Așteptările (zadarnice ale) lui Gutău Mircia de la recentele modificări ale LEN nr. 1/2011!

Motto: Dacă văd o nedreptate şi nu fac nimic să o îndrept, sunt laş. – Confucius

Scurt pe 2 și 1/4: De unde așteaptă Gutău izbăvirea!? De unde speră să-i sară-n cale norocul, încheind astfel cercul unor sforțări zadarnice, care au durat mai bine de 5 (cinci!) ani!? Timp în care – bietul de el (!) – le-a încercat pe toate, mai ales pe cele mai puțin… ortodoxe, aproape fără niciun rezultat favorabil! Dar ce n-a folosit, în speranța că-i vor surâde sorții, sperând să apuce ziua (fiind tot în funcția de primar, nu altfel!) în care să se poată bucura de această istorică reușită: intrarea în posesia domeniului public al municipalității (vorba vine!) a celor 24-25 de hectare, teren pe care Universitatea din Pitești are sediul filialei sale din Râmnic. Pământ râvnit de către primarul urbei pentru a asigura propășirea – zice el – unei comunități formată din ce în ce mai puțini vâlceni! Pentru că, din ce în ce mai mulți dintre aceștia, în lipsa unor posibilități reale de inserție socială și realizare profesională pe meleagurile lor natale, au pornit în bejenie, căutând până-n pânzele albe un El Dorado al devenirii personale!

Cum adică… de unde putea să-i vină ajutorul!? Asta-i culmea tupeului! De unde altundeva decât de la politicieni, frații lui de zburdălnicii (i)edilitare!?

De fiecare dată când închizi o școală, va trebui să construiești o închisoare. Ceea ce câștigi pe o parte, vei pierde pe cealaltă. – Mark Twain

Ca să nu mai ținem degeaba hora pe loc, să pornim pe urmele procesului legislativ care a culminat cu adoptarea de către Parlament a Pl-x nr. 129/2021, o Propunere legislativă pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011Despre ce prevede această lege, pe larg, nițel mai la vale.

Înainte de a afla ce și cum prevede noua lege, să mai aveți puțintică răbdare până când o să descâlcim firele procesului legislativ prin care, recent, a devenit posibilă adoptarea acesteia.

Zis și făcut. La 22 martie 2021 a fost sesizată Camera Deputaților cu propunerea legislativă înregistrată sub nr. 129/22.03.2021, Senatul fiind camera decizională. Și s-a intrat în procedura legislativă. Pentru adoptare – ca primă Cameră sesizată – Camera Deputaților dispunea de un termen de 45 de zile, data la care se împlinea termenul constituțional pentru dezbatere și vot final fiind 25.06.2021.

De reținut că propunerea a fost inițiată de 61 de parlamentari (56 deputati + 5 senatori), din care:

Prezența pe Tabelul cu susținătorii acestui Proiect legislativ a celor 3 deputați vâlceni PSD ne ușurează misia de a intui manopera astfel orchestrată de către respectivul grup parlamentar (vezi AICI – filele 3-6 – Tabelul cu susținătorii Proiectului…).

Expunerea de motive era asumată – în numele inițiatorilor – de către Intotero Natalia-Elena, deputat PSD de Hunedoara, Președintele Comisiei pentru învățământ (vezi AICI – filele 1-2).

Pentru că „argumentele” invocate în acest document (aparent) nu au nimic de-a face cu sforăriile trase de Gutău Mircia și ceata sa de țuțeri impardonabili, care nu urmăreau nimic altceva decât să acapareze imobilul (reprezentând vreo 25 de hectare de teren situat în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea) care era folosit drept sediu pentru filiala vâlceană a Universității din Pitești, o să le prezentăm in extenso. Pentru a o face, Gutău era dispus să îndeplinească orice condiție pusă oficial de UPIT ca să accepte „schimbul” de imobile, urmând să cedeze UPIȚ-ilor imobilul (teren și construcții) liceului Oltchim, după demantelarea acestuia! De aici și până la a admite solicitarea oficială a UPIT, de cedare a imobilului (situat în centru urbei!) în care – de la începuturile existenței sale – își avea sediul Liceul Oltchim, nu a mai fost decât un pas. Pe care, în anul 2018, Gutău l-a făcut cu grăbire, beneficiind de voturile unei majorități necârtitoare, formată din 8 consilieri locali ai PSD și alți 8 ai PER (Partidul Ecologist Român, pe lista căruia fusese ales ca primar), punând capăt existenței unui liceu viabil! Unitate școlară care, în momentul lichidării sale, avea aproape 800 de elevi, dublu decât alte 3 (trei) licee tehnologice vâlcene! Care nu căzuseră cu tronc poftelor hulpave ale UPIȚ-ilor piteșteni!

