Cât ne costă „prestațiile” publice ale d-nei Andronescu Ecaterina

Scurt pe 2 și… un sfert: Cu ocazia împlinirii vârstei de 72 de ani, să-i dedicăm   această rememorare, ca să nu uităm cam cât ne-au costat asemenea… prestații! Bani publici cu toptanul, nu glumă!

O bătrânică atât de simplă, după vorbă și – mai ales – după port! Așa se înfățișează duamna Andronescu în zilnicele-i apariții televizioniste! Văzând-o, ai impresia că însăși sfătoșenia s-a pogorât din înalturi, ca să lămurească boborul despre una, despre alta! Despre toate cele! Nu cumva să rămânem needificați în legătură cu intențiile dezvoltatoare ale marelui partid care o mână-n lupta politico-parlamentară de mai bine de 24 de ani! Și ne-o arată aproape zilnic pe sticlă!

Academia Oamenilor de Ştiinţă, o şuşă de stors bani publici a unor „savanÅ£i“ contestaÅ£i, marca Ecaterina AndronescuFoto: Eduard Enea/Adevărul

O femeie care debordează de energie, deși se apropie vertiginos de pragul a… 72 de ani! Și-i încă activă, ca un… titirez! Iar viața pe care-o mai are pe mosor, nu înțelege că trebuie să și-o dedice unor activități gospodărești, sau creșterii și educării progeniturilor propriei sale familii! Așa încât, vine grămadă, ca și leul în turbare, cu tupeul activistului de profesie, considerându-se alfa și  omega domeniului în care – fie vorba între noi – a făcut degeaba umbră pământului! Cel puțin până acum. Dovadă peremptorie a faptului că nu a înțeles absolut nimic dintr-o lecție dată de evenimentele din decembrie 1989! Anume faptul că, indiferent de una-alta, de meritele pe care le-ai fi avut în nu știu ce mișcare, vine o zi în care trebuie să te dai  și să stai… deoparte! Să-i lași pe cei care vor trăi și vor munci în el să-și decidă viitorul! Mai ales din punct de vedere… legislativ. Că pentru asta s-au jertfit atunci atâția tineri! Să-și poată croi ei înșiși un drum în viață. Să nu li-l toot jaloneze alții, provenind tot dintre cei tarați intelectual și expirați… biologic!

Nu a învățat nimic din lecția pățită atunci de ceaușești! Chiar dacă, nu la propriu, precum au pățit ei în 25 decembrie 1989, Andronescu se află cu spatele la zid. Având în plutonul de execuție întreaga societate românească! Iar alături, doar o parte a unei mass-media care nu știe despre ce-i vorba în propoziție, vârfurile ancorate politic ale mișcării sindicale din educație și… marele partid! PSD-ul, care mai are puțin și o să ne pună să recităm mobilizatoarele versuri ale poeziei lui George Lesnea:

Partidul e-n toate
E-n cele ce sunt
Și-n cele ce mâine vor râde la soare
E-n pruncul din leagăn
Și-n omul cărunt,
E-n viața ce veșnic nu moare!

Dar să revenim la cestiune. Activitatea neostoită a acesteia, ne-a determinat să căutăm și o altă eventuală justificare a acestei devoțiuni aproape fără egal. Unde altundeva decât în partea materială, care să complinească această permanentă stare de veghe a duamnei, lângă rugul pe care se fezandează sistemul educațional din România! Căruia, dacă este lăsată, se pregătește să-i cânte… prohodul! Că tot i-a săpat groapa în trecerile-i prin minister!

Din declarațiile de avere ale d-nei Andronescu, rezultă că avem de-a face cu o… ascetă! Nici usturoi n-a mâncat, nici treabă cu educația n-are!

Spre deosebire de mulți alții, d-na ANDRONESCU nu are: „Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate”, „active producătoare de venituri nete…”, „debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri…”, „cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, … sau instituții publice românești sau străine…”. Și, mai ales, nu deține „bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal sau altele asemenea, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro” (așa cum pretinde formularul tipizat al Declarației de avere)!

