Raportul final al Proiectului „România Educată” nu spune NIMIC despre rolul nefast al „managerilor” numiţi politic! (II)

Motto: Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine organizat și bine cârmuit. – Ion Heliade Rădulescu

Scurt pe 2 și 1/4: În prima parte a acestui articol am prezentat „facerea” îndelungată a Proiectului de țară al președintelui Iohannis -„România Educată”.

Pe 14 iulie a. c. Președintele a prezentat Raportul România Educată, document care conține 137 de file. În care nu apare nici măcar un cuvințel despre depolitizarea învățământului!

Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a  schimba lumea – Nelson Mandela

Miercuri, 14 iulie 2021, Klaus Iohannis a avut la Palatul Victoria o intervenție în cadrul ședinței de Guvern privind asumarea (de către Guvern a) Proiectului „România Educată”:

 • vezi AICI textul acestei intervenții, precum și alocuțiunea-angajament a prim-ministrului Florin-Vasile Cîțu;
 • iar AICI găsiți MEMORANDUM-UL  privind implementarea Proiectului „România Educată” și aprobarea priorităților în reforma sistemului național de educație, adoptat de Guvern în această ședință.

Câteva vorbe despre fiecare dintre ele, ca să știm la ce să ne așteptăm.

A. Spicuim din intervenția Președintelui, remarcând faptul că este animat de aceleași idealuri… ciuce:

 • „România Educată” este un proiect cu legitimitate democratică, un proiect care se bazează pe cea mai amplă consultare națională în domeniul educației din perioada postdecembristă;
 • Nu putem continua cu rate atât de mari de abandon, analfabetism funcțional și științific. În fața acestor probleme, „România Educată” propune soluții concrete, obiective, măsuri și ținte ambițioase, dar realiste;
 • Dintre țintele concrete pe care ni le propunem, reamintesc scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii, reducerea ratei de analfabetism funcțional, asigurarea competențelor digitale de bază, atât în cazul profesorilor, cât și al elevilor, dezvoltarea învățământului profesional, precum și creșterea numărului de absolvenți de studii superioare;
 • Proiectul „România Educată” este unul foarte aproape de sufletul meu. Cred că este deopotrivă o oportunitate istorică, dar și o mare responsabilitate pentru actuala clasă politică de a genera schimbări pe termen lung, nu doar de a rezolva problemele specifice unui singur ciclu electoral;
 • Sunt convins că implicarea Executivului va face posibilă operaționalizarea Proiectului „România Educată” într-o manieră predictibilă și eficientă. Este important, în același timp, să existe o participare consistentă la nivel parlamentar în adoptarea legislației necesare.
 • Românii așteaptă un plan coerent de implementare, cu responsabili și cu termene realiste…
 • România se confruntă cu un declin demografic accentuat. Nu avem timp să irosim potențialul tinerilor noștri. Nu ne permitem să îi pregătim cu instrumente din trecut pentru nevoile viitorului.
 • Eu vă rămân alături în faza de implementare a Proiectului „România Educată.”

Aceleași marote, provenite dintr-o lume paralelă cu asta în care trăiesc cei mai mulți dintre români, aflați la nivelul de jos al unei existențe terne. Reiterarea pretenției inutile cum că marele Proiect prezidențial este „legitimat democratic” și că se bazează pe „cea mai amplă consultare națională în domeniul educației din perioada postdecembristă”, în acest context sunt de tot râsul! Să nu știe ditamai președintele că adunările pe care le invocă, erau întruniri comandate politic!? Că nu putea participa oricine la mult trâmbițatele întruniri… electorale!? Că ele nu erau altceva decât cadrul organizat pentru a permite exprimarea doar de către unii dintre participanți – aleși pe… sprânceană – a deplinei adeziuni la Proiectul reformator prezidențial!? Că atmosfera existentă acolo era una exclusiv festivistă, nu una de lucru, participanții și vorbitorii dând glas adeziunii lor depline la înțeleptele măsuri reformatoare ale șefului statului!?

