ATUNCI CÂND PĂREA CĂ-I GATA, NE-A LUAT GUTĂU CU LOPATA! (I)

Motto: „To educate a man in mind and not in morals
is to educate a menace to society.”٭

Theodore Roosevelt, Jr.

Joi, 25 ianuarie 2018 – Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară, pentru data de 30 ianuarie 2018, la ora 13.00.

La punctul 23 de pe Ordinea de zi se afla Proiect de hotărâre aprobare retea scolara 2018 – 2019, care are 22 de file, distribuite astfel:

Proiectul Hotărârii de aprobare a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular… – 4 file;

Raport privind aprobarea reţelei şcolare… – 5 file (filele 5-9);

Anexa la Raport… – 9 file (filele 10-18);

Adresa I.Ş.J. Vâlcea, emisă  cu nr. 6.735 din 15 decembrie 2017, înregistrată la Primăria municipiului Rm. Vâlcea sub nr. 50.259 din 29.XII.2017, prin care s-a comunicat faptul că s-a acordat avizul  conform pentru reţeaua şcolară propusă de către GUTĂU/ Consiliul local – 4 file (filele 19-22).

Interesant este faptul că între cele două date, cea de emitere a adresei inspectoratului școlar și cea a înregistrării acesteia la Primărie, au trecut… două săptămâni! Cred că este normal să ne întrebăm – și nu doar noi – pe unde o fi zăcut această adresă în tot acest timp!?

Conform MINUTEI şedinţei ordinare a C. L. al municipiului Râmnicu Vâlcea din 30 ianuarie 2018, Raportul și Proiectul de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019,  «a obținut avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, fiind aprobat cu 15 voturipentru”, 5 voturiîmpotrivă” și o neparticipare la vot, din numărul consilierilor locali prezenți la ședință», devenind Hotărârea nr. 30/2018.

(vezi Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 30 ianuarie 2018).

Să le luăm pe rând, adăstând – cât este nevoie – doar acolo unde există interes pentru clarificarea unor aspecte esențiale ale speței noastre.

În Raportul privind aprobarea reţelei şcolare, se menționează că s-a obținut avizul conform al Inspectoratului școlar pentru rețeaua propusă, precizându-se și că – în conformitate cu dispozițiile alin. (2) al art. 22 din OMEN nr. 5.472/2017 – „obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii Consiliului Local prin care este aprobată rețeaua școlară” (fila 6 alin. (1)).

Facem această precizare pentru a înțelege cât de mult a cântărit avizul conform al I.Ș.J.Vâlcea, dat în condițiile în care nu se poate proba că s-a întrunit măcar una dintre condițiile necesare pentru a-l acorda! Și ce carte mare s-a jucat – de fapt – în C.A.-ul acestei instituții!

Pentru a exista o deplină credibilitate asupra integralității citatului incriminator pe care-l folosim în continuare, am recurs la fotocopierea acestuia în formatul existent în textul Raportului… (vezi Raport…, fila 6).

1

Însăilăturile de mai sus nu rezistă nici măcar unei analize a unor copii din clasa pregătitoare, deoarece nici unul dintre argumentele invocate de emitent, prin care încerca să justifice propunerea reorganizării „prin divizare totală” a LICEULUI OLTCHIM, nu se poate susține prin… nimic! Și, așa cum se va vedea mai jos, susținerile din Raport nu-s decât vorbe goale, exprimând poziții exclusiv subiective și absolut nesustenabile!

Să vedem care-s aceste (pseudo) argumente, în viziunea potentaților zilei/ nopții vâlcene:

A. „… multe din spațiile de care dispun… nu sunt utilizate adecvat, unele sunt folosite ineficient”!

Așa cum se poate observa cu ochiul liber, doar vorbărie sterilă, fără niciun fel de eficiență în sprijinul justificării deciziei desființării celor două licee! Nicio situație statistică, niciun document/ centralizator etc., cu date concrete și edificatoare, în sensul celor susținute doar teoretic, fără niciun fel de… dovezi!

