Fuziunea Universității Politehnica din București cu Universitatea din Pitești – aceleași Mării cu alte pălării!

Motto: „Știu că sunt prost. Dar când mă uit în jur prind curaj.” – Ion Creangă

Îndelungata facere a unei noi legi a educației a implicat zvârcolirile unora dintre perdanții de serviciu ai acesteia, nevoiți să producă soluții, pentru a nu se trezi la coșul de gunoi al foștilor. Rectori sau ce-or fi fost ei, de-a lungul mandatelor pe care le-au bifat deja pe stil (legislativ) vechi. Zis și făcut. O dată ce s-au dezmeticit, s-au pus pe treabă, recurgând la tot felul de subterfugii, pentru a scăpa de lama rece a ghilotinei trecerii inexorabile a timpului. Și a trecerii lor în uitare.

Scurt istoric al devenirii permanente a unora, conform principiului ilegalist: puțini am fost, mulți am rămas! 

Trebuie să precizăm că Hotărârea CA de la nr. 21 / 2022  (adoptată între 25 mai și 15 iunie 2022) lipsește de pe site-ul CA al Universității din Pitești (în continuare, UPIT)! Cine știe ce s-or fi apucat să dezbată cu privire la… cestiune! Și poate că așa trebuia să fie, adică… să nu fie! Că prea par căzute din cer informațiile și documentele de mai jos! Și prea s-au precipitat evenimentele care le-au urmat.

În data de 29.06.2022, Consiliul de Administrație al UPIT, avizează o „Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea consultării comunității UPIT cu privire la elementele strategice ale dezvoltării instituționale” (art. 1) și aprobăstructura echipei de negociere cu UPB privind crearea primului campus național printr-o alianță de universități (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie)” (art. 2). S-a precizat că echipa care urma să poarte discuțiile cu UPB va fi constituită din „câte un reprezentant al fiecărei facultăți, reprezentant Direcția Economică, reprezentant Direcția Juridică, președinții sindicatelor, Președintele Senatului, Prorector Calitatea Învățământului, Rector.”

În ședința sa din din data 30.06.2022, Senatul UPIT a adoptat Hotărârea nr. 85 cu privire la consultarea tuturor categoriilor de angajați ai Universității din Pitești, precum și a studenților, în vederea dezvoltării instituționale. Conform acesteia, a fost aprobată consultarea prin reprezentarea tuturor categoriilor de angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, precum și a studenților, cu privire la elementele strategice ale dezvoltării instituționale”, astfel:

„ – personalul didactic și de cercetare va fi reprezentat prin directorii de departament și directorul centrului CRC&D Auto;
personalul administrativ va fi reprezentat prin directorii de direcții, conform organigramei Universității din Pitești;
studenții vor fi reprezentați de studenții aleși în senatul universitar şi în consiliile facultăţilor.”

Rezultatul consultării urma să fie consemnat în procese-verbale ale structurilor de conducere, care urmau să fie transmise Consiliului de Administrație și comunicate ulterior Senatului Universității.

Așa cum,  într-un interviu din ianuarie 2023, ne informează dl Chirleșan D-tru, căruia se pare că memoria a început să-i joace feste, la trecerea a aproape 7 luni de la aceste evenimente, acesta are alte amintiri despre această… consultare generală a personalului UPIT (vezi mai jos).

Următoarea etapă s-a consumat în luna iulie 2022.

La 06.07.2022, C. A. al UPIT a adoptat Hotărârea privind calendarul de desfășurare a consultării comunității Universității din Pitești cu privire la elementele strategice ale dezvoltării instituționale (art. 2, punctele I-III). Aceste dezbateri urmau să se organizeze la trecerea unui număr de zile „de la primirea propunerii scrise din partea UPB.” De unde deducem că respectiva „propunere scrisă” a UPB încă nu le parvenise.

Într-o altă ședință a C. A. al UPIT, care a avut loc pe 13.07.2022, s-a aprobat calendarul de desfășurare a informării și consultării comunității Universității din Pitești, urmând ca „Propunerea scrisă din partea UPB” să fie transmisă spre informare întregii comunități academice”; iar „întrebările suplimentare vor fi transmise conducerii UPIT pe adresa de email rectorat@upit.ro până maxim luni, 18.07.2022 orele 12,00”. Tot luni, 18.07.2022 – „începând cu orele 19,00 în Sala de sport Polivalentă din Campusul Gh. Doja” – urma să se organizeze o „dezbatere cu toată comunitatea academică”, pentru „informarea corectă a comunității asupra temei supuse consultării și implicațiilor care decurg din aceasta” (vezi Hotărâri, art.1, pct. I-V).