De remarcat că nici în acest cadru, reprezentat de ședința de Guvern, care era locul cel mai potrivit pentru a o face, președintele Iohannis nu a scos o vorbă referitoare la CAUZELE REALE care au determinat actuala stare de lucruri din educație, care justifică eșecul aproape total a peste 31 de ani de „pseudo-reforme” educaționale ratate! Toate, fără nicio excepție!

De ce s-a întâmplat asta!? Deoarece politicienii s-au ferit să identifice și să numească aceste cauze! Și, mai ales, să ofere soluții pentru a le ameliora! Cauze care nu țin de competențele managementului din învățământ, pe care pune tunurile Raportul final al Proiectului prezidențial.

Chiar dacă – prin prevederile din Proiect – încercați să transformați directorii unităților de învățământ în… Thor, Green Lantern, Hulk,  Wonder Woman, Captain America, Spiderman, Superman, Batman etc., tot n-o să rezolvați NIMIC! Deoarece CAUZELE reale pe care le-ați identificat și enumerat în Raport sunt de natură socio-economică și culturală! Și acolo trebuie umblat. Direct la rădăcina răului! Ceea ce nu ați reușit să faceți până acum.

Dacă nu veți adopta măsuri punctuale pentru soluționarea acestora, toată vorbăria însăilată în Raport o să rămână una goală, lipsită de orice finalitate practică.

Dacă nu sunt adoptate măsuri punctuale pentru diminuarea sărăciei și pentru sporirea inserției sociale a categoriilor afectate de acest flagel endemic, efectul acestor „reforme fără fond” o să fie invers decât cel scontat: se va produce creșterea ratei de abandon școlar și a ratei analfabetismului funcțional, o să crească numărul nașterilor în rândul mamelor adolescente etc. etc.

Ce rezultate te poți aștepta să ai la viitoarele testări PISA, în condițiile în care deși constați că rata de sărăcie a crescut în rândul copiilor, „în 2019, 35,8% dintre copiii din România se aflau în risc de sărăcie sau de excluziune socială, cea mai mare rată din Uniunea Europeană” (vezi Raport, fila 13), nu propui NIMIC concret, nu adopți nicio măsură economico-socială pentru a contribui efectiv la diminuarea acesteia!?

Cine își imaginează că lăsând în continuare școala la cheremul nărăviților politicieni dâmbovițeni și punând șaua doar pe viitorii „manageri”, netezește calea spre împlinirea idealurilor educaționale iohaniene, se înșală amarnic!

Partea proastă este că „roadele” acestor basme cu pretenții reformatoare le vor culege tot bieții români, ăia care își mai pierd vremea prin țară.

Și încă ceva. Iohannis așteaptă ca „povestea” lui reformatoare să fie pupată-n bot, necondiționat, de întreaga clasă politică românească. Președintele vrea să facă o „reformă” pentru viitoarea sută de ani, dar nu a considerat că ar fi normal să-și prezinte ideile, să le discute și cu actuala opoziție parlamentară. A „discutat” doar cu partidele de casă, cele care fac parte din actuala majoritate parlamentară, care asigură guvernarea. Și speră „să existe o participare consistentă la nivel parlamentar în adoptarea legislației necesare”! Fără să-și susțină ideile sale „reformatoare” și în fața partidelor din opoziție! O astfel de atitudine, pe lângă faptul că nu are darul să probeze apetența prezidențială pentru a asigura suficientă „legitimitate / susținere democratică” intențiilor sale reformatoare, întărește credința multora că „neamțul” nu poate colabora decât cu „guvernul meu”!

B. A urmat alocuțiunea-angajament a prim-ministrului Florin-Vasile Cîțu (vezi AICI alocuțiunea-angajament…);

Și adoptarea de către Guvern a unui MEMORANDUM privind implementarea Proiectului „România Educată” și aprobarea priorităților în reforma sistemului național de educație. (vezi AICI Memorandum-ul…).

