Universității din Piteşti i s-a pupăzat văzul de când stă (degeaba) cu ochii pe imobilul Liceului „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (II)

Motto: „Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” – Nicolae Iorga

UPIT vrea să ia terenul şi clădirile Liceului Oltchim pentru… pielea ursului din pădure!

Deşi făcea pe niznaiu’ atribuind doar Universităţii din Piteşti inţiativa schimbului de imobile, fericit la culme de succesul aranjamentelor făcute de Anton Miţaru, în şedinţa Consiliului Local din 31 mai 2017, GUTĂU nu s-a mai putut abţine şi s-a scăpat în public: „Mai avem lucruri mai importante pe care le voi supune aprobării consiliului local într-o şedinţă extraordinară care va avea loc până în 15 (ale lunii iunie 2017, n. n.). UN LUCRU EXTRAORDINAR PENTRU RÂMNIC.”
Cum aranjamentele se consumaseră-n culise, iar cei direct interesaţi se înţeleseseră peste capul tuturor, la momentul oportun şi-au scos interesele la lumină. După următorul scenariu:

A. Universitatea a remis Primăriei – „în atenţia d-lui Consilier Miţaru Anton” – un Memoriu justificativ – emis cu nr. 6.197 din 06 iunie 2017, înregistrat sub nr. 23.022/12 iunie 2017- prin care Universitatea, sub semnătura prorectorului Adrian Sămărescu, propunea Primărieiiniţierea demersurilor comune pentru relocarea activităţilor Centrului Universitar al Universităţii din Piteşti, filiala Rm. Vâlcea de la Vlădeşti (din imobilele fostelor unități militare) la Liceul Tehnologic Oltchim”!

Ce mai tura-vura! Prorectorul semnatar le scria că dacă vreţi cele 26 de hectare, pe care noi le avem în folosinţă, acceptaţi propunerea noastră ultimativă! Nu ne interesează care sunt sacrificiile pe care trebuie să le faceţi! NOI VREM IMOBILUL Liceului Tehnologic OLTCHIM şi GATA! Vrem întreg campusul, singurul care a rămas complet din tot ce mai aveţi în oraş: cu clădirea şcolii, cămin, cantină, teren şi sală de sport, clădirea atelierelor, clădirea laboratoarelor, parc dendrologic etc. etc.. Şi-o să vi le umplem de învăţământ superior, de-o să vă meargă buhul!
Şi îşi fundamentau propunerea pe un „set de argumente”. Printre care, la loc de cinste figura – „constituirea în campusul de la Vâlcea a Colegiului Terţiar Nonuniversitar, o formulă instituţională cu eficienţă pragmatică. Acest colegiu va oferi oportunităţi profesionale multiple şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar vâlcean”. Bla-bla-uri de speriat copiii, nu alta! Nu însă şi pe primarul interesat doar de preluarea terenului deţinut în folosinţă de Universitatea din Pitești! Indiferent de preţul pe care trebuia să-l plătească. Cum am dovedit anterior, piteştenii promiteau marea cu sarea, pentru organizarea unei forme de învăţământ cu tradiţie în Vâlcea – cel postliceal / de maiştri, pe care ei nici măcar nu-l înfiinţaseră / autorizaseră! Recunoşteau însă că prin ocuparea noii locaţii – imobilul Liceului Tehnologic Oltchim – ofereau „oportunitatea de a studia într-un campus modern”, prefăcându-se că nu ştiu că nu aveau studenţi doar pentru că «nu e de neglijat magnetismul „centrului” vs. „periferia” actualei locaţii)»! Pretinzând atribuirea campusului în care s-a născut personalul calificat care a slujit (timp de multe decenii) chimia vâlceană, care are valoarea actuală de inventar de doar… 120 de milioane de lei! Instituţie şcolară care s-a luptat și a reușit să-şi modernizeze baza materială şi să adapteze oferta educaţională la cerinţele actuale ale pieţei locale a forţei de muncă.

 

B. Pragmatic, primarul Mircia Gutău a încercat să-şi asigure a priori sprijinul factorilor de decizie şi/ sau de influenţă (inspectorat şcolar, guvern / minister, sindicat reprezentativ etc.), pentru a rezolva problema desfiinţării Liceului Oltchim şi a mutării în acest imobil a filialei vâlcene a universităţii, până la mijlocul lunii iunie… 2017!
Pe 7 iunie 2017, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a emis o adresă comună prin care a solicitat liceului şi inspectoratului şcolar ca „în cel mai scurt timp posibil să supuneţi analizei şi avizării Consiliului de administraţie” solicitarea Primăriei, pentru a exprimaacordul de principiu în vederea demarării procedurilor privind transmiterea imobilului compus din teren şi clădiri, unde îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Oltchim, situat pe b-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, în domeniul public al statului, respectiv administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti, în schimbul preluării de către municipiu a unui imobil compus din teren şi construcţii, în suprafaţă totală de 238.063 m.p., situat pe strada Ştirbei Vodă nr. 149, Râmnicu Vâlcea, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti în domeniul public al municipiului Rm. Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea.”

