ANDRONESCU și „bucuria” de a abramburi ce a mai rămas din educație

Motto: „Ținta noastră: performanța și progresul școlar să fie atinse” – Ecaterina Andronescu, ministrul educației

 

Din profunzimea de neatins a gândirii și acțiunii ambamburesciene, iată alte câteva din ultimele scorneli ale acesteia. Pe repede înainte, ca să nu lezăm finețea văzului și auzului domniilor voastre.

1. Termenele anunțate de către Ecaterina Andronescu pentru finalizarea proiectului legii învățământului, și supunerea acestuia spre dezbatere publică, au expirat cam de multișor: inițial, anunțat pentru sfârșitul lunii ianuarie a. c., ulterior deplasat spre mijlocul lunii februarie. Între timp, mai repede decât se aștepta probabil și ministrul educației, ele au trecut și… nimic! Iar alt termen rezonabil nu a fost anunțat. Așa că, Dumnezeu cu mila!

2. D-na ministru a continuat să dea din casă despre unele din intențiile sale reformatoare. Cum s-a întâmplat și pe 22 februarie a. c., în timpul vizitei de la Buzău, onorând astfel invitația d-lui Constantin Toma, primarul municipiului Buzău. „Domnul primar vrea să revoluționeze, ca la Brașov, învățământul tehnic și dual. Vrea să facă dotări pentru laboratoare, pentru practica elevilor și să atragă elevii. E cerere mare pe piața muncii de muncitori calificați”, a explicat d-na Florina Stoian, inspectorul școlar general. Numai că dl primar s-a trezit cam târziu! Deja ne jucăm de-a învățământul dual de vreo… 3 ani! Cu câte un calendar adoptat pentru fiecare an școlar și cu activități care, cel puțin pentru anul școlar viitor, s-au terminat cam de multișor.

27.02.2019 Cati la BuzauSursa Foto

Cu acel prilej d-na Andronescu s-a întâlnit cu oficialitățile locale și cu directorii unităților de învățământ din județ. Printre multe altele care i-au populat plasticitatea exprimării sale publice, d-na ministru s-a referit la necesitatea schimbării mentalității părinților (care trebuie să fie convinși să-și dea acordul pentru ca odraslele lor să urmeze învățământul profesional și… dual!), precum și la mai vechea sa marotă, BAC-ul diferențiat!

Referitor la „revigorarea învăţământului tehnologic”, d-na Andronescu a avansat o nouă propunere, rezultată din adâncimea infinită a gândirii păcălicilor rămași cu buza umflată în (pseudo)învățământul superior, după introducerea camerelor video în sălile în care se susțin probele scrise ale Examenului Național de Bacalaureat. Și a emis următoarele panseuri, greu de egalat și de către o minte odihnită, care are asemenea deprinderi:

„Liceele tehnologice vulnerabilizează cel mai mult problema sistemului de învăţământ. La liceele tehnologice promovează examenul de Bacalaureat între 0 şi 25 %…. Ce putem să facem? Sperăm ca prin viitoarea lege a Educaţiei să fim mai ofertanţi pentru absolvenţi de învăţământ tehnologic. Cine este în stare să susţină examenul de Bacalaureat să o facă, pentru a-şi deschide calea spre învăţământul universitar. Cine nu se simte în stare, va putea susţine un Bacalaureat tehnologic, să vedem cum o decide şi Parlamentul, şi acest Bacalaureat să îi dea acces doar spre câmpul muncii şi şcoala postliceală. Să îi lăsăm libertatea ca, dacă peste un an vrea să se ducă la facultate, să se întoarcă, să susţină ori o diferenţă, ori integral examenul de Bacalaureat. Cred că acelaşi sistem ar trebui să îl gândim şi pentru trecerea de la şcoala profesională la liceu. Poate aşa îi vom convinge mai uşor pe părinţi.

Repetăm zadarnic, ca surdu-n oaste, faptul că Abramburica – susținută de corul adulatorilor năimiți, care-i umplu sălile pe unde se duce și-n care se… (re)produce vocal – nu cunoaște ce prevede legislația în vigoare referitor la accederea în învățământul postliceal. Care se poate face și fără examenul de bacalaureat! Să înțelegem că ministerul intenționează să zăgăzuiască astfel accesul în școala postliceală, condiționându-l de promovarea bacalaureatului!? Sau madam plutește în aceleași confuzii grave, din care nu-și permite niciun consilier personal să o… extragă!? Sau sunt toți… o apă și-un pământ!? Dilemă din care nu putem ieși!

