Încă o „aroganță” marca GUTĂU Mircia: anunțarea „iminentei preluări” a pădurii de pe dealul CAPELA!

Motto: „Ca un om fără de minte,
Numai eu merg înainte.
Toți îmi strigă, ești nebun!?
Dar de ce îmi este dragă
Și iubesc pisica neagră,
Asta n-am cum să le-o spun!” – versuri Pasărea Colibri

Pe 24 februarie 2021, de pe pagina de Facebook a primăriei aflam despre un nou „succes” al primarului GUTĂU Mircia. Cel care, după „întâlnirea de lucru a Comitetului Director al Asociaţiei Municipiilor din România cu Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tánczos, şi alţi oficiali ai MMAP” din 23 februarie a. c., ar fi primit „de la cel mai înalt nivel asigurarea că proiectul de realizare a unui parc-pădure pe Dealul Capela – cu menţinerea vegetaţiei actuale şi cu amenajări ecologice de natură a deschide zona către publicul larg – are undă verde de la conducerea Ministerului de Resort.” Să vezi și să nu crezi…

Tot ieri luam act de intențiile proprietarului terenului pe care s-a aflat motelul de pe dealul Capela de a edifica o ditamai măgăoaia în locul fostului motel, construcție care (având vreo… 7 nivele și un acoperiș super… țuguiat!), nu are nimic în comun cu vreun element al vreunui stil arhitectonic autohton (asta doar dacă macheta de mai jos, publicată pe pagina de facebook a deținătorului publicației Râmnicu Vâlcea Week, înfățișează chiar „minunăția” care se va construi acolo).

06.05.2021 proiect HOTEL CAPELASursa foto

VEZI articolul nostru actualizat: Motelul Capela din Râmnicu Vâlcea e deja istorie! Să vedem ce-o să apară în loc. Și – mai ales – pentru cine!apărut pe 15 ianuarie 2021.

Iar GUTĂU Mircia și consilierii locali – care poartă răspunderea legală a administrării acestui teren – trebuie să răspundă de îndată în legătură cu „soarta” PARCĂRII despre care vorbea primarul, aflată în fața fostului motel. Pe care GUTĂU își manifesta intenția de a o ceda noului proprietar al acelui imobil. Drept pentru care se impune să se afle care este adevărul în legătură cu această (mai veche) declarație a sa.

08.02.2020 MOTEL ParcareParcarea care deservea clientela Motelului – conform declarațiilor primarului Gutău – face parte din domeniul public al municipalității, fiind „administrată” de Consiliul Local, deși în zonă exista panotare care avertiza curioșii că este… PROPRIETATE PRIVATĂ!

08.02.2020 MOTEL_2

25.02.2021 MOTEL PARCARE1Dacă terenul fostei parcări aparține domeniului public, în ce condiții poate să fie utilizat în scopuri private!?25.02.2021 MOTEL Demolare

Scurt pe 2 și 1/4: Intenția lui GUTĂU de a prelua dealul CAPELA în „patrimoniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea”, este mai veche. Și vine din perioada începuturilor existenței sale ca primar al Râmnicului. Numai că atunci i s-a înfundat în hățișurile diferitelor interese imobiliare legate de această adevărată „Tâmpa” a vâlcenilor. Redevenit primar în 2016, GUTĂU a reîncălzit solicitarea, beneficiind și de o majoritate servilă în noul Consiliu local al municipiului (formată din 8 consilieri PER, 8 ai PSD și 3 ai defunctului ALDE). Majoritate „mută”, având doar rolul de simplă ridicătoare de mâini, favorabile intențiilor funciare ale unui „vâlcean” de import, poposit aici prin căsătorie, tocmai din nordul îndepărtat al Moldovei.

După câțiva ani de recluziune la gherlă, (pentru diferite fapte de umblat la visteria cu bani publici), revenit ca primar într-un al treilea mandat de ales al unei minorități a locuitorilor Râmnicului, GUTĂU și-a repus pe tapet acest plan, aburind comunitatea locală că o va umple de binefaceri recreative pe acest amplasament, plin cu locuri de agrement din pădurea de pe dealul Capela.