Semnatarii adresei, primarul Mircia GUTĂU şi consilierul său Anton Miţaru, promiteau că în imobilul liceului, devenit astfel liber „se va desfăşura învăţământ de stat şi vor funcţiona… specializări acreditate de Universitatea din Piteşti, ca: inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie energetică, chimie, ştiinţe economice etc.” În mintea lor, „învăţământ de statînseamnă învăţământ gratuit, ceea ce primarul GUTĂU a susţinut permanent public, fără să roşească. Cât de „gratuit” era învăţământul oferit de filiala vâlceană a universităţii, am dovedit cu prisosinţă în această scrisoare deschisă. Iar promisiunea înfiinţării la Râmnic a unor „specializări acreditate” era o altă minciună gogonată, în condiţiile în care acestea trag să moară la ele acasă, la Piteşti (precum Chimia, unde – la concursul de admitere din iulie 2017 – au fost doar… 4 înmatriculaţi, pe un număr de 50 de locuri!).
Alte „specializări” din cele promise, înşiruite la întâmplare în adresă, existau doar în mintea elaboratorilor acesteia! Deoarece Universitatea din Piteşti – prin facultatea de resort – nu şcolariza pentru „inginerie mecanică”, ci doar în domenii de licenţă, precum:
– „Ingineria autovehiculelor” (cu specializarea „Autovehicule rutiere”, cu 57 înmatriculaţi cu taxă); – „Ingineria transporturilor” (cu specializarea „Ingineria transporturilor şi a traficului”, cu 28 înmatriculaţi cu taxă); – „Inginerie industrială” (cu specializarea „Tehnologia construcţiilor de maşini”, cu 37 înmatriculaţi cu taxă) şi – „Inginerie şi management” (cu specializarea „Inginerie economică industrială”, cu 37 înmatriculaţi cu taxă)!
Despre alte elucubraţii care le populează mintea, precum „inginerie energetică”, le spunem doar că nu exista decât în declaraţiile lor mincinoase! Nu şi în oferta de şcolarizare a universităţii!

Domeniul de licenţă „Inginerie electrică” (având specializarea „Electromecanică”) exista la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare. Numai că, din 90 de locuri la licenţă, mai erau disponibile 42, din care 40 cu taxă!

Cât despre promisa secţie de „Ştiinţe economice”, ce să mai spunem, în situaţia în care, după sesiunea din iulie 2017, la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept – la studii de licenţă – au rămas neocupate un număr de 669 de locuri din 975! Din care 652 locuri cu taxă (diferenţa fiind alocată pentru candidaţi romi – 7 locuri, pentru candidaţi din Republica Moldova – 9 locuri, iar pentru candidaţi din diaspora şi cetăţeni străini – 1 loc)!
Alte facultăţi/specializări şi-au căutat de 14 ani norocul pe meleagurile vâlcene şi s-a văzut care au fost/sunt rezultatele acestor încercări zadarnice. Iar procesul accelerat de desființare a acestora a continuat și în anul universitar 2017-2018!
Dornic să mai facă un pas spre concretizarea visului său de a intra în posesia terenului deţinut de universitate în Râmnic, primarul GUTĂU a dat publicităţii aceste intenţii de… revoluţionare de către EL a învăţământului, convocând conducerea dăscălimii vâlcene la un fel de… dezbatere publică, întrunire prezidată de către inspectorul şcolar general, d-na Andra Bică. Ocazie cu care au avut neplăcuta surpriză să constate că marea majoritate a celor prezenţi, ca şi mass-media locală, s-au pronunţat deschis şi hotărât împotriva intenţiei primarului de a promova o hotărâre administrativă pentru desfiinţarea Liceului de Chimie!

Iar Consiliul de administraţie al şcolii, în şedinţa din 9 iunie 2017 nu şi-a dat acordul cerut de primărie! Inspectoratul şcolar judeţean (care ar fi trebuit să gestioneze, să reprezinte şi să apere învăţământul preuniversitar din judeţ, iar nu să servească interesele altor terţi), a amânat sine die discutarea şi acordarea/ neacordarea acordului solicitat de către primar. Oricum, asupra intenţiilor reale ale şefei inspectoratului şcolar în această problemă planează mari semne de întrebare.

