Heirupismul andronescian: „Hei-rup, hei-rup! cad stânci de fier/ Când muncă fără bani vă cer”!

 

Să mai punem de-un hei-rup / Până ne-om muta la… zdup!

Pentru că tot vine din partidul care a moștenit hei-rupismul – la pachet cu toate celelalte tare ale unui „glorios trecut de luptă”, Abramburica reintroduce în școală… brigadierismul! Visul de aur al omenirii, provenind dintr-un timp a cărei prizonieră, eroina noastră ține să ne dovedească faptul că a rămas pe viață!

mazare brigadier

Dacă tot a constatat cu maximă stupoare (!?) că rezultatele obținute de elevi la evaluările de peste an sunt catastrofale, ce s-a gândit duamna ministru!? În lipsă de rezolvări pragmatice (cel puțin până acum!), a considerat că singura soluție salvatoare este…. tot aia veche! Și anume să pună gârbaciul pe bidiviii care – târâș-grăpiș – au adus căruța educației până-n stația de poștă din care politicienii se pare că nu-s în stare să o mai urnească!

Emițând diferite adrese prin care și-a propus să tundă oile care au mai rămas în sistem, fără ca acestea să apuce să mai behăie! Ca pe vremea lui Constantin Brâncoveanu! Și nu pentru că țipătul… mioritic ar putea reprezenta un semnal de alarmă pentru Petre Daea, adulatorul interesat al stării de bine a acestei felii a șeptelului național!

Ca un strigăt de alarmă și de ajutor a ajuns la noi… efectul județean al unei asemenea adrese ministeriale. Prin care păzitorii turmei educaționale au reacționat ca și cum singura soluție este utilizarea cnutului, pus pe spinarea robilor lor din sistem!

Disprețul îl poți atrage / Dând în calul care trage!

„Urmare adresei M.E.N. nr. 39.4oo/28.o3.2o19, înregistrată la I.Ș.J. Harghita cu nr. 1.625/ 02.04.2019, pentru a îmbunătăți participarea și rezultatele la examenele naționale în 2019, în perioada rămasă din anul școlar 2018 – 2019 veți lua următoarele măsuri:
1. La nivelul cadrelor didactice:
– Parcurgerea integrală a programelor școlare, precum și a programelor specifice pentru examenele naționale, în vederea atingerii standardelor naționale și a prezentării cu succes a elevilor la aceste examene;
Monitorizarea frecvenței și a comportamentului elevilor și creșterea motivației acestora pentru cunoaștere, prin sporirea atractivității activităților de învățare;
Tratarea diferențiată și individualizarea predării – învățării – evaluării astfel încât să se asigure progresul școlar real pentru toți elevii;
Oferirea unui program de activități remediale/ pregătire eficientă a elevilor (identificarea dificultăților de învățare ale elevilor, în vederea diminuării/ eliminării acestora prin elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea unui plan de intervenție personalizat; supraveghere și îndrumare în efectuarea temeloractivități de încurajare a lecturii independente etc.);
întâlniri periodice cu părinții elevilor. Se va ține evidența acestor întâlniri, la care părinții vor fi informați despre comportamentul școlar al elevilor, absenteismul scolar, atitudinea față de școală și învățătură.
Activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii și promovării cu succes a evaluărilor naționale, a examenului de bacalaureat național și examenelor de certificare a competențelor profesionale.

Programul acestor tipuri de activități va fi asigurat pentru un număr de 2-4 ore pe săptămână, în cadrul celor 40 de ore prevăzute de contractul individual de muncă și fișa postului. Fiecare cadru didactic care predă discipline de examen va întocmi un program de activități de pregătire suplimentară, pe zile și intervale orare, pentru fiecare clasă. Prin grija diriginților, elevii și părinții vor fi informați despre aceste activități.

mazare miitar
2. La nivelul unității de învățământ:
Organizarea – cu implicarea responsabililor catedrelor/comisiilor metodice, comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității – a unor activități de consiliere, monitorizare și control, în vederea parcurgerii integrale a materiei la toate disciplinele, conform standardelor naționale de calitate, a adaptării demersului didactic la nevoile elevilor și a realizării unei evaluări ritmice si relevante

