Acum avem o lege: Legea nr. 136/2020! Ce facem cu ea!?

Motto: Am învățat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc – Octavian Paler

Este vorba de Legea nr. 136 / 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

Legea a intrat în vigoare începând de marți, 21 iulie 2020. Actele subsecvente, prevăzute de lege pentru aplicarea unora din prevederile acesteia, urmează să fie emise ulterior.

Dacă nu ar fi, nu s-ar povesti…

Povestea elaborării acestei legi este deosebit de… instructivă pentru viitorime. Odată ce  s-a ieșit din starea de urgență și s-au adoptat măsuri de relaxare, toți „apărătorii” drepturilor omului s-au năpustit să atace la CCR măsurile adoptate de guvernanți în vremea pandemiei de SARS CoV-2. Care s-au folosit de o legislație ancestrală, aflată în vigoare începând de prin 1999! Ale cărei hibe constituționale nu le remarcase nimeni de atunci încoace! Cu atât mai puțin vehemenții contestatari de serviciu, cei care – din motive preponderent politicianiste – susțin astăzi că, prin astfel de prevederi, se încalcă drepturi și libertăți cetățenești!

Sesizată în legătură cu neconstituționalitatea unor dispoziţii ale unor acte normative (art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi art. 8 alin. (1) din OUG 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei), prin DECIZIA nr. 458 din 25 iunie 2020, CCR a considerat că textele de lege privind internarea obligatorie şi carantina în timpul epidemiei sunt neconstituţionale, deoarece sunt lipsite de claritate şi previzibilitate, au un caracter incert şi dificil de anticipat şi nu oferă garanţii privind respectarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale. Motiv pentru care, după publicarea acestei decizii, în ședința din 6 iulie a. c., guvernul a adoptat un proiect de lege prin care este instituită carantina și izolarea: trecut repede prin Camera Deputaților, proiectul a băltit în Senat (cameră decizională, în care „opoziția” are majoritate!) vreo 9-10 zile, devenind prilejul oportun pentru bălăcăreala politică preelectorală, lipsind astfel populația de o atât de necesară umbrelă legislativă anti… pandemie! Legea a fost adoptată joi, 16 iulie a. c., (cu 115 voturi pentru, 8 împotrivă și 3 abțineri), iar printre cei care au votat împotriva legii se numără și Călin Popescu Tăriceanu! 

Abogadas Solidarias "Dura Lex, Sed Lex" - Posts | Facebook

În principal, textul legii se referă la:

Măsurile care pot fi dispuse:
1. Carantina persoanelor
2. Izolarea
3. Carantina zonală

1. CARANTINA PERSOANELOR (art. 7 din lege)

A. Sfera de aplicare
Se instituie cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen, care:
a) sosesc din zone în care riscul epidemiologie este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;
b) au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu o boală infectocontagioasă.

B. Modalități de instituire:
a. la domiciliul persoanei
b. la o locație declarată de aceasta
c. într-un spațiu special desemnat de autorități, după caz.
Carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități intervine în următoarele cazuri:
I. reprezentantul Direcției de sănătate publică constată, pentru persoana în cauză, riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară
II. persoana refuză măsura carantinării la domiciliu sau la locația aleasă de aceasta
III. persoana a încălcat măsura carantinării (la domiciliu sau la locația aleasă).

C. Procedura de instituire
Medicul sau, după caz, organele de control vor informa de îndată Direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care confirmă sau infirmă, după caz, măsura carantinării persoanei în spațiul special desemnat de autorități, printr-o decizie cu caracter individual.
Decizia va conține mențiuni cu privire la data şi emitentul actului, numele şi datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii şi calea de atac prevăzută de lege.
Decizia se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control, după caz, şi se comunică de îndată persoanei în cauză.
Până la comunicarea deciziei Direcţiei de sănătate publică prin care se infirmă măsura carantinei recomandate în spaţiul special desemnat de autorităţi sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanţe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locaţia declarată pentru carantină sau, după caz, spaţiul special desemnat de autorităţi, fără încuviinţarea medicului sau a reprezentantului Direcţiei de sănătate publică.
D. Încetarea măsurii
Indiferent de formele sub care a fost instituită – la domiciliu, la o locație aleasă de persoană sau într-un spațiu special desemnat de autorități – măsura încetează la:
a. expirarea termenului specific perioadei de incubaţie;
b. anterior, ca urmare a confirmării persoanei ca purtătoare a agentului înalt patogen, cu sau fără semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, fiindu-i aplicabile dispoziţiile privitoare la măsura izolării din prezenta lege.

Împotriva măsurii carantinării se poate formula acțiune în justiție, în termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei Direcției de sănătate publică (cf. preved. art. 17).