Noi am vrut să facem bine / Zic și-ăștia printre suspine!

Zis și făcut. Astfel s-a adoptat de către Consiliul local HOTĂRÂREA NR. 10 / 31 ianuarie 2019 privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, (adoptată prin votul „pentru” al tuturor celor 23 de consilieri), prin care:

Ținând seama de faptul că în portofoliul de proiecte din „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2014-2020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.382/28.09.2017, se regăsește proiectulAmenajare Parc Dealul Capela: trasee promenadă, jogging, biciclete, puncte de belleview„, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea a inițiat demersurile pentru preluarea în proprietatea publică a municipiului, a unor terenuri cu vegetație forestieră situate pe raza municipiului;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 36552/05.10.2018, prin care Direcția Silvică Vâlcea ne-a transmis datele tehnice ale unităților amenajistice încadrate în grupa I funcțională-subgrupa 4.a (1.4.a) – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), care fac parte din amenajamentul silvic al Unității de Producție I Vlădești din cadrul Ocolului Silvic Râmnicu Vâlcea și a căror suprafață totalizează 45,08 ha;
În temeiul prevederilor Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale, ale Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1084/2018 de aprobare a Normelor Metodologice referitoare la criteriile și modalitățile privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei naționale a Pădurilor-Romsilva, în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și ale art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare”;

 S-a hotărât „Art.1. Se solicită transmiterea cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, a suprafețelor de fond forestier, identificate prin Planurile de amplasament și delimitare – anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre, în scopul realizării amenajărilor specifice pădurii – parc Dealul Capela, după cum urmează:
– Parcela UA 98% – suprafața 14.733 mp, număr cadastral 55384, carte funciară nr. 55384;
– Parcela UA 98% – suprafața 215 mp, număr cadastral 55385, carte funciară nr. 55385;
– Parcelele UA 97A, 98A, 98B, 98C, 98D, 98E, 98F, 99B, 99C, 99D – suprafața 450.675 mp, număr cadastral 55387, carte funciară nr.55387.
Art.2. Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local, se obligă, potrivit prevederilor art.7 din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1084/19 noiembrie 2018 al Ministerului Apelor și Pădurilor:
a) să încheie un contract de administrare cu un ocol silvic;
b) să respecte regimul silvic;
c) să evidențieze suprafața totală preluată de 465.623 mp, în patrimoniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea;
d) să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafețele de fond forestier încadrate în categoria funcțională 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ – păduri – parc, care fac obiectul transmiterii și să le depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data aprobării transmiterii.

La puțin timp după, Consiliul local a adoptat o nouă hotărâre, HOTĂRÂREA NR. 167 / 30.05.2019 privind modificarea articolului 1 și Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31 ianuarie 2019 referitoare la solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea. Hotărârea a fost adoptată cu votul celor 22 de consilieri prezenți. VEZI Anexa la hotărâre, (fila 3, Plan de amplasament și delimitare a imobilului).

Din care aflam care a fost impedimentul care a împiedicat realizarea grabnică a acestui plan al lui GUTĂU, în condițiile în care, la Râmnic, PER-ul lu GUTĂU era într-o alianță indestructibilă cu PSD, partid care se afla la… butoanele guvernării:

„Ținând seama de faptul că pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei hotărâri s-a solicitat extrasul de Carte funciară pentru informare al suprafeței de 14733 mp din UA 98%, având numărul cadastral 55384, a fost eliberat de către OCPI Vâlcea Extrasul de carte funciară nr. 55384, din care rezultă că în cartea funciară respectivă, este notat „litigiul aflat pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea din dosarul nr. 6727/288/2017, ce are ca obiect acțiune în constatare cu privire la imobilul situat în Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Pinului nr. 14, județul Vâlcea și ca părți pe reclamantul STURZU PETRE în contradictoriu cu REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR –ROMSILVA prin DIRECȚIA SILVICĂ”, impunându-se astfel ca pentru radierea litigiului din această carte funciară, să fie întocmită o documentație tehnică de cadastru pentru dezmembrarea suprafeței de 71 mp care face parte din suprafața de 369 mp ce face obiectul litigiului și care se suprapune cu terenul de 14733 mp înscris în CF nr. 55384, suprafața astfel diminuată, de 14662 mp, primind un nou număr cadastral, respectiv: 55818”;