Asigurarea unui program de activități remediale/ pregătire suplimentară a elevilor, pe tot parcursul anului, inclusiv la disciplinele prevăzute cu probe la examenele naționale, includerea, la cerere, în programele de pregătire pentru examenele naționale, a candidaților din seriile anterioare. Pentru perioada rămasă din anul școlar curent se va întocmi program special de pregătire suplimentară pentru evaluări/examene.
– Informarea elevilor și părinților – prin ședințe cu părinții sau în scris – despre programele de pregătire suplimentară pentru examene/evaluări;
Verificarea derulării programelor de pregătire suplimentară pentru examene/ evaluări și a prezenței elevilor la aceste activități. Se va ține evidența acestor activități și a participării elevilor la ele. Părinții elevilor care nu participă la aceste pregătiri vor fi informați în scris, săptămânal.
Organizarea de testări periodice cu utilizarea unor teste având structura și gradul de dificultate ale celor de la examenele/evaluările naționale, analizarea rezultatelor și informarea părinților;
Directorii și directorii adjuncți vor monitoriza îndeplinirea de către personalul didactic de predare a activităților cuprinse în fișa postului, altele decât cele de predare – învățare – evaluare, instruire practică, aferente planurilor cadru de învățământ, până la cele 40 de ore pe săptămână prevăzute în contractul individual de muncă și fișa postului, în general, și a programului activităților remediale, în special.”

Stând cu ochii-n cataloage / ajungi slugă la… dârloage!

Deși în sistem exista o mai veche stare de nemulțumire produsă de asemenea măsuri pompieristice, acum au început să apară reacții ceva mai consistente și coerente. Chiar față de această ingerință a ministrului în activitatea fiecărui dascăl aflat într-o asemenea situație!

Să le dăm cuvântul, păstrând confidențialitatea identității acestora:

 • „Nu vreau să vb cu păcat, dar lucrurile se împut! Introducerea orelor de consultații obligatorii (activități remediale) înseamnă de fapt creșterea normei, cel puțin pentru o parte din prof., cei care predau disciplinele testate!”
 • „Mai multe cadre didactice mi-au cerut să adresăm un protest către FSLI în acest sens. S-au întrebat ce face FSLI în acest sens.
Pentru directori s-au sesizat rapid și fac tot felul de demersuri dar pentru ei nici măcar nu au dat un comunicat.
Încă o dată se vede că în funcție de ceea ce dorește domnul Hăncescu se ia atitudine sau nu.
Proștii care trebuie să muncească dă-i la dracu…. ce contează profesorii de limba română, matematică sau istorie. Directorii acum fac presiuni la aceste categorii să facă program remedial (dacă-i ordin cu placere…… cum protejează directorii cadrele didactice vizate?  Îi doare in cot!)
Sau probabil este un argument să cerem neuro pentru auxiliar chiar dacă nu merită mai mult decât nedidacticul (ori pentru toți, ori ….)
Nici la precedentul apel transmis de US Didactica nu s-a luat nici o atitudine. Asta e…”
 • „Din păcate direcția vântului este importantă în activitatea noastră. Poate că ar fi trebuit solicitată modificarea legii salarizării în ceea ce privește personalul din învățământ, în sensul aplicării unei diferențieri salariale a profesorilor care predau discipline din evaluarea națională sau bac, sau în cel mai rău caz plata orelor remediale în sistem plata cu ora… Dar ea trebuie formulată și susținută public.”

Și de data asta, ca de fiecare dată de când a ținut ocupat scaunul de ministru al educației, madam ANDRONESCU vrea să scoată castanele nereușitelor sale repetabile, prin folosirea mâinilor curate ale unor… nevinovați! Pe care să-i pună să-i deretice GRATUIT prin bătătură! Că d-aia s-a ajuns cucoana ditamai șefa care să dea ordine! Fără să mai intereseze pe cineva dacă-s sau nu… legale! Cât de (ne)legale sunt, o să-i dovedim puțin mai jos. Până acolo, încât să ne aruncăm obida peste marginea plutei cârm(u)ită de păguboasa noastră… meduză.

Pluta Meduzei de Théodore Géricault (1791-1824) 

Să încercăm să „traducem” în vorbe mai pe înțelesul cunoscătorilor conținutul mesajului ministerial/ inspectorial. Pe care emitenții îl doresc implementabil, printre multe altele, prin:

 • creșterea motivației elevilor pentru cunoaștere, prin sporirea atractivității activităților de învățare;

Comentariu: Ca și cum oamenii de la catedră, până a răsărit steaua norocoasă a pucărimii, numită Ecaterina Andronescu, nu făceau altceva decât să… frece menta în timpul orelor! Și toți așteptau resemnați ca o… minune să se-ntâmple!