24.02.2021 FOTO LTOltchim

Când ai lideri fără minte, nunta merge înainte!

Asta nu l-a împiedicat pe primar să-şi pună-n aplicare planul. În şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 16 iunie 2017, la punctul doi din ordinea de zi MIRCIA GUTĂU a cerut permisiunea să le prezinte consilierilor care este „situaţia reală”, încât aceştia să nu afle „de la alţii, care dezinformează.”
În mod greșit (dar… repetat!), primarul Gutău a susţinut în intervenția sa, că Universitatea din Piteşti este proprietara acelui imobil din strada Ştirbei Vodă nr. 149 – terenuri şi clădiri – şi că, din acest motiv recurge la realizarea acestui schimb de imobile:

– „Deci, Universitatea din Piteşti a devenit proprietara acestui teren de 14 hectare către Vlădeşti printr-o Hotărâre de Guvern dată în perioada domnului premier Tăriceanu”;

– „În acest an (care a trecut din 2016, de când Gutău a redevenit primar, n. n.) am încercat să îi amendăm, zeci de amenzi date pentru felul cum arată gardul, pentru buruienile din curtea respectivă”;

– „La un moment dat rectorul facultăţii (sic!)… ne-a făcut o propunere către consiliul local să dăm în schimbul celor 24 de hectare cu clădirile aferente să dăm Liceul Oltchim. Nu Mircia Gutău a venit cu propunerea să dea Liceul Oltchim, eu n-aş fi dat o cărămidă, dar din moment ce omul este proprietar şi a venit cu această ofertă, am analizat-o şi consider că pentru municipalitate şi pentru noi toţi este un schimb foarte bun [17].”

După ce le-a mai spus cât de mult face el pentru susţinerea învăţământului vâlcean şi că a „făcut această procedură de iniţiere pentru că necesită timp”, s-a repoziţionat în raport cu legea: „Eu sper că mi-aţi înţeles poziţia corectă şi clară şi să nu fie fel de fel de speculaţii.
În tot acest timp, dl jurist Didoiu Ion, secretarul Consiliului Local, prezent la şedinţă, a tăcut chitic! Nu a schiţat nicio încercare de a le spune consilierilor că Universitatea din Piteşti nu este proprietara imobilului din strada Ştirbei Vodă! Că respectiva instituţie de învăţământ l-a primit în folosinţă de la Ministerul educaţiei, folosinţă grevată de îndeplinirea a numeroase obligaţii! Să le fi spus că dreptul de proprietate publică este acel drept patrimonial real aparţinând statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, care exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia în regim de drept public, prin putere proprie şi în interes public, în limitele prevăzute de lege. Că „Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile”! Că nu pot folosi un asemenea bun imobil de interes local pentru a realiza un schimb cu un bun aflat în proprietatea altcuiva!

Nici unul dintre consilierii prezenţi să nu fi înţeles cât de (re)dus trebuie să fie un asemenea proprietar – în speţă, Universitatea din Piteşti – care îţi propune un schimb inegal şi în pierdere: să dea 24 de hectare terenuri şi clădiri aflate în proprietatea sa, contra dreptului de folosinţă asupra altui imobil de nici două hectare!? I-ar fi păscut puşcăria pe dibacii universitari care se jucau astfel cu bunurile proprietate de stat şi / sau privată!
Dacă universitatea ar fi fost proprietara acelui imobil şi constata că nu-i mai merg afacerile şcolăreşti în Râmnicu Vâlcea, nu vindea ea însăşi, pe bani mulţi, o parte din bunul său imobil!? Bani cu care ar fi putut să facă multe altele, dar nu şi să procure… clienţi! Pentru că tocmai lipsa acestora a adus-o în situaţia reciproc avantajoasă de a propune – sub presiune – schimbul de bunuri imobiliare! Deşi nu se afla în situaţia de a mai pune orice fel condiţii!
Beneficiind de votul a 16 consilieri din 23 (8 reprezentanţi ai P.S.D., alţi 8 de la P.E.R., remorcaţi de primarul însuşi!) primarul Gutău a propus şi obţinut schimbarea preşedintelui de şedinţă şi – fără niciun fel de alte discuţii – au fost adoptate cele două hotărâri privind soluţionarea chestiunii schimbului de imobile, şi anume:

H.C.L. nr. 232/16.VI.2017 privind solicitarea de preluare a unor imobile – construcţii şi terenuri aferente din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţei Naţionale -Universitatea din Piteşti, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local;

 – H.C.L. nr. 233/16.VI.2017 privind iniţierea procedurilor de preluare a bazei materiale a Liceului Tehnologic Oltchim din administrarea consiliului de administraţie, în administrarea Consiliului Local în vederea transmiterii acesteia în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Educaţei Naţionale -Universitatea din Piteşti.