Astfel se explică atitudinea publică a d-nei Andronescu, adevărată bunicuță a nației! Plină de vervă și de sfaturi! Să nu care cumva să-i ataci politica partidului, că nu te mai spală nicio apă, nu te mai usucă nici un post de televiziune! Atunci e greu să o mai oprești din transă! Pe tonuri vădit aferate, atacă în stânga și-n dreapta, de nu poți s-o mai oprești, până nu-și epuizează puținătatea argumentelor ei… (demi)seci! Punând și moderatorii unor televiziuni de casă în situații jenante! Folosește același tertip des uzitat de către pesedeii căliți în trântele cu mult mai plăpânzii lor adversari politici: nu-i lași să vorbească și-i întrerupi continuu (atunci când sunt ei la cuvânt) și le pretinzi răstit să nu te întrerupă, atunci când tu – oricum – nu te mai oprești din flasca-ți expunere!

Așa că, în lipsă de altceva mai consistent referitor la strânsura d-nei Andronescu, hai să-i vedem veniturile bănești realizate în anii din urmă (2013-2018), conform datelor din declarațiile de avere ale acesteia.

I. A. Pe site-ul Camerei Deputațior încă există Declarația de avere din decembrie 2008 a d-nei Andronescu, înregistrată sub nr. 1.656 din 15.XII.2008 (1).
B. În Declarația de interese a acesteia, înregistrată sub nr. 1.657 din 15.XII.2008 (2), d-na Andronescu nu figurează ca fiind și membră a AOSR.

II. A. Pe pagina sa de la Senatul României, pentru perioada primului său mandat de senator, (dintre anii 2008-2012), timp în care a fost „Parlamentar ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, colegiul 10, în data de 30.11.2008”, nu mai sunt accesibile Declarațiile de avere/ interese ale d-nei Ecaterina Andronescu (3).

B. Pentru următorul mandat de senator al acesteia (2012-2016), există declarații de avere/ interese doar din anul 2014!

1. În Declarația curentă de avere din anul 2014, înregistrată sub nr. 167/13.VI.2014 (4), d-na Andronescu menționa (cu același scris ilizibil), că deținea următoarele „active și datorii”:
• un apartament în capitală, dobândit în anul 2006; nu se poate citi cu exactitate suprafața acestuia – dacă are doar… 140 metri pătrați sau mai mult!
• un autoturism TOYOTA, dobândit prin cumpărare în 2009;
• un depozit bancar – la CEC BANK – deschis în 2007, în valoare de… 211.800 lei (nu se poate înțelege suma exactă, fiind un scris neinteligibil)!;
• la Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat, declară drept venituri provenind din salarii (obținute în 2013):
– 196.816 lei, reprezentând veniturile sale salariale (ca senator și profesor univ.), fără să respecte rubricația formularului tipizat, pe care a completat… de mână! Bineînțeles că nu declară „sursa venitului: nume, adresă”!
– pentru soțul dânsei: inginer – 32.400 lei (nu indică sursa venitului acestuia).
• ca venituri din alte surse, declară:
– 47.971 lei (provenind, probabil, din activitatea de… cercetare + POSDRU).

Rezultă că în anul 2013 a realizat un venit anual de 244.787 lei (fără să luăm în calcul și veniturile soțului), cu o medie lunară de 20.398,91 lei! Ceea ce nu era de ici de colo!

2. În Declarația curentă de avere din anul 2015, înregistrată sub nr. 160/15.VI.2015 (5), d-na Andronescu menționa (cu scrisul său ilizibil), că deținea următoarele „active și datorii”:
• un apartament în capitală, dobândit în anul 2006; de asemenea, suprafața acestuia este… incertă (nu se poate citi dacă are… 140 metri pătrați)!
• un autoturism TOYOTA, dobândit prin cumpărare în 2009;
• un depozit bancar – la CEC BANK – deschis în anul 2007, în valoare de… 211.800 lei (nu se poate înțelege, fiind scris neinteligibil)!;
• la Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat, declară drept venituri provenind din salarii (obținute în 2014):
– 214.056 lei, reprezentând veniturile sale salariale (ca senator și profesor univ.), fără să respecte rubricația formularului tipizat, pe care a completat de mână: Nu declară „sursa venitului: nume, adresă”;
– pentru soț: inginer – 33.000 lei (nu indică sursa venitului acestuia).
• ca venituri din alte surse, declară:
– 33.580 lei (probabil, din activitatea de… cercetare + POSDRU) și 66.308 (despăgubiri – hotărâri judecăt.)