Ce mai coace mintea zburdalnică a prea fericitei noastre povestitoare!? Dacă loazelor care promovează un bacalaureat tehnologic le trece prin cap (după cel puțin un an de la  promovarea acestuia), să-și încerce norocul și „să se ducă la facultate!”, să poată să… revină, să susțină „ori o diferenţă, ori integral examenul de Bacalaureat”, zice d-na Andronescu! După care… valea în universitățile de mucava! De care nu a auzit nimeni de pe lumea asta! Și ale căror patalamale nu le-ar putea sluji eventualilor lor absolvenți decât să-și șteargă dosul, după satisfacerea unor nevoi organice în buda din fundul curții! Ne mai putem permite asemenea experimente, după ce tot duamna Andronescu și ai săi ciraci au abramburit definitiv totul în învățământul preuniversitar, prin modificările succesive aduse Legii educației naționale nr. 1/ 2011!?

Pentru că asta-i reforma de fond a coanei Andronescu! Cum să facem să crească numărul loazelor cu bacalaureat, pe care să-i poată mulge colegii noștri… (c)academicienii! Să-i pregătim astfel pentru muncile necalificate care-i vor aștepta în U.E.!

Și dacă mai era ceva de… îndreptat, din ceea ce tot d-na Andronescu a căsăpit succesiv – prin temerarele-i… reforme structurale din anii 2003, 2009 și 2012 – desființând învățământul profesional/ de arte și meserii din Românica postdecembristă, acum vrea să (re)permită trecerea de la o formă de învățământ la alta! Folosind același tertip care constă în „trecerea de la şcoala profesională la liceu”. Așa încât, loazele educaționale pe care (anti)putirința le varsă direct la școala profesională, să o poată tuli la învățământul liceal – „susținând” niște examene (formale!) de diferențe! Măsură care, după mintea aceleiași iremediabile abramburitoare, i-ar putea „convinge mai uşor pe părinţi” să-și lase copiii la profesională!

Altfel spus, să-i plimbăm nițel pe la profesională, ca să poată să ajungă – cine trebuie, nu vă gândiți că fitecine (!) – tot la învățământul liceal! De orice fel, de preferință la cel teoretic, vocațional… Numai profesional sau tehnologic să nu fie! Că nu pot să fie copiii noștri (ai lor, adică!), viitorii conducători ai instituțiilor de putere/ forță ale statului…, absolvenți de școală… profesională!

 

Tot vineri, 22 februarie 2019, d-na ministru Ecaterina Andronescu s-a referit și la proiectul de digitalizare, proiect în care Buzăul este judeţ pilot: „Proiectul de digitalizare este unul cu buget generos, avem bani să cumpărăm table inteligenţe şi tablete pentru toate clasele şi elevii de gimnaziu şi liceu. Anul acesta, puteţi verifica bugetul, sunt 2 miliarde de lei pentru proiectul România Digitală”. Așa cum, prin 2008, „cumpăra” tablete și Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu! Și dus a fost!

În lipsă de informație despre realitățile de la talpa sistemului educațional, duamna ministru a luat prostul obicei de a scoate câte „o idee în piața publică”, pretinzând apoi că asta nu înseamnă că ea „a și devenit decizie”! Altfel spus, că tot trebuie să-i traducem zisele, Andronescu își rezervă dreptul de a da permanent cu secrețiile-i nazale în felul național de mâncare, pretinzând apoi că era doar o… idee aruncată-n gura târgului! Bravo, duamnă! Agiți inutil apele, ca ulterior să stai la copcă, pălind în moalele țestei orice arătare curioasă, care se ițește din adâncuri!

Și a mai scos asemenea curiozități, demne de muzeul figu(rine)lor cu ceară-n urechi, atunci când s-a referit la lipsa simulărilor din licee, spunând: „ne-ar mai trebui ceva, că în liceu, de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a nu avem deloc. Poate facem simulare în fiecare an, ca să creștem presiunea cumva asupra lor să se pregătească pentru examenul final. Poate creștem numărul de ore remediale.” Exact asta ar mai lipsi sistemului! Ca și cum simulacrul celorlalte evaluări nu ar însemna suficientă pierdere de vreme!