Conform procesului-verbal de şedinţă, „cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi la şedinţă se aprobă iniţierea procedurilor de preluare a bazei materiale a Liceului Tehnologic Oltchim, din administrarea consiliului de administraţie al acestei unităţi de învăţământ, în administrarea Consiliului Local în vederea transmiterii acesteia în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti”. Cu ducerea la îndeplinire a celor două hotărâri adoptate a fost împuternicită Direcţia Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Iar imobilele care ar urma să fie preluate de municipiu, în cazul în care s-ar concretiza prevederile H.C.L. nr. 232/2017, „vor fi destinate construirii de locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, precum şi pentru realizarea unor obiective de utilitate publică necesare comunităţii locale”. Ca şi cum nu s-ar construi şi acum pe orice palmă de pământ încă liberă! Problema de fond, căreia nu-i răspunde nimeni, este dacă mai ai pentru cine să ridici atâtea clădiri noi, când populaţia urbei tinde spre… zero!

Ceea ce s-a întâmplat atunci este ceva fără precedent în învăţământul românesc. Şi nu numai! Dar nu despre învăţământ – în general – este vorba.

În aceste condiţii, declaraţii de genul „Eu, MIRCIA GUTĂU respect întrutotul (sic!) legea…” etc., nu mai fac nici cât o ceapă degerată!

Vă întrebaţi probabil, ce-i mâná pe ei în luptă!? Mai marii hrăpăreţi ai locului nu doresc altceva decât să înşface toate cele… 24-25 de hectare de teren, care au fost date în administrare Universităţii din Piteşti (prin H. G. nr. 918 din anul 2008). Care nu a fost altceva decât o altă încercare eşuată de transplantare în oraş a învăţământului universitar, oficină aflată de ani buni pe năsălie.

Aţi prins schema, nu!? Desfiinţez Liceul Tehnologic Oltchim, ofer formal pe tavă baza materială a acestuia Universităţii din Piteşti (cu mult tam-tam, hau-hau-ri, bla-bla-uri publice, despre „binele pe care îl fac astfel comunităţii” etc.) şi, pe repede înainte, înhaţ hulpav fondul funciar de la fostele unități militare dinspre Vlădeşti (unde se află sediul părăginit al muribundei filiale locale a univesităţii piteştene, primit în… folosinţă, grevată de îndeplinirea a numeroase obligaţii)!

Deşi niciun act normativ în vigoare nu poate fi invocat pentru a justifica o asemenea manoperă de desfiinţare a liceului, persoane alese (şi de către noi) doar pentru a soluţiona cu celeritate problemele stringente ale comunităţii – acompaniate de misiţi aflaţi în slujba unor interese private ale acestora – au pus la cale (şi, cred ele, că au dus la bun sfârşit) asemenea aranjamente de culise.

Noi vrem pământ şi bună pace!

 Vă cer să facem un simplu exerciţiu imaginar de solidaritate, de curaj şi rezistenţă decentă, în faţa unor indivizi fără scrupule, dar cu mari interese materiale personale. Pentru că trebuie să facem front comun în faţa nesimţirii acestor bande de gangsteri! Trebuie să le dovedim că doar EI NE SUNT OBLIGAŢI NOUĂ, iar NU NOI LOR! Că dacă fac din când în când ce trebuie, nu ne dau nimic de la ei, deoarece au doar obligaţia de a face!

Salariaţii, elevii şi părinţii acestora de la Liceul Tehnologic Oltchim din Râmnicu Vâlcea au respins cu fermitate orice încercare a administraţiei publice locale de a obţine – indiferent de cale – desfiinţarea acestei prestigioase şcoli.

Este regretabil faptul că aniversarea a 50 de ani de existenţă a Liceului, în loc ca – în vara anului 2017 – să ne găsească împreună, sărbătorind o jumătate de veac de performanţe profesionale deosebite, autoritatea publică locală mulţumindu-ne public, în cadru festiv, pentru împlinirea misiei noastre de a satisface prin rezultate la superlativ nevoi reale ale comunităţii vâlcene, ne-a găsit, fără voia noastră, în tabere cu interese diferite.