Astfel că – pentru anul 2014 – rezultă un venit salarial anual de 313.944 lei, cu o medie lunară de 26.162 lei! Bani buni, nu glumă!

3. În Declarația curentă de avere din anul 2016, înregistrată sub nr. 133/14.VI.2016 (6), d-na Andronescu menționa (cu un scris ilizibil), că deținea următoarele „active și datorii”:
• un apartament în capitală, dobândit în anul 2006;
• un autoturism TOYOTA, dobândit prin cumpărare în 2009;
• un depozit bancar – la CEC BANK – deschis în 2007, în valoare de… 211.800 lei (nu se poate înțelege, fiind scris neinteligibil)!;
• la Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (anul 2015, n. n.), declară drept venituri provenind din salarii:
– 234.535 lei, reprezentând veniturile sale salariale (ca senator și profesor), fără să respecte rubricația formularului tipizat, pe care a completat tot de mână: Nu declară „sursa venitului: nume, adresă”;
– pentru soț: inginer – 33.000 lei (nu indică sursa venitului acestuia).
• ca venituri din alte surse, declară:
– 80.683 lei (probabil din activitatea de… cercetare + POSDRU) și 23.995 lei (AOSR – despăgubiri – hotărâri judecăt.)

În anul 2015 a realizat un venit anual de 339.213, cu o medie lunară de 28.267,75 lei!

C. În actualul ciclu parlamentar (2016-2020), în care d-na Ecaterina Andronescu este tot „Senator, Parlamentar ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti”, în conformitate cu datele consemnate manu propria în Declarațiile sale de avere/ interese:

1. În Declarația de avere din 2016, înregistrată sub nr. 4/20.XII.2016 (7), dată la începutul celui de al… șaselea său mandat de parlamentar, d-na Andronescu menționa (cu același scris ilizibil!), că deținea următoarele „active și datorii”:
• un apartament în capitală, dobândit în anul 2006; nu se poate citi dacă avea 140 sau 240 de metri pătrați!
• un autoturism TOYOTA, dobândit prin cumpărare în 2009;
• un depozit bancar – la CEC BANK – deschis în 2007, în valoare de… 211.800 (autoarea folosește un scris neinteligibil)!;
• la Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (2015, n. n.), declară drept venituri provenind din salarii:
– 234.535 lei, reprezentând veniturile sale salariale (ca senator și profesor), fără să respecte rubricația formularului tipizat, pe care a completat de mână: Nu declară „sursa venitului: nume, adresă”;
– pentru soț – 33.000 lei (nu indică sursa venitului acestuia).
• ca venituri din alte surse, declară:
– 80.683 lei (probabil din activitatea de… cercetare) și 23.945 (!?) drept despăgubiri hotărâri judecătorești.

Rezultă un venit anual de 339.163 lei, cu o medie lunară de 28.263, 58 lei!

2. În Declarația curentă de avere din anul 2017, înregistrată sub nr. 375/15.VI.2017 (8), d-na Andronescu menționa (cu un scris ilizibil), că deținea următoarele „active și datorii”:
• un apartament în capitală, dobândit în anul 2006;
• un autoturism TOYOTA, dobândit prin cumpărare în 2009;
• un depozit bancar – la CEC BANK – deschis în 2007, în valoare de… 24.800 sau de 211.800 lei (nu se poate înțelege, fiind scris neinteligibil)!;
• la Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (anul 2016, n. n.), declară drept venituri provenind din salarii:
– 247.825 (!?) lei, reprezentând veniturile sale salariale (ca senator și profesor), fără să respecte rubricația formularului tipizat, pe care a completat – neciteț – de mână: Nu declară „sursa venitului: nume, adresă”;
– pentru s – 34.000 lei (nu indică sursa venitului acestuia).
• ca venituri din alte surse, declară:
– 21.910 lei (din activitatea de… cercetare) și 24.120 drept plata cu ora.

