ȘI CU ASTA… CE-AM FĂCUT!? (II)

 

Hai la Alba cu grăbire / Să mai punem de-o… momire! 

Clădirea în care s-a ținut ședința solemnă de guvern a fost construită între 1898 şi 1900, pe locul în care a funcţionat o ospătărie, pentru a servi drept cazină militară, loc de dans și distracție pentru ofițerii din armata austro-ungară staţionaţi în garnizoana cetăţii din Alba Iulia. Sala Unirii, locul în care, în 1918, a fost proclamată Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, aflată în reabilitare din primăvara anului 2018 (fiind închisă pentru public) a putut fi vizitată în zilele de 1 și 2 decembrie a. c. Pe intrarea principală, adăugată în 1922 sub forma unui arc de triumf, au fost reamplasate recent două steme regale, distruse în timpul regimului comunist şi refăcute –  în cadrul actualului proiect de restaurare – pe baza unor fotografii de epocă.
De asemenea, în interiorul Sălii Unirii, a fost reamplasată şi pictura originală din 1922, cu portrete ale unor voievozi şi personalităţi din viaţa culturală, realizată în tehnica ulei pe pânză de către francezul Pierre Bellet.

Sala Unirii – din clădirea aflată în Cetatea Alba Carolina – deţine mai multe obiecte de patrimoniu naţional, între care biroul avocatului Aurel Lazăr, pe care s-a redactat Declaraţia de autodeterminare, scrisă la Oradea în 12 octombrie 1918. În acest document s-a consemnat: ”Pe temeiul dreptului firesc – ca fiecare naţiune poate dispune, hotărî singură şi liberă de soarta ei – naţiunea română din Ungaria şi Ardeal doreşte acum să facă uz de acest drept şi reclamă în consecinţă, şi pentru ea dreptul ca, liberă de orice înrâurire străină, să hotărască singură aşezarea ei printre naţiunile lumii…”. Pe peretele de la intrarea în sală, în plăci de marmură, sunt gravate Rezoluţia Marii Adunări Naţionale, Legea pentru Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului cu România şi Proclamaţia Regelui Ferdinand I către Ţară din 15/28 august 1916.

Imagini pentru imagine pentru sindicat galbenSimion Hăncescu – președintele F.S.L.Î.

La această sindrofie, din partea Federației Naționale Sindicale Alma Mater au participat Niculae Boteanu, Alin Mazăre și Anton Hadar, din partea F.S.L.Î. au participat Simion Hăncescu, Cornelia Popa Stavri și George Purcaru, iar din partea F.S.E. Spiru Haret au participat Marius Nistor și Teodor Dumitru Firțonea.

Vezi Fișierul VIDEO atașat (al cincilea material video de sus în jos, de la Ședința solemnă de Guvern de la Alba Iulia, din 29 noiembrie 2018), aflat la link-ul de mai jos: (de la minutul 0:00 la minutul 2:45): http://gov.ro/ro/stiri/sedinta-solemna-de-guvern

Urmărind cu atenție imaginile, este de remarcat

  • atitudinea slugarnică, de parte direct interesată, a d-nei Ecaterina Andronescu, (aflată – în picioare – în spatele celor patru semnatari ai Acordului, și pupăturile neprotocolare care i-au urmat, între aceasta și fiecare dintre semnatari);
  • jurămintele de credință” aferente, spuse-n șoaptă cu acel prilej, precum și faptul că
  • dl Hadăr și-a uitat pe masă exemplarul Acordului abia semnat, d-na Prim-ministru Vasilica Viorica Dăncilă atrăgându-i atenția să-și ia și… materialul auxiliar!

Imagini pentru foto semnarea acord sindicate guvern 29 noiembrie 2018, alba iulia

Documentul semnat se regăsește aiciAcord_Educatie_noiembrie_2018

Să vedem care sunt marile cuceriri ale sindicalismului aflat la remorca triumfală a actualei puteri bi-tricefale și care sunt șansele ca unele dintre ele să fie realizate în termenele convenite în ACORD.

