Se mai pot pensiona femeile din învățământ!? (II)

Povestea vorbei (de astăzi): În prima parte a acestui articol am expus cadrul normativ care reglementează domeniul pensionării salariatelor din sistemul educațional, insistând asupra perspectivelor luminoase care li se deschid – din acest punct de vedere – ca urmare a adoptării Deciziei nr. 387/ 2018 de către Curtea Constituțională a României.

22.02.2019 ISOSCEL profaVestita profesoară… Isoscel

Este momentul să ne întrebăm deschis dacă aplicabilitatea acestor prevederi în domeniul educațional – prin menținerea femeilor în activitatea de la catedră (ca să folosim un termen consacrat) până la vârsta de… 69-70 de anieste benefică pentru sistem. Și pentru copii/ elevi, beneficiarii primari ai acestuia. Și să-i răspundem sine ira et studio, cât se poate de obiectiv și de documentat.

Împreună să pășim / În lumea-n care trăim

S-ar putea susține că creșterea vârstei de pensionare este o consecință a îmbătrânirii populației. Lucru valabil pentru anumite țări din lumea de azi și pentru anumite sectoare de activitate. Cu rezerva că o asemenea concluzie nu trebuie să fie aplicată fără discernământ și în sistemul de învățământ. Din acest punct de vedere există unele state, precum Islanda, Noua Zeelandă și Israel, care sunt lideri în ceea ce privește implicarea persoanelor vârstnice pe piața muncii. Rata de participare pe piața muncii a persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani variază puternic în rândul țărilor membre în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD), de la 84% în Islanda și 78% în Noua Zeelandă, la doar 38% în Grecia și 34% în Turcia.

„Este o veste bună faptul că trăim mai mult. Dar o populație îmbătrânită pune presiune financiară pe sistemele de sănătate, de ajutor social și de pensii, iar această situație va deveni și mai acută în timp. Pentru a ajuta la compensarea acestor costuri mai mari, persoanele vârstnice ar trebui încurajate și sprijinite să rămână pe piața forței de muncă mai mult timp. Acest lucru ar ajuta, pe de o parte, la creșterea PIB-ului, ar îmbunătăți puterea de cumpărare și ar duce la creșterea veniturilor din taxe, iar pe de altă parte, ar duce la îmbunătățirea stării de sănătate dar și a bunăstării persoanelor vârstnice prin faptul că vor fi active din punct de vedere mental și fizic mai multă vreme”, era de părere Ionuț Simion, Country Managing Partner, PricewaterhouseCoopers România (PwC). Iar speranța de viață mai mare este și ea asociată cu prelungirea perioadei de viață activă.

Este indubitabil faptul că salariile mai mari existente acum în sistemul educațional – de care pot beneficia și salariatele aflate în pragul vârstei standard de pensionare – pot să reprezinte un factor hotărâtor pentru a le determina pe multe dintre acestea să aleagă varianta continuării activității profesionale. Stimulentele financiare pe care le aduce această vârstă, precum și politica deficitară a sistemului național de pensii, pot influența decizia multora dintre femei de a-și prelungi sine die contractele individuale de muncă.

Trebuie să avem în vedere și implicațiile generate de folosirea tot mai accentuată a inteligenței artificiale și a tehnologiilor conexe, de automatizare a locurilor de muncă pentru persoanele în vârstă. Mai ales pentru cele care lucrează în învățământ. Pentru care, reconversia profesională și învățarea pe tot parcursul vieții vor fi extrem de importante pentru a le ajuta să-și păstreze locurile de muncă. Având perspective profesionale diferite în raport cu utilizarea în continuare a vechilor lor deprinderi, schimbările intervenite datorându-se utilizării și în educație – în mai mare măsură decât până acum – a inteligenței artificiale și a tehnologiilor conexe.

Europa înregistrează cel mai înalt grad de îmbătrânire demografică comparativ cu celelalte continente, considerându-se că – de câțiva ani – a atins deja un stadiu critic. Se preconizează ca segmentul de populație cu vârsta de 65 de ani și peste va reprezenta, în anul 2060, mai mult de 29,3% din populația UE-28.