În ședința C. A. al UPIT din data de 22.07.2022, „având în vedere rezultatul votului exprimat de comunitatea academică privind elementele strategice ale dezvoltării instituționale, Consiliul de Administrație propune Senatului universitar inițierea negocierii constituirii Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica” (art. 1, constituindu-se Comisia de negociere nucleu și 4 subcomisii de specialitate) și „avizează Mandatul de negociere al Comisiei de Negociere a Universității din Pitești, coordonată de către Președintele Comisiei – Rectorului Universității din Pitești în vederea începerii procesului de negociere privind înființarea Universității Naționale de Științe și Tehnologie POLITEHNICA și se transmite spre aprobare Senatului universitar” (Hotărâri, art. 2).

Pe 25.07.2022, Senatul UPIT a adoptat Hotărârea nr. 104 cu privire la începerea negocierilor între Universitatea din Pitești și Universitatea POLITEHNICA București privind asocierea celor două universități (art. 1);

Tot atunci a fost adoptată Hotărârea nr. 105 cu privire la aprobarea Mandatului de Negociere între Universitatea din Pitești și Universitatea POLITEHNICA București, „în vederea începerii procesului de negociere privind înființarea Universității Naționale de Științe și Tehnologie POLITEHNICA (UNSTP), prin asocierea celor două universități inițiatoare, respectiv Universitatea din Pitești și Universitatea POLITEHNICA București”, Mandatul de Negociere acordat Comisiei de Negociere a Universității din Pitești, coordonată de către Președintele Comisiei, în persoana Rectorului Universității din Pitești, fiind prezentat în Anexa nr. 1 la Hotărâre. Interesant este modul în care UPIT se agață inginerește de cuvinte, în încercarea de a se admite că universitățile inițiatoare ale noului construct, realizat prin „asociere”, sunt egale, „principiul fundamental de negociere de la care CN-UPIT va începe acest demers este acela de păstrare a specificului și a autonomiei locale a fiecăreia dintre universitățile ce purced la acest act de asociere, care în acest mod vor deveni extensii universitare ale UNSTP, cu luarea deciziilor strategice prin consens, într-un Consiliu de Coordonare al UNSTP, constituit paritar, cu reprezentanți delegați de către cele două extensii universitare ale UNSTP.” Ce să mai, a pus-o UPB de nu se mai vede dintr-o astfel de… egalitate!

În 25.07.2022 Senatul a mai adoptat Hotărârea nr. 106 cu privire la aprobarea componenței comisiei de negociere a Universității din Pitești cu Universitatea POLITEHNICA București (cu o Comisie nucleu și 4 Subcomisii de specialitate).

În temeiul hotărârii adoptate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 20.10.2022 – care nu se deschide, doar se… descarcă! – (în cadrul căreia a fost prezentată o Informare asupra desfășurării primei runde de negocieri a reprezentanților UPIT cu UPB), în şedinţa din 24.10.2022, Senatul UPIT a adoptat Hotărârea nr. 195 cu privire la completarea comisiei de negociere a Universității din Pitești cu Universitatea Politehnica București, privind înființarea „Universității Naționale de Științe și Tehnologie Politehnica.”

În data 18.01.2023,Senatul UPIT a adoptat Hotărârea nr. 1, prin care a fost aprobat contractul de fuziune prin comasare/ contopire a Universității din Pitești și a Universității POLITEHNICA din București, cu un număr de 39 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 4 „abțineri”, din totalul celor 44 de senatori prezenți (art. 1). Hotărâre care determina „începerea procesului de înființare a unei noi instituții de învățământ superior acreditată, denumită „Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București”, conform prevederilor legale aplicabile în domeniu (art. 2).

Din aproape în aproape, călcăm ca Iisus pe ape!

Dacă astea-s faptele, să vedem ce scot pe goarnă liderii celor două entități universitare care tind să fuzioneze. Cu precizarea că dl Chirleșan este mult mai vocal decât dl Costoiu pe subiectul comasării / contopirii UPB cu UPIT.