Iar căutătorii de casă din universitatea piteşteană trebuie să afle că o asemenea manoperă jenantă nu face casă bună cu guvernanţa universitară. Care presupune garantarea autonomiei universitare, dar înseamnă şi întărirea responsabilităţii şi transparenţei în instituţiile de învăţământ superior, deoarece autonomia universitară este asociată cu răspunderea în faţa societăţii!                           Iar „asigurarea accesului la informaţiile publice din domeniuface, de asemenea, parte din comportamentul responsabil al unei instituţii de învăţământ, care pretinde că îşi respectă blazonul.      

Ceea ce nu se probează prin comportamentul public al conducerii acesteia. Pentru că adresei noastre, prin care – în data de 25 iulie 2017 – i-am solicitat oficial să ne fie remise o serie de acte/ documente privind realizarea (în spatele uşilor închise) a înţelegerilor bilaterale în vederea realizării acestui schimb de imobile în Râmnicu Vâlcea, conducerea universităţii nu i-a răspuns în niciun fel! Dar ne-am câștigat prin instanță dreptul de a avea acces la toate documentele care au stat la baza solicitării acestora de desființare a Liceului OLTCHIM.

Pe repede înainte, fără prea multe cuvinte

Dacă în anul școlar 2016-2017 nu s-au putut împlini așteptările pofticioase ale primarului GUTĂU, anul școlar următor a însemnat desfășurarea – cu ostentație – a întregului său arsenal de voință și putere.

Pe 14 decembrie 2017, Consiliul Local, la propunerea primarului, a adoptat proiectul de hotărâre pentru rețeaua școlară a municipiului pentru anul școlar 2018-2019; din care au dispărut două licee, printre care și Liceul OLTCHIM. Într-o ședință desfășurată în ziua următoare, Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea a avizat – printr-o hotărâre – această propunere. Fără nici un fel de discuție sau argumente pertinente, așa cum o dovedesc cu prisosință toate documentele (procesul-verbal al ședinței și hotărârea aferentă)!

Acest aviz al I.Ș.J. Vâlcea a stat la baza adoptării de către Consiliul local – în ședința sa din 30 ianuarie 2018 – a Hotărârii nr. 30/2018, prin care s-a aprobat rețeaua școlară care urma să funcționeze în municipiu în anul școlar 2018-2019. Din acel moment lucrurile au intrat în linie dreaptă, urmându-și cursul preconizat de interesele funciaro-pecuniare ale găștii patronate de către Mircia GUTĂU! După recurgerea de către acesta la alte tertipuri – precum, inițierea încheierii unei Minute între conducerea Universității din Pitești și cea a Liceului OLTCHIM (pe 7 februarie 2018, prin care se promitea funcționarea în continuare a liceului în imobilul acestuia, numai în cazul în care ministrul educației și-ar fi dat avizul conform pentru atribuirea acelui imobil către universitate, susținerea publică  – în mod repetat – a faptului că problema imobilului liceului s-ar fi rezolvat în favoarea menținerii acestuia în locația sa tradițională etc.!), realizând, la sfârșitul lunii februarie 2018, că ministrul educației nu se grăbește să dea curs solicitărilor /condiționărilor primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, MIRCIA GUTĂU a schimbat din nou macazul!

Și în stilu-i caracteristic, a mutat și concentrat focul artileriei sale verbale pe Ministerul Educației și pe cel aflat în fruntea acestei instituții centrale! Ca și pe Universitatea din Pitești, acarul Păun al tuturor întoarcerilor sale de direcție! Care purtau întreaga vină pentru modul dezastruos în care arată acel imobil (terenuri și construcții), aflat în administrarea M.E.N – Universitatea din Pitești! Ca să știe și ei că brațul lung al interesului lui GUTĂU îi poate ajunge!

Drept urmare, printr-o adresă oficială remisă Primăriei, Universitatea din Pitești și-a reconfirmat intenția de a se realiza preconizatul schimb de imobile, propunând inițierea „procedurilor subsecvente”, pentru intrarea sa în posesia imobilului Liceului OLTCHIM!

Adresa și documentele aferente, necesare pentru obținerea mult râvnitului aviz conform al ministrului educației pentru schimbarea destinației imobilului L. T. OLTCHIM, remise M.E.N., au au produs efectul scontata de către GUTĂU. Ministrul răspunzându-i că asemenea demersuri trebuie să fie promovate de către Primărie după încheierea anului școlar 2017-2018, recomandându-i să procedeze la revocarea  H. C. L. nr. 197/30 iulie 2018, prin care se preconizase schimbul de imobile – și a formei de proprietate a fiecăruia dintre acestea. Zis și făcut, fapt întâmplat într-o altă ședință a Consiliului local.