Să-i spună totuși cineva că… se simulează la greu și la clasa a XI-a pentru pregătirea examenului de bacalaureat! Dacă ar vedea rezultatele de la aceste simulări la limba română și matematică (la clasa a XI-a din liceele tehnologice!), ar fugi din minister, de nu ar mai prinde-o nimeni! Iar notele nu se trec în catalog, decât dacă doresc… apropitarii acestora! Și se lipsește pe capete, că nu poți să-i obligi pe elevi să participe la… simulări! Și se pierd numeroase alte ore – tot de română și matematică – profesorii fiind implicați în corectarea centralizată a lucrărilor!

Femeia asta are ce are cu… bacalaureatul! Și știm de ce! Ca și cum o carieră de muncitor/ tehnician, specialist în nu știu ce meserie – că tot bate dânsa la porțile închise ale pregătirii în așa-numitul învățământ… dual – ar presupune drept condiție sine qua non existența diplomei de bacalaureat! Nu au nimic de-a face una cu alta! Absolvenții de liceu fără bacalaureat primesc o traistă de certificate și atestate, care le permit să practice meseria pe care se presupune că și-au însușit-o, urmând un liceu tehnologic. Sau o școală profesională. Pot urma și absolvi învățământul postliceal – fără diplomă de bac (nu așa cum își imaginează acum „reformatoarea” Andronescu)! La fel cum este și cu „găselnița” pesedisto-liberală din 2014 (când au… rivuluționat prin masacrare legea educației!), așa-numitul Învățământ terțiar nonuniversitar! Aceeași Mărie, cu altă pălărie, a fugii după absolvenți de liceu care n-au – de niciun fel – treabă cu munca! Și nici cu bacalaureatul!

Tot vineri, 22 februarie, duamna ministru Andronescu a mai deschis un front, ca și cum nu avea destule: cel al purtării uniformei școlare! Recomandând-o ca alternativă la respingerea de către legiuitor a solicitării F.S.L.Î., de acordare a protecției de care beneficiază „funcţiile de autoritate publică”, pentru personalul didactic aflat „în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei.”

Ceea ce a produs o adevărată dezbatere publică, frontul oponenților fiind destul de bine configurat. Ceea ce d-na Andronescu ar fi trebuit să știe. Și să se ferească de existența unor nedorite… victime colaterale! Fie că era vorba de asociațiile de părinți sau de elevi.

În drum spre București fiind, unde  era așteptată la sediul F.S.L.Î. ca să participe la o întâlnire cu reprezentanții federației și cu cei ai personalului didactic auxiliar și nedidactic, (pentru a-i prezenta doleanțele), Ecaterina Andronescu a avut și o consistentă intervenție telefonică în emisiunea Imperativ a postului Radio Iași, în care – printre altele – s-a referit la:

  • plata sumelor datorate personalului didactic ca drepturi salariale neachitate și a dobânzilor aferente acestora;
  • violența în școli;
  •  d-na ministru nu susține acordarea statutului de funcționar public pentru personalul didactic, deoarece „corpul profesoral nu este autoritate publică, profesorul are un alt rol, fiind constructor al societății”; i s-a explicat faptul că se solicită protecția pentru personalul didactic doar „pentru exercitarea atribuțiilor funcției, similar cu cea a funcțiilor de autoritate publică”;
  • susține ideea introducerii uniformei școlare.

Despre toate acestea, plus alte probleme abordate, în dialogul de mai jos.


Vineri, 22.02.2019, la sediul FSLI din București a avut loc o întâlnire a reprezentanților personalului didactic auxiliar și nedidactic din întreaga țară și ministrul educației naționale, doamna Ecaterina Andronescu, dl Mihai Păunică – directorul general buget finanțe din ministerul educației și dl George Ghelmez – responsabilul cu salarizarea.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…
Să fiţi sănătoşi şi veseli!
ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –
TIBERIU M. PANĂ


Timpuri Noi – Emigrant USA [rock version]