Proiectul Legii Învățământului Preuniversitar – lung prilej de vorbe şi de ipoteze… zadarnice!

Leanca: Da, domn’ judecător, onoarea mea, săru’ mâna, nereperată, cum remâne?
Prevenitul: (maliţios): Las’ că ţi-o reperează domn’ Mitică! (I. L. Caragiale, Justiție)

Să vorbească și nea Ion…

Am tot pregetat să-mi dau cu părerea despre „binefacerile” pe care ni le-ar putea produce – la nivel social și educațional, zic – unele prevederi din Proiectul Legii Învățământului Preuniversitar „România educată”. Nu de alta, dar am convingerea că toate (dez)baterile „publice” – făcute acum, în plin sezon de vânătoare a vacanțelor / concediilor de vară – nu vor avea niciun fel de finalitate. Că nu-i altceva decât o acțiune de imagine, care se rezumă la bifarea unei obligații legale – aceea de a „consulta” populimea în ce privește soarta sa… educațională. Obligație care, o dată îndeplinită, se va trece cu grăbire la adoptarea legii. Nu pe calea normală a dezbaterii proiectului acesteia în Parlament – procedură care ar mai putea îndrepta ceva din numeroasele-i puncte slabe – ci prin asumarea răspunderii de către Guvern; așa cum s-a întâmplat și cu actuala Lege a Educației Naționale nr. 1/2011. Asta dacă nu cumva PSD-ul nu o să cârâie / mârâie, gândindu-se că o astfel de lege, emanată, dospită / coaptă doar de către ciracii „liberalului” Iohannis, ar urma să fie pusă de ei în aplicare. Ceea ce nu le pică deloc bine, în perspectiva validării rezultatelor sondajelor actuale de către viitoarele alegeri. Așa încât pronosticul meu este fără echivoc: „consultarea” / „dezbaterea” nu-s altceva decât… praf în ochii celor mult prea curioși de formă, ele neavând efecte în planul ameliorării propunerilor inițiatorilor și autorilor (necunoscuți!) ai acestui îndoielnic proiect de lege.

În timpul care a trecut de la lansarea la apă a Proiectului, s-au pronunțat împotrivă-i aproape toți cei interesați, aceștia nerezumându-se la o critică acerbă a multora din măsurile propuse, oferind și soluții alternative rezonabile. Repet, toate aceste zbateri se vor dovedi a fi făcute în zadar, inițiatorii având misia prezidențială  și prim-ministerială de a lansa Proiectul la apă, așa cum a fost conceput în laboratoarele de la Cotroceni.

Vezi articolele noastre cu bătaie lungă / directă în Raportul „România Educată” al președintelui Klaus Werner Iohannis, materiale apărute imediat după oficializarea acestei intenții reformatoare prezidențiale:

Raportul „România Educată”: NIMIC despre depolitizarea învățământului! Cine o ascunde sub preș, ca și cum nu ar exista!? (I) – publicat pe 21 iulie 2021;

Raportul final al Proiectului „România Educată” nu spune NIMIC despre rolul nefast al „managerilor” numiţi politic! (II) – publicat pe 23 iulie 2021;

Raportul final al Proiectului „România Educată”: NIMIC despre depolitizarea educației, NIMIC despre rolul nefast al „managerilor” numiţi politic! (III) – publicat pe 25 iulie 2021.

Înainte de a ataca la… baionetă (cacofonie voită, ce să-i faci!), consider că se impune să mai zic că nu mă aflu în situația de a fi obligat să-mi dau și eu cu părerea doar ca să mă aflu în treabă, în condițiile în care mi-am consumat întreaga existență profesională slujind cu devotament domeniul educațional, timp de peste patru decenii activând ca profesor titular într-un singur liceu dintr-un municipiu reședință de județ.

Pentru a realiza care-i schepsisul prin care se încearcă justificarea unora dintre schimbările preconizate prin Proiect, o să recurgem la compararea unora din prevederile noului act normativ, cu acelea care încă se află în vigoare, existente în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În primul rând, se impune să remarcăm că deși se sugerează că prin noul act are loc o schimbare a paradigmei dominante din educație, până la urmă s-ar putea ca aceasta să nu depășească tăria unui… fâs! Fie și pentru aceea că nu este vorba decât de o încercare timidă de… descentralizare a sistemului, prin mutarea unei părți nesemnificative a răspunderii pe umerii fragili / neantrenați ai autorităților publice locale. De la rebotezarea unor instituții, la crearea de noi sinecuri pentru aginatorii de partid și de stat (degeaba) la… stat!