Material care cuprinde numeroase „justificări” ale ideilor reformatoare din Raportul final al Proiectului „România Educată”, la care ne vom referi în continuare:

 • Proiectul „România Educată” a fost inclus ca angajament în Strategia Națională de Apărare a Țării, aprobată prin H.P. nr. 22/2020;
 • Guvernul României își asumă, prin prezentul Memorandum, obiectivele și țintele strategice în domeniul educației stabilite prin Proiectul ,,România Educată”, ceea ce va determina accelerarea procesului de reformă a educației românești și va crea premisele asigurării stabilității și credibilității sistemului educațional;
 • Pentru implementarea Proiectului „România Educată”, în cadrul căruia sunt clar identificate domeniile prioritare, țintele, obiectivele și direcțiile de acțiune, este necesar să se elaboreze un pachet legislativ, astfel încât documentele de politici publice, rapoartele tematice și acțiunile asociate, rezultate din procesul de dezbatere și consultare aferente Proiectului „România Educată”, să fundamenteze legiferarea unui nou model de guvernanță în educație, capabile să răspundă nevoilor educaționale și economice ale unei lumi moderne, globale, competitive, puternic tehnologizate și digitalizate;
 • Reformele preconizate prin Proiectul „România Educată”, concordante cu măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2021-2024, sunt elaborate în acord cu Recomandările Specifice de Țară ale Comisiei Europene și cu Programul Național de Reformă și au nevoie de finanțări adecvate, din surse multiple (Planul Naţional de
  Redresare şi RezilienţăPNRR, programe operaționale europene 2014-2020 și 2021-2027, buget central, bugete locale, parteneriate public-private, fonduri nerambursabile, finanțări SEE, contribuții ale firmelor private);
 • Sunt prevăzute «Domeniile prioritare de acțiune și țintele pe termen lung din cadrul Proiectului „România Educată”»;
 • Se precizează că «Obiectivele și direcțiile de acțiune ale Ministerului Educației, pentru perioada 2021-2023, vor fi corelate cu cele din Proiectul „România Educată”»;
 • La nivelul Ministerului Educației (prin structurile desemnate prin act administrativ), se vor desfășura toate activitățile de gestionare, monitorizare și control aferente schemei de proiecte administrate;
 • S-au făcut următoarele PROPUNERI:
 • În contextul prezentat și având în vedere Raportul final al Proiectului ,,România Educată”, înaintat prin adresa Administrației Prezidențiale, Departamentul Educație și Cercetare nr. 524/ 12.07.2021 și înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 12.909/ 12.07.2021, formulăm următoarele propuneri:
  1. Constituirea unui grup de lucru interministerial coordonat de Primul Ministru, care va elabora rapoarte trimestriale de monitorizare a implementării Proiectului „România Educată” – termen 1 august 2021;
  2. Adoptarea unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea Planului de acțiune, cu termene și responsabilități, pentru implementarea Proiectului „România Educată” – termen 10 septembrie 2021;
  3. Elaborarea Pachetului legislativ care să asigure implementarea Proiectului „România Educată” – termen 1 octombrie 2021;
  4. Organizarea de consultări cu partenerii sociali, reprezentanți ai asociațiilor de părinți, ai mediului economic și organizațiilor neguvernamentale, ai comunităților locale, ai altor autorități/ entități publice, elevi, studenți, profesori, experți, pentru definitivarea Pachetului legislativoctombrienoiembrie 2021.

Bună și asta, nimic de zis: Guvernul se angajează să elaboreze „pachetul legislativ” necesar implementării – până la 1 octombrie a. c. După care, în următoarele două luni ar urma să organizeze „consultări” pentru… „definitivarea” Pachetului Legislativ! Altfel spus, să le supună dezbaterii publice, îndeplinind astfel o cerință prevăzută de legislația în vigoare! Timp în care nu o să se schimbe nimic. Deoarece, așa cum susține președintele Iohannis, toți aceștia au fost consultați… înainte, validându-i toate ideile reformatoare din Raport!