Ceea ce s-a și întâmplat. Prin respectiva hotărâre, s-a modificat articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 31 ianuarie 2019 referitoare la solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin diminuarea Parcelei UA 98% cu suprafața de 71 mp „ce face obiectul litigiului și care se suprapune cu terenul de 14733 mp înscris în CF nr. 55384, suprafața astfel diminuată, de 14662 mp, primind un nou număr cadastral, respectiv: 55818.”

Cu toate zbaterile celui care fusese promovat în fruntea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA – având ca misie rezolvarea și a acestei „urgente” și repetate solicitări gutăiene – acest lucru nu s-a putut întâmpla în timpul „mandatului” lui Mihăilescu Gheorghe. Care s-a încheiat intempestiv pe 4 februarie 2020, printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație al ROMSILVA. Respectivul revenind vremelnic la conducerea Direcției Silvice Vâlcea, fără ca acest lucru să se observe în înfățișarea locurilor de promenadă a vâlcenilor de pe dealul Capela, rămase tot de izbeliște.

De unde aflăm cum o cauză la timpul ei, este-al pădurii temei!

Cu toate manoperele primăriene de a grăbi găsirea unei soluții favorabile de către ROMSILVA, procesul despre care se făcea vorbire nu s-a terminat nici până în ziua de azi! Așa cum se poate vedea AICI. Iar faptul că „MUNICIPIUL RM. VÂLCEA PRIN PRIMAR” este parte în această cauză, nu poate ostoi setea lui GUTĂU de…. amenajări „în scop recreativ – păduri – parc” a pădurii de pe CAPELA! Și nu-l ajută cu nimic, chiar dacă – prin H.C.L nr. 167/2019 – au scăzut suprafața revendicată de către apelant / reclamant din cea solicitată inițial de GUTĂU de la ROMSILVA – DIRECŢIA SILVICĂ VÂLCEA! Iar următorul termen de judecată  este pe… 01.03.2021! Să vezi atunci dragoste neîmpărtășită…

Nu trebuie să trecem indiferenți – așa cum cred că a trecut majoritatea vâlcenilor – pe lângă o Scrisoare deschisă către primăria municipiului Rm.Vâlcea, aparținându-i d-lui Constantin Mihăilescu, publicată pe 8 octombrie 2018. Epistolă referitoare la recentele „întâmplări” edilitare de pe dealul Capela. Care – ca un făcut – coincid cu mandatele de primar ale lui GUTĂU Mircia. Misivă din care îmi permit să citez următoarele: „Cunoașteți, desigur, că încercări de construire (frauduloasă) pe Capela a unor case ori localuri au mai existat și în trecutul nu prea îndepărtat al orașului. Rănile făcute nu s-au vindecat nici astăzi. Iată însă că cineva mai „dotat” a reușit s-o facă din nou! Nu este o realizare cu care dv. și consiliul vă veți putea mândri. Copiii și nepoții noștri ne vor condamna: pe dv. pentru că ați aprobat (făcând abuz de putere) și pe noi, pentru că v-am lăsat s-o faceți.” Concluzie cu care sunt întru totul de acord. Pe care poate că acum o împărtășesc și mulți alți vâlceni .

Între timp, toate băncile au dispărut, iar în incinta împrejmuirii – în locul copacilor – s-au ridicat diferite clădiri pentru… „recreere și agrement”!

Spuse care sunt întărite și de demersurile noastre punctuale, făcute în ultimii ani, referitoare la ridicarea în vârful dealului CAPELA a ditamai construcțiile, având rolul declarat de… „Complex de recreere și agrement”! Să vezi „recreere” și „agrement” după ce acestea vor fi inaugurate de către proprietar, nimeni altul decât omul de afaceri vâlcean PARASCHIV DORU OCTAVIAN.