În anul 2016 rezultă un venit anual de 293.855 lei, cu o medie lunară de 24.487, 91 lei!

3. În Declarația curentă de avere din anul 2018, înregistrată sub nr. 124/ 4.VI.2018 (9), d-na Andronescu menționa (cu un scris ilizibil), că deținea următoarele „active și datorii”:
• un apartament în capitală, dobândit în anul 2006; nu se poate citi dacă avea 140 sau 240 de metri pătrați!
• un autoturism TOYOTA, dobândit prin cumpărare în 2009;
• un depozit bancar – la CEC BANK – deschis în 2007, în valoare de… 282.000 sau de 211.800 lei (nu se poate înțelege, fiind scris neinteligibil)!;
• la Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat, declară drept venituri provenind din salarii:
– 255.899 lei, reprezentând veniturile sale salariale (ca senator și profesor), fără să respecte rubricația formularului tipizat, pe care a completat – neciteț – de mână: Nu declară „sursa venitului: nume, adresă”;
– pentru soț – 36.000 lei (nu indică sursa venitului acestuia).
• ca venituri din alte surse, declară:
– 38.293 lei (din activitatea de… cercetare !?) și 24.120 drept recuperare procese.

Pentru anul 2017 rezultă un venit salarial anual de 318.312 lei, cu o medie lunară de 26.526 lei!

4. AConform Declarației de avere de la numirea în funcția de ministru, în toamna anului 2018, madam Andronescu – pe lângă ce avea/ nu avea conform declarațiilor anterioare, a cumpărat o DACIA SANDERO. Iar depozitul bancar – deschis la CEC BANK în  în 2007 – avea valoarea de 212.000 lei. La Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie…  declară diferite sume, fără să respecte rubricația formularului tipizat, pe care a completat – neciteț – de mână; nu declară „sursa venitului: nume, adresă”; la fel la celelalte venituri, provenind din alte surse (pe care le consemnează aiurea, la punctul VII, 7 – la venituri provenind din premii și din jocuri de noroc, 7.1 titular!)!

Oricum, din această declarație, pentru anul 2018 rezultă un venit salarial anual de 318.312 lei, cu o medie lunară de 26.526 lei

B. Din Declarația de avere înregistrată la Senat (sub nr. 127 din 14 iunie 2019), pentru anul 2018 rezultă un venit salarial anual de 436.220 lei, cu o medie lunară de 36.351,66 lei. Scrisul este – de asemenea – indescifrabil, deși cred că atunci când a completat-o, nu o alerga nimeni!

Conchizând, veniturile bănești ale duamnei ANDRONESCU Ecaterina se prezintă ca în Tabelul de mai jos:

9.07.2019 CATI 1

În declarațiile de interese, fără să mai intrăm aici în prea multe amănunte, (vezi Declarația de interese din anul 2018), d-na Andronescu consemnează lapidar (10) – tot  manu propria – cum că: „veniturile sunt trecute în declarația de avere”! Deși formularul tipizat îi pretinde să consemneze „UnitateaDenumire și Adresă”, Calitatea deținută și Valoarea beneficiilor obținute” (dacă era cazul, ceea ce se pare că… era!). Formularul tipizat precizează că declarația „constituie un act public”, iar cel care o completează răspunde „potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate”!

Trebuie să adăugăm că d-na Andronescu, pe lângă multele-i și diversele-i atribuții – „în toate domeniili” – a mai dobândit una! Din data de 13 septembrie 2017 a fost și Președinte în Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului.

Înțelegem – în sfârșit – acum, de ce lucrurile au mers atât de bine în Anul Centenarului!? Pentru că la timona Comisiei parlamentare comune, constituită pentru celebrarea primei sute de ani care a trecut de la desăvârșirea unificării național-statale a României, s-a aflat… duamna Andronescu D. Ecaterina (11)!