 • Tratarea diferențiată și individualizarea predării – învățării – evaluării astfel încât să se asigure progresul școlar real pentru toți elevii;

Comentariu: Ce poți să faci mai întâi, într-un an școlar scurtat prin tot felul de manopere guvernamentale/ ministeriale!? Cu elevi total dezinteresați, care ar fi trebuit să se afle de mult în afara școlii!? Refractari la orice act instructiv-educativ, copii provenind din medii sociale… atipice!? Iar textul asta cu… individualizarea predării, în vederea asigurării progresului școlar real pentru toți elevii, cât timp cerințele educaționale sunt comune pentru toți subiecții educaționali, este o gogoriță electorală, demnă de alt regim! Pe care îl credeam ca fiind definitiv apus! Gogoriță care are doar menirea să acopere urmele adânci, rămase după… fuga de răspundere a guvernanților…

 • program de activități remediale/pregătire eficientă a elevilor – identificarea dificultăților de învățare…, în vederea diminuării/ eliminării acestora prin elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea unui plan de intervenție personalizat; supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor;

ComentariuCUM ar trebui ca acest program  să „identifice, diminueze/ elimine dificultățile de învățare”!? Elaborând, implementând, monitorizând și… evaluând un… „plan de intervenție personalizat”, supraveghindu-i și îndrumându-i pe… clienți în elaborarea temelor! Se pare că duamna ministru nu prea mai știe cum este chestia cu temele pentru elevi! Cum s-a dovedit că n-a știut în nici unul din mandatele sale anterioare, când a ignorat Ordinul nr. 3066/ 11.01.1999, emis de către ministrul Andrei Marga în anul… 1999! În vigoare până în anul… 2016, de când este în vigoare OMECȘ nr. 5.893/ 28.XI.2016 Pe care le-a tratat ca și cum n-ar fi fost! Ordinele, nu… madama! Permițând astfel dezvoltarea cooperativelor de meditații la domiciliul profesorilor, și „călărirea” elevilor de către cei care trebuiau să-i instruiască doar la… școală!

 • întâlniri periodice cu părinții elevilor. Se va ține evidența acestor întâlniri, la care părinții vor fi informați despre comportamentul școlar al elevilor, absenteismul scolar, atitudinea față de școală și învățătură;

Comentariu: Toate acestea sunt reglementate prin norme. Numai că, „informarea părinților” este altă gogoriță… abramburesciană! Pe cine să informezi, madam, în condițiile în care, la nivel național, există zeci de mii de copii abandonați, lăsați în voia soartei!? Lăsați nelegal în custodia unora care-s cam tot ca… ei! Să ne fie iertată insistența, dar părintele este cel care este obligat să păstreze legătura cu școala (obligație care figurează în ROFUIP și în Regulamentul de organizare și funcționare…, adaptat la condițiile fiecărei unități școlare)!

 • toate aceste Activități de pregătire suplimentară (se organizează, n. n.) în vederea susținerii și promovării cu succes a evaluărilor naționale, a examenului de bacalaureat

La nivelul fiecărei unități școlare:

 • Asigurarea unui program de activități remediale/pregătire suplimentară a elevilor, pe tot parcursul anului, inclusiv la disciplinele prevăzute cu probe la examenele naționale..., prin includerea, la cerere, în programele de pregătire pentru examenele naționale, a candidaților din seriile anterioare;

Comentariu: Anual, „pe tot parcursul anului”, în fiecare unitate școlară se elaborează asemenea… PROGRAME de activități remediale/ pregătire suplimentară a elevilor, cu activități la fiecare disciplină la acre există asemenea situații! Nu este un program dedicat exclusiv disciplinelor prevăzute cu probe la examenele naționale! Altfel spus, dacă există elevi care au probleme la… educație fizică, desen, muzică, educație tehnologică etc., faci un asemenea PROGRAM și treci la treabă!

Care o să fie urmarea, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când s-a intervenit de sus, prin asemenea măsuri hei-rupiste!? Reducerea la minimum a cerințelor educaționale de către profii aflați în asemenea situații! Reacție naturală, obiectivă, de răspuns firesc la un stimul exterior activității sale profesionale!

Pune-i pe profesori să facă pregătire – gratuită, desigur  cu toate… loazele din seriile anterioare (apropo! cum o s-o bage și pe asta în… fișa postului!?)! Doar pentru că așa vrea mușchii atrofiați ai madamei ministrese!? Dacă așa dispune ea, este suficient pentru sclavii de la nivelul brazdei sale… educaționale!?

Ce se întâmplă dacă un asemenea „client” (absolvent al liceului…), cu care tu (școală) nu ai niciun fel de relații… contractuale(!), te jignește, lovește etc., în timpul respectivelor activități!? Cine răspunde!? În niciun caz… Coana mare, autoarea/ comanditara unor dispoziții inaplicabile!

 • Părinții elevilor care nu participă la aceste pregătiri vor fi informați în scris, săptămânal;

Comentariu: În condițiile în care, în majoritatea școlilor din România nu există fonduri pentru expedierea corespondenței semestriale cu părinții elevilor corigenți, sancționați etc., madam Andronescu – ruptă total de realitățile existente la nivelul celor care trebăluiesc la nivelul brazdei educaționale – dispune lucruri irealizabile! Cine-și imaginează că profesorii ar avea vreme să facă misive explicative pentru „părinții” tuturor loazelor!?