Să o luăm metodic.

Povestea referitoare la faptul că „în România învăţământul preuniversitar constituie prioritate naţională” (Proiect…, art. 1 alin. (2)), am mai auzit-o și – cel puțin până acum – nu a impresionat pe nimeni. Pentru că nu-i altceva decât un simplu enunț, lipsit de orice finalitate care să-l susțină! Iar principiile care ar urma să guverneze învăţământul preuniversitar în noua eră (vreo 19 la număr, enumerate la art. 3 al Proiectului) sunt, de asemenea, litere moarte!

În textul legii (încă) în vigoare s-a prevăzut că „în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise… activitățile de natură politică (LEN nr. 1/2011, art. 7 alin. (1)), pentru ca în Proiect să se consemneze că „în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise… manifestarea convingerilor politice…” (art. 11). Ceea ce este cu totul altceva decât… interzicerea activităților politice! Activități care nu mai contenesc în școli, prin prezența… fără număr, cu sau fără treabă, a tuturor mahărilor politici – de la președintele statului, la toți trepădușii aflați pe treptele inferioare ale ierarhiei de partid și de stat: parlamentari, președinți de consilii județene, primari, consilieri etc. Ce caută toți aceștia în școli!? Nimic altceva decât… voturile aparținătorilor bieților copii, manipulați ordinar de acești păpușari incompetenți. Care nu știu să producă altceva decât o permanentă campanie electorală, făcându-se că nu pricep că alocarea de fonduri pentru unitățile școlare din aria lor de competență – din bani publici (că nu dau din banii lor!) – este o obligație care le revine prin norme, iar nu o favoare condiționată de obținerea de voturi! Activități pe care, prin noul conținut al textului proiectului de lege, politrucii aflați la butoanele ministeriale le fac mai accesibile, permițând pătrunderea în unitățile școlare a tuturor politicienilor interesați de a-și populariza… realizărili mărețe, sub pretextul că o asemenea procedură nu reprezintă „manifestarea convingerilor (lor) politice”, nefiind altceva decât o necesară acțiune de diseminare a informațiilor referitoare la activitatea lor edilitară! Și s-au scos! În loc să le limiteze posibilitatea de a-și face veacul prin unitățile școlare, noua prevedere le deschide larg porțile acestora, justificându-le acțiunea de deșertare a tolbelor cu povești electorale în fața copiilor și a aparținătorilor acestora!

Să mai vedem o… dispoziție din noul act normativ, menită să-i facă oameni și pe unii și pe alții: „Elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular se pot transfera la alte unităţi de învăţământ de stat sau particular, cu acordul consiliului de administrație al unităţii de învățământ primitoare, cu încadrarea în numărul maxim de elevi pe clasă/formațiune” (art. 12 alin. (5)).

În învățământul obligatoriu (care cuprinde și învățământul liceal) „este interzisă exmatricularea preșcolarilor/ elevilor”, așa cum s-a consemnat sibilinic la art. 13 alin. (2) al Proiectului. Să vezi acum învățământ de calitate, desfășurat la parametri europeni! Ce și-or fi zis jupânii birocrați, care nu au habar de pulsul real de la firul ierbii educaționale: gata cu abandonul școlar, îi legăm pe elevi de glie, așa cum a făcut Mihai Viteazul cu țăranii!

Iar vrem să facem o reformă fără bani!?

„Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unitățile și instituțiile de învățământ pot obține și utiliza autonom venituri proprii” (LEN…, art. 8). Prevedere introdusă din anul 2004, dar niciodată respectată! Alocație care extrem de rar a trecut anual de… 3 % din PIB! Din acest punct de vedere, realitatea anilor din urmă este următoarea:

„Notă
Potrivit art. 50 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, în perioada 2019-2021 nu se aplică prevederile art. 8 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Conform alineatului (1) al articolului XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021, prevederile art. 8 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2023.” De când o să urmeze alte… prorogări!

