CĂ NE-A SERVIT PE MĂSURĂ, SĂ-L DOTĂM C-O SINECURĂ!

 

În articolul nostru, publicat pe 2 august 2018, am  anticipat faptul că – într-un material separat – ne vom pronunța asupra adoptării a două hotărâri de consiliu cu miros… sulfuros, prevăzute la punctele suplimentare 2 și 3 ale ordinii de zi a ședinței din 31 iulie a. c.

https://panatiberiu.wordpress.com/2018/08/02/sa-vezi-si-sa-nu-crezi-cum-si-a-luat-o-gutau-in-sedinta-consiliului-local/

Cu acel prilej, precizam și că:

„Este vorba de partea de… decont pentru unele servicii inestimabile, pentru care este bine să punem de câte o… sinecură! Să mai astupăm o… gură!

Interesant este faptul că „paraziții” care formează opoziția din consiliu, nu au îngăimat nimic la nici unul din cele două puncte! Care au trecut astfel cu viteza luminii, ambele fiind expediate în doar… 1,02 minute!

Să fie primite, cu atât mai mult cu cât beneficiarul sinecurii s-ar putea să fie tocmai…  unul de-al lor!

Cine-i ăla care a zis că  puterea și opoziția nu colaborează pentru a asigura bunul mers al treburilor (lor!) locale!? Arătați-mi-l mie, că-l mănânc!

DACĂ-I BAL, BAL SĂ FIE!
CUM SE ACHITĂ JUPÂNUʼ DE DATORIE… 

Sediul Centrului Județean de Excelență Vâlcea o vă fie în imobilul de pe calea lui Traian – la numărul 178 – în care s-a aflat Grădinița nr. 7 din Râmnicu Vâlcea (aceasta a fost cuprinsă ca structură fără personalitate juridică, în componența Grădiniţei cu Program Prelungit Nord 1, cu sediul în strada Rapsodiei nr. 9).

Sediul este în frumoasa clădire pe care o puteți vedea în fotografia de copertă a acestui articol. 

Clădire pe care, prin manopere care ar fi trebuit să dea și altora de bănuit, prin Hotărârea de consiliu local prin care s-a aprobat rețeaua școlară pentru anul 2017-2018, pur și simplu, au… rășluit-o! Și dusă a fost!

Astfel încât s-a eliberat o clădire de… corvoada educării copiilor vâlcenilor! Pe care i-au dus cât mai spre nord! Aproape în afara orașului.

Ce atâta educație!? Că nu face decât să întunece mințile copiilor! Nu-ți trebuie prea multă școală ca să fii un bun mânuitor de… pulan! Trăiască libertatea pe care v-o dăm noi! Că asta-i politica educațională a primarului MIRCIA GUTĂU!

Dacă se rezolvă și problema spațiului deținut de către L. T. OLTCHIM (situat în chiar centrul orașului), eliberându-l și p-ăsta de corvoada activităților educaționale, trebuie recompensată adecvat și contribuția pe care a avut-o cel care, începând din 11 decembrie 2017, girează vremelnic conducerea acestei școli. Și care, prin manopere care s-au dovedit extrem de utile scopului urmărit, a făcut posibil acest lucru.

Sens în care, artizanii din umbră sau de pe copertina evenimentului, au pus la cale acest plan, finalizat prin cele două hotărâri cu caracter normativ, adoptate de consiliul local în ședința din 31 iulie 2018.

3

Să depănăm firul evenimentelor 

Hotărâri care nu au atras nici măcar o timidă… schelălăială a… vajnicei opoziții locale liberale! Mută precum o lebădă, atunci când era vorba de o binemeritată… sinecură, pentru unul dintre membrii săi!

Păi bine, măi, luptătorii lui… Kalake, d-aia v-ați jucat voi de-a puia-gaia cu ditamai primarele nostru, ca să stați doar într-o poziție… mioritică (să nu spun direct în poziția… capră!) atunci când se așeza bomboana pe coliva pregătită pentru parastasul de ducă-se pe pustii… al L. T. OLTCHIM!?