Printre justificările din Prembulul Acordului, care nu-s altceva decât o pledoarie pentru a da/lăsa mână liberă actualilor guvernanți ca să hărtănească iremediabil ce a mai rămas din sistemul educațional românesc, se află locuri comune, precum:
în acest moment, media procentului din P.I.B. alocat educaţiei din ţările membre ale U.E. este aproximativ 5,25% (în condițiile în care, în multe state, acesta a sărit de 6%);
– convingerea părţilor semnatare că o reformă reală a sistemului educaţional din România înseamnă regândirea curriculumului şi a modului de pregătire a resursei umane necesară pentru procesul instructiv-educativ;
– Având în vedere nevoia regândirii legislaţiei privind educaţia, condiţie esenţială pentru reformarea educaţiei din România,
– Având în vedere necesitatea stringentă de a se crea, în şcolile din România, indiferent de mediul urban/rural, condiţii similare cu cele existente în ţările dezvoltate, pentru a se realiza un proces – instructiv educativ la standardele europene şi pentru a se înlătura discrepanţele majore dintre condiţiile din şcolile urbane şi cele din şcolile rulare (greșeală impardonabilă într-un document guvernamental, dovadă a faptului că a fost elaborat în mare grabă, pe… genunchi!) etc. etc.

Și-am zis verde ca răsura / Dăm, că nu ne doare gura!

Drept pentru care – în continuare – s-a trecut abrupt la administrarea de… energizante și somnifere, care să adoarmă vigilența dăscălimii în perioada următorilor doi ani, când au loc patru runde de alegeri, atât de importante pentru actualii guvernanți! Care nu-s la primele promisiuni neonorate și care nu s-ar da duși de la putere nici dacă-i pici cu… DNA-ul!

1. Creşterea graduală a sumelor destinate finanţării educaţiei, începând cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, în cuantum de cel puţin 15% anual faţă de bugetul anului precedent, astfel încât să se ajungă la cel puţin 6% din PIB.
Termen: 31.12.2018
2. Elaborarea unei noi Legislaţii specifică învăţământului, structurată în: Legea Învăţământului Preuniversitar, Legea Învăţământului Universitar şi Statutul Personalului Didactic, legi ce vor da o nouă viziune sistemului de învăţământ.
Termen: 31.03.2019 – Adoptarea în Guvern 
Termen nefezabil; doar dacă se urmărește adoptarea unor acte conforme doleanțelor exclusive ale actualilor decidenți politici, fară o reală dezbatere publică și fără respectarea unor termene efective pentru a o face;
3. Adaptarea, modernizarea şi simplificarea programelor şcolare, la cerinţele secolului XXI, în corelaţie cu piaţa muncii. Se vor revizui programele şcolare pentru ciclul primar şi gimnazial şi vor fi aprobate noile abordări curriculare pentru ciclul liceal.

Termen: 01.09.2019

Reper imposibil de respectat, având în vedere necesitatea respectării unor termene cronologice impuse de legislație. Surprinde graba și cerbicia revizuirii programelor școlare pentru ciclul primar și gimnazial, în condițiile în care acestea au fost elaborate recent (de exemplu, programele pentru ciclul gimnazial sunt în curs de… transpunere, în noile manuale pentru clasele a VII-a și a VIII-a!).
4. Creșterea salarială prevăzută în anul 2022 urmează să fie devansată până la data de 1 septembrie 2020 pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere de îndrumare și control din învățământ.
Cresterile salariale prevăzute în Legea 153/2017 pentru 2019 vor fi cuprinse în Legea Bugetului de Stat și vor fi acordate începând cu 1 ianuarie 2019, iar pentru anul 2020 creșterile salariale vor fi acordate la 1 ianuarie și 1 septembrie 2020.
Actul normativ va fi adoptat până la 31.12.2018.
Termene iluzorii, surse bugetare inexistente. Simple declarații de intenție, nepuse de acord/ necorelate cu posibilitățile economiei de a le susține. Vânzarea pielii ursului din pădure, nu a celui prins de săteni la stână!
5. Calculul şi plata sporurilor, indemnizaţiilor şi a celorlalte drepturi care se cuvin personalului din învăţământ să se realizeze raportat la salariul de bază în plată, cu modificarea programului EDUSAL.
De asemenea, se aplică art. 8/153/2017 începând cu 1.01.2019.
Termen: 1.01.2019

Aplicarea acestei prevederi ar însemna îndreptarea unei greșeli impardonabile a actualei majorități, care a dispus ca drepturile salariale cuvenite personalului didactic – începând de la 01 ianuarie 2017 – să fie calculate prin raportare la cuantumul de la 31 decembrie 2016 al sporurilor și indemnizațiilor de care acesta beneficiase! Asta înseamnă că sporurile cuvenite fiecărui salariat din educație, trebuie să fie raportate la salariul de bază aflat în plată. Numai că, pentru calcularea, actualizarea și achitarea către fiecare salariat a diferențelor salariale rezultate din aplicarea cu nerespectarea legii, precum și pentru calcularea dobânzii legale penalizatoare aferentă acestor diferențe, începând cu 1 ianuarie 2017, până la data efectivă a acestor plăți, trebuie să fie sesizată instanța judiciară abilitată.