În Proiect, la art. 106 s-a prevăzut: „(1) Finanţarea cheltuielilor pentru educație, la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu toate componentele sale de asigurare a funcționării, reprezintă, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat.” Teoretic sună bine, dar doar atât. Pentru că, în practică – imediat după adoptarea noii legislații – se va intra în regimul verificat al prorogărilor acestor prevederi referitoare la finanțarea educației. Și – în continuare – se vor pretinde… rezultate!

Conform Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, bugetul general consolidat reprezintă „ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, incluzând bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum şi al altor entităţi clasificate în administraţia publică, agregate, consolidate şi ajustate conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 pentru a forma un întreg” (art. 3 pct. 2);

În noua prevedere sunt puse laolaltă cheltuielile pentruînvățământul preuniversitar și superior”, fără să se realizeze o necesară defalcare prin lege a acestora. Ca să știm cât papă fiecare de la buget. Și să realizăm cam ce se poate pretinde fiecăruia pentru acești bani. Că reformă fără bani, fără o finanțare îndestulătoare, s-a dovedit cu prisosință că nu se (mai) poate face!

 Fiecare ar trebui să facă ceea ce se pricepe mai bine!

Proiectul menține aberația introdusă în actuala legislație în anul 2014 (prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 30 iunie 2014) referitoare la posibilitatea acordată instituțiilor de învățământ superior de a putea organiza / „înființa în structura lor” unităţi de învăţământ preuniversitar (la art. 19 alin. (1) lit. b)). Se legiferează astfel ce s-a întâmplat sub presiunea produsă de mult mai potenții / influenții dascăli universitari, amenințați de iminența falimentului și șomajului, ca urmare a scăderii dramatice a numărului absolvenților de liceu posesori de diplome de bacalaureat, care să le alimenteze cu material uman sinecurile pseudo-universitare (după introducerea camerelor de filmat în sălile în care se susțin probele de la acest examen de… maturitate).

Dacă vrei să faci o reformă reală, care să contribuie de-adevăratelea la „educarea” României, trebuie să se renunțe la această prevedere absurdă. Care nu… educă absolut deloc! Care nu a făcut / face altceva decât să întindă o mână PSD-istă de întrajutorare unor viitori șomeri… universitari! Așa cum s-a întâmplat în 2014, atunci când – sub guvernarea respectivului partid – s-a introdus această prevedere otrăvită în legislația care reglementează domeniul educațional național.

Iar urmările acestei politici sunt vizibile în cele doar câteva exemple de mai jos:

Vezi Primul liceu înființat într-o universitate din România se deschide anul viitor la Târgu Mureș – material din care aflam: „Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) a aprobat înființarea, în cadrul Colegiului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, a două clase de învățământ liceal cu profil Real: Științele naturii (bilingv limba engleză) și Matematică-informatică (bilingv limba engleză).”

Ca să nu mai vorbim de Școala Primară „Politehnica” a Universității Politehnica din București, care a primit acreditare pentru nivelul preșcolargrădiniță, pentru anul școlar următor – 2022-2023, potrivit  Ordinului nr. 5.851 din 20 decembrie 2021, (semnat de Sorin Cîmpeanu, ministrul educației), publicat în Monitorul Oficial pe 29 decembrie 2021. Acreditarea era acordată în pofida hotărârii Consiliului ARACIP din data de 31 august 2021, care a decis neacreditarea instituției respective, pe baza raportului de evaluare care a constatat că nu îndeplinește standardele minimale la 8 indicatori de performanță!

09.08.2022 ucraina3 Mihnea Costoiu și Sorin Cîmpeanu – artizani ai devenirii PSD-isto PNL-iste a învățământului românesc

Iar așa-numitele Colegii terțiare nonuniversitare – organizate pe lângă unele „universități”, care și așa trăgeau să expieze – s-au dovedit a fi falimentare, nefăcând altceva decât să dubleze învățământul postliceal. Chiar dacă nu aveau nici cadre și nici dotări adecvate, concurând astfel învățământul organizat – de ani de zile – în cadrul liceelor tehnologice.

În anul școlar 2021-2022 un număr de 18 Colegii erau arondate la 16 universități; ele erau autorizate provizoriu de ARACIP, fiindu-le repartizate de la buget 22 clase/ 616 locuri pentru anul I de studiu (vezi AICI lista acestor colegii, existente în actualul an școlar).