În Jurnalul de Argeș din 25 ianuarie 2023, a apărut articolul „Rectorul Dumitru Chirleşan despre detaliile fuziunii UPIT cu Politehnica Bucureşti”, menit să răspundă unor întrebări firești ale comunității locale, referitoare la „fuziunea” în premieră a două universități românești: Universitatea din Pitești (UPIT) și Universitatea Politehnica din București (UPB).

În stilu-i caracteristic, rectorul Dumitru Chirleşan, omul pogorât (prin căsătorie) la sud de Carpați tocmai din nord-estul Transilvaniei, devenit dascăl „universitar” din profesor de liceu, a dovedit că a deprins cu prisosință tehnica sud carpatică a bătutului apei în piuă, fără niciun rezultat. Iată doar câteva dintre răspunsurile „diplomatice” ale negociatorului șef al viitorului de aur al învățământului superior argeșean de stat, pe care le-a oferit întrebărilor punctuale ale unui reporter avid de noutăți, demne de a fi comunicate cititorilor săi.

Reporterul debutează cu o întrebare de… încălzire: dacă a fost invitat și Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii din București, la dezbaterea organizată la nivelul UPIT privind constituirea „Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica”. Răspunsul rectorului este pe măsura așteptărilor, „în deja cunoscutul său stil jovial”: Costoiu a participat la ședințe ale Senatului, dar „și la o dezbatere publică în sala de sport cu tot poporul academic. L-au bubuit cu întrebări toți, de pe toate părțile scenei…”! Dacă l-au bubuit cu întrebări doar cei aflați atunci „pe toate părțile scenei” – adică (doar) în prezidiul adunării care a avut loc pe 18 iulie 2022 – ne-am lămurit cât de edificați trebuie să fi fost participanții la… parastasul UPIT! Pentru că – până atunci – nu începuseră negocierile, nu se constituise nici comisia de negociere cu UPB și nu fusese stabilit mandatul acesteia! Toate acestea s-au întâmplat ulterior, peste o săptămână de la pretinsa „dezbatere” din sala de sport, în ședința Senatului UPIT din 25 iulie 2022, prin Hotărârile cu nr. 104-106! De unde deducem că slujbașii de pe moșia universitară piteșteană s-au pronunțat în orb, înainte de a se purta vreo discuție oficială de către vreo comisie mandatată să discute despre condițiile în care urma să se realizeze „fuziunea” cu UPB!

Îl mai întreabă dacă este adevărat – în cadrul acestor întâlniri cu personalul UPIT – dl Costoiu a declarat că „ar dori ca această universitate națională să ajungă printre primele 50 din lume”. Iar răspunsul d-lui Chirleșan vine cu vârf și bine îndesat: „Da, avem această impertinență! Acum nu știu cât de tare ne vor ține mușchii, dar potențial avem, iar noi am achiesat la ideea de unire tocmai pentru că noi la Pitești avem un potențial extraordinar…. Mai lipsea ca ei cu forța lor și noi cu multidisciplinalitatea și multidimensionalitatea noastră, cu relațiile noastre internaționale foarte puternice să ne adăugăm la ei și, uite, așa iese o chestie că locul 50 nu este deloc de neatins. Poate fi și 30, de ce nu?!”

Referitor la numele viitoarei „citadele” universitare naționale, Chirleșan o zice franc: „Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, pentru că am considerat și noi și ei că Politehnica București este un brand, înainte de toate, care are o valoare de piață extraordinară care trebuie păstrată. Va fi o nouă universitate, una complet nouă, înființată prin lege în Parlamentul României, cu centre universitare autonome, unul la Pitești, unul la București.”

Îl mai întreabă reporterul dacă li se vor alătura și alte universități: „Nu am voie să vorbesc în numele lor, dar nu vom fi singuri. Noi suntem universități fondatoare, Politehnica București și UPIT, amândouă dispărem în favoarea noii universități naționale și ne regăsim în noua universitate națională. Ceea ce este foarte important de scos în evidență – că este prima universitate națională în România! Mai sunt universități care au în titulatură cuvântul „națională”, dar sunt naționale de tip local. Noi vom fi prima universitate cu adevărat națională.”