Cel care nedreptățește e mai nefericit decât cel nedreptățit. – Democrit

Care-s argumentele” invocate în Expunerea de motive, pentru a justifica solicitarea modificării art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011!?

De la bun început trebuie să precizăm că ele nu au nimic în comun cu situația particulară a Liceului OLTCHIM, desființat abuziv de către o administrație locală fără scrupule, decisă să calce pe cadavre (la propriu!) pentru a-și împlini dezideratul funciaro-financiar personal, prin valorificarea terenului aflat în administrarea delegată a UPIT, dobândit prin H.G. nr. 918/2008.

„În România, în prezent, există sute de școli abandonate. Multe dintre imobilele acestor foste unități de învățământ, în care nu se mai desfășoară activitate didactică… de mai mulți ani, reprezentând un factor de risc în comunitățile locale…. Așadar, pe termen lung, aceste imobile ajung în paragină, reprezentând un risc de siguranță pentru cetățeni.” Precizez că asemenea „argumente” aiuristice au fost coapte / acceptate de către ditamai liota de parlamentari, despre care ne place să credem că se strofoacă la locul lor de muncă din parlament pentru a ne reprezenta interesele. Cu profesionalism și competență. Și când colo, ei se țin de tot felul de… coțcării și ghidușii, cum este și cea la care ne referim aici.

Cum mai argumentează propunerea lor legislativă: „Problema este foarte des întâlnită în zonele rurale unde s-a produs fenomenul depopulării, iar școlile au fost scoase din uz și arondate altor unități de învățământ din zonă din cauza lipsei de elevi și personal didactic. De obicei, în sate și comune, aceste imobile sunt situate în centrul localităților, fiind chiar construite perete în perete cu căminele culturale, unde se desfășoară activități culturale importante.” Să te strici de râs, nu alta! Astea-s doar o parte din „argumentele” de doi bani, pe care se întemeiază proiectul legislativ asumat de o cohortă de… aleși ai neamului! Ăsta DA… argument zdrobitor! Îți și imaginezi cum astfel de școli / clădiri abandonate stau „perete în perete” cu… căminele culturale! Existând riscul, scriu acești pafariști notorii din parlament, ca acești pereți să se dărâme peste numeroșii participanți la importantele activități culturale desfășurate în zisele… cămine! Este evident că acești habarnauți trăiesc în altă lume, inventând tot felul de inepții pentru a-și „argumenta” aiurelile! Și a-și promova astfel interesele de orice fel.

După care mai comit o nefăcută, invocând drept „argument” și faptul că prevederile (atunci) în vigoare ale Legii educației nu permiteau schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, care nu se putea face decât cu avizul conform al ministrului educației, în baza unei proceduri specifice, aprobată prin OME nr. 5.819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia!De foarte multe ori, solicitările consiliilor locale și ale primăriilor primesc avize negative pentru propunerea lor de schimbare a destinației, pe un fond neclar. Astfel nu au posibilitatea să investească în imobilele unităților școlare scoase din uz, în vederea transformării spațiilor respective pentru alte acțiuni și destinații…”!