Revenim și cităm in extenso din Raportul nr. 27.317 / 27.07.2018 privind transmiterea imobilului – construcţie şi teren aferent situat în Calea lui Traian nr. 178, în folosinţa gratuită a Centrului Judeţean de Excelenţă Vâlcea, emis pentru a justifica solicitarea de aprobare a proiectului de hotărâre (aflat la punctul suplimentar 2 – vezi pct.suplim.2.Proiect_HC transmitere imobil_in folosinta), având acest obiect:

„Prin adresa nr. 2516/ 23.07.2018, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 26518/ 23.07.2018,  Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea a solicitat ca spaţiul în care a funcţionat Grădiniţa nr. 7 să fie pus la dispoziţia acestei unităţi de învăţământ, pentru utilizarea lui ca sediu al Centrului Judeţean de Excelenţă, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4810/ 22.10.2014, precum şi pentru învăţământul profesional dual”;

Precizăm că pretinsa adresă a Colegiului Energetic nu a fost anexată – pe site-ul primăriei – la documentele justificative uzitate pentru a justifica necesitatea adoptării acestei hotărâri de către consiliul local! 

În același Raport se face vorbire și despre o altă adresă, cea „cu nr. 3965/ 23.07.2018, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 27232/ 27.07.2018”, prin care „Inspectoratul Şcolar Vâlcea, a solicitat analizarea propunerii de a pune la dispoziţia Colegiului Energetic Râmnicu Vâlcea unde îşi are sediul Centru Judeţean de Excelenţă, spaţiul în care a funcţionat Grădiniţa nr. 7, pentru derularea mai multor activităţi, inclusiv activitatea de performanţă-handbal din cadrul Centrului de Excelenţă”. 

Că lucrurile erau cusute cu ață… de altă culoare, o dovedește și această adresă, prin care  se justifica solicitarea privind punerea la dispoziția Colegiului Energetic a acelui imobil, pentru „derularea în cadrul aceluiaşi spaţiu a mai multor activităţi”, fiind enumerate:

  • „activitatea instructiv-educativă din cadrul Colegiului Energetic
  • activitatea de performanţă – handbal din cadrul Centrului de excelenţă
  • activitatea specifică învăţământului dual”.

Dacă tot punem de-un bal, Hai să tragem și-un… dual! 

Așa cum se precizează în Raport, în speță trebuie să fie reținute și prevederile art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”. 

În data de 6 iunie 2018, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a admis cererea formulată de Asociația Vâlcea Dual Learningpronunțând următoarea soluție în dosarul nr. 5856/288/2018: „Admite cererea formulată de petentul FIERA IOAN DAN. În baza disp. art. 4 şi urm. din O. G. nr. 26/2000; Acordă personalitate juridică ASOCIAŢIEI VÂLCEA DUAL LEARNING. Dispune înscrierea acesteia în registrul special aflat la grefa Judecătoriei Rm.Vâlcea. Document: Hotărâre cameră consiliu  3130/2018  06.06.2018”.

Astfel încât, prin art. 1 alin. (1) al H.C.L., imobilul – „construcţie în suprafaţă construită desfăşurată de 252 m. p. şi terenul aferent în suprafaţă de 706 m. p., situat în Calea lui Traian nr. 178”, a fost transmisîn folosinţă gratuită, Centrului Judeţean de Excelenţă Vâlcea, pe perioada de funcţionare a acestuia.”

Proiectul de hotărâre a devenit Hotărârea nr. 249 / 31 iulie 2018 (vezi 249.Transmitere imobil catre Centrul Judetean de Excelenta).

Pentru ca lucrurile să pară cât mai… cușer, Municipiul Râmnicu Vâlcea, I.Ș.J. Vâlcea și  Asociația Vâlcea Dual Learning au încheiat un Protocol de Colaborare (aflat la paginile 5 – 10 ale Punctului suplimentar 3 – vezi 31.VII.2018 pct.supl. 3 Pr_de_hot.aprob_protocolde_colab. INV. DUAL). Din care rezultă că s-au găsit și câțiva membri (doar vreo 6 la număr!), ale căror interese să fie reprezentate de Asociație! Prin document s-au stabilit și termenii și condițiile în care părțile au convenit să încheie Protocolul.

Despre toate acestea, în promisul material referitor la învățământul dual, pe care cred că arde de nerăbdare să-l vadă / citească și Mircia GUTĂU! Ca să știe și el despre ce este vorba, să nu mai sporovăie nearticulat despre ceva ce nu are habar! Da-i merge gura ca o moară stricată! Că dacă-l auzi și ești din aceeași… ligă cu el, ai impresia că el l-a inventat!

