterea unui proiect de Hotărâre de guvern prin care să fie antamat schimbul de imobile (terenuri şi clădiri din Rm. Vâlcea), convenit de universitate cu primăria municipiului Rm. Vâlcea, pe seama desfiinţării Liceului Tehnologic Oltchim.»
Acestea sunt documentele / informațiile de interes public pe care le-am cerut! Și, așa cum o să se vadă din „apărările” lor de mai jos, UPIT-ii s-au speriat de moarte! Cât pe-aci să apuce instanța de beregată, nu alta!
Am  precizat faptul că pârâta nu a dat curs solicitării noastre scrise, deşi documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din considerente pe care le-am enumerat:
«– sunt informaţii produse sau gestionate de către Universitate, care nu sunt exceptate de lege dela accesul liber;
– sunt informaţii pe care instituţia are obligaţia de a le furniza la cerere/în urma unei solicitări scrise, cum este cazul solicitării noastre, în care am precizat modalitatea în care să ne fie remis răspunsul (prin transmiterea de copii ale documentelor care conţin informaţia de interes public, la sediul nostru), caz în care, aşa cum prevede legea, „răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes public”, se înregistrează şi „se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termenul legal;
– informaţiile solicitate se încadrează în dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 544/2001, conformcărora: „informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o… instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public”;
– conţin informaţii despre modul în care a fost şi este exercitată activitatea de management la Universitatea din Piteşti şi la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea;
– vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea unor drepturi şi libertăţi, dar şi a unor îndatoriri ale cetăţenilor (inclusiv îndatoriri ale persoanelor cu funcţii de decizie în viaţa socială, cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul lor de activitate) cât şi realizarea competenţelor acestei unităţi de învăţământ superior.» 
La data de 19.10.2017 pârâta a formulat Întâmpinare, prin care a solicitat respingerea, ca neîntemeiată, a cererii de chemare în judecată.
«În fapt, referitor la primul petit, a învederat că la data de 25 iulie 2017 a fost transmisă pe adresa de poștă electronică a Universităţii din Piteşti, solicitarea formulată de reclamanta Uniunea Sindicatelor Învăţământ Vâlcea cu privire la furnizarea unor informaţii, considerate de reprezentanţii conducerii sindicale, ca fiind de interes public.
Pârâta a solicitat să se observe că întreaga corespondenţă s-a purtat în perioada concediilor de odihnă ale personalului din învăţământ, luna august a acestui an, motiv pentru care formularea răspunsului a întâmpinat obstacole, întrucât datele și documentele suport care să stea la baza fundamentării răspunsului pârâtei nu au putut fi identificate cu uşurinţă, urmare lipsa din instituţie a personalului implicat în realizarea demersurilor despre care se face vorbire în solicitare, cu atât mai mult cu cât solicitările au fost diverse și formulate pe planuri diferite.
Cu toate acestea, în data de 25 august 2017, prin intermediul poştei electronice, a fost comunicat răspunsul pârâtei către reclamantă, cu specificarea în corpul mesajului a faptului ca din motive obiective nu se va face comunicarea prin intermediul poştei. A fost ataşat mesajului documentul ce reprezintă răspunsul universităţii la solicitările formulate.»
Ce le mai trecea prin minte UPIȚI-lor, referitor la acțiunea inițiată de U.S.Î. Vâlcea:
«Reclamanta uniune sindicală formulează ipoteze de lucru care exced cadrului strict formal al legii și aduce prejudicii de imagine instituţiei, cu atât mai mult cu cât se constată că legea nu defineşte în mod explicit care sunt documentele și caracterul acestora în aplicare dispoziţiilor sale, mai precis nu sunt enunţate tipurile de documente supuse strict acestui control legal, iar publicitatea și transparența instituţională raportat la decizia instituţiei în anumite domenii de interes se circumscrie prevederilor legale de a posta informaţiile de interes public pe pagina de web a instituţiei.
Corespondenţa dintre instituţii şi actele ce însoţesc această corespondenţă, ca şi conţinutul acestora, nu reprezintă întotdeauna informaţii de interes public, doar deciziile, altfel sunt proceduri de lucru agreate de partenerii de corespondență menite să transmită informaţii în atingerea unor obiective instituţionale.
Pentru a-și fi demonstrat buna credinţă şi neincriminarea pârâtei fără temei, reclamanta ar fi putut să obţină toate informaţiile, de care avea nevoie rapid și fără distorsiuni, de la Primăria Râmnicu Vâlcea, care are și rolul de administrator al dreptului de proprietate asupra imobilelor aflate în patrimoniul acesteia și în care îşi desfăşoară activitatea liceele de pe raza administrativ teritorială a acesteia, nefăcând acest lucru și insistând asupra sancţionării noastre, ne determină să credem că în spatele demersului său este verificarea modului în care instituţia noastră se raportează la principiile legii învăţământului și la prevederile normelor speciale în materia transparenței informaţiilor, dar și a deciziilor, ceea ce considerăm ca nu este în interesul dezvoltării relaţiei interinstituţionale.» Sunt „argumentele” invocate de UPIȚI, consemnate ca atare de către instanță în hotărârea judecătorească.
«La termenul de judecată din data de 24.04.2018 instanţa a încuviinţat în cauză proba cu înscrisuri.
Analizând cererile şi susţinerile părţilor prin prisma dispoziţiilor legale aplicabile, tribunalul reține următoarele:
Prin adresa nr. 76/25.07.2017, transmisă prin e-mail pârâtei la aceeaşi dată, reclamanta a solicitat să-i fie comunicate copii certificate ca fiind conforme cu originalul după mai multe înscrisuri pretins a cuprinde informaţii de interes public.