Vezi și articolul CAPELA – dealul vâlcean devenit locul de „promenadă” al unor interese imobiliare! – publicat pe 18 octombrie 2020. Ca și succesiunea de imagini de mai jos, ilustrând creșterea respectivei proprietăți imobiliare, mai ceva ca Făt Frumos din poveste.

07.10.2020-capela907.10.2020-capela12Fotografii din 01 februarie 2020.

Între timp, construcțiile s-au tot ridicat, acoperit / tencuit etc., așa cum se poate observa în fotografiile de mai jos:25.02.2021 CAPELA125.02.2021 CAPELA225.02.2021 CAPELA3

Acestora li s-au adăugat tot felul de terase și acareturi, așa cum se vede în aceste fotografii recente (din 16 ianuarie a. c.).

25.02.2021 CAPELA425.02.2021 CAPELA5

25.02.2021 CAPELA625.02.2021 CAPELA725.02.2021 CAPELA8

După vizionarea tuturor acestor… arătări edilitare, (deja construite sau aflate în stadiul de proiect/ machetă) concluzia se impune de la sine: cine își imaginează că GUTĂU insistă în a pretinde atribuirea pădurii de pe dealul Capela pentru că ne-ar vrea binele, se înșală amarnic. Stă mărturie a pohtei sale funciare de nepotolit soarta vitregă pe care – recent – a avut-o liceul „Oltchim.” Tot ca urmare a unor insistențe ale lui GUTĂU, invocând binele general. (Vezi AICI cum încet-încet se apropie funia de par, iar vinovații de această tâlhărie, făcută la drumul mare și în miezul zilei… trebuie să răspundă)!

Așa că trebuie să ne asigurăm că binele public poate să vină și din altă parte. Una care să nu urmărească doar obținerea unor avantaje personale, așa cum umblă vorba că ar sta treaba în cazul… vecinului GUTĂU!

Ce să-i faci, gura lumii slobodă! 

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

 ______________________________

Vezi povestea optimistă a lui GUTĂU despre intențiile sale de a amenaja o „pădure – parc” pe dealul Capela. Vorbe exprimate într-o conferință de presă din 2018, în care spune că s-a inspirat din realități existente în orașul polonez Cracovia. În acel cadru a lansat ideea amenajării unei grădini zoologice în vârful dealului. Sau asta au înțeles presarii care au alimentat cu o astfel de „știre” opinia publică vâlceană. Unul dintre ei venind și cu amănunte despre o asemenea realizare dintr-un oraș transilvănean.

17 septembrie 2018 – Televiziunea VTV – PĂDURE PARC PE DEALUL CAPELA

Dealul Capela (primăvara – aprilie 2017)

DEALUL CAPELA – capela hill – Râmnicu Vâlcea

Paraziții – Viața bate filmul (feat. Bitză)

Spune-mi nene ce vrea să-nsemne,
E oare prea târziu sau poate prea devreme
Să schimb ceva timpul nu-mi ajunge
Viața bate filmul până-l umple de sânge
Realitatea lovește orbește cât ai zice pește
Oameni pe străzi parcă ieșiți din peșteri
Conduși de șmecheri meșteri în antreprize
Copii trimiși cu japca la spălat parbrize.

Să plângi? Lacrimile-s degeaba. Mă rog
Oricum nu-i mișcă p-ăștia deloc
Strânge tare din dinți uită-te la părinți
Au muncit până-au albit sărăcia să n-o simți
N-ai muncii o zi, ăsta-i misterul
D-aia trenul ce ajunge în gara ta aduce infernul
Rămâi treaz, aici e ca-n Alcatraz
Tot ce ai e lumina din bec și gazele din aragaz
Cunoști prietenii falși, arși,
Dar azi să nu te-ncrezi în camarazi că te arzi
E mare plictiseală, vara, seara
Când fără bani în buzunare vizitezi alimentara
Devii dur ca ceara, în mii de bucăți
Amintirile se sparg, când trăiești pe străzi
Trăiești singur, tu, înduri frigul, nu?
Dacă nu muncești fură că nu ești singurul.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.