Așa încât, pornind de la aceste inestimabile și ineluctabile premise și propuneri, nu putem decât să conchidem în ton cu optimismul național: „operația” de lansare a reformei a fost reușită, numai că „pacientul” supus intervenției reformatoare este pe cale să expieze!

În loc de concluzii

În ce privește problema de fond, cred că soluția pentru a stopa această maree a politicienilor dincolo de pragul școlilor, o reprezintă depolitizarea învățământului. Un mai vechi deziderat al școlii românești, însă atât de greu de realizat. Indiferent de culoarea politică a celor care s-au situat în prim plan, nu a existat nici cea mai mică încercare de a o face! Dimpotrivă! De la dreapta la stânga spectrului politic național, absolut toți, fără nicio excepție, au „călărit” sistemul educațional. Realizând care și cât de mari sunt avantajele pe care le obțin, dacă vor continua să o facă. Iar rezultatele acestei necurmate ingerințe se văd / simt și de către… nevăzători!
Cât timp învățământul nu o să fie dat pe mâna specialiștilor din sistem, iar politrucii de orice culoare nu vor fi defenestrați (la propriu!), șansele ca să se mai întâmple ceva bun sunt ca și inexistente!
De către politic poate să fie numit doar ministrul, în rest… să fie aleși doar oameni competenți – cu vechime și experiență dobândită la catedră – până la ultima verigă funcțională a sistemului! Începând din ministerul educației și până la ultima încrengătură a acestui lanț trofic.

Lectură cât mai tihnită și… productivă!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

__________________________________________

Vezi alte câteva articole referitoare la unele dintre măsurile cuprinse în Raportul „România Educată”, opinii exprimate de persoane care au avut / au de-a face cu sistemul educațional românesc (preuniversitar și / sau universitar):

ULTIMA ORĂ Legea care prevedea ca directorii interimari să nu mai fie numiți de inspectorii școlari județeni, ci de consiliul de administrație al școlii, a fost retrimisă Parlamentului de președintele Iohannis / În august toți directorii din toate școlile vor fi numiți de inspectorii actuali, majoritatea membri PNL – apărut pe 21 iulie 2021, în Edupedu;

Senatorul Ștefan Pălărie, inițiatorul legii depolitizării numirii directorilor interimari, reîntoarsă de Iohannis: România educată … mai încolo, nu astăzi / O decizie politică de a ține captive școlile în mâinile filialelor politice de județ – apărut pe 21 iulie 2021, în Edupedu;

Pandemia, traversată „sub deviza mediocrității” / „Aceste măsuri modeste, unele gestionate iresponsabil, sunt în contrast cu discursurile triumfaliste” ale României Educate – analiza unui ONG asupra primelor șase luni din mandatul ministrului Cîmpeanu – apărut pe 21 iulie 2021, în Edupedu;

Răzgândire prezidențială în privința BAC-ului unitar. Consilierul Ligia Deca: „Subiectele pot arăta altfel în funcție de profil” / Modul în care vor fi puse în aplicare examenele de admitere la liceu va spune „dacă propunerea noastră este bună sau nu” – apărut pe 20 iulie 2021, în Edupedu;

Profesorul Lazăr Vlăsceanu: Un orfan al României educate – învățământul superior – apărut pe 19 iulie 2021, în Edupedu;

Admiterea la liceu, prevăzută de „România Educată”, încurajează meditațiile? Ministrul Educației: Să eliminăm ipocrizia aceasta că „vai, nu este bine să faci meditații”. Este foarte bine să faci meditații, condiția e să nu faci cu elevii de la clasă – apărut pe 20 iulie 2021, în Edupedu;