Despre astfel de… oficine pseudo educaționale – oploșite pe lângă unele universități – vezi și articolul nostru Monica ANISIE, lobby-istul intereselor imobiliare ale Universității din Pitești. Și ale PER-iștilor și PSD-iștilor din Vâlcea!? – publicat pe 10 iunie 2020; cum merită să fie parcurse și unele din materialele aflate la link-urile de la acest articol.

Concluzia acestei demonstrații este simplă: lăsați unitățile de învățământ preuniversitar să funcționeze doar în cadrul acestui nivel de învățământ! Dacă nu se poate, modificați norma, permițând și învățământului preuniversitar să organizeze instituții de învățământ superior! Că ați ajuns de râsul Europei, aprobând funcționarea unei grădinițe pe lângă o universitate politehnică de stat!

Religie să fie, dar cu respectarea prevederilor legale!

În Proiect s-a consemnat: „Art. 62 (4) Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părinților/ reprezentantului legal pentru elevul minor. Schimbarea acestei opţiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părinților/ reprezentantului legal pentru elevul minor.” Prevedere care preia parțial actuala dispoziție de la art. 18 alin. (2) din LEN nr. 1/2011.

Numai că, prin Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, (publicată în  Monitorul Oficial, nr. 201 din 21 martie 2014), s-a prevăzut cu totul altceva:

 • „Articolul 1 (1) Statul român respectă și garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conștiință și religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituției și tratatelor internaționale la care România este parte.
 • (2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă contrară convingerilor sale și nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situație de inferioritate pentru credința, apartenența ori neapartenența sa la o grupare, asociație religioasă sau un cult ori pentru exercitarea, în condițiile prevăzute de lege, a libertății religioase.
 • Articolul 3 (1) Părinții sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educația religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
 • (2) Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să își aleagă singur religia.”

Dacă prin Legea care reglementează libertatea religioasă în România s-a prevăzut ca „alegerea religiei” să aparțină copilului care „a împlinit vârsta de 16 ani”, se impune să se respecte această prevedere expresă și fără echivoc a legii! Pentru că altfel se încalcă un drept al copilului.

Această dispoziție trebuie să fie coroborată cu prevederi din Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată (publicată în Monitorul Oficial, nr. 159 din 5 martie 2014):

 • „Intervenția statului este complementară; statul asigură protecția copilului și garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituțiile statului și de autoritățile publice cu atribuții în acest domeniu.” (art. 5 alin. (4));
 • (1) Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie.
 • (2) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, vârsta și de gradul de maturitate a acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios.
 • (3) Religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să își aleagă singur religia. (art. 30).
 • … (2) Copilul este informat de către părinte/reprezentant legal asupra drepturilor și îndatoririlor ce îi revin, precum și asupra modalităților de exercitare și îndeplinire a acestora.
 • (3) Îndatoririle copilului se stabilesc în funcție de vârsta și gradul de maturitate, fără ca acestea să conducă la încălcări ale drepturilor sale.” (art. 34)

Prevederi care nu sunt negociabile, cu care propunerea din Proiect trebuie să fie pusă de îndată de acord. Cel puțin această prevedere trebuie să fie pusă în acord cu norma, dacă tot pretindem că vrem să viețuim într-un stat de drept. Dacă nu, NU!

Nu este un secret pentru nimeni că, în fapt, în acele ore se face prozelitism religios, nu altceva. Și nu o fac doar preoții care predau Religia, ci și absolvenții unor facultăți… civile, pentru faptul că sunt supuși „evaluării” / aprobării anuale de către mai marii cultului respectiv. Și-i suficient să se afle că ar fi fluierat în  școală (vorba vine!), pentru a-și lua adio de la cariera didactică! Pentru că și în ce-i privește pe titularii acestei discipline, prevederile legale se aplică după ureche. Și nimeni nu a cârâit.

10.08.2022 ucraina3

Noile reglementări dispun să se facă religie tot vreme de 12 ani, disciplina continuând să fie parte a trunchiului comun în învățământul obligatoriu. Se pare că nu vrem cu niciun preț să intrăm în Europa viitorului. Preferăm să rămânem în zona Balcanilor, spațiu mioritic în care mulți dintre decidenți își găsesc confortul unui trai îndestulător. Dacă nu se intenționează ca România educată să arate altfel decât statul medieval de astăzi, e de rău. Pentru că nu reușim să privim dincolo de interesul îngust al vânătorilor de voturi și votanți. Cu cât absolvenții școlilor viitorului vor fi mai apropiați de biserică decât de știință, cu atât crește gradul de manipulare al acestora. Analfabeții funcțional tot din acest bazin se recrutează. Iar numărul acestora tot crește. Și n-o să-i sperie nici sintagma… România educată!