Bomboanele de pe coliva pe care o s-o consume vâlcenii după începerea urmăririi penale a tuturor celor care au pus la cale și mânărit această incredibilă afacere funciaro-imobiliară, o să fie insuficiente pentru a ostoi pofta de dulce a celor pe care o să-i apuce dorul de… GUTĂU!

Pentru GUTĂU:

B. „internatele nu sunt utilizate la capacitate maximă”;

Susținere absolut gratuită, care nu-i altceva decât o altă șaradă, marcă patentată a lui… GUTĂU!

Care internate școlare… musiu!?

pe unele le-ai… firitisit tot tu, de muuult, tare demuult! Și nici celelalte nu o duc mai bine!

Iar în singurul cămin care a mai rămas al L. T. Oltchim, în anul 2017 ai încercat să muți bruma de elevi interni de la L. T. FERDINAND I, dovedind astfel cât de tare te interesează și zona aia – „fanion electoral” – a orașului! Inițial nu ți-a aprobat ministrul de atunci al educației să-i schimbi destinația, cerându-ți să faci dovada faptului că părinții elevilor cazați acolo sunt de acord cu mutarea copiilor lor în internatul liceului OLTCHIM! Ceea ce nici măcar n-ați mai încercat, știind că nu puteți obține!

Ulterior, după descinderea în minister a lui Liviu Marian POP, acesta și-a dat acordul pentru a o face! Și ai schimbat destinația căminului-internat! Pentru a o face, implicându-l în bussines și pe Florin MARIN, prefectul județului! Că nu l-ați făcut ditamai prefectul doar așa, de florile mărului, dacă nu vă slujește bine și la timp interesele voastre de clan, care are doar minuscule interese… electorale!

Cum ai făcut și cu o parte a căminului L. T. OLTCHIM (în anul 2007), cu căminul L. T. HENRI COANDĂ, sau cu acela al Liceului ECONOMIC (actualul colegiu!).

Din toate căminele-internate moștenite din vremea comunismului, nu au mai rămas – parțial funcționale, cu aceeași destinație – decât: aproape un cămin (din două) la L. T.    G-ral MAGHERU, aproape o jumătate de cămin la L. T. OLTCHIM, mai nimic din căminul L. Antim IVIREANU… Iar căminele C. N. Mircea cel Bătrân, C. Energetic și L. T. de Silvicultură… sunt situate periferic, neputând prelua elevii interni care frecventează cursurile unor școli/ licee aflate la mare distanță de ele.

C. «sunt, de asemenea, licee care, pentru a-și menține existența, au înființat clase cu profil inadecvat profilului consacrat al liceului respectiv… Aceeași situație se poate observa și în cazul Liceului tehnologic Oltchim, unde, într-un liceu cu structură de înființare în domeniul chimiei au fost înființate clase cu profiltehnician ecolog”, „tehnician proiectant CAD”, „tehnician în gastronomie”, „tehnician industrie textilă”, „ospătar vânzător”, „cofetar patiser” sau „bucătar»!!!

Ce poți să mai zici!? Doar că atâta au putut… pafaristele aflate în slujba comandată a lui GUTĂU! Și mă refer aici la… ființele bipede, cele care – alături de „administratorul public”  Alexandru GHIBIRDIC, factotum-ul de sacrificiu al lui GUTĂU, mantaua lui pentru orice vreme – își asumă prin semnătură conținutul Raportului: Daniela CIOBANU, „Șef serviciu APL, Reglementări, Aplicare L10” și la Mihaela POPESCU, cea care se pare că l-a și „întocmit”!

Așa cum am dovedit cu prisosință aici, precum și cu alte ocazii, nimic din cărcăliturile făcăturilor de mai sus nu se poate susține, în ceea ce privește L. T. OLTCHIM!