Mai zice actualul rector al UPIT că – în urma comasării – ambele universități vor fi în câștig: „Acum diploma fiind de universitate națională va fi o diplomă de mare valoare și de mare încărcătură. Chiar dacă pare că Politehnica ne ridică valoarea la diplome, să știți că, cel puțin în domeniul socio-uman, și noi le ridicăm valoarea diplomei lor…” Mai scapă una, de mai mare dragul, apropo de perspectivele de dezvoltare ale UPIT și de specializările actuale / viitoare din cadrul acesteia: „Rămân toate, și chiar cele care aveau potențial de creștere, iar noi la Pitești nu avem resursele să le creștem. Vor fi acum subvenționate de noua Universitate Națională. Pentru colegii din zona socio umană a ştiințelor naturii, va fi un balon de oxigen fantastic.”

Înainte de acest material… lămuritor, în toamna anului trecut, rectorul s-a dat la cei care răspândeau zvonul că UPIT urma să fie „preluată” de Universitatea Politehnica din București (UPB), susținând că „E o porcărie! Am văzut și eu… Acum se publică orice și nu se verifică nimic. Nu suntem de preluat, nu suntem de predat! E adevărat că au fost unele discuții privind așa-numitele macrouniversități, universități federative, dar e cu totul altceva… Vă asigur că, dacă era ceva concret, vă informam eu.”

Pe 31 ianuarie 2023, Contractul de fuziune a fost semnat de către rectorii celor două universităţi, Mihnea Costoiu (UPB) şi Dumitru Chirleşan (UPIT), și de preşedinţii senatelor universitare, Tudor Prisecaru (UPB) şi Mihaela Diaconu (UPIT).

Rectorii Mihnea Cosmin Costoiu (UPB) şi Dumitru Chirleşan (Universitatea din Piteşti) scrutând viitorul lor comun
Sursa foto.

Într-un amplu interviu, acordat lui Costin Ionescu, apărut pe 23 ianuarie 2023 în Edupedu, Chirleșan o dă la-ntors, atunci când este întrebat:

„C. I. – În condiții de funcționare autonomă, conducerea cum va fi? Fiecare centru va avea propria conducere? Va fi o conducere comună?

Dumitru Chirleșan: Am precizat că vom funcționa în limitele legilor țării, în sensul că dacă legea educației prevede un rector, un consiliu de administrație și un Senat, așa va avea și noua universitate. Doar că, prin contract și prin carta universitară pe care o vom pregăti în prealabil, ne-am asigurat de păstrarea acelei autonomii, la nivelul fiecăruia dintre centre. Însă va exista un rector, va exista un consiliu de administrație, un Senat, așa cum prevede Legea educației – fie cea veche, fie cele care sunt acum în dezbatere și urmează să fie aprobate.”

… „C. I. – Și dumneavoastră, și domnul Costoiu vă veți păstra pozițiile, în ce formă anume?

Dumitru Chirleșan: În perioada de tranziție. După aceea, în ianuarie 2024, vor fi alegeri în noua universitate. Și cine va fi mai bun în competiție va câștiga. Oricum, e consimțită ideea că fiecare centru universitar va avea un prorector coordonator care va face parte din consiliul de administrație al noii construcții. Fiecare centru universitar dintre cele care au aderat până atunci”.

Dacă nema potirință, geaba chichirez gâlceavă! – Anton Pann

De unde vine graba, ce a determinat interesul ambilor rectori pentru o astfel de… fuziune, rezultând o structură a unei noi universități, care va avea construcția unei „federații”, la care vor putea să adere și alte instituții de învățământ superior!?

Fuziunea ar produce o nouă structură universitară într-un moment de schimbare a legislației din domeniul educației și înaintea unei perioade în care se așteaptă să fie organizate alegeri pentru funcțiile de conducere în universități. La UPB, Mihnea Costoiu își va încheia al treilea mandat, iar la UPIT – Dumitru Chirleșan îl va încheia pe cel de-al doilea. Legislația actuală prevede două mandate „succesive, complete”, ceea ce a permis unor rectori (inclusiv lui Mihnea Costoiu) să obțină un al treilea mandat, ca urmare a faptului că mandatul anterior a fost… incomplet. Proiectul Legii Deca a învățământului superior permite resetarea numărătorii mandatelor, ceea ce înseamnă încă opt ani în funcție pentru rectorii care încheie acum al treilea mandat (prevedere care este în fază de proiect).

Hai la Argeș cu grăbire / Să-l secăm dintr-o sorbire! Ca să nu mai stea-ntre noi / Bibilică, bibiloi!