Ca să conchidă ritos, și la fel de păgubos, pentru cât ne costă sutele de aleși ai neamului: „Aleșii locale, (!) primarii și consilierii locali, cunosc cel mai bine nevoile cetățenilor la de la nivelul unei unități administrativ teritoriale, acțiunile pe care le desfășoară fiind spre binele comunităților și al viitorului acestora. Cu acest argument propunem introducerea unui nou alineat la lege (de fapt, erau… două alineate!), care să vină în sprijinul primăriilor și consiliilor locale din toată țara, eficientizând astfel procesul de tranziție verde și modernizare al comunităților locale, sub considerentul că aceste spații pot fi renovate și reamenajate inclusiv cu fondurile pe care România le are la dispoziție pentru un tip limitat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.”!!! V-ați prins, cam ce le umblă prin capete unora dintre „aleși”!? Să pună mânuțele lor acaparatoare pe unele din aceste fonduri, care pentru orice altceva ne-au fost alocate, numai pentru asta…NU!

Drept pentru care, inițiatorii propun completarea Legii educației, astfel încât „după 3 ani calendaristici de la închiderea unei școli, perioadă în care nu s-a desfășurat niciun fel de activitate educațională, destinația respectivei instituții / unități… se poate schimba fără avizul conform al Ministerului Educației, în baza unei hotărâri de consiliu local din unitatea administrativ teritorială în cauză.” Restul e poveste, cuprinzând alte bărbi, care nu au nimic de-a face cu realitatea de la fața fiecăruia dintre locurile vizate.

Așa-i că această completare pare să fi fost făcută doar pentru împlinirea pohtei funciare a primarelui GUTĂU Mircia!? Mie așa mi se pare c-ar sta treaba cu… inițiativa. Și nu numai mie. Doar că se pare că tot degeaba!

Subordonarea nu înseamnă servitute, aşa cum autoritatea nu înseamnă tiranie. Charles Maurras

În loc să abordeze frontal / să caute soluții pentru problemele reale cu care se confruntă societatea românească, parlamentarii propunători se țin de goange, inițiind proiecte legislative prin care își satisfac doar interesele clientelei de partid!

  • Expunerea de motive tace mâlc referitor la schimbarea destinației multora dintre spațiile de învățământ, care s-a făcut fără niciun fel de aviz conform! În condițiile în care unii dintre primari – cu de la sine voie (vorba poetului!) – își iau libertatea de a o face fără parcurgerea procedurilor legale în vigoare! Și nu li se întâmplă nimic! Că-s tot de-ai lor, mai marii zilei de ieri, de mâine, de poimâine!
  • iar Inspectoratele școlare județene nu-și permit să nu își dea acordul pentru astfel de solicitări; că-s tot din famiglia politică a solicitanților de astfel de avize!
  • Că lucrurile stau exact așa cum le-am prezentat, stă mărturie un MATERIAL pe care l-am întocmit în toamna anului 2016, prezentat în cadrul Comisiei de Dialog Social de pe lângă Prefectura județului Vâlcea, referitor la situația schimbărilor intervenite în baza materială a unităților școlare din acest județ. Cele mai multe dintre ele realizându-se fără niciun fel de… aviz! Material pe care am să-l fac public într-un alt articol. Ca să realizați cât de searbădă este justificarea din Expunerea de motive!

Vezi AICIPunctul de vedere al Guvernului – emis sub cu nr. 5964/18.06.2021, înregistrat la Camera Deputaților sub nr. 2/6.941/22.06.2021 (prin care Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative), asumat de către prim-ministrul Florin-Vasile Cîțu. Argumentele prin care se propune neadoptarea acelei inițiative legislative sunt expuse pe… 6 (șase) pagini. În susținerea acestui punct de vedere Guvernul invocă numeroase acte normative, demolând efectiv poezeaua populăroasă din expunerea de motive a inițiatorului și din Proiectul legislativ propus de acesta. Fiindcă interesele celor care se poziționau în zona invizibilă a propunerii s-au dovedit a fi mult prea mari pentru un Guvern care conta din ce în ce mai puțin în ecuația parlamentară a jocurilor politice, solidele argumente guvernamentale n-au mai interesat pe nimeni, de niciun fel.

Nu a fost întâmplător nici faptul că Ludovic Orban, președinte de atunci al Camerei și al Partidului Național Liberal se afla într-un război pe viață și pe moarte cu…. prim-ministrul Florin-Vasile Cîțu, cei doi fiind în stare de concurență pentru șefia partidului, alegerile interne urmând a se desfășura pe 25 septembrie 2021. Timp în care își trăgeau reciproc / vârtos la gioale, așa cum cred că s-a întâmplat și în această speță.