6. Guvernul se angajează ca începând cu data de 1 ianuarie 2019, să coreleze salariile de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii similare (studii, grad didactic, gradaţie de vechime şi vechime în învăţământ) în învăţământul preuniversitar.
Termen: 1.01.2019

Neputând face minuni / Dăm în voi cu… promisiuni!

7. În Legea privind Statutul personalului didactic se vor prevedea următoarele forme de sprijin de care beneficiază personalul didactic de predare şi data de la care acestea se acordă, respectiv:
a) Acordarea a două salarii minime brute pe an pentru dezvoltarea personală, precum şi pentru materialele didactice necesare procesului instructiv-educativ.
Termen: 01.09.2019
b) Acordarea unei garanţii de stat de 80%, pentru creditul angajat, în vederea achiziţionării unei locuinţe de către personalul didactic de predare, care nu deţine o locuintă in localitatea urbană in care îşi desfăşoară activitatea şi subvenţionarea integrală a dobânzii pentru acest tip de credit. Locuinţa poate să fie nouă, sau sa aibă cel mult 2 ani vechime.
Termen: 01.07.2019
c) Personalului didactic de predare care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural i se acordă până la 5000 euro pentru achiziţionarea terenului necesar construcţiei unei locuinţe, sau/şi pentru achiziţia unei locuinţe, sau/şi pentru modernizarea acesteia. De asemenea, personalul didactic de predare în mediul rural beneficiază şi de prevederile de la punctul b.
Obligația beneficiarilor acestor credite este ca cel (cacofonie, nepermisă într-un document încheiat la un asemenea nivel, n. n.!) puțin 5 ani de zile să rămână să predea în localitatea respectivă. În caz contrar, suma se restituie proporțional cu perioada rămasă.
Termen: 1.07.2019
d) De formarea profesională continuă va beneficia personalul didactic din învăţământ și, de asemenea, prin derogare poate beneficia și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. Cursurile vor avea costurile acoperite integral de la bugetul de stat şi vor fi organizate de către formatori acreditați din universităţi şi de către organizaţiile sindicale cu structuri acreditate.
Termen: 1.07.2019

e) Personalul din învăţământ va beneficia de asistenţă medicală gratuită pentru examinările medicale periodice, impuse de lege, precum şi de măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.
Personalul didactic va beneficia de vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase.
Termen: 01.01.2019
f) Casele Corpului Didactic vor deveni Centre de Formare Profesională continuă, în care se vor desfăşura activităţi de formare, perfecţionare, calificare pentru personalul din învățământ. Au acces gratuit pentru cursurile de formare, perfecţionare şi calificare şi organizaţiile sindicale. Finanţarea se face potrivit Legii Învăţământului (titulatura unui act inexistent. Actuala lege se numește… Legea educației naționale! n. n.).
Lista cursurilor de formare pentru personalul din învățământ se aprobă de Ministerul Educației Naționale cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ.
Termen: 31.03.2019 
g) Acordarea unei prime de instalare în cuantum de 3 salarii medii brute pe economie pentru personalul didactic care se titularizează în mediu rural. În cazul în care cadrul didactic îşi modifică locul de muncă din mediul rural în mediul urban, demisionează sau intră în concediu fără plată, în mai puţin de 5 ani şcolari de la data titularizării, va restitui o parte din indemnizaţie, proporţional cu numărul anilor şcolari în care nu desfăşoară activitatea în mediul rural.
Prevederea urmează a fi introdusă în legislaţia specifică a învăţământului.
Termen: 01.09.2019
Termene necorelat cu prevederea de la punctul 2 al Acordului, în condițiile în care s-a convenit ca elaborarea și adoptarea de către guvern a noii legislații privind educația să se facă până la… 31.03.2019!
h) Cadrelor didactice cu o vechime efectivă în învăţământ de minimum 30 de ani, li se acordă la pensionare 6 salarii medii brute pe economie.
În actul normativ, respectiv Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, vor fi prevăzute sumele necesare.
Termen: 01.09.2019

Termenul convenit de către părți este… urechist! În mod normal, acesta trebuia – ca și la alte prevederi convenite – să vizeze perioada ante quem elaborării și adoptării Legii bugetului pentru 2019!