Este firesc să ne întrebăm – și era normal să fi primit răspunsuri bazate pe studii sociologice temeinice – în ce măsură disciplina religie a contribuit la diminuarea unor fenomene sociale îngrijorătoare, precum furturi, crime, consum de droguri, violuri etc. Ai căror autori, trecuți prin școală în ultimele decenii, au prins minimum un deceniu de educație religioasă. Că dacă, după mai bine de 30 de ani de parcurgere intensivă a programelor specifice acestei noi discipline școlare, nu se întrevăd semnele unui reviriment în planul comportamentului social, nu-i deloc bine! Și este normal să ne întrebăm ce-i de făcut. Și, mai ales, să facem ce trebuie.

Faptul că dispozițiile tacite date de ierarhii cultelor, conform cărora nu trebuie să se dea note mici la religie – ca să nu se îndepărteze copiii (!) – au fost contraproductive, este dovedit de aceea că elevii au realizat rapid că nu trebuie să facă niciun fel de efort pentru a obține note / medii mari. Practică de rău augur pentru toți cei implicați în actul educațional, motiv pentru care unii dintre părinții elevilor au evitat să își retragă copiii de la religie, deoarece la acest obiect se obțineau (degeaba) medii mari. Altfel s-ar fi diminuat media anuală / pe ciclu școlar a copiilor lor, medii care contau la admiterea în învățământul liceal.

Prevederile legii privind libertatea religioasă sunt clare, neavând nevoie de interpretarea lor prin acte subsecvente, ticluite la nivelul ministerului prin „negocieri” interesate între inspectori ministeriali, aranjamente care să prevadă „acordul” anual al cultului, inclusiv pentru profesorii titulari. O astfel de prevedere este excesivă, în condițiile în care – în ce-i privește – legea organică dispune astfel: 

 • (2) Personalul didactic care predă religia în școlile de stat se numește cu acordul cultului pe care îl reprezintă, în condițiile legii.
 • (3) În cazul în care un cadru didactic săvârșește abateri grave de la doctrina sau morala cultului, cultul îi poate retrage acordul de a preda religia, fapt ce duce la desfacerea contractului individual de muncă (articolul 32). Desfacerea C.I.M. trebuie să se producă doar pentru „abateri grave…”, nu pentru diverse închipuiri (arhi)episco… popale, care să determine retragerea nejustificată a acordului vreunui cult. 

Politizare cu orice preț, nu altceva!

În Proiect, la art. 95 s-a prevăzut: „(9) În structura DJIP/DMBIP din judeţele cu învăţământ şi în limbile minorităţilor naţionale sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest tip de învăţământ. Aceştia sunt numiţi respectând prevederile prezentei legi, prin consultarea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

În condițiile în care, potrivit Proiectului: „Toate funcțiile de specialitate, de la nivelul DJIP/DMBIP, se ocupă prin concurs. În situația în care nu se poate organiza concurs pentru ocuparea funcției de specialitate, posturile se pot ocupa și prin detașare, în condițiile legislației specifice și cu susținerea unei probe de evaluare a competențelor specifice postului, în conformitate cu prevederile unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației” (art. 95 alin. (15)).

De unde deducem că prin „consultarea” grupului parlamentar al minorităților naționale se obține un fel de… aviz! Fără de care nu ai ce să cauți la concurs! Avize care nu cred că se emit fără număr, pentru fiecare solicitant neavenit. Să fie o formă atât de… elevată de alungare a politicului din educație, încât să nu ne prindem noi!? Păi dacă cel de la Direcția Județeană de Învățământ Preuniversitar este numit (tot) politic, la ce ne putem aștepta de la cei care vor fi „aleși” – tot printr-un astfel de… concurs, desigur! – la nivelul unităților școlare aflate în subordine!?