Iar declarațiile de interese, completate la numirea în funcția de ministru al educației (înregistrată a Guvern sub nr. 3.637/ 17 decembrie 2018) și cea curentă completată pentru funcția de senator (înregistrată la Senat sub nr. 126/ 14.06.2019), conțin aceleași vicii: consemnare lapidară, manu propria, „veniturile sunt trecute în declarația de avere”! Fără să indice  – așa cum cere formularul – „Unitatea/ Denumire și Adresă”,  Calitatea deținută și Valoarea beneficiilor obținute”(12)!

P. S.: Dacă un parlamentar (pe viață!) și fost ministru (aflat la al patrulea mandat!), precum ANDRONESCU Ecaterina, completează Declarațiile sale de avere/ interese într-o totală bătaie de joc, ce poți să-i mai ceri omului de rând!? Nevoit să facă așa cum cere norma, pentru un venit de… doi lei!? Că dacă nu o face, devine… sancționabil!

Pentru că, mai devreme sau mai târziu, într-o zi (care-i dorim să fie bună și cât mai apropiată!), retragerea la pensie a d-nei Andronescu – după o atât de „prodigioasă” carieră… politică – trebuie să se întâmple! Și-o să beneficieze de un număr de pensii echivalente cu… numărul anilor puși în slujba intereselor poporului! Nu și cu acela al faptelor sale din acest infinit interval de timp!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…
Să fiţi sănătoşi şi veseli!
ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –
TIBERIU M. PANĂ


(1) Vezi Declarația de avere din 2008, la link-ul http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=234&leg=2004&cam=2&pag=5

(2) Vezi link-ul: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=234&leg=2004&cam=2&idl=1&pag=6

(3) Vezi link-ul: https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=98c4ea91-387d-4426-8959-f8924b75afb3

(4) Vezi Declarația de avere din 2014, aflată la link-ul: https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2012/av_andronescu_ecaterina_13_06_2014.PDF

(5) Vezi Declarația de avere din 2015, aflată la link-ul: https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2012/av_andronescu_ecaterina_15_06_2015.PDF

(6) Vezi Declarația de avere din 2016, aflată la link-ul: https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2012/av_andronescu_ecaterina_14_06_2016.PDF

(7) Vezi fila 6 a Declarației de avere din 2016, aflată la link-ul: https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2016/av_andronescu_ecaterina_20_12_2016.PDF

(8) Vezi Declarația curentă de avere din 2017, aflată la link-ul: https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2016/av_andronescu_ecaterina_15_06_2017.PDF

(9) Vezi Declarația curentă de avere din 2018, aflată la link-ul: https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2016/av_andronescu_ecaterina_14_06_2018.pdf

(10) Vezi Declarația de interese din anul 2018, la link-ul: https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2016/in_andronescu_ecaterina_14_06_2018.pdf

(11)  Vezi Comisia, în toată splendoarea sa, la link-ul: https://www.senat.ro/ComponentaComisii.aspx?Zi=&ComisieID=3f18e609-c61d-4ba1-b246-b928a99b6792

(12) Declarația de avere:

10 dec. 2018, la numirea în funcție.  http://gov.ro/fisiere/ministri_fisiere/DOC014.pdf

Dă clic pentru a accesa av_andronescu_ecaterina_14_06_2019.pdf

Declarația de interese:

10 dec. 2018, la numirea în funcție: http://gov.ro/fisiere/ministri_fisiere/DOC015.pdf

Dă clic pentru a accesa in_andronescu_ecaterina_14_06_2019.pdf

______________________________

Conform datelor de pe Pagina referitoare la STRUCTURA – CONDUCEREA AOSR, aceasta este formată din Prezidiu, Consiliul Științific (din care fac parte Prezidiul, Preşedinţii secţiilor ştiinţifice și Preşedinţii filialelor), la link-ul: http://www.aosr.ro/structura/