Universitatea din Pitești (UPIT) s-a înființat în urmă cu 60 de ani, sub numele „Institutul Pedagogic de 3 ani”, având specializări pedagogice în matematică, fizică, biologie, chimie, filologie și educație fizică și sport, abia ulterior fiind înființate specializări tehnice, potrivit prezentării de pe site-ul său. Acesta menționează că, o perioadă, s-a aflat în subordinea Institutului Politehnic București (actuala Universitate Politehnica din București), devenind autonomă în 1991, când a primit denumirea Universitatea din Pitești.

Spre deosebire de Universitatea Politehnica din București, care are profil tehnic, Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ superior cu profil generalist, având atât facultăți tehnice, cât și unele cu profil socio-uman. Mai precis, potrivit datelor de pe site-ul acesteia, în prezent ea include 6 facultăți: Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Facultatea de Științe Economice și Drept, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte. Cărora li se alătură altă făcătură – permisă din 2014, prin modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, anume Colegiul Terțiar Nonuniversitar. Care nu a făcut altceva decât să preia o parte din activitatea învățământului preuniversitar postliceal, frecventabil și de către absolvenții de liceu care nu reușiseră la examenul de bacalaureat.

În pierdere accentuată de viteză, UPIT mai pune la cale o măsură… fistichie, menită să îndulcească zilele mohorâte care-i bat la ușă, dincolo de care o așteaptă un viitor sumbru. După ce a aprobat „Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Învățământul Dual” (în ședința Senatului din data de 30.09.2022, prin Hotărârea nr. 169) și „Procedura privind selecția partenerilor în consorțiul universitar pentru învățământul dual” (în ședința Senatului din data de 19.12.2022 , prin Hotărârea nr. 239), prin Hotărârea Senatului UPIT nr. 31 din data 06.03.2023, au mai înființat o… facultate: Facultatea pentru învățământ dual! Nu cumva să rămână bieții profesorași universitari fără… coledzi! Și să nu meargă cu mâna goală în întâmpinarea viitorului luminos, care stă după colțul fuziunii cu UPB! Halal fuziune, minunate perspective pentru a pătrunde berbecește în topul primelor 50 / 30 universități din lume, după declarațiile sforăitoare ale (rectoru)lui Tartarin de la Pitești, nu cel din Tarascon!

Vă dați seama cât de competitiv a ajuns să fie învățământul universitar românesc, după catastrofa reprezentată de introducerea camerelor de luat vederi în sălile de la probele scrise ale examenului național de bacalaureat!? Prin modificarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, (care s-a făcut prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificare a unor acte normative), legiuitorul a permis instituțiilor de învățământ superior, să organizeze în cadrul acestora orice tip de învățământ specific – până atunci – doar celui preuniversitar (1)! Așa că nu ar trebui să vă mirați constatând că în cadrul UPB există și o… grădiniță cu program prelungit (a cărei acreditare s-a făcut, ulterior, cu mare tam-tam, după mai mulți ani de activitate)!

Pe 31 martie 2022, Mihnea Cosmin Costoiu, rectorul Politehnicii din București, a fost condamnat (de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cauza nr. 808/1/2018) la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu în dosarul bazei „Cutezătorii”. El a fost acuzat că ar fi prejudiciat Ministerul Educației cu peste 10 milioane de euro printr-un act încheiat cu Fundația „Dinu Pescariu” în anul 2009. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Instanța supremă a mai decis confiscarea de la Costoiu a sumei de 267.577 de euro (echivalent 1.248.487,52 lei) şi a menţinut măsura sechestrului asigurător pe mai multe bunuri ale acestuia. În anul 2018 Costoiu a fost trimis în judecată, de către Direcția Națională Anticorupție, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. A fost acuzat pentru faptul că, în 2009, în calitate de secretar de stat în Ministerul Educației, a semnat un document care a adus Statului un prejudiciu de 10,79 milioane de euro, prin înstrăinarea bazei sportive școlare Cutezătorii. În timpul procesului de la instanţa supremă, Mihnea Costoiu, secretar de stat în Ministerul Educaţiei pe vremea când era condus de Ecaterina Andronescu, a afirmat că nu a semnat niciodată vreun act fără ştiinţa acesteia, adăugând că fostul demnitar „cunoştea totul în minister”.