Pe  30 martie 2021 – cu nr. 162/30.03.2021 s-a primit avizul (favorabil) de la Consiliul Legislativ (vezi AICI observațiile și propunerile făcute, precum și „fișele actelor normative incidente reglementărilor propuse, cu toate intervențiile legislative suferite…”). Se preciza că „prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunța asupra oportunității soluției legislative preconizate.”

Pe 7 aprilie 2021 s-a primit un aviz negativ de la Consiliul Economic și Social (vezi AICI, cu motivarea propunerii). În luna următoare s-au primit avize favorabile de la mai multe comisii ale Camerei. Pe data de 16 iunie 2021 Proiectul a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților (sub rezerva depunerii raportului), pe 22 iunie a fost primit punctul de vedere (negativ) al Guvernului, iar pe 23 iunie a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților (sub rezerva depunerii raportului) din zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2021.

Pe 28 iunie 2021 a fost adoptat de Camera Deputaților, „ca urmare a depășirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată” (vezi AICI stenograma ședinței Camerei din 28 iunie). Vezi AICI forma adoptată de Cameră.

În aceeași zi a fost trimis la Senat, fiind adoptat pe 11 octombrie 2021 (vezi AICI derularea procedurii legislative la Senat). Pe 23 octombrie a fost trimis la Președintele României pentru promulgare, ceea ce s-a întâmplat la 11 noiembrie 2021, prin Decretul nr. 1104/2021 devenind Legea nr. 271/2021 pentru modificarea și completarea art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Cine absolvă un răufăcător se face părtaş la vina acestuia. (Publilius Syrus)

Legea modifică art. 112 alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în sensul că introduce alin. (62) si (63) la art. 112.

Despre aceste modificări și completări, în vigoare din 15 noiembrie 2021, pe scurt, în cele ce urmează:

Alineatul (6) s-a modificat și are următorul cuprins:

(6) Schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de instituțiile și unitățile de învățământ preuniversitar de stat se poate face pentru orice tip de activitate, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activității educaționale, de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform al ministrului educației. Procedura elaborării avizului conform și condițiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educației. De unde deducem că pentru astfel de spețe, urmează să fie elaborată o nouă procedură, cea aprobată prin OMENCȘ nr. 5.819/2016 devenind caducă! Deocamdată, nu există un asemenea ordin.

După alineatul (6^1) s-au introdus două noi alineate, alineatele (6^2) și (6^3), cu următorul cuprins:(6^2) Schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de instituțiile și unitățile de învățământ preuniversitar de stat se poate face după primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activității educaționale, de către autoritățile administrației publice locale, fără avizul conform al ministrului educației.

(6^3) În cazul în care, după schimbarea inițială a destinației bazei materiale și a terenului, activitatea educațională se poate relua, existând solicitări în acest sens din partea comunității locale sau a inspectoratului școlar județean/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București, fiind îndeplinite criteriile specifice pentru deschiderea unei unități de învățământ preuniversitar de stat, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să reamenajeze și să readucă imobilul la standardele necesare desfășurării activității educaționale sau să asigure un alt spațiu în acest sens, conform legislației specifice și prevederilor administrative care reglementează aceste aspecte.

Aceste modificări / completări s-au făcut în condițiile în care în lege este stipulat clar că:

(6^1) Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. După expirarea termenului, se aplică procedura aprobării tacite. (prevedere introdusă prin LEGEA nr. 206 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, la propunerea unui deputat… vâlcean! Această prevedere obliga ministerul educației să soluționeze cu celeritate astfel de solicitări. Ceea ce nu a contat pentru hrăpăreții propunători, care au ignorat-o efectiv!