 • Directorii și directorii adjuncți vor monitoriza îndeplinirea de către personalul didactic de predare a activităților cuprinse în fișa postului, altele decât cele de predare – învățare – evaluare, instruire practică, aferente planurilor cadru de învățământ, până la cele 40 de ore pe săptămână prevăzute în contractul individual de muncă și fișa postului, în general, și a programului activităților remediale, în special;

Comentariu: Aici cucoana dă de înțeles că trebuie întinsă coarda cu aceste activități până la realizarea celor 40 de ore pe săptămână prevăzute în contractul individual de muncă și fișa postului! Realitatea este cu totul alta și o sugerăm – ca posibilă soluție – tuturor celor interesați, care nu vor să fie… călăriți de către madam ANDRONESCU. Și o expunem în rândurile de mai jos.

300px-JewdarscopeÎn cătare… cine-i oare!?

Poate că vom înțelege / dacă ne uităm în lege!

Zice textul ministerial: Programul acestor tipuri de activități va fi asigurat pentru un număr de 2-4 ore pe săptămână, în cadrul celor 40 de ore prevăzute de contractul individual de muncă și fișa postului.

CIM și Fișa postului fac vorbire despre această durată săptămânală a activității oricărui salariat, pentru că așa se dispune prin Codul muncii.

Numai că se „scapă” din vedere faptul că Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, oferă un răspuns clar problemei, diferit de „rezolvarea” din pix oferită de către madam Andronescu. În sensul că, la art. 262 alin. (1) se definește conținutul normei didactice, astfel:

Art. 262. – alin. (1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, și cuprinde:
a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ; (Vezi: Decizia 32/2016)
b) activități de pregătire metodico-științifică;
c) activități de educație, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot parcursul vieții.
d) activități de dirigenție.
(2) Activitățile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului, specializării și aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fișa individuală a postului. Aceasta se aprobă în consiliul de administrație, se revizuiește anual și constituie anexă la contractul individual de muncă.
(3) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează:….”

Dacă este o… lacună în lege, nu este treaba salariaților din învățământ să o complinească! Concluzia este una singură: orice activitate didactică suplimentară actualelor prevederi ale normei, trebuie să fie plătită… suplimentar! C-așa-i în capitalism! Nu și în „capitalismul de cumetrie”, practicat la greu de actualii deținători ai hățurilor guvernării!

Cred că ne-am prins care-i hiba însăilăturilor abramburistice! Și cum pot să fie contracarate legal: FIȘA POSTULUI se revizuiește… ANUAL (nu când se… trezește interesul electoral al pensionarei ministeriale!), constituind anexă a CIM! În tranșarea chestiunii în favoarea salariaților, se ține cont și de prevederile din CCM aplicabil, precum și de cele din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Deși este (re)cunoscută pentru franchețea ideilor sale electorale, exprimate slobod, prin viu grai, mai deunăzi madama a mai scăpat una – la fel de… nașparlie – din mirobolantu-i… palatin! Cică o să aibă o discuție și cu aceia care fac subiectele pentru toate cele, ca să-i învețe cum trebuie să fie făcute! Ca să-și atingă și obiectivul demolării învățământului universitar, prin creșterea nenaturală a procentului absolvenților de liceu cu… bacalaureat! Merită să o vedeți/ auziți, fiindcă… nici nu știți ce pierdeți! 

mazare madagascarÎncă un tun și mă car / Vă pup din… Madagascar!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…
Să fiţi sănătoşi şi veseli!
ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –
TIBERIU M. PANĂ


Sursa Foto

Hei Rup – Cântec comunist românesc

În anii comunismului, „pasul” Salva-Vișeu, pasul „Bumbești-Livezeni”, Agnita-Botorca, Canalul Dunăre – Marea Neagră, Transfăgărășanul etc. – s-au realizat – în bună măsură  – și prin… muncă patriotică. Tinerii brigadieri, după ce munceau gratuit pe aceste șantiere (doar pentru „cazare și masă”), primeau o diplomă, care era ca un fel de „pașaport de bună purtare, de atașament și integrare în societate.

Film Reconstituire Răspunsuri Interviuri Muncă Patriotică (de nici… 3 minute!)

Mihai Napu – Suntem pe mâna unor nebuni

Un gând despre “Heirupismul andronescian: „Hei-rup, hei-rup! cad stânci de fier/ Când muncă fără bani vă cer”!

 1. Pingback: „#Foaiagoală” față-n față cu Andronescu! Scor de… maidan: enșpe mii la zero! – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.