Dura Lex Sed Lex - Photos | Facebook

2. IZOLAREA PERSOANELOR (art. 8 din lege)

A. Sfera de aplicare
a. persoanele bolnave cu semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz
b. persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne şi simptome sugestive

B. Modalități de instituire
a. la domiciliul persoanei
b. la o locație declarată de aceasta, dacă riscul contaminării altor persoane sau al răspândirii bolii infectocontagioase este redus
c. într-o unitate sanitară
d. după caz, într-o locație alternativă atașată unității sanitare.

C. Scopul izolării
Efectuarea examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice
D. Perioada izolării
Până la primirea rezultatelor clinice, paraclinice și biologice, dar nu mai mult de 48 de ore
Cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice și paraclinice și dacă se menține riscul transmiterii bolii infectocontagioase cu risc de transmitere comunitară, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării
E. Procedura de instituire
Izolarea persoanelor se instituie
a. cu acordul persoanelor supuse examinării
b. în lipsa acordului, atunci când medicul constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară
În situația în care persoanele refuză măsura izolării instituite sau măsura izolării prelungită și recomandată, medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, Direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti
Direcția de sănătate publică, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării recomandată de medic, în unitatea sanitară sau într-o locaţie alternativă ataşată acesteia
Decizia are caracter individual şi se comunică de îndată persoanei în cauză
Decizia va conţine menţiuni cu privire la data şi emitentul actului, numele şi datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii şi calea de atac prevăzută de lege
Până la comunicarea hotărârii primei instanţe de anulare a actului administrativ contestat, persoana în cauză nu poate părăsi locaţia unde se află izolată fără încuviinţarea medicului sau a reprezentantului direcţiei de sănătate publică.
F. Încetarea măsurii
Măsura izolării încetează:
a. la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice şi paraclinice
b. la recomandarea medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există

Conform dispozițiilor art. 16 din lege, împotriva izolării (instituirii, sau prelungirii acesteia), se poate formula acțiune în instanță.

3. CARANTINA ZONALĂ (art. 12 din lege)

A. Când se instituie
Când se constată că riscul răspândirii comunitare nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate este peste pragul stabilit de Institutul Național de Sănătate Publică.
B. Procedura de instituire.

a. La nivel local
Carantina zonală se instituie prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, la propunerea direcţiei de sănătate publică teritoriale şi cu avizul Institutului Național de Sănătate Publică.

b. La nivel zonal
În situaţia în care măsura vizează două sau mai multe judeţe învecinate, carantina zonală se instituie prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, la propunerea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi cu validarea în termen de cel mult 48 de ore de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

 Precizări privind măsura de carantină și izolare

Printr-o INFORMARE DE PRESĂ, difuzată pe 21 iulie 2020, în condițiile în care Legea nr. 136/2020 a intrat în vigoare, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (în continuare, CNSU), a făcut mai multe precizări privind măsurile de carantină și izolare. Pentru toți cei interesați, până la detalierea de către noi a acestora, ele pot fi accesate AICI. Tot atunci, prin Hotărârea nr. 36/21 iulie 2020, CNSU a stabilit și categoriile de persoane exceptate de la măsura carantinării.

Astfel, carantina persoanelor se instituie pe baza informațiilor științifice oficiale și a definiției de caz, la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau într-un spațiu special desemnat de autorități, pentru persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen care:

 • sosesc din zone în care riscul epidemiologie este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;
 • au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu o boală infectocontagioasă.

Carantina în spații special desemnate de către autoritățile competente (carantina instituționalizată) se realizează în următoarele situații:

 • dacă persoanele pentru care se instituie măsura de carantină declară pe propria răspundere că nu își pot asigura condițiile de separare fizică la domiciliu sau la locația declarată de acestea;
 • în cazul nerespectării măsurii de carantină la domiciliu sau la locația declarată, pe durata acesteia, deși persoana respectivă a consimțit-o la data instituirii.

În situația în care o persoană refuză măsura carantinării la domiciliu sau la locația declarată de acestea, sau dacă încalcă măsura carantinei pe durata acesteia, deși a consimțit-o anterior, medicul sau organele de control recomandă, iar reprezentantul direcției de sănătate publică decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități, dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară.

Decizia se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control și se comunică de îndată persoanei în cauză.

Măsura se instituie pe durata perioadei de incubație specifice bolii infectocontagioase suspicionate. Măsura încetează la expirarea termenului specific perioadei de incubație sau anterior, ca urmare a confirmării persoanei ca purtătoare a agentului înalt patogen, cu sau fără semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, din acel moment fiindu-i aplicabile dispozițiile privitoare la măsura izolării.

În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se infirmă măsura carantinei recomandate în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația declarată pentru carantină sau, după caz, spațiul special desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.

Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, precum și pentru persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.

Izolarea persoanelor se instituie la domiciliul acestora, la locația declarată de acestea, în unități sanitare sau în locații alternative atașate acestora.

Izolarea persoanelor se instituie cu acordul acestora, iar în lipsa acordului, atunci când medicul constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară, într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unității sanitare, în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore.

Cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice și paraclinice și dacă se menține riscul transmiterii bolii infectocontagioase cu risc de transmitere comunitară, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-o unitate sanitară, într-o locație alternativă atașată unității sanitare ori la domiciliul persoanei sau la locația declarată de aceasta.

Izolarea la domiciliu sau la locația declarată se instituie dacă riscul contaminării altor persoane sau al răspândirii bolii infectocontagioase este redus. Izolarea la domiciliu sau la locația declarată nu poate fi dispusă în situațiile în care informațiile științifice oficiale referitoare la tipul agentului înalt patogen, calea de transmitere și rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor exclusiv într-o unitate sanitară sau o locație alternativă atașată acesteia.

În situația în care persoanele refuză măsura izolării, medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, direcția de sănătate publică, care, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării recomandată de medic, în unitatea sanitară sau într-o locație alternativa atașată acesteia. Decizia are caracter individual și se comunică de îndată persoanei în cauză.

În situația în care persoanele prevăzute refuză măsura izolării prelungită și recomandată sau dacă persoanele încalcă măsura izolării instituită la domiciliu sau la locația declarată pe durata acesteia, deși au consimțit-o anterior, medicul sau, după caz, organele de control informează de îndată direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care poate confirma sau infirma măsura izolării într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată acesteia, printr-o decizie cu caracter individual. Decizia se va emite în cel mult două ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control și se comunică de îndată persoanei în cauză.

Măsura izolării încetează la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.

Dacă persoana este un minor, măsura izolării se instituie pentru acesta la domiciliul aparținătorului ori la locația declarată de acesta. Izolarea minorului într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată acesteia se instituie potrivit reglementărilor în vigoare. Aparținătorul minorului este supus măsurii carantinării în temeiul prezentei legi, dacă măsura izolării nu i se aplică.

Atât măsura carantinării, cât și cea a izolării poate fi contestată în instanță.

Comunicarea actelor de procedură, inclusiv înregistrarea acțiunii, se realizează în format și prin mijloace electronice.

Până data viitoare, nu uitați în niciun moment că

Averea cea mai de preț e viața, și viața noastră, va rog să mă credeți, nu atârnă decât de un fir de păr – Alexandre Dumas

Dura Lex Sed Lex. A Latin phrase. — Stock Photo © zapomicron #123218356Sursa foto

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE! 

Va urma

TIBERIU M. PANĂ


Sursa foto copertă

P. S.: În realizarea prezentării unora dintre prevederile legii, m-am folosit de textul d-lui av. Marius Daniel Cosma, fost judecător al Curții de Apel din Brașov, material distribuit pe pagina sa de Facebook.

Nicolae GuțăEu sunt căpitanul

Eu sunt căpitanul… căpitanul
Tot la mine vine banul…. vine banul
Și la anu, și la anu eu fac legea nu dușmanul
Căpitanul… eu sunt căpitanul…. căpitanul
Tot la mine vine banul… vine banul
Și la anu, și la anu eu fac legea nu dușmanul!

8 gânduri despre “Acum avem o lege: Legea nr. 136/2020! Ce facem cu ea!?

 1. In constitutiile altor tari (civilizate) cred ca se subintelege ca in ANUMITE SITUATII, ”drepturile si libertatile cetatenesti” devin SECUNDARE cand e vorba de SANATATE PUBLICA (una din situatii). Cred ca la noi trebuie specificat pe limba lor : Cand e problema de SANATATE PUBLICA, politicienii CIOCU MIC ! Va dati seama ca unu ca Vanghele sau Buzatu sa decida ce inseamna SANATATE PUBLICA ? Sau mitraliera (care am aflat e si doctor). La noi , ORICE COATE GOALE poate semnala CCR-ul, poate ajunge la ICCJ… Nu mai departe de 2016, orice idiot care fura, care era hot de meserie, putea ajunge cu dosarul pana la Curtea de Apel la Bucuresti.. Asta dupa ce treceau hotii prin DOUA curti locale ( Tribunal/Curtea de Apel din judet…).. Birocratie ca la noi, nu exista decat in …Malawi…Zimbabwe…

  Apreciază

 2. Pingback: Tot despre noul coronavirus. Să n-aud că n-ați știut… – Periegheze

 3. Pingback: Alarmă de gradul zero! Este un fapt dovedit: virusul SARS-CoV-2 nu cedează la coronascepticism și nici la indolență! – Periegheze

 4. Pingback: O stafie bântuie nestingherită prin lume: COVID – 19! – Periegheze

 5. Pingback: Cu virusul SARS CoV-2 nu-i de glumit! – Periegheze

 6. Pingback: SARS-CoV-2 – virusul care nu știe nici de vară, nici de sceptici… – Periegheze

 7. Pingback: SARS-CoV-2 la „coasă” prin România. Date la zi… – Periegheze

 8. Pingback: COVID – 19 și liniștea dinaintea furtunii – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.