După terminarea anului școlar 2017-2018, în vederea îndeplinirii uneia dintre condițiile sine qua non pentru a putea solicita ministrului educației emiterea acestui aviz conform, a fost adoptată o nouă hotărâre de consiliu, așa cum rezultă din prezentarea evenimentelor care i-au urmat:

În ședința Consiliului local din 11 septembrie 2018, a fost adoptată o nouă hotărâre, prin care s-a aprobat „propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 19.834 m. p. şi construcţii în suprafaţă de 6.119 m. p., situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim” – identificat în planul de amplasament şi delimitare…, înscris în Cartea Funciară nr. 39338, din spaţiu de învăţământ preuniversitar de stat, în spaţiu de învăţământ universitar de stat – Universitatea din Piteşti” (cf. art. 1), urmând ca respectiva hotărâre să fie comunicată „Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcţiei Economico-Financiare, Direcţiei Dezvoltare Locală, Ministerului Educaţiei Naţionale, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea” (cf. art. 4).

scurtă rememorare a faptelor și documentelor care au pregătit presupusul festin funciar gutăian nu strică:

  • prin Hotărârea nr. 232 din 16 iunie 2017Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat, în baza prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului teren în suprafaţă de 117.525 m. p. şi construcţiile situate pe acestea în suprafaţă de 12.127 m. p., imobil situat în strada Ştirbei Vodă nr. 149, precum şi a imobilului – teren în suprafaţă de 120.538 m. p. şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 991 m. p., imobil situat la aceeaşi adresă;
  • cu Scrisoarea nr. 7.638 din 18.06.2018Universitatea din Piteşti a solicitat Consiliului Local să iniţieze procedurile subsecvente emiterii unei Hotărâri de Guvern comune, care să consfinţească schimbul de locaţii Vlădeşti – Liceul Oltchim.
  • prin adresa nr. 2.727/33.469 din 09 iulie 2018, Ministerul Educaţiei Naţionale a comunicat primăriei că – într-o primă etapă – este necesară emiterea avizului conform al ministrului educaţiei naţionale pentru schimbarea destinaţiei imobilului care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim” din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfăşurării activităţii Universităţii din Piteşti, cu precizarea că solicitarea pentru obţinerea avizului, împreună cu documentaţia necesară întocmită în conformitate cu prevederile OMENCS nr. 5819/ 2016, va fi transmisă de către autoritatea administraţiei publice locale către Ministerul Educaţiei Naţionale, nu mai devreme de încheierea anului şcolar 2017-2018, respectiv 31 august 2018.

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuiasolicitarea emiterii avizului conform va fi însoţită de mai multe documenteunul dintre acestea fiind hotărârea consiliului local, prin care se propune schimbarea destinaţiei imobilului (teren şi construcţii).

Recenta H.C.L. a fost urmată de solicitarea oficială, adresată inspectoratului școlar județean Vâlcea – formulată de Primărie / Primar – de a-și da avizul conform pentru schimbarea destinației imobilului L. T. OLTCHIM. Fapt întâmplat în ședința consiliului de administrație al inspectoratului din data de 18 septembrie 2018.

Să admitem un fapt care acum este evident: după prăduirea sa, liceul de chimie este deja istorie! Știut fiind că mortul de la groapă nu se mai dezgroapă (decât în anumite condiții, stabilite prin cutume sau norme legale)!

Doar că răspunderea pentru acest act iresponsabil nu a fost încă stabilită!

Pentru această abominabilă faptă, ea incumbă în totalitate… groparului!

Castana fierbinte a fost tot timpul în mâinile ministrului educației!

De modul în care acesta a reușit să gestioneze situația, a depins soarta planurilor funciaro-edilitare ale lui GUTĂU.

Așa cum am mai scris – și le-am scris și celor de la minister (de la ministru în jos, fără… discriminare!) – acolo s-a jucat o carte mare!

Și-mi plăcea să cred că oricare ministru al educației ar fi trebuit să se gândească cu prioritate la interesul copiilor, nu la cel care poartă fesul intereselor lui MIRCIA GUTĂU!

Oricum, subiectul este unul de mare interes. De data aceasta, de interes național.

Așa că – din nou – am mutat și noi tunurile pe… M.E.N.! Și pe ministrul educației! 

Hai cu jalba în proțap / pe la lideri fără cap!