Din aceste date reiese cu prisosință că  Prof. Univ. Dr. Ing. Ecaterina Andronescu, în calitatea ei de Președintă la Secţia III Ştiinţe chimice – face parte din Conducerea AOSR! Ceea ce nu rezultă din Declarațiile sale de interese. În care nu evidențiază calitatea sa de membră a AOSR la Punctul 2. al Declarației (la rubrica privind Calitatea de membru al organelor de conducere, administrare și control… ale asociațiilor și fundațiilor sau ale altor organizații neguvernamentale!), acolo unde – conform declarației – la punctul 2.1 trebuia să declare „Unitatea Denumire și Adresă”, Calitatea deținută și Valoarea beneficiilor obținute (!), ci la Punctul 3.1 al Declarației, unde se consemnează doar calitatea de „membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale”! Așa încât, d-na senator a… scăpat din vedere să ne spună dacă, în calitatea dânsei de membră a conducerii AOSR, este sau nu… plătită!

Postaci bine informați, exprimă opinii pertinente despre Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR):

A. Această „Academie” marca Ecaterina Andronescu este un fel de „Facultate Spiru Haret” în care și-au găsit adăpost cointeresați financiar, tot felul de surogate intelectuale. S-avem pardon, dar ce contribuție științifică în vreun domeniu are un Anghel Stanciu, autorul legii pensiilor speciale pentru parlamentari. În afara unui debușeu pentru a stoarce niște bani nemeritați din bugetul și așa sărac, în detrimentul amărâților cu pensii de 8 – 900 lei. Nimic nu justifică sumele încasate de acești indivizi. Cât despre morală, despre principii, acestea lipsesc cu desăvârșire. Dacă nici măcar cei condamnați penal nu sunt excluși din „academie”, acest cimitir al elefanților riscă să se transforme într-o cloacă urât mirositoare, cu aspect de șușanea.

B. Problema este că această AOSR este finanțată cu bani din bugetul public. Adică niște indivizi fără merite (nu o includ pe d-na Andronescu) au pus de o asociație ca să mai sifoneze niște bani de la buget. Să primească finanțări ca orice ONG și nici că mai pomenim de ei. Dar cine ar fi dispus să finanțeze asemenea potlogari cu pretenții de oameni de știință. Publicul cititor, consumator de cultură îți dă adevărata măsură a valorii, iar nu patalamalele la kg., pe care nimeni ( din lumea academică de afară) nu le ia în seamă. De ce n-am înființa și „asociația oamenilor fără idei” finanțată bineînțeles, ce, dumnealor au mai multe merite, care?

C. Uitați-vă pe CV-urile celor care fac parte din această AOSR să vedeți ce neica nimeni în ale științei. Or fi unul-doi mai răsăriți, dar cei mai mulți nu fac decât să sifoneze bani publici de zeci de ani, atribuindu-și granturi fără nicio finalitate științifică serioasă și luând salarii babane de la stat fără să le merite. Întrebați-vă mai bine care e vizibilitatea internațională a acestor „academicieni” ca să înțelegeți că AOSR nu e decât o mare impostură. Citeste mai mult: adev.ro/pbfcx9

Vezi și articolul Constituirea, activitatea și beneficiile membrilor AOSR


Prima zi de pensie :))

Să nu-mi iei niciodată pensia

 

2 gânduri despre “Cât ne costă „prestațiile” publice ale d-nei Andronescu Ecaterina

  1. Ana

    Niste lepre si hoti toti politicienii PSD+PNL+UDMR! Si Boc cu Oprescu cu statuile din Parcul Circului? ar trebui toti sa faca puscarie. Lu’ androneasca i s-a prescris dosarul cu microsoft, l-au lasat judecatorii aia unsi sa nu faca puscarie, ea si altii. Offf, tara de hoti, nu visam ca bucuria de la ,,revolutie,, o sa se transforme in foamete si griji pt bunicii si parintii nostri cu pensii mizere de atatia ani, cand altii faceau si fac averi colosale…si clasa muncitoare pe 1300 lei minim pe economie, tinuta tot de politic , sa nu deranjeze privatul; adica tot ei si firmele lor, sau ale neamurilor lor. Tara asta a ajuns o tragedie, o plaga groaznica. Cine va fi chirurgul? Dumnezeu stie… Ma mai incred un pic in USR, poate se ridica careva sa scoata la liman si sa faca curatenie si sub pres.

    Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.