Condiția „consultării” grupului parlamentar al minorităţilor naţionale figurează în Proiect și în alte cazuri, întărind ideea politizării în exces a… României educate! Ceea ce nu-i deloc bine! Situație în care, exprimând din nou crezul nostru că nu se poate face o reformă în România fără scoaterea în șuturi a politicului din școli, trebuie să spunem răspicat: decât o asemenea struțo-cămilă dolicocefală, care mai mult încurcă decât… descurcă, mai bine… NU!

Egalitatea nu-i pentru căței!

La  alin. (1) al art. 176 din Proiect se stabilesc „Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic de predare, în raport cu gravitatea abaterilor…”, acestea fiind numerotate de la lit. a) la d). La alin. (3) al acestui articol se menționează că: „În funcție de gravitatea abaterii disciplinare, la aplicarea sancțiunilor stabilite la lit. b)-e) se dispune și măsura retragerii decoraţiilor, ordinelor, medaliilor, titlurilor primite de cadrul didactic în conformitate cu prevederile art. 183”, deși la primul alineat nu există decât posibilitatea aplicării a doar… 4 sancțiuni, numerotate de la a) la d)!

 • Proiect, art. 176
  „(1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic de predare, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
  a) avertisment;
  b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni;
  c) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control;
  d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.”

Conform legislației actuale – LEN nr. 1/2011, la art. 280 alin. (2) se prevede că: „Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), (adică Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, n. n.) în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

 • a) observație scrisă;
  b) avertisment;
  c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
  d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;
  e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;
  f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.”

În Proiect s-au separat funcțiile de conducere, îndrumare și control de cele ocupate de personalul didactic de predare:

Iar răspunderea disciplinară a personalului de conducere, îndrumare și control este reglementată la art. 179, astfel:

 • „(1) Fapta săvârşită de personalul de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, prin care se încalcă dispoziţiile legii, obligațiile din prezentul titlu și normele statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel naţional sau ale unității de învățământ al cărei angajat este sau în cadrul căreia prestează activități de predare-învățare cu elevii şi alte fapte de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul unității/ instituției/ interesului învățământului, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, în raport cu gravitatea abaterilor, după cum urmează:
  a) avertisment;
  b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere,
  de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni;
  c) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs
  pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori
  a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control;
  d) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ.” Și… gata!

Ceea ce înseamnă că deținătorul unei astfel de funcții – deși s-ar putea face vinovat de cine știe ce faptă gravă, comisă în exercitarea atribuțiilor funcției de conducere, de îndrumare şi control – se poate întoarce liniștit la catedră! Pentru că, spre deosebire de personalul didactic de predare, nu se prevede și sancțiunea excluderii din învățământ! C-așa-i și în învățământ, ca și în tenis, unii-s mai egali decât alții!10.08.2022 ucraina2

Deși în Proiect ordinea enumerării este „drepturi și obligații”, expunerea acestora se face exact pe dos, începând cu enumerarea… obligațiilor (la art. 186). Unele din aceste „obligații” par să fie doar niște simple… lozinci!

 • „a) sprijinirea excelenței și motivarea acesteia în învățare, în sensul atingerii potențialului maxim al fiecărui elev, astfel încât acesta să-și descopere abilitățile, talentele și să le fructifice;
  b) respectarea normelor privind echitatea, astfel încât să asigure și respecte dreptul fiecărui elev de a avea șanse egale de acces și de progres în educație, dar și de finalizare a studiilor;
 • … d) respectarea normelor privind integritatea, astfel încât să ofere elevilor un set de repere valorice, axiologice, pe tot parcursul educațional. Personalul didactic are obligația să transmită cunoștințe și valori în egală măsură;
 • e) exercitarea cunoștințelor și competențelor cu profesionalism, astfel încât procesul de predare-învățare-evaluare să fie de înaltă calitate, prin respectarea principiilor de etică profesională;
 • f) stăruință în pregătirea profesională permanentă pentru atingerea potențialului maxim profesional;
 • i) comunicarea trasparentă în evaluare pentru a asigura o încredere ridicată a beneficiarilor actului de predare-învățare-evaluare;
  j) colaborarea și construirea unui parteneriat cu familia în procesul de educație a elevului, respectiv pentru dezvoltarea fizică, intelectuală și morală, ca principal instrument al realizării unui sistem de educație deschis;
 • k) contribuirea la starea de bine a elevilor astfel încât să faciliteze accesul la consiliere și orientare școlară și vocațională tuturor elevilor;
 • m) respectarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului prin manifestarea unei atitudini proactive de perfecționare permanentă, prin participarea la activitățile de formare continuă.”