S-ar  fi impus ca, de îndată, toți prim-ministri şi ministri educaţiei naţionale care s-au perindat prin aceste funcții – începând de atunci – să fi adoptat o poziţie publică faţă de aceste evenimente / fapte, care au avut darul să bulverseze activitatea unei întregi comunităţi. Situație determinată și de faptul că nu au intervenit  punctual, lăsând lucrurile să escaladeze: în calitatea lor de prim-ministru și de ministru al educației – în data de 30 ianuarie 2018 – cei doi s-au întâlnit cu o delegație formată din reprezentanți ai uneia dintre federațiile naționale sindicale, discutând situația celor două licee care urmau să fie desființate la Râmnicu Vâlcea.

Ulterior, am avut ocazia să constatăm că din toate angajamentele asumate  atunci, nu s-a realizat nimic! Mai mult decât atât, în loc să folosească propriile corpuri de control, pe care le aveau la dispoziție, au ales varianta convenabilă de a asculta doar una dintre părțile interesate, obținând informații doar pe filiera Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, care a fost parte în toată această mascaradă, la a cărei orchestrare a participat nemijlocit!                                                                                     

Nu le-am solicitat altceva decât să facă ceea ce era legal, pentru a permite desfăşurarea normală a activităţilor instructiv-educative la parametrii optimi. Pentru că locul tuturor celor care muncesc acolo trebuie să fie în şcoală, nu să-şi caute dreptatea şi să cerşească milă mergând cu jalba în proţap pe la porţile mai marilor întâmplători ai zilei.                                                                  

Toți cei implicați în acordarea avizului conform pentru realizarea acestui schimb de imobile nu ne-au putut asigura public că ar fi procedat legal; chiar dacă aveau la îndemână calea legală a anulării cu celeritate a Hotărârii de Guvern nr. 918/2008, lăsându-i mofluzi pe cei interesaţi de imobilul (teren şi clădiri) deţinut (degeaba) în folosință de Universitatea din Piteşti în Râmnicu Vâlcea.

Pentru simplul motiv că beneficiarul – Universitatea din Piteştinu şi-a respectat niciunul din angajamentele asumate oficial: să reabiliteze şi să modernizeze imobilul primit în folosinţă, în vederea desfăşurării procesului de învăţământ, terenurile fără construcţii trebuind să fie utilizateîn scopul realizării unui campus universitar pentru un număr de 6.000 de studenţi, care va cuprinde clădiri de locuit şi administrative, bază sportivă, cantină studenţească, obiective cu destinaţie socioculturală şi alte clădiri necesare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ superior la standarde ridicate”.

Şi s-a ales praful de tot! Ce au preluat s-a năruit, ce s-au angajat să facă nu au făcut!

04.06.2021 UPIT3104.06.2021 UPIT1

În calitate de  depozitar al dreptului de folosinţă al unui bun imobiliar al statului, niciun ministru implicat nu ne-a explicat de ce beneficiarul unei relaţii contractuale cu statul român – pentru că asta a reprezentat, de fapt, Hotărârea de Guvern nr. 918/2008 – care, în 11 (unsprezece!) ani, nu s-a achitat de niciuna din obligaţiile pe care şi le-a asumat contractual, se află în situaţia de a mai pune şi condiţii!? Acesta trebuia să fie scos de mult din acel imobil! Pur şi simplu, trebuia să fie dat afară şi trimis la plimbare spre casă, pe drumul de întoarcere de pe… Dealul Negru!                     

Cât de nemernic trebuie să fii, cât de gros trebuie să-ţi fie obrazul ca să pretinzi să-ţi fie atribuit un sediu nou, în imobilul în care funcţionează liceul tehnologic cel mai viabil din Râmnicu Vâlcea!?

Cât de „cooperanţi” şi îndatoraţi să fie factorii de decizie din ministerul educaţiei, încât să le promită că o să le aprobe schimbul!? Cel puţin aşa s-a lăudat public primarul vâlcean!

În mod normal, cei care pozează în apărătorii sistemului educațional național, ar fi trebuit să adopte o hotărâre de guvern, prin care să-i dea primarului Mircia Gutău ceea ce îşi dorea cu atâta ardoare! Ca să dezvolte până la cer o localitate – Râmnicu Vâlcea – care mai avea doar… 92.000 de locuitori stabili [18]  (din 98.776 locuitori câţi erau la recensământul din 2011, din 107.726 existenţi la cel din 2002, din 113.624 în 1992)! Şi care poate că nu ştia că un sfert din populaţia stabilă a municipiului a dispărut în ultimii 30 de ani! Şi trendul descrescător continuă într-un ritm accelerat, cum o dovedesc toate datele oficiale. Oraşul mai are o populaţie formată din vreo 60.000 de adulţi şi circa15.000 de vârstnici. Restul fiind copii şi şcolari. Cu toate acestea, primarul Gutău îi tot dă cu nevoia de a înfiinţa alte filiale universitare! Chiar dacă filiala locală a universităţii Spiru Haret i-a expiat în braţe şi nici filiala vâlceană a Universităţii C-tin Brâncoveanu nu se simte prea bine! În timp, toţi vecinii au încercat să mulgă seva intelectuală a zonei. Numai că, aşa cum veniră, se făcură toţi o apă şi-un pământ!