Declinul populației active și îmbătrânirea forței de muncă constituie o tendință majoră, care caracterizează evoluțiile demografice ale Europei, creând probleme economice și sociale deosebite. Reducerea numerică a populației în vârstă de muncă poate avea drept consecințe probleme structurale pe piața muncii.
Tranziția demografică va reduce, progresiv, disponibilitățile în resurse umane pe piața muncii. În 1995, rata de ocupare medie în E.U.–15, pentru populația de 15–64 ani era de 60% și se dorește ca până în 2020 să ajungă în U.E. la 70%, potrivit „Strategia Europa 2020“.

Îmbătrânirea populației active necesită noi abordări privind raportul între vârstă, pe de o parte, și productivitate, organizarea muncii, stimularea motivației, prezervarea stării de sănătate, reducerea stresului și a riscului de boli profesionale, pe de altă parte. Perspectiva participării crescute a femeilor pe piața muncii implică probleme conexe, cum ar fi reconcilierea muncii cu responsabilitățile familiale și egalitatea șanselor în privința educației, formării, remunerării și oportunităților carierei. Concluzia principală privind repercusiunile îmbătrânirii populației asupra ocupării este că Europa se află într-o fază de îmbătrânire demografică rapidă, care afectează condițiile de bază pentru funcționarea pieței forţei de muncă. Este vorba de o provocare de natură structurală, pe care decidenții politici de la toate nivelurile  trebuie să o ia în seamă.

Vârsta biologică și activitatea profesională

Îmbătrânirea și bătrânețea nu sunt sinonime, deoarece bătrânețea este starea ce caracterizează grupa de vârsta a persoanelor de peste 60 de ani.
Îmbătrânirea este procesul prin care individul parcurge drumul de la normal la patologic, diferența dintre acestea două fiind de grad, nu de natură. Prin urmare, diferențele dintre indivizi, sunt determinate de gradul de instalare a diferitelor limitări funcționale, efectele trecerii timpului fiind ireversibile. Numai că declinul biologic, nu se manifestă uniform la toți indivizii. În fața îmbătrânirii nu suntem egali, starea de sănătate influențează foarte mult procesul de îmbătrânire, deoarece nu toate organele și funcțiile noastre psihologice îmbătrânesc în același ritm, unele își păstrează capacitățile, iar altele se deteriorează suferind chiar un proces patologic” (vezi studiul Tranziția de la muncă la pensionare, fila 6).

Se știe că în multe situații continuarea activității profesionale poate să constituie un factor important de stimulare a funcțiilor cerebrale, cu efect protector împotriva declinului facultăților mentale. Motiv pentru care specialiștii recomandă salariaților să rămână la serviciu atâta timp cât le permite starea de sănătate, cât timp condițiile le sunt favorabile și cât timp doresc și pot să o facă.

Indiferent de domeniul pentru care te-ai specializat sau în care ai experiență relevantă de lucru, există un set de competențe cheie care te pot ajuta pe termen lung. În calitate de angajat menținut în activitate, salariatul trebuie să-și dezvolte o serie de asemenea competențe, precum: capacitatea de a lucra în echipă, abilități tehnice de bază, capacitatea de a-și organiza eficient timpul și activitățile, motivație de lucru și proactivitate, abilități de învățare pe cont propriu și inițiativă de lucru etc.

În ceea ce privește competențele de bază, Uniunea Europeană a întocmit un document legislativ care identifică și explică fiecare dintre aceste competențe și utilitatea lor pe o piață a forței de muncă în continuă schimbare. Recomandarea identifică opt competențe cheie, care sunt fundamentale pentru fiecare persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere.

Citește AICI mai multe asemenea opinii – comentarii la articolul Profesoarele pot rămâne la catedră până la 68 de ani – decizie publicată în Monitor. Numărul profesorilor pensionari din gimnaziu și liceu s-a dublat în ultimii 5 ani.

Teoria ca teoria, / Dar practica ne omoară!

Din podul teoriei să coborâm ușor spre realitățile lumii înconjurătoare. Să ne imaginăm doar câteva asemenea situații, care au/ pot avea corespondent în realitatea faptelor de zi cu zi.