Ce ar mai fi de spus, după această trecere în revistă a unor fapte – evenimente / documente / declarații – ale unor oameni implicați într-o încercare desfășurată pe repede înainte, de evitare a unor evenimente previzibile, în care se pare că este mai mult vorba de viitorul lor, al negociatorilor șefi ai comisiilor de negociere, decât de cel al instituțiilor pe care le conduc vremelnic!? Pentru că evitarea inevitabilului (sic!), în ce-i privește pe UPIȚI, nu-și poate găsi soluția în fluturarea publică a unor lozinci găunoase, așa cum rezultă din interviurile recente, din care am citat mai sus. Ci în studii sociologice / riguroase de sondare a tuturor celor cărora li se adresează făcătura universitară. Sondaje care – așa cum s-a văzut – lipsesc cu desăvârșire! Realizatorii preconizatei fuziuni nu se gândesc decât la ei, la viitorul lor „managerial”, iar nu la des invocatul… interes educațional național.

Iar barba jenantă privind clasificarea făcăturii universitare în primele 50 sau… 30 de universități din lume, frizează ridicolul, în condițiile în care niciuna dintre ele nu-și găsește locul în primele 500 (cinci sute!) de universități din lume. Așa că, fiecare astfel de păsărică gureșă pe limba ei piere! Iar până atunci, mână-n mână, o să mai mulgă venituri consistente din banii publici, promițând vrute și nevrute, că nu îi doare gura. În caz de eșec nu-și pierd nici măcar onoarea. Chiar dacă ar fi așa, le-o reperează domn Mitică! Cum, care Mitică!? Unul din mulții mitici din politica mare de partid, protectorii lor interesați.

P. S.: Dacă pe site-ul UPIT mai găsești câte ceva, cel al UPB este neactualizat, fiind lipsit de informațiile care ar trebui să-l populeze. Nu doar în speța care a făcut obiectul acestui material. Așa că, din bruma de documente făcute publice, nu se poate afla cum s-a desfășurat consultarea respectivei comunități academice în problema fuziunii cu UPIT. Doar din vorbele puține ale rectorului acesteia, rostite între două termene de judecată în cauza / -ele penală / -e care-i stau în calea împlinirii pohtei sale de mărire rectorială!

Care sună cam așa – (în ce-l privește pe Chirleșan D-tru) – atunci când i se urcă mărirea la cap! De nu-i mai ajungi cu prăjina la nas: „Mie îmi este greu să îmi închipui o universitate mai tare în România. Nu pot, îmi este greu să îmi închipui una care va fi mai tare decât noi. (…) Am mare încredere că vom fi una dintre cel mai bune universități și din Europa şi în rankingurile mondiale, a declarat Dumitru Chirleşan (sursa).

Apropo! Dl Chirleșan D-tru, în calitate de rector al UPIT, și-o fi luat în traista cu zestrea imobiliară a universității pe care o păstorește și imobilul fostului Liceu „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea, la desființarea căruia a contribuit din plin!? Asta chiar că este interesant de aflat… Pretenii știu de ce!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

_________________________________________

(1) Prin art. 1, pct. 38 din OUG nr. 49/2014 a fost modificat alin. (1), art. 129 din Legea nr. 1/2011, astfel:

,,38. La articolul 129, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau prin asociere, societăţi, fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi să nu influenţeze negativ în niciun fel activităţile de învăţământ, cercetare şi consultanţă.”
S-a instituit dreptul instituțiilor de învățământ superior – publice sau private, după caz – să înființeze ,,unităţi de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea Senatului universitar, conform prevederilor legale”.

Finanţarea învăţământului superior de stat se asigură din fonduri publice, conform prevederilor art. 222 din Legea nr. 1/2011, așadar, în temeiul prevederilor alin. (1), art. 129 din Legea nr. 1/2011 astfel cum a fost modificat de OUG nr. 49/2014, universitățile, în calitate de furnizoare de educație, din fonduri publice – cu aprobarea Senatului universitar – solicită ARACIP evaluarea, în vederea autorizării nivelului de învățământ preșcolar, potrivit dispozițiilor art. 30 din  OUG nr. 75/2005.

Fuziunea UPIT cu Politehnica București

31 ianuarie 2023 Universitatea din Pitești a semnat contractul de fuziune cu Universitatea Politehnica București

Politehnica București fuzionează cu Universitatea din Pitești. Cum se va numi noua instituție

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – perspective

Volum Maxim – Imnul Studenților

Și-altă datămelodie studențească

AL DRACU 98 – VIAȚA DE STUDENT

Studențească – Carolina

Studențească – Iute mere ghezășu

Formația Volum Maxim din Iași – La viața mea am o dambla / Varianta studențească

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.