Pentru că anonimele cu numele de mai sus ar fi trebuit să știe – și dacă nu, să se intereseze, să caute, să întrebe, să afle etc., că nu le pica inexistentul… rang – că toate situațiile pe care au impresia că le-au marcat cu potențiale bile negre la adresa liceului OLTCHIM, au fost și sunt lucruri permise/ încurajate  de toate actele normative care reglementează anual domeniul privind cifra de școlarizare!

Și că – în acest domeniu – nu se mișcă nimic fără acordul inspectoratului școlar și cel al ministerului educației! Deoarece există un organism care-și dă acordul anual pentru fiecare dintre aceste propuneri (care le par… fistichii, doar loazelor numite supra!), urmărind ca ele să respecte/ să se înscrie în planurile întocmite pentru asigurarea școlarizării la nivel județean și regional! Și care ține cont inclusiv de perspectivele ocupării unui loc de muncă după absolvirea liceului sau a școlii profesionale!

Pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare, în cadrul criteriului legislativ,  inspectoratul școlar trebuie să urmărească, printre altele: respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de şcolarizare prin învăţământul profesional şi tehnic, respectiv: Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI), Planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI), Planul local de acţiune al şcolii (PAS)” – (cf. preved. art. 2 pct. 4 din METODOLOGIA privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat…, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018—2019).

Deoarece am mai abordat subiectul, nu consider necesar să mai reiau aici întregul expozeu.

În Raport…, s-a argumentat – tot urechisticde ce nu s-a recurs la restructurarea rețelei școlareprin divizarea totalăa liceelor  G-ral Magheru și Ferdinand I.

2

Cât de mult contează faptul că „L. T. Ferdinand I este singurul liceu din cartierul Ostroveni”, am văzut supra. Tot GUTĂU l-a lăsat recent fără internat, dar i-a mărit numărul elevilor prin distribuirea unor clase formate în majoritate din elevi navetiști și interni! Iar atunci când o să constate (nu peste multă vreme, stați liniștiți!), că argumentul său cu „liceul și cartierul rezidențial” n-o să mai țină, o să-i lovească fără niciun fel de remușcări! Asta doar dacă o să mai apuce! Rămâne valabilă întrebarea unuia dintre consilierii locali – adresată lui GUTĂU în ședința din 14 decembrie 2017:

  „Mircia Gutău: „… Ce vreţi să facem în plus la învăţământul dual faţă de învăţământul profesional decât să îi atragem pe copii să îi specializăm pe o meserie clară? Atunci noi, Primăria, vrem să le asigurăm cazare la cei care vin de la ţară, mâncare şi o bursă. Să îi determinăm să înveţe şi să nu le mai fie ruşine să muncească. Ăsta este scopul nostru.

Băzăvan Constantin: Îi cazăm la internatul nostru din Ostroveni care s-a transformat în cămin iar la Liceul Oltchim unde e căminul…”

Referitor la problema care ne interesează, cam asta scrie în documentele pregătite pentru ședința din 30 ianuarie a. c., înainte de a trece la prezentarea spumoaselor discuții, așa cum au fost ele… rezumate în procesul-verbal de ședință.

Că și ăștia s-au jmecherit, nevoie mare! Atunci când se depășește nivelul de suportabilitate al hârtiei (doar din cauza lui GUTĂU, nu vă speriați prea tare, că nu-i amenință nimeni… poziția de șef al haitei!), bagă una d-asta: „Urmează o serie de discuții în plenul ședinței vizavi de cele prezentate”!

V-ați prins!? Consemnare pe care am găsit-o… fără număr în procesele-verbale! Noroc că nu le mai confruntă nimeni cu înregistrările video ale ședințelor! Că s-ar alege praful de toate aceste… tertipuri ieftine!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

        ____________

٭ Să educi mintea, dar nu şi simţul moral al unui om, înseamnă să educi un pericol la adresa societăţii.

Vasile Mardare – Păpușarii 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.