După o nenorocire, amintirea ei este încă una. (Publilius Syrus)

Asta înseamnă că – teoretic – ne-am afla în pragul împlinirii pohtei funciare gutăiene, anul calendaristic 2022 fiind al patrulea de când s-a întrerupt activitatea educațională la liceul OLTCHIM! Este adevărat că această întrerupere s-a datorat exclusiv unei situații speciale – și anume dorinței maladive a lui Gutău Mircia de a intra în posesia terenului deținut în urbea noastră de către UPIT, (în administrare delegată!), iar nu lipsei de material uman, în anul școlar 2017-2018 (devenit astfel ultimul al existenței sale de peste 50 de ani), liceul fiind frecventat de un număr de… 772 de elevi (conform datelor statistice oficiale ale I.Ș.J. Vâlcea)!

Iar șnapanii din Consiliul Local – am în vedere majoritatea toxică, formată din actualii consilieri ai PSD, PER și USR – cred că de-abia așteaptă să-și dea votul pentru realizarea mult doritului „schimb” de imobile: să dea în folosință UPIT imobilul fostului liceu, urmând să preia în domeniul public al municipalității pământul… deținut „în folosință” de către aceasta.

Hopa, henț cu mâna, cum spune o rudă de-a mea, atunci când se află într-o astfel de situație, care se dovedește a fi greu de descâlcit. Aici cred că se va împotmoli speranța funciară gutăiană, o astfel de trecere de proprietate (din domeniul public al statului în cel al unei administrații publice locale și… invers!) nefiind posibilă, neputându-se realiza printr-o hotărâre de Consiliu local! Asta, doar dacă Gutău nu o să reușească să aducă la sentimente mai bune partea liberală a actualei hidre guvernamentale; obținând o atitudine favorabilă față de planurile sale, din partea ministrului liberal al educației și a actualului prim-ministru liberal. Pentru că toți cei care i-au precedat în aceste funcții – cu excepția miniștrilor PSD-iști Andronescu Ecaterina și Pop Liviu Marian – nu s-au dovedit a fi prea… cooperanți. Dar cine știe, orice este posibil din partea unui politician atât de insistent, atunci când interesul său o cere.

Oricât de mult și-ar freca mâinile de bucurie, în așteptarea soluționării favorabile a cauzei sale, (pentru care pledează în tot locul, oricui este disponibil să-l asculte), se pare că și de această dată Gutău speră degeaba, actualele prevederi legale (despre care am făcut anterior vorbire in extenso) fiind precum o frecție la piciorul de lemn al unui interes care-i este din ce în ce mai îndepărtat!

De unde putem deduce că nici această modificare / completare a Legii educației nu-l ajută. Doar dacă nu cumva reușește să-i lase cu ochii în soare (atât cât mai este în perioada asta hibernală) pe fidelii săi colaboratori din universul intelectual piteștean! Puși pe căpătuială, doar prin cooperarea interesată a unor venetici, dornici și ei de îmbogățire fără justă cauză. Se pare că nu întâmplător răscoala din 1907 a pornit tot de la (niște) flămânzi din nordul Moldovei…

De unde realizăm – din nou – că minciuna are picioare scurte. Constatând încă o dată că – în anii 2017-2018 – Gutău Mircia a sacrificat un important liceu vâlcean doar pentru a-și (satis)face un hatâr! Este adevărat că nu orice favoare, ci una de ordinul mai multor zeci de milioane de… De ce vrea fiecare dintre voi! Că tot s-ar aduna un purcoi de bani albi pentru zile (cât se poate de) negre!

Așa încât, nici aista nu se poate! Cine știe, poate dacă mai tragi o dată… că nu degeaba se spune că încercarea (fie ea și eșuată!) moarte n-are!

Încheiem tot cu o maximă morală a lui Publilius Syrus: Ticăloşia câtorva este o nenorocire pentru toţi!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ,

alias Lupul sindicalizat

lupi - PicMix

_________________________________

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea în lead a sursei și cu link activ către pagina acestui articol. Nerespectarea acestor condiții constituie o încălcare a prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Victor Socaciu – Libertate (cu Iurie Darie, Maia Morgenstern, Vladimir Găitan, în anul 1989 – Revoluția Română la TVR)

Styx – Too Much Time On My Hands

VAMA feat. Omu Gnom – Pandemie | Official Video

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.