Din înscrisurile de la dosar reiese că pârâta a transmis reclamantei un răspuns doar la data de 22.08.2017, prin adresa nr. 9458, refuzând să dea curs solicitării acesteia. Astfel, pârâta a susţinut că cea mai mare parte din documentele solicitate reprezintă documente interne de lucru ale universităţii şi nu au caracterul prevăzut de Legea nr. 544/2001, iar hotărârile Consiliului de Administraţie al Universităţii din Piteşti se regăsesc pe pagina de web a instituţiei. Pe de altă parte, procesele- verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie nu au caracter de documente publice, hotărârile Consiliului Local Râmnicu Vâlcea pot fi solicitate de la Primăria Râmnicu Vâlcea sau pot fi consultate pe pagina de internet a acesteia, iar corespondenţa dintre Universitatea din Piteşti şi altă entitate juridică nu reprezintă interes public, în accepţiunea legii.» 

Ca să vezi ce le știau ăștia de la UPIT pe toate, când era vorba să dăm în vileag subterfugiile unor înțelegeri oculte dintre ei și GUTĂU! Și cum se… ascundeau atunci după cuvinte și formulări abil ticluite!

«Tribunalul reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 „Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public”, în sensul art. 2 lit. a din acelaşi act normativ, prin autoritate sau instituţie publică fiind înţeleasă „orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din bani public ”.
în cauză, se reţine că pârâta întruneşte această exigenţă şi, totodată, că toate informaţiile solicitate de reclamantă prin cererea adresată pârâtei se înscriu în categoria informaţiilor de interes public, deoarece se încadrează la informaţiile prevăzute de art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001, fiind informaţii care privesc activităţile sau rezultă din activităţile desfăşurate de către instituţia publică pârâtă, astfel că refuzul său de a comunica informaţiile solicitate de către reclamantă încalcă aceste dispoziţii legale.
Instanţa mai evidenţiază faptul că cererea a fost adresată de reclamantă unei instituţii publice, în sensul stabilit de art. 2 lit. a) din lege, iar informaţiile solicitate au evident caracter public, având în vedere că vizează acte emise sau întocmite de pârâtă ca urmare a activităţii desfăşurate (adrese, memorii justificative, procese-verbale), nefiind totodată incluse în categoria acelora care ar fi exceptate de la comunicare, conform art. 12 din aceeaşi lege.
De asemenea, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, prezentată Consiliului de Administraţie al pârâtei în şedinţa din data de 28.06.2017 şi adresa cu care aceasta a fost înaintată reprezintă informaţii de interes public, din moment ce rezultă din activitatea pârâtei, care le-a supus analizei în şedinţa din data menţionată.
în aceste circumstanţe, tribunalul constată că nu există niciun motiv care să justifice necomunicarea către reclamantă a informaţiilor şi înscrisurilor solicitate prin cererea nr. 76/ 25.07.2017, motiv pentru care va obliga pârâta să comunice acesteia informaţiile de interes public solicitate prin adresa menţionată.
Referitor la stabilirea unui termen în care să fie comunicate informaţiile, tribunalul apreciază că nu se impune stabilirea unui astfel de termen, dat fiind faptul că, pe de o parte, reclamanta nu a justificat urgenţa acestei măsuri, iar pe de altă parte, în raport de volumul mare de informaţii solicitate.
… În aplicarea art. 453 C. proc. civ. va fi obligată pârâta, aflată în culpă procesuală, la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă, constând în onorariu de avocat, în sumă de 500 lei.»
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, INSTANȚA A HOTĂRÂT:
«Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta UNIUNEA SINDICATELOR ÎNVĂŢĂMÂNT VÂLCEA (U.S.Î. Vâlcea), cu sediul în Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 30, etaj III, camera 3, cod poştal 240192, judeţul Vâlcea, în contradictoriu cu pârâta UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, cu sediul în Municipiul Piteşti, str. Târgul din Vale, nr. 1, cod 110.040, judeţul Argeş.
Obligă pârâta să comunice reclamantei informaţiile de interes public solicitate prin adresa nr. 76/25.07.2017.
Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Vâlcea.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.05.2018».
După comunicarea hotărârii, nici una dintre părți nu a formulat recurs. Ceea ce înseamnă că nu existau motive de nemulțumire, UPIT-ii resemnându-se și înțelegând că dacă ar fi exercitat calea de atac nu aveau nicio șansă ca să obțină mai mult.
Pentru a facilita DREPTUL CONSTITUŢIONAL AL ACCESULUI LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC, este bine să utilizăm un GHID PRACTIC pentru accesul la acest tip de informații.