Soluția care poate rezolva problema salarizării personalului din educație nu este aceasta! Nu prin acordarea periodică a unor… pomeni se rezolvă ea, ci prin majorarea salariilor, în raport cu utilitatea socială a muncii prestate de către salariații din învățământ. Punct. Așa cum s-a procedat în sistemul sanitar, unde medicilor nu li s-au acordat bani pentru cumpărarea de… cărți / halate, pansamente, suzete etc., ci li s-au mărit considerabil salariile și sporurile aferente acestora. Aducându-i la un nivel de salarizare comparabil cu acela al statelor din Uniunea Europeană.

Legislația anterioară din domeniul educației (abrogată în anii 2010-2011) conținea asemenea prevederi – între timp abrogate – la care, constat cu mare surprindere că, încet-încet, se revine! Nu de asemenea pomeni au nevoie slujitorii școlii, ci de salarii decente, în măsură să motiveze tinerii capabili de performanță, pentru a-i determina să opteze pentru o carieră didactică de succes! Pentru că, slavă Domnului, din ceilalți se vor găsi permanent și din ce în ce mai… mulți!

i) Ministerul Educaţiei va stabili criterii naţionale de performanţă pentru acordarea premiilor şi gradaţiilor de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Termen: 31.12.2019
Termen stabilit – fără nicio justificare rezonabilă – tocmai la sfârșitul anului calendaristic următor! În condițiile în care asemenea criterii există, pretenția ca viitoarele criterii să devină… naționale, nu face altceva decât să mai creeze o așteptare financiară suplimentară în rândul clientelei educaționale!
j) Modificarea Codului Finanţelor Publice Locale prin introducerea unei obligaţii de decontare integrală a abonamentelor/ biletelor de călătorie pentru desfăşurarea activităţii de predare de către personalului didactic. Această prevedere va fi însoţită de sancţiuni aplicate unităţilor administrativ – teritoriale care nu îşi respectă această obligaţie.
Termen: 2019
Dacă pentru celelalte prevederi s-au angajat termene calendaristice ferme (chiar dacă există puține șanse pentru respectarea multora dintre acestea), tocmai această imperios necesară rezolvare a unei probleme stringente a personalului didactic a fost lăsată în coadă de pește! Mai mult decât atât, sintagma uzitată în text, referitoare la decontarea integrală a abonamentelor / biletelor de călătorie pentru desfăşurarea activităţii de predare de către personalului didactic, este una restrictivă, excluzând de la decontare personalul didactic auxiliar (care nu este personal didactic de predare)! Că este cu intenție sau din… neatenție, noi nu vom ști-o asta niciodată! Oricum ar fi, este încă o bilă neagră pentru pretinșii… negociatori ai unor asemenea făcături jenante!

Pen’că acordul e de formă / Noi încălcăm orice normă!

8… c) Elevii din învăţământul profesional, care vor lucra minimum 5 ani în România, beneficiază de decontarea integrală a cheltuielilor privind cazarea, hrana şi transportul, pe toată durata cursurilor şi a practicii şcolare.
Termen: 01.09.2019

O condiționare care excede evident angajamentelor noastre europene, prin care se încearcă să se îngrădească dreptul la liberă circulație al forței de muncă! Cu atât mai jenant, cu cât sindicatele și-au dat acordul pentru o asemenea condiționare! Care reprezintă o încălcare a numeroase prevederi din legislația națională referitoare la gratuitatea învățământului preuniversitar, despre care – cel puțin d-na ministru ECATERINA ANDRONESCU – ar fi trebuit să știe!

Așa că – semnatari ai acestui ACORD, prin care vă încălcați atribuțiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare – nu vă rămâne altceva mai bun de făcut decât să ieșiți în spațiul public și  să le spuneți viitorilor absolvenți ai clasei a VIII-a, care oricum nu se înghesuie la învățământul profesional, că dacă după absolvire nu vor lucra minimum 5 ani in România, nu le mai decontați cheltuielile privind cazarea, hrana şi transportul, pe toată durata cursurilor şi a practicii şcolare!!! Ca să știe ce-i așteaptă! Și-o să urmați doar voi – semnatarii – și neamurile voastre, asemenea… cursuri!

d) Stabilirea, prin Hotărâre de Guvern, a incompatibilităţilor de ordin medical cu funcţia didactică şi a bolilor profesionale pentru personalul didactic.
Termen: 31.03.2019

Promisiuni grămadă, frate / Fără de finalitate!