Politicienii care îşi imaginează că utilizând sloganul „Demagogia salvează România”, pot abuza la infinit de ignoranţa altora, dovedesc o mare propensiune spre prostie!

Iar leacul magic pentru grăbirea însănătoşirii unui corp social infestat atât de profund cu asemenea viruşi periculoşi, îl mai deţin doar unele instituţii ale statului de drept, abilitate să cerceteze şi/ sau să urmărească la microscopul… penal mişcarea brauniană a acestor corpusculi, străini de binele public şi de interesul general.26.01.2023 liceu

P. S.: Materialul conține numeroase informații noi și o prezentare sistematică / cronologică a unora din cele care s-au mai vânturat prin spațiul public. El este menit să contureze o imagine de ansamblu a acestui rapt notoriu și să-i înfățișeze pe făptuitorii săi în toată urâțenia lor morală. O dată treaba terminată, cele două părți ale acestui articol se vor alătura materialului referitor la problematica desființării acestui liceu, contopindu-se cu celelalte materiale – texte și fotografii – care constituie corpul a trei volume (însumând peste 1.000 de pagini). Care stau să răsară de sub tipar în această primăvară.

Până atunci, o să mai dăm o raită – documentată fotografic adecvat – prin Clădirea laboratoarelor din (fostul) liceu. Ca să aveam suficiente dovezi despre jaful generalizat, datorat prăduirii bunurilor care erau proprietatea liceului, petrecut în vara-toamna anului 2018. Și o să ne amintim și despre scâncetele scoase – în iunie 2017 – de către d-na BICĂ Andra, inspectorul școlar general de atunci, în cadrul unei întâlniri de taină a acesteia cu persoanele care conduceau liceele tehnologice din urbe. Cărora le-a oferit șansa de a alege ce urma să preia fiecare din stârvul (teoretic) muribund – dar încă netranșat legal – al Liceului „Oltchim”! Conclav la care, ca urmare a unor informații care mi-au parvenit pe surse, am participat și eu. Persoane care nu s-au dat în lături de la o astfel de… ofertă generoasă. Propunere îmbrățișată cu entuziasm și de către conducerea de atunci a L. T. „H. Coandă” din municipiu; liceu care nu își putea imagina atunci – că peste doar câteva luni – se va afla pe post de nouă… victimă, supusă vivisecției de către colegii lui de breaslă! C-așa-i în viață, nu întotdeauna este (doar) pentru cine se pregătește! O zicere care li se potrivește de minune tuturor celor implicați în astfel de manopere murdare: mai binele este dușmanul binelui!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ 

________________________________________

[17] Procesul-verbal al şedinţei de Consiliu Local din 31 mai 2017: http://www.primariavl.ro/documente/Procese%20Verbale%20Sedinte/2017/12.%20Proces-verbal%20%20al%20sedintei%20extraordinare%2016%20iunie%202017.pdf

[18] Date demografice Râmnicu Vâlcea, Vâlcea statistică şi rapoarte ale populaţiei, la link-ul: http://www.ecoduri.com/recensamantul-populatiei/valcea/Ramnicu%20Valcea.php

Holograf – Mafia

Morometzii – România Trezește-te!

Luna Amara – dizident

Nu mai cred în tot ce-ar fi
Drogul meu de zi cu zi
Ignoranța mă ucide
Ochiul nostru se închide
Ca să poată muri.
Societate simulacru
Gustul tău e tot mai acru
Aștept visul românesc
Ca să-i spun cât îl urăsc.

refren:
Negustorii de destine
Au să vină după tine
Nu te vinde pe un cent
Dizident, fii dizident!

Gura strâmbă, ochii triști
Doar așa tu mai exiști
Lumea-ți spune să te vinzi
Gustul banilor să-l prinzi
Să câștigi și să riști
Cum mai reziști?
Doar minciuna e-n cuvinte
Șarpele urban te-nghite
Nu poți fi indiferent
Dizident, fii dizident!

Norzeatic – Revoluția (official video)

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.