A. În anul școlar 2018 – 2019 un cadru didactic / profesoară se putea pensiona după împlinirea vârstei standard de pensionare (dacă acest lucru se întâmplă în timpul anului școlar, poate să rămână în activitate până la sfârșitul acestuia). Sau poate pretinde să-și continue activitatea didactică. Solicitare care devine admisibilă în cazul în care norma/ catedra este viabilă și în anul școlar următor și – la nivel de unitate – nu se află niciun titular de aceeași specialitate în completare/ restrângere de activitate. Aprobare care se acordă de Consiliul de administrație al unității școlare, cu avizul formal al consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

22.02.2019 la hartă

În noile condiții, respectivul cadru didactic rămâne titular de drept, până la împlinirea vârstei standard de pensionare valabilă pentru bărbați.

Aici se pot distinge mai multe situații posibile:

  1. cazul ipotetic (!?) al unei salariate care, după împlinirea vârstei de pensionare, deja a beneficiat – până la intrarea în vigoare a dispozițiilor deciziei CCR – de menținerea în activitate ca titular pentru încă 1-2-3 ani, peste vârsta standard de pensionare pentru femei; și care, având acum 63 de ani și câteva luni, pretinde să rămână în activitate până la împlinirea vârstei standard specifică bărbaților!
  2. după împlinirea noii vârste standard – specifică bărbaților – (de… 65 de ani, care pot fi de fapt… 66 de ani, în raport cu data nașterii!) în funcție de numărul anilor rămași (neefectuați anterior noilor reglementări), salariata poate pretinde efectuarea diferenței de 1-2 ani; doar în condițiile existenței integrale a normei/ catedrei la nivelul unității.
  3. într-o bună zi (pentru dânsa, desigur!), salariata noastră a împlinit astfel… 65/ 66 de ani. În care intră și cei 2-3 de continuare a activității ca titular, peste vârsta standard de pensionare. Și pretinde… să efectueze din nou câte un an (din cei maximum… 3). La care îi dă dreptul legea, deși i-a mai făcut o dată! Care-i soluția corectă pentru o asemenea speță!? Aud!?

Altă întrebare pentru onorabilitățile care au creat problema și pentru cei care trebuie să gestioneze soluționarea ei:

Ce se întâmplă în cazul în care respectiva salariată – care-și continuă activitatea în virtutea dreptului dobândit prin prevederile deciziei CCR – nu mai are suficiente ore la nivelul… unității a cărei titulată este!? Intră în sistemul de concurență… colegială pentru completarea catedrei/ normei didactice la nivel de unitate, și de completare a normei/ catedrei a normei la nivelul județului, în caz de restrângere, conform etapelor prevăzute pentru aceasta în Calendarul mobilității personalului didactic!?

22.02.2019 bătrână    Sursa: Germania Info

În ședința din 6 februarie a. c., cu o minorărevenire rectificativă/ completare făcută în ședința din 11 februarie, (dar care nu mai apare într-o nouă Listă finală care să fi fost făcută publică!), I.Ș.J. VÂLCEA a aprobat Lista finală a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Omen nr. 5.460/2018 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2019-2020.

CA-ul I.Ș.J. Vâlcea și-a dat acordul, aprobând solicitările a 34 de salariați, exclusiv… bărbați, fără ca în pretinsa Listă finală să se precizeze și a câta solicitare/ aprobare (din maximum trei posibile) era pentru fiecare dintre ei. Urmărind Lista, veți avea ocazia să remarcați prezența unor nume binecunoscute, ale unor profesori cu firmă la nivelul disciplinei fiecăruia dintre ei.

Este momentul să ne întrebăm deschis dacă aplicabilitatea acestor prevederi în domeniul educațional – prin menținerea femeilor în activitatea de predare până la vârsta de… 69-70 de ani – este benefică pentru sistem. Și pentru copii/ elevi, beneficiarii primari ai acestuia. Dar acestor întrebări le vom răspunde in extenso în episodul următor. Încercând să o facem… fără mânie și fără părtinire!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…
Să fiţi sănătoşi şi veseli!
ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –
TIBERIU M. PANĂ


Jean Constantin – Romanţa pensionarului sărac

Dorian – La mine în țară (Official Video)