În actuala legislație este garantat Dreptul la securitate al personalului didactic (LEN – la Secţiunea a 9-a)

 • Articolul 272 (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nicio autoritate școlară sau publică.

Prevedere edulcolată prin propunerea din noul act, în care se prevede:

 • Art. 192 (1) Cadrele didactice au dreptul la siguranță în exercitarea actului educațional, acestea nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice.

În ce privește posibilitatea înregistrării activității didactice, sunt evidente alte pierderi de viteză prin  prevederile Proiectului:

În LEN, prevederile de la art. 272 alin. (3)-(5) sunt clare:

 • „(3) Înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
  (4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activității didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
  (5) Înregistrarea prin orice procedee a activităților desfășurate în spațiile școlare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepția celor de la alin. (3).”

Se pare că era mult prea mult pentru… actualii decidenți ministeriali, motiv pentru care, prin propunerile din Proiect, au „rezolvat-o” și pe-asta, conform interesului superior al… cui trebuie:

Art. 192 alin. (3)-(4):

 • „(3) Înregistrarea activităţii didactice poate fi făcută numai în conformitate cu actele normative emise/ inițiate de Ministerul Educației.
  (4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai în condițiile prevăzute la alin (3).”

Ce să zic, este de noaptea minții elaboratorilor Proiectului! De altfel, ei nu par să fie altceva decât niște simple unelte ale intereselor anti… educaționale ale altora! Puși să scoată din foc niște castane mult prea fierbinți. Misie de care aceste persoane fără chip și fără nume s-au achitat cu vârf și îndesat!

 Cu onoarea mea nereperată, cum remâne!?

La art. 193 alin. (3) au mai „inovat” cu o găselniță de marcă: „Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează onoarea și prestigiul învăţământului, demnitatea profesiei, precum și prevederile prezentei legi.” Text în care au strecurat cu mare responsabilitate lexemul… onoare! (vezi definiția cuvântului onoare în DEX). Ca să știm ce se mai poate pretinde de la niște oameni dintr-un sistem aflat pe marginea prăpastiei, a cărei revigorare se așteaptă a fi făcută doar din vorbe goale! Și din ambiții deșarte, cum că realitatea ar fi cu totul alta!

Să mai enumerăm alte câteva povești din Proiect, care au menirea de a adormi definitiv seniorii din educație; prevederi care erau la fel de… moarte și în LEN:

 • „Art. 197 (1) Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de stat de 50% din valoarea cazării, mesei şi a tratamentului în bazele de odihnă şi tratament.
 • Art. 198 (10) Personalul didactic pensionat din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală şi de acces la casele de odihnă şi la bazele de tratament ale cadrelor didactice.” E și ăsta un început teoretic, fără niciun fel de… finalitate!

Conchizând, trebuie să dezavuăm modul în care pretinsa reformă este politizată excesiv și la vedere. La nivel național, Partidul Național Liberal, cel care a dat atât pe inițiatorul Proiectului (președintele Iohannis, zic), cât și pe Sorin Cîmpeanu, ministrul pe ai cărui umeri plăpânzi a căzut povara elaborării și implementării noului act normativ, a ales să iasă în lume, susținându-și / lăudându-și excesiv proiectul, în cadrul unor întruniri de partid. Mimând deschiderea pentru dialog social și interesul pentru colectarea de… propuneri, indiferent de unde ar veni ele, angajându-se să le transmită cu grăbire emitentului ministerial. Dacă – în timp – nu am mai fi fost martori la asemenea manopere politicianiste, mai că am fi fost tentați să-i credităm cu bune intenții. Dar așa, știind cam care este distanța dintre vorbele și faptele acestora, preferăm să fim cât se poate de circumspecți. Cu atât mai mult cu cât cred în continuare că o dată ce l-au pus în dezbatere publică, emitenții Proiectului nu se vor opri până nu-l vor vedea adoptat, într-o variantă cât mai apropiată de arhetipul cotrocenian.

Asta doar dacă PSD nu se va manifesta precum… Gică contra! Ceea ce, după umilele mele informații obținute pe… surse, o să se întâmple cât de curând. În teritoriu, lideri ai acestui partid au început să scoată capul, formulând anumite rezerve față de unele prevederi din Proiectul educațional liberal.