ANALIZĂ „România Educată” fără formulele pompoase și măsurile măsurilor rămâne doar un album foto al președintelui Iohannis în ipostaza de prim profesor al neamului – profesoara de Istorie Andreea Laura Martinescu – apărut pe 20 iulie 2021, în Edupedu;

________________________________

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea în lead a sursei și cu link activ către pagina acestui articol. Nerespectarea acestor condiții constituie o încălcare a prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul nostru Despre rolul nefast al „managerilor” numiți politic, a apărut în Nova Didact, nr. 6 / 2017, pp. 26-28, revistă editată și publicată de Casa Corpului Didactic Vâlcea.

TAXI – Ca ei! – „Bă, nenorociților! Vă doresc să trăiți ca ei!” Muzică/versuri: Dan Teodorescu 

Dedicată, cu profundă repulsie și nedisimulată ură, tuturor celor responsabili.

Când zic 200.000, voi vă gândiţi la un tun pe care l-aţi dat sau urmează să-l daţi
Eu mă gândesc la 200.000 de copii care se culcă în fiecare seară nemâncaţi
Și a doua zi se duc la şcoală şi asta dacă se duc
Pentru că mulţi muncesc pentru mâncare sau câţiva bani
Și d-aia îmbătrânesc înainte de vreme şi d-aia au riduri, 
D-aia au riduri, d-aia au riduri la 14 ani

Bă, nenorociţilor, 
Nu vă doresc să vă crape nici capul, nici inima în trei
Bă, nenorociţilor, nu vă doresc să muriţi
Vă doresc să trăiţi, 
Vă doresc să trăiţi ca ei!

Când zic 10.000, voi vă gândiţi la o şpagă mică, absolut firesc, normal
Eu mă gândesc la 10.000 de copii născuţi prematur, care mor anual
Și mii de femei nu sunt mame, şi mii de bărbaţi nu sunt taţi
Și vieţile lor sunt cărţi cu albe file din ziua în care au privit neputincioşi cum copilul lor, 
Copilul lor a murit cu zile

Bă, nenorociţilor, 
Nu vă doresc să vă crape nici capul, nici inima în trei
Bă, nenorociţilor, nu vă doresc să muriţi
Vă doresc să trăiţi, 
Vă doresc să trăiţi ca ei!

Când zic 3 euro, voi nu-nţelegeţi ce zic şi d-aia nu vă gândiţi la nimic
Eu mă gândesc la un milion şi vreo 500.000 care trăiesc cu 3 euro pe zi
Și la sute de mii de bătrâni uitaţi care nu se gândesc niciodată la niciun mâine
Pentru că în fiecare azi au de luat o decizie vitală
Să-şi ia medicamente, să-şi ia medicamente, medicamente sau pâine

Bă, nenorociţilor, 
Nu vă doresc să vă crape nici capul, nici inima în trei
Bă, nenorociţilor, nu vă doresc să muriţi
Vă doresc să trăiţi, 
Vă doresc să trăiţi ca ei!

 

Un gând despre “Raportul final al Proiectului „România Educată” nu spune NIMIC despre rolul nefast al „managerilor” numiţi politic! (II)

 1. Am pus și eu link-ul asta după prezidențiale.
  Sunt indiscutabil partizanul educației, în primul rând școlare. Totuși, deși talentul meu didactic s-a dovedit a fi foarte slab, nu cred că doar școala este suficientă. Nu este nici măcar o condiție necesară. Însă școala este obligatorie pentru a scăpa de impostură, școală adevărată, nu simulacru, nu fabrică de diplome.
  Educația se capătă mai ales în familie. La începutul anilor ’90 mi-am vizitat niște rude de prin Vâlcea, țărani fără nici o școală – probabil 4-7 clase. Vrajba politică era mai aprinsă decât acum, însă oamenii erau plini de bun simț.
  Deși o bună parte a clasei politice se bazează pe prostie, asta nu cred că se poate ameliora prin școală.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.