9. In legea bugetului de stat, pentru anul 2019, vor fi prevăzute resursele financiare necesare pentru plata tuturor sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, până la data de 31.12.2018, precum și drepturile aferente Legii 85/2016 pentru anii 2017 şi 2018. Aceste sume vor fi plătite până la 31.01.2019. Sumele rezultate din hotărârile definitive judecătoreşti, după data de 31.12.2018 precum și sumele cuvenite pentru anul 2019, aferente Legii 85/2016, vor fi prevăzute în rectificările bugetare ale anului 2019.
Termen: 31.01.2019
Prevedere neaplicabilă, în condițiile în care – conform legii – prima rectificare bugetară să poate face începând din luna iulie! O poveste care, ca orice poveste, nu o să aibă o finalitate favorabilă bieților pălmași din sistemul de învățământ!

10. Pentru susţinerea programelor de tip „şcoală după şcoală”, Programul „Masă caldă în şcoli” şi „Cornul şi laptele” Guvernul se angajează să asigure 60% din costuri iar autorităţile locale 40% în vederea amenajării unor spaţii adecvate.
Termen: 31.12.2020
14. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Infrastructură elaborează o strategie pentru dezvoltarea infrastructurii şcolare, astfel încât toate unităţile de învăţământ preuniversitar să învețe într-un singur schimb.
Termen: 31.12.2019
O poveste irealizabilă, în condițiile în care  – la nivel de teritoriu – s-a încurajat existența și funcționarea unor unități de învățământ mamut, având cu mult peste 1.000 de elevi (în învățământul gimnazial), sau peste 2.000 de elevi (în cel liceal și profesional)! Pentru care nu se pot și nu se vor putea asigura niciodată condiții privind desfășurarea activității într-un singur schimb, atâta timp cât această stare de lucruri o să persiste!

18. Legea Învăţământului preuniversitar va cuprinde, prin măsuri curriculare şi extra-curriculare, reglementări privind eradicarea violenţei în şcoli.
Termen: 31.03.2019
Pot fi prevăzute formal asemenea măsuri și/sau reglementări, dar ele nu vor avea drept finalitate „eradicarea violenței” din școli! Deoarece, pentru atingerea acestui obiectiv… îndrăzneț, există o mulțime de factori de natură socială, politică, economică și culturală, ale căror cauze trebuie să fie căutate și rezolvate exclusiv prin măsuri specifice factorului politic! Și a căror soluționare nu este de competența personalului didactic din unitățile de învățământ! Așa că, dacă vrem să scăpăm de răspundere, pasăm sistemului educațional orice problemă pentru care decidentul politic nu are soluții! Pentru că este modalitatea de rezolvare cea mai simplă! Este adevărat că așa se proceda și în vremea defunctului (!?) regim comunist, toate nerealizările de sistem fiind considerate drept eșecuri… educaționale!

19. Cadrele didactice nu pot face pregătire în particular cu elevii/studenții cu care desfășoară activități didactice.
O prevedere fără niciun fundament, care nu avea ce să caute într-un asemenea document, ci doar în Codul de etică al personalului didactic. Introdusă – probabil – la solicitarea actualului ministru al educației, ea nefigurând în draftul Acordului, care ne-a fost comunicat de către F.S.L.Î.

Sindicat, nesindicat / Ai pus botu și-ai plecat!

FSLÎ - conferințăConducerea executivă a F.S.L.Î. – prezentă la festivitatea semnării Acordului

_________________________________

Pentru a înțelege mai bine care-i lumea educațională din care credeam că o să putem să ieșim, (dar se pare că… nu!), de lecturat și articolele noastre de la link-urile de mai jos:

Orbecăind cu educaţia prin tranziţia către… nicăieri 27.XI.2016 – http://saptamana.net/articol/10740-orbecaind-cu-educatia-prin-tranzitia-catre-nicaieri

Cum îşi vâră coada d-na ANISIE în ocuparea unor funcţii de conducere din educaţie – 17.XI.2016, la link-ul: 

http://saptamana.net/articol/10717-cum-isi-vara-coada-d-na-anisie-in-ocuparea-unor-functii-de-conducere-din-educatie

Ce vrăjeli a mai făcut Katiuşa Andronescu  – 11.X.2016 –  http://saptamana.net/articol/10608-ce-vrajeli-a-mai-facut-katiusa-andronescu

Acum sau niciodată! Gata cu joaca de-a negocierea! – publicat pe 14.III.2017 – la link-ul: http://saptamana.net/articol/11039-acum-sau-niciodata-gata-cu-joaca-de-a-negocierea

______________________________

Imnul Lideri Sindicali – Serviciul Roman de Comedie (Divertis):

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.