P. S.: Mai nou, ca și cum acțiunile propagandistice de până acum ale PNL ar fi fost insuficiente, în susținerea proiectului cotroceniano-ministerial de „reformare” din temelii a educației naționale s-a implicat însuși ministrul educației, dl. Sorin Cîmpeanu. Care a început un „turneu” de susținere a „proiectului” său de suflet, încercând să convingă audiențele – alese pe sprânceană – de infailibilitatea propunerilor din „proiectele” pe care le girează.

Acțiune care a debutat marți, 9 august 2022, la București, printr-o activitate maraton, organizată de Comisia pentru Educație și Cercetare – PNL București, sub titulatura „Legile învățământului pentru o Românie educată”. Despre cele întâmplate acolo mi-a trezit curiozitatea o postare de pe pagina de facebook a d-lui Șerban Iosifescu, fostul Președinte al ARACIP (agenția care face evaluarea externă a școlilor), însoțită de un comentariu lămuritor al acestuia, referitor la acest eveniment deschizător de pârtie, prin implicarea personală a ministrului. Acțiunea prefigura astfel cruciada declanșată personal de acesta, pentru a-și susține proiectele de reformă prin deplasări țintite în teritoriu și întâlniri formale, prin care să bifeze / mimeze „dezbaterea” / consultarea publică, în ultimele două săptămâni de „campanie”, pentru a obține adeziunea necondiționată a adulatorilor din găștile de partid.

Postare din care, apropo de prestația publică a ministrului educației, îmi permit să citez in extenso:

«1. Legea pare luată, de dl. Ministru, „pe persoană fizică”. Oricine critică ceva din lege este aspru apostrofat, cu acuze de tip „n-ai înțeles / n-ai citit, să-ți spun EU cum stă treaba”, „fatalism!”, „rezistență la schimbare!

2. Participanții au fost tratați cu o lipsă de politețe neașteptată la acest nivel, mai ales într-o societate democratică, în care dl. Ministru se presupune a fi în slujba alegătorilor, nu vătaf pe moșia proprie: toți cei care nu erau de acord (au fost trei persoane în această situație), erau întrerupți frecvent de dl. Ministru, cu acuzele de mai sus, uneori cu miștouri de mahala. Participanții cu idei diferite nu au apucat să încheie nici măcar o frază fără a fi întrerupți (verificați pe înregistrare!). „Moderatorul” nu a făcut nimic pentru ca vocile diferite să fie auzite.

4. Când nu mai avea argumente, dl Ministru (care a vorbit 3/4 din timp) dădea vina pe România Educată: legea este făcută după acest schelet, care, acum, nu mai poate fi schimbat. Cei care aveau idei diferite erau apostrofați: „de ce nu ai propus asta când s-a dezbătut documentulRomânia Educată”?»

Vezi și blogul d-lui Iosifescu, pe care există o serie de materiale interesante.

12.08.2022 PNL BucureștiO parte din participanții la conclavul PNL- București – sub bagheta autoritară a d-lui ministru Cîmpeanu Sorin, au dezbătut „Legile învățământului pentru o Românie educată”!

Vezi înregistrarea video a acestei activități (care nu durează decât vreo 3 ore și mai bine…)

Vizionare cât mai… utilă!

Între timp, dl ministru Cîmpeanu a pornit cu… colinda despre reformă prin (câteva din) județele patriei! Să-l vadă și să-l audă lumea pe acest Mesia al… bătutului apei în piuă! O face pentru a le spune franc actualilor săi… cârtitori, indiferent de locul unde ar mai fi dispuși să o facă: „legea este făcută după acest schelet (al proiectului cotrocenian România  educată, n. n.) care, acum, nu mai poate fi schimbat! De ce nu ai propus asta când s-a dezbătut documentul „România Educată”?»

Așa că, veniți de luați lumină! Că aveți de la cine!

Indiferent de gradul de iluminare, rămâne valabilă aserțiunea cu… stinsul luminii de către cel care pleacă ultimul din țară! Că prea mulți n-au mai rămas…

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

________________________

Sursa foto copertă.

Caragiale: Momente și schițe – Justiția Română Secția corecțională

JUSTIȚIE cu Toma Caragiu, Draga Olteanu 🎭 Teatru Radiofonic Subtitrat

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.