De urat vă mai urăm / Până vă… executăm!

Conform normei, accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să plătiți pentru serviciile de căutare și identificare a informației solicitate. Numai că solicitantul trebuie să suporte costul serviciilor de copiere a documentelor pe care le cere.
Unii mai… productivi la minte, pentru a împiedica accesul la informațiile de interes public, recurg – precum UPIȚII – la stabilirea unor taxe prohibitive pentru serviciile de fotocopiere a documentelor solicitate.
Cam așa a făcut și Compania Municipală Imobiliară Bucureşti SA, o companie din subordinea Primăriei municipiului București, care a stabilit o taxă de 200 de lei pe pagină A4 şi 250 de lei pe pagină A3 pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public! Sesizată, Primăria a comunicat că era vorba de o eroare materială”, care nu ar fi fost observată de către cei care au redactat proiectul de hotărâre. Drept urmare acea anexă a fost retrasă!
Această „practică” a fost uzitată și de alții, inclusiv de unele primării, cum s-a întâmplat în cazul celei de la Medgidia.
Tocmai pentru a reprima asemenea tendințe restrictive, Guvernul a adoptat HOTĂRÂREA nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.
(publicată în  Monitorul Oficial, nr. 516 din 8 iulie 2016).
Prin care a pus capac acestor încercări de limitare a unui drept, dispunând astfel:
„13. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) În aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin costul serviciului de copiere se înţelege costul direct al operaţiunii tehnice de copiere a informaţiei solicitate pe suport hârtie.
(5) Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale sau locale şi nu poate depăşi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină.”
Raportat la salariul minim de 1.450 de lei, costul nu ar trebui să depăşească 0,80 de lei de pagină.
La nivelul legislației comunitare, DIRECTIVA 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public trasează limite în stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea documentelor de interes public, urmând ca aceste prevederi să fie preluate în legislația statelor membre. În document se precizează că „în cazul în care organismele din sectorul public percep taxe pentru reutilizarea documentelor, taxele respective ar trebui, în principiu, să se limiteze la costurile marginale…. Respectivele taxe ar trebui să fie stabilite pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, iar venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor nu ar trebui să depășească costul colectării, întocmirii, reproducerii și difuzării, la care se adaugă un profit rezonabil.
Așa încât, stimați UPIȚI, așteptați-vă la tot ce este mai… dulce în materie de executare silită! Cu toate angaralele pe care le implică!
Că prea v-ați dat de ceasul morții, că… nu și nu! Stabilind taxe prohibitive pentru a limita și controla astfel un drept constituțional al altora, în condițiile în care ați pierdut rușinos în instanța de judecată.
Pentru a evita eventualitatea efectuării și a altui fel de plângere, umblați cu grăbire la taxele prevăzute de această speță, referitoare la accesul la informațiile de interes public. Puneți-le, de îndată, de acord cu norma.
Ca să nu mai fie nevoie de alte de-astea. Că nu vă mai scapă nimeni nici acum, cu toate scâncelile pe care le-ați mai putea emite! Doar n-o fi țara asta condusă / compusă numai de / din… gutăi și gutăieni!
Așa că nu mai pregetați! Pregătiți hârtiile și banii, că vine… executarea peste voi!
Iar de nu sunteți gata, vă luăm cu… lopata! Că nu meritați altceva!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE! 

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ,  alias Lupul sindicalizat


Sursa foto copertă

7cbaf3f7de328f5c92eda6cfbc7fccee

Sarmalele ReciȚara te vrea prost

O piesă apărută în 1995, care este dureros de actuală după atâția ani.

Timpuri NoiEmigrant USA [rock version]

„… Emigrant … emigrant USA
Call me, call me every day
USA
Pozele de pe gardul ambasadei
Spun „Hai!”
Cadillacul te-așteaptă
Numai viza să ai
Emigrant … emigrant USA

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.