Când se pare că ți-e bine, Vine Centrul peste tine! 

Așa zisul Centru Județean de Excelență Vâlcea (care dispune de personalitate juridică) a fost înființat prin OMEC nr. 4.810 din 22.X.2014 (publicat în Monitorul Oficial, nr. 789 din 29 octombrie 2014). Prin acest ordin al ministrului educației, sediul său urma să fie „în cadrul Colegiului Energetic Râmnicu Vâlcea, str. Aleea S. Purece nr. 18, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”.

Organigrama acestuia trebuia să fie aprobată de inspectoratul școlar, „cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanțate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru județul Vâlcea”, finanțarea sa putând să fie făcută și din „venituri proprii ale consiliilor locale, precum și din sponsorizări și donații”!

Manopera asta cu… scoaterea din adormire a Centrului (care, din momentul înființării sale nu a funcționat efectiv până acum din lipsă de… surse legale de finanțare), urmează să se facă într-o perioadă nefastă pentru învățământul românesc, afectat de diminuarea drastică a numărului de posturi finanțate de la buget! În condițiile în care numărul posturilor finanțate în învățământul județean vâlcean – conform unor proaspete directive ministeriale –  trebuie să scadă drastic, diminuându-se (în anul școlar 2018 – 2019) cu circa… 200 (două sute!) de posturi!

În aplicarea în practică a acestei găselnițe gutăiene – că nu cred să mai fie cineva care să se îndoiască de… paternitatea și maternitatea ideii – un rol important a revenit Inspectoratului școlar Vâlcea, devenit o simplă remorcă a carului triumfal al mai marelui urbei noastre! Purtându-ne împreună spre noile și glorioasele victorii ale EPOCII de AUR Gutăiene!

Rezumând, inspectoratul școlar este somat oficial să reducă / desființeze posturi (didactice, didactice auxiliare, nedidactice)! Cu toate acestea, la comandă, trebuie să mărească schema de personal, printr-o organigramă dedicată exclusiv… Centrului de Excelență, inventând un număr de posturi care să funcționeze în cadrul acestuia!

Halal excelență, în condițiile în care sunt obligat să tai de acolo unde este nevoie și să adaug acolo unde se mai poate… aștepta!

Cât timp ne aflăm sub imperiul maximei-sentință „dacă-i ordin, cu plăcere!”, nu ne putem aștepta la ceva mai bun! Pentru că, în actuala conjunctură, nu avem nici de la cine!

Anunțata SCRISOARE DESCHISĂ – referitoare la modul în care instituții ale statului au înțeles să trateze problema restructurării rețelei școlare din Râmnicu Vâlcea – este acum la o singură lungime de undă de apariția în mass-media centrală.

Acum i-a venit rândul!

P. S. 1: Credeați că am uitat de la ce am plecat în acest demers!? Vă așteptați să vă spun cine este sinecuristul beneficiar al întâmplării directoriale de la Centrul Județean de Excelență Vâlcea!?

Să nu-mi spuneți că nu v-ați prins, că nu vă cred!

Dacă nu, hai să procedăm ca într-un joc… interactiv!

Vă mai dau un singur indiciu: unul dintre prenumele viitorului director al Centrului Județean de Excelență Vâlcea este… DORIAN!

Să nu aud că nici acum nu ați realizat cine este, că nu mă mai joc!

Oricum ar fi, aștept opiniile d-stră!

Sau, înainte de a răspunde, așteptați să participați la ceremonia întronizării  lui FLORIN… în funcția de director al Centrului!?

P. S. 2: ÎN TIMPUL ÎN CARE ACEST ARTICOL A STAT LA CUTIE, ESTE POSIBIL CA LUCRURILE SĂ SE MAI FI SCHIMBAT. CĂ PREA SUNT MULȚI AGINATORII PROFESIONIȘTI, ÎNREGIMENTAȚI POLITIC UNDE TREBUIE, CA SĂ NU FI IEȘIT ȘI EI ÎN HAITĂ, PENTRU VÂNAREA ACESTEI FUNCȚII TOTAL… INUTILE!

OM TRĂI ȘI-OM VEDEA…

CINE, CE ȘI CUM!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale… 

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE!   

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

__________________________________

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.